Доповідь на тему “Застосування методу моделювання, робочих аркушів на уроках біології з учнями, які мають психоневрологічні захворювання в умовах навчально-реабілітаційного центр

Про матеріал

Матеріал містить загальні і часні рекомендації що - до реалізації методу моделювання і використання робочих аркушів на уроках біології в класах з дітьми, які мають психоневрологічні захворювання, затримку психічного розвитку, розлади аутичного спектру.

Перегляд файлу

Доповідь на тему Застосування методу моделювання,  уроках б олог робочих аркуш в наі

                               захворювання в умовах навчально-реаб л тац йногоі ії з учнями, як мають психоневролог чнцентруі  і              і

                                                                                                                                                                       і і         і

                           

Одним із завдань сучасної освіти є інтеграція дітей з особливими освітніми проблемами у суспільство, пошуку можливостей компенсації функцій, які втрачені або не розвинуті, створення ситуації успіху у навчанні для таких дітей.

Отримуючи висновок комісії з ІРЦ щодо подальшого навчання дитини, батьки мають можливість навчати свою дитину в спеціальному закладі, яким є навчально-реабілітаційний центр (НРЦ).

Однією із сторін умов, в яких навчається дитина в НРЦ, є медичний і психологічний моніторинг успіхів дитини. Діти в умовах НРЦ можуть і під час освітнього процесу отримувати медичні послуги відповідно до медичних показань. Діти мають можливість працювати з психологом. Деякі діти мають отримувати медикаментозне лікування. Специфіка лікування і їх захворювання впливають на розумові можливості дитини і її емоційний і фізіологічний стан.

Період, в який діти знаходяться на навчанні і лікуванні в НРЦ — різний. Відповідно до особливостей дітей, їх лікування, соціального статусу і місця проживання діти можуть перебувати у НРЦ тільки під час НВ процесу і за заявою батьків після уроків повертатися додому. Можуть перебувати протягом робочого тижня цілодобово з понеділка по п’ятницю. І є діти що знаходяться на ПДУ з різних причин, які навчаються і проживають у НРЦ постійно. Відповідно не у всіх дітей складаються однакові можливості для роботи над виконанням домашнього завдання. Різні діти мають різні фінансові можливості і, в залежності від зацікавленості батьків, мають змогу або не мають змоги виконувати дослідження, творчі роботи в домашніх умовах тому основною задачою перед вчителем є відпрацювання навчального матералу, проведення дослідження саме під час уроку.

Утруднення з якими стикаються діти під час уроку:

-   порушення сприймання  тексту і  візуального матеріалу;

-   нижче середнього темп читання;

-   порушення сприймання матеріалу на слух;

-   малий обсяг пам’яті;

-   швидка інтелектуальна втомлювальність;

-   розсіяність уваги;

-   емоційна неврівноваженість;

-   відсутність навчальної мотивації і самостійності в вирішенні навчальних задач.

Все перераховане вище дозволяє зробити висновок, що сукупність методів, прийомів і атмосфери на уроках  в умовах реабілітаційного центру, де діти лікуються, відновлюються, повинні сприяти їх розвитку, компенсації порушених функцій інтелекту у дітей, а не поглиблювати емоційні і мотиваційні труднощі, які у них виникають.

Моделювання на уроках біології

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи особливості учнів конкретного класу, їх можливості. З-поміж розмаїття методів ефективного навчання біології особливе місце займає метод моделювання біологічних явищ та об’єктів.

Моделювання є активним методом навчання тому, що діти в процесі реалізації активно включені в практичну і інтелектуальну діяльність. Є інтерактивним методом навчання, бо в процесі реалізації учні і вчитель активно взаємодіють між собою і один одним. І є наочно-практичним методом — бо візуалізує об’єкти і явища навколишньої дійсності в ході практичної реалізації моделювання.

Моделювання — це метод дослідження об'єктів пізнання (явищ, пристроїв, процесів), що ґрунтується на заміні конкретного об'єкта досліджень (оригіналу) іншим, подібним до нього (моделлю). Модель — це  інформаційна, натурно-матеріальна чи описово-макетна імітація предмета або явища. Розрізняють моделі за походженням: предметні (матеріальні), знакові (інформаційні, графічні), ігрові. За часом: статичні і динамічні, дискретні і непреривні. За метою можуть бути: імітаційні, науково-технічні, навчальні і дослідницькі.

Відомо, навчання — важка праця. Розумові операції викликають значні утруденння у вихованців, викликають негативні емоці, швидку втому. Але при постановці завдань пов’язаних з рухами, коли дитина повинна виконати якесь практичне завдання, ці прояви зменшуються і навіть навпаки у дітей з’являються позитивні емоції і бажання далі шось робити. Тому метод моделювання є ідеальним навіть, якщо дитина має порушення інтелекту і не взмозі  пояснити свої дії.

Для моделювання можна використовувати пластилін та з його допомогою деталізувати і краще зрозуміти термін чи поняття. Пластілін є прекрасним засобом для реалізації моделювання бо:

-     дозволяє легко створювати потрібні компоненти моделі;

-     дозволяє покроково вивчити потрібні ознаки моделі;

-     впливає на моторику руки;

-     впливає на прояв творчих здібностей;

-     знімає емоційне напруження;

-     є фінансово доступним матеріалом.

Приклади використання й побудови моделей на уроках біології.

Наприклад, при вивченні тем: “Клітина”, “Бактерії”, “Віруси” у 5 — 6 класі в курсі “Пізнаємо природу”; в 7 класі при вивченні теми “Будова тварин: клітини, тканини”; у 8 класі “Будова клітини і тканини людини” діти можуть створювати модель клітини працюючи самостійно, в парі, групках. В 5 класі основною задачею ставиться виокремлення основних компонентів клітини — мембрани, ядра і цитоплазми. В 7 класах — компонентів клітини, які є істотними ознаками клітини тварини. В 8 класі  —  поглиблюються знання про будову клітин. В 9-х класах можливо організувати моделювання окремих компонентів клітини: мембрани, ядра, мітохондрій, рибосом для кращого усвідомлення особливостей будови цих частин клітин і функцій які вони виконують.

Етапи реалізації:

1.   Ставиться завдання.

2.   Обирається наочний приклад.

3.   Обирається вид моделювання (об’ємний, плаский, з якого матеріалу).

4.   Реалізується моделювання.

5.   Обговорюється результат і формуються висновки.

Особливості застосування в інклюзійному класі:

1. Відсутність самостійності —  вчитель ставить завдання і керує процесом. 2. Розсіяність уваги — постійне уточнення, що саме робить кожен окремий учень.

3.                 Низький темп роботи — дати можливість не поспішати (доробиш на наступному уроці, тобі потрібен приклад, тобі можна допоможе ... )

4.                 Проблеми в інтелектуальній і розумовій сферах — покроковість виконання для більшості учнів, або повторення за вчителем.

Приклад тем з курсу  “Пізнаємо природу” в 5 класі, де можливо застосування  моделювання під час уроку:

1.   Пізнаємо світ науки. Науковий метод пізнання.

2.   Пізнаємо будову речовин. Тіла та речовини.

3.   Пізнаємо будову речовин. Три стани речовин.

4.   Пізнаємо нашу планету. Наша планета — Земля

5.   Пізнаємо нашу планету. Земля на глобусі і фізичній карті. План місцевості.

6.   Пізнаємо нашу планету. Суходіл на Землі. Вода на Землі. Повітряна оболонка Землі.

7.   Пізнаємо різноманіття організмів. Клітина.

8.   Пізнаємо різноманіття організмів. Бактерії і віруси.

Пізнаємо світ науки. Науковий метод пізнання.

Під час вивчення цієї теми учні поглиблюють знання про різні способи пізнання навколишньої дійсності. Під час уроку вони можуть провести коротке спостереження, експеримент і, звичайно, моделювання. Можна запропонувати змоделювати тіла правильної і неправильної форми. Змоделювати багатоповерховий будинок за допомогою маленьких паперових аркушів (експериментальне моделювання), де діти повинні дослідним шляхом зігнути співставити аркуші паперу, щоб збудувати багатоповерхову конструкцію.

Пізнаємо будову речовини. Тіла і речовини.

Можна запропонувати змоделювати атоми, молекули як об’ємні так і пласкі. Можна запропонувати зробити логічний ланцюжок — що з чого зроблено. Де учні моделюють атоми, далі молекули, далі речовину і фізичне тіло, що утворене з даної речовини. Найпростіший варіант — взяти за приклад воду ( атоми — гідрогену і оксигену, молекула — води, речовина — вода, фізичне тіло — сніжинка).

Пізнаємо будову речовин. Три стани речовин.

Запропонувати створити модель розташування атомів в твердих тілах, рідинах і газах. Змоделювати дифузію, як проникнення молекул однієї речовини між молекулами іншої речовини.

Пізнаємо нашу планету Земля.

Створення моделі внутрішньої будови Землі. Запропонувати зробити експериментальну модель — створення вулкану. Змоделювати континенти і їх рельєф, змоделювати рельєф з річкою і позначити виток, русло і гирло, дельту річки, притоки річки. Потім в подальшому можна запропонувати створити план даного рельєфу при вивченні відповідної теми. Одним із завданнь може бути створення моделі гірської системи за картою з позначенням кольорової шкали висоти даної системи.

Пізнаємо різноманіття організмів.

З цієї теми запропонувати змоделювати будову клітини, вірусів, бактерій і їх форм.

Динамічні моделі дозволяють продемонструвати зміни, які відбуваються з часом в об’єктах дослідження. Дозволяють реалізувати концепцію STEM навчання. На уроках біології і курсу “Пізнаємо природу” застосовуються:

-   для пояснення фізіологічних процесів в організмах;- для пояснення значення будови органів і систем.

Приклад застосування на уроках біології або курсу “Пізнаємо природу”. Модель “Штучне серце”. Модель дозволяє продемонструвати, що серце, це насос — створює рух крові по судинах. Дозволяє продемонструвати роботу клапанів, шляхом створення примітивного клапану на трубках що імітують судини. Приклад створення даного серця можна побачити у відео : https://www.youtube.com/watch?v=x39y2h5JslM . Учні отримують чек-лист (додаток) де мають змогу прослідкувати послідовність своєї роботи і отримати роз’яснення.

Модель “Дихальна система людини”. Дозволяє продемонструвати роботу і роль діафрагми. Створює цільну картину про будову і фіукнкції дихальної системи. Відео створення даної моделі: https://www.youtube.com/watch? v=fybV8zIGyu8 .

Експериментальне моделювання. Активний спосіб пізнання навколишньої дійсності. Який навчає: - ставити питання;

-   формувати гіпотезу;

-   проводити дослідження;

-   робити висновки;

Приклад застосування під час вивчення курсу “Пізнаємо природу”.  Під час вивчення теми “Яку будову має Земля” розглядаємо поняття вулканів і сейсмічної активності, зони сейсмічної активності. Пропонується учням питання: чи варто людям переселитися із зон сейсмічної активності, чи обрати інший варіант? Демонструється відео випробувань сейсмічної стійкості будинку на спеціальній платформі (https://www.facebook.com/thecivilgyan/videos/aseismic-resistance-test-conducted-on-a-wooden-structure-if-you-closely-see-the/

90196614024224   або     https://www.youtube.com/watch?v=AVvll76OgmU) Пропонується побудувати різного типу будинки на імітації такої платформи із картону. Потім проводять дослідження, створюють коливання платформи і фіксують результат -  які фігурки залишилися стояти, які є більш стійкими до поштовхів.

Які є особливості реалізації методу моделювання в умовах НРЦ Негативні сторони:

-   потребує більше часу для реалізації;

-   потребує матеріальних витрат;

-   потребує постійної уваги і покрокової допомоги кожному учню.

Позитивні сторони:

-   унаочнення або візуалізація;

-   залучення різних способів сприймання інформації;

-   розвиток дрібної моторики;               - створення ситуації успіху.

Особливості застосування:

1.   Покроковість виконання учнями (інструкція — дія по одному завданню).

2.   Демонстрація кожного кроку виконання моделі.

3.   Зворотній зв’язок (бесіда на уточнення, що саме зараз робить кожен учень).

4.   Багаторазове повторення, що саме робимо на кожному етапі.

5.   По можливості демонстрація наочного матеріалу або кінцевого результату.6. Залучення встигаючих учнів для допомоги учням з розладами аутичного спектру, або невсигаючими учнями. Або надати можливість доробити свою роботу, прийти іншим разом, або на наступному уроці. Як домашнє завдання, частіше ця робота виконана не буде.

Моделювання в навчанні біології відіграє позитивне значення, оскільки воно визначається змістом предмета, а також віковими психологічними особливостями дітей. Активне застосування моделювання як методу викладання біології відчутно впливає на атмосферу уроку в цілому, спонукає до розвитку творчих здібностей учнів, поглибленого вивчення біології.

Застосування робочих аркушів на уроках біології

Робочий аркуш — це аркуш паперу, на якому виконується робота, найчастіше пов’язана зі шкільними завданнями дітей.  Робочі аркуші можна використовувати на різних етапах уроку, весь урок. Під час узагальнюючих уроків і уроків засвоєння знань. Під час офлайн і онлайн навчання. Задавати їх як домашню роботу.

Функції робочих аркушів

1.                 Дидактична. Вони сприяють вирішенню навчальних завдань з оволодіння дітьми програмними знаннями, вміннями і навичками.

2.                 Розвиваюча. Використання робочих аркушів на уроці дозволяє досягати розвиваючих цілей, які ставить перед собою сучасна освіта.

3.                 Діагностична. Використання робочих карток дозволяє вчителю на уроці не тільки навчати, але і вивчати дітей, виявляти їх індивідуальні особливості.

Використання робочих аркушів міняє роль вчителя з наставника на помічника, що в свою чергу відповідає сучасним освітнім вимогам.

Робочі аркуші в інклюзійному навчанні

1.   Дозволяють врахувати індивідуальні особливості дітей

2.   Дозволяють сконцентрувати увагу на головних питаннях теми

3.   Дозволяють спростити матерал для покращення засвоєння матеріалу

4.   Містять елементи корекційної роботи

Розглянемо, наприклад, тему уроку в 6 класі з курсу “Пізнаємо природу” -  Як передається тепло.

Враховуючи що у дітей порушено сприймання тексту і сприймання фронтального звернення. Розробляється аркуш в якому виокремлюються найголовніші поняття уроку. Аналізується не весь параграф, а його суттєва частина. Завдання побудовані на перефразування тексту, аналіз його і систематизацію прочитаного.

Реалізація:

На слайді презентації частина тексту параграфу. Всі учні відкривають параграф і знаходять цю частину. Вчитель переглядає, чи всі відкрили дану сторінку і знайшли цей текст.

Завдання: прочитати і вставити слова, які пропущені. Учні можуть виконувати це завдання разом з вчителем і учнями або самостійно. Після пункту 1, уточнюється хто що написав. Хто не завжди уважний, повинен сказати обов’язково.

image

Для полегшення цієї роботи пропоную далі виконати дослідження. Взяти монетку в долоньку і сказати яка вона за температурою. Потримати і сказати що відбулося. Сказати, хто що нагрівав. Далі читаємо і вставляємо пропущені слова в 2 речені.

Далі пропонується учням переглянути відео (запропоноване посилання в підручнику)

Після бесіди читаємо і вставляємо наступні слова.

Так, це довгий процес, але потрібен хоча б мінімальний результат, чи не так?

Пам’ятаю, діти мають велике бажання експериментувати, щось створювати своїми руками. Тож шукаємо можливість зробити експеримент. В цьому уроці, маю пропозицію провести дослідження “Залежність температури води від речовин, з яких утворенна ємність для води”.

Такі завдання з проведенням дослідження надає уроку сучасних дидактичних вимог (нижче наведена картинка з робочого аркушу, зменшена для наглядності і розміщення на одній сторінці, додаток робочого аркушу в додатках)

image

image

Далі діти опитуються по питанням, які розглянуті. Важливо створити орієнтири — нумерацію. Поки йде процес усвідомлення діти потребують цих орієнтирів, тобто де подивитися потрібну інформацію.  Якщо є можливість, надається ігровий момент для багаторазового повторення і звикання дітей до орієнтування в пошуку інформації.

Наприклад, ми далі граємо в гру “Яйце дракона”. В якій за правильні відповіді роздаються картки із зображенням мами-дракона, тата-дракона, малюка-дракона, гнізда, злодюжки. Картки при опитуванні роздаються вверх сорочкою. Вигарє та дитина, яка збере всю родину і гніздо (а не та, що має більше карток). Опитування організовую по порядку, як в робочому аркуші, потім перефразовую, мішаю питання. Таким чином ці пункти повторюються багато разів.

Окрім того, ці робочі аркуші в цій грі можна використовувати і через декілька уроків, для збільшення кількості запитань і повторення. Учні поступово починають орієнтуватися й вже можуть самостійно давати відповіді на питання.

Для індивідуалізації процесу в старших класах дається можливість встигаючим учням опрацювати тему самостійно за робочим аркушем. А інші працюють із вчителем. Для учнів, які мають проблеми з письмом друкуються картки-відповіді, які по ходу опрацювання матеріалу вони можуть аналізувати, правильно підбирати і наклеювати на робочий аркуш (багато часу займе прописування учнем кожного слова, він буде відволікати, запитувати, коли інші вже роблять 3-4 завдання, тому відповіді для таких учнів одразу надруковані, їх потрібно вирізати і вклеїти там де потрібно). Якщо учень не читає, пропоную абетку (завжди є в класі) і вписати в пропущене для слова місце букву, що відповідає першому звуку, який чує дитина.

Таким чином використання робочих аркушів під час вивчення біології в класах де вчаться учні з психоневрологічними захворюваннями є ефективним засобом навчання, дозволяє індивідуалізувати процес навчання і здійснювати певну корекційну роботу під час уроків.

Додатки

Дата:

Клас: 6

Тема: Як передається тепло

Коротко про головне

1.   Теплопередача — це процес ______________тепла від __________ тіла до ________________.

2.   Тепло передається від ___________ нагрітого тіла до ___________нагрітого тіла.

3.   Тіло нагрівається коли часточки починають рухатися___________________.

4.   Речовини мають _____________ здатність проводити тепло.

5.   Ті речовини, що швидко нагріваються називаються ______________________ тепла.

6.   Ті речовини, що погано проводять тепло називаються _________________________.

Дослідження

Залежність  температури води від речовин, з яких утворенна ємність для води.

Мета: дослідити залежність температури від речовин, які утворюють ємність для води.

Хід роботи

1.   Створимо три ємності:

1-а просто стакан

2-а стакан помістити в інший стакан що утворенний з картону. 3-а стакан для води помістити в стакан з картону так, щоб між ними лежав шар синтепонової вати, або вати.

2.   Налити гарячу води в ці три ємності.

3.   Виміряти температуру води в трьох ємностях.

4.   Накрити кришками ці ємності і залишити на 20 хв5. Виміряти температуру води в цих ємностях.

image Через 20 хв                                        image

image                                                         image

image

Висновок: найкраще зберіг тепло стакан що мав теплоізоляцію із

___________________________________________________________

Додатки

5 клас

Тема: Кровоносна система людини.

1.   Допиши схему “Органи кровоносної системи”

                               Органи кровоносної системи

image

image_________________                                                Судини___

image

                                                 Артерії           Вени         ______________

2.   Доповни речення.

Серце — це _________ який має порожнину. Серце людини має ____ камери. Серце — як насос, качає __________. Кров рухається в одному напрямку завдяки _______________.

3.   Змоделюй роботу серця.

1.                Зроби 2 штучні судини з клапанами. Для цього гумові трубочки прикріпи скотчем до пластикових коктельних трубок.

image

Трубочка — це судина, а гумова трубка виконує роль клапана

(дверей), що відкриваються в одному напрямку. Якщо кров іде з сторони коктельної трубочки, то вона вільно тече. Якщо кров тисне на гумову трубку — гумова трубка притискається до входу в трубочку коктельну і “затискає” вхід.

2.                Робимо штучне серце. Для цього потрібно відрізати верхівку повітряної кульки і в ній зробити малюсенькі дірочки.

Потім в ці дірочки ми вставляємо наші судинки, але одну клапаном вверх а іншу клапаном вниз.

Далі набираємо в пластиковий стакан  воду і надіваємо зверху на стакан цю “шапочку”.

image

Роль м’яза який скорочується виконує гумова верхівка, яку ми зрізали у повітряної кульки. Натискуючи на неї ми починаємо “качати кров” і вода із стакана буде підніматися по трубочкам. Питання: з якої трубочки вода не піднімається? Вода не піднімається з трубочки, яка клапаном знаходиться ____________________________________.

Тому що ________________ при всмоктувані води ________________ вхід у трубочку. Наша “кров” рухається в одному напрямку завдяки роботі __________________________

Додатки

Фото створення   “Сейсмічної платформи”

image


image

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Макієнко Оксана Олексіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pdf
Пов’язані теми
Біологія, Методичні рекомендації
Інкл
Додано
28 лютого
Переглядів
74
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку