5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ

Про матеріал
Обгрунтовані сучасні підходи до процесу навчання фізики, описані основні методичні аспекти активізуючого навчання фізики за еталонним підходом
Перегляд файлу

ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ

 

Боденчук О.В. вчитель фізики та математики Кам’янець-Подільського навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради

В статті обгрунтовані сучасні підходи до процесу навчання фізики, описані основні методичні аспекти активізуючого навчання фізики за еталонним підходом.

Ключові слова: еталонні вимірники якості знань, система фізичних завдань еталонного змісту, цільова навчальна програма.

 

У змісті навчальної програми шкільного курсу фізики відображено, що фізика – це фундаментальна наука, яка вивчає загальнi закономiрностi перебiгу природних явищ, закладає основи свiторозумiння на рiзних рiвнях пiзнання природи i дає загальне обгрунтування природничо-наукової картини свiту [2].

Головне завдання навчання фізики у школах – забезпечення міцного і свідомого оволодіння системою якостей фізичних знань, достатніх для вивчення сумарних предметів і продовження освіти [2].

Актуальними питаннями методики навчання фізики визначаються напрямки організації пізнавального процесу з використання еталонних вимірників якості фізичних знань, удосконалення системи викладу навчального матеріалу з використанням дидактичних ресурсів, чим і займаються ряд вчених-дослідників [1]: П.С.Атаманчук, В.І. Баштовий, С.П.Величко, О.І.Ляшенко, Є.В.Коршак, В.В.Мендерецький, та інші.

Метою статті є теоретичне обгрунтування впливу використання дидактичних матеріалів еталонного змісту з фізики на формування творчої особистості в 11 класі.

Завданням статті є висвітлити можливості використання дидактичних еталонних вимірників якості фізичних знань для 11 класу згідно діючих фізичних стандартів середньої освіти.

Комплексне дослідження й всебічна розробка дидактичних основ використання еталонних вимірників якості знань у навчанні фізики реалізує ідею цілеспрямування фізичної освіти на розвиток творчих здібностей учнів та активізацію пізнавальної діяльності за умов особистісно орієнтованого навчання. Виділяють такі основні якісні характеристики засвоєння пізнавальних задач – параметри усвідомлення, стереотипності, та пристрастності [1].

Якщо ж говорити про відзеркалення властивостей пізнавальної діяльності особистості, то вирізняють такі якісні їх види (еталонні вимірники якості знань): розуміння головного (РГ), заучування знань (ЗЗ), наслідування (НС), повне володіння знаннями (ПВЗ), уміння застосовувати знання (УЗЗ), навичка (Н), переконання (П) [1] (таблиця 1)

Таблиця 1

Параметри

Рівні навчальних досягнень

Перебіг у часі

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Пристрастність

Символіка, термінологія, окремі фізичні поняття, фрагменти розуміння суті фізичних явищ і процесів

Наслідування

Повне володіння знаннями

Переконання

Майбутній

Усвідомленість

Символіка, термінологія, фрагменти окремих фізичних понять

Розуміння головного

Уміння застосовувати знання

Теперішній

Стереотипність

Певна обізнаність з фізичною символікою та термінологією, неправильне трактування фізичних величин і понять

Завчені знання

Навичка

Минулий

 

Такі якісні характеристики процесу навчально-пізнавальної діяльності окреслюють сутність людського пізнання у межах минулого, теперішнього та майбутнього часів його перебігу. Цим забезпечується цілісна картина структури людської свідомості – минуле (стереотипність), теперішнє (усвідомлення), майбутнє (пристрастність).

Враховуючи окреслені цілеспрямовану мету навчання фізики та завдання фізики, наведемо приклад складання цільової програми вивчення теми «Механічні хвилі. Звук» (11 клас) відповідно за окресленими в програмі пізнавальними задачами [2] (таблиця 2).

 

Таблиця 2.

Цільова навчальна програма теми «Механічні хвилі. Звук»   (11 клас; 12 годин)

№ п/п

Зміст пізнавальної задачі

Рівень засвоєння на початку теми

Рівень засвоєння вкінці теми

51-52

Хвильові явища. Поздовжні й поперечні хвилі. Довжина хвилі. Швидкість поширення хвилі.

ПВЗ

П

53-54

Розвязання  задач.

ПВЗ

УЗЗ

55-56

Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку. Характеристики музикальних звуків. Ультразвук. Розвязання задач.

ПВЗ

УЗЗ

57-58

Інтерференція хвиль. Принцип Гюйгенса.

ПВЗ

П

59-60

Закон  відбивання хвиль. Дифракція хвиль.

ПВЗ

П

61-62

Розвязання задач. Тематичне оцінювання.

ПВЗ

УЗЗ

 

Таким чином, інноваційні тенденції у навчально-пізнавальному процесі з фізики (11 клас) забезпечують прогнозованість на досягнення кінцевого результату — активність пізнання оточуючого світу, наукової картину світу, вироблення власного стилю пізнання.

Список використаних джерел

  1.               Атаманчук П.С. Дидактичне забезпечення семінарських занять з курсу «Методика навчання фізики» (загальні питання): навчально-методичний посібник / П.С. Атаманчук, О.М. Семерня, Т.П.Поведа. –Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка , 2010 – 391 с.
  2.               Програми для середніх загальноосвітніх шкіл: Фізика. Астрономія: 7-12 класи. — К. : Перун, 2008. — 68 с.
doc
Додано
29 жовтня 2019
Переглядів
193
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку