доповідь "Використання технології веб-квест під час навчання астрономії"

Про матеріал

Матеріал містить рекомендації та орієнтовні завдання, щодо організації веб-квесту з астрономії. Рекомендації можна використати також на уроках астрономії, а також у рамках проведення тематичного тижня.

Перегляд файлу

Використання технології веб-квест

під час навчання астрономії

 

На сьогоднішній день все більше місця в нашому житті займає комп’ютер, мережа  Інтернет та супутнє програмне забезпечення. Більшість учнів використовують сучасні інформаційні технології для спрощення пошуку інформації, обробки її та використання, для розваг чи відпочинку. Останнім часом педагоги розглядають найефективніші способи використання ІКТ, зокрема мережі Інтернет, для підвищення мотивації до навчання учнів, самостійної роботи, перевірки знань тощо. Хочу представити технологію веб-квесту, яку використовую при навчанні фізики та астрономії.

Що таке квест та  веб – квест? Квест (від англ. quest - пошук, пошуки пригод) - аматорське спортивно-інтелектуальне змагання, основою якого є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань командами або окремими гравцями. Під час гри команди вирішують логічні завдання, здійснюють пошук на місцевості, будують оптимальні маршрути переміщення, шукають оригінальні рішення і підказки. Після завершення чергового завдання команди переходять до виконання наступного. Перемагає команда, що виконала всі завдання швидше за інших.
      Веб - квест ( webquest ) в перекладі з англійської - проблемне завдання з елементами рольової гри , для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету , а також інші освітні засоби .

Вперше модель веб-квесту була представлена викладачем університету Сан-Дієго Берні Доджем у 1995 р. Сьогодні ця технологія використовується як найбільш вдалий спосіб використання Інтернету на уроках.

 • веб-квест — це ситуація з чіткими ролями всіх учасників.
 • веб-квест — це пошукова діяльність, спрямована по одному або декількох маршрутах, що ведуть до певних цілей.
 • веб-квест - проблемне   завдання, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету.
 • веб-квест – це  проблемне завдання з елементами рольової гри.
 • веб-квест – це  формат уроку орієнтований на розвиток пізнавальної, пошукової діяльності учнів, на якому значна частина інформації здобувається через ресурси Інтернету.
 • веб-квест – це дидактична структура, в рамках якої викладач удосконалює пошукову діяльність учнів, задає їм параметри цієї діяльності і визначає її час.

Веб -  квест сприяє:

 • розвитку самостійності та самоорганізації;
 • розвитку уміння працювати  в колективі (розподіл обов’язків, взаємодопомога, взаємоконтроль);
 • розвитку уміння працювати з великими об’ємами інформації;
 • уміння знаходити найбільш раціональніший спосіб вирішення поставленої задачі;
 • уміння представити результати своєї роботи.
 • розвитку пошукових та творчих здібностей учнів;
 • збагаченню словникового запасу;
 • розвитку навичків роботи з ПК;
 • реалізації міжпредметного зв’язку;
 • розвитку креативного мислення;
 • об’єктивному оцінюванню своєї діальності

Спробувавши один раз провести веб-квест, намагаюся частіше використовувати дану технологію у своїй роботі, адже це дуже зацікавило дітей. У грі брали участь діти різних вікових категорій. Організація квесту займає чимало часу.  Але вже зараз мені допомагають старшокласники, і, навіть, у процесі підготовки гри, вони збагачують свої знання, розвивають навички роботи з інформацією.

Вивчаючи питання, щодо впровадження веб-квестів у навчальний процес, розглянула певну кількість прикладів уже розроблених квестів, і методом «спроб та помилок» визначила для себе той варіант, який є на мою думку більш вдалим та результативним. У моєму варіанту проведення веб-квесту поєднує роботу в мережі та динамічне переміщення учасників. Учні поділяються на команди по 5 учасників. У кожній команді обирається капітан і команда поділяється на пошукову групу (3 учні) та командний центр (КЦ) (2 учні). Кожна команда заводить власну електронну скриньку. КЦ команд розташовуються у комп’ютерному класі чи просто біля комп’ютера з виходом в мережу Internet, де вони будуть отримувати на електронну скриньку своєї команди листи - завдання, та за допомогою мережі відшукувати відповіді. Пошукові групи збираються на стартовій точці в актовій залі, звідки і почнуть свій шлях.

Я відправляю на електронну скриньку одночасно всім командам завдання. Завдання складаються з двох частин: перша частина містить закодоване завдання для пошукової групи, друга частина – для КЦ. Спочатку КЦ, як можна швидко, зв’язується з пошуковою групою та передають їм суть завдання, разом знаходять відповідь (№ кабінету, предмет тощо), після чого починають розв’язувати своє завдання. На виконання завдання командам надається 15 хв. Після того, як пошукова група у зазначеному місці відшукає код, вона швидко передає його КЦ, наприклад, через SMS. КЦ, отримавши код, відправляє мені на скриньку відповідь у форматі «код пошукової групи – код КЦ».  Якщо команда не встигла у зазначений час відправити відповідь або відправила не по формату чи не повну або невірну, завдання не зараховується команді. По закінченню гри підводяться підсумки, де учасники звітують про виконані завдання, шляхи їх розв’язку.

Наведу приклади завдань саме квесту з астрономії.

Завдання  для КЦ: «Вчений , який відкрив  сталість температури плавлення льоду та кипіння води живу клітину, довів обертання Землі навколо Сонця і закон, названий його імям, ви вивчаєте в темі «Сила пружності». Код – дата його народження. Формат коду ХХ. YY.ZZZZ, где Х, Y, Zцифри»

Відповідь-код КЦ: 18.07.1635 (Дата народження Роберта Гука)

 Завдання для пошукової групи: «Код  знаходиться під партою в кабінеті, номер якого співпадає з першою та остатньою цифрами року важливого астрономічного відкриття ХІХ століття, зробленого завдяки попереднім розрахунками ( згідно фразі Д. Араго , що стала крилатою - « планета, відкрита на кінчику пера » )

Формат коду ХХZZZ, де Х – літери, а Z – цифри

Відповідь-код пошукової групи:  LS232 (Поясненя: кабінет 16, оскільки дата відкриття Нептуна – 1846 рік)

Відповідь - код від команд на дане завдання має бути така:

LS232 - 18.07.1635

 

Завдання  для КЦ: «Український фізик – теоретик, астрофізик, який отримав громадянство США, в честь нього названий астероїд головного поясу № 8816, і який зміг оцінити розміри ядра, а також вияснив генетичний код ДНК., передбачив реліктове випромінювання Код – дата його народження. Формат коду ХХ. YY.ZZZZ, где Х, Y, Zцифри»

Відповідь: 20.02.1904 (Гамов Джордж)

 

Завдання для пошукової групи: «Код знаходься на предметі, що є основним у конструкції приладу, який вперше сконструював Ісаак Ньютон,і використав цей предмет, щоб позбутися значної хроматичної аберації. Дане тіло знаходиться в кабінеті, під номером, що співпадає з днем повного Сонячного затемнення в 2015 році. Формат коду ХZХZZ, де Х – літери, а Z – цифри»

Відповідь-код пошукової групи:  R2S35 (Поясненя: кабінет 20, оскільки день повного Сонячного затемнення – 20 березня, а код знаходився на дзеркалі, адже Ньютон сконструював телескоп - рефлектор)

Відповідь - код від команд на дане завдання має бути така:

R2S35 - 20.02.1904

 

Я вважаю, що використання веб-квесту є тим інструментом,за допомогою якого, можна подати велику кількість різноманітної інформації, мотивувати учнів, викликати інтерес до предмету, показати міжпредметний зв'язок. Таким чином, сучасні інформаційні технології дають можливість створити навчально-виховний процес живим, цікавим, сучасним та результативним.

 

Список використаних джерел:

 1. Воробьёв Г.О. Веб-квест технологии в обучении социокультурной компетенции: автореф. дис. на соискание науч. степ.к. пед. наук, спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)» / Г.О. Воробьёв. – Пятигорск, 2004. – 220 с.
 2. Гриневич М.С. Медіаосвітні квести / М.С. Гриневич // Вища освіта України. Тем. вип. «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». — К.,: Гнозис, 2009. — № 3 (дод. 1). — С. 153—155.
 3. Ільченко О. В. Використання web-квестів у навчально-виховному процесі.[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/proftech/32834/
 4. Романцова, Ю. В. Веб-квест как способ активизации учебной деятельности [Электронный ресурс] / Ю. В. Романцова. – Режим доступу : http://festival.1september.ru/articles/513088.
 5. Таратухина Т. А. Использование технологии веб-квест в учебном процессе. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  http://nsportal.ru//schola/snostrannye-yazyki/library/ispozovanie-tekhnologii-veb-kvest-v-uchebnom-protsesse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
12 жовтня 2018
Переглядів
922
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку