10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Добірка ігрових матеріалів до тематичних тижнів НУШ

Про матеріал

Даний матеріал допоможе вчителю скласти карту дня, використати матеріал за темою дня до певного тематичного тижня наскрізно. Тема дня в ігровій формі подається на кожному уроці.

Перегляд файлу

Матеріали до тематичних тижнів для першокласників

ЗАНЯТТЯ 1

Тема. Знайомство. Школа

Мета: познайомитися з учнямн; повторити правила спiлкування з дорослими, однолiтками; ознайомити учнiв iз зошитом в клітинку, вимогами до оформлення зошита; повторити назви геометричних фiгур; поняття «ліворуч», «праворуч».

Хiд заняття

1. Знайомство з дiтьми

2. Ознайомлення зi словами: учитель, учень, учениця, учнi, школяр, школярка, школярi.

Загадки

         В сумцi — зошити, буквар.

           То до шкоди йде... (школяр).

         Дає здоров’я спорт,

           Вагу — солодкий торт,

           Мед — працьовитi бджоли,

           Знання глибокi — ... (школа).

3. Вивчення вiрша

Спитає вчитель — треба встать,

Дозволить сiсти,— тихо сядь,

Сказати хочеш,— не шуми,

А тiльки руку піднiми.

4. Слова ввiчливостi, привiтання: «Доброго ранку», «Добрий день», «Добрий вечір», «Привiт» (для друзiв),«До побачення», «На все добре».

5. Обговорення ситуацiї

ЗАПАМ’ЯТАЛА

Научила доню мати

«До побачення» казати

І дiвча отi слова

Нi на мить не забува.

Ступить з двору на порiг:

— До побачення!— до всiх...

— Чи правильно вживала дiвчинка слова «До побачення?» Коли потрiбно їх казати?

6. Фiзкультхвилинка.

Раз, два — дружно встали,

Велетнями ми всi стали.

Руки в сторони, як крила,

І на пояс — три-чотири.

Вправо, влiво повернулись,

Нахилились i прогнулись.

Раз — присiли, два — присiли,

І за парти тихо сiли.

7. Розвиток мовлення. Робота зi звуками

— Послухайте вiрш про сома (малюнок) i скажiть, який звук повторюється найчастiше?

Сом наївся досхочу:

Ситно сому-вусачу.

Спочиває сивий сом:

— Ой, солодкий сниться сон!

— Де живе сом? Придумайте слова, якi починаються на букву С.

8. Математика

— Давайте порахуємо, скiльки дітей прийшло сьогоднi на заняття.

— Скiльки дiвчат? Скiльки хлопцiв?

(Повторення геометричних фігур. Ознайомлення iз зошитом. Робота в зошитi.)

9. Пiдсумок заняття. Повторення вивченого

 

ЗАНЯТТЯ 2

Тема. Школа. Навчальнi речi

Мета: ознайомити учнiв iз новими словами; розвивати умiння давати вiдповiдi на запитання українською мовою; продовжувати ознайомлення iз зошитом у клiтинку; виховувати дбайливе ставлення до своїх i чужих речей.

Хід заняття

1. Повторення матерiалу

— Якi слова вивчили на попередньому заняттi? (Учитель, ученъ, учениця,

учнi, школяр, школярка,школярi)

2. Вивчення нового матерiалу

— Сьогоднi ми вирушаємо в подорож до Країни шкiльних речей. Ми дiзнаємося, як називаютъся предмети, якими ви будете користуватися в школi. Для цього менi потрiбна ваша допомога.

Перший предмет — портфель (показати). Хто знає, для чого вiн потрiбен?

Портфель — мiй друг i помiчник,

Я до портфеля дуже звик,

Бо вiн для мене залюбки

І ручку носить, і книжки.

— Що ж знаходиться у нашому портфелi? Це — пенал.

Розповiм я, щоб ви знали,

Для чого у нас пенали.

Щоби ручки не губились,

Щоб в портфелi не сварились,

Щоб знайти було їх зручно,

Пенал зробив майстер влучно.

— А тепер вiдгадайте, дiти, що знаходиться в пеналi.

• Виводить букви i слова ота цiкава штучка,

  В руцi виблискує здаля нова, гарненька... (ручка).

• Всяк школяр його шанує,

  Бо вiн пище, ще й малює.

  Хто ж цей добрий молодець?

  Це звичайний... (олiвець).

3. Розвиток мовлення. Робота зi звуками

— Дiти, на який звук починається слово олiвець? Правильно, на звук [о].

Гра «Спiймайте звук»

Мо, по, ри, ко, во, оз, со, ле, да.

— Дiти, ще в школi ви кожного дня будете користуватися зошитом. Чи

є у словi зошит звук [о]?

— Я буду показувати вам, як писати, на дошцi. Чи є у словi дошка звук [о]?

Аписатк я буду крйдою. У словi крейда с звук [о]?

4. Фiзкультхвилинка

Руки в боки, нахились: вперед, назад.

І направо, i налiво, щоб нiчого не болiло.

Раз, два, три,чотири — набираємося сили.

Туди-сюди повернись,

До товарища всмiхнись.

5. Вправи на розвиток фонематичного слуху

Нора, нора, нора, гора, нора.

Коза, коза, лоза, коза, коза.

6. Математика

— Дiти, про якi геометричнi фiгури ми згадували на попередньому заняттi? (Трикутник, квадрат, круг) Хто намалював вдома цi фiгури? Скiльки ви їх намалювали?

7. Робота в зошитi

Ми накреслимо квадрат,

Поруч з ним — трикутник.

Із вiдрiзкiв складемо

Довгий прямокутник.

Продовжити ряд фiгур. Яка фiгура буде наступною?

Можна використати графiчнi завдання.

8. Пiдсумок заняття

— Які новi слова сьогоднi вивчили? Якi фiгури накреслили в зошитi?

 

ЗАНЯТТЯ З

Тема. Кольори

Мета: ознайомити дiтей iз назвами кольорiв; збагачувати лексичний запас; вчити будувати речення; уточнити i поглибити уявлення дiтей про процес i результат лiчби; розкрити правила лiчби.

Хід заняття

1. Повторення матерiалу

2. Вивчення нового матерiалу

Дiти, вiдгадайте загадку — i дiзнаєтесь, хто завiтав до нас на заняття.

Влiтку медом ласував,

досхочу малини мав.

А як впав глибокий снiг,

Вiн поспати трохи літ.     (Ведмiдь)

— Подивіться, який ведмедик прийшов до нас на заняття! (М’яка iграшка)

Вiн у нас казковий, рiзнокольоровий! Вiн допоможе нам вивчити назви кольорiв. (Дiти розглядають iграшку i називають кольори за допомогою вчителя.)

— Дiти, до нас на урок прибiгло ще одне звiрятко. Хто це?

З нiрки вибiжу мерщiй,

Щоб знайти собi харчi,

Потiм знов сиджу в норi,

Бо страхаюсь пазурiв.

Найстрашнiший на весь свiт

Є у мене ворог — кiт.     (Миша)

— Давайте розглянемо, якого кольору мишка?    (М’яка iграшка)

3. Гра «Покажiть менi олiвець». (Учитель називає колiр, а дiти показують олiвець вiдповiдного кольору.)

4. Фізкультхвилинка від ведмедика

Йшли ведмедики малi,

Нахилялись до землі,

Потiм встали, руки в боки

І зробили три пiдскоки.

Руки вгору, опустили —

I за парти тихо сiли.

5. Робота iз звуками

— Дiти, який перший звук у словi миша? А другий?

Гра «Луна»

Мм, ви, ти, ди, ри, ли, си, зи, ки, ни.

6. Математика

Учитель пропонує дiтям полiчити палички, зошити, кроки дитини вiд столу до дверей, звуки вiд постукування олiвцем по столу. Робиться висновок, що лiчити можна все: i предмети, i тварин, i звуки, i кроки тощо.

Учитель пропонує дiтям уважно стежити за його лiчбою iграшок. Першого разу вчитель лiчить усi iграшки поспiль та повiдомляє результат, другого разу одну iграшку пропускає, третього разу одну iграшку лiчить двiчi. Висновок: пiд час лiчби не можна лiчити один предмет двiчi i не можна пропускати предмети.

Учитель складає iграшки в мiшечок. Дiти виймають iграшки, лiчать їх. Висновок: результат лiчби не залежить вiд того, з якого предмета починається лічба, i в якому порядку вона виконується.

Дiти лiчать предмети, по-рiзному розташованi на площині.

7. Робота в зошитi

Намалюємо ведмедика.

Кожному ведмедику — по хатинцi.

8. Пiдсумок заняття

Гра «Спiймайте колір» (з м’ячем).

Завдання «Розфарбуйте».

 

ЗАНЯТТЯ 4

Тема. Овочi. Фрукти

Мета: закрiпити слова до зазначеної теми; розвивати мовлення, уміння будувати речення українською мовою; ввести поняття «більше», «менше», «стiльки ж».

Хід заняття

І. Повторення матеріалу

Гра «Відгадайте слово»

Шко (ляр, лярка, ла), олi (вець), учи (тель), уче (ниця), порт (фель), руч (ка), пе (нал), зо (шит), дош (ка), крей(да).

— На минулому заняттi ми вивчили назви кольорiв. (Повторити)

2. Вивчення нового матерiалу

— Давайте вiдгадаємо, хто буде допомагати нам сьогоднi на заняттi. Гостроносий i малий,

Сiрий, тихий i незлий.

Вдень ховається, вночi

Йде шукать собi харчi.

Весь iз тонких голочок,

Як вiн зветься?..   (Iжачок)

— Дiти, а що збирає на свої голки їжачок? (Яблука, грушi, гриби)

— Їжачок бiгає лiсом, полем, а iнколи забiгає на городи та в садки. Ось вiн нам i розповiсть, що росте в саду та на городi.

На городi ростуть овочi: капуста, морква, картопля, буряки, цибуля, огірки, перець, помідори, редиска, баклажани. Деякi овочi ростуть в землi — картопля, морква, буряки, редиска, а деякі над землею — помiдори, огiрки, капуста, перець.

А тепер спробуйте вiдгадати, про якi овочi я вам прочитаю.

• Сидить баба на грядках, вся закутана в хустках.  (Капуста)

Мене солять, маринують

  Та на зиму консервують.

  Здогадався вже, дружок,

  Хто я? Мабутъ,... (огiрок).

• Сидить дiвка у коморi, а коса її - на дворi.   (Морква)

• Я кругленька, червоненька,

  З хвостиком тоненьким,

  А на смак гiркенька.

  На городi мене рвуть

  І до столу подають.   (Редиска)

Червоний Макар по полi скакав,

  У салат — солодкий,

  А у борщ — гiркий стрибав.   (Перець)

Дiти розглядають овочi на таблицi, розповідають, якого кольору, якої форми, який смак має кожен iз них.

3. Фiзкультхвилинка.

4. Вивчення вiрша про їжачка

Їжачок-хитрячок

Із голок та шпичок

Пошив собi пiджачок.

Натикає на голки

Грушi, яблука, сливки.

І до себе на обiд -

Вiн скликає цiлий рiд.

5. А тепер наш iжачок завiтав у садок. Там він побачив фрукти (вишнi, яблука, сливи, грушi, малину, полуницю, суницю, порічки).

Дiти розглядають фрукти, описують їх разом з учителем.

Фрукти кориснi усiм —

І дорослим, i малим.

Файнi будуть щоки

Вiд фруктових сокiв.

6. Фiзкультхвилинка «В саду чи на городi» («сад» —  руки вгору, «город» — руки в сторони). Учитель називає фрукти, овочi, а дiти виконують відповiднi рухи.

7. Математика

Порахувати фрукти, овочi.

Поняття «більше», «менше», «стiльки ж».

8. Робота в зошитi

9. Пiдсумок заняття

 

 

ЗАНЯТТЯ  5

Тема. Людина

Мета: засвоїти слова до зазначеної теми; розвивати мовлення дiтей; ввести поняття попереднє, наступне число.

Хід заняття

1. Повторення матерiалу

Гра «Зваримо борщ», «Зваримо компот». (Дiвчата стають у коло, передають одна однiй iграшкову каструлю, по черзi називають овочi, якi необхiдно взяти, щоб зварити борщ; аналогiчно хлопцi «варять компот»).

2. Вивчення нового матеріалу

Засвоєння слiв: обличчя, очi, вії, брови, нiс, вуха, щоки, підборiддя, волосся, долоні. Використовуємо ляльку або малюнки; уривок iз казки «Золотий ключик, або пригоди Буратiно» (див. додаток).

-         А тепер спробуйте вiдгадати загадки.

Дуже довга в нього шия

  Та смугаста, як у змiя.

  Через це через паркан

  Заглядає, нiби кран.   (Жираф)

Довгi ноги, довгий нiс,

  Прилетiв — обiд принiс:

  Смачних жабенят

  Для своїх малят.   (Журавель)

• Довгi вуха, куций хвiст,

  Моркву i капусту їсть.

  В снiжну зиму залюбки

  Обгризає яблуньки.   (Зайчик)

• Є голова, та нема волосся,

  Є очi, та немає брiв,

  Є крила, та не лiтає,

  В холодi - не мерзне,

  Спеки не боїться.   (Риба)

3. Робота зi звуками

Дiти, який перщий звук в словi риба? Сьогоднi ми потренуємося вимовляти цей звук чiтко та виразно.

Чистомовка

Ро-ро-ро — їхали в метро.

Рi-рi-рi — Живемо у добрi.

Ра-ра-ра — Починається гра.

Ру-ру-ру — Дуже хочем грати в гру.

Рi-рi-рi — Новi правила у грi.

4. Фiзкультхвилинка (вправи на увагу з використанням нових слiв).

5. Математика

Поняття пепереднє число, наступне число.

6. Фiзкультхвилинка.

Раз, два — дерева,

Три, чотири — вийшли звiрi,

П’ять, шiсть — пада лист,

Сiм, вiсiм — птахи в лiсi.

Дев’ять, десять — це сунички

Пiдвели червонi личка.

7. Робота в зошитi

8. Пiдсумок заняття

 

ЗАНЯТТЯ 6

Тема. Одяг. Взуття

Мета: ознайомити дiтей iз новими словами; продовжувати розвивати мовлення дiтей; пояснити змiст дiї додавання; навчити дiтей складати i читати приклади за практичними дiями i малюнками.

Хід заняття

1. Повторення матерiалу

Гра «Закiнчiть речення»

Учнi пишуть у ...

У школі діти сидять за ...

Дiвчинка читає ...

На городi ростуть ...

У саду ростуть ...

У хлопчика з’явились сльози на ...

В Оленки рум’янi ...

Завдання на розвиток мислення

Оленка є веселiшою, нiж Катруся.

Катруся є веселiшою, нiж Іринка.

Хто є найвеселiшим?

2. Вивчення нового матерiалу

Ознайомлення з новими словами за малюнками

Шапка — шапка.

Шарф — шарф.

Рукавиця — рукавица, перчатка.

Сукня — платье.

Спiдниця — юбка.

Штани, брюки — брюки.

Сорочка — рубашка.

Чоботи — сапоги.

Черевики — ботинки.

Шкарпетки — носки.

3. Закрiплення матерiалу

Прослухати вiрш, вiдповiсти на запитання вчителя.

Називають невеличка

Всi дорослi. А дарма!

Заплету в косу кiснички,

Одягну нову спідничку,

Ще й узую черевички —

Все як слiд. І все сама.

Нi, не важко черевички

Узувать.

Дуже просто i спiдничку

Надiвать.

Не даються лиш кіснички

Заплітать.

Все одно я ті кiснички

Заплела.

Хай не кажуть — невеличка

Та - мала!

4. Фiзкультхвилинка

Хлопцi пiднiмають руки вгору, коли вчитель називає предмети чоловiчого одягу; дiвчата пiднiмають руки, коли вчитель називає предмети жiночого одягу

5. Вправи на розвиток фонематичного слуху

Рука, рука, рiка, рука, рука.

Мак, мак, мак, лак, мак, мак.

Бак, бак, рак, бак, бак, бак.

Мити, мити, мити, пити, мити.

Чайка, майка, чайка, чайка, чайка.

6. Математика

На основi розгляду малюнкiв, практичних дiй iз предметами (об’єднання множин) пояснити змiст дії додавання. Ввести слова «додати», «плюс», «дорівнює», «приклад».

7. Робота в зошитi

8. Пiдсумок заняття

Додаток

Золотий ключик, або пригоди Буратіно

Уривок з казки

Карло ввiйшов у комірку, сiв на єдиний стiлець бiля безногого столу i, покрутивши полiно, почав ножем вирiзати ляльку.

«Як би менi її назвати? -  мiркував Карло. – Назву я її Буратiно. Це iм’я принесе менi щастя».

Насамперед вирiзав вiн на полiнi волосся, потiм лоба, потiм очi...

Раптом очi самi розплющилися i вп’ялися в нього поглядом.

Карло й виду не подав, що злякався, тiльки ласкаво спитав:

-         Дерев’янi очка, чому це ви так дивитесь на мене?

Але лялька мовчала — адже в неї ще не було рота. Карло вистругав щiчки,

потiм вистругав носа — звичайного носа...

Раптом нiс сам почав витягуватися, рости, i вийшов такий довгий нiс, що Карло навiть крекнув:

-          Негарно, задовгий...

І почав зрiзати в носа кiнчик. Та де там! Нiс крутився, викручувався, та такий

i залишився — довгий-предовгий, цiкавий, гострий нiс.

Карло взявся до рота. Та ледве встиг вiн вирiзати губи,— рот одразу розтулився:

-          Хи-хи-хи! Ха-ха-ха!

І висунувся з нього, дражнячись, вузенький червоний язик.

Карло, вже не звертаючи уваги на всi цi витівки, i далi стругав, вирiзував…

Зробив ляльцi пiдборiддя, шию, плечi, тулуб, руки. Та тiльки-но закiнчив вiн вистругувати останнiй пальчик, Буратiно почав лупцювати кулачками Карло по лисинi, щипати його та лоскотати.

-          Слухай,— сказав Карло суворо,— я ж тебе ще не скiнчив майструвати, а ти вже заходився пустувати... Що ж воно далi буде? Га?

Івiн суворо подивився на Буратiно.

І Буратiно круглими, як у мишi, очицями, дивився на тата Карло.

Карло зробив йому з трiсочок довгi ноги з великими ступнями.

Скiнчивши роботу, поставив дерев’яного хлопчика на пiдлогу, щоб навчити ходити...

                                                                   О. Толстой

 

Анкета для батьків

Прiзвище, iм’я, по-батъковi дитини

Дата народження (число, мiсяць, рiк)

Дитячий садок

Склад сiм’ї  (повна, неповна, кiлькiсть дiтей у сiм’ї)

Адреса  (повнiстю, iндекс, район)

Телефон  (домашнiй, мобiльний або контактний)

Батько (прiзвище, iм’я, по батьковi)

Мiсце роботи  (посада, телефон)

Мати   (прiзвище, iм’я, по-батьковi)

Місце роботи  (посада, телефон)

Батько  (прiзвище, iм’я, по-батьковi)

Місце роботи  (посада, телефон)

 

Що ще Ви хотiли б повiдомити про свою дитину вчителевi? (Чи часто дитина хворiє, якi має хронiчнi захворювання, звички, особливi риси характеру, тощо).

 

Анкета для батькiв

Прiзвище, iм’я дитини_____________________________

 

1. Чи є у дитини бажання йти до школи?

а) Так; б) нi.

2. Чи відвiдувала дитина дитячий садок? Чи охоче туди ходила?

3. Як спiлкується з ровесниками?

а) Iнiцiативна;  б) очiкує, коли з нею заговорять;

в) уникає спiлкування;   г) має труднощi в спiлкуваннi. 

4. Як розпочинає спiлкування з дорослими?

а) Спілкується спокiйно;  б) є обережною; в) складно, особливо з незнайомими.

5. Чи знає дитина:

а) букви (всi, деякi);  б) вмiє читати (по складах, словами);

в) вмiє лiчити (в межах 10, 20); г) вмiє додавати (в межах 10, 20);

д) вмiє віднімати (в межах 10, 20).

6. Що Вас хвилює в дитинi?

 

Тітова М.В., ЗОШ  І-ІІІ ступенів №99, м. Харків

Заняття з майбутніми першокласниками

 

Заняття №10

Мета: розвивати асоціативне мислення, репродуктивну уяву, логічне мислення та саморегуляцію; виховувати самостійність, акуратність.

Привітання

Гра «Кольори»

Психолог називає колір, а діти швидко згадують предмети цього кольору.

Гра «Послідовні картинки»

Дітям пропонується розглянути картинки і визначити, яка з них повинна бути першою, яка другою і т.д. Потім скласти логічно зв'язане оповідання.

Рухлива хвилинка (див. заняття 1)

Гра «Придумай сам» (асоціації)

Психолог називає слово, а діти — інше, логічно пов'язане з ним. Наприклад:

Будинок — цегла, вікно;

ковзани — лід;

голка — нитка тощо.

(Взуття, телевізор, сонце, зима, дівчинка, куртка, м'яч, зошит.)

Графічне завдання «Домалюй»

Потрібно закінчити малюнки за пунктиром (за зразком).

Прощання

 

Заняття №11

Мета: формувати системне бачення світу, просторові уявлен­ня; розвивати вміння орієнтуватися на аркуші паперу, логічне мислення.

Привітання

Гра «Що там є?»

Дітям пропонується назвати, що входить до таких понять: групова кімната (столи, стільці, іграшки, двері, вікна і т. д.)-(Школа, магазин, бібліотека і т.д.)

Гра «Чарівні квадрати»

Кожна дитина отримує квадрат, розділений на 9 маленьких квадратів         (3 х 3). За вказівкою психолога діти повинні правильно | намалювати зображення у відповідних квадратиках.

У лівому верхньому — квітка.

У правому верхньому — сонечко.

У лівому середньому — метелик і т.д.

Рухлива хвилинка (заняття 1)

Гра «Що спочатку, а що потім?»

Графічне завдання

Домалювати павутинку.

Прощання

 

 

Заняття №12

Мета: вправлятися у прямій та зворотній лічбі, розвивати зорове сприйняття, пам'ять, образне мислення.

Привітання

Вправа «Полічи»

Діти називають числа від 1 до 7 і навпаки, потім від 2 до 8 і навпаки; від 1 до 5 і навпаки.

Гра «Переплетені лінії»

Дітям пропонується без допомоги пальців чи олівців з'єднати цифри з літерами.

Гра «Пригадай казкових героїв»

Дати відповіді на такі запитання:

Як звали дівчинку, яка носила шапку червоного кольору?

Як звали казкового героя, який був спечений з тіста і втік
від бабусі і дідуся?

Як звали ледачих мишенят з казки «Колосок»?

Як звали поросят з казки «Троє поросят»?

Назвіть героїв казки «Ріпка».

Назвіть героїв казки «Рукавичка».

Рухлива хвилинка (див. заняття 1)

Гра «Лабіринт»

Знайти вихід з лабіринту.

Прощання

 

Заняття №13

Мета: розвивати увагу, кінестетичні відчуття; вчити описувати предмети, їхнє призначення, суттєві ознаки; розвивати наочно-образне мислення та зорову пам'ять.

Привітання

Гра «Не пропусти тварину»

Психолог називає різні слова, а діти, почувши назву тварин, — мають плеснути у долоні.

Наприклад: стіл, ліжко, чашка, олівець, зошит, книга, собака, виделка і т. д.

Гра «Що зайве?»

Діти по черзі розглядають і обмацують контури різних предметів (кубики, гребінець, хустинка, іграшка і т.д.). Коли дитина заплющує очі, психолог кладе ще одну фігуру (необстежену), і дитина повинна із заплющеними очима визначити, яка фігура зайва.

Вправа «Поясни слово»

Дітям пропонується пояснити значення слів: друг, велосипед, ліжко, чоботи, хліб.

Рухлива хвилинка

Психолог називає числа, а діти повинні правильно виконувати рухи, які відповідають  певному  числу: «1» - стрибати; «2» - йти; «3» - присісти; «4» - бігти.

Вправа «Допоможи художнику»

Домалювати предмети, яких не вистачає.

Вправа «Відшукай»

Потрібно знайти 2 однакові предмети.

Повторення вірша, який вивчили на попередньому занятті.

Прощання

 

 

Заняття №14

Мета: розвивати зорову пам'ять та логічне мислення, творчу уяву; вправлятися в умінні робити умовиводи; виховувати впевненість у собі.

Привітання

Гра «Запам'ятай цифри»

Дітям показують набір цифр, вони їх запам'ятовують, а потім відтворюють з пам'яті. Починати з трьох цифр.

Гра «Оповідання по колу»

Діти сидять у колі і по черзі складають оповідання про школу. Психолог починає, а потім кожна дитина говорить по 1 реченню.

Рухлива хвилинка (заняття 20)

Гра «Художники»

Кожній дитині дається цифра, а вона повинна намалювати якомога більше предметів, схожих на неї (наприклад: одиниця — цвях, гілка, стовпчик і т. д.)

Гра «Хто най-най...?»

Дітки міркують над такими завданнями:

Дружили три дівчинки — Катруся, Оксана, Оленка. Кат­руся вища за Оксану, а Оксана вища за Оленку. Хто з дівча­ток — найвищий? А хто — найнижчий?

Ігор, Славко, Валера катаються на велосипедах. Ігор їздить
швидше, ніж Славко, а Славко їздить швидше, ніж Валера. Хто
з них їздить найповільніше? А хто їздить середньо?

Бесіда «Наша школа»

Діти розповідають про школу, правила поведінки в ній, для чого потрібно вчитися, які речі потрібно брати до школи тощо.

Прощання. Побажання успіхів у школі.

 

docx
Додано
29 жовтня 2018
Переглядів
432
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку