9 червня о 18:00Вебінар: Як Вчителю зарядити свою внутрішню батарейку

Календарне планування + оцінка за зошит + тематична оцінка

Про матеріал
У наведеному календарному плануванні наряду з темами уроку наведено планування самостійних та контрольних робіт, порядок виставлення тематичних оцінок, оцінок за зошит.
Перегляд файлу

Математика, 5 клас 

(4 год на тиждень, усього 140 год)

 

 

№ уроку

Тема уроку

ДАТА

Примітка

5-А

5-Б

І семестр

Тема 1. ПОВТОРЕННЯ ( 3 години)

1.

Повторення вивченого в початковій школі

 

 

 

2.

Повторення вивченого в початковій школі

 

 

 

3.

Діагностична контрольна робота

 

 

 

Тематична

Тема 2. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ І ВЕЛИЧИНИ (52 год)

2.1 Натуральні числа

4.

 

Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел.

 

 

 

5.

 

Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел.

 

 

 

 1.  

Порівняння натуральних чисел

 

 

 

 1.  

Натуральні числа та їх порівняння 
Самостійна робота № 1

 

 

 

2.2 Додавання і віднімання натуральних чисел

 1.  

Додавання натуральних чисел . Властивості додавання

 

 

 

 1.  

Додавання натуральних чисел . Властивості додавання

 

 

 

 1.  

Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання

 

 

 

 1.  

Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання

 

 

 

 1.  

Додавання і віднімання натуральних чисел
Самостійна робота №2

 

 

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

 

 1.  

Контрольна робота № 2 за темою «Натуральні числа. Додавання та віднімання натуральних чисел»

 

 

 

Зошит

Тематична

2.3 Множення і ділення натуральних чисел

 1.  

Множення натуральних чисел

 

 

 

 1.  

Властивості множення

 

 

 

 1.  

Властивості множення

 

 

 

 1.  

Множення. Властивості множення

Самостійна робота № 3

 

 

 

 1.  

Квадрат і куб натурального числа

 

 

 

 1.  

Ділення натуральних чисел

 

 

 

 1.  

Ділення натуральних чисел

 

 

 

 1.  

Ділення з остачею

 

 

 

 1.  

Ділення натуральних чисел

Самостійна робота № 4

 

 

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

 

 1.  

Контрольна робота № 3 за темою «Множення та ділення натуральних чисел»

 

 

 

Зошит

Тематична

2.4 Рівняння

 1.  

Числові вирази.   Буквені вирази та формули

 

 

 

 1.  

Числові вирази.   Буквені вирази та формули

 

 

 

 1.  

Рівняння

 

 

 

 1.  

Рівняння

 

 

 

 1.  

Розв’язування рівнянь.
Самостійна робота № 5

 

 

 

 1.  

Розв’язування текстових задач

 

 

 

 1.  

Розв’язування текстових задач

 

 

 

 1.  

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

 

 

 

 1.  

Розв’язування текстових задач
Самостійна робота № 6

 

 

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

 

 1.  

Контрольна робота № 4 за темою «Рівняння»

 

 

 

 1.  

Вправи на всі дії з натуральними числами

 

 

 

Зошит

Тематична

2.5 Геометричні фігури і величини

 1.  

Відрізок та його довжина

 

 

 

 1.  

Промінь, пряма ,площина

 

 

 

 1.  

Координатний промінь.Шкала

 

 

 

 1.  

Координатний промінь.Шкала
Самостійна робота № 7

 

 

 

 1.  

Кут .Види кутів

 

 

 

 1.  

Величина кута. Вимірювання кутів

 

 

 

 1.  

Величина кута. Бісектриса кута. Побудова кутів

 

 

 

 1.  

Трикутник та його периметр. Види трикутників

 

 

 

 1.  

Трикутник та його периметр. Види трикутників

 

 

 

 1.  

Прямокутник. Квадрат

 

 

 

 1.  

Трикутник . Прямокутник, квадрат
Самостійна робота № 8

 

 

 

 1.  

Площі прямокутника і квадрата

 

 

 

 1.  

Площі прямокутника і квадрата

 

 

 

 1.  

Прямокутний паралелепіпед. Куб . Піраміда

 

 

 

 1.  

Об’єм прямокутного паралелепіпеда. Об’єм куба

 

 

 

 1.  

Об’єм прямокутного паралелепіпеда. Об’єм куба

Самостійна робота № 9

 

 

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

 

 1.  

Контрольна робота № 5 за темою «Геометричні фігури і величини»

 

 

 

Зошит

Тематична

Тема 3. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ (60 год)

3.1 Звичайні дроби. Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками

 1.  

Звичайні дроби

 

 

 

 1.  

Звичайні дроби

 

 

 

 1.  

Звичайні дроби і ділення натуральних чисел

 

 

 

 1.  

Порівняння звичайних дробів з однаковими змаменниками

 

 

 

 1.  

Порівняння звичайних дробів з однаковими змаменниками

 

 

 

 1.  

Правильні і не правильні дроби

 

 

 

 1.  

Правильні і не правильні дроби
Самостійна робота № 10

 

 

 

 1.  

Мішані числа

 

 

 

 1.  

Розв’язування задач

 

 

 

 1.  

Підбиття підсумків І семестру

 

 

 

І семестр

ІІ семестр

 1.  

Мішані числа

 

 

 

 1.  

Додавання і віднімання дробів з однаковими змаменниками

 

 

 

 1.  

Додавання і віднімання дробів з однаковими змаменниками

 

 

 

 1.  

Додавання і віднімання дробів з однаковими змаменниками

 

 

 

 1.  

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 

 

 1.  

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

 

 

 1.  

Додавання і віднімання мішаних чисел
Самостійна робота № 11

 

 

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

 

 1.  

Контрольна робота № 6 за темою: «Звичайні дроби. Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками»

 

 

 

Зошит

Тематична

3.2 Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів

 1.  

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів

 

 

 

 1.  

Зображення десяткових дробів на координатному промені

 

 

 

 1.  

Порівняння десяткових дробів

 

 

 

 1.  

Порівняння десяткових дробів

 

 

 

 1.  

Самостійна робота № 12

Округлення натуральних чисел

 

 

 

 1.  

Округлення десяткових дробів

 

 

 

 1.  

Округлення натуральних чисел і десяткових дробів

 

 

 

 1.  

Додавання і віднімання десяткових дробів

 

 

 

 1.  

Додавання і віднімання десяткових дробів. Властивості додавання

 

 

 

 1.  

Додавання і віднімання десяткових дробів

Самостійна робота № 13

 

 

 

 1.  

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

 

 1.  

Контрольна робота № 7 за темою: «Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів»

 

 

 

Зошит

Тематична

3.3 Множення і ділення десяткових дробів

 1.  

Множення десяткових дробів

 

 

 

 1.  

Множення десяткових дробів

 

 

 

 1.  

Множення десяткових дробів. Властивості множення

 

 

 

 1.  

Множення десяткових дробів. Властивості множення

 

 

 

 1.  

Множення десяткових дробів. Властивості множення

 

 

 

 1.  

Окремі випадки множення десяткових дробів

 

 

 

 1.  

Окремі випадки множення десяткових дробів
Самостійна робота № 14

 

 

 

 1.  

Ділення десяткового дробу на натуральне число

 

 

 

 1.  

Ділення десяткового дробу на натуральне число

 

 

 

 1.  

Ділення десяткових дробів на 10, 100, 1000,…

 

 

 

 1.  

Ділення десяткових дробів на натуральне число

 

 

 

 1.  

Ділення десяткових дробів на натуральне число

 

 

 

 1.  

Ділення на десятковий дріб

 

 

 

 1.                    

Ділення на десятковий дріб

 

 

 

 1.                    

Ділення на десятковий дріб

 

 

 

 1.                    

Ділення на десятковий дріб

 

 

 

 1.                    

Ділення на десятковий дріб

 

 

 

 1.                    

Ділення на десятковий дріб

Самостійна робота № 15

 

 

 

 1.                    

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

 

 1.                    

Контрольна робота № 8 за темою: Множення і ділення десяткових дробів»

 

 

 

Зошит

Тематична

3.4 Відсотки

 1.                    

Поняття про відсотки

 

 

 

 1.                    

Знаходження відсотків від числа

 

 

 

 1.                    

Знаходження відсотків від числа

 

 

 

 1.                    

Знаходження відсотків від числа

 

 

 

 1.                    

Знаходження числа за його відсотком

 

 

 

 1.                    

Знаходження числа за його відсотком

 

 

 

 1.                    

Знаходження числа за його відсотком

 

 

 

 1.                    

Знаходження відсотків від числа і  числа за його відсоткоми
Самостійна робота № 16

 

 

 

Зошит

Тематична

3.5 Середнє арифметичне

 1.                    

Середнє арифметичне

 

 

 

 1.                    

Середнє значення величини

 

 

 

 1.                    

Вправи на всі дії з десятковими дробами

 

 

 

 1.                    

Вправи на всі дії з десятковими дробами
Самостійна робота № 17

 

 

 

 1.                    

Узагальнення і систематизація знань

 

 

 

 

 1.                    

Контрольна робота № 9 за темою: «Відсотки. Середнє арифметичне»

 

 

 

Тематична

Тема 4. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (20 год)

 1.                    

Розв’язування задач на всі дії з натуральними числами

 

 

 

 1.                    

Розв’язування задач на всі дії з натуральними числами

 

 

 

 1.                    

Розв’язування задач на всі дії з натуральними числами

 

 

 

 1.                    

Розв’язування задач на всі дії з натуральними числами

 

 

 

 1.                    

Розв’язування задач на всі дії зі звичайними дробами

 

 

 

 1.                    

Розв’язування задач на всі дії зі звичайними дробами

 

 

 

 1.                    

Розв’язування задач на всі дії з десятковими дробами

 

 

 

 1.                    

Розв’язування задач на всі дії з десятковими дробами

 

 

 

Зошит

 1.                    

Кут. Трикутник. Прямокутник . Квадрат

 

 

 

 1.                    

Кут. Трикутник. Прямокутник . Квадрат

 

 

 

 1.                    

Прямокутний паралелепіпед, куб, піраміда

 

 

 

 1.                    

Прямокутний паралелепіпед, куб, піраміда

 

 

 

 1.                    

Відсотки . Середнє арифметичне

 

 

 

 1.                    

Відсотки . Середнє арифметичне

 

 

 

 1.                    

Підсумкова контрольна робота

 

 

 

 1.                    

Аналіз результатів підсумкової контрольної роботи

 

 

 

 1.                    

Розв’язування вправ

 

 

 

 1.                    

Розв’язування вправ

 

 

 

 1.                    

Розв’язування вправ

 

 

 

 1.                    

Підсумковий урок

 

 

 

Зошит

Тематична

ІІ семестр

Річна

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 5 клас, Планування
Додано
25 липня 2019
Переглядів
473
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку