Досвід роботи "Використання інтерактивних технологій на уроках математики"

Про матеріал
Сьогодні в освіті відчутний пріоритет загальнолюдських цінностей. Згідно з особистісно - діяльнісним підходом до організації навчального процесу в центрі його знаходиться той, хто вчиться. Тому, готуючись до уроку, ставлю перед собою такі завдання: - викликати та посилити у школярів корисні мотиви діяльності; - пропонувати матеріал, для якого характерна новизна, практична спрямованість, протиріччя, відповідність віковим особливостям учнів; - створювати ситуацію успіху; - доброзичливо коментувати відповіді на уроках; - включати ігрові моменти у шкільні заняття; - пропонувати висловлювати свою точку зору з позиції наукового знання, а не змушувати схилятись до думки вчителя; - навчати здатності самостійно аналізувати інформацію; - вчити учнів знаходити помилки, самостійно аналізувати їх; - аргументувати свої думки, змінюючи їх, якщо вони помилкові, прагнути до пошуку оптимальних рішень.
Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки України

Управління освіти, молоді та спорту  Березнівської райдержадміністрації

Прислуцький навчально-виховний комплекс

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

 

 

осынь 002.jpg

 

 

Знайомтесь:

Жабчик Наталія Володимирівна

вчитель початкових класів

категорія – спеціаліст

освіта – вища

педагогічний стаж – 10 р.

 

 

Тема досвіду

Використання інтерактивних технологій на уроках математики в умовах освіти для сталого розвитку

 

 Прислуч – 2013 р.

 

 

                                                                           Зміст

 1. Анкета носія досвіду……………………………………………………..   3 с.
 2. Опис системи роботи…………………………………………………….   4 с.
 3. Вірші та загадки під час ознайомлення дітей з

числом і цифрою…………………………………………………………….  15 с.

 1. Цікаві завдання під час вивчення складу числа…………….   25 с.
 2.  Вірші на уроці математики…………………………………  .             27 с.
 3. Дидактичні ігри для вдосконалення усного рахунку……    29 с.
 4. Конспекти уроків з математики……………………………………..   32 с.
 5. Тиждень казки у 1 класі………………………………………………….   52 с.
 6. Наші екскурсії ………………………………………………………………...   70 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

 

                                          

 

 1. Прізвище, ім’я, по батьковіЖабчик Наталія Володимирівна
 2. Дата народження16. 02. 1983р.
 3. Домашня адресавул.Андріївська, с. Прислуч,

                                    Березнівський р-н., Рівненська обл.,

                                    34642

 1. Паспортні даніВиданий Березнівським РВ  УМВС

                                України в Рівненській обл., МЮ 029329

 1. Який навчальний заклад закінчила«Міжнародний

                                         економіко-гуманітарний університет

                                         імені академіка Степана Дем’янчука»

 1. Місце роботиПрислуцький навчально-виховний комплекс

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- дитячий садок»,

                  с. Прислучі, Березнівський р-н., Рівненська обл.., 34642

     7.  Стаж роботи15 років

     8. Кваліфікаційна категоріяспеціаліст І категорії

     9. Проблемна тема над якою працююВикористання інтерактивних                                             

                                                           технологій на уроках математики в умовах освіти

                                                                     для сталого розвитку

    10. Інноваційні форми і методи роботи, які використовує учитель у           

навчально-виховному процесі -   інтерактивні методи: робота в                                                              парах, «мікрофон», робота в групах, «мозковий штурм»,

«ланцюжок», «незакінчене речення» та ін..

    11.Навчальна література, якою користується учитель при підготовці до

          уроку – методичні посібники, підручники, довідники, фахові періодичні   

          видання

    12. Педагогічне кредо -  « Педагог без любові до дитини – це все одно,

                                                   що співець без голосу, музикант без слуху,

                                                   живописець без відчуття кольору»                                    

 В. Сухомлинський

 

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                4

Прискорення темпу життя, великий потік знань, що впливає на сучасну людину, потребує від неї вміння швидко знаходити необхідне рішення, використовуючи для цього пошукові методи, користуючись великою кількістю різноманітних джерел інформації. У зв'язку з цим, серед традиційних форм та методик навчання, у педагогічній практиці все частіше використовуються інтерактивні методи. Сучасний період розвитку суспільства, оновлення всіх сфер соціального і духовного життя потребує якісно нового рівня освіти, який відповідав би міжнародним стандартам. Сьогодні в освіті відчутний пріоритет загальнолюдських цінностей. Згідно з особистісно - діяльнісним підходом до організації навчального процесу в центрі його знаходиться той, хто вчиться.

       Тому, готуючись до уроку, ставлю перед собою такі завдання:

 • викликати та посилити у школярів корисні мотиви діяльності;
 • пропонувати матеріал, для якого характерна новизна, практична спрямованість, протиріччя, відповідність віковим особливостям учнів;
 • створювати ситуацію успіху;
 • доброзичливо коментувати відповіді на уроках;
 • включати ігрові моменти у шкільні заняття;
 • пропонувати висловлювати свою точку зору з позиції наукового знання, а не змушувати схилятись до думки вчителя;
 • навчати здатності самостійно аналізувати інформацію;
 • вчити учнів знаходити помилки, самостійно аналізувати їх;
 • аргументувати свої думки, змінюючи їх, якщо вони помилкові, прагнути до пошуку оптимальних рішень.

         Реалізація цих завдань можлива лише на основі запровадження нових педагогічних технологій. Одними з основних методичних інновацій є інтерактивні методи навчання. Мета їх – забезпечення комфортних умов навчання, за яких дитина відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, що робить продуктивною навчальну діяльність, забезпечує оволодіння навичками саморозвитку особистості, можливістю думати, творити.

         Саме тому, моїм проблемним питанням стало «Використання інтерактивних технологій на уроках математики».

         Інтерактивні підходи навчання не нові для української школи. Вони використовувались ще в перші десятиліття минулого століття й були поширені в педагогіці і практиці української школи.

         Розробку елементів інтерактивного навчання можна знайти в працях

В. Сухомлинського, у творчості вчителів-новаторів 70-80 рр. XX ст.

Ш. Амонашвілі, В. Шаталова, С. Лисенкової, у теорії розвивального навчання. Однак у радянські часи творчість окремих педагогів була винятком.

          Понад 2400 років тому Конфуцій сказав :

          Те, що я чую, я забуваю.

          Те, що я бачу, я пам’ятаю.

                                                          5

          Те, що я роблю, я розумію

 

         Дещо змінивши слова великого китайського педагога, можна сформулювати кредо інтерактивного навчання.

          Те, що я чую, я забуваю.

          Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю.

          Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.

          Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок.

          Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.

          Як бачимо процес навчання потребує напруженої розумової роботи дитини і її власної активності у цьому процесі. Мало пояснити, розповісти, продемонструвати. Справжнього результату можна досягти лише за допомогою інтерактивного навчання.

          Вивчаючи класифікацію інтерактивних методів навчання у своїй роботі керуюся методами О. Пометун і Пироженко. Адже, саме вони поділили інтерактивні методи навчання на чотири групи:

 • парне навчання;
 • фронтальне навчання;
 • навчання у грі;
 • навчання у дискусії.

       "Інтерактивне навчання (від англ. inter - взаємний, act - діяти), за визначенням О.Пироженко, це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має за мету створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність".

        Оскільки, на даний час працюю з першим класом, враховуючи психологічні особливості учнів та рівень їхньої готовності до спілкування, вважаю, що застосовувати інтерактивні технології  варто розпочинати з роботи в парах, роботи в малих групах. Саме в процесі роботи за цими технологіями учні отримують можливість говорити, що є необхідним для цього вікового періоду. Всупереч тому, що увага дітей молодшого шкільного віку нестійка і тому вони часто відволікаються, під час роботи з партнером кожний із учнів працює активно. Цю технологію я використовую на будь-якому етапі уроку математики, навіть на етапі перевірки самостійно виконаного завдання.

         На уроках математики під час організації праці за технологією «Робота в парах» учням даю такі завдання:

 • обговорити хід розв’язання прикладу (задачі) , а потім самостійно записати розв’язання в зошит;
 • обговорити хід і розв’язання прикладу або задачі;
 • розробити запитання до інших учнів класу;
 • зробити висновок;
 • побудувати з геометричних фігур будиночок для звірят, зліпити сніговика, викласти лісових звірят;

 

                                                         6

 

осынь 291.jpg

 

 • перевірити таблиці додавання і віднімання чисел (гра «Ти мені, я тобі»);
 • вставити у віконечка пропущені числа;
 • порівняти числа;
 • визначити «королеву» і «бридке» каченя (під час написання цифр)
 • взяти інтерв’ю «Як називаються числа при додаванні?»
 • дати характеристику числа і  т. д.

   Наприклад, об’єднавши учнів у пари в тому порядку, в якому вони сидять за партами , даю кожному з пари завдання проаналізувати певний спосіб розв’язання завдання. Після закінчення відведеного часу на обмірковування відповіді, кожен учень пари по черзі розказує хід виконання завдання. Попереджаю, що учень, який слухає, має бути уважним, щоб міг вкінці сказати, чи погоджується з таким міркуванням чи ні. Якщо він не погоджується, то має висловити свій варіант пояснення. Також попереджаю школярів, що вони мають дійти спільної згоди, після чого пропоную вирішити, хто з учнів пари представлятиме свої міркування в загальному колі за технологією «Мікрофон». Використовую іграшковий «мікрофон», який передається з однієї парти на іншу або від одного учня до іншого, що сидить поруч.

      Вчу дітей розпочинати відповіді словами: «На мою думку, це завдання виконано таким чином:…» і, після закінчення, передається «мікрофон» наступному учню. Якщо учень, який взяв «мікрофон», міркує аналогічно, то має починати словами: «Я погоджуюся, що…» - і ще раз озвучити відповідь,

                                                              7

щоб краще запам’ятати.

      Якщо пояснення і далі аналогічні (повторюються), тоді запитую, чи є в когось інша версія, якщо немає, то представнику наступної пари пропоную представити другий спосіб розв’язання.

       У випадку, коли учень, який отримав «мікрофон», не погоджується з попереднім судженням, тобто має свою думку, то як і в попередньому випадку, відповісти доцільно розпочати словами: «На мою думку висловившись, він передає «мікрофон» далі.

       Якщо були різні тлумачення ходу розв’язання завдань, то вкінці перепитую, чи не змінили вони свою думку і, можливо, допомогти прийняти правильне рішення.

       На початковому етапі впровадження групової роботи я працюю над формуванням у дітей необхідних умінь і навичок. Необхідно, щоб діти усвідомили, що успішність виконання завдання залежить від їх вміння співпрацювати. Нерідко, працюючи в групі, навіть у парі, спостерігала за дітьми і зробила висновок, що дуже часто діти перебивають один одного, дратуються, критикують товариша, насміхаються. Тому для того, щоб налагодити приязні стосунки застосовую ігрові прийоми, а саме «Один за всіх і всі за одного!» Суть його полягає в тому, що пара дітей повертається до пари, яка сидить позаду них. Діти по черзі простягають руки вперед, ставляють долоні одна на одну і промовляють девіз: «Один за всіх і всі за одного!»

 

 

 

осынь 298.jpg

                                                            8

        Під час спільної роботи не вимагаю повної тиші, проте коли спостерігаю перевищення допустимого рівня шуму, домовилися використовувати дзвоник-сигнал «шумомір».

       Разом із дітьми ми розробили свої правила роботи у групі, які пригадуємо коли працюємо у групі.

 

осынь 297.jpg

 

       Для швидкої роботи групи раджу вибрати кружечки синього, червоного і зеленого кольорів. Кружечки вибирають анонімно і приступають до роботи відповідно до обраних ролей. Учень, який вибрав червоний колір – спікер, синій – секундант, жовтий – секретар і зелений – доповідач. Згодом, діти і без кружечків обирають ролі самостійно.

       На уроках математики під час організації праці за технологією   «Робота в групах» учням даю такі завдання:

 • об’єднайте  множини : за кольором, за розміром, за формою;
 • скласти приклади на додавання і віднімання за малюнками;
 • виправити помилки у прикладах;
 • розв’язати приклади: 1 група-у трикутниках, 2 група-у квадратах, 3 група - у п’ятикутниках;
 • виконати завдання по сходинках;
 • викласти геометричні фігури за допомогою паличок;
 • скласти задачу за рівністю і т. д.

      Під час розв’язання задач в групах організовую роботу за алгоритмом.

 1. Розглянь малюнок.
 2. Прочитай задачу.
 3. Про що йдеться в задачі?
 4. Назви опорні слова.

                                                  9

 1. Назви кількість.
 2. Постав питання до задачі.
 3. Якою дією розв’язується задача?
 4. Запиши скорочену умову задачі.
 5. Розв’яжи задачу.

      Розв’язуючи задачі, часто використовую гру «Мікрофон» методом

«Незакінчене речення».

      Наприклад. Задача для усного рахунку «На одному листочку сиділо 5 сонечок, а на другому – 2 сонечка. Скільки всього сонечок сиділо на листочках?» Учень бере мікрофон і говорить: «Я вважаю, що на листочках сиділо 7 сонечок. Тому, що коли запитується скільки всього разом, то треба додати. Отже, відповідь задачі – 7 сонечок». Після цього уявний мікрофон передається другому учневі, який погоджується, або не погоджується з попередньою відповіддю. Для того, щоб завершити роботу з виховною метою, повідомляю дітям про те, що сонечка корисні комахи, бо поїдають тлю.

       Проведення  уроків математики за інтерактивними технологіями вимагає від учителя виготовляти багато роздаткового матеріалу та потребують, перш за все, компетентності в цих технологіях.

      Підсумувавши все вище сказане, можна зробити висновок, що при проведенні системи уроків з математики за інтерактивними технологіями будь-який виучуваний за програмою зміст можна подати цікаво, змістовно за активною  участю всіх учасників навчального процесу. Діти дуже люблять такі уроки.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

Суть інтерактивного навчання

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  13

Види навчальної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              14

І. Вірші під час ознайомлення дітей з числом і цифрою

           Є число, що зветься нуль,

Знають його всюди.

Відніми його, додай

Що було, те й буде.

        Кругла, наче буква «О»,

    Цифра нуль або ніщо.

 

   Ось один, чи одиниця –

         І тонка, й пряма, як спиця.

 

 

 

А це ось цифра два,

В неї кругла голова,

              Довгий хвіст, зігнута шийка,

        Отака, як бачиш, двійка!

 

 

 

Ось і третя цифра – три,

Трійку, третій із значків,

Складено із двох гачків.

 

 

 

                                                                 15

  

 

    Ось чотири жартівливо

Випинає лікоть вліво.

 

 

 Ось і вийшла погулять

 На папері цифра п’ять.

       Руку вправо простягнула,

     Ніжку бубликом зігнула.

 

 

        Цифра шість немов замок,

        Знизу – круг, вгорі – гачок.

 

 

 

    Цифра сім – як кочерга,

                                                     В неї, бач, одна нога.

На що схожа цифра 7?

                                                     Наче косу, цифру 7

   Цап узяв у літню днину.

                                                     І козі сказав:- Ходімо

На лужок косити сіно!

 

 

      В цифри вісім два кільця

16

  Без початку, без кінця.

                                                      Дехто навіть і на носі

 Цифру 8 часто носить.

                                                      Цифра 8 у футлярі-

                                                      Дідусеві… окуляри.

 

 

            Цифра дев’ять, чи дев’ятка,

     Наче в цирку акробатка.

              Сторчака як перевернеться –

        Зразу в шістку обернеться.

 

 

 

                                Автор. Веселий нулик шепотів сусідці одиниці:

Нулик. З тобою поруч я б хотів

                                                           постояти сестрице.

              Одиниця. Ні! Ти нуль. Число нікчемне,

Не стій зі мною,

                                                           Бо мені це зовсім неприємно.

Автор. А нуль на це відповідає.

                 Нуль.  Я знаю сам, що в світі значу мало.

                                                        Та як би поруч стати нам,

       Десятка б з тебе стала.

               Поглянь на себе, ти ж у нас

 Мала та худорлява,

            А станеш більша в 10 раз,

  Коли я стану справа.

           Нехай не кажуть, що нулі

 Такі нікчемні та малі.

 

 

 

 

 

 

17

 

 

Поглиблюючи уявлення дітей про те, що кожна цифра

позначає тільки одну певну кількість предметів, пропоную їм

перевірити це практичним добором такої кількості предметів,                                                                                                                                                                                                                                   яка відповідає тій чи іншій цифрі. Вірші, загадки полегшують

виконання завдання.

Щодо числа і цифри «один»:

 

                                        1.Скопав я грядку сам, один

                                                                       В городі біля тину.

                                              Хотів зростить багато динь,

                                                                       Зросла одна-єдина!

                                                                       Та ласував я не один,

                                                                       А наша вся родина,

                                                                       І всі хвалили як один

                                                                       Мою єдину диню.

 

                                                                   2.В кенгуру сумує син,

                                                                      Бо у мами він один.

                                                                      Сумно місяць поглядає:

                                                                      В нього братика немає.

                                                                      А у сонця є сестрички,

                                                                      щасливе в нього личко:

                                                                      Ясні зіроньки малі

                                                                      Веселять його вгорі.

Загадки

                                                                   1.Стоїть при доріжці

                                                                       На товстенькій ніжці.

                                                                       Хоч шапочку має,

                                                                       Та нас не вітає.

                   (Гриб)

                                                                   2.Дивний звірок:

                                                                      Круглий, мов клубок,

                                                                      Голки стирчать –

                                                                      Спробуй узять !

                  (Їжак)

 

 

Діти віднаходять зображення об’єктів, про які йдеться,                                                                                                                                                                                                                                                 пояснюють, чому різні предмети позначаються однаковими цифрами.

 

 

18

 

Щодо числа і цифри «два»:

                                                                         Раз, два – дерева.

                                                                         Під деревами трава.

На траві два хлопчики.

У дерева  - дві гілочки,

    На гілці - два горобчики,

                                                                         У вулику дві бджілки,

                                                                        А далі дві хатинки,

У них по два віконечка,

 Над ними дві хмаринки,

     Дві зірочки, два сонечка…

                                                                        Не слухайте мене –

                                                                        Сонечко ж одне !

Загадки

      Немов брати, ми схожість маєм,

Удвох завжди рушаєм в путь.

В обід ми під столом буваєм,

  На ніч під ліжком нас кладуть.

                                          (Тапочки)

                                                                   Невеличкі дві хатинки –

                                                                   В них м’які і теплі спинки,

                                                                   По п’ять братиків малих

                                                                   Прожива в хатинках тих.

                                       (Рукавички)

 

Щодо числа і цифри «три»:

                                                                   Онука, бабуся,

                                                                   Дві мами, дві доні

                                                                   Сидять на осонні

                                                                   На довгім ослоні.

                                                                   Очі протер я –

                                                                   Хоч три, хоч не три,

                                                                   Бачу й тепер я,

                                                                   Що їх тільки  три.

                                                                   Три ягідки, три вишеньки

                                                                   Поспіли у саду.

                                                                   Летіли три горобчики –

                                                                   Поїли до смаку!

                                                                   Упали вниз три квіточки

                                                                   І в землю, в яму – скік!

                                          З трьох зерняток три паростки

19

 

                                                                  З’явились через рік.

                                                                  З’явилися три паростки,

                                                                  І виткнулись з землі

                                                                  Три живчики, три прутики,

                                                                  Три вишеньки малі.

                                                                  Три ягідки-первиночки

                                                                  Ми добре стерегли,

                                                                   І горобці-розбійники

                                                                   Склювать їх не змогли!

 

                                                                   Різне світло в мене є,

                                                                   І кожне з них наказ дає:

                                                                  Червоне – їхати заборона,

                                                                  Жовте – приготуйся вмить,

                                                                  А зелене світло – їдь.

                       (Світлофор)

 

Щодо числа і цифри «чотири»:

 

                                        Скільки нас живе в квартирі?

                                                                   Тато, мама, брат і я.

                                                                   Раз, два, три, чотири –

                                                                   От і вся моя сім’я.

                                                                   Є у мене друзі щирі:

                                                                   Лесь, Андрійко та Петро.

                                                                   Раз, два, три, чотири –

                                                                   Ось ми їдем на Дніпро.

                            Ось увечері в квартирі

                            Знов збирається сім’я:

                             Раз, два, три, чотири –

                                                                   Тато, мама, брат і я.

                  Загадка

                                                                    Два брати тікають,

                                                                    А два доганяють.

                                                                                                         (Автомобільні колеса)

 

Щодо чисел і цифр «п’ять», «шість»:

 

       П’ять літ мені минуло нині,

                                                    І я покликала гостей,

                                                    І після п’ятої години

                                                                       20

 

  Прийшло аж п’ятеро дітей.

        І п’ять хороших подарунків

   Приготували п’ять діток:

             Намалювали п’ять малюнків,

       В саду зірвали п’ять квіток.

   Враз у веселе наше коло

                                                    Іще один з’явився гість.

               То скільки ж сяде нас до столу,

            Коли гостей не п’ять, а шість?

Загадки

             П’ять братиків, тобі знайомих,

     Без одягу гуляють в домі.

                                                    В мороз і холод у дворі

    Гуляють в теплому пальті

                                                                     (По 5 пальців на руках)

 

  Чорний, та не крук,

Рогатий, та не віл,

   Шість ніг без копит.

 

(Жук)

 

Щодо числа і цифри «сім»:

 

Яке число найкраще?

   Сім! Люблю я це число.

  Чому? Охоче відповім,

Що днів у тижні – сім.

У казці - сім богатирів

                                                      І семеро козлят,

   І шість братів із лісу вів

       Мізинчик – сьомий брат.

      Вночі на небо подивись,

                                                      Коли нема хмарок,-

         Побачиш там Великий Віз,

                                                      А в ньому сім зірок.

        Шість літ мені ще, на біду,

  Всі кажуть:- Ти малюк!-

   А в сім до школи я піду,

Візьму книжки до рук.

 • Та в сім,- відмовила сестра,-

                                                        21

 

                                           Ти й сам вже будеш знать,

Що наймиліш для школяра

                                           Не шість, не сім, а п’ять.

Загадка

Сім братів човном пливуть,

  Кожного своїм ім’ям зовуть.

(Дні тижня)

 

 

 

Щодо числа і цифри «вісім»:

 

Вісім ляльок дерев’яних,

  Круглолицих та рум’яних,

  В різнобарвних сарафанах

                                                  На столі у нас живуть.

                                                  Перша лялечка товста,

                                                  А в середині – пуста.

                                                  Навпіл ляльку огрядну

                                                  Розділити можна –

                                                  В ній побачиш ще одну

                                                  Ляльку не порожню.

 Ти ляль очку цю відкрий –

                                                  Третя вистрибне мерщій.

                                                   Половинку відкрути,

                                                   Наглухо притерту,-

                                                   І зумієш ти знайти

                                                      Лялечку четверту.

 Вийми цю і подивись –

Може, є там ще якісь?

                                                     Справді, є тут п’ята

                                                     Лялечка пузата.

                                                     А у п’ятій просто

                                                     Заховалась шоста,

                                                     А у шостій сьома,

                                                     Як у себе вдома.

         Восьма лялька менша всіх,

Трохи більша за горіх.

От і стали всі сестриці

       По порядку, як годиться.

 • Скільки вас? – А лялька враз:

                                 -       Вісім, вісім, вісім нас!

22

Загадка

                                                  Вісім ніг, вісім рук

Вишивають шовком круг.

Мух запрошують на торг:

 • Гей, купуйте, мухи, шовк!

(Павук)

 

Щодо числа і цифри «дев’ять»:

Водить квочка по садочку

Шість дочок і три синочки.

                                                 Дев’ять квоччиних діток

                                                 Йдуть за нею на ставок.

                                                 Вісім ходять по травиці,

                                                 А дев’яте до водиці,

                                                 Скік у воду! Й через став

                                                 Попливло собі уплав.

                                                 І не треба дивувати,

                                                 Що таке воно дев’яте,

                                                 Бо дев’яте дитинча

                                                 Не курчатко, а кача.

Загадка

                                                  Троє зайчиків вухастих,

 Три ведмедики пухнастих

Й три лисички про запас.

                                                   Скільки звірів є у нас?

(Дев’ять)

 

Щодо числа і цифри «десять»:

 

          Ми з дідом коло яблуньок

Ходили день при дні.

І вже поспіли яблука

                                                      Солодкі, запашні.

       От якось десять малюків

   Повз нас до лісу йшли,

       І в ручках десять кошиків

                                                      Усі вони несли.

           Сказав дідусь:-Онучку мій,

                                                      Поклич-но їх сюди.

                                                      Візьми ці десять яблучок

                                                      Та всім їм поклади.

                                                      Ну, я поклав,

23

                                                      Як дід сказав,

Зосталось в мене три.

                                -     Що ти зробив? Не наділив

                                            Когось із дітвори?

                                  -   Було в них десять кошичків,

                                      А я поклав у сім.

                                      Ти так сказав,

                                      І я не знав,

                                      Що треба класти всім.

 

Загадка

П’ять пар у колі круг ялинки,

                                       А ми спитаємо в Маринки,

Чи знає, скільки танцюристів

                  Кружля у вогниках барвистих?(Десять)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

ІІ. Цікаві завдання під час вивчення складу числа.

 

Ось дідусь розв’язав

Свій мішок широкий,

                                                      І зайчата поскакали

                                                      Хутко в усі боки.

                                                      Троє зникли у бузку,

                                                      Двоє у калині.

    Скільки зайчиків приніс

Нам дідусь в торбині?

(3+2=5)

 

 На лужку серед лози

 Заховались дві кози.

А отут стоять ще дві

  У густій, рясній траві.

Порахуємо гуртом,

        Скільки кіз отих разом?

(2+2=4)

 

П’ять берізок і три клени

Змалювала вмить Олена

    І спитала: - Скільки в мене

Тут усіх дерев зелених?-

Та сказать ніяк не може.

   Хто ж Оленці допоможе?

(5+3=8)

 

                                                    Ненажера лис лютує

                                                    У ліску.

                                                    Півник курочку рахує

                                                    В курнику:

                                                    П’ять біленьких,

                                                    Дві рябенькі,

                                                    Разом – сім.

                                                    Тож тихесенько сидіти

                                                    Треба всім.

               Бо страшний, рудий, хвостатий

                                                    Лис прийде –

     Неслухняних, вередливих

                                                    Покраде.

25

 

         Дядько конюх вивів коней:

Два гнідих і два рябих,

  Три гривастих вороних –

Із конюшні повз ожину

                                                    На зелену конюшину.

                                                    Скільки коників усіх?

(2+2+3=7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

ІІ. Цікаві вірші на уроці математики.

Олексій пішов до річки

       І впіймав аж  3 плотвички,

Кошеня одну вхопило.

           Скільки рибок залишилось?

(3-1=2)

 

            Під дубочком три грибочки,

    Під пеньочком ще один.

              Скільки разом всіх грибочків,

Ти швиденько полічи.

(3+1=4)

 

          П’ять яблунь у саду росте.

Одна із них уже цвіте.

       Скільки яблунь не цвіли?

                                                      Як би ви відповіли?

(5-1=6)

   Киця Мура на всі ніжки

       Взула шовкові панчішки.

       Та одна десь загубилась.

            Скільки в киці залишилось?

(4-1=3)

 

 По дорозі зайчик біг,

Ніс 6 яблук на пиріг.

         Одне впало, покотилось,

             Скільки яблук залишилось?

(6-1=5)

 

         Ох, було ж у нас мороки,

        Посварились дві сороки.

             На їх шум ще дві примчало,

              Скільки разом птахів стало?

(2+2=4)

 

               Мишеня ліском йшло пішки,

            Несло друзям три горішки.

    Та в дорозі не втерпіло,

27

    Непомітно дві з них з’їло.

                                                    Сіра мишка нас питає,

             Скільки мишеня горішків має?

(3-2=1)

 

   Є в зайчихи п’ять малят,

Неслухняних зайченят.

                                                    На обід їх мама жде.

            Три прийшло , а скільки йде?

(5-3=2)

 

Горобець і три синиці

   Он летять до годівниці.

      Скільки птахів, підкажіть,

 Будуть вдячні за обід?

(1+3=4)

 

        Круглий нулик знає кожен,

 Але хто з вас відповість,

    Скільки буде, як до нього

   Додамо ми з вами шість?

(0+6=6)

 

         Ще розв’яжем приклад ми:

Нуль відняти від семи.

(7-0=7)

До магазину кіт Маркіз

      П’ять мішків зерна привіз.

Каже: «Мало. Ще поїду

За зерном після обіду».

Та біда: зламався руль,

          Кіт привіз мішків ще… нуль!

                                                    Запитаєм в дітлахів:

                                                    Скільки у кота мішків?

(5+0=5)

       П’ять червоних мухоморів

                                                    На галявинці росли.

Діти тут гриби збирали,

Мухоморів нуль взяли.

  Мухомори дивувались:

         «Ми даремно хвилювались»

28

 

IV. Дидактичні ігри для вдосконалення усного рахунку.

 

Гра «Допоможи білочці зібрати гриби»

На гіллячках на тоненьких,

Поки день ще не погас,

Сироїжки та опеньки

Білка сушить про запас.

Учитель звертається до дітей з пропозицією допомогти білочці відібрати найсмачніші гриби.

На грибах записані приклади на додавання і віднімання.

Смачними будуть ті, відповідь яких менша за число 9.

 

Гра «Полатай дірки»

На підлозі мишка

Підібрала книжку.

Сторінки гортала,

До дірок читала.

Учитель говорить, що треба полатати сторінки книжки з

Математики. Гру можна організувати як змагання між

рядами.

 

Гра «Магазин»

На поличках виставлені різні іграшки. Замість таблички з

Ціною записаний на картці приклад. Ціни стануть відомі                                                                                                               тоді, коли діти-покупці «купуючи»іграшку, розв’яжуть

Записаний під нею приклад.

 

Гра «Садівники»

На листку паперу намальована яблуня. До неї прикріплені

червоні яблука , на зворотньому боці яких записані

приклади. До дошки виходять три учні. Вони зривають                                                                             яблука і швидко записують приклади.

              Ось так яблука – повні соку солодкого,

Руку простягніть і яблуко зірвіть.

                                           Став вітер гілку гойдати,

                                           І важко яблуко дістати.

                                           Та яблучка ці не прості,

                                           На них цифри золоті.

                                           Швидко яблучко зірвіть,

                                           Вправно приклад розкажіть.

Чия група більше встигла розв’язати і записати приклади  той і переміг.

29

 

Гра «Лісові дзвіночки»

 • Діти, сьогодні нас зустрічають дзвіночки і пропонують нам розв’язати приклади.(На квітках записані приклади)

Ми дзвіночки,

      Лісові дзвіночки,

Славим день.

                                                       Ми співаєм,

             Дзвоном зустрічаєм:

                                                       День!День!

 

Гра «Влучні стрільці»

Промовляємо дітям, що на цьому уроці вони – «влучні

стрільці» - будуть «запускати стріли» (проводити стрілки)

Від прикладу до відповіді. Хто правильно і швидко знай-

де відповідь, яка стає найкращим стрільцем.

Гра «Мовчанка»

Учень повинен відповідати на запитання вчителя, не го-

ворячи жодного слова, а показуючи лише картку з числа-

ми.

 

Гра «Лісова ялинка»

Ігровий матеріал: ялинка, на якій розміщені числа, іграш-

ки: сніжинка, морквинка, стрічка, грушка, грибочки, го-

рішки, зірочка.

                                             Прикрашали у лісі звірята

 Молоденьку ялинку до свята:

На кожну голочку – сніжинку,

   На кожну гілочку – морквинку.

                                              Від кожної лисички-

                                              Гарну стрічку,

                                              Від кожної синички-

                                              Грушку-дичку.

                     Старий ведмідь приніс грибочків трішки.

                                              Руденька білочка

                                              Розвісила горішки,

А вовченятко спати не лягало

І на верхівку зірочку дістало…

(Вчитель декламує вірш і показує названі в ньому іграшки).

Вчитель. Діти зверніть увагу, що на іграшках написані при-

клади. Треба їх розв’язати, щоб знати, куди повісити іграш-

ки на ялинку. Число на ялинці відповідає певній іграшці.

30

Гра «Знайди коротший шлях»

Щоб ввести дітей в ігрову ситуацію, вчитель читає  вірш.

«А я у гай ходила»

А я у гай ходила

   По квітку ось яку!

         А там дерева  - люлі,

 І все отак зозулі:

Ку – ку! Ку – ку!

      Я зайчика зустріла,

          Дрімав він на горбку.

             Була б його спіймала –

Зозуля ізлякала:

                                                     Ку –ку!

П. Тичина

На дошці зображено дві стежки. Звичайно, зайчик

тікав коротшим шляхом. Треба знайти значення прикла-

дів при додаванні (відніманні), а потім суми(різниці) до-

дати. Коротшою стежкою буде та, на якій сума буде

менша.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

31

Урок – це дзеркало загальної та педагогічної культури

       вчителя, мірило його інтелектуального багатства,

                                            показник його кругозору, ерудиції.

                                                                       В.О.Сухомлинський

 

 

осынь 219.jpg

 

                                    Підготувала і провела

                              вчитель 1 –Б класу

                   Н. В. Жабчик

                                                 32

Тема. Дія додавання. Назви компонентів і результату дії додавання. Знаходження суми чисел. Доповнення рівностей.

Мета: ознайомити учнів з назвами компонентів дії  додавання; вправляти у знаходженні суми чисел та доповненні рівностей; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу школярів; прищеплювати інтерес до уроків математики.

Обладнання: предметні малюнки, лічильний матеріал (малюнки сірих і білих мишок), геометричні фігури: кружечки та трикутники.

                                                                Хід уроку

І. Організація учнів до уроку.

     Сонце встало – запалало,                    Хай щебечуть пташечки,

     І дітей всіх привітало…                         Повзають комашечки…

     Доброго ранку, сонечко!                     Хай сміються діточки!

     Доброго ранку, діточки!                      Доброго ранку всім!

     Доброго ранку, квіточки!                    На уроці математики

     Хай цвіте лужочок                                 Треба дружно працювати,

     І шумить гайочок…                                Щоб змогли на всі питання

     Хай блищить ставочок…                      Повні відповіді дати.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

 1. Усна лічба.

Робота з картками цифр

На дошці написані приклади, біля кожного з них знаходиться картка з перегорнутою буквою.

 5+4= м 3+3= д

6+4= о 6-5= ц

9-5= л 8-4= і

                                       7-5= о

 1. Гра «Засели числами будиночки»

 

7

 

     9

1

 

6

 

 

3

 

8

5

 

5

 

 

2

 

2

 1. Математичний диктант.
 • Запишіть число, яке складається з 2 і 3.

                                                       33

 

 • Запишіть число, яке складається з 6 і 2.
 • Запишіть число, яке складається з 7 і 3.
 • Запишіть два однакові числа, з яких можна скласти число 8.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

 1. Ознайомлення із назвами компонентів дії додавання.

Робота за підручником (с. 47, впр.1).

 • Скільки зірочок на малюнку?

       3 +                  2               =                      5

доданок доданок                          сума

 • Числа у прикладі на додавання мають свою назву. Перше число

Доданок, друге число – теж доданок, а результат – сума.

 1. Робота з геометричним матеріалом.

 

 

 

 • Скільки кружечків зображено на малюнку? (5).
 • А скільки трикутників? (4).
 • Скільки всього геометричних фігур зображено на малюнку?
 • Запишемо та розв’яжемо приклад.(5+4=9).
 • Як називається перше число?
 • Як називається друге число?
 • А результат?
 1. Фізкультхвилинка.

Раз! Два! Час вставати:                     Завітав у вільний час.

Будемо відпочивати.      Будемо бігати, стрибати,       

Три! Чотири! Присідаймо,               Щоб нам зайчика впіймати.

Швидко втому проганяймо.            Прудко зайчик утікає

П’ять! Шість! Засміялись,                 І промінчиками грає.

Кілька раз понахилялись,                Сім! Вісім! Час настав

Зайчик сонячний до нас                  Повернутись нам до справ.

ІV. Закріплення матеріалу.

 1. Робота в зошитах з друкованою основою (с. 23).
 2. Групова робота за підручником (с. 47, впр.2).
 3. Робота у парі (с.47, впр.4)

Доповнення рівностей.

V. Підсумок уроку.

Вправа «Мікрофон»

                                                                34

 

027.JPG

 

 • Як називаються числа, які додаються?
 • Як називається результат дії додавання?

(На дошці виставлено зображення мишей)

  Три сіренькі мишки – це перший доданок.

   Дві біленькі мишки – це другий доданок.

   Мурко сидить і дума: «Яка ж це буде сума?»

   Як ви порахували? Чому ви додавали?

 

 

 

 

 

 

 

                                              35

Тема. Складання і обчислення прикладів на додавання за малюнками

Мета: закріпити набуті знання, розвивати вміння користуватися термінами      «доданок», «сума»; продовжити формувати вміння складати приклади на додавання; вдосконалювати навички усної лічби; розвивати логічне мислення, пам’ять; виховувати любов  до природи,тварин, бажання допомогти їм.

Обладнання: девіз уроку,закодоване ім’я осені, малюнок осені, хмаринки, картки-розмальовки з парасольками, правила поведінки у лісі, приклад  8+2, Зайчик Плюс Плюсовичок, 4 білих гриби і 3 красноголовці, кошик з цифрою 7, картки для групової роботи, малюнки сови, зайчика, лисички, палички для роботи у парі, грибочки для дітей.

Хід уроку

І. Організаційний момент

1.   А чи хочете дізнатись,

      Що сьогодні може статись?

      Ну то всядьтеся зручніше ,

      І на мене подивіться.

2. Девіз уроку:

     Міркуємо швидко!

     Відповідаємо точно!

     Лічимо правильно!

     Пишемо гарно!

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

    Учитель.  - Діти, до нас сьогодні завітає гостя. Проте з’явиться вона лише тоді, коли ми розкодуємо її ім’я.                                                                       

2   1   3   5   4

с   о   і    ь   н

 • Давайте допоможемо осені швидше до нас прийти.

 Гра «Хто перший»

 

                                                       2+5                                6+2

                                                4+1                                              5+1

                                        3+3                                                              2+2

                                4+4                                                                              5+5

                      6+3                                                                                                  5+3

 • Молодці, діти, справились із цим завданням. Осінь радо з’явиться до нас, коли ми її погукаємо: Осінь, осінь прийди до нас! (З’являється малюнок осені)

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку

     Сьогодні ми разом із осінню будемо складати приклади на додавання за малюнками.

                                                                     36

 

ІV.Актуалізація опорних знань

     Разом із осінню до нас насунули  хмаринки з яких капотить дощ. Щоб нам не змокнути давайте ми попрацюємо у групі. 

1.Робота у групі (Поділ на групи проходить за місяцями і під девізом «Один за всіх-і всі за одного».

   Діти отримують картки – розмальовки на яких є приклади, розв’язавши їх дізнаються в які кольори зафарбувати парасольку.

  Учитель. Осінь нас запрошує до осіннього лісу. Проте, щоб до нього потрапити потрібно дотримуватися правил поведінки у ньому.

2. Гра «Виконай завдання – дізнайся правило».

1) Назвіть найменше натуральне число. Йди без галасу, щоб не турбувати звірів!

2) Назвіть найбільше одноцифрове число.  Не руйнуй гнізда і мурашники!

3) Яке ми вивчили двоцифрове число.         Не зривай квітів!

 4) Порівняйте числа 8 і 4.                                 Не ламай гілок!

5) Назвіть сусідів числа 5.                                 Не бери додому лісових тваринок!

6) У прикладі 8 +2 назвіть доданки і суму цих чисел. Не залишай після себе сміття!

V.Робота над темою уроку

Учитель. Ось ми і прийшли у ліс.(Відкривається дошка де є зображення лісу)              У цьому казковому лісі живе зайчик Плюс Плюсович. Він любить грати із цифрами. Коли він ставав поміж ними, відбувалися дивні речі! Вони одразу ставали Доданками. А це означало, що числа зливалися докупи, з’єднувались і збільшувались. З них утворювалася Сума!

 

     осынь 222.jpg

37

Вранці вибіг Плюс Плюсович на галявину і побачив, що на ній виросли 4 білих грибочки і 3 красноголовці. Він підбіг і став між ними. Одразу з’явився цілий кошик грибів.

-Здогадайтеся, скільки грибочків було в кошику? (10)

Коли Плюс Плюсович з’єднував доданки, він завжди радів і співав свою улюблену пісеньку:

Я – Плюс! З’єднав я два числа,

І в сумі сила їх зросла!

-Пограймо й ми з Плюсом Плюсовичем, бо він зовсім засумував. Щоб його розвеселити, потрібно виконати завдання  у підручнику.

1. Робота за підручником (с.48, впр.1,2)

Вправа 1

   За малюнками скласти приклади на додавання. Назвати доданки. Знайти суму.

   5+3=7

   5 – перший доданок; 3 – другий доданок; 8 – сума.

   5+2=7

   5 – перший доданок; 2 – другий доданок; 7 – сума.

2.Фізкультхвилинка

   У лісок ми прийшли,

   Зайця сірого знайшли.

   Зайчик прудко так стрибає,

   Пташка весело літає.

   Швидко ліс десь пробіжить.

   Їжачок в кущах сидить.

   Посиділи і ми трішки.

   Щоб спочили ручки й ніжки.

   Всі веселі – от чудово!

   У лісок підемо знову.

3.Робота у групі за вправою 2

   (Діти проводять стрілочками до прикладів, який відповідає малюнку. Один учень записує приклади на дошці, решта – у зошитах.)

4. Робота в зошиті (с.40)

- Ми так нашуміли у лісі, що розбудили Сову. Вона заспокоїться лише тоді, коли ми складемо приклади за малюнком.

5.Відгадування загадки

   Взимку біленький, а влітку – сіренький.

   Зайчика вигнала Лисичка із хати. Давайте йому допоможемо

6.Гра «Склади будиночок для Зайчика із паличок»

 

 38

 

VI. Закріплення вивченого матеріалу

 

       1.Цікаві задачі від Лисички.

         З усмішкою Лисичка наша сяє,

         Нові завдання вам шукає.

         Просить вас, малята,

         Цікаві задачі розв’язати.

       1)Петрик вдень гуляв по лузі

          І зустрів кульбаб-подружок:

          4 великих й 3 малих.

          Скільки ж разом їх усіх?   (4+3=7)

       2)Вчора вдень до годівнички

          Прилетіло 3 синички, 5 горобців і сорока

          Скільки ж їх? Оце морока! (3+5+1=9)

         3) В нашої бабусі живуть гарні гуси:

             6 біленьких 3 сіреньких.

             Скільки цих гусей гарненьких? (6+3=9)

         4) В сіренької мами-квочки

             3 синочки-колобочки

             Та ще й 4 дочки

             Скільки ж діток в мами-квочки? (3+4=7)

VII. Підсумок уроку

      Учитель. На жаль, наша мандрівка закінчується, і ми, змушені повертатися додому.

-Чи сподобався вам урок?

-Як називаються числа між якими стоїть плюс?

    Всі ми добре працювали,

    На уроці не дрімали,

    Гарно руки піднімали,

    Й знань багато упіймали!

    Тож прийміть оці осінні гриби,

    Бо ви у класі – працьовиті діти!

Учитель. Бережіть ліс! Пам’ятайте: «Ліс – наше багатство».

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  39

 

Тема: Дія віднімання. Назви компонентів і результату дії віднімання.

Знаходження різниці чисел.

Мета: Ознайомити дітей із компонентами дії віднімання : «зменшуваним»,«від’ємником», «різницею», вдосконалювати навички усної лічби, розвивати мислення учнів, інтерес до математики; виховувати почуття

товариськості, готовність прийти на допомогу товаришу.

Обладнання: числові віяла, таблиці для ігор «Східці» та «Мовчанка», ілюстрації до гри «Хмаринка», таблиця «Назви чисел при відніманні», конверти з геометричним матеріалом.

                                                  Хід уроку

І. Організація класу до уроку.

              Уже дзвінок нам дав сигнал:

              Працювати час настав.

              Тож і ми часу не гаймо,

              Роботу швидше починаймо.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 1. Гра «Мовчанка».

Діти показують відповіді на числових віялах.

 10

 3     2

8

 6 5 1 

 

 9   4 6

2. Гра «Ланцюжки».

    10 – 6 8 - 3 4 + 4

 • 2                          - 1                          - 5
 • 1                          - 2                          + 3

         + 1                            - 2                           - 6

3.«Східці»

 7+1

                                                     7-3             8-3

                                          6+4                                6-4

                              10-4                                                    10-3

                     8+2                                                                          7+3

4. Групова робота ( на картках)

    Складання прикладів на додавання за малюнками.

 

                                                                 40

 

ІІІ. Повідомлення теми уроку.

     Учитель. Діти, відгадайте, про яку дію ми будемо говорити сьогодні на уроці?

Ну й горобчик – молодець,

                                                Вивчив добре дії –

                                                Віднімає у пташок

                                                Все, що лиш зуміє.

                                                У сусіда – черв’ячка,

                                                В братика – зернину,

                                                В татка -  крихту, а в шпака

                                                Відніма хатину.

       (Віднімання)

 • Молодці, діти. Правильно відгадали.

ІV. Робота над новим матеріалом.

1.Робота за підручником (с. 49, впр.1)

      -  Що ви бачите на малюнку? (Машини).

      - Скільки всього машин є в гаражі?(5)

      - Скільки машин може виїхати із гаража? (2)

      - Якою дією розв’яжемо задачу? (Дією віднімання).

          5                 -                 3   =          2

зменшуване від’ємник          різниця

      Число, від якого віднімають, називають зменшуване; число, яке

   віднімають, називають від’ємник. Число, яке отримали,  виконуючи дію                                                                                   віднімання, називають різниця.

2.Робота за таблицею.

   За допомогою таблиці діти закріплюють компоненти дії віднімання.

3.Робота в зошитах з друкованою основою (с. 23).

4. Фізкультхвилинка.

     Я малюю зайчика для вас – раз.

     Це у нього, бачте, голова – два.

     Це у нього вуха довгі –три.

     Це у нього куций хвіст – чотири.

     Це очиці весело горять – п’ять.

     Ротик, зубки, хай моркву їсть – шість.

     Шубка тепла, хутряна на нім – сім.

     Ніжки довгі, щоб гасав він лісом – вісім.

     Ще навколо посаджу я дерева – дев’ять.

     І хай сонце сяє угорі – десять.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Самостійна робота.

  І варіант: с. 49, впр. 3 ( 1 рядок).

 ІІ варіант: с.49, впр. 3 (2 рядок).

41

2.Цікаві задачі.

   Ось до класу на урок              

   Залетіло шість сорок. 

   Дві пізніше прибуло.

   Скільки всіх птахів було?

                              (6+2= 8)

 

   Сім цукерок Толя мав:                        У лісочку на горбочку

   Дві цукерки мамі дав,                         Вдень з’явились два горобчики,

   Дві – малій сестричці Олі.                  А під вечір іще п’ять.

   А зосталось скільки в Толі?                Хто зумів порахувати?

                            ( 7-2-2=3) (2+5=7)

 

   Наші хлопці –малюки                         Дорогою зайчик біг,

   Посадили сім дубків,                          Ніс десять яблук на пиріг.

   А дівчата полили,                                Три з них впало, покотилось.

   Поки що їх тільки три.                         Скільки яблук залишилось?

   Хто швиденько скаже, дітки, (10-3=7)

   Неполитих дерев скільки?

                               (7-3=4)

3.Робота з геометричним матеріалом.

( Діти у парах складають лісових звірят).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   42

 

 

 

 

 

осынь 292.jpg

 • Яких звірів ви склали?
 • Які геометричні фігури використали?

VІ. Підсумок уроку.

 • Як називаються числа при дії віднімання?
 • Чим цікавий був сьогоднішній урок?

Ось і пролунав дзвінок –

Закінчився наш урок.

За роботу по заслузі

Щиро дякую вам, друзі.

 

 

 

                                                                   43

 

Тема. Зв’язок дії додавання і віднімання. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання. Правило знаходження невідомого доданка. Розпізнавання геометричних фігур.

Мета : розкрити взаємозв’язок між додаванням і відніманням, формувати              вміння учнів складати приклади на віднімання з прикладів на додавання, вдосконалювати навички усної лічби, розвивати логічне мислення, спостережливість, увагу; виховувати уважність, організованість під час роботи у парі і групі.

Обладнання: картки для групової роботи, геометричні фігури, скринька, дві тарілки, яблука і мандарини.

                                                          Хід уроку

І. Організація учнів до уроку.

- Першими сядуть за парти ті, у кого червоний трикутник, потім ті, у кого жовтий круг, наступні у кого синій квадрат.

                 Пролунав і змовк дзвінок

                 Починається урок.

 • Який у нас урок?
 • Чого ми навчаємось на уроках математики?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

 • Чи пам’ятаєте, яка зараз на дворі пора року? Осінь принесла нам

скриньку, а що в ній ви дізнаєтесь коли будете гарно працювати. Домовились.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

1.Гра «яке число заблукало?» (робота із числовими віялами)

    1; 2; 4; 5; 6.

    7; 6; 4; 3; 2.

    3; 4; 5; 7.

2. Порівняння чисел

     1    3                    5      2                2        5                  4       4             7       6

3. Складання прикладів на додавання і розв’язування них.

- Назвіть числа при додаванні.

4. Групова робота

    Складання прикладів на віднімання на картках.

5. Робота за таблицею та індивідуальними картками.

    Лісові звірята проводили змагання з бігу. За командою «На старт!» звірята побігли, але в різні сторони. Суддя довго міркував, але так і не зміг назвати переможця. Обчисліть довжину кожного відрізка маршруту звірят, назвіть того, хто пробіг найбільшу відстань.

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку.

     Давайте нарешті глянемо що тут у чарівній скриньці. Ось за цими фруктами

ми побачимо який існує зв’язок між дією віднімання і дією додавання.

44

 

ІV. Вивчення нового матеріалу.

 1. Пояснення вчителя.

Давайте розложимо фрукти на дві тарілки. На одну – яблука, а на іншу – мандарини. Рахуємо скільки на тарілці яблук і мандаринів.

(Вчитель разом із учнями складає приклад на додавання і записує його на дошці: 5 + 3=8. Потім бере аркуш паперу і закриває яблука).

 • Скільки яблук закрили? (5). Скільки мандаринів залишилося? (3). Який приклад можна скласти? (8-5=3)

 Потім вчитель закриває груші. Учні знову складають приклади на віднімання, а вчитель записує його під другим прикладом.

5 + 3 = 8

8 – 5 = 3

8 – 3 = 5

 • Що ви бачите спільного в усіх цих трьох прикладах? (Вони складені з однакових чисел).
 • Чим приклади відрізняються? ( Перший – на додавання, другий – на віднімання).
 • Ви бачите, що між додаванням і відніманням існує зв’язок. Назвіть числа при додаванні (5 – перший доданок, 3 – другий доданок, 8 – сума).
 • А тепер подивіться , що ми робили при відніманні? (Коли від суми 8 відняли перший доданок 8, то отримали другий доданок – 3, коли від суми 8 відняли другий доданок 3, то то отримали перший доданок – 5).

Отже, якщо від суми відняти один із доданків, то отримаємо другий доданок.

 1. Робота за підручником ( с.51, впр. 1).

( За цією вправою учні ще раз пояснюють, як з приклада на додавання можна скласти два приклади на віднімання).

                                         Вправа 2

1 стовпчик з коментуванням.

Решта 3 стовпчики працюють у групах.

VІ. Фізкультхвилинка.

       Хомка-Хомка, хом’ячок,

       Весь смугнастенький бочок.

       Хомка раненько встає,

       Щічки миє, Шийку тре.

       Підмітає Хомка хатку.

       І виходить на зарядку.

       1,2,3,4,5!

       Хомка прагне сильним стать.

                                                                   45

 

 

VІІ. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Складання  за доміно приклад на додавання із нього два приклада на віднімання.
 2. Гра «Будиночок осені»

осынь 303.jpg

 

 • З яких геометричних фігур складається будиночок?
 1. Робота у парах.

Діти складають із сірничків геометричні фігури і пригадують все , що знають про них.

 

осынь 302.jpg

 

                                                      46

 1. Робота у зошиті з друкованою основою.

VІІІ. Підсумок уроку.

 Ось і порожня наша скринька.

 • Чим цікавий був для вас урок?
 • Який зв’язок між додаванням і відніманням?
 • Як знайти невідомий доданок?

Скільки можна скласти прикладів на віднімання з прикладу на додавання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 47

 

Тема: Складання прикладів на віднімання  за малюнками. Доповнення                    рівностей. Кругові приклади.

Мета: закріпити вміння учнів складати приклади на віднімання за малюнками, доповнювати рівності, ознайомити учнів із круговими прикладами, вдосконалювати навички усної лічби; розвивати мислення, пам’ять, інтерес, творчу ініціативу, старанність,охайність; виховувати у дітей почуття дружби та допомоги.

Обладнання: предметні малюнки із зображенням тварин : їжачка, сойки, лисички, ведмедика, мудрої Сови, геометричний матеріал, картки для роботи у парах і групах.

                                                      Хід уроку

І. Організація учнів до уроку.

                       На уроці не лінись.

                       За завдання швидше берись!

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

        Учитель. Сьогодні у нас незвичайний урок. По дорозі до школи я зустріла їжачка, який дуже сумував, бо не міг потрапити додому (показ малюнка їжачка). Я запросила його до нашого класу з тією думкою, що ви допоможете йому. А дорога їжачка пролягатиме через ліс, у якому зустрінете різних звірів, які пропонуватимуть вам цікаві завдання. За правильні відповіді звірі даруватимуть вам яблука. А в яблуках багато вітамінів, і дітям необхідно їсти цей фрукт, щоб рости міцними, здоровими і розумними.

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку.

        Разом із тваринами, які нам зустрінуться на шляху будемо продовжувати складати приклади на віднімання за малюнками, доповнювати рівності, ознайомимся із круговими прикладами.

ІV. Актуалізація опорних знань учнів.

-Усна лічба.

- «Розумова розминка».

        На галявині росте старий дуб, у якому є дупло. У цьому дуплі живе білочка. На сучку вона сушить гриби.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 48

 

 • Назвіть пропущені числа.
 • Назвіть попереднє число до числа 4 (10).
 • Назвіть наступне число до числа 2 (8).
 • Назвіть сусідів числа 3 (6).
 • Гра «Будь уважним».

      На дуб прилетіла сойка і почала стукати дзьобом по дереву. ( Стукаю ручкою або олівцем).

 1. Порахуйте, скільки разів стукає сойка. Назвіть число.
 2. Назвіть числа, з яких складається це число.
 • Гра «Продовж речення».

Біля дуба ростуть граб і калина.

Дуб вищий за…

Граб нижчий…

Граб вищий за…

 • Гра « Утвори нерівності».

 

 

 

 • Чого більше? Чого менше? Які нерівності утворили? (6≥3   3≤6)
 1. Гра « У лісовій школі». Робота за підручником (с. 52, впр.1).

Їжачкові потрібно за малюнками скласти приклади на віднімання.  

 Пригадайте з попереднього уроку, як це робити?

(Учні складають приклади на додавання, а потім із цих прикладів складають по 2 приклади на віднімання).

                      4+2=6 2+3=5

                      6-4=2 5-2=3

 6-2=4 5-3=2

Підсумок. Ви добре справилися із завданням, а тому отримуєте яблуко.

 • Математичний диктант. «Міркуй швидко, запиши тільки результат».
 1. Є в зайчихи 7 малят,

Неслухняних зайченят.

На обід їх мати жде,

П’ять прийшло, а скільки йде?

 1. Гляньте, білочка одна

Визирає із дупла.

І ще дві стрибнуло з гілки,

А за нею ще три білки.

Просимо вас, милі діти,

Усіх білок полічити.

 1. Десять жвавих горобців

Приземлились на посів.

Як запорпалися в житі,

49

То й забули все на світі.

А тим часом кіт-злодюга

Підібрався, як бандюга.

В гороб’ячу зграю – скік!

Одного схопив і втік.

Отака-то прикрість сталась.

Скільки в житі їх зосталось?

 1. У норі блищало 6 очей. Скільки вовків було у норі?

(Зайчик нагороджує дітей яблуками.)

 • Фізкультхвилинка.

V. Робота над новим матеріалом.

- Кругові приклади. Робота за підручником (с.52, впр.3).

       Наступне завдання від вовчика, який пропонує розв’язати кругові приклади. Ці приклади розв’язуються не за порядком. Розв’яжіть перший приклад. (Отримали відповідь 8). Другий приклад, який будемо розв’язувати, починається числом8, третій приклад – відповіддю другого і т. д. Відповідь останнього прикладу повинна дорівнювати числу 4, яке є початком першого прикладу. (Учні розв’язують приклади).

 • Робота в парах. Гра «Яка пара швидше витре віконечка» (с.52, впр.2).

Наступне завдання для вас від хитрої лисички (показ малюнка лисички).

Працювати будете в парах.

VI. Закріплення вивченого матеріалу.

 • Робота з геометричним матеріалом.

А тепер завдання від мудрої Сови.(Показ малюнка) Уважно розгляньте геометричні фігури. Яка фігура зайва?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Робота у групах

1 група - розв’язати приклади у крузі.

2 група – у квадратах.

3 група – у трикутниках.

50

024.JPG

 

- За ці завдання мудра Сова нагороджує вас яблучками.

 

VI. Підсумок уроку.

        Ось і добрався наш їжачок до своєї хатинки. Він радіє і дуже вдячний за вашу допомогу. Тільки дружба, взаємодопомога, співпраця, співпереживання допомогли цьому подолати усі перешкоди.

 • Чи сподобалася вам подорож?
 • Що було цікавим?
 • Що корисного дізналися на цьому уроці?
 • Яке завдання було важким?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     51

 

 

 

 

 

осынь 212.jpg

 

 

 Підготувала і провела

                                                                                    вчитель 1-Б класу

                                                                                    Н. В. Жабчик

 

 

                                                                     52

 

        Мабуть, на Землі немає людини, яка б не любила казок. Адже, змалку казка навчала нас уявляти та мріяти, радіти й сумувати. У казках уславлюється сміливість, мудрість, прагнення до справедливості. Казка посідає важливе місце і у громадянському вихованні. Тому я, працюючи над змістом казки, намагаюся звернути увагу дитини на прояви моральності, формування етичних уявлень про справедливість і чесність, допомагаю виробляти вміння оцінювати власну поведінку і поведінку казкових героїв. Адже своєю образністю, емоційною переконливістю казка впливає на маленьких слухачів, розкриваючи перед ними систему моральних понять, етичні норми поведінки. У народних казках, на основі яскравих контрасних протиставлень, показані добрі і погані вчинки, Добро і Зло. Адже, діти молодшого шкільного віку добре розуміють мораль казки, диференціюють Добро і Зло і приймають сторону Добра. Саме тому мною було проведено Тиждень казки у першому класі за планом.

 

 

День тижня

 

 Заходи

 

Дата

 

 

Понеділок

 

 

Казкова вікторина

 

 

12.11

 

 

Вівторок

 

 

Урок-казка

 

 

13.11

 

 

Середа

 

 

Екскурсія по казковій країні

 

 

14.11

 

 

Четвер

 

 

Вистава «Курочка ряба»

 

15.11

 

 

 

П’ятниця

 

Конкурс «Найкращий малюнок до улюбленої                  казки»

Підбиття підсумків тижня. Нагородження грамотами.

 

16.11

 

                                                                               53

 

Тема: Казкова вікторина

Мета: Повторити та закріпити знання учнями українських народних казок, розвивати уяву, фантазію, вміння робити висновки. Збагачувати словниковий запас учнів, сприяти розвитку читацьких інтересів. Виховувати бажання постійно поповнювати і поглиблювати свої знання.

Обладнання: реквізити до конкурсів.

 

Хід проведення

 1. Вступне слово вчителя.

Дорогі діти сьогодні ми з вами проведемо цікаву казкову вікторину. Ті з вас, які будуть давати правильні відповіді, отримають фішки. А по закінченні вікторини, підрахувавши фішки, ми з вами визначимо переможця. Отже, перший конкурс вікторини.

 1. Конкурс «Відгадування загадок».

Сидить півник на печі,

Їсть смачненькі калачі.

Тут лисичка прибігає,

Мерщій півника хапає.

Біжить котик рятувати,

В лисиці півника забирати. (Котик і Півник)

 

Вигнав дід козу із хати,

Та пішла вона блукати.

В зайця хатку відібрала.

Всі козу ту виганяли.

Рак козуню ущипнув,

Зайцю хатку повернув.  (Коза-Дереза)

 

Знайшов півник колосок,

Змолов борошна мішок.

Спік негайно у печі

Пиріжки та калачі.

Мишенят не пригощав,

Бо жоден з них не помагав.  (Колосок)

 

Що втекло від баби з дідом,

Не сиділо на вікні,

А зустрілось з зайченятком-

Й ну співать йому пісні?  (Колобок)

 

 

54

 • А хто, хто в рукавичці живе?
 • Мишка-шкряботушка. А ти хто?
 • Жабка-скрекотушка.  (Рукавичка)

 

              Багатьом був не відомий –

              Нині з кожним подружив,

              З казки в кожного удома

              Хлопчик-цибулинка жив.

                 Дуже просто, мелодійно

                 Зветься він.  (Чіпполіно)

 1. Конкурс «З якої казки слова».

… Так бігав він дев’яносто дев’ять разів, а сотим разом упав посеред ниви – підвестись не може, так набігався натомився, сердешний.

 • Ніколи не треба сміятися зі слабшого,- сказав тоді їжак Зайцю та пішов із їжачихою додому. (Їжак та Заєць)

-     Доброго здоров’ячка! Пустіть переночувати!

 • Ой, Лисичко-сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти.
 • Дарма, я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. (Лисичка-сестричка)

   … Приносить чоловік панові гілочку й каже, що дочка загадала з неї     зробити.  Пан дививсь, дививсь, узяв та й покинув гілочку, а на думці собі «Цю одуриш! Мабуть,  вона не з таких , щоб обдурити…». (Мудра дівчина)

 

 • Що це, будинок для поросяти чи фортеця?- спитав Нуф-Нуф. (Троє поросят)

 

 • От, вражого батька син, ще йому й мало! Це він і нас поїсть! (Пан Коцький)

4. Конкурс «Впізнай з якої казки»

 

Червоне яблуко

Казка про мертву царівну і сімох богатирів

Борошно

Колобок

Глечик з вузькою шийкою

Лисичка і журавель

Червона шапочка

Червона Шапочка

Вовча голова

Цап та баран

Зв’язана солома

Солом’яний бичок

Рукавичка

Рукавичка

Цибулина

Пригоди Чіпполіно

 1. Підсумок проведення вікторини. Нагородження переможців.

 

55

Тема: Урок-казка

Мета: збагачувати активний і пасивний словник учнів, розвивати слух, пам’ять, увагу, спостережливість, виховувати почуття дружби та взаємодопомоги, бажання читати дитячі книжечки.

Обладнання: зображання казкових героїв, м’яка іграшка Колобок, кросворд, картки з опорними словами

                                                                  Хід уроку

І.Організаційна частина.

ІІ.Повідомлення теми та завдань уроку.

Сьогодні ми знов помандруємо у чарівний світ казки. Ми з вами пригадаємо українські народні казки і попробуємо допомогти казковим героям у вирішенні їхніх проблем.

Сьогодні у нас незвичайний урок.

У гості до нас завітав Колобок.

Запрошує в ліс прогулятися разом

Й цікаві завдання рішати всім класом.

ІІІ.Робота над темою уроку.

 1. Слухання загадки від Колобка.

В лісі звірам всім на втіху

Що згубив старенький дід?

Влізли й мишка туди й жабка,

Заєць, лиска, вовк, ведмідь,

Ще й кабан-Іклан.Будь ласка,

Пригадайте, що за казка? (Рукавичка)

Діти, а давайте пригадаємо, чим закінчується казка.

 

031.JPG

56

А чи не хотілося вам змінити кінцівку казки.

Давайте спробуємо змінити закінчення казки.

Ось послухайте вірш.

 

Рукавичка

Вчора Галочка-сестричка

Казку прочитала,

Як у лісі рукавичка

Звірам домом стала.

Я покинув рукавичку

За городом, там де ліс.

Та ні зайчик, ні лисичка

Й вовк у неї не заліз.

Мабуть, дуже замала

В мене рукавичка?!

Взяв у мами зі стола,

З ліжка у сестрички

Рукавичок, мабуть, з п’ять,

В ліс відніс – хай звірі сплять.

Я не знаю як було,

Що у лісі сталось

А мені не повезло-

Від усіх дісталось.

                        П. Воронько

        2. Відновіть заплутану казку.

              Колобок наш неуважний.

              Коли пісеньку співав,

              В казці речення попереставляв.

   Допоможіть Колобкові відновити казочку.

      Якось Їжак та Заєць посперечалися, хто з них спритніший. Жив собі Їжачок. Вирішили вони собі позмагатися. У тому ж лісі проживав Заєць-хвалько. Їжаку допомогла перемогти Їжачиха.

 1. Фізкультхвилинка

У країні казочок

Жив веселий Колобок.

Разом з ним усі звірятка

Вишикувались на зарядку.

Похитали головою,

Раз-притупнули ногою,

Руки вгору піднесли,

Трішки ними потрясли,

                                                            57

 

Нахилились вліво, вправо,

Та цього іще замало.

Руки вгору, руки вниз,

Раз-присіли, піднялись.

Головою похитали

Й працювати знов почали.

 1. Гра «Вгадай казку»

Діти, Колобок вам приготував цікаві завдання на картках. Відгадайте казку за опорними словами.

Кабан, Лисичка, Вовк, Пан Коцький. (Пан Коцький)

Лисичка, глечик, миска, борщик. (Лисичка та журавель)

Лисичка, Рибка, Вовк, ополонка. (Лисичка-сестричка та Вовк-панібрат)

Лисичка, Коза-дереза, Вовчик, Рак. (Коза-Дереза)

 1. Розгадування казкового кросворда.

По горизонталі:

 1. На городі виростала, сили набиралась.

А потім достигла, великою стала.

Став дід тоді всіх гукати6

 • Час нашу красуню рвати. (Ріпка)
 1. Хто вигнав Козу-дерезу із зайчикової хатки? (Рак)
 2. Хто бігав наввипередки із Їжаком? (Зайчик)
 3. Прийшла вона із довгим віником

На бесіду з нашим півником.

Схопила півня на обід

Та й замела мітлою слід. (Лисичка)

 1. Де ж усі сховались звірі?

У якій такій квартирі?

Дуже тісно – невеличка

Ця чудова… (рукавичка)

              По вертикалі:

 1. Тема нашого уроку. (Казка)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     58

 

 1. Підсумок уроку

Молодці , дітки, ви сьогодні добре попрацювали, і наш казковий Колобок розповість про ваші успіхи всім лісовим тваринам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                59

Тема: Екскурсія по казковій Країні

Мета: закріпити та узагальнити знання дітей про українську народну казку, збагачувати словниковий запас; виховувати працелюбність, дружбу, бажання прийти на допомогу тим, хто їх потребує.

Обладнання: Ілюстрації до казок, схеми маршруту екскурсії, магнітофон з записами мелодії з кінофільму «Пригоди Буратіно»

                                                                     Хід проведення

Ведуча. З давніх-давен прийшли до нас казки. Вони передавалися з вуст у вуста і були доступні великим і малим. Український народ завжди був багатий на талановитих оповідачів. Саме від них залишилися нам тисячі чудових казок. І сьогодні ми з вами здійснимо екскурсію по Країні казок, де відвідаємо чарівні замки, у яких живуть казкові герої. А щоб рухати ся було не сумно, ми будемо співати пісеньки з улюблених казок.

  Давайте розпочнемо нашу екскурсію з пісеньки Колобка. (Діти співають)

 Я Колобок, Колобок.

 По засіку метений,

 На яйцях спечений

 Я від баби втік,

 Я від діда втік

 І від тебе, зайчику, втечу.

  Ведуча. Ну от ми з вами підійшли до Казкового математичного замку. Але щоб до нього потрапити, необхідно дати відповідь на казкові питання.

 • Скількох звірів зустрів Колобок у лісі?
 • Скільки тварин тягло ріпку?
 • Скільки мешканців було у рукавичці?
 • Скількох звірів злякала Коза-Дереза?
 • Скількох жителів лісу злякав Пан Коцький?
 • Скільки козенят було у матери кози?
 • Скільки яєць знесла Курочка Ряба?

  З цим завданням ми впоралися. Рушаймо далі, а по дорозі поспіваємо пісеньку Кози-Дерези.

   Я – Коза-Дереза,

   Півбока луплена,

   За три копи куплена.

   Тупу ногами, сколю рогами,

   Ніжками затопчу,

   Хвостиком замету.

   Тут тобі й смерть.

    Ми з вами підійшли до Загадкового чарівного замку, у якому казкові герої, говорять про себе загадками.

    Двічі родився, у школі не вчився, а години знає. (Півень)

                                                                   60

 

    Влітку медом ласував,

    До схочу малини мав.

   А як випав білий сніг,

   Позіхнув і спати ліг. (Ведмідь)

 

   У зеленому жакеті

   Галасує в очереті.

   Хоч і плавати мастак,

   А не риба, і не рак (Жаба)

 

   В полі, в лісі навкруги,

   Скрізь у мене вороги.

   Часом лізу я у шкоду,

   Їм капусту по городах (Заєць)

 

   Котиться клубочок

   Зовсім без ниточок.

   Замість ниточок

   Триста голочок (Їжак)

 

   Коло бабусі

   Сидить дід у кожусі,

   Проти печі гріється,

   Без водички миється (Кіт)

 

   Довгоногий і дзьобатий,

   Сірий красень цей пернатий.

   Борщику він наварив

   І лисичку пригостив (Журавель)

осынь 217.jpg

                                                                  61

   Ведуча. Молодці, дітки, ви і з цим завданням впоралися. Рушаймо далі, а дорогою пригадаємо пісеньку Лисички-сестрички.

   Я - Лисичка, я – сестричка,

   Не сиджу без діла.

   Я гусяток пасла.

   Полювать ходила.

   А тепер прийшла неділя –

   Треба відпочити,

   Свою хатку гарнесенько

   Треба прикрасити.

   Ведуча. Наступний у нас Маленький замок, бо живуть у ньому лише два казкові герої. Ось, послухайте, як вони говорять про себе.

   Тірі – тірі – тірі – тірі!

   Маю лапок аж чотири,

   Хвостик довгий і як пух,

   Ще й рудесенький кожух. (Лисичка)

 

   Невсипущий, хитрий, сірий,

   Голоднющий – ікла шкірить.

   Між кущами пропадає, пасовиська оглядає:

   Чи не ходить там телятко

   Не телятко, так ягнятко.

   Не ягнятко – хоч би гуска,

   Хоч би що, аби закуска. (Вовк)

   Ведуча. Вовк і лисичка поставили перед нами завдання. Назвати якомога більше казок, у яких вони є героями. («Лисичка-сестричка і Вовк-Панібрат», «Рукавичка», «Пан Коцький»…)

   Ведуча. І з цим завданням ми з вами впорались. А зараз послухаємо мелодії із одного цікавого фільму-казки. Згадайте його назву.

   (Звучить мелодія з кінофільму «Пригоди Буратіно»)

   Ведуча. Тож у наступному замку живуть герої казки «Пригоди Буратіно».Вони підготували для вас конверти із завданнями.

   Завдання від Карабаса-Барабаса

   Зі слова Карабас-Барабас утворити нові слова. (Кара, бас, раб, бар, баба, Сара…)

  Завдання від Артемона.

   У конверті вказано назву пісні , яку труба прогавкати.

   Завдання від Буратіно.

   Назвати українські народні казки, де одним із героїв є кіт. (Котик і Півник», «Пан Коцький»…)

   Завдання від тата Карла.

                                                                      62

 

   Які із запропонованих рядків починають казку, а які її закінчують?

 

   Жили собі колись…

   От і казці кінець…

   В одному далекому королівстві…

   Вам казка, а мені …

   І я там був, мед-пиво пив…

   Чи було це, чи ні…

   Ведуча. От і завершується наша екскурсія по дивних замках. Ви всі добре впоралися із запропонованими завданнями. А це означає, що ви любите і знаєте казки. Успіхів вам!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    63

 

Курочка Ряба

(вистава за участю учнів 1-Б класу)

Дійові  особи: Дід, Баба, Курочка Ряба, Мишка, Ведучий.

Дія 1

Ведучий.

Серед лісу на галяві,

Між високими дубами,

Дід побудував хатину.

Стала жити там родина:

Дід Омелько, баба Гапка

Та несучка – Курка Рябка.

Дід.

Ну, що, бабо, прибирай.

По місцях все розставляй.

Я ж за хмизом в ліс піду.

Щоб було нам чим топить

І на чому борщ варить.

Баба:

Ти, старий, іди скоріше,

Та неси хмизку побільше,

Їсти хочу дуже я

Й спати скоро вже пора.

(Дід виходить).

(До курочки).

А ти , Курочко Ряба,

Вибирай собі куток.

Я внесла тобі сінце,

Щоб ти звила кубельце.

(Баба виходить),

Курочка

Чим порадувати старих?

Піклуватись час про них.

Ось знесу я їм яйце:

Біле, кругле та міцне.

(Облаштовує на сіні гніздечко і сідає на нього).

Дія 2.

 

Баба.

Тихо й затишно у домі,

Поприбирано кругом.

Вже і пічку натопила

                                                                        64

 

І зварила вже обід

Скрізь попоралась як слід.

Але ж де той ходить Дід?

(Заходить Дід).

Дід.

Та не сердься ти, бабусю,

Я у лісі заблудився.

А коли вертав додому,

То знайшов ось п’ять грибів.

(Викладає їх на стіл).

В’язку хмизу теж приніс

(Обтрусив дбайливо свитку…)

Баба.

Ну вже годі говорити,

Скоро буде вже темніти,

Тож сідай хутчіш за стіл.

Дід.

Ох, смачний обід сьогодні!

Це тому, що на природі

Майже цілий день пробув.

(Дід і Баба обідають, а потім лягають спати).

Баба.

Відпочинем на перині

В теплій затишній хатині.

(По хатині крадеться Мишка).

Мишка (захопливо).

Ох, яка тут тишина!

І не бачу я кота.

Враз обнишпорю хатину

Може де знайду шпарину.

(Знаходить шпарину і ховається)

 

 

 

 

 

 

65

осынь 214.jpg

 

 Дія 3.

Курочка.

Ось знесла я вже яйце – Біле, кругле та міцне.

Ну, а поки Дід і Баба міцно сплять,

Вийду в ліс я погулять.

(Курочка виходить, Дід з Бабою прокидаються).

 

 

осынь 213.jpg

66

Баба.

Ти дивися у куточку

Щось біліє…

 

Дід.

Тю, бабусю , це ж яйце.

Видно наша Курочка Ряба

Бленд-а-метом натирала.

Баба

Та який там бленд-а-мед.

То ти Діду, вже ослаб.

(Бере яйце і пробує його розбити. Заходить Курочка Ряба).

Курочка.

Діду, Бабо, схаменіться!

Це яйце не на обід.

Я ж хотіла ще курчат

Висидіть за певний час.

Баба.

Добре, Рябо, вибачай,

На старих не ображайся.

На пшінця ось, пригощайся.

(Яйце лежить скраю стола, на стіл непомітно залазить Мишка в пошуках якої-небуть поживи і ненароком хвостиком зачіпає яйце, яке падає і розбивається).

Баба.

Діду, Діду, Мишка в хаті.

Ось розбила вже яйце.

Що ж ми зробим їй за це?!

(Починає плакати).

Курочка.

Діду, Бабо, та не плачте.

Нанесу я ще яєць.

Але, щоб не повторилась ця історія страшна,

Годувати Мишку треба.

Мишка.

Дякую тобі я, Рябо,

Що піклуєшся ти радо.

Не лише про Діда й Бабу,

А й про мене Мишку сіру.

Буду в злагоді я з вами жити

Й шкоди більше не робити.

Ведучий.

Ось і казочці кінець.                               67

А хто слухав – молодець.

 

осынь 215.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

 

Конкурс «Найкращий малюнок до улюбленої казки»

 

 

                                              осынь 226.jpg

 

 

                            осынь 227.jpg

 

 

 осынь 228.jpg

69

Наші екскурсії

Екскурсія до краєзнавчого музею

065.JPG

 

053.JPG

70

055.JPG

 

044.JPG

 

71

 

Екскурсія до районної бібліотеки

 

070.JPG

 

 

   073.JPG

                    72

 

docx
Додано
3 лютого 2019
Переглядів
502
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку