18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда та гіперпосилань

Про матеріал
Розробка уроку на тему "Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда та гіперпосилань"
Перегляд файлу

                 Тема. Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда.     

                            Використання гіперпосилань та кнопок дій.

Мета:

навчальна: засвоєння учнями знань про поняття анімація; ефект зміни слайдів; типи анімаційних ефектів; методи додавання анімаційних ефектів;               рух об'єктів за заданими траєкторіями;
формування вмінь застосовувати набуті знання на практиці; додавати анімаційні ефекти до об'єктів; встановлювати ефекти зміни слайдів;

розвиваюча: розвивати пізнавальну активність, художній, естетичний смак, логічне мислення, пам’ять;

виховна: виховувати спостережливість, увагу, зацікавленість, бережливе ставлення до комп’ютерної техніки та ПЗ.

Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції з ТБ у комп'ютерному класі.

  Базові поняття й терміни: анімаційні ефекти, схеми анімації, зміна слайдів.

  Тип уроку: комбінований.

Структура уроку

І. Організаційний етап (2 хв)

II. Перевірка домашнього завдання (5 хв)

 1. Актуалізація опорних знань (3 хв)
 2.        Мотивація навчальної діяльності (2 хв.)
 3. Повідомлення теми,  мети, завдань уроку. (2 хв.)
 4.        Вивчення нового матеріалу (10 хв)
 1. Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда
 2. Використання гіперпосилань і налаштування дій,
 3. що зв’язані з об’єктами презентації.
 4. Використання кнопок дій.
 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Практична робота. Анімація в слайдових презентаціях (15хв.)
 2. Підбиття підсумків уроку (2хв.)
 3.     Рефлексія (2 хв.)
 4.  Домашнє завдання (1хв.)

Хід  уроку

 1. Організаційний етап
 • привітання з учнями;
 • перевірка присутності учнів на уроці;
 • призначення чергових.
 1.  Перевірка домашнього завдання
 1.           Як вставити текстовий об’єкт на слайд презентації?
 2.           Опишіть призначення кнопок вставлення об’єктів.
 3.           Поясніть, чим відрізняється вставлення текстових об’єктів у Word 2007 та в PowerPoint 2007.
 4.           Опишіть послідовність додавання таблиці на слайд презентації з використанням елементів керування вкладки Вставлення та кнопки Додати таблицю.
 5.           Що спільного і що відмінного в роботі з таблицями у Word 2007 та в  PowerPoint 2007?
 6.           Чим відрізняються списки об’єктів кнопки Фігури у Word 2007 та в  PowerPoint 2007?
 7.           Як вставити фігуру на слайд презентації?
 8.           Чим відрізняються операції додавання рисунків із файлів і графічних об’єктів з колекції кліпів у Word 2007 та в PowerPoint 2007?
 9.           Поясніть особливості опрацювання об’єктів WordArt у PowerPoint 2007.
 1.  Актуалізація опорних знань.

Комп’ютерне тестування.

З’єднайте дію з використанням графіки та об’єктів зі способом виконання.

Дія

Способи виконання

Вибір розмітки слайдів

Вставка -> Надпис

Застосування оформлення слайдів

Вставка — > Схематична діаграма

Створення напису

Вставка — > Рисунок — » Із файла

Вставка рисунків із файла

Формат — > Розмітка слайда

Вставка діаграми

Формат — » Оформлення слайда

 

 1.        Мотивація навчальної діяльності

Демонстрація презентації, створеної учнями минулих років  з яскравим вираженням анімацій.

Яке враження на вас справила переглянута комп'ютерна презентація?  Що найбільше вас привабило в них?  

 

 1.            Повідомлення теми, мети, завдань уроку

Тема нашого сьогоднішнього уроку: «Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда». Тобто сьогодні на уроці ми повинні  сформувати  вміння  додавати анімаційні ефекти до об'єктів; встановлювати ефекти зміни слайдів; створювати презентації з використанням анімаційних ефектів.

 

 1.        Вивчення нового матеріалу

Пояснення нового матеріалу вчитель супроводжує демонстра­цією.

1. Анімація

Анімація — це спеціальний відео- або аудіоефект, доданий до тексту або об'єкта (підзапис). Наприклад, ви можете створити елементи текстового списку, що «вилітатимуть» на слайд по одному слову, або додати звук оплесків, які лунатимуть під час відкриття рисунка.

Анімація тексту, графіки, діаграм та інших об'єктів на слайдах здійснюється з метою підкреслити ті чи інші аспекти змісту, урізноманітнити спосіб подання матеріалу, зробити презентацію більш цікавою й видовищною. Створюючи анімаційні ефекти для своєї презентації, ви можете використовувати готові схеми анімації програми PowerPoint

2. Схема анімації

Схема анімації — це гото­вий відеоефект, який додається до об'єкта на слайдах. У кожній схемі, як правило, передбача­ється ефект для заголовка слай­да й ефект для всього тексту слайда. Схеми анімації можна застосувати до всіх слайдів, до певних або до окремих елемен­тів слайда.

3. Типи анімаційних ефектів та їх використання

До розташованих на слайді об'єктів можна застосувати чотири основні типи анімаційних ефектів. Якщо ефект не заданий, об'єкт з'являється в тій області, де він розташований на слайді.

 • Вхід. Цей ефект визначає спосіб появи об'єкта на слайді.
 • Виділення. Ефект, що дає можливість зосередити увагу на певному об'єкті, виділяючи його серед решти розташованих на слайді об'єктів.

 Вихід. Ефект визначає, яким чином об'єкт буде зникати зі слай­да. Для більшості об'єктів ефект такого типу не знадобиться,
але у разі необхідності можна скористатися одним із 52 ефектів,
що пропонуються програмою.

 Шляхи переміщення. Найцікавіший тип анімації об'єктів.
Він дає можливість створити шлях, уздовж якого буде рухатись об'єкт. Якщо шлях анімації починається за межами слайда та закінчується на слайді, такий ефект діє як ефект входу;
якщо шлях починається на слайді, а закінчується за його межами, то цей ефект буде подібний до ефекту виходу. І нарешті,
якщо маршрут починається й закінчується поза межами слайда, об'єкт з'явиться на слайді, «пройде» якийсь шлях, а потім
зникне за його межами.

Для одного об'єкта можна створити кілька анімаційних ефек­тів. Наприклад, ефект входу, виділення й ефект виходу. Крім того, для всіх ефектів можна встановити швидкість відтворення.

В області завдань Настройка анімації можна також визначити, в якому місці і в який саме момент елемент має з'явитися на слайді під час показу презентації. Ефекти анімації застосовуються в режимі сортувальника слайдів або у звичайному режимі. Якщо ефект анімації задається в режимі сортувальника, програма PowerPoint застосовує його до кожного об'єкта на слайді, за винятком об'єктів Заголовок і Фон. Проте якщо ефект анімації задається у звичайно­му режимі, ви повинні вказати, які об'єкти на поточному слайді потрібно анімувати, і лише після цього застосувати ефект. Додавання анімації до будь-якого об'єкта здійснюється за однією схемою неза­лежно від типу об'єкта.

Для застосування ефекту зміни слайдів (зникнення попереднього, поява наступного) необхідно виконати команди Показ слай­дів —» Зміна слайдів... В області завдань Зміна слайдів можна ви­брати ефект зміни, встановити параметри та переглянути результат. (Автоперегляд).

ВСТАВКА ГІПЕРПОСИЛАНЬ

Розгалужена структура презентації реалізується шляхом вставки гіперпосилань. За допомогою гіперпосилань можна організувати перехід на означений файл, що знаходиться на комп'ютері, на будь-який слайд цієї презентації, на новий документ та на електронну адресу.

Щоб організувати гіперпосилання, необхідно:

 • виділити об'єкт, за яким буде закріплено гіперпосилання (наприклад фрагмент тексту (слово) або автофігура);
 •  виконати команду Вставка/ Гиперссылка або на панелі інструментів вибрати кнопку Добавление Гиперссылки;
 • вибрати потрібний тип гіперпосилання та необхідні параметри, (наприклад, ім'я файла, який потрібно завантажити, чи номер слайда, на який здійснюється перехід).

 

ВСТАВКА КНОПОК КЕРУВАННЯ

За допомогою елементів керування можна активно впливати на перебіг демонстрації слайдів презентації.

Щоб вставити кнопку керування, необхідно вибрати Показ слайдов/ Управляющие кнопки, потім вибрати необхідну кнопку.

Щоб за кнопкою Настраиваемая закріпити виконання дій, необхідно у діалоговому вікні Настройка действия вибрати її з меню, наприклад, Другой файл. У діалоговому вікні Гиперссылка на другой файл вибрати ім’я файла.

АНІМАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ СЛАЙДА

До будь-якого об’єкта слайда (тексту, рисунків, таблиць тощо) можна застосувати анімаційний ефект.

Перш ніж застосовувати ефекти, необхідно визначити, які об’єкти будуть анімовані, в якому порядку вони з’являтимуться під час демонстрації, який саме анімаційний ефект буде застосований після їхньої появи на екрані, з якою метою і скільки він триватиме.

Щоб встановити порядок появи об’єктів на екрані, треба виконати такі дії: Показ слайдов/ Настройка анимации. Вибрати порядок появи об’єктів на екрані. На панелі Настройка анимации потрібно вказати, яким чином буде здійснено анимацію: після натискання на кнопку миші (По щелчку) чи автоматично (Автоматически) через вказаний проміжок часу.

Можна вибрати і звуковий ефект (стандартний, записаний із мікрофона тощо), в супроводі якого об’єкт з’являтиметься на екрані.

Open Office.org Impress дає змогу налаштувати анімаційні ефекти появи тексту по літерах, словах, абзацах.

ВСТАВКА ЗВУКІВ

Звукові ефекти, такі як запис музики і мовного супроводу, допоможуть презентації вийти на якісно високий рівень. Звукові файли можуть мати такі формати: wav або midi.

для того щоб додати звук, можна:

- скористатися командою Вставка/ Фильмы и звук/ Звук из коллекции (можна додати наявні в колекції звуки),

- якщо файл звуку є на диску, то Вставка/ Фильмы и звук/ Звук из файла/ вказати шлях до такого файла з діалогового вікна Вставка звука

- щоб записати мовний супровід: Показ слайдов/ Звукозапись.

ВСТАВКА ВІДЕОКЛІПІВ

До будь-якого слайда можна вставити один або декілька відео кліпів. для цього треба перейти на потрібний слайд, а потім виконати команди:

 • Вставка/ Фильмы и звук/ Фильм из коллекции. Вікриється вікно Вставка картинок. Натисніть на ній кнопку Коллекция картинок для пошуку на комп'ютері відеокліпів. Виділіть фільм, який необхідно додати до слайда (значна частина їх є анімованими, мають формат gif).
 • якщо треба вставити фільм із наявного файла на диску, виберіть Вставка/ Фильмы и звук/ Фильм из файла (більшість таких файлів мають розширення avi). Відкрийте потрібний диск, папки, та знайдіть файл
 • щоб настроїти показ відео кліпу, виділіть об’єкт відео на слайді, виберіть Показ слайдов/ Настройка анимации/ Добавить эффект для зміни способу відтворення.

Виконання комплексу вправ для зняття м'язового напружен­ня.

 1. Заплющити очі, сильно напружуючи очні м'язи на рахунок 1-4, потім розплющити їх, розслабивши м'язи очей, дивлячись удалечінь на 1-6. Повторити 4-5 разів.
 2.  Дивитись на перенісся, затримуючи погляд на рахунок 1-4. Поглянутивдалину на рахунок 1-6. Повторити 4 -5 разів.
 3. Не повертаючи голови, подивитись праворуч і зафіксувати погляд на рахунок 1-4, потім подивитись удалечінь прямо на рахунок 1-6. Аналогічновиконати вправи з фіксацією погляду ліворуч, угору, вниз на рахунок 1-6. Повторити 3-4 рази.

 

 

VI. Засвоєння нових знань учнів.

Закінчіть речення:

 1. Додавання до тесту графічного або іншого об'єкта спеціального відео- чи звукового ефекту називається... (анімацією).
 2. Додавання   до   тексту   на   слайдах   готових   відеоефектів називається... (схемою анімації).
 3. У кожній схемі звичайно містяться ефект для ... (заголовка слай­да та ефект для маркерів списку або абзаців тексту на слайді).

Заповніть таблицю.

Дія

Спосіб виконання

Застосування ефектів анімації до об'єктів слайда

 

Перегляд ефектів анімації

 

Додавання відеоролика з колекції

 

Додавання звукового супроводу з колекції

 

Запис звукового супроводу з мікрофона

 

 

 1.    Практична робота

Тема: «Анімація в слайдових презентаціях».

Початковий та середній рівні навчальних досягнень.

 1.    Відкрийте презентацію та дайте їй назву «ПР № 2».
 2.   Введіть один спільний ефект автоматичної зміни слайдів за ча­сом через команди Показ слайдів —> Зміна слайдів. За умовчан­ням спочатку встановіть інтервал 10с.

Достатній рівень навчальних досягнень

 1. Використовуючи зразок слайдів, установіть для заголовків усіх слайдів спільний ефект за власним вибором, наприклад Панорама, а для тексту — інший, наприклад Виліт знизу (через команди Вид —> Зразок Зразок слайдів та Показ слайдів —> Настройка анімації). Установіть автоматичну появу об'єкта з ефектом після появи попереднього. З'ясуйте, як ця дія дозволяє раціоналізувати
  роботу із введення ефектів анімації слайдів.
 2. Застосуйте «вручну» певні анімаційні ефекти до графічних об'єк­тів створеної презентації за допомогою команд Показ слайдів -> Настроювання анімації.

Високий рівень навчальних досягнень

 1. До будь-якого слайда зі значним обсягом текстової інформації створіть нотатку, куди й перенесіть основну частину такого тек­сту на власний розсуд. З'ясуйте, у чому призначення нотаток і чи можна їх друкувати окремо від слайдів.
 2. У режимі Сортувальник, що доступний через меню Вид, налаш­туйте остаточно час демонстрації кожного слайда на екрані.
 3.     Збережіть презентацію у власній папці під ім'ям «ПР № 2».

ІХ.Підбиття підсумків уроку

Оцінювання презентацій проводиться на уроці в режимі демон­страції.

X. Домашнє завдання

Завдання за підручником:  

Продовжте речення: «Для використання готової схеми анімації слід...»

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
24 лютого
Переглядів
81
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку