26 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

ДПА з інформатики 9 клас у формі контрольної роботи (10 варіантів)

Про матеріал
Збірник завдань (10 варіантів) для проведення ДПА з інформатики у 9 класі у формі контрольної роботи згідно методичних рекомендацій Міністерства освіти та науки.
Перегляд файлу

Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 21 м. Житомира

 

 

Номінація: Збірник практичних задач і вправ, тестові завдання, збірники текстів диктантів і переказів

 

Житомир - 2019

Розглянуто науково-методичною радою  Загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 21 м. Житомира, Протокол № 3 від 15 січня 2019 року

 

 

Рецензент:

Капустянська Ірина Анатоліївна, заступник директора з навчальновиховної роботи ЗОШ № 21 м. Житомира, вчитель вищої категорії, вчитель-методист

 

 

 

Укладачі:

Андрущенко Людмила Вікторівна, вчитель інформатики , вчитель вищої категорії, вчитель-методист

Пустовойт Мирослава Володимирівна, вчитель інформатики, спеціаліст

 

 

 

 

Збірник містить завдання для державної підсумкової атестації з інформатики, подані у формі підсумкових контрольних робіт. Зміст посібника відповідає програмованим вимогам курсу інформатики загальноосвітніх навчальних закладів (11-річн. школа).

У посібнику наведено 10 варіантів робіт, критерій оцінювання, бланк відповідей.

Призначено для учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів інформатики

ЗМІСТ 

 

ЗМІСТ......................................................................................................................... 3

ВСТУП........................................................................................................................ 4

ВАРІАНТ 1.................................................................................................................. 7

ВАРІАНТ 2................................................................................................................ 12

ВАРІАНТ 3................................................................................................................ 17

ВАРІАНТ 4................................................................................................................ 21

ВАРІАНТ 5................................................................................................................ 26

ВАРІАНТ 6................................................................................................................ 29

ВАРІАНТ 7................................................................................................................ 34

ВАРІАНТ 8................................................................................................................ 39

ВАРІАНТ 9................................................................................................................ 44

ВАРІАНТ 10.............................................................................................................. 49

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ.............................................................................................. 53

 

ВИСНОВОК ................................................................................................................... 54

ВСТУП

Згідно Наказу № 59 від 25.01.2019 р. Міністерство освіти і науки України Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту та Додатока 2 до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2019 року № 59 щодо переліку навчальних предметів, із яких у 2018/2019 навчальному році проводиться державна підсумкова атестація осіб, які завершують здобуття базової середньої освіти (у 9-х класах закладів загальної середньої освіти) входять:

1.                       Українська мова.

2.                       Математика.

3.                       Один із навчальних предметів зі списку (за рішенням педагогічної ради закладу освіти, затвердженим наказом керівника закладу освіти):

1) біологія, географія, зарубіжна література, іноземна мова (англійська,

іспанська, німецька або французька мова відповідно до навчального плану закладу освіти), українська література, фізика, хімія, інформатика, історія України - для учнів класів з українською мовою навчання, у яких не вивчається мова національної меншини;

Державна підсумкова атестація з інформатики проводиться за навчальною

програмою для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика. 5–9 класи», затвердженою наказом МОН від 29.05.2015585 та «Навчальною програмою поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Збірник завдань містить 10 варіантів контрольних робіт. Атестаційна

робота поділена на 3 частини.

Перша частина –12 завдань у тестовій формі з однією правильною

відповіддю на кожне завдання, завдання з вибором кількох правильних відповідей, завдання на встановлення відповідності.

Друга частина атестаційної роботи  містить одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю на складання блок-схеми алгоритму та (або) вказання типу алгоритму.

Третя частина атестаційної роботи виконується на комп’ютері й містить 2 практичних завдання, одне з яких - написання програми.

Завдання атестаційної роботи учні виконують на аркушах зі штампом

відповідного загальноосвітнього навчального закладу. Вихідні файли розв’язків завдань на комп’ютері зберігаються на диску  відповідного загальноосвітнього навчального закладу.

Державна підсумкова атестація з інформатики проводиться протягом 120

хв.

Максимальна сума балів, яку може набрати учень після виконання

підсумкової контрольної роботи у повному обсязі, становить 30 балів (табл.1).

 

Таблиця 1

Номер завдань

Кількість балів

Усього балів

1-6

1

6

7-12

2

12

13-15

4

12

Усього

 

30

 

Сума балів, нарахованих за правильно виконані учнем завдання, переводиться в оцінку за 12-ти бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів за спеціальною шкалою (табл. 2):

 

 

 

 

Таблиця 2

Відповідність кількості набраних балів оцінці за 12-ти бальною системою оцінювання

Кількість набраних балів

Оцінка за 12-ти бальною системою оцінювання навчальних досягнень

учнів

1-2

1

3-4

2

5-6

3

7-9

4

10-14

5

15-18

6

19-20

7

21-22

8

23-24

9

25-26

10

27-28

11

29-30

12

ВАРІАНТ 1

Частина І.

У завданнях 1- 6 оберіть одну правильну відповідь.

1.     Враховуючи, що кожний символ кодується одним байтом, укажіть інформаційний обсяг такого речення: Ой, яка чудова українська мова! 

A.   224 біти 

B.    248 бітів

C.    264 біти     

D.   200 бітів

2.     Укажіть пристрої інформаційної системи, що використовуються для введення даних.

A.   відеопам’ять, кеш-пам’ять, оперативна пам’ять

B.    клавіатура, мікрофон, веб-камера, сканер

C.    гнучкі та жорсткі магнітні диски, флеш-пам’ять, оптичні диски         

D.   сенсорний екран, принтер, гучномовці, навушники

3.     Укажіть вид подання об’єктів, який у вікні програми Провідник операційної системи      Windows     дає    змогу          переглянути       графічні зображення, що зберігаються у файлах.

A.   ескізи сторінок

B.    таблиця

C.    значки        

D.   список

4.     Укажіть правильний запис IP-адреси.

A. 256.133.164.12 B. 137.133.164.12

C.    255,133,164,12    

D.   256/133/164/12

5.     Укажіть дію, яка виконуватиметься при перетягуванні мишкою, якщо вказівник мишки має вигляд

A.   створення ярлика

B.    копіювання

C.    переміщення       

D.   видалення

6.     Укажіть тип програмного забезпечення, до якого належать текстові процесори та текстові редактори.

A.   прикладне

B.    службове

C.    системне

D.   інструментальне

 

У завданнях 7-10 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді з п’яти запропонованих.

 

7.     Укажіть записи, що можуть бути URL-адресами.

A.   http://школа.edu.ru

B.    http://www.onlandia.org.ua/ukr/

C.    http://www.mon.gov.ua

D.   http://www.cia.gov/

E.    http://@umniki.com.ua

8.     Укажіть правильне закінчення речення: «Виконувати операції з об’єктами операційної системи Windows, використовуючи буфер обміну, можна за допомогою…»

A.   відповідних вказівок рядка меню Вставка

B.    контекстного меню об’єкта: вказівок Вирізати, Копіювати, Вставити C. кнопок Вирізати, Копіювати, Вставити на панелі інструментів

D.   комбінацій клавіш із клавіатури, які закріплені за вказівками Вирізати, Копіювати, Вставити

E.    призначених    користувачем       довільних комбінацій клавіш із клавіатури 9.  Укажіть кілька найпоширеніших операцій, які можна виконувати в середовищі графічного редактора.

A.   виділення області зображення для редагування

B.    малювання ліній за допомогою пензлів різних кольорів, розмірів, форми і з різним натиском

C.    заповнення певних областей малюнка кольором, градієнтом кольору чи текстурою

D.   творення написів різними шрифтами

E.    визначення обсягу         файлу,        що     містить зображення

 

10. Виберіть не періодичні види публікацій A. буклет

B.    газета

C.    журнал

D.   брошура

E.    книга

11. Установіть відповідність між параметрами інструментів графічного редактора Paint та їхніми зображеннями.

 

A. товщина лінії

1)       

B. непрозорий фон

2)       

C. прозорий фон

3)       

D. розмір розпилювача

4)       

E. розмір ластику

5)       

 

 

 

12. Знайти відповідність між термінами і означеннями:

Означення терміну

Термін ОС Windows

A. Значок, яким позначений об’єкт в Windows

1) Буфер обміну

B. Посилання на деякий об’єкт, який захований десь у файловій системі Windows

2) Піктограма

C. Деяка область пам’яті комп’ютера, призначена для тимчасового зберігання інформації.

 3) Ярлик

D. Кожен комп’ютер або пристрій з’єднано із одним або кількома пристроями мережі, іноді з усіма

4) Сітка


Частина ІІ. 

Одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю на складання блок-схеми алгоритму.

13. Подати у словесній і графічній формах алгоритм знаходження величини виразу

(a – b)∙(c – d),

де a, b, c, d — дані дійсні числа.

Який тип даного алгоритму?

Частина ІІІ.

Виконання завдань за персональним комп’ютером

Всі практичні завдання слід надіслати за адресою (адресу надсилання відповідей вказує вчитель) 14. Створити бук-трейлер своєї улюбленої книги.

15. Створити програму-калькулятор        в        будь-якому         середовищі програмуванні для виконання дій додавання, множення, ділення, знаходження коренів квадратних та піднесення до квадрату та кубу двох дійсних чисел.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 2 

У завданнях 1- 6 оберіть одну правильну відповідь. 1. Укажіть, яке з наведених понять найбільш точно можна описати так: «здатність людини орієнтуватися в інформаційному просторі, використовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології відповідно до потреб ринку праці для ефективного виконання професійних обов’язків».

A.   інформаційна культура

B.    інформаційна компетентність

C.    інформаційна грамотність

D.   професійна компетентність

2.     Укажіть пристрої внутрішньої пам’яті інформаційної системи.

A.   сенсорний екран, мікрофон, сканер, веб-камера

B.    клавіатура, мишка, маніпулятори, сканер

C.    гнучкі та жорсткі магнітні диски, флеш-пам’ять, оптичні диски

D.   оперативна, постійна, напівпостійна пам’ять

3.     Укажіть зображення, які є векторними.

A.   зображення, збережені у файлах із розширенням jpg

B.    відскановані зображення

C.    об’єкти WordArt

D.   зображення, отримані з веб-камери

4.     Укажіть правильне закінчення твердження: «Веб-сторінка – це…». A. сукупність подібних за змістом і оформленням веб-сторінок, які пов’язані між собою гіперпосиланнями та розміщені на одному сервері

B.    сукупність подібних за змістом і оформленням документів, що містять текст і графіку та розміщені на одному комп’ютері 

C.    гіпертекстовий документ, що містить різноманітні об’єкти та розміщений на сервері

D.   текстовий документ, що містить різноманітні об’єкти та розміщений на комп’ютері

5.     Укажіть дію, яка виконується під час швидкого форматування диска.

A.   розмітка на доріжки і сектори

B.    очищення вмісту FAT 

C.    запис на диск системних файлів

D.   дефрагментація

6.     Укажіть об’єкт текстового документа Microsoft Word, який має такі параметри: відступ, вирівнювання, інтервал. A. сторінка

B.    абзац

C.    символ

D.   список

 

У завданнях 7-10 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді з п’яти запропонованих.

 

7.     Укажіть основні складові комп’ютера.

A.   внутрішня пам’ять

B.    зовнішня пам’ять

C.    пристрої введення

D.   центральний процесор

E.    пристрої виведення

8.     Укажіть правильне закінчення твердження: «Під час роботи в комп’ютерній мережі користувачам надається можливість…»

A.   здійснювати обмін даними між користувачами, комп’ютери яких приєднані до мережі

B.    спільно використовувати програми

C.    спільно використовувати файли, які містять паперові документи 

D.   спільно використовувати один комп’ютер

E.    спільно використовувати принтери, модеми та інші периферійні пристрої

9.     Укажіть комп’ютерні публікації, які можна створити за вбудованими шаблонами в програмі MS Publisher.

A.   Бланк

B.    Візитна картка

C.    Резюме

D.   Почесні грамоти

E.    Папка

10. Значок файлу електронної книги табличного процесора MS Excel має такий вигляд:

 

 

 

A.

B.  

C.

                                D.                                                                              

E.

 

11. Установіть відповідність між вказівками операційної системи Windows та комбінаціями клавіш, за допомогою яких їх можна виконати.

 

 

A. Копіювати

1. Ctrl + X

B. Вирізати

2. Ctrl + C

C. Вставити

3. Delete або Backspace

D. Скасувати дію

4. Ctrl + V

E. Видалити

5. Ctrl + Z

 

 

 

12. Встановіть відповідність між описом топології мережі та її назвою.

 

5) У мережі використовується спеціальний пристрій, через який до неї підключено всі інші комп’ютери

1. Зірка

6) Усі пристрої послідовно підключено до одного кабелю

2. Шина

7) Пристрої мережі послідовно підключено один з одним, останній підключено до першого

3. Кільце

8) Кожен комп’ютер або пристрій з’єднано із одним або кількома пристроями мережі, іноді з усіма

4. Сітка

 

 

 

Частина ІІ

Одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю на складання блок-схеми алгоритму.

 

13. Обчислити шлях за швидкістю і часом руху. Записати алгоритм у словесній та графічній формі. Який тип алгоритму?

 

Частина ІІІ.

Виконання завдань за персональним комп’ютером

Всі практичні завдання слід надіслати за адресою (адресу надсилання відповідей вказує вчитель)

14. Створіть зображення за зразком відповідним програмним забезпеченням:

 

 

 

15. Створити програму-калькулятор в будь-якому середовищі програмуванні для виконання дій додавання, множення, ділення, знаходження коренів квадратних та піднесення до квадрату та кубу двох дійсних чисел.

ВАРІАНТ 3

У завданнях 1- 6 оберіть одну правильну відповідь.

1.    Укажіть розширення файлу, призначеного для редагування презентації в середовищі MS PowerPoint.

A.  htm, html

B.  mht, mhtml

C.  pps, ppsx  

D.  ppt, pptx

2.    Укажіть зовнішній запам’ятовуючий пристрій комп’ютера, який може зберігати найбільший обсяг даних.

A.   дискета

B.    флеш-пам’ять

C.    жорсткий диск   

D.   лазерний диск

3.    Укажіть, яким кольором буде зафарбовано виділений фрагмент у середовищі графічного редактора Paint за вибору вказівки Очистити.

A.   білим кольором

B.    кольором, що збігається з фоном малюнка

C.    кольором фону, що встановлений на Палітрі

D.   чорним кольором

4.    Укажіть запис, що може бути URL-адресою.

A.   http://Київ.ком.ua

B.    www://http.mon.gov.ua

C.    [email protected]      

D.   http:// www.umniki.com.ua

5.    Укажіть метасимвол, який використовують у шаблонах імен файлів для заміни одного довільного символа. A. *

B.    ?

C.    !

D.   _

6.    Укажіть об’єкт текстового документа Microsoft Word, який має такі параметри: розміри полів, орієнтація, розмір аркуша.

A.      абзац

B.      сторінка

C.      символ      

D.      список

 

У завданнях 7-10 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді з п’яти запропонованих.

7.    Якої з базових алгоритмічних структур не існує?

A.      Повторення

B.      Перевірки

C.      Слідування

D.      Переслідування

E.       Розгалуження

8.    Укажіть пристрої, що призначені для введення даних.

A.      сканер

B.      маніпулятор мишка

C.      веб-камера

D.      монітор     

E.       клавіатура

9.    Укажіть властивості, які має файл.

A.      назва та розширення

B.      обсяг

C.      місце збереження

D.      наявність ярликів до файлу

E.       дата та час створення

 

10.                       Виберіть типи діаграм, які можна створювати засобами MS Exel.

A.      Гістограма

B.      Квіткова

C.      Точкова

D.      Пелюсткова

E.       Секторна

 

 

11.                       Установіть відповідність між видами мереж та їх характеристиками за розміром охоплюваної території.

A. персональна мережа

1. охоплює великі території, об’єднує окремі мережі та окремі комп’ютери для взаємодії з іншими об’єктами глобальної мережі

B. локальна мережа

2. об’єднує персональні електронні пристрої (телефон, кишеньковий комп’ютер, смартфон, ноутбук, гарнітуру тощо)

C. міська мережа

3. охоплює окремі мережі та окремі комп’ютери на території певного регіону

D. глобальна мережа

4. працює в кількох або усіх районах міста

E. регіональна мережа

5. охоплює порівняно невелику територію чи групу будівель

 

12.                       Установіть відповідність між висловами:

 

A. мультимедіа

1. Текс, графічні зображення, аудіо та відео

B. картрідер

2. поєднання різних способів подання повідомлень

C. об’єкти мультимедійних повідомлень

3. програма для перегляду та прослуховування мультимедійних даних

D. редактор мультимедійних повідомлень

4. пристрій для роботи з флеш-картами

E. мультимедійні програвачі

5. програми для створення та редагування звукових та відеоданих

 

 

 

 

Частина ІІ. 

Одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю на складання блок-схеми алгоритму.

 

13.                       Скласти алгоритм за даною умовою: чи  дане чотиризначне число читається однаково зліва направо і справа наліво?

 

Частина ІІІ.

Виконання завдань за персональним комп’ютером

Всі практичні завдання слід надіслати за адресою (адресу надсилання відповідей вказує вчитель)

1.  Створіть документ за зразком:

14.                       Створіть календар на 2019 рік.

 

 

15.                       Скласти програму для задачі.

Задача. Підрахувати вартість обгортки подарунка у вигляді куба з ребром а см, якщо 1 м2 кольорового паперу коштує т грн.

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 4

У завданнях 1- 6 оберіть одну правильну відповідь.

1.       Укажіть програму, засобами якої можна створювати слайдові презентації.

A.  MS WordPad

B.  MS PowerPoint

C.  Explorer

D.  Блокнот

2.       Укажіть пристрої інформаційної системи, що належать до зовнішньої пам’яті.

A.  оперативна, постійна, напівпостійна пам’ять

B.  клавіатура, мишка, маніпулятори, сканер

C.  гнучкі та жорсткі магнітні диски, флеш-пам’ять, оптичні диски

D.  сенсорний          екран,        принтер,   гучномовці, навушники

3.       Укажіть мінімальний об’єкт, що використовується у растрових графічних редакторах.

A.  точка екрана (піксель)

B.  графічний примітив Об’єкт (прямокутник, коло тощо)

C.  символ

D.  палітра кольорів

4.       Укажіть правильне закінчення твердження: «Веб-сайт – це…»

A.  сукупність подібних за змістом і оформленням веб-сторінок, які пов’язані між собою гіперпосиланнями та розміщені на одному сервері B. сукупність подібних за змістом і оформленням документів, що містять текст і графіку та розміщені на одному комп’ютері

C.    гіпертекстовий документ, що містить різноманітні об’єкти та розміщений на сервері

D.   текстовий документ,      що     містить       різноманітні об’єкти та розміщений на комп’ютері

5.       Укажіть дії, які виконуються під час дефрагментації диска.

A.  розмітка на доріжки і сектори

B.  перерозміщення файлів, при якому вони розташовуються в неперервних областях дискового простору

C.  перевірка на наявність логічних помилок і фізичних дефектів

D.  очищення від непотрібних даних

6.       Укажіть об’єкт текстового документа Microsoft Word, який має такі параметри: стиль накреслення, розмір, колір тексту. A. сторінка

B.    абзац

C.    символ       

D.   список

 

У завданнях 7-10 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді з п’яти запропонованих.

 

7.       Укажіть пристрої, що використовуються для введення даних.

A.  плотер

B.  джойстик

C.  графічний планшет

D.  сенсорний монітор

E.   тачпед

8.       Укажіть апаратні ресурси Інтернету.

A.  комп’ютери

B.  програми, що забезпечують функціонування мережі

C.  канали зв’язку

D.  мережне обладнання

E.   веб-документи, що зберігаються на серверах мережі

9.       Укажіть кілька найпоширеніших операцій, які можна виконувати в середовищі графічного редактора.

A.  виділення області зображення для редагування 

B.  малювання ліній за допомогою пензлів різних кольорів, розмірів, форми і з різним натиском

C.  заповнення певних областей малюнка кольором, градієнтом кольору чи текстурою

D.  створення написів різними шрифтами

E.   визначення обсягу         файлу,        що     містить зображення

 

10. Укажіть редактори для опрацювання електронних таблиць.

 

A.  Microsoft Paint

B.  MS Exel

C.  SpreedShets

D.  Corel Photo-Paint

 

11. Встановити відповідність типів даних

 

A. integer

1)

рядковий

B. real

2)

цілий

C. char

3)

звичний

D. boolean

4)

дійсний

E. string

5)

логічний

 

 

12. Поставте у відповідність назвам клавіш їхні призначення.

 

A. Ctrl, Alt

1) клавіша видалення символа ліворуч від курсора

B. Enter

2) клавіша видалення символа праворуч від курсора

C. Tab

3) клавіші керування, використовуються для зміни призначення інших клавіш

D. Backspace

4) клавіша введення команди

E. Del

5) клавіша табуляції, призначена для переміщення текстового курсора на декілька позицій вправо

 

Частина ІІ. 

Одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю на складання блок-схеми алгоритму.

13. Записати алгоритм переходу вулиці без світлофора у словесній та графічній формі. Який тип алгоритму?

Частина ІІІ.

Виконання завдань за персональним комп’ютером

Всі практичні завдання слід надіслати за адресою (адресу надсилання відповідей вказує вчитель)

14. Створіть діаграми за зразком засобами табличного процесора.

 

15. Створити програму в будь-якому середовищі програмуванні за наступною умовою: відомо початкові та кінцеві показники спожитої електроенергії. Вартість 1кВт·год електроенергії становить  0,9  грн, якщо обсяг споживання не перевищив 100кВт·год. Для понаднормових витрат тариф становить 1,68грн.  

Обчисліть кількість спожитої електроенергії за та поза нормою, суму до сплати.

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 5

У завданнях 1- 6 оберіть одну правильну відповідь.

1.            Укажіть правильне закінчення твердження: «Слайд – це…».

A.   символ презентації

B.    основний елемент презентації

C.    абзац презентації     

D.   рядок презентації

2.            Укажіть вид пам’яті, що дає змогу зберігати дані після вимкнення живлення комп’ютера.

A.   оперативна пам’ять

B.    кеш-пам’ять

C.    зовнішня пам’ять

D.   відеопам’ять

3.            Укажіть вид подання об’єктів, який у вікні програми Провідник операційної системи Windows дає змогу переглянути графічні зображення, що зберігаються у файлах.

A.   ескізи сторінок

B.    таблиця

C.    значки   

D.   список

4.            Укажіть середовище зв’язку, у якому швидкість передавання даних найбільша.

A.   кручена пара

B.    оптоволокно

C.    коаксіальний кабель

D.   Wi-Fi

5.            Укажіть, яку назву зазвичай має файл, призначений для інсталювання програми.

A.   ReadMe.txt

B.    Setup.exe C. Run.exe

D. Install.txt

6.            Укажіть, що в середовищі текстового процесора Microsoft Word необхідно зазначити для збереження текстового документа в певному форматі.

A.   розмір шрифту

B.    параметри сторінки

C.    параметри абзацу

D.   тип файлу

 

У завданнях 7-10 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді з п’яти запропонованих.

 

7.            Укажіть пристрої, що використовуються для виведення даних. A. монітор

B.    мікрофон

C.    принтер

D.   трекбол

E.    звукові колонки

8.            Укажіть розширення, які можуть мати файли веб-сторінки.

A.   mht

B.    htm

C.    html

D.   txt

E.    mhtml

9.            Укажіть твердження, які характеризують векторні зображення. A. використовується даний вид графіки тоді, коли потрібно якісно і чітко передати в зображенні відтінки кольорів і плавні переходи від одного кольору до іншого

B.    графічне зображення будується з графічних примітивів 

C.    кожне графічне зображення має багатошарову структуру

D.   графічне зображення складається з пікселів

E.    розмір файлу зображення залежить від висоти і ширини зображення

10.        Вказати основні поняття мови Паскаль

 

A.   алфавіт

B.    список

C.    службові слова

D.   таблиці

E.    команди

 

11.        Установіть відповідність між інформаційними процесами та їхніми правильними означеннями.

A. зберігання повідомлень

1) процес створення умов, що не допускають втрати, пошкодження, несанкціонованого доступу або зміни повідомлень

B. передавання повідомлень

2) процес отримання нових повідомлень із наявних

C. захист повідомлень

3) процес фіксування повідомлень на матеріальному носії

D. опрацювання повідомлень

4) процес пошуку і добору необхідних повідомлень із різних джерел

E. збирання повідомлень

5) процес   переміщення   повідомлень   від джерела до приймача

 

 

12.        Вказати відповідність, що означає знак в табличному процесорі:

 

 

 

 

Частина ІІ. 

Одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю на складання блок-схеми алгоритму.

13.        Скласти алгоритм для визначення існування трикутника, якщо відомо його три сторони. Записати алгоритм у словесній та графічній формі. Який тип алгоритму?

 

Частина ІІІ.

Виконання завдань за персональним комп’ютером

Всі практичні завдання слід надіслати за адресою (адресу надсилання відповідей вказує вчитель)

14.        Створіть слайдову презентацію  «Сім природних чудес України».

 

 

15.        За введеним номером дня тижня визначити його назву.

  

ВАРІАНТ 6

У завданнях 1- 6 оберіть одну правильну відповідь.

1.                      Укажіть правильне закінчення твердження: «Сортувальник слайдів у MS PowerPoint дає змогу переглянути…».

A.   поточний слайд презентації в збільшеному масштабі

B.    зображення всіх слайдів презентації один за одним

C.    загальну структуру презентації

D.   нотатки до слайдів 

2.                      Укажіть приклад інформаційного процесу збереження даних.

A.   усна відповідь учня

B.    фотографування

C.    показ пантоміми

D.   телефонна розмова

3.                      Оберіть правильне розширення файлів, створених в MS Publisher

A.   .xls

B.    .pub

C.    .doc

D.   .txt

E.    MS Publisher

4.                      Укажіть об’єкт текстового документа MS Word, який має такі параметри: відступ, вирівнювання, міжрядковий інтервал.

A.   сторінка

B.    абзац

C.    символ

D.   малюнок

5.                      Укажіть вид інтернет-шахрайства, що спрямоване на отримання конфіденційних відомостей користувачів з метою доступу до чужих коштів.

A.   файлові віруси

B.    макровіруси

C.    фішинг

D.   спам

6.                      Укажіть найменший об’єкт, який використовують під час опрацювання тексту в середовищі графічного редактора.

A.   точка екрана (піксель)

B.    слово

C.    символ

D.   речення

 

У завданнях 7-10 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді з п’яти запропонованих.

 

7.                      Укажіть програми, які призначені для роботи з архівами.

A.   Paint

B.    Microsoft Word

C.    WinRar

D.   7Zip

E.    Notepad

8.                      Укажіть елементи, які містить URL-адреса  http://www.ime.edu-ua.net/em.html.

A.   назва протоколу для доступу до ресурсу

B.    тип ресурсу

C.    назва папки

D.   адреса сервера, на якому зберігається ресурс

E.    ім’я файлу відповідного веб-документа 

9.                      Укажіть пристрої, за допомогою яких можна надрукувати креслення. A. сканер

B.    плотер

C.    модем

D.   принтер

E.    дигітайзер

10.                 При створенні діаграми вказується: A. розмір діаграми

B.    тип діаграми

C.    легенда

D.   діапазон даних

E.    назва діаграми

 

11.                 Установіть відповідність між розширенням файлу та програмою, якою цей файл можна відкрити.

A. .txt

1) аудіопрогравач

B. .zip

2) графічний редактор

C. .bmp

3) текстовий редактор

D. .sys

4) архів

E. .mp3

5) операційна система

 

12.                 Встановити відповідність команди і вкладки Power Point

A. Рисунок

1) Формат

B. Стилі фігур

2) Вставлення

C. Теми

3) Файл

D. Створити

4) Конструктор

E. Сортувальник слайдів

5) Вигляд

 

 

 

Частина ІІ. 

Одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю на складання блоксхеми алгоритму.

13.                 Подати у словесній і графічній формі алгоритм для перевірки чи цифри даного тризначного числа утворюють арифметичну прогресію. Який тип даного алгоритму?

Частина ІІІ.

Виконання завдань за персональним комп’ютером

Всі практичні завдання слід надіслати за адресою (адресу надсилання відповідей вказує вчитель)

14.                 Створити будь-яким графічним редактором малюнок за зразком.

 

 

15.                 Створити програму. Визначити більше з двох заданих різних чисел. 

 

ВАРІАНТ 7

У завданнях 1- 6 оберіть одну правильну відповідь.

1.       Укажіть кількість символів, що використовуються у комп’ютері для кодування даних.

A.   128

B.    256

C.    512

D.   2

2.       Укажіть програму з пакету MS Office, яка призначена для створення і верстання публікацій.

A.   MS Word

B.    MS PowerPoint

C.    MS Outlook         

D.   MS Publisher

3.       Укажіть мінімальний об’єкт, що використовується у растрових графічних редакторах.

A.   точка екрана (піксель)

B.    графічний примітив Об’єкт (прямокутник, коло тощо)

C.    символ

D.   палітра кольорів

4.       Укажіть складову операційної системи, що забезпечує взаємодію користувача із системними і прикладними програмами.

A.   інтерфейс

B.    утиліти

C.    драйвер

D.   ядро

5.       Укажіть прийом роботи з мишкою, за допомогою якого можна завантажити прикладну програму на виконання.

A.   подвійне клацання

B.    клацання правою клавішею мишки

C.    затримка мишки

D.   протягування мишки

6.       Укажіть клавішу, натискання та утримання якої перемикає регістр введення символів у середовищі текстового процесора Microsoft Word. A. Caps Lock

B.    Shift

C.    Num Lock

D.   Insert

 

У завданнях 7-10 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді з п’яти запропонованих.

 

7.       Укажіть         правильне закінчення          твердження:       «Флеш-карти

(універсальні носії для зберігання даних) використовуються у…».

A.   комп’ютерах

B.    мобільних телефонах

C.    мікрохвильових печах

D.   цифрових фотокамерах

E.    механічних годинниках

8.       Укажіть властивості мереж з виділеним сервером.

A.   питання      захисту       ресурсів      вирішуються кожним користувачем самостійно

B.    адміністрування   здійснюється централізовано адміністратором мережі

C.    кількість комп’ютерів обмежена апаратним забезпеченням сервера і мережі

D.   питання адміністрування свого комп’ютера займається кожен користувач

E.    широкий і комплексний захист ресурсів і користувачів

9.       Укажіть особливості векторних графічних зображень.

A.   великі за обсягом файли зображень

B.    реалістичність зображень

C.    природність кольорів

D.   збереження якості при масштабуванні

E.    невеликі за обсягом файли зображень

10.   Які дії виконує дана кнопка ?

A.   скасувати об'єднання

B.    записати текст по центру

C.    розділили клітинки

D.   об'єднати клітинки 

E.    записати текст по ширині

 

11.  Установіть відповідність між об’єктами та методами їх виділення у середовищі текстового процесора Microsoft Word за допомогою лівої клавіші мишки.

A. слово

1) двічі клацнути зліва від початку тексту у рядку або тричі клацнути у будь-якому місці рядка

B. речення

2) двічі клацнути на слові

C. абзац

3) натиснути клавішу Ctrl та клацнути у будьякому місці речення

D. рядок

4) тричі клацнути зліва від початку тексту у рядку

E. документ

5) клацнути зліва від початку тексту у рядку

 

12.  Вказати призначення операторів

 

A. :=

1) введення даних з клавіатури

B. Read

2) оператор присвоєння

C. Write

3) підпрограма процедура

D. function

4) підпрограма функція

E. procedure

5) виведення даних на монітор

 

Частина ІІ. 

Одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю на складання блок-схеми алгоритму.

13.  Виконайте алгоритми. Запишіть одержаний результат

 

 

 

 

 

Частина ІІІ.

Виконання завдань за персональним комп’ютером

Всі практичні завдання слід надіслати за адресою (адресу надсилання відповідей вказує вчитель) 14. Українці – співуча нація,  пісня супроводжує їх усе життя.

Створіть презентацію-караоке для музичного твору «Пісня про рушник». 

 

15. Створити програму для розв’язку задачі: Відомо коефіцієнти квадратного рівняння. Визначити скільки коренів має дане рівняння: 2, 1 або 0.

ВАРІАНТ 8

У завданнях 1- 6 оберіть одну правильну відповідь.

1.       Враховуючи, що кожний символ кодується одним байтом, укажіть інформаційний обсяг такого речення: Любіть Україну, як сонце, любіть! A. 232 біти B. 264 біти

C.    263 біти

D.   208 бітів

2.       Укажіть правильне закінчення твердження «SFX-архів – це…».

A.   архівований файл із розширенням exe, який автоматично розпаковує заархівовані файли і папки

B.    архівований файл із розширенням zip, який був створений з максимальним ступенем стиснення

C.    архів rar, що зберігається в кількох файлах, які називаються томами D. архівований файл із розширенням rar, який був створений без стиснення

3.       Укажіть засіб, що використовують для виведення графічних зображень.

A.   графічний планшет

B.    монітор

C.    веб-камера

D.   сканер

4.       Укажіть правильне закінчення твердження: "Видавничі системи – це системи опрацювання тексту, які призначено для створення..." .

A.   макетів поліграфічних видань 

B.    відеофільмів і відеокліпів

C.    шаблонів слайдових презентацій  

D.   шаблонів потокових презентацій 

5.       Укажіть прийом роботи з мишкою, за допомогою якого можна викликати контексне меню.

A.   подвійне клацання

B.    клацання правою клавішею мишки

C.    затримка мишки

D.   протягування мишки 

6.       Укажіть найменший об’єкт, який використовується у середовищі текстового процесора Microsoft Word.

A.   точка екрана (піксель)

B.    слово

C.    символ

D.   речення 

 

У завданнях 7-10 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді з п’яти запропонованих.

 

7.       Укажіть URL-адреси пошукових служб.

A.   http://www.mon.gov.ua/

B.    http://www.google.com.ua/

C.    http://meta.ua/

D.   http://www.umniki.com.ua/

E.    http://www.yandex.ua/

8.       Укажіть основні функції текстових процесорів.

A.   введення тексту з клавіатури

B.    редагування та форматування тексту

C.    збереження документів

D.   фільтрування даних

E.    друкування

9.       Укажіть типи вікон, які використовують в операційній системі Windows.

A.   вікно програми

B.    діалогове вікно

C.    вікно заперечень

D.   вікно повідомлень

E.    робоче вікно

 

10.  Анімація застосовується до слайдів та об'єктів командами вкладки

 

 

A.   Конструктор

B.  

C.    Перехід

D.   Основне

E.    Анімація

F.     Вигляд

 

 

 

11.  Установіть відповідність між діями та інструментами для їх виконання.

 

A. намалювати трикутник

1) Розпилювач (Распылитель)

B. додати до малюнка текстове пояснення

2) Прямокутник(Прямоугольник)

C. зафарбувати деяку замкнену область малюнка

3) Багатокутник(Многоугольник)

D. зобразити прямокутник

4) Заливка

E. зафарбувати деяку замкнену область малюнка з ефектом розпилювання

5) Напис (Надпись)

 

12.  Вказати відповідність значення функцій:

 

A. СЕРЕДНЄ ЗНАЧЕННЯ

1) PRODUCT

B. CУММ

2) IF

C. ЯКЩО

3) AVERAGE

D. ДОБУТОК

4) SUM

E. ОКРУГЛ

5) ROUND

 

6) MAX

 

 

Частина ІІ. 

Одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю на складання блок-схеми алгоритму.

13.  Складіть блок-схему алгоритму знаходження х з рівняння ах + b = с. Виконайте його при: а = 2, b = -8, с = 18

 

Частина ІІІ.

Виконання завдань за персональним комп’ютером

Всі практичні завдання слід надіслати за адресою (адресу надсилання відповідей вказує вчитель)

14.  Створіть файл Забруднення атмосфери в містах України у 2017 році.xls. 

Використовуючи логічну функцію, обчисліть рівень забруднення повітря у клітинках E3:E55. 

Виконайте  умовне форматування в стовпці  Рівень забруднення повітря, з метою виділення даних в клітинці відповідними кольорами: «дуже високий»(більше14,2) - червоним, «високий»(більше12,5) - фіолетовим, «підвищений» (менше 12,5) - синім. 

Забруднення у містах України за 2017 рік

Зразок виконання 

 

 

 

 

 

15.  Створити програму

Відомо натуральне число. Визначити парне воно чи ні.  


ВАРІАНТ 9

У завданнях 1- 6 оберіть одну правильну відповідь.

1.       Укажіть браузер, який входить до складу операційної системи Windows.

A.  Safari

B.  Netscape Navigator

C.  Internet Explorer

D.  Mozilla FireFox

2.       Укажіть програми, що здатні без відома та згоди користувача «розмножуватися» і виконувати небажані та шкідливі дії на комп’ютері.

A.   хакери

B.    комп’ютерні віруси

C.    брандмауери

D.   антивіруси

3.       Укажіть правильне закінчення речення: «Растрове зображення – це…» A. від англ. рicture element – елемент зображення, найменший елемент растрового зображення або екрана, який може мати індивідуальні параметри: яскравість, колір та інше

B.    зображення, що складається з пікселів (точок)

C.    зображення, яке формується з геометричних примітивів (точок, ліній, кіл і багатокутників) за вказаними формулами D. розділ комп’ютерної графіки, сукупність прийомів та інструментів (як програмних, так і апаратних), призначених для зображення об’ємних об’єктів

4.       Укажіть ім’я файлу, яке відповідає шаблону t???.d*.

A.   text.doc

B.    temp.txt

C.    next.dot

D.   тест.dll

5.       Укажіть вигляд, якого набуває вказівник мишки під час наведення на гіперпосилання.

A.  

B.  

C.  

D.  

6.       Укажіть комбінацію клавіш, яку потрібно натиснути для виділення всього тексту в середовищі текстового процесора Microsoft Word.

A.   Ctrl+A B. Ctrl+F

C.    Ctrl+P

D.   Ctrl+N

 

У завданнях 7-10 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді з п’яти запропонованих.

 

7.       Укажіть пристрої комп’ютера, які розміщуються всередині системного блока.

A.   пристрої введення-виведення

B.    контролери пристроїв введення-виведення 

C.    засоби комп’ютерного зв’язку

D.   процесор

E.    запам’ятовуючі пристрої

8.       Укажіть критерії, які можна застосовувати для пошуку файлів.

A.   ім’я

B.    дата останнього перегляду

C.    дата створення

D.   наявність у тексті певного слова чи фрази

E.    вміст малюнка

9.       Укажіть редактори для опрацювання векторних зображень.

A.   Microsoft Paint

B.    Corel Draw

C.    Adobe Illustrator

D.   Adobe Photoshop

E.    Photo Editor

10. Розмітка слайда змінюється командами

A.   Створити слайд

B.    Макет

C.    Вставити

D.   Параметри сторінки

E.    Сторінки нотаток

 

 

 

11. Установіть відповідність між інформаційними процесами та їхніми правильними означеннями.

 

A. зберігання повідомлень

1) процес створення умов, що не допускають втрати, пошкодження, несанкціонованого доступу або зміни повідомлень

B. передавання повідомлень

2) процес отримання нових повідомлень із наявних

C. захист повідомлень

3) процес фіксування повідомлень на матеріальному носії

D. опрацювання повідомлень

4) процес пошуку і добору необхідних повідомлень із різних джерел

E. збирання повідомлень

5) процес переміщення повідомлень від джерела до приймача

 

 

12. Вказати призначення комбінації клавіш

A. Ctrl+C

1) змінити мови

B. Ctrl+V

2) копіювати

C. Ctrl+Shft

3) перехід між вікнами

D. Alt+F4

4) вставити

E. Alt+Tab

5) закрити вікна

 

6) вирізати

 

Частина ІІ. 

одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю на складання блок-схеми алгоритму.

13. Виконайте алгоритм. Запишіть одержаний результат.

 

Частина ІІІ.

Виконання завдань за персональним комп’ютером

Всі практичні завдання слід надіслати за адресою (адресу надсилання відповідей вказує вчитель)

14. Створити у відповідному середовищі файл за зразком:

 

 

 

15. Відомо сторони трикутника. Скласти програму, яка визначає тип трикутника: “Рівносторонній”, “Рівнобедрений” або “Різносторонній” .

 

ВАРІАНТ 10

У завданнях 1- 6 оберіть одну правильну відповідь.

1.        Укажіть, що або кого називають «провайдером»

A.        програміст, який налагоджує комп’ютери для роботи в мережі Інтернет

B.        організація, що забезпечує зв’язок користувача з мережею Інтернет

C.        програміст, який налагоджує програмне забезпечення для роботи з мережею

D.        організація, яка надає послуги з налагодження роботи комп’ютерних мереж

2.        Укажіть програми, які здатні самовідтворюватися.

A.        троянські коні

B.        брандмауери

C.        мережні хробаки

D.        антивіруси

3.        Укажіть назву точкового елемента екрана монітора.

A.        точка

B.        піксель

C.        растр

D.        зерно люмінофора

4.        Укажіть, що визначає розширення файлу.

A.        час створення файлу

B.        обсяг файлу

C.        адресу файлу на диску

D.        тип даних, що містяться у файлі

5.        Укажіть програму, яка відкривається при стандартних установках операційної системи Windows, якщо двічі клацнути мишкою на значку файлу з розширенням txt.

A.        Microsoft Word

B.        Блокнот

C.        Internet Explorer

D.        Paint

6.        Укажіть операцію форматування, яку можна виконати за допомогою кнопки у  середовищі текстового процесора Microsoft Word.

 

A.        установити напрямок розташування тексту

B.        установити міжрядковий інтервал

C.        зменшити відступ зліва

D.        збільшити відступ зліва

 

У завданнях 7-10 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді з п’яти запропонованих.

 

7.        Укажіть види кабелів, якими можуть з’єднувати комп’ютери та інші пристрої мережі у дротових середовищах.

A.        кручена пара

B.        алюмінієвий

C.        оптоволоконний

D.        коаксіальний

E.         металопластиковий

8.        Укажіть редактори для опрацювання векторних зображень.

A.        Corel Draw

B.        Microsoft Paint

C.        Photo! Editor

D.        Adobe Photoshop

E.         Adobe Illustrator

9.        Укажіть розширення файлів для збереження MS Publisher.

A.        pps

B.        wav

C.        pub

D.        doc E. jpg

 

10.   Що з переліченого є програмним забезпеченням:

A.        графічний редактор;

B.        драйвер клавіатури;

C.        операційна система;

D.        оперативна пам'ять

 

 

11.   Поставте у відповідність назвам елементів діалогових вікон їхнє призначення.

 

A. Перемикач

1) для встановлення (уведення) значення числового параметра

B. Прапорець

2) для вибору одного з кількох взаємовиключних варіантів

C. Список

3) для вибору певного об'єкта або варіанта дій

D. Текстове поле

4) містить кілька значень, з яких можна вибрати лише одне

E. Лічильник

5) для введення тексту

 

12.   Вказати призначення кнопок

A.  

1) колір шрифту

B.  

2) тип шрифту

C.  

3) відобразити всі знаки

D.  

4) вирівнювання

E.  

5) міжрядковий інтервал

 

6) текстові ефекти

 

Частина ІІ.

одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю на складання блок-схеми алгоритму.

13.   Скласти алгоритм для обчислення функції:

 

Записати алгоритм у словесній та графічній формі. Який тип алгоритму?

Частина ІІІ.

Виконання завдань за персональним комп’ютером

Всі практичні завдання слід надіслати за адресою (адресу надсилання відповідей вказує вчитель)

14.   Створіть документ за зразком:

 

 

15.   Створити програму, яка  б за заданим  трицифровим числом визначала б добуток цих цифр.

 

 

 

 

 

 

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

Державної підсумкової атестації (у формі контрольної роботи ) з інформатики 

Учня / учениці 9 _____ класу

____________________________________________________________

 

Варіант № ______

 

A

B

C

D

 

 

 

 

A

B

C

D

1

 

 

 

 

4

 

 

 

 

2

 

 

 

 

5

 

 

 

 

3

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

 

A

B

C

D

E

7

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13.       __________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Висновок

Дана збірка була використана доля підготовки до державної підсумкової атестації та проведення державної підсумкової атестації для учнів 9-х класів Загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 21 м. Житомира у 2017-2018 н.р.

Завдання розроблені згідно методичних рекомендацій та відповідають чинній програмі.

У 2018-2019 н.р. завдання використовуються під час поточного та

тематичного оцінювання та до підготовки 9-В класу до Державної підсумкової

атестації з інформатики

Для нотаток

Для нотаток

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.6
Відповідність темі
4.9
Загальна:
4.8
Всього відгуків: 7
Оцінки та відгуки
 1. Окуненко Сергій Іванович
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
 2. Прозорова Екатерина
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Гиндич Інна Євгенівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Тарценко Віталій Сергійович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Плігіна Світлана Дем'янівна
  Скажіть, будь-ласка, чи можна десь знайти відповіді до цих завдань?
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. кудревич лида
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Михайліків Володимир
  Чи можна відповіді знайти?
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 4 відгука
pdf
Додано
14 лютого 2019
Переглядів
9685
Оцінка розробки
4.8 (7 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку