Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Електронний зошит

Про матеріал

Електронний зошит

Перегляд файлу

                                                Сергєєва Олена Олегівна,

                                                                        учитель англійської мови,                                                                                                       НВК «Школа-ліцей інформаційних                                                                            технологій» № 69

Електронний зошит для 10 класу за курсом «Ділова англійська»

Електронний зошит учителя англійської мови розроблений з урахуванням дидактичних принципів побудови електронних засобів навчання.

                             

Лексичні, мовленнєві та  граматичні  вправи, читання, письмо та перевірка домашнього завдання супроводжуються демонстрацією слайдів презентації, розробленої за допомогою додатку Microsoft Office Power Point. Робота з текстом здійснювалася у текстовому процесорі Word, для побудови таблиць та форм оцінювання використовувалися електронні таблиці Excel, для створення публікацій, бюлетенів, буклетів – Publisher, аудіювання стало можливим завдяки використанню  програми Windows Media Player.

Даний програмний продукт підтримує єдину логіку за темою з урахуванням завдань за основними видами діяльності на уроці іноземної мови: аудіювання, говоріння, читання, письмо та оволодіння навичками граматики. Мета електронного зошиту - формування комунікативної компетенції, що базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого типу, соціальних навичках, світоглядних переконаннях. Змістові лінії формують комунікативну, мовленнєву, мовну, соціокультурну, діяльнісну (стратегічну) компетенцію учня. Мовленнєва лінія, яка забезпечує вироблення і вдосконалення вмінь та навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письма) здійснюється через завдання електронного зошиту; мовна - засвоєння системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини та формування мовних умінь і навичок простежується у підготовці та захисті проекту; соціокультурна - засвоєння культурних і духовних цінностей свого та інших народів, сприяє естетичному і морально-етичному розвитку; діяльнісна (стратегічна) - формує загально-навчальні вміння та навички, визначає мовленнєву діяльність, передусім спрямовану на розв'язання навчальних завдань і життєвих проблем.

 «Електронний зошит учителя англійської мови» відкриває уривок авторського календарно-тематичного планування за темою «Гроші».

Для відпрацювання лексичних навичок учням пропонується виконати завдання слайдів «Vocabulary».

Мета 1 слайду – відпрацювати навички говоріння. Після індивідуального перегляду завдання вправи, учні роблять необхідні помітки у зошитах, після чого вчитель має змогу провести вибірковий, а потім загальний контроль виконання.

                         

Для контролю знань лексичних одиниць на 2 слайді, здійснюється самостійна індивідуальна робота у зошитах. Візуальне зображення завдання на моніторі дає можливість учням при виконанні вправи ефективно використати час, не переписуючи повністю речення.

«Grammar» - мета – відпрацювати граматичний матеріал. За шаблоном треба усно вставити необхідні слова, щоб отримати граматичне правило, а потім використати його практично у вправах. На даному етапі учні працюють колективно.

                         

«Listening» - при роботі з наступними слайдами ми використовуємо звукове супроводження, відпрацьовуємо фонематичні навички, здійснюємо слуховий контроль. При аудіюванні залучені дві форми роботи: колективна та індивідуальна. Після колективного прослуховування інформації, кожен учень самостійно заповнює роздрукований шаблон, зроблений у текстовому процесорі Word.

                        C:\Documents and Settings\One\Мои документы\Школа\speaking.jpg

На слайді «Знайди переклад слова» учні працюють у парах, здійснюючи контроль та самоконтроль знання лексичного матеріалу, відпрацьовують вимовні навички, так як звукове супроводження дає змогу почути слова, словосполучення та речення у пред‘явленні носієм мови.

«Reading»: завдання слайду реалізовується через групову роботу. Відпрацьовуються навички читання, розвивається мовна компетентність. Кожен з учасників групи опрацьовує своє завдання та, після попереднього обговорення, група презентує свої думки щодо загального завдання тексту.

                        C:\Documents and Settings\One\Мои документы\Школа\monei.jpg

«Writing» - на слайді вправа для самостійної роботи вдома, яку можна виконувати як у зошиті, так і представити в електронному варіанті за допомогою процесору Word. Завдання такого типу можна назвати елементом дистанційного навчання.

                      

При демонстраційній роботі використовуються слайди презентації – актуалізації та узагальнення знань за темою, у якій учні отримують питання та рекомендації щодо створення власної презентації. Цей матеріал учні використовують при самостійній творчій роботі вдома.

                     

 

 

doc
Додано
29 грудня 2017
Переглядів
2406
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку