5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Доповідь "Інтеграція українознавчого компонента в урочну діяльність як засіб реалізації положень Нової української школи "

Про матеріал

Українознавство покликане історією виконувати його головне призначення – розкривати досвід народу на всіх етапах часопростору, плекати у нових поколінь щирі почуття любові до України та світового українства, поваги до інших народів, науково проектувати майбутнє, бути філософією і політикою держави.

Перегляд файлу

Чумак М.С.

Словʼянський район

Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Інтеграція українознавчого компонента в урочну діяльність як засіб реалізації положень Нової української школи

                                                             Мені не стидно, не боюсь

                                                             І вголос можу заявити:

                                                            - Я українка! Цим горджусь!

                                                             Про це не сором говорити!

     Українознавство покликане історією виконувати його головне призначення – розкривати досвід народу на всіх етапах часопростору, плекати у нових поколінь щирі почуття любові до України та світового українства, поваги до інших народів, науково проектувати майбутнє, бути філософією і політикою держави.

    Мета інтегративного курсу "Українознавство" – дати учням знання про людину та про Україну й українство як цілісність, з одного боку, та органічну спільність із вселюдством – з іншого, а також сприяти самоусвідомленню, самореалізації кожної особистості та нації, формуванню громадянської свідомості.

    Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких основних завдань:

 • формування цілісного уявлення про Україну і світове українство на основі усвідомленого сприйняття і засвоєння різноманітних знань;

 • формування елементарних уявлень і понять про себе, свій народ, свою Батьківщину Україну у взаємозв’язку і взаєморозвитку;

 • формування умінь та прагнень до самопізнання, пізнання свого роду, народу, історії держави; усвідомлення свого місця у сучасних етносоціальному і соціокультурному середовищах;

 • формування навиків самостійної роботи учнів з інформацією, досвіду міжособистісного спілкування, творчої діяльності;

• засвоєння традицій і норм українського етичного, естетичного, морального ставлення до людини, родини, громади, природного довкілля, матеріальної і духовної культури українців.

Інтегроване навчання — це навчання, яке ґрунтується на комплексному підході. Предметні межі (роздільники) зникають, коли вчителі заохочують учнів робити зв’язок між дисциплінами і спиратися на знання і навички з кількох предметних областей.

Інтеграція (від лат. іnteger – повний, цілий) – це об’єднання в ціле раніше ізольованих частин. Інтегровані уроки в НУШ ставлять за мету об’єднати споріднені блоки знань із різних навчальних предметів навколо однієї теми з метою інформаційного та емоційного збагачення, сприйняття, мислення, почуттів учнів. Це дає можливість пізнавати явище з різних боків, досягнути цілісності знань.

    Курс українознавства є інтегрованим. Відповідно до основних завдань освітніх галузей «Суспільствознавство», «Мова і література», «Природознавство», визначених Державним стандартом початкової загальної освіти, зміст курсу українознавства систематизовано за такими тематичними блоками: «Я – українець», «Моя родина, мій рід», «Мій український народ», «Моя держава – Україна», «Україна та українці в світі».

 У межах кожного тематичного блоку розглядаються такі змістові лінії: національне природне довкілля, мова і традиційна культура українського народу, визначні особистості та дати історичної генези українців, їхня роль у світовому поступі. Вивчення курсу українознавства дає змогу розвивати національну самосвідомість школяра, своє власне «Я», виховувати його громадянські почуття, допомагає йому самовизначитись у системі українського довкілля, яке тісно пов’язане із загальнолюдськими проблемами та світом.

  Таким чином, поєднування природознавчого аспекту знань про Батьківщину із суспільствознавчим та культурологічним (географічне положення України; неповторність українського довкілля, яке має визначальний вплив на формування духовного світу українця; традиції українського національного господарювання, житлобудування, харчування; особливості, національного здорового способу життя; рідна мова та ставлення до неї; українські народні та державні свята; своєрідність української родини; історія українського державотворення; народна та державна символіка України; історична пам’ять народу та його світочі; основні моральні засади українського народу, які визначають поведінку людини в суспільстві; міжнародна діяльність українства і його роль в історії тощо) сприяє формуванню міжпредметної та громадянської компетентностей учнів.

Інтегровані уроки стали невід'ємною частиною моєї практики. Їх відмінність не тільки в програмі, але й у можливості організації. Творча активність дитини на уроці не виникає сама по собі, її треба стимулювати, створювати відповідну атмосферу. Як же народжується інтегрований урок?

    По-перше, з нестандартної педагогічної теорії.

    По-друге, із вдумливого самоаналізу діяльності вчителя.

    А найголовніше - з відсутності штампів у педагогічній діяльності. 

Навчити вчитись - це означає зробити так, щоб навчання стало для кожного школяра не тільки необхідністю, але й величезною радістю пізнання. В цьому може допомогти тільки вчитель.

    «Українознавство» як навчальний курс варіативної складової навчального плану  викладається не у всіх школах Донецької області, можлива інтеграція українознавчого компонента в усі сфери навчально-виховного процесу: урочну, позакласну, гурткову, проектну, індивідуальну тощо.

При доборі матеріалу до уроків  враховую вікові особливості сприйняття молодшими школярами певної термінології, а також індивідуальні особливості дітей. Використовую міжпредметні зв’язки (українознавство – мова, українознавство – читання, українознавство – музика, українознавство – математика, українознавство – образотворче мистецтво).

У початкових класах українознавство інтегрується через усі освітні галузі і спрямовуються на соціалізацію особистості, набуття громадянських якостей, дотримання соціальних норм і правил.

    На уроках математики це відбувається через умову математичної задачі.

    На уроках «Природознавства»  пов’язується з природними багатствами України, традиціями шанобливого ставлення українського народу до природи, любов’ю до рідного краю, Батьківщини.

    На уроках «Трудового навчання» діти знайомляться з традиційними народними ремеслами в України, вчаться виготовляти сюжетні витинанки різних регіонів України, оздоблювати вироби технікою вишивки.

    Головним завданням курсу «Я у світі» є формування у молодших школярів культури почуттів, основ національної та громадянської свідомості.

    Впроваджувати ці цінності в життя зможе лише вільна, відповідальна, великодушна людина. Свобода і права її мають гармонізуватися з відповідальністю як внутрішньою мотивацією.

    За допомогою багатосторонніх міжпредметних зв’язків закладається фундамент для формування в учнів умінь комплексного бачення проблем реальної дійсності, різнопланових підходів до їх розв’язання.

Міжпредметні зв’язки бувають горизонтальні й вертикальні.                         Горизонтальний міжпредметний зв’язок здійснюється тоді, коли інтегровані предмети вивчаються відірвано в часі (наприклад, впродовж тижня, місяця).

   У своїй практиці частіше використовую вертикальний зв’язок ,тоді інтегровані предмети вивчаються в близьких часових межах (впродовж одного уроку, одного дня). Вивчаючи одну тему весь урок, залучаю з інших відомості, способи дій на основі сформованих в учнів умінь та навичок.

                ВЕРТИКАЛЬНІ МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ

 

 

     Основними методами і формами роботи під час інтегрованих уроків у початковій школі можуть бути розповіді учителя з використанням конкретного ілюстративного матеріалу, бесіди з учнями на основі спостереження, фронтальна, групова і самостійна робота учнів, залучення їх до збирання краєзнавчого матеріалу, перегляд відео, обговорення матеріалів самостійних досліджень та уроки творчості, проектна діяльність тощо. Уроки в класі поєднуються із безпосереднім природним довкіллям, екскурсіями в природу, відвідуванням історичних пам’яток та закладів культури, зустрічами з батьками, народними умільцями, митцями, письменниками, педагогами, визначними людьми своєї місцевості.

 

                                                  Література:

  1. Кононенко П., Кононенко Т. Українська освіта у світовому часопросторі. – К.: Товариство «Знання» України, 2007. – С.186–187.
  2. Кононенко П.П., Присяжна Т.М. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українознавство 1-4 кл. Рекомендовано МОНУ (лист 1/ІІ-3518 від 30.07.08). – Українське агентство інформації та друку “Рада”, 2008. – 48 с.
  3. Касян Л. Г., Семенюченко О. В. Українознавство у навчально-виховному процесі. Основи методики викладання. Науково-методичний посібник. – К.: НДІУ, 2008. – 56 с.
  4. Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. М. — К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. — 206 с.
docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
22 жовтня 2018
Переглядів
1102
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку