Економіка і фінанси, 9 клас, КТП

Про матеріал
Календарно-тематичне планування курсу "ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ" (9 клас, 35 годин, 1 година на тиждень). Складено за навчальною програмою з основ фінансової грамотності для 59 класy загальноосвітніх навчальних закладів, схваленою комісією з економіки Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-331).
Перегляд файлу

ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ

(9 клас, 35 годин, 1 година на тиждень)

Складено за навчальною програмою з основ фінансової грамотності для 9 класy загальноосвітніх навчальних закладів, схваленою комісією з економіки Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-331)

 

І семестр (16 год.)

уроку

Дата

уроку

Зміст уроку та види навчальної

діяльності

Прим.

ВСТУП до курсу (2 год.)

1

 

Економічний спосіб мислення. Економічна освіта.  Економічна культура і економічне мислення. Особливості економічного мислення. Модель економічної поведінки.

 

2

 

Фінансова грамотність. Залежність добробуту людини від її фінансової поведінки. Підвищення фінансової грамотності населення. Формування та розвиток основних фінансових навичок. Стратегії ухвалення фінансових рішень.

 

Учень/учениця знає, що таке економічне мислення, добробут, фінансова поведінка, фінансова грамотність, розповідає про фінансове планування, порівнює стратегії прийняття фінансових рішень, розуміє роль фінансової грамотності у житті людини.

Тема 1. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА (5 год.)

3

 

Банківська система. Поняття банківської системи. Рівні банківської системи. Види банківських систем. Центральний банк країни. Комерційні банки.

 

4

 

Поява і розвиток банківської справи. Лихварство. Перший банк у Генуї (15 ст.). Амстердамський банк (17 ст.).Початок формування банківської системи світу у 18-19 ст.

 

5

 

Основні банківські операції та безготівкові розрахунки. Класифікація банківських операцій. Функції банківських операцій. Безготівкові розрахунки.

Віртуальна екскурсія до відділення банку / Ділова гра «Банківський аукціон»

 

6

 

Практична робота №1. Оцінюємо конкурентоспроможність банку.

 

Учень/учениця знає, що таке банківська система, центральний банк країни, комерційний банк, характеризує основні банківські операції, розповідає про елементи банківської систем та взаємозв’язки між ними, оцінює переваги безготівкових розрахунків, розуміє як управляти банківським рахунком.

7

 

Узагальнення та контроль знань за вступом до курсу та темою «Банківська система».

 

Тема 2. СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (4 год.)

8

 

Поява та розвиток страхової діяльності. Перші страхові операції в Месопотамії, Стародавньому Єгипті, Іудеї. Страхування за доби античності і Середньовіччя. Морське страхування в епоху Великих географічних відкриттів. Страхова справа в країнах сучасної Європи. Страхування в Україні.

 

9

 

Страхування і страхові компанії. Поняття страхування. Мета і ознаки страхування. Функції страхування.

 

10

 

Види страхування. Класифікація страхування. Переваги та недоліки різних видів страхування. Закон України «Про страхування». Найпоширеніші види страхування в Україні

 

11

 

Віртуальна екскурсія до страхової компанії / Ділова гра «Обираємо вид страхової послуги»

 

Учень/учениця розуміє поняття страхування, знає, що таке страхова діяльність та страхова справа,  страхова компанія, страхова послуга, страховий випадок, відрізняє страховика від страхувальника, наводить приклади видів страхування, усвідомлює важливість страхування для фінансової безпеки громадян, порівнює  різні види страхування.

12

 

Узагальнення та контроль знань за темою  «Страхова діяльність».

 

Тема 3. БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (2 год.)

13

 

Поява і розвиток біржової торгівлі в Європі. Біржа та біржова торгівля. Караванна торгівля як первісна форма гуртової торгівлі. Ярмаркова торгівля. Поява спеціалізованих торгівельних центрів у 16 ст. Створення товарних бірж у 16-18 ст. Ліон, Генуя, Антверпен, Лондон, Токіо, Філадельфія. Амстердамська біржа (17 ст.)

 

14

 

Біржа та біржовий товар. Основні риси біржової торгівлі. Функції біржі. Біржові товари. Брокери та маклери. Види бірж. Фондова біржа. Цінні папери

 

15

 

Перегляд навчального фільму «Як працює Чикагська біржа» / Ділова гра «Операції на фондовій біржі»

 

Учень/учениця знає, що таке біржа, називає види бірж, розповідає про цінні папери, розуміє роль бірж в економіці, розрізняє види операцій на фондовій біржі.

16

 

Узагальнення і контроль знань за темою «Біржова діяльність»

 

 

 

ІІ семестр (18 год.)

уроку

Дата

уроку

Зміст уроку та види навчальної

діяльності

Прим.

Тема 4. ПОДАТКОВА СИСТЕМА (4 год.)

17

 

Податки. Види та функції податків. Податки на споживання. Податки на доходи. Податки на майно. Пільги та збір податків (розв’язування математичних задач).

 

18

 

Податкова система України. Податкова система. Податковий кодекс України. Оподаткування фізичних осіб та бізнесу. Фінансова автономія місцевих бюджетів.

 

19

 

Практична робота № 2. Заповнюємо податкову декларацію

 

Учень/учениця називає принципи податкової системи, характеризує податкову систему України, усвідомлює значення місцевих бюджетів для добробуту громади.

20

 

Узагальнення і контроль знань за темою «Податкова система».

-

Тема 5. СУЧАСНІ ГРОШОВІ ВІДНОСИНИ (4 год.)

21

 

Грошова система. Класифікація грошових систем. Види сучасних грошей. Безготівкові розрахунки. Електронізація грошового обігу.

 

22

 

Валюта. Види валют. Конвертованість валют. Золотовалютні резерви. Валютний курс. Валютний ринок.

 

23

 

Світові гроші. Форми сучасних світових грошей. Функції світових грошей. Долар як головна світова валюта. Євро як єдина європейська валюта.

 

24

 

Практична робота № 4. Розраховуємо валютний курс.

 

Учень/учениця називає особливості сучасних грошових відносин, розповідає про головні валюти світу, пояснює, що таке світові гроші.

Тема 6. СВІТОВІ ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ (4 год.)

25

 

Банківська система Швейцарії. Особливості швейцарських банків. Історія і традиції. Законодавство Швейцарії.

 

26

 

Страхові корпорації США та Великої Британії. Особливості страхової системи США. Типи страхових компаній. Типи страхування. Страховий ринок в США. Страховий ринок Великої Британії. Інвестиції. Медичне страхування.

 

27

 

Токійська фондова біржа. Ринок цінних паперів Японії. Історія і традиції. Електронна торгівля. Сучасна структура Токійської біржі.

 

Учень/учениця називає найбільш відомі фінансові установи світу, розповідає про роботу Токійської біржі та великих страхових корпорацій, ранжує фінансові установи.

28

 

Узагальнення і контроль знань за темами «Сучасні грошові відносини» та «Сучасні фінансові установи». Навчальна гра «Топ-10 фінансових установ сучасності».

 

Тема 7. СТАЛИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА (2 год.)

29

 

Економічний розвиток сучасного суспільства. Глобалізація. Зміни механізмів ринкової діяльності. Транснаціональні корпорації. Міжнародна співпраця.

 

30

 

Концепція сталого розвитку. Взаємозв’язок глобальних проблем людства. Економія ресурсів. «Зелена» економіка. Концепція сталого розвитку. Пріоритети сталого розвитку України. Міжнародна співпраця у вирішенні глобальних проблем.

 

Учень/учениця пояснює сутність економічного розвитку, розуміє, що таке сталий розвиток, усвідомлює необхідність забезпечення сталого розвитку, наводить приклади економії ресурсів.

Тема 8. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ (1 год.)

31

 

Фінансова безпека. Типи фінансових ризиків. Управління ризиками. Фінансове шахрайство.

 

32

 

Практична робота № 5. Викриваємо фінансових шахраїв.

 

33

 

Захист прав споживачів фінансових послуг. Фінансова поведінка. Обов’язки споживача фінансових послуг. Правове регулювання якості послуг. Позасудовий і судовий захист прав споживачів.

 

Учень/учениця знає, що таке шахрайство з грошима та іншими активами, та що таке фінансова безпека; розуміє різні способи шахрайства та їх наслідки; наводить приклади шахрайства на фінансовому ринку та відповідних дій зі сторони потерпілого; робить висновки про особисту відповідальність за безпеку своїх персональних даних та коштів; розуміє свої права та обов’язки як споживача фінансових послуг; наводить приклади органів та установ, до яких можна звернутися за захистом своїх прав.

34

 

Узагальнення і контроль знань за темами «Сталий розвиток суспільства» та «Фінансова безпека і захист».

 

 

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Економіка і фінанси. 9 клас: навч.-метод. посібник для вчителя / авт. кол.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – К.: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. – 123 с.
  2. Економіка і фінанси. 9 клас: робочий зошит / А.І. Довгань, О.В. Часнікова, О.Б. Рябова та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – Тернопіль: Мандрівець, 2021. – 56 с.
  3. Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?: навчальний посібник / авт. кол.; – К., 2019. – 272 с.
  4. Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як? : робочий зошит для учня / авт. кол. – К., 2019. – 160 с.
  5. Фінансова грамотність: навч. посібник / авт. кол.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – К., 2013. – 312 с.
  6. Фінансова грамотність: робочий зошит для учня / авт. кол.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – К., 2013. – 115 с.
  7. Основи споживчих знань [Текст] : Навч.-метод. посіб. для загальноосв. навч. закл.: 1 – 12 кл. / [Гільберг Т.Г., Довгань А.І., Капіруліна С.Л. та ін.] ; за заг. ред. Н.В. Бєскової, А.С. Єрохіної, К.О. Максименко, О.В. Овчарук. – К. : Навч. книга, 2008. – 816 с.

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

  1. Кириленко Л.М. Моя економіка: Підручн. для уч. 8-9-х, 10-х кл. / Л.М. Кириленко, Л.П. Крупська, І.М. Пахоменко, І.Є. Тимченко. – К.: «А.П.Н.», 2004. – 320 с.
  2. Мельничук В.Г. Економіка: Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Г. Мельничук, Г.О. Ковальчук, В.О. Огнев’юк. – К.: Навч.книга, 2005. – 351 с.
  3. Сталий розвиток суспільства: навчальний посібник / авт.: А. Садовенко, Л. Масловська, В. Середа, Т. Тимочко. – 2 вид. – К.; 2011. – 392 с.
doc
Пов’язані теми
Економіка, Планування
Додано
26 серпня 2023
Переглядів
829
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку