Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Електронний зошит

Про матеріал

Електронний зошит

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Електронний зошит учителя англійської мови. За підручником Pro. File

Номер слайду 2

This unit addresses the topics of money and personal banking. It looks at methods of payment, dealing with foreign currency and in particular, the euro. Pupils will read about the introduction of the euro, listen to different conversations about paying for goods and checking dank accounts, and study language for telephoning. Finally, they will write a report describing an exchange rate graph and present their project – presentation “Money”. MONEY

Номер слайду 3

Уривок календарно-тематичного планування18. Talking business. Vocabulary. Personal finance questionnaire. Personal banking vocabulary. Wordbank Unit 4.в.4, с.119 в.1, с.118в.2,с.20*в.1,2, с.24 в.2, с.24 Слова- 4,в.1,3-4, с.18-21*19. Reading. Listening. The euro. Bank transactions.в.4/1,с.26в.2,3, с.118в.2, с.25в.1,с.25в.2, с.25 в.1-3, с.26 Проект с.26 Проект с.25в.1-3, с.21*

Номер слайду 4

21. Speaking. Writing. Telephoning role play. Describing a graph. Language point: prepositions of time and movement.в.1, с.29 в.2, с.29в.1,2, с.28в.1,2, с.23* в.1, с.29 в.3, с.29 Проект с.29в.1-3, с.24* 22. Project-presentation “Money”20. Grammar. Language for. Countable/ uncountable nouns. Telephoning: starting and receiving a phone call.в.4/2,с.27в.4/3,с.27в.1-3, с.119в.2, с.28 Проект с.25в.3-4,с.27в.6, с.27 в.1, с.28в.1,с.27в.5, с.27 в.7, с.27в.1-4, с.22*

Номер слайду 5

MONEYV CABULARYr

Номер слайду 6

Match the speech bubbles (1-4) with the pictures (a-d) on the left.1 Oh no, look at all these bills! Which should we pay first?Keep the receipt, in case it’s the wrong size.2 Who shall I write the cheque to?3 I’d like to pay cash.4style.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 7

Make sentences by joining I-VI with a suitable ending, a-f. An advantages of the euro is that you don’t need to order foreign…. I’d like to know how much I have in my bank…. What’s the dollar-euro exchange…. Don’t worry if the bank is closed;there’s a cash…. When I travel on business, I always use a credit…. Your bank….style.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 8

….rate today, please?….machine where you can take out some money.….statement gives details of all the money going in and out of your account.….currency or traveller’s cheques when travelling in most of Europe.….account, please.….card to pay restaurant and hotel bills.

Номер слайду 9

MONEYGRAM ARrstyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 10

Complete this table with the words in italics from 1.{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A} Countable Uncountable money francs Complete the tables and rule using a, some, or any.{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}COUNTABLEStatement (singular): We’ve got …….problem with our cash machine. Statement (plural): I need….. Swiss francs. Question: Are there……bills we have to pay?Negative: I don’t have……cheques left in my cheque book.nextstyle.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 11

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}UNCONTABLEStatement: I’ve got …...information about our new project. Negative: I don’t have……money left. Question: Do you have…….cash?RULE: With countable and uncountable nouns we use…….for positive statements and …….for negative statements. Complete the sentences using a, some, or any. The price of …. basic goods went up when they introduced the euro. We don’t have …. coffee left. We need to buy …. more. ….customers are never satisfied. I have found …. mistake in my bank statement. Have you got …. change for the parking meter?There’s …. fifty euro note on the floor. It’s my lucky day!rstyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 12

LIsten. Ing. M o e ystyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 13

You are going to hear Mark talking. Complete the fact file.style.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 14

Find out the translation of the words. Рахунок. Банківський службовець Банківський баланс Банкомат. Кредитна картка. Дебітна картка. Курс обміну. Платити за рахункомІноземна валюта. Витрати. Чек. Платити кредитною карткою

Номер слайду 15

MONEYRADING

Номер слайду 16

Read and find out people’s views on the euro

Номер слайду 17

MONEY WRITINGstyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 18

WRITE A SHORT REPORT TO DESCRIBE THE STRENGTH OF THE EURO AGAINST THE AMERICAN DOLLARstyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 19

План навчального проекту. Автор навчального проекту: Прізвище, ім’я та по-батькові: Сергєєва Олена Олегівна. Назва навчального закладу: НВК Школа-ліцей інформаційних технологій № 69 Місто, село: Маріуполь. Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього ”, чи бажаєте ви, щоб було вказане ваше ім’я як автора проекту? Так Ні

Номер слайду 20

Опис Проекту. Назва проекту: ГрошіОсновні питання: Ключове питання: Що у вашому житті означають гроші?Тематичні питання: Що таке гроші?Які існують методи розрахунків?Які бувають види карток?Чи необхідно мати банківський рахунок?Чи добре бути багатим?Якій грошовій одиниці ви надаєте перевагу?Яка роль євро?Чи необхідно Україні приєднуватися до Євросоюзу?Куди б ви уклали гроші?Чи варто витрачати гроші на благодійність?

Номер слайду 21

Стислий опис: Мета цього проекту – застосування знань ситуацій реального життя. Участники проекту вивчають лексику даної теми, граматику. Учні проводять опитування серед учнів школи та їх батьків з питань щодо ролі грошей у житті, склавши особисту анкету? Учні вивчають інформацію з Інтернету, електронних бібліотек, слідкують за рейтингом різних валют. Спостерігають за процесом купівлі товарів і використанням різних видів карток в магазинах «Наша Марка», «Амстор», «Імаго» , «Фокстрот», «Волд Бест», «Копилка». Потім учні використовують отриману інформацію для створення презентації, публікації та веб-сайту. . Навчальні предмет(и): відмітити предмети. з якими пов’язаний ваш навчальний Проект Основи економіки Українська мова і література Зарубіжна література Музика, образотворче мистецтво Інформатика Всесвітня історія Людина і суспільство/Основи філософії Я і Україна/Довкілля/ Природознавство Фізика, астрономія Іноземна мова Математика Фізична культура, ОБЖ, ДПЮ Біологія Географія Хімія Історія України Основи правознавства Трудове навчання Інше: Мистецтво Інше:       інше:      

Номер слайду 22

Класи: відмітити класи, яких стосується ваш навчальний проект 1–4 5-7 Інше:       Інше:       8-9 10-11 Інше:       Інше:       Державні освітні стандарти та навчальні програми: Мета - формування комунікативної компетенції, що базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого типу, соціальних навичках, світоглядних переконаннях.мовна - засвоєння системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини та формування мовних умінь і навичок; Мовленнєва лінія забезпечує вироблення і вдосконалення вмінь та навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письма); мовна - засвоєння системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини та формування мовних умінь і навичок; соціокультурна - засвоєння культурних і духовних цінностей свого та інших народів, норм, які регулюють стосунки між поколіннями, статями, націями, сприяють естетичному і морально-етичному розвиткові; діяльнісна (стратегічна) - формування загально-навчальних умінь і навичок, опанування стратегій, що визначають мовленнєву діяльність, передусім спрямованих на розв'язання навчальних завдань і життєвих проблем. Зазначені змістові лінії формують комунікативну мовленнєву, мовну, соціокультурну, діяльнісну (стратегічну) компетенцію особистості.

Номер слайду 23

Навчальні цілі та очікувані результати навчання: Проводити пошук в Інтернет для сбору статистичних даних з обраної теми. Використовувати електронні таблиці для створення графіків та діаграм. Отримані результати презентувати на захисті проекту у вигляді інформаційного бюлетеня, презентації та веб-сторінки. Діяльність учнів: Обговорення проекту з учнями. Діяльність учнів :- попередня підготовка (знайомство з лексикою теми, виконання граматичних вправ, інформаційне читання);- обговорення проекту групою учнів ,- дослідницька робота ( створення анкети, проведення анкетування, обробка результатів; пошук інформаціі в мережі Інтернет , робота з друкованими виданнями ),- групова діяльність :учні працюватимуть над мультімедійною презентацією та створенням публікацій.

Номер слайду 24

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального Проекту:2 тижня. Вхідні знання та навички: Необхідні знання з граматики, лексики та основ економіки. Матеріали та ресурси: Підручник «Бізнес курс Pro. File»Обладнання (відмітити необхідні прилади): Фотоапарат Принтер Цифровий фотоапарат Програвач DVD-дисків Засоби для зв’язку з Інтернетом Лазерний диск Відеокамера Проектор Сканер Телевізор Комп’ютер(и) Відеомагнітофон Обладнання для проведення відеоконференцій Інше: Диктофон. Програмне забезпечення (відмітити необхідні програми):

Номер слайду 25

Бази даних Табличний процесор Видавничі системи Програми для підтримки роботи з електронною поштою Енциклопедія на компакт-диску Програми опрацювання зображень Веб-браузер для перегляду веб-сайтів Програми для створення мультимедійних презентацій Програми для створення веб-сайтів Текстовий редактор Програми для створення публікацій Архіватори Інше:      Друковані матеріали: Підручник, періодичні видання, рекламні проспекти магазинів, валютні дані. Додаткове приладдя та витратні матеріали: Папір, чорнила, CD-диски. Ресурси Інтернету: Online resources at www.out.com/elt/profile. Диференціація навчання: Для учнів достатнього та середнього рівня. Допомогти учням скласти план роботи над проектом. Визначити сильні сторони учнів та враховувати їх при розподілі роботи в групах. Збільшити для них час роботи над проектом. Обдаровані учні: Заохочувати учнів досліджувати подібні теми та робити звіти перед класом. Запросити учнів до створення спільної веб-сторінки для всіх проектів класу. Проводити листування по електронній пошті з учасниками пректу та пропонувати бажаючим кореспондентам включатися до роботи над проектом. Оцінювання знань та вмінь учнів: Учні будуть оцінюватись за допомогою розроблених форм оцінювання та самооцінювання. Ключові слова: Споживач, гроші, валюта, Євросоюз, дисконт, накопичувальна карта, кредитка, банківський рахунок, благодійність, євро, долар.

Номер слайду 26

Номер слайду 27

Номер слайду 28

Номер слайду 29

What does money mean in your own life?MONEY

Номер слайду 30

Answer the questions. What is money and personal banking?Is it necessary to have a bank account, a credit card, a discount or a loyalty card?What are the methods of payment, dealing with foreign currency (dollar and euro)?What do you know about the euro and the Eurozone?How has the euro affected your personal life?If you have 100 000 dollars how you’ll spend them?

Номер слайду 31

Recommendations: Read about the introduction of money, listen to conversations about paying for good and checking bank accounts. Study language “Money”. Build knowledge to the original essential question. Collect as many resources as you need. Integrate the information, you have found into a fresh insight. Make you own Web site for information. Before you start to the presentation, make a conclusion if you think you are good with money. Discuss which of the ways you usually use to pay for goods, services.

Номер слайду 32

Recommendations:9. Make the clues to complete the crossword using the language “Money”. Find the information about foreign currency (dollar, euro). Find out people’s views on the euro. If your country is not in a common currency zone, would it be a good idea to join one? Report on your views. Make an exchange rate graph for the dollar, the hryvnia against the euro. Try to use the information from the Internet. Make a bulletin to show the graph, to describe the strength of the euro against the hryvnia. Use the verbs of movement and variety of phrases to describe periods of time. Represent your views “If you have 100 000 dollars how you’ll spend them” by developing presentation. Insert imprints info your project.

Номер слайду 33

Money

Номер слайду 34

Money is used for buying or selling goods, measuring value and for storing wealth. Almost every society now has a money economy based on coins and paper bills of one kind or another. In primitive societies a system of barter was used. Until the eighteenth and nineteenth centuries, coins were given monetary worth based on the exact amount of metal contained in them, but most modern coins are based on face value the value that governments choose to give them. Most governments now issue paper money in the form of bills, which are really ‘promises to pay’. Checks and credit cards are being used increasingly, and it is possible to imagine a world where ‘money’ in the form of coins and paper currency will no longer be used. Historyppt_x

Номер слайду 35

How to manage money: Sign a customers bank account, a set of records showing your money statement. Use a direct debit which allows to take money from your account on a particular date. Take money directly out of your bank account by the help of debit card. Receive a loyalty card (card given to customers by a store to encourage them to shop there regularly. Each time they buy something they collect points which will allow them to have an amount of money taken off goods they buy in the future). Ask for discount money that is taking off the usual cost. Pay cash for small purchases. Check your bank statements for mistakes on your account. Pay with cheque into your savings account. Personal banking and the methods. Of payment

Номер слайду 36

Eurozone and the Euro. The Eurozone is a group of countries which have adopted the Euro as their currency. The Euro is Europe’s first single currency. More than 300 million people live in the Eurozone. The Euro is the world’s most important currency.

Номер слайду 37

People’s views on the euro. Hara Tavrides, a hotel manager from Crete “When we changed over to the euro prices went up a lot and people protested. They went on strike and refused to go shopping. I think the euro has been good for tourism; people like their bills in a familiar currency. I miss the drachma though; it was Europe’s oldest currency.”Barry Watson, an international lorry driver from Ashford in Kent, UK‘I don’t need lots of envelopes for different currencies any more. I don’t have lots of different coins and notes to carry around. All my receipts are in euros so doing my accounts is simple. It is always a shock to come home to the British pound again. I hope we join the Eurozone soon.’Dagmara Witter, a buyer with a supermarket chain in Stuttgart, Germany‘I spend a lot of time comparing prices between European suppliers. I was sorry to see the German mark go, but prices are clearer since the euro. I have to think carefully before I order from the States or Japan. Exchange rates are really important. It’s easy to lose money if the dollar gets stronger.’

Номер слайду 38

If your country is not in a common currency zone, would it be a good idea to join one?

Номер слайду 39

Our children – our future. I’d like to spend money for the charity. A charity is an organization set up to provide help and raise money for those in need. Any money raised by the charity is used to carry out the work of the charity and cannot be distributed as profit. If we found a charity we’d have a clear mission such as helping the homeless children or children with disabilities. I need 100000$ I will help children without parents I will write to all newspapers and I-net I will give them good education, which creates by the help of books and new computer technologies. My charity depends on a good network of volunteers who give their time and skills to carry out their work. I want that Madonna and Britney Spears will be my partners in the charity.

pptx
Додано
29 грудня 2017
Переглядів
1205
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку