Експрес-контроль теоретичних знань

Про матеріал
Картки складено відповідно до нової програми з математики. Кожна тема подана у двох варіантах (за підручником О.С.Істер). За допомогою експрес-карток учитель має змогу перевірити рівень засвоєння учнями, теоретичного матеріалу. За необхідності можна провести повторну перевірку, використовуючи другий варіант картки.
Перегляд файлу

ТЕМА. Натуральні числа.  Додавання та віднімання  натуральних чисел.

І варіант

1.Числа 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, … називаються  ____________________ .                                                                           Їх  використують   для   _____________________ .

2. Яке найменше натуральне число? ____________ .

3. У запису  а+в=с 

Число а -  _____________

Число в-  ______________

Число с - ______________

4.Сполучна властивість додавання записується так: _______________________________ .

5. Яке число треба додати до натурального числа, щоб отримати наступне за ним число? ____________ .

6.Число,від якого віднімають, називається ________________, а число,  яке віднімають, - _______________ . Результат віднімання називається ______________________ .

7. Властивість віднімання числа від суми у буквеному вигляді записується так: _____________________.

8. Якщо від зменшуваного відняти різницю, то отримаємо ___________________.

 

ІІ варіант

1.Числа, які використовуються під час лічби предметів називаються ______________________________.

2. Кожне наступне число більше за попередне на ___________________.

3.Числа, які додаються, називаються доданками, а число, отримане в результаті додавання цих чисел, - ______________.

4. Переставна властивість додавання записується так: ___________________________________.

5.Як зміниться число, якщо до нього додати нуль ? ________________________.

6. У запису а – в =с

Число а __________________

Число в __________________

Число с __________________

7. Властивість віднімання суми від числа у буквеному вигляді записується так: _________________________ .

8.Якщо до різниці додати від’ємник, то отримаємо __________________________.

 

 

ТЕМА . Множення та ділення натуральних чисел

І варіант

 1. У запису   а•в =с; числа а  і  в - _____________.
 2. Як називається результат множення? _________________ .
 3. Чому дорівнює добуток а•1? _________________.
 4. Чому дорівнює  с • 0? _____________________.
 5. Переставна властивість множення записується так: __________________________.
 6. (а+в)с=ас+ав - ________________ властивість множення відносно __________________.
 7. За допомогою якої дії знаходять невідомий множник? ________________________.
 8. Як називається число, яке ділять? ___________________________.
 9. Чому дорівнює а:а= ___,  а:1= ___, 0:а=__?
 10.  Щоб знайти невідомий дільник треба: _________________________________________.

 

ІІваріант

 1. У запису   а•в =с; число с - _____________.
 2. Як називаються числа, що перемножаються? _________________ .
 3. Чому дорівнює добуток р•1? _________________.
 4. Чому дорівнює  а • 0? _____________________.
 5. Сполучна властивість множення записується так: __________________________.
 6. (а-в)с=ас-ав - ________________ властивість множення відносно __________________.
 7. За допомогою якої дії знаходять невідомий множник? ________________________.
 8. Як називається число, на яке ділять? ___________________________.
 9. Чому дорівнює  0:р= ___,  р:1= ___, р:р=__?
 10.  Щоб знайти невідоме ділене треба: _________________________________________.

 

ТЕМА.  Вирази. Формули. Рівняння.

 

 

І варіант

1.Вирази, які складаються із чисел, знаків дій та дужок, називають ______________________.

2.Наведи приклад буквеного виразу.__________________________________

3.Запиши формулу площі прямокутника.____________________________

4. За формулою шляху   s=v • t, за правилом знаходження невідомого множника знайди  v=_______________;  t= _____________ .

Що означають букви  s- ______________;v -____________ ; t- _______________

5.Рівність, що містить невідоме число, називається ____________________.

6.Розв’язати рівняння означає знати  ___________________________________ або показати, що ________________________.

 

 

ІІ варіант

1.Вираз, який містить букви, числа, знаки дій та дужки, називають _______________________.

2. Запиши приклад числового виразу._______________________________

3. Запиши формулу шляху.____________________________

4. За формулою площі   S=а • в, за правилом знаходження невідомого множника знайди а =_______________;  в= _____________ .

Що означають букви   S- ______________;а -____________ ; в- _____________

5.Рівність, що містить невідоме число, називається ____________________.

6.Значення невідомого, при якому рівняння перетворюються на правильну числову рівність, називається _____________________________________.

 

 

 

 

ТЕМА. Текстові задачі

І варіант  (задачі на рух)

 1. Які величини беруть участь у задачах на рух? Якими буквами позначаються дані величини.
 2. Назвати одиниці вимірювання відстані, швидкості та часу.
 3. Як знайти пройдену відстань, знаючи швидкість руху та час?
 4. Як знайти швидкість руху, якщо відома відстьнь та час?
 5. Як знайти час, знаючи відстань та швидкість руху?

 

Задача

1

2

           3

4

          5

Рух

Човен

Бігун

   Теплохід

Пішохід

Лижник

Швидкість

10 км/год

8м/с

   30км/год

5 км/год

?

  

Час

     Згод

     

          ?

?

       4год

Відстань

?

?

      60км

        35км

       44км

 

ІІ варіант (задачі на вартість товару)

 1. Які величини беруть участь у задачах на вартість товару? Якими буквами позначаються дані величини.
 2. Назвати одиниці  вартості товару .
 3. Як знайти вартість товару, знаючи ціну та кількість товару?
 4. Як знайти ціну, якщо вартість та кількість товару?
 5. Як знайти  кількість товару, знаючи вартість товару  та ціну?

 

Задача

1

2

           3

4

          5

Товар

Зошити

Книжка

 Літр соку

Картопля

Блокноти

 Ціна

?

8грн

   6 грн

5 грн

?

  

Кількість товару

     3шт

      9шт

          ?

?

       4шт

Вартість товару

15грн

?

      60грн

        35грн

       44грн

 

 

docx
Додано
21 липня 2019
Переглядів
269
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку