Урок "Економічні задачі у середовищі EXCEL"

Про матеріал

Розробка уроку призначена для проведення заняття у 10 класі за новою програмою (2018 р)

Перегляд файлу

Економічні задачі у середовищі EXCEL.

 

Наступну розробку використовую при вивченні теми «Електронні таблиці».

 

Дидактична мета: навчити учнів виконувати обчислення в середовищі EXCEL  з метою розв’язання економічних задач, ознайомити учнів з поняттям де­позитних вкладів, їх видами; розкрити прикладне значення інформатики для обчислення сум дивіденд­них відсотків різних видів депозитних вкладів банків міста.

Розвиваюча мета: розвивати логічне, творче та само­стійне мислення учнів; вміння порівнювати, аналі­зувати, систематизувати, узагальнювати, робити ви­сновки; розвивати інформаційне, математичне та економічне мов­лення учнів.

Виховна мета: виховувати науковий світогляд учнів; уважність, працелюбність, охайність записів на дошці та в зошитах; виховувати вміння раціонально використовувати робочий час і вміння працювати в групах.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: Компютерний клас, додатки, навчальна презентація.

 

ХІД УРОКУ

 1. Організаційний момент

Клас заздалегідь поділений на чотири групи: «Теоретики», «Економісти Приватбанку», «Еко­номісти Надрабанку», «Економісти Укрсиббанку». Кожна група отримала окреме домашнє завдання.

«Теоретикам» необхідно було з'ясува­ти, що називається депозитним вкладом, види вкладів, формули простих та складних відсотків. «Економістам Приватбанку», «Економістам Пром­інвестбанку», «Економістам Укрсиббанку» необ­хідно було з'ясувати, які депозитні вклади деякі банки міста Василькова. про­понують населенню та їх особливості. Розрахунки дивідендів депозитних вкладів

 

II. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні ми часто чуємо розмови про інвестиції, кредити, фонди. Сучасне життя є своєрідною економічною школою, і людині необхідно володіти названими вище поняттями. Розуміти, як вигідніше  дати або взяти гроші під процент, на який термін  необхідно вкласти гроші, щоб їх сума значно збільшилась.

 

III. Повідомлення теми й мети уроку :                             

Тому сьогодні ми й будемо за допомогою EXCEL таблиць розв’язувати економічні задачі.

Тема уроку:  Розв’язання економічних задач у середовищі EXCEL 

Мета: застосовувати математичні обчислення в EXCEL, навчити­ся розраховувати, які дивіденди можна отримати за того чи іншого депозитного вкладу.

 

1. Актуалізація опорних знань учнів.

БЛІЦЬ-ОПИТУВАННЯ. Кожної групі (3 групи) учнів буде задано по 4 коротких запитання, на які очікуються короткі та чіткі відповіді. За правильну відповідь  група отримує 1 бал. Мені допоможе учень, який буде заповнювати таблицю результатів в EXCEL .

 1. Для чого призначені електронні таблиці?
 2. Перерахуйте єлементы вікна Excel?
 3. Які структурні елементи відрізняють Excel від стандартного вікна Windows?
 4. Назвіть|накликайте| структурні єлементы таблиці  Excel?
 5. Як утворюється адреса клітинки таблиці?
 6. Яка максимальна кількість стовпців Excel-таблиці?
 7. Які типи|типів| даних можна вводити|запроваджувати| в клітинки|чарунок,вічка,комірки| Excel-таблиці?
 8. Що називають діапазоном клітинок|чарунок,вічок,комірок|? Навести приклад|зразок|.
 9. Як ввести|запровадити| дані в клітинку|чарунку,вічко,комірку|?
 10. Як редагувати дані клітинки|чарунок,вічка,комірки|?
 11. Для чого призначені формули?
 12. Як ввести|запровадити| формулу в клітинку таблиці?

 

Оголошуються результати.

   Ми повинні наші знання навчитись використовувати для вирішування економічних питань. Додаткове творче домашне завдання –дослідити які банки відкрили свої філії у м. Василькові та які послуги вони надають клієнтам - отримала _________.  Вона зробила цікаву презентацію.

 Учні повинні згорнути вікно Excel та відкрити файл “Розумні гроші»

Теоретик-економіст. ( Презентація “Розумні гроші”)

Серед операцій, що виконує банк, найбільшу пито­му вагу займають операції зі вкладів. Банківські депозити — грошові суми, що поміщені на зберігання в банк від імені приватної або юри­дичної особи — клієнта банку. Банком нараховується певний відсоток за користу­вання цих коштів у своїй інвестиційній та кредитній діяльності. Вклади розрізняються умовами зберігання, форма­ми й розмірами доходів. Види вкладів: на запитан­ня, умовні, термінові, на пред'явника, цільові вкла­ди на дітей, виграшні, термінові депозити.

Термінові вклади приймаються на термін не менш ніж один рік. Термінові депозити приймаються на термін 1, 3, 6 і 12 місяців з виплатою відсотків залежно від вели­чини вкладу й терміну зберігання.

Цільові вклади на дітей приймаються незалежно від родинних зв'язків. Відсоток за таких вкладів най­більший, але й термін зберігання не менш ніж 10 років. При цьому додаткові внески приймаються завжди, а часткової виплати грошей ніколи не відбувається.

Виграшні вклади — це вклади, дохід від яких випла­чується у вигляді виграшу, а тиражі таких виграшів проводяться з певним періодом.

 

Учитель.  Банки пропонують різні види та умови  вкладів. Але на запитання, як нараховується прибуток, відповідь дає математика і про це нам розкаже

Теоретик-математик _____________  ( Презентація “Відсотки і економіка”)

...

2. Отримання нових знань.

Учитель. Ми розібрались в суті даної економічної задачі – це нарахування відсотків на вклад з різними умовами. Ми з’ясували, які математичні формули використовуються для таких обчислень. Дякуємо нашим теоретикам, за допомогою яких ми пройшли перший етап побудови інформаційної моделі розв’язування таких видів задач. Які наші наступні кроки, якщо ми обираємо електронні таблиці. З’ясуємо це за допомогою ПРЕЗЕНТАЦІЇ  «Розв’язування економічних задач в середовищі EXCEL»

2 слайд

Розглянемо етапи розв’язання задач за допомогою ЕТ.

І етап – визначити задані параметри та шукані параметри, необхідність додаткових параметрів – таким чином з’ясовується, які будуть назви заголовків майбутньої таблиці та створюється структура таблиці – кількість і назви стовбців, клітинки для початкових даних та розрахунків.

Наступні етапи пов’язані з роботою в середовищі ЕТ.

 

3 слайд

 Наведемо приклад розв’язку задачі,  яка  була розглянута теоретиком-математиком:

Обчисліть суму, яку отримає вкладник, і його прибуток, якщо покласти 100 грн. на  вклади “Простий” і “Складний відсоток” на два роки під 10% річних.

На слайді виділені початкові та розрахункові параметри. Обрані імена змінних. Пам’ятаємо, що інформаційна модель розв’язку задачі повинна вирішувати всі задачі одного типу.

4 слайд

наступні етапи виконуються в середовищі ЕТ

ІІ етап –  введення заголовків таблиць, заповння клітинок таблиці початковими даними (Р, r, n ).

ІІІ етап – введення формул для розрахункових даних (S, pn), які нам довів теоретик –математик, та отримання результатів.

 IV етап – аналіз результатів, які сьогодні ми будемо виконувати в усній формі, але ЕТ надають багато можливостей оформити графіки та діаграми, що ми вивчатимо пізніше.

IV етап -  приділяємо увагу форматуванню таблиці, яке повинно зробити її більш наглядною та зрозумілою. Робими висновки.

5 слайд

Наведено алгоритм створення таблиці.

Ви бачите, як виглядає таблиця в середовищі Excel, які формули необхідно використати для розрахунків. У формулах використовуються адреси клітинок, в яких розташовані значення початкових параметрів відповідно математичній формулі. Наприклад формула у клітинці Е5.

Алгоритм створення таблиці використовується у такому вигляді:

адреса клітинки або діапазону клітинок (праворуч) – зміст клітинки (ліворуч)

Уважно придивиться. Чи все Вам зрозуміло?

 

6 слайд

Демонстація відформатованої таблиці.

Основні правила:

 1.               Виділити діапазон клітино кдля  форматування
 2.               Формат ЯчейкиВ діалоговому вікні можна обрати різні вкладки:         -    число
 • выравнивание
 • шрифт
 • граница
 • вид
 • защита

Обираємо вкладку та встановлюємо потрібні параметри.

3. Набуття практичних навичок.

 А зараз перейдемо до практичної частини нашого заняття.

1. Відкрити файл мои документы\ открытый урок\Урок1.xls

2.  Лист 2 містить незаповнений шаблон такої таблиці та інструкцію - завдання.

Я вам пропоную:

1. заповнити цю таблицю початковими даними

A) p=1500; n=2; r=10% 

Б) p=1500; n=3; r=10% 

В) p=1500; n=6; r=10% 

2. ввести необхідні формули для обчислень

3. змінити форматування клітинок таблиці таким чином

Зовнішні границі – подвійна синя лінія

Внутрішні границі – товста червона лінія

Шрифт шапки таблиці -  червоний

Шрифт початкових даних – синій

Шрифт розрахунків - зелений         (5 хв.)

4. Зробити висновок: Який вид вкладу надає більші прибутки? Коли різниця більш значна?

V. Підсумок уроку.

Які переваги надає середовище ЕТ при вирішуванні задач:

 1. Чи потрібно виконувати розрахунки?
 2. Якщо ми маємо декілька варіантів однієї задачі – чи потрібно повторювати введення формул?
 3. Які дії потрібно виконати, якщо початкові значення зміняться?

Всі ці можливості називають автоматизацією таблічних розрахунків.

 

1

 

docx
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 10 клас (Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.)
Додано
15 лютого
Переглядів
470
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку