29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Дослідницько-творчий проект на тему: «Секрети Червоної книги. Силуетний малюнок»

Про матеріал
В ході індивідуальної та групової роботи над проектом учні знайомляться з поняттям про силует, як виразник форми предмета, вчаться створювати узагальнений образ форми предмета і фону; вивчають матеріал про рослини та тварини, що занесені до Червоної книги України; дізнаються, що існують тварини та рослини, яким потрібна допомога людини, а також створюють макет книги із силуетними малюнками
Перегляд файлу

Дослідницько-творчий проект на тему:  «Секрети Червоної книги. Силуетний малюнок»

https://go3.imgsmail.ru/imgpreview?key=263ec60e3dcd107e&mb=imgdb_preview_20000Автор та керівник  проекту: Сіра Неля Антонівна

Назва проекту: «Секрети Червоної книги. Силуетний малюнок»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети: образотворче мистецтво, природознавство, інформатика.

Вік учнів, клас: 5 клас (середня школа)

Тип проекту: дослідницько-творчий

 

Вид проекту: міжпредметний, інтегрований.

 

Тривалість проекту: 2 тижні.

Характеристика проекту

За характером контактів: серед учнів класу, батьків.

За кількістю учасників: колективний.

За тривалістю: короткої тривалості (2 тижні: 1 раз в тиждень на уроках, самостійна  работа вдома).

Форма презентації проекту: урок-презентація.

Консультанти: батьки, вчителі.

Стислий опис проекту

В ході індивідуальної та групової роботи над проектом учні знайомляться з поняттям про силует, як виразник форми предмета, вчаться створювати узагальнений образ форми предмета і фону; вивчають матеріал про рослини та тварини, що занесені до Червоної книги України; дізнаються, що існують тварини та рослини, яким потрібна допомога людини, а також створюють макет книги із силуетними малюнками та презентацію про це в Power Point.

 

Питання проекту

Ключові питання

Що таке силуетний малюнок?

Що стало причиною виникнення Червоної книги України?

Проблемні  питання

Чому кількість тварин на Україні катастрофічно зменшується ?

Що ми можемо зробити, що зберегти та примножити рідкісні види рослин та тварин  України?

Що станеться якщо ми не будемо берегти природу?

Як ми можемо її врятувати?

Змістові питання

У якій країні зародилося мистецтво силуету'?

Звідки походить назва силует?

Чи цікаві для вас лінійні та силуетні зображення?

Чим вас приваблюють лінійні та силуетні зображення?

Що означає колір  сторінок Червоної книги України?

Які рослини та тварини занесені до Червоної книги України?

Як попередити вимирання рідкісних видів рослин та тварин?

Для чого потрібно берегти природу?

Мета проекту: 

Актуалізувати знання учнів про основні засоби рисунка – лінію та силует, види ліній, розкрити роль лінії та силуету в графіці. Ознайомити з окремими видами рослин та тварин занесених до Червоної книги України. Розвивати вміння пояснити необхідність охорони навколишнього середовища. Допомогти усвідомити себе як частинку навколишнього світу.

Завдання проекту:

Розвивати знання про природу рідного краю, зникаючих видів рослин та тварин. Створювати умови для бережного ставлення до природи нашої країни; для освоення основ екологічної грамотності,  основ дослідницької діяльності при вивченні окремих видів рослин та тварин; вчити працювати в групах, виховувати  цікавість та самостійність, формувати особисту позицію щодо збереження природи.

Сприяти розумінню значення Червоної книги України.

 Активізувати творчу ініціативу учнів; виховувати зацікавленість творами графічного мистецтва, толерантність, естетичні смаки, відчуття прекрасного, любові до природи. Заохочувати помічати і берегти красу навколо себе.

Розвивати допитливість ініціативність, відповідальність; наполегливість, вміння пошуку інформації у бібліотеці та в мережі Інтернет, навички самостійної діяльності, самооцінювання, життєві компетенції.

В ході виконання проекту діти вчаться:

 •            Розподіляти обов’язки по виконанню проекта.
 •            Отримувати інформацію  з різних джерел.
 •            Виконувати силуетні малюнки.
 •            Створювати, презентувати свою «Силуетну Червону книгу»
 •            Оцінювати свої досягнення в виконанні проекту.

Форма організації детей: індивідуальна та групова.

Види діяльності:

 • Дослідницька(аналіз знань учнів про рідкісні види тварин та рослин, які занесені до Червоної книги України.
 • Творча (виконання силуетних малюнків, створення своєї  Червоної книги.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

В ході проекту учні вивчатимуть тварин, їх роль в природі та значення природоохоронної роботи. Вони продовжуватимуть вдосконалювати навички роботи в бібліотеці, почнуть разом з батьками виробляти навички роботи в Інтернеті. Ефективно шукати тексти та малюнки. Навчатимуться відбирати відповідні до теми  ілюстрації для силуетних малюнків. При створенні презентації в учнів формуються вміння виступати перед аудиторією, вміння коротко сформулювати свою думку, використовувати різні мультимедійні засоби, вміння відбирати найяскравіші переконливі факти для аргументації думок.

Діяльність учнів

І. Підготовчий етап. Мотивація.

ІІ. Оголошення та представлення теми й очікуваних результатів.

ІІІ. Колективне планування етапів реалізації проекту.

Створення робочих груп.

Визначення напрямків діяльності проектних груп.

Завдання для груп.

Визначення джерел інформації.

Складання плану роботи кожної групи. Розподіл обов’язків.

ІV. Дослідницький етап. Самостійна пошукова робота.

Робота в бібліотеці з картотекою.

Читання Червоної книги України.

Пошук інформації в Інтернеті.

Консультація з вчителями- предметниками

V.Аналіз та обробка інформації.

VІ.Виготовлення освітнього продукту.

1.Силуетна книга «Червона книга».

2.Силуетні малюнки про рослини та тварини Червоної книги України.

Діяльність вчителя

Презентація проекту.

Список літератури.

Способи роботи над проектом - кожної групи.

Опис підсумкового етапу роботи над проектом.

Оцінювання учнівських робіт, з урахуванням всіх видів діяльності.

Обговорення отриманих результатів проекту.  

Підготовка до захисту проекту

Опис підготовчого етапу:

 1. Обговорення основних навчальних цілей та питань проекту.
 2. Пояснення очікуваних результаті в проекті та форми їх представлення.

Опис етапу реалізації:

 1. Формування груп.
 2. Отримання завдання для дослідження.
 3. Розуміння в якій формі необхідно представити результат.
 4. Поділ між членами групи завдання на частини, для його спільного виконання.
 5. Ознайомлення з критеріями оцінювання.
 6. Аналіз різних джерел інформації, опрацювання матеріалів.
 7. Проведення дослідження, оформлення його результатів.
 8. Презентація отриманих результатів, захист групових досліджень.(Урок- проект «Секрети Червоної книги. Силуетний малюнок».

Опис заключного етапу.

 • Провести взаємооцінювання роботи членів в групі.
 • Провести самооцінку власної діяльності.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

 • Презентація «Секрети Червоної книги України. Силуетний малюнок».
 • Макет книги «Червона книга»
 • Енциклопедія  про тварин, Червона книга України

Додаткове приладдя та витратні матеріали.

Олівці, альбоми, фарби, лінійки, зошити, ручки, папір, клей, ножиці.

Оцінювання знань та вмінь учнів

Оцінювання загального проекту. (Знання та навички учнів оцінюються за розробленими формами оцінювання).

Етапи проведення проету:

І етап. . ПІДГОТОВЧИЙ

Збір інформацію про силуетний малюнок, про екологічні проблеми , про причини зникнення бажання захищати та оберігати природу; про рослин і тварин, про необхідність створення «Силуетної Червоної книги» .

Визначення теми, мети проекту, навчальних предметів, його тривалості.

ІІ етап. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНОЇ МЕТИ .

Формування творчих дослідницьких груп за характером діяльності:

 • Обговорення того, з якими знаннями з обраної теми учні володіють і про що хочуть довідатися. Складання ключових запитань з теми, на які необхідно шукати відповіді.
 • Обговорення джерел, у яких можна знайти необхідну інформацію.
 • Обговорення результатів виконанної роботи. Форми представлення проекту.
 • C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\іфото ч\IMG_20170208_090555.jpgПошуку інформації у бібліотеці та в мережі Інтернет.

ІІІ етап. ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

 • Виконання силуетних малюнків.
 • C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\іфото ч\IMG_20170208_090952.jpgОформлення виставки робіт у вигляді «Силуетної Червоної книги».
 • Підбиття підсумків.

Клас поділяється на групи.
І група
мистецтвознавці - збирають  інформацію про про основні засоби рисунка — лінію та силует, види ліній, розкрити роль лінії та силуету в графіці; про художників, які захоплювалися силуєтними образами.

https://pp.userapi.com/c626230/v626230409/58099/t-EIz0rPhG0.jpgІІ група
природоохоронці - збирають інформацію про Червону книгуУкраїни, її сторінки.

 ІІІ група
художники-натуралісти - збирають інформацію про рослини та тварини,  які зникають, причини їх зникнення. Створюють силуетний малюнок обраної рослини чи тварини.

ІV етап. Реалізація проеку

 ЗАХИСТ ПРОЕКТУ. УРОК – ПРЕЗЕНТАЦІЯ

ХІД УРОКУ

Слово вчителя. Діти, до нас сьогодні прийшли гості. Привітайтеся з ними.
До цього ми готувалися 2 тижні. З чого ми починали? Згадаємо:

 • вибрали тему, яка нас зацікавила;
 • поділилися на групи;
 •  кожна група виконувала своє завдання, для цього ми:
  - зверталися до батьків, до вчителя, до бібліотеки,
  - вивчали статті в енциклопедіях,
  - малювали силуетні малюнки,
  - готували коротенькі повідомлення,
  - створювали «Силуетну Червону книгу».

 Слово вчителя. Отож розпочинаємо!

Завжди цікаво розкривати таємницю мистецтва, таємницю майстерності. У кожного художника, музиканта, поета є свої секрети й ми про них, звичайно, довідатися не можемо, проте спробуємо трішки зазирнути в таємниці мистецтва, а зокрема помандруємо у світ силуетної графіки.

Виступ учасників 1групи «Мистецтвознавці»

Учень 1. Пляма  на одягу – свариться мама,

Оцінка низька, отже, в зошиті пляма,

А в графіці у плями, інше навантаження.

Це не фарба розлита, а засіб зображення!

Контурні лінії, або контур – це лінії, що окреслюють форму предмета.

Вони не лише виділяють форму, а й передають різні властивості зображення: розмір, конструкцію, рухи. Якщо замкненою контурною лінією окреслити пляму, то одержимо силует, тобто характерний образ предмета, подібний до його тіні. Слайд 8.

https://img-fotki.yandex.ru/get/107473/77579847.23/0_c614a_ffcaa30e_M.pngУчень 2  Назва «силует» народилася у Франції. Вона походить від імені колишнього

міністра Франції, Етьєна де Силуета, який заходами економії спричинив невдоволення паризького суспільства: на нього зробили карикатуру, вирізавши його тінь з чорного паперу. Легкість і простота техніки зробили вирізування силуетів модним.  Так розпочався розвиток мистецтва силуетного зображення. Порівняно зі справжніми живописними портретами, силуети здавалися багатьом нудними й мізерними. Проте це мистецтво знайшло своїх майстрів і шанувальників не лише у Франції, айв інших країнах Відтоді слово «силует» стало означати фігуру, яка не має об’єму, – контрастну щодо тла пляму з характерним контуром. Слайд 9.

Так само, як і лінія, силует є виразником форми предмету. У житті ми часто бачимо силуетні зображення природних форм, скульптури, архітектурних об’єктів.

Учень 3. Особливо добре «читаються» силуети, коли джерело світла (сонце, ліхтар, місяць) знаходиться позаду об’єкта спостереження.  Для сприймання силуету велике значення має точка, з якої ми дивимось на предмет. Спостерігаючи силуети в навколишньому середовищі, люди і самі почали створювати силуетні зображення. Мистецтво силуету відоме ще з часів сивої давнини. Так, у печерах Африки було знайдено силуети мисливців, які полюють на диких звірів. Слайд 10.

Учень 4. http://infoglaz.ru/wp-content/uploads/imgB.jpgІ створено ці наскельні розписи в епоху Неоліту. Силуетні зображення були широко відомі в Стародавньому Китаї, Японії. В Європі ж мистецтво силуету набуло поширення у XVIII столітті. Батьківщиною силуетного мистецтва є Китай, де з сивої давнини існували однотонні чорні зображення, так звані китайські тіні. Звідти вони проникли до Західної Європи, передусім до Франції, де в середині XVIII століття поширилася мода на силуетні портрети.

Учень 5. Силуети можна виконати в різних техніках: у графіці – тушшю чи білилами, в техніці аплікації чи витинанки – з паперу. Слайд 11.

Слово вчителя

Дякую! Людина – частина живої природи, яка живе серед природи і бере з неї все необхідне для життя: повітря, воду, продукти харчування, корисні копалини, ґрунт.
Колись давно люди брали від природи всього набагато менше. У них не було ні фабрик, ні заводів, ні сучасних жител. Життя давніх людей залежало від капризів природи. Але поступово багато що змінилось. У людей з`явилися поля і ферми, заводи і тепле житло, машини і багато іншого. І людям здалося, що вони не залежать від природи, що вони сильніші за неї. Озброївшись могутньою технікою, люди вирішили, що можуть підкорити собі природу. Пройшов час і вони побачили, що це не так.
До чого привело це так зване «підкорення» природи розкажуть нам учасники групи «Природоохоронці»

Виступ учасників 2 групи «Природоохоронці»

Учень 1. Земля дарує людям величезні багатства. Нас годують поля і ліси, луки і пасовиська. Добре було б зберегти дари Землі надовго. Та людина будує міста. Захоплюючи родючі землі, прокладає дороги, трубопроводи. Щоб видобути глину, пісок, вугілля, знімає верхній шар ґрунту в кар`єрах, будує шахти. Земля починає хворіти, висихати, давати менші врожаї. Екологи стали бити на сполох: Зникають тварини, рослини. Вчені вивчають кількість яких тварин зменшилася, а які перебувають на межі зникнення. Що було зроблено, нам розкажуть учасники наступної групи. Екологи і вчені створили Червону книгу. Слайд 12.
Червона книга – це список рідкісних видів тварин та рослин, що перебувають під загрозою зникнення. За тривалий час існування нашої планети зникло назавжди багато живих істот, проте в наші дні це небезпечне явище прискорилося. Вважають, що вид перебуває у небезпеці, коли загальна кількість особин менша ніж тисяча або народжується менше особин, ніж помирає. За підрахунками вчених, щодня на нашій планеті вимирає один вид рослин чи тварин. Слайд 13.

Учень 2. «Книгою тривоги і надії» називають Червону книгу. Вона містить відомості про рідкісні та зникаючі види тварин, рослин і грибів, поради щодо їхнього примноження. В Україні перше видання Червоної книги здійснене 1980 року. Випуск другого видання Червоної книги України, присвячений рідкісним та зникаючим видам тварин, видано 1994 року, а рослинам і грибам - 1996 року. Слайд 14-15.

До Червоної книги України занесено ті зникаючі або рідкісні види організмів, які постійно чи тимчасово мешкають у природних умовах на території України або в межах її територіальних вод.
Про кожний вид рослин і грибів, занесений до Червоної книги України (а їх понад 540), наведені дані про характерні риси зовнішньої будови, поширення, екологічні особливості, чисельність, ужиті або заплановані заходи охорони тощо. Вона Червона тому, що червоний колір – це сигнал, який попереджає про небезпеку, що нависла над великим багатством природи. Слайд 16.

Учень 3. В ній є такі сторінки: чорні, червоні, оранжеві, зелені.
Чорний колір – це колір трауру. На чорних сторінках записані назви тварин, які вже зовсім зникли з лиця Землі. Це – дикий кабан, біла куріпка, соболь.
На червоних сторінках записані тварини, які є рідкісними або перебувають під загрозою зникнення. Це – шульга, лісовий кіт, підсніжник. На оранжевих сторінках відзначено ті рослини, і тварини, що можуть скоро зникнути. Це тритон карпатський, лелека, сон – трава, конвалія, пролісок. На зелених сторінках записані назви рослин і тварин, кількість яких збільшилась завдяки турботі людей. Це – зубр, дрофа, фазан, бабак. Слайд 17-18.

Учень 4. В Україні існують закони, за якими рослини і тварини, занесені до Червоної книги, підлягають особливій охороні на всій території держави. Ці закони визначають шляхи охорони та відтворення рідкісних видів. Це, зокрема, заборона або обмежене використання цих видів, створення сприятливих умов для утримання й розведення рідкісних видів (у зоопарках, ботанічних садах, розплідниках), здійснення наукових досліджень з метою їх охорони і відтворення.

Учень 5. Недодержання цих правил вважається порушенням закону. Порушники несуть покарання за знищення чи пошкодження живих істот, занесених до Червоної книги України. Запам'ятайте! Збирання рослин, занесених до Червоної книги, їх плодів та насіння заборонено. Невиконання цих вимог можуть спричинити зникнення таких видів не тільки з території певної країни, а й з нашої планети взагалі. Погляньте на малюнок 233, на якому зображено кілька видів рослин, що потребують охорони на території нашої країни. Деякі з них, наприклад види тюльпанів або зозулинця, вражають своєю красою.

Слово вчителя.  Природоохоронці нам повідомили, що люди втрутилися в природу і це негативно вплинуло на рослинний і тваринний світ. Учасники 3 груп відстежили, які рослини і тварини нашої місцевості занесено до Червоної книги та створили силуетні малюнки.
Послухаймо учасників наступної групи «Художники –натуралісти»
Виступ учасників 3 групи «Художники-натуралісти».

Учень 1. Рослини – це живі істоти, які ростуть на землі й у воді. Вони бувають найрізноманітні-шими: від крихітних водоростей до величезних дерев. Рослини – це основне джерело їжі та енергії для всіх інших форм життя на Землі.
Рослини дуже гостро реагують на забруднення середовища. Кількість їх зменшується, а деякі зовсім гинуть, зникаючи з лиця землі. Людина вирубує ліси. Деревину використовує на будівництво будинків, для виготовлення меблів, паперу або просто спалює. Причиною зменшення кількості рослин стало осушення боліт, розорювання степів. Багато рослин зовсім зникли через винищування їх людиною. Слайд 19.

Учень 2. Конвалія звичайна. Багаторiчна трав'яниста рослина родини лiлiйних. Має довге повзуче розгалужене кореневище. Квiтконосне стебло прямостояче, голе, безлисте. Листки (їх два) прикореневi, елiптично-ланцетнi, загостренi. Квiтки дзвоникоподібнi, бiлi, запашнi, в пониклiй китицi. Цвiте у квiтнi-травнi. Плід – червона куляста ягода.
Хто не знає тих ніжних та запашних весняних квітів, котрі, мов чарівні білосніжні перлини, розсипані попід тінявими деревами в лісі, на галявинах, по байраках. Конвалії Скільки легенд пов'язано з ними, скільки казок!
Кажуть різне: в конвалії нібито ховаються на ніч сонячні зайчики; квітки конвалій – то ліхтарики гномів; у квітках живуть маленькі лісові чоловічки – ельфи. Білосніжка рятуючись від лихої мачухи, розсипала своє намистечко, і воно перетворилось на запашні квіти.
У давніх грецьких міфах мовиться, що богиня полювання Діана якось потрапила до незнайомого їй лісу, де жили фавни. Вони закохалися в горду Діану і стали її переслідувати. Струнка, спритна дівчина втекла. Але дуже далеко та швидко довелося їй бігти. Отож її тіло вкрилося краплинками духмяного поту, який перлинами падав навкруги і перетворювався на чарівні квіти. Слайд 20.

Учень 3. Дзвоники карпатські. Справжній ендемік Карпат, тобто вид, який більше ніде не зустріти.
Росте на обмеженій площі хребта Чорногори та прилеглих гірських масивів, у тому числі й на Говерлі. Віддає перевагу вапняковим скелям лісового поясу гір. Слайд 21.
 Багаторічна трав’яниста рослина. Висота 15–50 см. Цвіте в червні-липні.

https://pp.userapi.com/c626230/v626230409/58035/hphB3PEGEZA.jpgУчень 4. Сон великий. Вона трава нагадує собою пухнастий підсніжний тюльпан. І назва сон прийшов до неї з давнини. З рослиною пов’язано дуже багато легенд, переказів і повір’їв. Одне з них – давньоруське – стверджує, що квітка цей здатний навіювати сон. Це легенда про ледачих ченців, в яких хитрий біс, переодягнувшись в воїна, кидав під Тишко сон-траву, блукаючи по храму. Впав на вбрання монаха квітка тут же занурював його в сон. Ченці забували про молитви і службі, а нечесті святкувала перемогу і знущалася тим часом над світом. Слайд 22.

(Учні розповідають про латаття біле, лілію лісову, підсніжник білосніжний, нарцис вузьколисний, венерин черевичок, шафран вузьколистий). Слайди 23-28.

Учень 11. На відміну від рослин, які самі «виробляють» їжу із сонячного світла, тваринам потрібна їжа . Тварини поїдають рослини або інших тварин. Люди вирубали ліси, осушили болота. Не стало рослин, на стало чим живитися тваринам, де будувати житло, де ховатися.
Без лісу вітер легко здуває віками накопичений родючий шар, втрачають свій дім звірі та птахи.Слайд 29.
Багато тварин зовсім зникли через хижацьке винищення їх людиною. Уже ніколи ніхто не побачить дикого бика, дикого коня.

Учень 14. Бурий ведмідь. Чисельність не перевищує 300 особин. Найбільше ведмедя в Закарпатській та Івано-Франківській обл. (до 200 особин), менше у Львівській (до 50 особин) найнижча чисельність ведмедя в Чернівецькій обл. близько 20 особин. Слайд 30.

Учень 15. Орел степовий. Хижий птах родини яструбових. Статус в Україні – рідкісний зникаючий вид.Ще наприкінці 19-го століття був не тільки звичайним, а навіть фоновим птахом багатьох степів, але згодом майже повністю зник з території України. Причини зміни чисельності: практично суцільне господарське освоєння місць гніздування і безпосереднє знищення гнізд та самих птахів людиною. Слайд 31.
(Далі діти розповідають про: кам’яного краба, бджолу-муляр, ропуху очерентяну, пелікана рожевого, гуску малу, ящірку зелену, дятла білоспиного, глушня, савку. Слайд  32-42.

Учень. Звичайна рись. Колись, дуже давно, ця дика кішка мешкала майже на всій північній півкулі, де були лісові зони. Але люди століттями жорстоко переслідували цих дивовижних тварин та майже повністю винищили на більшій території Європи і тому їх кількість стала мізерно малою. В сучасному світі люди стали дбайливо ставитися до цих лісових красенів і всі вони потрапили під охорону закону. В Україні звичайну рись можна зустріти в гірських лісах Карпат. Також рисі мешкають на Балканах, в Польських Татрах, Скандінавському півострові, Прибалтиці, Кавказі та в інших лісових зонах. Слайд 43.

Учень. Афаліна чорноморська. Чисельність низька. У територіальних водах України збереглося, імовірно, не більше 500–1000 особин.Причинами зміни чисельності є: промисел дельфінів (в Україні – до 1966); обмежена кормова база; забруднення моря; випадкове добування (траловий вилов риби). Слайд 44.

Учень. Видра річкова. Така симпатична тваринка, як видра теж відноситься до вразливого виду і тому занесена не тільки в Червону книгу, а й до списку Всесвітнього союзу по охороні природи. В Україні починаючи з дев’яностих років ареал проживання видр розширився. Зараз на території нашої держави налічується близько десяти тисяч цих ссавців.

(Далі діти розповідають про їжака вухатого, журавля степового, жука-оленя, беркута, лебедя малого, бобра річкового, зубра, лося, огара, соню садову, скопа, сову довгохвосту, морського чорта, морську корову, ховраха європейського, тура, тигра амурського, куріпку білу). Слайд 45–62.

Причини змiни чисельностi: фрагментація ареалу, інтенсивна експлуатація та омолодження лісів і велике рекреаційне навантаження на них; високий рівень чинника непокою, браконьєрський відстріл твари

Слово вчителя. На цьому ми не закінчуємо свою роботу. Наша робота тільки починається. Ми і надалі будемо не тільки опрацьовувати питання охорони природи, але й самі будемо приймати у цьому посильну участь.
 

етап Контрольний : аналіз результатів, коригування, оцінка якості проекту.
 

 

docx
Додано
25 лютого 2019
Переглядів
1071
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку