2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Дидактичний матеріал з математики 2 клас, на тему: "Картки оперативного контролю з математики".

Про матеріал
Використання карток дасть можливість проводити тематичний облік знань, диференціювати навчання, контролювати міцність засвоєння матеріалу (при повторному використанні тих самих завдань) і т.д. Пропоную вчителю самостійно визначати тривалість роботи з картками, в залежності від складності завдань і рівня підготовленості учнів. Багаторічний досвід організації оперативного контролю знань учнів відповідно до розробленої у посібнику схеми свідчить, що в такий спосіб вдається вчасно корегувати прогалини в знаннях учнів, добиватися міцності і глибини засвоєння знань.
Перегляд файлу

 

Поліщук Людмила Олександрівна

вчитель початкових класів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(посібник)

 

 

Зміст

 

 

Вступ ...........................................................................................................4

Розділ 1. Повторення матеріалу, вивченого в 1 класі..............................5

Розділ 2. Таблиці додавання і віднімання чисел. Задачі на дві дії. Вирази з дужками..............................................................................................19

Розділ 3. Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд....................................................................................30

Розділ 4. Арифметичні дії множення та ділення....................................36

Розділ 5. Повторення вивченого за рік...................................................53

Висновки ..................................................................................................63

Додаток А..................................................................................................64

Список використаної літератури ...........................................................65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Посібник дає змогу налагодити оперативний зв'язок між вчителем і учнем, своєчасно виявити й ліквідувати прогалини в знаннях, інтенсифікувати пізнавальну діяльність школярів, зекономити час при перевірці знань.

Для підготовки картки до роботи треба:

  1. Зробити прорізи у місці горизонтальних ліній.
  2. Вирізати з паперу смужку, яка б відповідала ширині прорізів і була б довшою від картки. На кінцях смужки записати: вгорі — дату, прізвище учня, номер картки; внизу — суму балів, оцінку (див. додаток  А ).
  3. Розділити смужку олівцем по вертикалі на дві частини. Зліва (на широкій частині) учень виконує завдання, а справа вчитель робить помітки про правильність його виконання.

Алгоритм використання карток такий:

  1. Прочитай завдання.
  2. Ознайомся зі змістом картки.
  3. Відповіді запиши на лівій частині смужки, вставленої в прорізи.
  4. На смужці вгорі  запиши дату, своє прізвище, номер картки. Кожне правильно виконане завдання оцінюється двома балами. Для виставлення оцінок рекомендуємо таку шкалу:

Кількість набраних балів

16 - 15

14 - 12

10 - 8

7 - 0

Оцінка

12 - 10

9 - 7

6 - 4

3 - 1

Примітка: У посібнику вміщено картки, в яких є по 4 завдання (задачі, геометричний матеріал). Такі завдання оцінюються по чотири бали кожне.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1

Обчисли.

 

10 +  4 =

45 - 1 =

50 + 6 =

36 - 0 =

24 + 1 =

34 + 1 =

48 - 1 =

69 - 9 =

 

 

 

 

2

Обчисли.

 

95 -  40 =

14 + 70 =

6 + 2 =

7 - 6 =

53 + 30 =

68 - 50 =

19 - 5 =

35 + 13 =

 

 

 

№3

Встав потрібне число.

 

46 = 40 + ...

58 = 50 + ...

67 = 60 + ...

89 = 80 + ...

46 = 40 + ...

13 = 10 + ...

35 = 30 + ...

79 = 70 + ...

 

 

 

 

№4

Встав потрібне число.

 

46 = 48 - ...

78 = 35 + ...

93 = 96 - ...

85 = 87 - ...

39 = 18 + ...

56 = 60 - ...

47 = 86 - ...

70 = 50 + ...

 

 

 

№5

Запиши числа у вигляді суми розрядних доданків.

 

95 =

28 =

67 =

19 =

53 =

34 =

76 =

22 =

 

 

 

 

№6

Збільши на 3.

 

73

25

61

13

38

46

54

10

 

 

№7

Зменши на 20.

 

100

80

70

50

90

60

40

30

 

 

 

 

№8

Обчисли.

 

7 + 2 + 4 =

6 + 4 + 25 =

7 + 3 + 42 =

19 - 9 - 3 =

10 - 3 + 20 =

60 + 2 + 1 =

46 - 5 - 1 =

7 + 20 - 3 =

 

 

 

№9

Добери і встав потрібні знаки.

 

10                                              1 = 9

2                                                2 = 0

7                                                1 = 6

9                                                3 = 6

5                                                4 = 9

6                                                2 = 8

8                                                2 = 10

6                                                2 = 4

 

 

 

 

№10

Обчисли:

 

1)                   -  4

                      -  6       ?

2)                   -  7

                 - ? на 2 <     ?

3) У Олега

                        - 4

     У Івана

                        - 3         ?

4) Було 6

     Забрали — 4

     Залишилось?

№11

Знайди доданок.

 

Доданок

Доданок

Сума

 

 

1

4

2

3

5

2

1

3

 

10

8

7

9

8

9

7

6

 

 

 

 

№12

Знайди різницю.

 

Зменшуване

Від'ємник

Різниця

 

 

10

10

9

9

9

9

5

6

3

4

5

6

7

8

3

2

 

 

№13

Порівняй.

 

1 дм                                                      1 см

1 дм 2 см                                              12 см

1 дм 4 см                                              1 дм 7 см

1 дм 5 см                                              16 см

1 дм 9 см                                              20 см

1 дм 3 см                                              12 см

1 дм 6 см                                              15 см

1 дм 1 см                                              11 см

 

 

 

 

 

№14

Запиши в сантиметрах.

 

1 дм 3 см =

3 дм 5 см =

4 дм 9 см =

1 дм 1 см =

2 дм 6 см =

1 дм     =

5 дм 2 см =

1 дм 8 см =

 

 

№15

Запиши числа, в яких:

 

1 дес. 6 од.

1 дес. 1 од.

1 дес. 4 од.

1 дес. 7 од.

1 дес. 5 од.

1 дес. 2 од.

1 дес. 9 од.

1 дес. 0 од.

 

 

 

 

№16

Порівняй.

 

16                                                17

20                                                19

20                                                12

15                                                14

10                                                11

13                                                14

16                                                15

18                                                17

 

 

 

№17

Запиши числа, в яких:

 

2 дес. 5 од.

6 дес. 3 од.

4 дес. 4 од.

6 дес. 9 од.

7 дес. 8 од.

9 дес. 9 од.

1 дес. 7 од.

8 дес. 4 од.

 

 

 

 

№18

Запиши числа цифрами.

 

Тридцять один

вісімдесят

сорок

п'ятдеся два

сімдесят сім

дев'яносто

двадцять три

сорок дев'ять

 

 

 

№19 

Обчисли.

 

67 - 5 - 20 =

20 + (30 + 4) =

60 - (10 + 7) =

30 - 7 - 7 =

84 - (30 - 6) =

70 + 8 - 70 =

100 - 1 - 9 =

54 - 50 + 6 =

 

 

 

 

№20

Запиши попереднє число.

 

100

27

30

66

70

81

42

98

 

 

№21

Обчисли.

 

(26 - 20) - 6 =

50 - 20 + 3 =

20 + 30 + 4 =

40 + 10 + 3 =

48 + (2 + 5) =

5 - (25 - 20) =

12 - (75 - 70) =

51 + 8 + 10 =

 

 

 

 

№22

Обчисли.

 

17 + 1 =

20 - 1 =

66 + 2 =

18 - 8 =

6 + 10 =

19 - 1 =

70 + 1 =

56 - 6 =

 

 

№23

Порівняй.

 

67 + 5                                                   5 + 67

      70                                                   70 + 8

90 - 45                                                  90 - 44

36 - 20                                                  63 - 40

7 + (3 + 2)                                            7 + 5

15 - (6 + 3)                                           15 - 9

34 + 30                                                 34 + 3

54 - (4 + 2)                                           54 - 7

 

 

 

 

№24

Порівняй.

 

91 + 7                                               60

37 - 7                                                30

100 - 20                                            70

45 + 12                                             80

33 + 33                                             60

100 - 50                                            50

15 + 34                                             70

                                30 + 25                                             55

 

 

№25

Добери число, при якому нерівність буде правильною.

 

44 + 8 <                                                   + 8

36 + 20 >                                                 + 36

        10 >                                                 + 4

23 + 15 <                                                 + 15

12 + 5 <                                                   + 5

60 + 17 >                                                 + 60

80 - 7 <                                                    - 3

50 - 15 >                                                  - 20

 

 

 

 

26

Визнач довжину відрізків.

 

А                          В                                АВ =

                                                               СВ =

                        В                                     ОР =

                                                               АО =

                                                               СК =

С                            Р                              КМ =

 

         О                       А                     О

                    К               М   

С                                                   К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№27 

Доповни рівність.

 

14 = 8 +

15 = 6 +

17 = 9 +

12 = 7 +

15 = 8 +

11 = 3 +

18 = 9 +

14 = 6 +

 

 

 

 

№28

Збільшити на 2.

 

5

3

9

10

6

7

8

4

 

 

№29 

Обчисли.

 

7 - 1 + 8 =

8 - 3 + 6 =

10 + 6 - 7 =

13 - 7 + 2 =

15 - 9 +3 =

9 - 9 + 4 =

16 - 8 + 9 =

2 + 5 - 7 =

 

 

 

 

№30

Збільшити на 3.

 

12

5

9

7

11

4

10

6

 

 

№31

Обчисли.

 

11 - 2 - 4 =

9 + 2 - 1 =

12 - 3 + 1 =

9 + 4 + 3 =

12 - 4 + 5 =

14 - 5 - 4 =

9 + 5 + 3 =

13 - 4 + 5 =

 

 

 

 

№32

Розв'яжи задачі.

1. У кошик поклали 5 грибочки. Їх стало 14.

    Скільки грибочків було у кошику спочатку?

2. У хорі було 13 дівчаток і 6 хлопчиків. На

    скільки більше в хорі було дівчаток, ніж

    хлопчиків?

3. Туристи проїхали 8 км на велосипедах і

    4 км пройшли пішки. Яку відстань

     подолали туристи?

4. Олег прочитав за літо 7 книжок, Галинка — 4,

   а Іванко — стільки, скільки Олег і Галинка

   разом. Скільки книжок прочитав Іванко?

№33

Обчисли.

 

9 + 2 - 10 =

14 - 10 + 6 =

11 - 2 + 3 =

10 - 1 + 4 =

12 - 4 + 5 =

13 - 5 - 3 =

14 - 5 + 2 =

11 - 5 - 6 =

 

 

 

 

№34

Розв'яжи задачі.

1. На полицю поставили 6 книжок? Їх стало 13.

   Скільки книжок стояло на полиці спочатку?

2. У класі висіло 12 синіх і 5 червоних кульок.

     На скільки менше висіло червоних кульок,

     ніж синіх?

3. Оленка спочатку прочитала 7 сторінок,

    а потім ще 8. Скільки всього сторінок

    прочитала Оленка?

4. Катруся вирізала 8 сніжинок, Олеся — 5,

    а Галинка — стільки, скільки Катруся і Олеся

    разом. Скільки сніжинок вирізала Галинка?

№35

Встав пропущені знаки “+” або “-”.

 

3 + 8                                                    7 = 4

14 - 8                                                   9 = 15

15 - 7                                                   5 = 13

16 - 8                                                   6 = 2

9 + 5                                                    4 = 10

18 - 7                                                   2 = 13

12 - 9                                                   8 = 11

17 - 8                                                   3 = 12

 

 

 

 

№36

Доповни до круглих чисел.

 

27 +                                                = 30

42 +                                                = 50

59 +                                                = 60

31 +                                                = 40

95 +                                                = 100

77 +                                                = 80

18 +                                                = 20

64 +                                                = 70

 

 

 

№37

Встав пропущені знаки “+” або “-”.

 

7 - 2                                                    8 = 13

9 - 5                                                    7 = 11

10 + 8                                                 9 = 9

13 - 6                                                  8 = 15

16 - 7                                                  5 = 14

14 - 9                                                  10 = 15

18 - 8                                                  4 = 6

5 + 8                                                   6 = 7

 

 

 

 

№38

Доповни до круглих чисел.

 

45 +                                                = 50

69 +                                                = 70

34 +                                                = 40

52 +                                                = 60

26 +                                                = 30

73 +                                                = 80

82 +                                                = 90

91 +                                                = 100

 

 

№39 

Обчисли.

 

27 - (7 + 5) =

16 - (8 + 6) =

32 - (2 + 9) =

14 - (7 + 4) =

(17 - 9) + 4 =

28 - (15 - 7) =

100 - (60 - 30) =

24 + (35 + 5) =

 

 

 

 

№40

Запиши вирази, значення яких більше за 10.

 

15 - 1 - 1 =

11 - 3 + 5 =

8 + 5 - 2 =

9 + 4 + 1 =

43 + 10 - 1 =

38 + 20 + 20 =

45 - 30 + 2 =

96 - 80 - 6 =

 

 

№41

Знайди значення виразів.

 

(5 + 8) + 24 =

12 + (7 + 4) =

16 - (7 + 5) =

52 + (13 - 8) =

(6 + 7) + 5 =

63 + (8 + 9) =

14 - (6 + 8) =

27 - (6 + 7) =

 

 

 

 

№42

Порівняй.

 

9 + 2                                               13 - 5

8 + 3                                               7 + 7

12 - 3                                              5 + 8

21 + 7                                             9 + 0

11 - 2                                              11 + 1

36 + 4                                             11 - 3

55 - 20                                            15

16 + 6                                             13

 

 

№43

Розв'яжи задачі.

1. На тарілці було 8 жовтих яблук і 4 червоних.

    З'їли 6 яблук. Скільки яблук залишилося на

    тарілці?

2. Книжку, в якій 21 сторінка, Василько прочитав

    за 3 дні. Першого дня він прочитав 5 сторінок,

    другого — 7. Скільки сторінок прочитав

    Василько  третього дня?

3. Маса щуки 12 кг, а маса сома — на 25 кг більша.

   Яка маса щуки й сома разом?

4. Юра відгадав 16 загадок, а Ігор — на 7 менше.

    На скільки більше загадок відгадав Юрко, ніж

    Ігор?

 

 

 

№44

Порівняй.

 

3 дм                                               55 см

6 дм                                               60 см

74 см                                             8 дм

81 см                                             8 м

4 м                                                 29 дм

3 м                                                 71 дм

52 см                                             3 дм

9 дм                                               43 см

№45

Знайди розв'язок.

 

1. Ламана лінія має ланки завдовжки 4 см, 7 см і

    8 см. Яка довжина ламаної?

2. Периметр трикутника 15 см. Довжина двох

    сторін 5 см і 6 см. Знайди довжину третьої

    сторони?

3. Чому дорівнює периметр квадрата зі стороною

    4 см.

4. Ширина прямокутника 2 см, а довжина 7 см. На

    скільки сантиметрів ширина прямокутника

    менша за його довжину?

 

 

 

 

№46

Знайди значення виразу 17 - (а - 4), якщо:

 

а = 16

а = 11

а = 18

а = 10

а = 5

а = 8

а = 12

а = 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№47

“Математичні кінцівки”: 26 + 65 = (20 + 60) + (6 + 5) =  80 + 11 = 91.

 

62 + 28 =

74 +18 =

65 + 25 =

24 + 48 =

13 + 58 =

65 + 27 =

77 + 13 =

12 + 39 =

 

 

 

 

№48

Віднови рівності.

 

15 -                                                     = 3

34 -                                                     = 10

25 +                                                    = 55

60 -                                                     = 25

83 -                                                     = 14

48 +                                                    = 70

57 +                                                    = 61

                                19 +                                                    = 38

 

 

№49 

Обчисли.

 

31 - 2 =

40 - 4 =

45 - 6 =

27 - 20 =

60 - 24=

62 - 39 =

71 - 22 =

100 - 64 =

 

 

 

 

 

№50

Якщо а = 67, то

 

а - 38 =

а - 7 =

а + 28 =

а + 9 =

а + 3 =

а + 13 =

80 - а =

а - 9 =

 

№51

Обчисли.

 

49 + 21 - 45 =

16 +53 - 30 =

100 - 46 - 12 =

72 - 5 + 20 =

(54 + 6) - 8 =

60 - (15 + 45) =

16 + 16 + 16 =

(40 - 5) + 9 =

 

 

 

 

№52

Порівняй.

 

25 см                                                    2 дм 5 см

8 дм                                                      85 см

4 дм 3 см                                             6 дм 2 см

3 м 4 дм                                               35 дм

62                                                         59

45                                                         54

9 дм                                                     8 см

                                1 м 3 см                                               4 дм 7 см

 

 

№53

Обчисли зручним способом.

 

33 + 16 + 37 =

64 - (16 + 3) =

(57 + 23) - 18 =

36 + (17 + 24) =

87 - (46 + 17) =

66 - (16 + 20) =

95 - (5 + 40) =

45 - (13 + 15) =

 

 

 

№54

Розв'яжи задачі.

1. Перший робітник виготовив 28 деталей,

    другий — 23, а третій на 21 менше, ніж

    перший і другий разом. Скільки деталей

    виготовив третій робітник?

2. У саду росло 35 фруктових дерев. Навесні

    посадили ще 8 яблунь і 9 груш. Скільки

    дерев стало в саду?

3. У дівчинки було 75 грн. Вона купила книжку

   за 25 грн та альбом за 29 грн. Скільки грошей

  дівчинка заплатила за всю покупку?

4.Глибина колодязя 50 метрів. Щоб дістатися води,

  з'єднали два ланцюги завдовжки 19 і 14 м. Скільки

  метрів ланцюга не вистачило?

№55

Обчисли зручним способом.

 

24 + 42 =

42 + 8 =

58 + 38 =

60 - 4 =

70 - 53 =

43 + 15 =

63 + 20 =

34 + 9 =

 

 

 

№56

Розв'яжи задачі.

 

1. На подвір'ї у бабусі жили 18 птахів. Вона придбала

   ще 7 курей і 8 гусей. Скільки птахів стало на

   подвір'ї у бабусі?

2. До їдальні завезли 15 кг вишень, 27 кг полуниць, а

   смородини на 20 кг менше, ніж вишень і полуниць

   разом. Скільки кілограмів смородини завезли?

 3. У двох кульках по 26 горіхів, а в третьому —

    стільки, скільки в двох кульках разом. Скільки

    горіхів у третьому кульку?

4. Зірвали 17 червоних і жовтих тюльпанів. Для

   букету взяли 4 червоних і 3 жовтих тюльпанів.

   Скільки тюльпанів залишилося?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№57

Порівняй.

 

2 х  2 + 7                                                10

2 х  5 - 7                                                 3

2 х  9 + 2                                                19

3  х 5 + 5                                                20

3 х  4 - 10                                               6

3 х   6 - 4                                               14

12 : 2 - 6                                               1

14 : 2 + 7                                              15

 

 

 

 

№58

Обчисли.

 

28 + 3 х 3 =

3 х 8 - 8 =

16 : 2 + 10 =

24 : 3 + 17 =

3 х 4 + 23 =

27 : 3 + 16 =

2 х 5 + 15 =

6 : 2 + 20 =

 

 

№59

Приклад на додавання заміни прикладом на множення.

 

2 + 2 +2 + 2 + 2 =

     3 + 3 + 3 + 3 =

     5 + 5 + 5 + 5 =

                 4 + 4 =

            7 + 7 + 7 =

     6 + 6 + 6 + 6 =

           9 + 9 + 9 =

                 8 + 8 =

 

 

 

 

№60

Обчисли.

 

2 х 3 + 6 =

2х 7 + 4 =

2 х 2 + 2 =

  4 - 6 =

2 х 5 - 7 =

2 х 2 - 2 =

2 х 8 - 8 =

2 х 5 + 13 =

 

 

 

№61

Обчисли.

 

16 : 2 + 8  =

10 : 2 + 3  =

12 : 3 + 8 =

10 : 2 + 50 =

14 : 2 + 43  =

6 : 2 + 14 =

8 : 2 + 12  =

16 : 2 - 8 =

 

 

 

 

№62

Обчисли.

 

3 х 2 + 6 =

2 х 7 - 14 =

20 — (3 х  2) =

14 : 2 + 12 =

10 : 2 + 60 =

8 : 2 + 78 =

3 х 3 + 9 =

2 х 4 + 44 =

 

 

№63

Розв'яжи задачі.

 

1. 24 сливи розклали на тарілки,

    по 3 сливи на кожну. Скільки

    використали тарілок?

2. Скільки лап у 3 гусей?

3. Скільки крил у 6 качок?

4. Маса кроля 3 кг. Яка маса

    чотирьох таких кролів?

 

 

 

 

 

№64

Розв'яжи задачі.

 

1. Скільки крил у 3-х гусей?

2. Скільки лап у 4-х курей?

3. 14 троянд розклали у 2 вази.

    Скільки троянд у кожній вазі?

4. У коробці 7 олівців. Скільки

    олівців у трьох коробках?

 

 

 

 

№65

Обчисли.

 

4 х 5 + 70  =

28 : 4 + 15  =

(41 - 37) х 9 =

36 : 4 - 8 =

4 х 3 + 21  =

4 х 9 - 17 =

(16 + 8) : 4  =

4 х 2 + 40 =

 

 

 

 

№66

Знайди чверть числа.

 

8

32

36

12

20

40

28

16

 

 

№67

Порівняй.

 

4 х  6                                                        4 х 3 - 2

32 : 4                                                      20 : 4 + 8

28 : 4                                                      4 х 5

4 х 9                                                         36

4 х 2                                                         (14 - 10)  х 7

36 : 4                                                     3 х 7 + 6

12 : 4 + 3                                               4 х 2

3 х 4 - 8                                                   45

 

 

 

 

№68

Обчисли.

 

4 х 3 + 28 =

4 х 9 + 32 =

36 : 4 + 17 =

(22 - 18) х 7 =

16 : 4 + 26 =

4 х 7 + 55 =

4 х 5 + 64 =

(24 + 12) : 4 =

 

 

№69

Обчисли.

 

5 х 5 + 17 =

5 х 3 + 12 =

5 х 7 - 30 =

5 х 9 + 54 =

38 - 5 х 2 =

80 - 5 х 6 =

5 х 8 + 5 х 2 =

70 - 5 х 6 + 12 =

 

 

 

 

№70

Розв'яжи задачі.

 

1. У їдальні дітей розсадили за  4 столи по

    3 за кожним, а потім зайшло ще 6 дітей.

    Скільки всього дітей стало у їдальні?

2. Гуска важить 4 кг, а качка 3 кг.

    Яка маса двох гусок і двох качок разом?

3. Один пиріжок коштує 4 грн. Скільки

    таких пиріжків можна купити за 28 грн?

4. Рибалка впіймав  4 окунів, а йоржів — у

    5 разів більше. Скільки рибин зловив

    рибалка?

№71

Обчисли.

 

(8 + 7) : 5 =

40 - 20 : 5 =

45 : 5 - 7 =

46 + 20 : 5 - 17 =

45 : 5 : 3 =

36 + 18 : 3 =

35 : 5 - 4 =

20 : 5 х 4 =

 

 

 

 

№72

Розв'яжи задачі.

 

1. Маса одного кроля 5 кг. Яка маса 6 таких

    кролів?

2. У кіоску було 5 ящиків апельсинів, усього

    30 кг. Привезли ще 4 таких самих ящиків.

    Скільки кілограмів апельсинів стало в кіоску?

3. В одному бідоні 32 л. молока, а в другому -

    у 4 рази менше. Скільки літрів молока у

    двох бідонах?

4. Скільки ніг у 5 поросят і одного індика?

 

№73

Обчисли.

 

85 - 3 х 6  =

5 х 7 - 4 х 6  =

6 х 6 + 24 =

42 - 6 х 5 =

6 х 6 : 4  =

32 + 6 х 8 =

(81 - 75) х 6 =

74 - 6 х 9 =

 

 

 

 

№74

Обчисли.

 

3 доби - 28 год  =

15 год + 9 год =

83 хв - 1 год =

1 дм - 4 см =

1 м - 3 см =

4 м 2 дм : 6 =

45 хв + 15 хв =

 

 

 

№75

Обчисли.

 

12 : 6 + 18  =

(50 - 2) : 6  =

6 + 24 : 6 =

54 : 6 : 3 =

48 : 6 + 12  =

5 + 30 : 6 =

42 : 6 + 25  =

51 - 18 : 6 =

 

 

 

 

№76

Обчисли.

 

12 : 6 < 12 : ...

4 х 6 = 6  2 + ...

6 х 5 + 4 > 6 х ...

54 : 6 = 18 : ...

24 : 6 : 2 < 40 : ...

91 - 36 : 6 > 43 + ...

3 х 6 + 2 = 2 х ...

48 : 6 + 24 < 93 - ...

 

 

№77

Порівняй.

 

7 х  2                                                  7 - 3

7 х  7                                                  24

7 х  9                                                  40 + 35

7 х  8                                                  56

4 х  7                                                  7 х 4

7 х  5                                                  24 - 12

3  х 7                                                  20 : 5

7 х  6                                                    9

 

 

 

 

№78

Розв'яжи задачі.

 

1. Олесь купив 7 зошитів, по  3 грн кожен,

    і ручку за 4 грн. Яка вартість покупки?

2. Матері 35 років, а дочці 5 років. У скільки

    разів мати старша за дочку?

       3. У Дмитрика в колекції було 6 монет. За літо

            він придбав у 8 разів більше монет, ніж у

            нього було. Скільки монет  стало в колекції

           у Дмитра?

4.На лугу паслися 7 корів, а овець у 5 раз більше.

     Скільки овець паслося на лугу?

№79

Обчисли значення виразу а : 7, якщо а набуває таких значень:

 

14

42

63

49

21

35

28

70

 

 

 

№80

Розв'яжи задачі.

1. У саду працювали 28 хлопчиків і 7 дівчаток.

    У скільки разів хлопчиків було більше, ніж

    дівчаток?

2. Маса капусти 3 кг, а маса гарбуза — у 6 разів

    більша. На скільки кілограмів капуста легша

    за гарбуз?

       3. На дослідній ділянці юннати виростили

          7 троянд,  а каннів у 5 разів більше. Скільки

           квітів виростили  юннати на ділянці?

4.Мама спекла 28 пиріжків. Під час сніданку

   сім'я з'їла 7  пиріжків. У скільки разів менше

   пиріжків з'їли,   ніж залишилося?

№81

Обчисли.

 

42 : 7 х 8  =

48 : 6 х 8  =

8 х 5 - 3 х 7 =

4 х 6 + 2 х 8 =

7 х 5 - 8  х 3  =

8 х (81 - 72) =

8 х 8 + 12  =

8 х 9 - 32 =

 

 

 

 

№82

Обчисли.

 

9 х 4 : 6 =

9 х 3 + 24 =

9 х 6 - 14 =

9 х 7 - 53 =

9 х (16 : 8) =

9 х 8 - 15 =

24 : 3 х 9 =

27 + 9х  5 =

 

 

№83

Обчисли.

 

72 : 8 + 12  =

56 : 8 х 7  =

64 : 8 х 6 =

35 - 32 : 8 =

40 : 8 х (60 - 57)  =

64 : 8 : 2 =

4 х 6 : 8  =

(25 + 23) : 8 =

 

 

 

 

№84

Обчисли.

 

72 : 9 х 4 =

52 + 81 : 9 =

(52 + 11) : 9 =

(63 + 18) : 9 =

57 - 45 : 9 =

(82 - 28) : 9 =

45 : 9 х 8 =

9 х 6 - 8 х 4 =

 

 

№85

Обчисли.

 

10 х 3 =

90 : 10 =

6 х 10 =

3 : 3 =

0 : 7 =

5 : 5 =

8 : 1 =

6 х 1 =

 

 

 

№86

Розв'яжи задачі.

1. Для озеленення скверу висадили 32 кущі

   троянд, бузку — на 16 кущів менше, ніж

   троянд, а жасмину — у 8 разів менше, ніж

   троянд і бузку разом. Скільки кущів жасмину

   висадили?

2. Перше число 54, а друге — на 48 менше, ніж

    перше. У скільки разів друге число менше,

    ніж перше?  

       3. У 7 однакових рядах 42 ялинки. Скільки

          ялинок у 9 таких рядах?

4.У 4-х вазах по 8 айстр. У більшій вазі 9 жор-

   жин. Скільки всього квіток у цих вазах?

№87

Обчисли.

 

4 : 4 =

8 : 8 =

80 : 10 =

30 : 3 =

5 х 10 =

100 : 10 =

0 х 10 =

1 х 5 =

 

 

№88

Розв'яжи задачі.

1. Школярі висадили 9 саджанців дуба, сосни у

    4 рази більше, ніж саджанців дуба, а липи -

    на 18 більше, ніж саджанців дуба й сосни

    разом. Скільки саджанців липи посадили

    школярі?

2.Перше число 72, а друге — на 64 менше, ніж

  перше. У скільки разів перше число більше,

  ніж друге?

       3. У 8 однакових гірляндах 56 кульок. Скільки

          кульок у 7 таких гірляндах?

4.У кошику було 28 кг яблук. Взяли четверту

   частину яблук. Скільки кілограмів яблук

    залишилося у кошику?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№89

Розв'яжи задачі.

 

1. У саду 4 ряди дерев, по 3 в

    кожному. Скільки дерев у саду?

2. Маса кавуна 5 кг. Яка маса двох

    кавунів?

3. У коробці 6 олівців. Скільки

    олівців у трьох таких коробках?

4. 27 л.  молока розлили у

    трилітрові банки. Скільки

    вийшло банок?

 

 

 

№90

Розв'яжи задачі.

 

1. 18 кг цукру розсипали у 6 пакетів

    порівну. Скільки кілограмів цукру

    в 1 пакеті?

2. 35 троянд поставили у вази по

    5 штук у кожну. Скільки потрібно ваз?

3. 3 8 м тканини пошили 2 плащі.

    Скільки тканини потрібно на

    1 плащ?

4. Маса дині 4 кг. Яка маса шести динь?

 

№91

Виміряй всі сторони  фігур і знайди периметри .

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

№92

Числа

Знайти

 

10 і 4

25 і 14

3 і 4

12 і 2

16 і 12

32 і 11

30 і 40

8 і 2

різницю

суму

добуток

частку

суму

різницю

суму

добуток

 

№93

Знайди помилки. Запиши правильний результат.

 

46 + 6 = 42

21 - 13 = 13

52 - 8 = 44

29 + 9 = 37

73 - 5 = 68

41 - 8 = 32

90 - 20 = 70

17 + 4 = 20

 

 

 

 

№94

Виконай дії.

 

32 - 14 =

76 + 14 =

13 - 9 =

9 - 4 + 2 =

87 - (40 - 10) =

15 - 8 =

80 - 60 =

38 - 12 =

 

 

 

№95

Розв'яжи задачі.

 

1. Коли з полиці взяли 5 книг,  на ній

    лишилося 9 книг. Скільки книг було

    на полиці?

2. У одному пакеті було 9 кг слив, а в 2-му

    на 3 кг менше. Скільки кілограмів слив

    у другому пакеті?

3. Червоних кульок було 18, а синіх на 6

    більше. Скільки було синіх кульок?

4. На озері плавало 12 лебедів. 4 полетіли.

    Скільки лебедів залишилось?

 

 

 

№96

Розв'яжи приклади, в яких відповідь більша за 20.

 

40 -7 + 30 =

6 + 30 - 20 =

5 + 4 +7  =

45 - 40 + 15 =

12 + 4 - 7 =

68 + 20 - 50 =

37 + 2 - 19 =

6 + 6 + 8 =

 

 

№97

Порівняй.

 

9 дм                                                      87 см

1 дм                                                     

7 дм                                                      7 дм

3 м 8 дм                                               38 см

3 см                                                      1 дм

4 дм 5 см                                              40 см

12 см                                                    1 дм 2 см

4 м 6 см                                               64 см

 

 

 

 

 

№98

Обчисли.

 

25 + 23 =

82 - 38 =

46 + 17 =

26 + 33 =

72 + 19 =

28 - 24 =

15 + 19 =

33 - 27 =

 

 

№99

Зменши на 6.

 

40

36

99

54

30

66

12

71

 

 

 

 

№100

Збільши на 9.

 

13

10

21

50

11

33

42

60

 

 

№101

Встав знак + або -.

 

36                                              27 = 63

100                                            12 = 88

88                                              8 = 96

31                                              16 = 15

87                                              46 = 41

47                                              15 = 62

90                                              23 = 67

82                                              59 = 23

 

 

 

 

№102

Встав потрібне число.

 

30 +                                             < 32

3  х                                                > 15

40 -                                              > 10

2  х                                                 > 10

12 +                                             <  20

16 +                                              > 30

3  х                                                <  12

90 -                                               > 70

 

 

 

№103

Заповни пропуски.

 

60 см                                                           дм

5 дм 3 см                                                     см

3 дм 5 см + 6 см                                         см

7 дм 8 см - 3 дм                                          дм

80 см                                                           дм

15 см : 5                                                      см

1м - 20 см                                                   см

2 дм 7 см : 9                                               см

 

 

 

 

 

№104

Обчисли.

 

20 : 5 х 9 =

45 : 9 х 8 =

24 : 6 х 2 =

30 : 5 : 2 =

(9 + 12) : (11 - 8) =

61 - (23 - 20) : 5 =

(59 - 14) : 5 =

(81 - 77) х 9 - 16 =

 

 

№105

Обчисли.

 

5 х 8 : 5 =

30 : 6 х 9 =

2 х 9 : 3 =

(6 + 15) : (12 - 9) =

(92 - 87) х 8 - 12 =

4 х 8 - 15 =

92 - (35 - 30 ) х  7 =

36 : 6 : 3 =

 

 

 

№106

Розв'яжи задачі.

1. З першої грядки зібрали 32 кг цибулі, з другої

    - стільки ж, а з третьої — на 20 кг менше, ніж

     із першої і другої  грядок разом. На скільки

    кілограмів цибулі менше зібрали з першої

    грядки, ніж із третьої?

2. Висота липи 6 м, а сосна на 12 м вища. У

    скільки разів сосна вища за липу? 

       3. У двох ящиках було 24 кг печива і 30 кг

          печива. Усе печиво розклали в пакети, по 6 кг

          у кожний. Скільки витратили пакетів?

4.На 8 клумбах учні посадили по 4 кущі троянд.

   Скільки всього кущів троянд посадили учні?

Висновки

 

Збірник  карток оперативного контролю знань буде корисним для самостійної роботи учнів і контролю їх з боку вчителів і батьків.

Використання карток також дає можливість проводити тематичний облік знань, диференціювати навчання, контролювати міцність засвоєння матеріалу (при повторному використанні тих самих завдань) і т.д. Вчитель сам визначає тривалість роботи з картками, в залежності від складності завдань і рівня підготовленості учнів.

Багаторічний досвід організації оперативного контролю знань учнів відповідно до розробленої у посібнику схеми свідчить, що в такий спосіб вдається вчасно корегувати прогалини в знаннях учнів, добиватися міцності і глибини засвоєння знань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А

Зразок роботи з карткою №1

 

 

                          20.01.2014

                          Борова Ю.

              №1

№1                     І. Повторення матеріалу, вивченого в 1 класі

 

Обчисли.

 

10 + 4 =                                                            14           +

45 - 1 =                                                             44           +

50 + 6 =                                                            56           +

36 - 0 =                                                             36           +

24 + 1 =                                                            25           +

34 + 1 =                                                            35           +

48 - 1 =                                                             47           +

69 - 9 =                                                             60           + 

 

 

                                  Сума балів   16

                                        Оцінка    12

                            Підпис вч.

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

 

1.  Будна Н.О. Збірник задач і тестів з математики. 2 клас. - Тернопіль: Богдан, 2005.

2. Максимова Л.В. Математика, 2 клас: експре-контроль. - Х.: Ранок, 2013.

3. Максимова Л.В. Математика, Дидактичні матеріали. 1 — 3 класи. - Х.: Ранок, 2012.

4. Микитинська М.І., Мацько Н.Д. Математичні ігри в 1 — 4 класах: Навчально-методичний посібник. - К.: Радянська школа, 1980.

5. Козлова М.А. Я йду на урок в початкову школу. Математика. - М.: Перше вересня, 2009.

6. Корчевська О. Усні обчислення і актуалізація опорних знань на уроках математики. - Тернопіль: Підручник і посібники, 2002.

7. Корчевська О., Кордуба Н. Математичні диктанти у початкових класах. - Тернопіль: Підручник і посібник, 200.

8. Юрченко Н.Ф. Математика. Усі види усних обчислень і математичних диктантів. 1 — 4 класи. - Х.: Вид. група “Основа”, 2008.

 

 

 

 

 

                                                                        

doc
Додано
31 жовтня 2019
Переглядів
2764
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку