21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Дидактична збірка "Використання навчального прийому "Кубик Блума" в початковій школі

Про матеріал
У дидактичному збірнику «Використання навчального прийому «Кубик Блума» наведенні приклади застосування навчального прийому для розвитку критичного та креативного мислення учнів початкової школи. Цей прийом можна використати при актуалізації знань учнів для зацікавлення у вивченні нового матеріалу, а також під час закріплення теми. Кубування сприяє невимушеній перевірці рівня опанування учнями навчального матеріалу.
Перегляд файлу

Критичне мислення – це мислення вищого порядку, яке спирається на інформацію, усвідомлене сприйняття власної інтелектуальної діяльності та діяльності інших, яке сприяє розвитку такої особистісної риси, як креативність,  і формує творче мислення, а отже, творчу особистість.

        Критичне мислення є складним процесом, який починається з ознайомлення з інформацією, а завершується прийняттям певного рішення та складається з кількох послідовних етапів:

 • сприйняття інформації з різних джерел;
 • аналіз різних точок зору, вибір власної точки зору;
 • зіставлення з іншими точками зору;
 • добір аргументів на підтримку обраної позиції;
 • прийняття рішення на основі доказів.

Серед прийомів розвитку критичного мислення в моїй практиці найбільш поширеними є складання сенканів, «мозковий штурм», «Кубик Блума», читання з позначками, «асоціативний кущ», кільця Венна, «Мозаїка», групові форми роботи – Джиг – Соу.         

        Розвиваючи в дітей критичне мислення, вчителю необхідно пам'ятати такі поради:

 • Говорити менше, аби діти більше думали.
 • Зосереджуватися на основних аспектах проблеми, дозволяючи дітям самостійно розкривати деталі.
 • Озвучувати власні очікування від співпраці.
 • Висловлювати свою думку стосовно певного питання.
 • Використовути групову роботу з конкретними завданнями, часовими рамками та обговоренням результатів.
 • Намагатися залучити весь клас до обговорення проблем у тій чи іншій формі.
 • Розробити власну систему оцінювання роботи школярів, діти повині знати, за що вони отримують чи не отримують оцінки.
 • Частіше ставити запитання своїм учням.
 • Викликати учнів, які не піднімають рук.

«Кубик Блума» - прийом навчання, який полегшує розгляд різних сторін теми і водночас допомагає охарактеризувати поняття різнобічно й вичерпно, використовуючи для цього глибині знання. Цей прийом було запропоновано американським психологом і педагогом Бенджаміном Блумом, автором теорії таксономії, яка передбачає поділ цілей навчання на блоки: «знаю» - «творю» - «умію».  Даний прийом допомагає залучити до роботи всіх без винятку учнів.  

       Цю методичну структуру я застосовую на етапі усвідомлення, закріплення та контролю знань, використовую не тільки як групову форму роботи, а як роботу в парі або для індивідуальних відповідей. Цей прийом передбачає використання кубика з написаними на кожній грані вказівки щодо напряму мислення та письма. Пишемо на кожній грані одну з наступник указівок: опишіть це, порівняйте це, установіть асоціації, проаналізуйте це, знайдіть застосування цьому, запропонуйте аргументи за чи проти цього.

        Застосовуючи даний прийом, я проводжу учнів крізь процес «кубування», пропонуючи їм викласти на папері власні думки на запропоновану тему протягом короткого часу (2-4 хвилини). Спочатку слід оголосити  тему, а потім запропонувати дітям поміркувати та описати її, тобто розглянути уважно об’єкт та описати, що вони бачать, - колір, форму та інші ознаки. Зробивши спостереження , учні записують їх на папері протягом визначеного часу. Це повторюється для всіх завдань, зазначених на шести гранях куба. Використовуються всі аргументи – від логічних до безглуздих. Після того як письмове завдання виконане, учні діляться результатами своєї роботи. Після колективного, групового чи парного обговорення – взаємоперевірки  відбувається оцінювання. Якщо виникає питання, його необхідно розв’язати. 

             Способи  використання «Кубика Блума»

 1. Кожна група отримує кубик із завданнями на шести гранях і виконує письмово завдання в зошитах або на паперових листівках. При перевірці учні групи по черзі коментують відповіді. Оцінюється командна відповідь. Учитель може порадитися з учнями, щодо активності всіх членів групи при виконані завдань. 
 2. Кожна група отримує кубик із завданнями на шести гранях, між членами групи розподіляються грані – завдання, 2-3 хвилини учні виконують завдання, потім в групі відбувається перевірка, доповнення або уточнення інформації. Колективне обговорення та взаємооцінювання.
 3. Оголошується тема  та коло запитань з теми. Учитель або учень підкидує кубик, яка грань випала, з неї і починається робота.
 4. Під час проведення інтелектуальних конкурсів або змагань кожна тема має свій колір. Наприклад: зелений – царство рослин, червоний – рідкісні тварини, блакитний – водоймища рідного краю,  фіолетовий – природа в числах, жовтий – казкові герої запитують, синій – звідки ми знаємо, що… Кожна команда по черзі підкидує кубик, має 2-4 хвилини на обговорення запитання з даної теми. Колір може повторюватися по кілька разів.

 

 

 

 

 

 

ФРАГМЕНТИ  УРОКІВ

 

Урок природознавства

Тема. Корисні копалини рідного краю. Види корисних копалин.

Етап уроку. Актуалізація знань учнів

 

 • Групова робота, прийом «Кубик Блума»

Кожна група усно обговорює відповіді, роблячи помітки на папері. Вирішують хто буде виступати по кожній грані при перевірці завдань. Члени групи активно працюють при колективній перевірці завдань.

Завдання для граней куба

 1. Які вони – корисні копалини? Опиши словами.
 2. Назви корисні копалини іншим словом.
 3. З чим ти їх можеш порівняти?
 4. Як людина використовує корисні копалини?
 5. Поясни, корисні копалини можуть зникнути на нашій планеті?

Аргументуйте відповідь.

 1. Поділись. Як учні в школі використовують корисні копалини.

Наведіть приклади.

 

Урок природознавства

Тема. Значення корисних копалин для людини. Різноманітність корисних копалин

           та їх використання.

Етап уроку. Перевірка домашнього  завдання.

 

 • Колективна  робота, прийом «Кубик Блума»

Учень  підкидає кубик і відповідає на питання грані, яка йому випала. 

Потім він передає кубик бажаючому відповідати або сам вирішує, хто продовжить роботу. Учні класу доповнюють або виправляють помилки.

Завдання для граней куба

 1. Які ти знаєш корисні копалини?
 2. Назви чим корисні копалини відрізняються  від ґрунту?
 3. Поясни, що мають люди на увазі, коли кажуть «чорне золото»?
 4. Способи добичі корисних копалин в Донецькій області?
 5. Чому необхідно економно витрачати корисні копалини?
 6. Погоджуєшся, що корисні копалини – вичерпані ресурси.

 Доведи свою думку.

Урок природознавства

Тема. Птахи

Етап уроку. Закріплення знань учнів.

 

 • Групова  робота, прийом «Кубик Блума»

Кожна група усно обговорює відповіді, роблячи помітки на папері. Вирішують хто буде виступати по кожній грані при перевірці завдань. Уважно слухають та доповнюють відповідь. 

 Завдання для граней куба

 1. Впізнай та опиши тварин, зображених на малюнку. Що їх об’єднує?
 2. Назви основні ознаки тварин даної групи?
 3. Як ці тварини пристосувалися до життя на нашій планеті?
 4. На які групи ти можеш їх поділити? Наведи докази, приклади.
 5. Чому з’явилися заповідники, ботанічні сади, зоопарки?
 6. Вислови своє відношення до зоопарків.

 

Ранкова зустріч

Тема. Незабаром весняні канікули.

Мета. Привернути увагу школярів щодо цікавого та корисного відпочинку  

           під час канікул разом з друзями та родиною.

 

Хід ранкової зустрічі проводиться за допомогою  прийому  «Кубик Блума».

Вчитель оголошує завдання, які записані на гранях куба, потім  пропонує дітям  по черзі відповідати на завдання кожної грані або учень сам обирає грань, яка його зацікавила. Дітям подобається передавати кубик товаришам, при обговоренні виникають різноманітні ідеї, іноді неочікувані. З відповідей учнів вчитель має уявлення як проходять канікули в родині учнів.    

 

Завдання для граней куба

 1. Продовжить  речення «Для мене канікули це …»
 2. Опиши трьома словами очікування від канікул.
 3. Назви, чим любиш займатися на канікулах.
 4. Запропонуй добру справу для природи навесні.
 5. Придумай, куди можна з друзями піти.
 6. Поділись, яку книжку плануєш прочитати на канікулах.

 

Інтелектуальна гра  3 – 4 класи

Тема. «Розумники та розумниці»

 

Хід гри проводиться за допомогою  прийому  «Кубик Блума». Команди по черзі обирають грань, яка продовжує гру – змагання. Всі команди виконують завдання обраної грані, а журі підраховує кількість балів за  правильність та креативність виконання завдання командою.

 

Завдання для граней куба

 1. Грань  народознавча.
 2. Математична грань.
 3. Природознавча грань.
 4. Здоров’язбережувальна грань.
 5. Грань капітанська. Конкурс капітанів.
 6. Грань - танцювальна.

 

 

 

Урок української мови

Тема. Спостереження за лексичним значенням слова.

Етап уроку. Актуалізація знань учнів

 

 • Групова робота, прийом «Кубик Блума»

Кожна група усно обговорює відповіді, виконує письмово завдання в зошитах. Вирішують хто буде виступати по кожній грані при колективній перевірці завдань. Члени групи уважно працюють при колективному обговоренні, доповнюють відповіді інших груп, виправляють помилки, пропонують свої варіанти.

Завдання для граней куба

 1. Назви слова зображені на малюнках, запиши їх. (Діти, ручка, коса)
 2. Придумай синоніми до записаних слів. (Малюки, приладдя, зачіска)
 3. Поясни, які слова називаються багатозначними.
 4. Запропонуй словосполучення зі словом ручка або коса з різними значеннями. Запиши їх.
 5. Чому в прислів’ях часто вживаються слова антоніми?
 6. Поділись. Склади речення вживаючи слова антоніми.

 

 

 

Урок математики

 

Тема.  Множення різниці на число. Розв’язування задач двома способами. Робота 

           над рівняннями.

Етап уроку. Закріплення знань та умінь учнів.

 

 • Робота в парі, прийом «Кубик Блума»

Кожна пара усно обговорює відповіді, розв’язання записуються в зошитах. Члени пари  по черзі працюють при колективній перевірці завдань, доповнюють відповіді інших учнів, виправляють помилки, пропонують свої варіанти розв’язання.

 

Завдання для граней куба

 

 1. Назви способи множення різниці на число.
 2. Поділись, яким способом легше розв’язати приклади: (64 - 44) • 5

                                                                                             (38 – 29) • 9  

 1. Придумай задачу до схеми розв’язання: (а – с) •10.
 2. Запропонуй різні способи розв’язання задачі.

На ремонт двох під’їздів витратили 17 банок фарби, по 4 кг кожна. На перший під’їзд витратили 6 банок фарби. Скільки кг фарби витратили на другий під’їзд?

 1. Подумай, що спільного і чим відрізняються прямокутник і квадрат?
 2. Накресли трикутник і відрізком розділи його на кілька фігур.

Які фігури ти отримав?

 

 

docx
Додано
24 лютого 2019
Переглядів
4961
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку