10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Досвід реалізації компетентнісного підходу під час вивчення навчальних предметів і підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної освіти.

Про матеріал
Досвід реалізації компетентнісного підходу під час вивчення навчальних предметів і підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної освіти.
Перегляд файлу

           Державний навчальний заклад

«Слобожанський регіональний центр професійної освіти»

 

 

 

 

                                             Доповідь

 

 

 

Досвід реалізації компетентнісного підходу  під час вивчення навчальних предметів і підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: викладач

Безбородова С.М.

 

 

 

 

 

Досвід реалізації компетентнісного під час вивчення навчальних предметів і підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної освіти.

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин, інноваційних технологій та економіки не можливо не звертати увагу на професійно-технічну освіту, що займуть робочі місця на сучасних, передових підприємствах. Підготовка учнів ПТНЗ також повинна зазнати реформувань. Одним із сучасних підходів для підготовки кадрів на сьогодні є компетентнісний підхід. Сутність компетентнісного підходу полягає в тому, що весь процес освіти повинен бути спроектований під певний результат, заснований на компетенціях і вимогах ринку праці.

 

В своїй професійній діяльності намагаюся використовувати різні освітні технології, змішувати їх, щоб по-новому донести інформацію до учня, саме це і вважаю компетентнісним підходом на сучасному етапі розвитку професійної освіти. Прагну розвивати в учнів пізнавальну активність та самостійність і в цьому мені допомагає досвід реалізації компетентнісного під час вивчення навчальних предметів і підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної освіти.Для цього я використовую різні форми і методи навчання : інтерактивні методи навчання, міжпредметні зв‘язки,робота з обдарованими учнями, креативне навчання, використання ІКТ

Інтерактивні методи навчання

Часто для проведення уроків креслення я використовую ефективні методи навчання:„Мозковий штурм”, „Прес”, „Займи позицію”,“Карусель”, “Коло ідей”, “Мікрофон”, “Ажурна пилка”  і інші.  Моніторинг  успішності учнів  за декілька років показав, що використання інтерактивних методів підвищує якість навчання.  Інтерактивне навчання передбачає:моделювання життєвих ситуацій ,використання рольових ігор, спільне розв’язання проблем на основі відповідної ситуації. Використання ігрової ситуації, рольової гри на уроці підсилює емоційне сприйняття матеріалу, в процесі гри учні набувають досвіду мовного спілкування. Застосування інтерактивних методів навчання дає можливість досягнути належних результатів у формуванні високого рівня володіння комунікативною компетенцією .

Міжпредметні зв‘язки – форма реалізації    компетентнісного підходу

 На протязі останніх років в нашому центрі проводяться  тижні фахової майстерності у будівельників. В програмі проведення тижня є конкурси, які мають теоретичні  завдання з спецтехнологій, матеріалазнавства, креслення та охорони праці, що дают змогу здійснювати міжпредметні зв‘язки. Ця форма навчання, як показує досвід, дозволяє виховати конкурентоспроможного робітника, здатного реалізувати себе на ринку праці. Але самих форм недостатньо, потрібен педагог, який здатний об’єднати всі можливі форми подачі матеріалу в потрібну компетентність. В своїй професійній діяльності намагаюся використовувати різні освітні технології, змішувати їх, щоб по-новому донести інформацію до учня, саме це і вважаю компетентнісним підходом на сучасному етапі розвитку професійній освіти. Прагну розвивати в учнів пізнавальну активність та самостійність, і в цьому мені допомагають різні форми навчання.              Тижні фахової майстерності проводяться постійно в нашому ліцеї.      Вони дають можливість викладачам, майстрам в/н підвищувати рівень кваліфікації, професійної компетентності, а учням показати свої знання, вміння, навички, розвивати організаційні здібності поглибити та розширити знання з предметів. Тиждень стає своєрідним творчим звітом, формуванню творчих відносин між учнями, які взаємодіють в процесі підготовки і проведення тижня і дає повністю реалізувати компететнісний підхід викладача та майстра в/н.

 

Програма проведення конкурсу фахової майстерності з професії                                                                              “ Опоряджувальник–2020”                                                                             

images (ь)                                                  1тур. Виявлення рівня теоретичних знань з предметів професійної підготовки з професії:”Штукатур 2-3розряду”, предмети:“Технологія штукатурних робіт 2-3розрядів “,“Матеріалознавсто штукатурних робіт 2-3розрядів “,“ Охорона праці “,”Креслення штукатурних робіт2-3 розрядів”

Виконання тестового  завдання ; 100 тестів; виконання  - 90 хвилин ;  кожне питання оцінюється в 1 бал , загальне оцінювання -100  балів

2 тур . Виконання практичного завдання , що відповідає рівню кваліфікації  «Штукатур2-3розрядів«. Виконання опорядження цегляної поверхні високоякісною штукатуркою ;  виконання - 90 хвилин  ; 100  балів

Проведення тижня фахової майстерності - реалізація компететнісного підхіду викладача та майстра в/н.

Робота з обдарованими учнями -це реалізація компетентнісного підходу 

Для реалізації компетентнісного підходу під час вивчення навчальних предметів і підготовки кваліфікованих робітників викладачів є робота  з обдарованими учнями.Мені дуже подобається метод проектів. Для цього кожному учню, який має високі показники успішності з спецтехнології, матеріалознвства, креслення я видаю тему проекту. При підборі теми проекту я орієнтуюсь на інтереси і потреби учнів, їх можливості і особисту значимість майбутньої роботи, практичну значимість. Виконаний проект може бути представлений в самих різних формах, але краще всього в учнів виходить в вигляді презентації. На протязі виконання проекту я контролюю виконання роботи кожного учня. В комп’юторному кабінеті у кожного учня є своя папка. Кожен учень збирає відповідний матеріал, який я контролюю і даю на згоду на обробку.Метою цієї роботи є розгляд формування предметних компетентностей при вивчені загально-професійної дисциплін.

Застосування проектної технології  спрямовує інтерес учнів до нових знань, розвитку пошукових зусиль. Проектна робота сприяє не тільки розвитку комунікативної компетенції учнів, а й збагаченню знань з предмета, створює сприятливі умови для розкриття та виявлення творчих здібностей дитини.

Всі виконанні проекти можно використовувати на уроках, наприклад проект:                                      “Види аксонометричних проекцій” можуть бути використаний               на уроці узагальнення знань ,  з креслення штукатурних  робіт 2-3 розрядів тема: “Аксонометричні проекції”. Проектна робота сприяє не тільки розвитку комунікативної компетенції учнів, а й збагаченню знань з предмета, створює сприятливі умови для розкриття та виявлення творчих здібностей учнів.

Робота з обдарованими  учнями - реалізації компетентнісного підходу під час вивчення навчальних предметів та підготовки кваліфікованих робітників викладачів

Креативне навчання- це компетентнісний підхід під час вивчення навчальних предметів.

До  компетентнісного підходу під час вивчення навчальних предметів можновіднисти креативне навчання. Креативне навчання базується на обов’язковому здійсненні учнями творчої діяльності. Важливим завданням є полегшення і стимулювання творчого процесу. Учні звикли до таких видів робіт як реферат, повідомлення, реклама, запрошення, презентації, власні відеофільми , майстри класи.  Спираючись  на свій практичний досвід, був зроблений висновок, що учні у нас дуже креативні . На протязі чотирьох років ми з учнями проводимо такі майстри класи зкреслення:”Генплан”,                 “Фасади”, “Шрифти”,”Розрізи” і інші. Майстри –класи проходять дуже якісно, завдяки цьому викладач не  домінує на уроці, а навпаки, має стати з перших кроків в рівноправним партнером, другом, помічником. Учні отримують задоволення від своєї здатності виконувати ці роботи, не бояться припустити помилок та відчувати доброзичливість і справедливість, повинні вміти критично мислити, навчитись правильно сприймати похвалу і критику, допомогу викладача і однокласників, відчувати власний успіх. Під час проведення майстрів класів викладач  реалізує свою компетентість .В нашому ліцеї постійно проводять майстри-класи з різних професій.

Майстри класи- це креативне навчання, яке можновіднисти до компетентнісного підходу під час вивчення навчальних предметів.

 

Реалізації компетентнісного підходу під час вивчення навчальних предметів і підготовки кваліфікованих робітників відноситься використання ІКТ.

До реалізації компетентнісного підходу під час вивчення навчальних предметів і підготовки кваліфікованих робітників можновіднисти використання ІКТ. Використання ІКТ під час  навчання креслення значно підвищує якість подачі матеріалу уроку та ефективність засвоєння цього матеріалу учнями. Мій досвід показав, що використання та впровадження сучасних технологій, мультимедійного устаткування збагачує зміст освітнього процесу, підвищує компитентність викладачів. Самий улюблений вид електорнних засобів навчання є мультімедійні презентації. Слайди можна використати для повідомлення теми й мети заняття, у процесі пояснення матеріалу для розгортання дискусії чи визначення проблемних завдань, для актуалізації знань, викладання нового матеріалу, для контролю знань тощо. Я помітила, що застосовуючи мультімедійні презентації  на уроках креслення учні краще засвоюють новий матеріал, швидше та якісніше працюють, розвивають творче мислення. Якщо у групі багато учнів із сильними знаннями, наявність власного комп’ютера із вільни доступом до Інтернету,то це дає можливість проводити уроки з використанням учнівських мультимедійних презентацій, виконаних з допомогою різних комп’ютерних програм. Задаю домашнє завдання по темі  у вигляді підготовки мультімедійних презентацій . Наприклад на такі теми:”Шрифти”, “Вимоги до креслень”,”Спряження”,”Маштаби” і інші.

На різних етапах проведення уроків з креслення я використовую різні  комп'ютерніпрограмами Microsoft, PowerPoint, КОМПАС,AutoCADце дає можливість реалізувати компетентність під час вивчення навчальних предметів.

 

Фрагмент застосуваннякомп'ютерних програм на уроках креслення.

7. Контроль та оцінка знань та вмінь учнів .

Викладач:Для контроля знань і вмінь   Вам  за допомогою комп ‘ютера потрібно виконати тести .Оцінку своїх знань Ви можите визначити самі,Контроль проводиться для того, щоб виявити рівень засвоєння учнями нових понять , фактів, законів, способів дій .Комп'ютерне оцінювання знань учнів за допомогою тестової програми MyTestX, якщо це неможливепропонуються тестові завдання  для контролю та оцінки знань та вмінь учнів уроку.  Учні:Виконують тестові завдання, рівень складності обирають самостійно, записують відповіді в бланк і оцінюють свої знання. Якщо виконують тестові завдання  програми MyTestX , то оцінювання проводить програма .

 

В нашому ліцеї проводяться відкриті уроки та взаємовідвідування уроків, на мій погляд це дає реалізацію компетентнісного підходу під час вивчення навчальних предметів і підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної освіти, так як саме відкриті уроки  дають можливість залучитися  до дослідницької діяльності спонукаючи самостійно здобувати знання та передавати їх іншим, розвивають професійні навички

Висновок

Таким чином, можна зробити висновок, що досягнення належних результатів у вивченні предметів креслення, формуванні високого рівня володіння комунікативною компетенцією неможливе без використання різних  освітніх технологій, саме це і вважаю компетентнісним підходом на сучасному етапі розвитку професійної освіти.

Найважливіша компетентність педагога- забезпечити освітнє середовище, яке сприяє благополуччю кожного учня і формує її багатий духовний світ. На мою думку, Але на жаль, навчальна база закладів не дає можливостей для таких нововведень, тому свій компетентісний підхід повинна базувати на запровадженні сучасних освітніх технологій. Отже, однією із основних умов реалізації компетентнісного підходу у професійній підготовці учнів ПТНЗ є практична готовність викладача.

 

 

Для реалізації компетентнісного підходу потрібно використовувати різні форми і методи навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Креслення, Інші матеріали
Додано
29 грудня 2020
Переглядів
61
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку