Дидактичні матеріали до уроків з історії України. (7кл.)

Про матеріал
Дидактичні матеріали до уроків з історії України (7 клас) Дидактичні матеріали можна використовувати на кожному етапі уроку: на початку уроку, коли необхідно перевірити домашнє завдання або провести актуалізацію знань; під час пояснення нового матеріалу; у процесі закріплення нових знань та вмінь учнів.
Перегляд файлу

Дидактичні матеріали до уроків з історії України

(7 клас)

Дидактичні матеріали можна використовувати на кожному етапі уроку: на початку уроку, коли необхідно перевірити домашнє завдання або провести актуалізацію знань; під час пояснення нового матеріалу; у процесі закріплення нових знань та вмінь учнів.

 

1.Доберіть до імен князів їхні прізвиська. Чому їх народ так прозвав?

 

Олег _____________(Віщий)

Ігор  _____________(Старий)

Ольга ____________(Мудра, Свята)

Святослав ________ ( Хоробрий)

Володимир_________( Великий, Красне Сонечко)

Ярослав-----------------  (Мудрий. «Тесть Європи»)

 

2 .«Відгадай князя»

 

 1. «Був це смілий князь – вояка,

Все в таборі проживав,

І ціле життя відважно

З ворогами воював.

Як на кого йшов війною

То казав: «Іду на вас!»

Ненадійно на ворога

Не напав він ані раз.» (Святослав).

 

 1. «Жона. Вдова. Княгиня. Мати…

Яку ти мужність осягла?!

Як високо змогла піднятись

І влади велич вознесла!

Тобі вдалось зміцнить державу,

Намітить християнству путь,

Творить земні славетні справи,

Цього не в праві ми забуть.» (Княгиня Ольга).

 

3) «Він був грозою Царгороду,

Прибив свій щит там на  врата

І вигідну уклав угоду –

Йшла дань на руські всі міста.

Але пророцтво волхви склали,

Що від коня свого помре.

Сміявся, бо не знав що з черепа змія ужалить.

Давно було це, та легенда ще живе». (Олег Віщий).

 1. «Звав тебе народ ласкавим,

Називав теж «Сонцем ясним»,

Бо зробив ти край великим,

А свій люд багатим, щасним.

Ти зібрав всі руські землі

Від Кавказу до Карпат –

І від моря аж по Волгу

Став «Великий» панувати.» (Володимир)

 

 1. «Але мудрість ----------- (князя)                               

Вся була в його ділах,                                    

У державнім будівництві,                            

Владі, устрою, в судах.                               

Щоб не нищити народу                               

І народного майна,                                         

Не хотів він воювати,                              

Не тягла його війна.» (Ярослав Мудрий)                                      

 

3. Дидактична гра «Чи знаєте ви?» (можна проводити як в усній, так і письмовій формі).

 1.     Яке місто було столицею Візантії? (Царгород).
 2.     Донька якого київського князя була королевою Франції? (Ярослава Мудрого).
 3.     Як звали князя, за наказом якого збудували Десятинну церкву? (Володимир Великий).
 4.     Хто був сином Володимира Великого? (Ярослав Мудрий).
 5.     Якого князя називали « тестем Європи»? (Ярослава Мудрого).
 6.     У якому році князь Володимир Великий хрестив киян? (988р.).
 7.     Хто заснував першу на Русі бібліотеку? (Ярослав Мудрий).
 8.     Що було збудовано, за наказом Ярослава Мудрого, на тому місці під Києвом, де він розбив печенігів?(Софійський собор).
 9.     Яку назву мав збірник руських законів, створений за правління Ярослава Мудрого? («Руська правда»).
 10.  В якому році Ярослав Мудрий розбив печенігів? (1036 р.)
 11.  У якому столітті правив Ярослав Мудрий? (ХІ ст.)
 12.  За якого князя почали карбувати перші монети? (Володимира Великого).

 

4. За наведеними характеристиками впізнайте імена  історичних осіб.

 1. Засновник м. Києва.(Кий)
 2. Варязький князь, який знайшов смерть від свого коня.(Олег)
 3. Князь, якого вбили древляни.(Ігор)
 4. Представник княжого роду Києвичів.(Аскольд)
 5. Жінка з «чоловічим розумом». (Ольга)
 6. Автор «Повчання дітям».(Володимир Мономах)

 5.  Виберіть одну правильну відповідь:

1.Коли відбулася перша битва між руськими дружинами та монголами?

А) 1223 р.;   Б) 1222 р.;  В) 1239 р.

2. Як називалось військо монголів?

А) дружина;    Б) орда;    В) тьма.

3.Яка споруда, згідно з літописом, стала останнім укріпленням киян?

А) Софійський собор;   Б) Десятинна церква;  В) Золоті ворота.

4.Коли закінчилась облога Києва?

А) грудень 1240 р.;   Б) грудень 1239 р.;   В) грудень 1241 р.

5. Коли монголи здобули Переяслав та Чернігів?

А) 1237 р;    Б) 1239 р.;  В)  1240 р.

6. Куди рушили монголи після спустошення Києва?

А) повернули додому.   Б) на Галицько – Волинські землі.  В) на Рязанське князівство.

7. Обороною міста Києва під час монгольської навали керував воєвода:

А) Дмитро;  Б) Данило;  В) Володимир.

8. Урядовець золотоординського хана, якому було доручено вести облік населення й збирати данину в руських землях, називався:

А) хан;  Б) улус;  В) баскак.

Чи погоджуєтесь з твердженням?

9. Битва на річці Калка закінчилась для русько – половецького війська перемогою.

А) Так;

Б) Ні.

10. Новий похід монголів на Русь розпочався у 1237 р.

А) Так;

Б) Ні.

11. Унаслідок походу хана Батия на Київську Русь над її землями було встановлено монгольське ярмо.

А) Так;

Б) Ні.

12.Руські князі змушені були їздити до  Сарая – столиці монгольської держави – за ярликом (грамотою) з дозволом князювати.

А) Так;

Б) Ні.

 

6. Гра «Реставратор» (треба відновити пошкоджений історичний текст)

Князь Данило зробив чимало корисних справ для зміцнення………… держави. Він створив добре навчене………., підкорив собі колишню столицю Русі місто…………, зводив нові фортечні укріплення і міста. Одне із них він назвав іменем старшого сина……., інше – місто……… - перетворив на столицю. Щоб врятувати державу від жорстоких кочівників, від руйнувань, князь Данило змушений був поїхати з візитом до хана……. .

(Галицько – Волинської, військо, Київ, Львів, Холм, Батия)

7. Шарада – загадка,

Це слово кожна курка каже,                                                                                                           А другий склад – артист покаже.                                                                                                   Коли ж їх разом об’єднати,                                                                                                            То легко титул відгадати.                                                                                                         Одному князеві – Данилу.                                                                                                                                      ( КО – РОЛЬ).

 

8.  Виберіть одну правильну відповідь:

 1. За якого князя до володінь Великого князівства Литовського було приєднано Київщину, Переяславщину, Чернігово – Сіверщину та Поділля?

А) Любарт;   Б) Ольгерд;   В) Сигізмунд.

2. Кревська унія була підписана:                                     

А) 1369р.;     Б) 1385р.;   В) 1380р.

3. Битва на річці Сині Води відбулася:

А) 1350р.;    Б) 1362р.;  В) 1385р.

4. Кримське ханство  стало васалом Османської імперії :

А) 1478р.;   Б) 1456р.;   В) 1480р.

5. Ясиром татари називали:

А) захоплені території;    Б) захоплені цінності;   В)  полонених.

6.  Фільварок – це форма господарювання

А) міщан;  Б)  селян;   В) шляхти.

7. право міського самоуправління та звільнення міста від підпорядкування феодалам називалося:

А) берлінським;  Б) магдебурзьким;  В) римським.

8. Литовськими статутами називалися:

А) мирні договори Литви;  Б) кодекси законів;  В) військові правила.

Чи погоджуєтеся ви з твердженням?

9. В ХІVст. Волинь потрапила під владу князя Любарта.

А) Так;

Б) ні.

10. Встановлення влади Литви на українських землях відбувалось доволі мирно.

А) Так;

Б) ні.

11. Один з напрямків християнства називається католицизмом.

А) Так;

Б) ні.

12. Острозька Біблія та «Буквар» були надруковані Іваном Федоровичем.

А) Так;

Б) ні.

 

 

 

 1. «Відгадай героя»

Упізнайте історичну особу за поданим описом і вкажіть її ім’я

 1.     Один із найвидатніших правителів Галицько – Волинської держави, дипломат, який налагодив стосунки із Золотою Ордою; мав титул короля, заснував міста Холм і Львів. (Данило Галицький)
 2.     Київський князь, нащадок Візантійського імператора, організатор походів на кочовиків, автор «Повчання дітям». (Володимир Мономах)
 3.     Один з перших князів, який прийняв християнство, уклав угоду з Візантією. (Аскольд).
 4.     Заснував першу на Русі бібліотеку, його донька Анна стала королевою Франції.(Ярослав Мудрий)
 5.     За свідченням літописця, князь посилав до інших земель послів зі словами: «Хочу на вас іти». (Святослав)
 6.     Князь, названий нащадками за свої справи Великим. Запровадив єдину, спільну для всієї держави релігію - християнство, карбував власні монети. (Володимир Великий).

 

 

 1.  «Знайди і розкажи»

Учитель роздає учням картки, на яких написані імена відомих їм історичних діячів. Після цього вони повинні вибрати з розкладених на столі карток ті, котрі пов’язані з його діяльністю. Учні розповідають епізод із діяльності історичної особи, пов'язаний зі словом на вибраній ними картці.

(Учитель може використати портрети історичних діячів, прикріпивши їх на дошці. Учні під портретами будуть прикріплювати, вибрані ними картки, пов’язані з діяльністю даної історичної особи).

 

Кий

Повстання деревлян

Щит на воротах Царгорода

Дипломатія

Софійський собор

Перший князь – християнин

Засновник міста Києва

Бібліотека

Перші монети

«Руська правда»

Князь – воїн

«Повчання дітям»

Десятинна церква

Аскольд

Олег

Ігор

Ольга

Святослав

Володимир Великий

Ярослав Мудрий

Володимир Мономах

 

 

 

КРОСВОРДИ З ІСТОРІЇ

УКРАЇНИ ( 7КЛ.)

«КИЇВСЬКА РУСЬ»

Найвідоміша та найулюбленіша гра зі словами в учнів –це кросворд, гра-задача, яка полягає в тому, що потрібно заповнити клітини рядків, що перетинаються, літерами,які складаються в слова.

Кросворд виконує функцію перевірки знань, добре тренує пам'ять, розширює словниковий запас, а звернення до різних джерел – підручників, довідників,карт тощо – дає можливість дізнатись щось нове. Основна мета кросворду – в ігровій формі домогтися запам’ятовування основних термінів і понять теми. Особлива зацікавленість до цього виду ігрових завдань спостерігається у школярів 6-8 класів.

 Приведені приклади кросвордів з історії України,  можна використовувати на уроках для  закріплення нового матеріалу, а також для перевірки домашнього завдання.( на наступних уроках).

 

Тема: Утворення та становлення Київської Русі.

(Русі – України)

 

Союзи племен напередодні утворення Руської держави (УІ - УІІІст.)

 

Розв’язавши  кросворд, у виділеному стовпчику, учні прочитають назву політичного утворення. що виникло на землях східнослов’янських  племен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Назва східнослов’янського племені, центром якого було місто Іскоростень.

2.Один із засновників міста Києва

3.Знать, пов’язана службовими стосунками з князем.

4.Збройний загін у Русі, що становив постійну військову силу князя.

5.Назва кочових племен, які вели боротьбу зі східнослов’янськими племенами.

6.Назва східнослов’янського племені, центром якого був Чернігів.

7.Титул володаря держави в давніх тюркських народів.

 

Відповідь: 1.Древляни, 2. Щек, 3.Бояри, 4. Дружина, 5. Хозари,  6. Сіверяни, 7.Каган.

(Держава)

 

 

 

 

 

 

 

        Утворення Київської Русі. Політика перших князів.

 

Розв’язавши  кросворд, у виділеному стовпчику, учні прочитають ім’я  київського князя, який першим прийняв хрещення й спробував запровадити християнство на Русі

 

1.Назва країни, проти якої руські князі здійснювали військові походи.

2.Прізвісько князя Ігоря.

3.Столиця Візантії.

4. Ім’я київського князя, який під час походу на Константинополь прибив на його воротах свій щит.

5. Ім’я князя деревлян, який підняв повстання проти Ігоря.

6.Назва новоутвореної держави, яка виникла в ІХ ст..

7.Щорічне збирання данини з населення підлеглих великому князеві земель.         

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: 1.Візантія, 2.Старий, 3.Константинополь, 4. Олег, 5. Мал, 6.Русь,
7. Полюддя. (Аскольд)

 

Русь за князювання Ольги та Святослава.

 

Розв’язавши  кросворд, у виділеному стовпчику, учні прочитають ім’я князя, наступника Святослава.

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Який князь, збираючись у похід, повідомляв ворога « Йду на Ви!».

2.Кому належать слова: « Я, сину, пізнала Бога й радуюся, а коли й ти пізнаєш Бога, то теж почнеш радуватися».

3.Яке місто було столицею Хазарського каганату?

4. Ім’я літописця за словами якого княгиня Ольга « була передвісницею християнській землі, яко вранішня зоря перед сонцем і яко зірниця перед світям».

5.Обовязкове надання князеві підлеглим населенням збіжжя, меду, воску,хутра, тощо.

6.Вірування давніх слов’ян

7.Перетворення, зміни, нововведення, покликані сприяти розвитку соціально-політичних й економічних відносин.

8.Степові кочівники, у битві з якими загинув князь Святослав.

9. Ім’я печенігського хана, що наказав зробити із черепа Святослава чашу з написом: «Чужих бажаючи, свою погубив».

Відповідь:1. Святослав, 2. Ольга, 3. Ітиль, 4. Нестор, 5.Данина, 6.Язичництво,
7. Реформи, 8. Печеніги, 9. Куря. ( Володимир)

 

 Суспільний устрій та господарське життя Київської Русі у ІХ-Хст.

 

 Розв’язавши  кросворд, у виділеному стовпчику, учні прочитають назву представників правлячого стану в Київській Русі.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Основне заняття населення Київської Русі.

2.У язичників скульптура, що зображує бога.

3.Стояв на чолі держави в Київській Русі.

4.Селянська община.

5.Центральна укріплена частина міста.

Відповідь: 1. Землеробство, 2. Ідол, 3. Князь, 5. Дитинець.  ( Бояри)

 

                                       Узагальнення

Розв’язавши  кросворд, у виділеному стовпчику, учні прочитають назву візантійської столиці. (на Русі)

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Вірування у давніх слов’ян .

2.Місце, де приносили жертви богам.

3.Скандинавські воїни, що наймалися на службу до візантійських імператорів і київських князів.

4. Ім’я князя, який загинув під час повстання деревлян в 945р.

5.Найбільший східнослов’янський союз племен, який очолював князь Кий.

6.Кочівники, які часто нападали на Русь.

7.З ім’ям якої княгині пов’язане проведення першої податкової реформи?

8.Останній київський князь з роду Києвичів.

Відповідь:1. Язичництво, 2. Капище, 3. Варяги, 4. Ігор,  5. Поляни, 6. Хозари,
7. Ольга, 8.Аскольд. ( Царгород)

docx
Додано
27 січня 2019
Переглядів
1666
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку