Досвід роботи заступника директора з НВР "Формування управлінської компетентності заступника керівника шляхом самоосвітньої діяльності"

Про матеріал

Досвід роботи, описаний в публікації, спрямований на розв'язання однієї з найважливіших проблем сучасної управлінської діяльності – розвитку управлінської компетентності заступника керівника шляхом самоосвітньої діяльності.

Перегляд файлу

З досвіду роботи

заступника директора з навчально-виховної роботи

Переїзнянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

 

Формування управлінської компетентності заступника керівника шляхом самоосвітньої діяльності

«Для того, щоб удосконалити розум,

треба більше роздумувати, ніж заучувати»

Рене Декарт

На сучасному етапі змінюється місія школи, розташованої у сільській місцевості. У час кардинальних змін у державі школа повинна стати культурним, духовним, розвиваючим центром, що ефективно готує до життя підростаюче покоління з креативним баченням, цілеспрямованістю, небайдужістю до суспільних і політичних потреб, при цьому з високим рівнем гуманних цінностей. Не менш важливу роль для стійкого економічного і соціального зростання, підвищення життєвого і культурного рівня населення відіграє інноваційне знання. Сьогодні знання перетворились у найбільш важливий фактор економічного розвитку. «Який би конкретний шлях не вибрала країна для подолання свого відставання, їй потрібно підвищити рівень і якість своїх людських ресурсів. Тобто людина та її мислення повинні бути інноваційними». Саме навчальний заклад повинен стати суб’єктом суспільної трансформації, що покликаний змінювати світогляд, вселяти впевненість і бажання творити власне майбутнє, ставати співучасником побудови успішної держави. Реалізація такої задачі лягає на плечі батьківської громадськості, власне дитячого колективу, але основними керманичами цієї справи є вчителі, заступники та директори, які цілеспрямовано і компетентно ведуть у перспективне майбутнє молоду людину, що є уже повноправним членом суспільства.

На думку вчених, основні проблеми освітян в цьому тисячолітті – це постійне ускладнення змісту освіти, гарантування високого рівня освітніх стандартів;  ускладнення проблем виховання;  безперервне оволодіння прогресивними технологіями навчання й виховання; розв’язання складних професійно-педагогічних проблем; робота в єдиному інформаційному середовищі, що передбачає обов’язкове використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.

І в кожній школі є принаймні одна людина, яка щоденно з цими проблемами зустрічається, вважаючи вирішення їх своїм обов’язком, і, крім цього, організовує навчальний процес, методичну роботу, готує статистичні звіти, коригує розклад уроків, заохочує вчителів до участі в конкурсах,  допомагає педагогам повірити в себе, навчає молодих, тобто виконує роботу, якої не видно неозброєним оком, але від рівня професійної компетентності якої залежить результативність навчального процесу в загальноосвітньому навчальному закладі. А ім’я цього «сірого кардинала» - заступник директора з навчально-виховної роботи.

Щоденно заступнику директора з навчально-виховної роботи доводиться адаптуватись у мінливих життєвих ситуаціях, використовуючи набуті знання, вміння, власний досвід; бути здатним генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення, творчо мислити; бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, уміти запобігати та виходити з будь-яких конфліктних ситуацій;  цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації у професійному та особистісному плані, так і в інтересах суспільства й держави;  уміти добувати, переробляти інформацію, одержану з різних джерел;  вибирати альтернативи, що пропонує сучасне життя.

Сучасні вимоги, поставлені суспільством, державою, потребують переосмислення професійної компетентності керівників навчальних закладів та їх заступників. Знання, вміння та навички, котрі потрібні для здійснення професійної діяльності, безперечно, є важливими.

Категорія «професійна компетентність» визначається головним чином рівнем професійної освіти, досвідом та індивідуальними здібностями людини, її мотивованими прагненнями до безперервної самоосвіти та самовдосконалення, творчим і відповідальним ставленням до справи.

На мою думку, сучасний заступник керівника — це, насамперед, високо компетентна людина, яка уміє ставити актуальні задачі перед колективом, радитися з учителями, об'єднувати їх, створювати творчу атмосферу та сприятливий психологічний клімат у колективі, організовувати цікаве повноцінне життя учнівського колективу, запроваджувати передовий педагогічний досвід. Заступник керівника повинен гармонійно поєднувати в собі якості адміністратора і колективіста, діловитість і людяність.

Заступник директора з навчально-виховної роботи – це перш за все вчитель. Але не кожен вчитель може стати і бути  заступником директора.

Тому, модель професійної компетентності в кожного практикуючого заступника директора з навчально-виховної роботи – своя.

Мій професійний досвід заступника керівника знаходить прояв у моїй діяльності, пов'язаній з реалізацією посадових функцій і розв'язанням професійних задач та ситуацій. Щодо професійної діяльності, то тут питання управлінської компетентності безпосередньо пов'язане з професіоналізмом.

Найбільш ефективними й доцільними формами підвищення рівня управлінської компетентності заступника керівника є:

 • наради,
 • конференції,
 • педагогічні виставки,
 • школа резерву керівних кадрів загальноосвітніх навчальних закладів.

Наради — це організаційно-педагогічна форма діяльності, на якій відбувається спільне обговорення, вирішення управлінсько-педагогічних проблем функціонування і розвитку школи. За цільовою установкою наради поділяються на проблемні, настановні, тематичні, підсумкові, підготовка та проведення яких має свою специфіку та технології реалізації.

До основних традиційних форм підвищення управлінської компетентності віднесено конференції. У нашій школі практикуємо проведення науково-практичної конференції, яка є формою підбиття підсумків роботи над актуальною педагогічною проблемою, виявлення й узагальнення кращого педагогічного досвіду.

Педагогічна виставка є формою пропаганди і впровадження прогресивного досвіду управлінсько-педагогічної діяльності. Тематика експозиції передбачає презентацію найефективніших форм і методів управлінської  та педагогічної діяльності, показ системи роботи та її ефективність.

Школа резерву керівних кадрів є однією з масових форм і передбачає декілька етапів підготовки керівних кадрів.

Підвищенню управлінської компетентності сприяють групові організаційно-педагогічні форми діяльності:

 • семінари,
 • школа молодого керівника,
 • управлінське консультування,
 • тренінги,
 • презентації управлінського досвіду.

Та індивідуальні:

 • самоосвіта,
 • атестація,
 • дні управління в школі.

Однією із дієвих сучасних форм навчання заступника керівника школи є «Педагогічна студія». «Педагогічна студія» - це своєрідна лабораторія творчих задумів, де можна перевірити, відпрацювати нові ідеї і запобігати майбутнім педагогічним і методичним помилкам.

Також формую систему якісної управлінської самоосвіти шляхом соціологічного методу - методу контент - аналізу (вивчення документів, отримання висновків , прогнозу розвитку,  формування цілей, планування, контролю, регулювання, інструкцій, методичних вказівок та рекомендацій).

Таким чином, моя діяльність як заступника директора полягає в тому, щоб забезпечити умови вчителям для виконання їх задач. А діяльність учителя при такому ж підході оцінюється за тим, як він забезпечує умови для оволодіння учнів компетенціями.

Якщо заступник директора з навчально-виховної роботи професійно удосконалюється, це дозволяє йому ініціювати і підтримувати самопізнання, саморозвиток усіх суб’єктів освітнього процесу.

Насамкінець хочу побажати, щоб вашу вчительську долю завжди супроводжували ВІРА, ЛЮБОВ, НАДІЯ, бо, згідно з істинним висловленням однієї мудрої людини, «якщо Віра стане човником, Любов – вітрилом, Надія – морем, то можна сміливо долати освітні хвилі».

1

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
8 грудня 2018
Переглядів
763
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку