Essen und trinken ( збірка уроків та виховних заходів за темою)

Про матеріал
Збірка містить цикл уроків та позакласний захід з теми "Їжа та напої" для 7 класу. У кожному уроці є народознавчий матеріал, містяться вправи на вивчення та закріплення лексичного і граматичного матеріалу до теми.
Перегляд файлу

 

Зміст

 

Відомості про автора.....................................................................02

Формування краєзнавчої компетенції на уроках німецької мови...............................................................................................03

Урок на тему «Страви в Німеччині».............................................06

Урок на тему «Лист із Кельну».....................................................12

Урок на тему «Сніданок, обід, вечеря в Німеччині»..................19

Урок на тему «Апетит приходить під час їди»............................25

Урок на тему «Голод -  найкращий кухар»..................................32

Урок на тему «Смачного. Тренувальні вправи».........................38

Урок на тему «Готуємо полуничне морозиво»..........................43

Урок на тему «Здорове харчування»..........................................48

Урок на тему «Узагальнення знань з теми „Essen und Trinken“»……………………………………………………………………………….....56

Виховний захід «Guten Appetit».................................................60

Римівки, вірші та прислів’я до теми « Essen und Trinken» ……..66   

Використана література ……………………………………………………..……72


D:\Temp\портфоліо\алла\алла .jpg

Рева Алла Павлівна, народилася 22 травня 1968 року; освіта вища, в 1990 році закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г.Короленка, спеціальність за дипломом:  «учитель російської мови і літератури, німецької мови». На посаді вчителя іноземної мови в Землянківській загальноосвітній школі ім. народної артистки України Р.П.Кириченко працюю з 1992 року, педагогічний стаж складає 27 років.


 

Я, Рева Алла Павлівна , працюю у школі з 1990 року. Під час викладання іноземної мови я вивчала різні проблеми: «Рольові ігри на уроках німецької мови», «Розвиток комунікативних здібностей через використання інтерактивних технологій» та інші. Останні роки працюю над проблемою «Формування країнознавчої компетенції на уроках німецької мови».  Аналіз програм із німецької мови для загальноосвітніх шкіл показує, що розвитку країнознавчої компетенції приділяється набагато менше уваги, ніж розвитку лексичних, граматичних навичок, навичок письмового й усного мовлення, аудіюванню. Але саме вивчення країнознавчого матеріалу сприяє підвищенню інтересу до предмета, що передбачає уміння формувати в учнів потребу користуватися іноземною мовою як засобом спілкування:

а) шляхом використання автентичних матеріалів (текстів, віршів, пісень, відеоматеріалів та ін.) у процесі вивчення мови;

б) шляхом використання активних форм навчання (проблемних завдань, рольових ігор соціокультурної спрямованості), які сприяють ефективнішому засвоєнню особливостей іншомовної культури;

в) шляхом залучення учнів до різних видів позакласної роботи (культурно-країнознавчі вікторини й конкурси, листування із зарубіжними партнерами тощо), спрямованими на роз'вязання конкретних завдань.

Отже, за допомогою використання в навчальному процесі лінгвокраїнознавчого підходу можна зберегти в учнів інтерес до вивчення німецької мови, адже виховання інтересу до іноземної мови вважається одним із першочергових завдань учителя іноземної мови у школі. 

Формування країнознавчої компетенції в процесі вивчення іноземної  мови розпочинаю уже на молодшому ступені навчання. Школярі не просто вивчають лічилки й пісні — вони знайомляться зі звичаями і традиціями німецького народу й дізнаються багато нового і цікавого із життя німецьких дітей. Елементи країнознавства під час навчання іноземної мови містять певні форми етикету, рекомендації щодо правильного оформлення кореспонденції, норм поведінки вдома, у громадських місцях.  Відбираючи тексти, враховую їх пізнавальну цінність, а також принцип доступності, вони мають викликати інтерес школярів, спонукати до порівняння власної культури з культурою і життєвим досвідом однолітків у країні мови, що вивчається. Цікавою для учнів буде і країнознавча інформація за темою "Die Schule in Deutschland", де українські школярі зможуть дізнатися про систему оцінювання в німецькій школі.

 Робота з віршами викликає інтерес до здобування знань про культуру. Тому, відповідно до теми, на кожен урок підбираю вірші для виразного читання з подальшим вивченням. Для закріплення мовленнєвих кліше використовую навчальні пісні. Пісні знайомлять учнів із формами вітання німецькою мовою, допомагають їм легко запам'ятати, як вони повинні представлят себе співбесіднику під час зустрічі й запитати його ім'я. Із пісні вони дізнаються, що німці під час зустрічі обов'язково поставлять запитання "Wie gehts?", а у відповідь можуть почути: "Danke, prima", " Danke, gut ". При прощанні один з одним вираз "Auf Wiedersehen“ є нейтральним і вживається без обмежень, а вирази "Bis bald!", "Тschüss!"— недоречні в офіційній розмові. Про всі ці подробиці діти дізнаються з веселих, ритмічних пісень.

Готуючи уроки в 6 класі з циклу "Ми – українці", не можна не згадати про рідний край, про місце, де ти народився й живеш, про видатних особистостей, які походять з цього краю та про визначні місця, варті уваги. Так, при підготовці до уроку з цього циклу "Мій рідний край" давю учням завдання самостійно знайти інформацію про людей, які  народилися в нас на Глобинщині та стали відомими в нас в Україні, і в усьому світі.

На уроці учні із захопленням та гордістю робили доповіді німецькою мовою про нашу славну землячку, чиє ім’я носить наша школа, народну артистку України Р. П. Кириченко, яка жила та працювали в їхньому рідному селі. Діти брали активну участь у різних видах мовленнєвої діяльності. Після проведення такого уроку на краєзнавчу тематику можна було зробити висновок, що дітям цікаво та корисно здобувати та презентувати інформацію про рідну місцевість.

Велике значення має використання країнознавчого матеріалу в позакласній діяльності з іноземної мови. Наприклад, при проведенні свята

" Deutschsprechige Länder!" учні молодших класів інсценізували українську народну казку "Ходить гарбуз по городу" німецькою мовою; провели заочну мандрівку німецькомовними країнами, учні середніх класів співали пісні німецькою мовою.

Щороку в школі проводяться тижні німецької мови, де використовую вивчені пісні та вірші. Мої учні випускають стіннівки, малюють листівки та малюнки, ми переглядаємо відео німецькою мовою, проводимо виховні заходи.

 Вивчаючи культурні традиції німецького народу, ми порівнюємо їх з українськими традиціями. Зокрема це стосується вивчення теми: « Feste und Bräuche» .

Одним із проявів культури і традицій країни є національна кухня. Німецька кухня — це нескінченна різноманітність місцевих кулінарних традицій. Смажені ковбаски з капустою, пиріг із цибулі, котлет по-берлінськи, гострий браунколь — більше тридцяти німецьких регіональних кухонь задовольнять будь-якого гостя. Обід — "Міttagessen" — буває між 12 і 13 годинами. Усі бажають одне одному "Guten Appetit!" Без запрошення в будинок приходять тільки хороші друзі.

Можна зробити висновок, що цілеспрямована робота по реалізації країнознавчого аспекту на уроках іноземної мови та в позакласній діяльності сприяє, з одного боку, підвищенню інтересу до предмету, а з іншого – створює позитивну мотивацію при засвоєнні мовних засобів та при набуванні культурознавчої та країнознавчої інформації за допомогою та на основі цих засобів. Також, використовуючи країнознавчий матеріал на уроках іноземної мови, ми виховуємо шанобливе ставлення учнів до рідної культури, почуття гордості за свій народ і рідний край.

Саме цій темі, темі  « Essen und Trinken» пропоную увазі читачів кілька уроків, та виховний захід за темою, під час проведення котрих я намагалася розкрити проблему, над якою працюю.

 


Thema: Essen und Trinken

Підтема: Їжа в Німеччині.

Мета:

 Навчальна: тренувати учнів у вживанні нового лексичного матеріалу: das Essen das Mittagessen, das Abendessen, schmecken, die Mittagsmahlzeit, der Nachtisch, der Esslöffel, die Speise, die Hauptmahlzeit, der Pudding, bestehen, woraus. Розвивати навички діалогічного та монологічного мовлення. Тренувати в аудіюванні.

Розвивальна: сприяти розвитку креативного мислення, уваги, вміння працювати в групах.

Виховна: вчити учнів берегти власне здо­ров'я, правильно харчуватися; виховувати ко­мандний дух, повагу й толерантність у спілку­ванні один з одним.

Обладнання: Підручник, малюнки з зображенням продуктів харчування, записані на дошці прислів'я, картки з завданнями.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Begrüßung

Guten Tag, Guten Tag!

Sagen alle Kinder:

Große Kinder, kleine Kinder,

Dünne Kinder, dicke Kinder.

Guten Tag, Guten Tag!

Sagen alle Kinder.

Ziel   1. Повідомлення теми та мети уроку.

Учитель показує на записані заздалегідь на дошці прислів'я, читає їх і допома­гає учням перекласти.

L: Seht an die Tafel und lest! Das sind Sprichwörter:

Schon habt ihr vielleicht verstanden, dass unser neues Thema von Lebensmitteln ist Heute in der Stunde üben wir den Gebrauch von neuen Wörtern sowie hören einen Text.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Neue Lexik 3. Подання лексичного матеріалу.

    Учні читають хором слова на (стор. 52-53) за вчителем та індивіду­ально, звертаючи увагу на множину. Потім записують у словнички з перекла­дом. Після цього читають текст впр. 1 (стор. 53).

Das Spiel zum Text „Mahlzeiten in Deutschland“

"Wie heißt der Oberbegriff"

L: Helfen Sie Frau Lexik neue Bewohner des Sprachreiches anzusiedeln. Der Lehrer nennt 4-6 Wörter, die man thematisch zusammen­fassen muss. Alle Gruppen nennen Thema. Wer als erster richtige Antwort gibt, be­kommt Punkte.

1.     Der Saft, die Milch, der Tee, das Bier, das Kompott, der Kaffee — Getränke.

2.     Das Eis, die Torte, der Kuchen, der Fruchtsa­lat, der Pudding, das Gebäck — Nachspeisen.

3.     Die Fleischbrühe, die Fischsuppe, die Zwie­belsuppe — Suppen.

4.     Die Suppenschüssel, der Eierbecher, der Salzstreuer, der Esslöffel, die Untertasse — Essbestecke.

Експерти визначають команду-переможця в цьому конкурсі.

                     Для закріплення ЛO учні виконують впр. 3 (стор. 54). Die Kinder lesen die Wörter und finden auf den Bildern (S. 52-54) diese Lebensmittil. Welche Lebensmittel fehlen.

               Auf den Bildern fehlt der Reis / das Mineralwasser.

Brot Milch Marmelade Wurst  Tee  Suppe

Kakao Butter Mineralwasser Käse  Ei  Fleisch

Torte Joghurt Limonade Kuchen Eis  Fisch

Kaffee Müsli Brötchen Pudding Cola  Honig

Soße Reis Hähnchen Nudeln Saft  Zucke

 

Grammatische Übungen 2. Повторення граматичного матеріалу: Відмінювання дієслів "essen", "trinken", "mögen" .

  essen

  trinken

  mögen

  ich esse

  ich trinke

  ich möchte

  du isst

  du trinkst

  du möchtest

  er, sie, es isst

  er, sie, es trinkt

  er, sie, es möchte

  wir essen

  wir trinken

  wir möchten

  ihr esst

  ihr trinkt

  ihr möchtet

  sie, Sie essen

  sie, Sie trinken

  sie, Sie möchten

Учні читають хором заздалегідь провідмінювані дієслова і записують у зошитах.

Учні ланцюжком складаючи речення за таблицею, наприклад:

Sch1: Der Mann trinkt Tee.

Sch2: Ich trinke Kaffee.

Sprechen 4. Розвиток навичок діалогічного мовлення з уживанням нової лексики.

1.     Провести гру ланцюжком, наприклад: Sch1: Ich esse Käse ger, und du?

Sch2: Und ich esse Wurst gern. Und du? Sch3: Ich trinke Milch gern. Und du?

Sch4: Und ich trinke Tee. Und du?

Учитель пояснює учням, що перед іменниками, які означають назви речовин, артикль не вживається, наприклад: z.B. Ich esse Brot mit Butter.

2. Переглянути малюнок і розповісти: що їсть на вечерю родина Краузе.


Turnpause

L. Wir sind schon müde. Steht auf, wir machen eine Turnpause. (Учитель читає вірш і показує при цьому певні рухи. Учні повторюють за вчителем).

Schwesterchen, komm, tanz mit mir,

Beide Hände reich ich dir.

Einmal hin, einmal her,

Rund herum, das ist nicht schwer.

Mit den Händen klapp, klapp, klapp,

Mit den Füßen trapp, trapp, trapp,

Mit den Köpfen tipp, tipp, tipp

Mit den Fingern tipp, tipp, tipp.

Einmal hin, einmal her,

Rund herum, das ist nicht schwer.

L. Oh, das war super!

5. Утворіть якомога більше слів

das Fleisch                                                            die Speise

der Fisch                                                                die Mahlzeit

die Eier                   Haupt- (основний,          die Person     

die Kartoffel                      головний,                  die Rolle

das Gemüse                      центральний)              die Stadt

der Pilz                                                            die Straße

die Milch           die Speise                                    der Bahnhof

der Reis

süß

Lieblings-

die Erdbeere                                                           das Essen

die Himbeere                            der Abend           das Brot

die Vanille               der Pudding                          die Mahlzeit

   die Schokolade + n

Hörverstehen 6. Подання тексту для аудіювання.

1) Учні слухають текст з голосу вчителя. Незнайомі слова зазда­легідь виписані на дошці.

Text "Im Schlaraffenland"

Das ist ein schönes Land, Schlaraffenland. Um das ganze Land ist eine berghohe Mauer aus Reisbrei. Wer hinein oder heraus will, muss erst einen Korridor durchessen. Danach sieht er wunderbare Dinge: die Häuser sind aus Braten und die Dächer mit Kuchen gedeckt. Um jedes Haus steht ein Zaun, der aus warmen Würstchen besteht. Die Tannen im Wald sind das ganze Jahr mit goldenen Äpfeln und Nüssen geschmückt. Auf den Wiesen wachsen frische Brötchen. Die Flüsse sind voll Milch. Die Steine auf dem Weg sind Käse.

Wenn es regnet, regnet es Honig. Wenn es schneit, so schneit es Zucker. Und wenn es hagelt, so fallen Nüsse und Rosinen vom Himmel.

Aufgabe: antwortet auf diese Fragen.

Was machen die Menschen in diesem Land?

Was gefällt euch?

Wie sieht das Land (die Häuser, der Fluss, der Weg...) aus;

Wie ist das Wetter?

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Hausaufgabe        . Домашнє завдання.

Вивчити нові слова (впр. 6, стор. 52-55).

Впр. 8 (стор. 56), дати відповіді на запитання.

Zusammen­fassung

 Підведення підсумків уроку. L: Wie heißt unser Thema?

Was habt ihr in der Stunde gemacht? Welche neuen Wörter habt ihr gelernt?

Was gefällt euch in der Stunde? Was habt ihr aus dem Text erfahren?

Римівка

Guten Morgen, guten Tag,

guten Abend, gute Nacht.

L: Müsst ihr gehen?

Sch: Wir müssen gehen.

L: Auf Wiedersehen!

Sch: Auf Wiedersehen!

 

 

 


Підтема: Лист із Кельну. Тренувальні вправи.

Мета:

Навчальна: Активізувати лексичний матеріал теми, а також вживання нових слів. Вчити учнів вживати прикметники в ролі означення. Тренувати в монологічному та діалогічному мовленні, аудіюванні.

Розвивальна: сприяти розвитку креативного мислення, уваги, вміння працювати в групах.

Виховна: вчити учнів берегти власне здо­ров'я, правильно харчуватися; виховувати ко­мандний дух, повагу й толерантність у спілку­ванні один з одним.

Обладнання: Підручник, ілюстративний і роздавальний матеріал для гри, граматична таблиця за темою "Das Adjektiv".

ХІД УРОКУ

І. Початок уроку

1. Привітання. Організаційний мо­мент. Підготовка учнів до сприйняття іншомовного мовлення

Begrüßung

Guten Tag, Guten Tag!

Sagen alle Kinder:

Große Kinder, kleine Kinder,

Dünne Kinder, dicke Kinder.

Guten Tag, Guten Tag!

Sagen alle Kinder

L: Guten Tag! Es freut mich sehr euch alle wieder zu sehen. Wie geht es euch? Was gibt’s  Neues? Seid ihr heute guter Laune? Fühlt ihr euch wohl?

Ziel  2. Повідомлення теми та мети уроку.

L: Heute in der Stunde üben wir den Gebrauch unserer Wörter zum Thema, wir lernen auch mit neuen Wärtern arbeiten, Adjektive in der Funktion des Attributs gebrauchen, wir werden auch spielen, deutsch sprechen und schreiben.

Mundgymnastik  3. Фонетична зарядка.

Опрацювання вивчених слів теми: die Milch, der Tee, der Kaffee, der Kakao, der Saft, das Brot, die Wurst, der Käse, die Butter, das Ei, das Speisezimmer, fertig, das Frühstück machen, das Essen, das Mittagessen, das Abendessen, schmecken, der Zucker, das Salz, die Suppe, das Fleisch, der Salat, die Kartoffel, die Suppenschüssel, der Eierbecher, der Salzstreuer, der Esslöffel, die Untertasse, der Pudding. Робота ведеться фронтально та індивідуально.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Kontrolle der Hausaufgabe  1. Контроль домашнього завдання.

1)               Оскільки домашнім завданням було скласти розповідь про сніданок, обід і вечерю родини, то для розповіді викликаються по черзі три учні. Інші учні слухають, потім обговорюють почуте.

Sch1: Am Morgen trinke ich auch Kaffee und esse Brote mit Käse und Wurst.

Sch2: Und unsere Familie trinkt keinen Kaffee zum Abendbrot.

Sch3: Ich mag auch Bratkartoffeln zum Abendessen.

2)               Опитування вивченої вдома лексики можна провести у вигляді гри.

"Wortkette".

L: Du kannst nun viele Sachen zum Essen und Trinken, Sch1 Schreibe ein Wort die Tafel, z.B. Saft. Eine Mitschülerin oder Mitschüler schreibt nun ein Wort das mit T beginnt.

T —Tee 1. der

F — Frühstück 2. die

А — Abendessen 3. das

S — Suppe

Учні добирають слова до кожної букви, а потім швидко пишуть цифри відповідного артикля.

Grammatik   2. Подання граматичного матеріалу.

Суфікси -chen і -lein є зменшувально-пестливими. Іменники з цими суфіксами завжди середнього роду: der Tisch — das і Tischchen, das Kind — das Kindlein. Наголошені кореневі голосні а, о, u в таких іменниках змінюються на ä, ö, ü: die Kanne — das Kännchen, der Sohn — das Söhnchen, das Buch — das Büchlein.

 1.    Bilde Wörter mit den Suffixen -chen und -lein. Ubersetze sie.

der Teller                                                        der Hund

die Kanne                                                       der Tisch

der Löffel                                                             das Pferd

der Baum    -chen                                           die Blume  -lein

die Tochter                                                          der Fisch

der Ball                                                               die Gans

die Katze                                                             der Baum

 

 1.    Analysiere und übersetze die zusammengesetzten (складні) Wörter.

der Tee + die Kanne (глечик; кухоль; чайник) = die Teekanne

der Kaffee + die Kanne = die Kaffeekanne

die Milch + das Kännchen = das Milchkännchen

die Butter + die Dose = die Butterdose

der Zucker + die Dose = die Zuckerdose

die Marmelade + n + die Dose = die Marmeladendose

die Eier + der Becher = der Eierbecher

das Salz + der Streuer (streuen — сипати, посипати) = der Salzstreuer

das Brot + der Korb (кошик) = der Brotkorb

 1.    Stellt euch gegenseitig Fragen zu den Bildern auf Seiten 52-54.

 

     auf dem Frühstückstisch? 

                 ist                      auf dem Mittagstisch?

Was         gibt es           zum Frühstück?

                steht           zur Mittagsmahlzeit?

                liegt           zum Abendbrot?

                                          zum Essen?

 1.    Spielt „Kofferpacken".

                       Auf dem Frühstückstisch gibt es Brot.

                     Auf dem Frühstückstisch gibt es Brot und Brötchen.

                     Auf dem Frühstückstisch gibt es Brot, Brötchen und...

Turnpause

L. Wir sind schon müde. Steht auf, wir machen eine Turnpause. (Учитель читає вірш і показує при цьому певні рухи. Учні повторюють за вчителем).

Schwesterchen, komm, tanz mit mir,

Beide Hände reich ich dir.

Einmal hin, einmal her,

Rund herum, das ist nicht schwer.

Mit den Händen klapp, klapp, klapp,

Mit den Füßen trapp, trapp, trapp,

Mit den Köpfen tipp, tipp, tipp

Mit den Fingern tipp, tipp, tipp.

Einmal hin, einmal her,

Rund herum, das ist nicht schwer.

L. Oh, das war super!

 

 

 1.    Lies und merk dir.

Якщо іменник вжито без артикля, присвійного займенника або заперечення kein, то прикметник перед ним має такі закінчення:

Singular

Maskulinum    Femininum  Neutrum

Nom.  großer Junge    junge Frau  braves Kind

Dat.  großem Jungen  junger Frau  bravem Kind

Akk.  großen Jungen  junge Frau  braves Kind

 

 

Plural

Nom. hilfsbereite Jungen, Frauen, Kinder

Dat. hilfsbereiten Jungen, Frauen, Kindern

Akk. hilfsbereite Jungen, Frauen, Kinder

z.B. Der Saft ist sauer.— saurer Saft

Die Milch ist sauer.— saure Milch

Das Obst ist sauer.— saures Obst

Die Kuchen sind frisch.— frische Kuchen.

Учням пропонується провідміняти ці словосполучення.

Для закріплення граматичного матеріалу виконати впр. 15 a,b (стор. 57).

 

15. a) Lies, vergleich und übersetze.

Das Brot ist frisch.— frisches Brot

Der Tee ist heiß.— heißer Tee

Die Milch ist frisch.— frische Milch

Brötchen sind trocken.— trockene Brötchen

b) Bilde Sätze und Wortverbindungen wie im Beispiel.

die Pizza — scharf: Die Pizza ist scharf.— scharfe Pizza

die Cola — kalt             der Pudding — süß      die Äpfel — sauer

das Fleisch — fett         das Brot — trocken      die Gurken — hart

der Kuchen — frisch     die Suppe — salzig      die Erdbeeren — reif

der Saft — sauer           der Kaffee — heiß        die Brötchen — weich

die Soße — scharf         die Milch — warm        die Tropfen — bitter

Hörverstehen  5. Подання тексту для аудіювання.

Учні слухають текст з голосу вчителя. Незнайомі слова зазда­легідь виписані на дошці.

Fünf Kinder berichten aus fünf Ländern: Dieses Brot schmeckt mir am besten! Maurice, Menton bei Nizza, Frankreich.

Ich fahre jeden Morgen in die Backerei und kaufe acht bis zehn Baguetten. Baguetten sind die langen Weißbrote.

Corry, Haifa, Israel

Bei uns leben Menschen aus allen Erdteilen. Deswegen gibt es viele unterschiedlich Brote. Ich esse Lehem (Brot) sehr gern als Falaffel. Manchmal koche ich Falaffel für unsere Familie.

Syörgy, Tokay, Ungarn

Mein liebstes Brot ist ein Bauernbrot und heißt Сіро. Auf dem Lande in Ungarn isst man noch heute Сіро mit einer dicken Scheide Speck.

Sergij, Kriwyj Rig, Ukraine

Mein liebstes Brot ist Kalatsch.

Leider kann ich es nur zweimal im Jahr essen, denn in den Ferien fahre ich zu meiner Tante Nina auf das Land. Sie bäckt Kalatsch selbst.

Thelma, Gotland, Schweden

Ich wohne mit meinen Eltern in Slite. Wir haben eine Pferdezucht. Wir esse Gotlandslimpa. So heißt das Brot aus Weizenmehl, das hier gebacken wird.

2) Контроль розуміння — відповіді на запитання.

L: Beantwortet die Fragen!

Aus welchen Ländern kommen die Kinder?

Wie heißt das Brot aus Weizenmehl in Schweden?

Wie heißt das Brot in der Ukraine?

Wie heißt das Brot in Israel?

Wie heißen die langen Weißbrote in Frankreich?

Kinder, Brot ist auch heute noch das wichtigste Nahrungsmittel der Menschheit. Aber nicht alle haben Brot. Viele müssen hungern. Seit 1959 gibt es die Sammelaktion« "Brot für die Welt". Außerdem hilft der Internationale Kindershilfsfonds UNICEF.

Якщо учні не зрозуміли, учитель перекладає цю інформацію. Для контролю ро­зуміння він може поставити запитання учням, наприклад:

Habt ihr alles verstanden?

Habt ihr darüber schon gehört oder gelesen? Wo?

 

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Hausaufgabe   . Домашнє завдання.

Вивчити граматичний матеріал (впр. 14, стор. 57).

Прочитати і перекласти текст (впр. 17 стор. 58).

Zusammen­fassung   2. Підведення підсумків уроку.

L: Wie heißt unser Thema?

Was habt ihr in der Stunde gemacht?

Welche neuen Wörter habt ihr gelernt?

Was gefällt euch in der Stunde?

Was habt ihr aus dem Text erfahren?

 

Римівка

Guten Morgen, guten Tag,

guten Abend, gute Nacht.

L: Müsst ihr gehen?

Sch: Wir müssen gehen.

L: Auf Wiedersehen!

Sch: Auf Wiedersehen!

 


Підтема: Їжа. Сніданок, обід, вечеря в Німеччині.

Мета:

Навчальна: Активізувати лексичний матеріал теми. Тренувати учнів у вживанні прикметників як означення. Розвиток навичок читання та пошуку необхідної інформації в прочитаному. Удосконалювати навички монологічного мовлення. Тренувати учнів в аудіюванні діалогічного тексту.

Розвивальна: розвивати навички аудіювання та монологіч­ного мовлення.

Виховна: виховувати прагнення до правильного харчування як важливого компонента здорового способу життя.

Обладнання: Підручник, картки із зображенням продуктів, картки з завданнями.

ХІД УРОКУ

І. Початок уроку

1. Привітання. Організаційний мо­мент. Підготовка учнів до сприйняття іншомовного мовлення

Begrüßung

Guten Tag, Guten Tag!

Sagen alle Kinder:

Große Kinder, kleine Kinder,

Dünne Kinder, dicke Kinder.

Guten Tag, Guten Tag!

Sagen alle Kinder

Ziel   2. Повідомлення теми та мети уроку.

L: Heute in der Stunde werdet ihr über das Frühstück, das Mittag- und Abendessen erzählen, den Gebrauch des Adjektivs in der Funktion des Attributs üben, einen Dialog hören und ihn nacherzählen.

Mundgymnastik  3. Фонетична зарядка.

Учні слухають вірш з голосу вчителя. Вірш читається 1 раз (при цьому вчи­тель показує картки із зображенням продуктів, що згадуються у вірші). Потім робота проводиться хором та індивідуально.

Jetzt lesen wir das Gedicht:

Backe, backe Kuchen

Der Bäcker hat gerufen!

Wer will gute Küchen backen

Der muss haben solche Sachen:

Eier und Schmalz,

Butter und Salz,

Milch und Mehl.

(Діти встають і декламують віршик хором, виконують при цьому рухи, які їм показує вчитель.)

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Kontrolle der Hausaufgabe Контроль домашнього завдання.

Учитель викликає учнів, питає правило та для контролю роздає картки з прик­метниками в ролі означення, наприклад:

Картка 1

Setzt die Endungen ein!

Nom.

Gen.

Dat.

Akk.

weiß 

weiß 

weiß 

weiß 

Brot

Brot

Brot

Brot

 

Картка 2

Bestimmt richtig das Geschlecht!

Nom.          frische Suppe             süßer Tee m —

Gen. frischer Suppe           süßen Tee         n —

Dat. frischer Suppe           süßem Tee f—

Akk. frische Suppe             süßen Tee

Можна дати завдання провідміняти усно, наприклад: saure Milch, frisches Brot, süßer Saft, frische Eier.

Для контролю засвоєння лексичного матеріалу можна також роздати картки з такими завданнями:

Картка 1

Was passt in der Reihe nicht?

Brot — Käse — Saft — Wurst

Kakao — Kaffee — Tee — Ei

süß — heiß — sauer

Morgen — Mittagessen — Frühstück — Abendbrot

essen — stehen — trinken

Картка 2

Ergänzt die Wortverbindungen!

Brot mit...                      Kaffee oder Tee...

  Suppe mit...                  Kuchen mit...

 

Neue Lexik  4. Подання лексичного матеріалу.

Учні читають за вчителем слова впр. 19 (стор. 59) і записують їх з переклад у словнички. Читання слів супроводжується показом картинок. Потім складають речення з новими словами.

die Tüte                                                                        der Becher

(die Tüten)                                                                       (die Becher)

                  

 

die Dose                                                                             die Scheibe

(die Dosen)                                                                          (die Scheiben)

                  

 

die Schüssel                                                             das Päckchen

(die Schüsseln)                                                        (die Päckchen)

                 

 

Lesen: Wir bilden und übersetzen die Wörter. Übung 19 (S. 59)

die Suppe + n die Wurst

der Salat           die Schüssel das Brot

die Soße + n das Ei                 die Scheibe

das Kompott die Zitrone + n

 der Käse

der Joghurt

das Eis

die Sahne (сметана)      der Becher

das Plastik

 

Ergänze die Sätze.

Wie viel kosten drei ... Cola?

Ich habe einen ... Joghurt gekauft.

Auf dem Teller liegen zwei ... Brot und zehn ... Käse.

Ich trinke gewöhnlich eine kleine ... Milch zum Frühstück.

In der Teeabteilung kaufe ich ein ... Tee.

Ich stelle auf den Tisch eine ... Kartoffeln.

Turnpause

L. Wir sind schon müde. Steht auf, wir machen eine Turnpause. (Учитель читає вірш і показує при цьому певні рухи. Учні повторюють за вчителем).

Schwesterchen, komm, tanz mit mir,

Beide Hände reich ich dir.

Einmal hin, einmal her,

Rund herum, das ist nicht schwer.

Mit den Händen klapp, klapp, klapp,

Mit den Füßen trapp, trapp, trapp,

Mit den Köpfen tipp, tipp, tipp

Mit den Fingern tipp, tipp, tipp.

Einmal hin, einmal her,

Rund herum, das ist nicht schwer.

L. Oh, das war super!

L. Jetzt sind wir voll Energie und arbeiten weiter. Öffnet eure Bücher auf Seite 60, Übung 21.

L. Kinder, wie kann man diesen Text betiteln? Und was kauft ihr zu einer Geburtstagsparty? (Учні вислов­люються на дану тему)

Bilde Wortverbindungen und Sätze. Gebrauche die Adjektive in der richtigen Form.

Schreiben: Ergänze die Sätze. Gebrauche die Adjektive in der richtigen Form.

Ich trinke am Morgen (frisch) Milch.

(reif) Äpfel schmecken gut.

(grün) Tomaten schmecken mir nicht.

(trocken) Brötchen sind hart.

Man darf nicht (heiß) Tee trinken.

Ich will nicht (kalt) Kaffee trinken.

Was passt nicht! Streiche durch. Що зайве? Викресли.

                       Saft, Mineralwasser, Kaffee, Kuchen

Hühnersuppe, Apfelsaft, Borschtsch, Gemüsesuppe

                       Möhren, Bohnen, Zwiebeln, Orangen

                       Nudeln, Bulette, Reis, Kartoffeln

                       Rosinenkuchen, Bonbons, Spiegelei, Torte.

Hörverstehen:

Робота в парах. Учні отримують комплект фраз до діалогу. Далі вони прослуховують запис із магнітофона і впорядковують діалог.

L. Da bekommt ihr Dialoge. Zuerst braucht ihr eine CD zu hören und zu zweit die Sätze zu einem Dialog zu ordnen. Dann prüfen wir alles zusammen. Seid sehr aufmerksam.

Guten Tag! Was wünschen Sie?

                        Ja, auch eine Tasse Kaffee.

                        Herr Ober! Ich möchte bitte bestellen.

  Guten Tag! Bitte eine Pilzsuppe und ein Wiener Schnitzel.

                        Ja, bitte ein Stück Apfelkuchen.

                        Ja, gleich.

                        Möchten Sie auch etwas trinken?

                        Noch etwas zum Nachtisch?

L. Ihr habt diese Aufgabe sehr gut gemacht.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Hausaufgabe  1. Домашнє завдання.

Вивчити слова (стор. 59).

Усна розповідь впр. 24(стор. 61)

Zusammenfassung     2. Підведення підсумків уроку.

L: Was habt ihr Neues erfahren?

Wie heißt unser grammatisches Thema?

Hat euch der Text gefallen?

Welche neuen Wörter habt ihr gelernt?

Римівка

Jetzt ist die Schule aus!

Jetzt gehen wir nach Haus.

Tschüs! Diling, diling, diling, diling…

Auf Wiedersehen!


Підтема:   Апетит приходить під час їди.

Мета:

Навчальна: Учити вживати нову лексику, тренувати в монологічному та діалогічному мовленні, аудіюванні.

Розвивальна: сприяти розвитку креативного мислення, уваги, вміння працювати в групах.

Виховна: вчити учнів берегти власне здо­ров'я, правильно харчуватися; виховувати ко­мандний дух, повагу й толерантність у спілку­ванні один з одним.

Обладнання: роздавальний матеріал для виконання лексичних вправ, вправи з аудіювання, кольорові олівці.

ХІД УРОКУ

І. Початок уроку

1. Привітання. Організаційний мо­мент. Підготовка учнів до сприйняття іншомовного мовлення

Begrüßung

Guten Tag, Guten Tag!

Sagen alle Kinder:

Große Kinder, kleine Kinder,

Dünne Kinder, dicke Kinder.

Guten Tag, Guten Tag!

Sagen alle Kinder

 

L: Guten Tag! Es freut mich sehr euch alle wieder zu sehen. Wie geht es euch? Was gibt's Neues? Seid ihr heute guter Laune? Fühlt ihr euch wohl?

 1. Повідомлення теми та мети уроку

L: Heute lassen wir unsere Fantasie baumeln und sprechen zum Thema «Appetit kommt beim Essen». Wir befassen uns mit verschiedenen Mahlzeiten, machen Inszenierungen, Übungen und noch viel Interessantes. Seid aufmerksam und aktiv! Am Anfang kommt natürlich phone­tische Übung.

Mundgymnastik  3. Фонетична зарядка.

Учні слухають вірш з голосу вчителя. Вірш читається 1 раз (при цьому вчи­тель показує картки із зображенням продуктів, що згадуються у вірші). Потім робота проводиться хором та індивідуально.

Jetzt lesen wir das Gedicht:

Backe, backe Kuchen

Der Bäcker hat gerufen!

Wer will gute Küchen backen

Der muss haben solche Sachen:

Eier und Schmalz,

Butter und Salz,

Milch und Mehl.

(Діти встають і декламують віршик хором, виконують при цьому рухи, які їм показує вчитель.)

II. Основна частина уроку

1. Kontrolle der Hausaufgabe. Контроль домашнього завдання.

Sprechen

L: Sagt bitte: Wie heißt die erste Mahlzeit?

(Учні відповідають.)

L: Genau, die erste Mahlzeit ist das Früh­stück. Und - ein gesundes Frühstück ist beson­ders wichtig.

(Zwei Schüler gehen an die Tafel und schrei­ben, was sie zum Frühstück essen.)

Schüler 1:

Schüler 2:

Haferflocken

Käsebrot

Marmelade

Brötchen

Tee

Bratkartoffeln Wurstbrot

Salat

Kaffee

Wessen Frühstück ist besonders ge­sund? Welche Lebensmittel passen zum Frühstück? (Учні висловлюють свою думку.)

Sch 3: Haferflocken passen meiner Mei­nung nach gut zum Frühstück. Sie haben viele Vitamine.

Sch 4: Bratkartoffeln isst man gewöhn­lich zum Mittagessen und nicht zum Früh­stück u. s. w.

2. Wortschatzarbeit

L: Die zweite Mahlzeit ist das Mittag­essen. Sagt: Was isst man normalerweise zu Mittag?

(Учні відповідають.)

Jetzt stellen wir uns vor, dass wir das Mittagessen zubereiten. Dazu teilen wir uns in kleine Gruppen ein. Jede Gruppe bekommt eine Auf­gabe.

(Учитель ділить клас на групи, кожна з яких отримує завдання. Наприклад, одна група отримує завдання «приготувати» суп, дру­га - м’ясний салат, третя - рагу, четверта - фруктовий салат. При виконанні завдання використовуємо метод «глустер». Учні отримують листок із завданням, де посередині буде вказано страву, яку вони уявно готуватимуть, усі інгредієнти учні добирають і вписують самі. Аби робота виглядала більш привабливою, можна запропонувати учням позначати різ­ні інгредієнти кольоровими олівцями. Через 4-5 хвилин представники груп презентують виконане завдання).

Neue Lexik  4. Подання лексичного матеріалу.


L: Учні хором читають за вчителем виділені слова впр. 1 (стор. 61), та знаходять їх у тексті.

Інсценування діалогу вправа 1 (стор. 61-62).

Spielt „Kofferpacken".

                 Pommes frites schmecken mir gut.

                 Pommes frites und Popcorn schmecken mir gut.

                 Pommes frites, Popcorn und…

 

Grammatische Übungen. Відмінювання дієслів „backen“, „braten“

ich         backe         brate                     wir   backen    braten

du          bäckst       brätst                    ihr    backt      bratet

er / sie   bäckt         brät                       sie    backen    braten

Ordne die Wörter richtig ein.

Brot, Brötchen, die Torte, den Kuchen, das Gebäck, Fleisch, Fisch, ein Kotelett, eine Gans, ein Hähnchen, Pommes, frites, das Abendessen, das Mittagessen, die Suppe, Kartoffeln, Fleisch, Gemüse, Eier, Kaffee, Milch, Tee, Wasser.

 

kochen

backen

braten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesen: Вправа 7,8 (стор. 63). Die Kinder lesen und übersetzen die Sätze und die Wörter.

Wir lesen und merken die Sprichwörter zum Tema „Essen und Trinken“

             Wer sich auf der anderen Leute Schüssel verlässt, geht hungrig zu Bett. (Надіявся дід на чужий обід, та й води не пив.)

             Er glaubt die Weisheit mit Löffeln gegessen zu haben. (Він вважає себе дуже розумним.)

             Hunger ist der beste Koch. (Голод — найкра­щий кухар.)

             Kein Apfel konnte zur Erde fallen. (Яблуку ні­де було впасти.)

             Galle im Herzen, Honig im Mund. (На язиці медок, а на думці льодок.)

             Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. (To так, то сяк! To туди, то сюди!)

             Mach nur keinen Salat! (Тільки без галасу!)

L: Und jetzt finden sie im Wörterbuch die ukrainischen Äquivalente für diese Sprichwörter (прислів'я). Merk sie dir.

Der Appetit kommt beim Essen.

Wer seine Arbeit fleißig tut,

dem schmeckt das Essen doppelt gut.

Turnpause

L. Wir sind schon müde. Steht auf, wir machen eine Turnpause. (Учитель читає вірш і показує при цьому певні рухи. Учні повторюють за вчителем).

Schwesterchen, komm, tanz mit mir,

Beide Hände reich ich dir.

Einmal hin, einmal her,

Rund herum, das ist nicht schwer.

Mit den Händen klapp, klapp, klapp,

Mit den Füßen trapp, trapp, trapp,

Mit den Köpfen tipp, tipp, tipp

Mit den Fingern tipp, tipp, tipp.

Einmal hin, einmal her,

Rund herum, das ist nicht schwer.

L. Oh, das war super!

L. Jetzt sind wir voll Energie und arbeiten weiter. Öffnet eure Bücher auf Seite 63, Übung 10.

Spielen: Macht zu dritt ein Kettenspiel: Was esse ich gern / lieber / am liebsten?

  Ich esse gern schwarzes Brot. Was isst du lieber?

  Ich esse lieber weißes Brot. Was isst du am liebsten?

  Ich esse am liebsten Apfelkuchen.

 

„Kofferpacken“ Was gibt es auf dem Mittagstisch (S. 61) in Tonis Familie?

  Auf dem Mittagstisch gibt es Gemüsesuppe.

  Auf dem Mittagstisch gibt es Gemüsesuppe und Frikadellen.

  Auf dem Mittagstisch gibt es Gemüsesuppe, Frikadellen und...

Hörverstehen 3. Подання тексту для аудіювання.

L: Hört bitte aufmerksam und beantwortet danach die Fragen!

1)     Учні прослуховують текст з голосу вчителя.

Beim Essen

Alle: Guten Appetit!

Helga: Es gibt ja Fisch, pfui! Der Fisch schmeckt gar nicht gut, er schmeckt scheu

Martini Mir schmeckt er.

Stefan: Mir auch.

Vater: Als ich ein Kind war, hat mein Vater gesagt: wer keinen Fisch isst, bekommt auch keinen Pudding!

Martin: Oh, Helga bekommt keinen Pudding.

Helga: Ich möchte aber auch Pudding haben!

Stefan: Dann musst du Fisch essen.

Helga: Ich möchte aber keinen Fisch essen!

Stefan: Dann bekommst du auch keinen Pudding.

Vater: Moment, Moment! Ich habe doch nicht gesagt, dass Helga keinen Pudding bekommt. Ich bin doch nicht mein Vater!

Martin: Wie bitte?

Vater: Helga, wenn dir der Fisch nicht schmeckt, dann isst du eben keinen Fisch.

Helga: Bekomme ich trotzdem Pudding?

Vater: Natürlich!

Mutter: (lacht)

Helga: Prima!

Martin: Маmі, warum lachst du denn?

Mutter: Weil es heute keinen Pudding gibt!

2)     Учитель ставить запитання, які заздалегідь записані на дошці.

L: Wie heißen die Kinder?

Was möchte die Tochter?

Was erzählt der Vater?

Warum lacht die Mutti?

Was schmeckt der Tochter nicht?

3)     Можна після відповідей на запитання запропонувати учням інсценувати діалог.

 

IIІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Hausaufgabe  1. Домашнє завдання.

Вивчити слова теми і скласти 7 речень для розповіді про сніданок, обід або вече­рю своєї родини (можна зробити малюнок).

Zusammen­fassung  2. Підведення підсумків уроку.

L: Was habt ihr in der Stunde gelernt?

Welche neuen Wörter habt ihr erfahren?

Was hat euch in der Stunde gefallen?

Римівка

Jetzt ist die Schule aus!

Jetzt gehen wir nach Haus.

Tschüs! Diling, diling, diling, diling…

Auf Wiedersehen!


Підтема: Голод найкращий кухар.

Мета:

Навчальна: Тренувати учнів у вживанні лексичного матеріалу попередніх уроків. Розвивати навички діалогічного мовлення. Тренувати в аудіюванні.

Розвивальна: розвивати навички аудіювання, монологіч­ного та діалогічного мовлення.

Виховна: виховувати прагнення до правильного харчування як важливого компонента здорового способу життя.

Обладнання: Підручник, малюнки з зображенням продуктів харчування, картки з завданнями.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Ziel  1. Повідомлення теми та мети уроку.

L: Wir wiederholen die Lexik zum Thema, lernen neue Wörter, lernen auch Dialoge richtig bilden sowie üben die Nacherzählung eines Textes.

Mundgymnastik 2. Фонетична зарядка.

1) Учні співають пісню "Wir haben Hunger" під мелодію, записану на магніто­фон. Слова вчитель пише заздалегідь на дошці або роздає кожному учневі.

Wir haben Hunger

(gemessen schnell)

3)                       Wir haben Hunger, Hunger, Hunger, haben Hunger, Hunger, Hunger,

haben Hunger, Hunger, Hunger,

 haben Durst.

4)                       Wo bleibt das Essen, Essen, Essen, bleibt das Essen, Essen, Essen,

bleibt das Essen, Essen, Essen,

bleibt die Wurst?

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Kontrolle der Hausaufgabe   1. Контроль домашнього завдання.

Спочатку можна викликати учня з високим рівнем підготовки, він розповідає, що його родина зазвичай їсть на сніданок. Учень із середнім або низьким рівнем підготовки може мати опору (запитання).

 

Sprechen   2. Розвиток навичок монологічного та діалогічного мовлення.

Розгляньте малюнки та розкажи, що діти їдять і п'ють. (Kinder, sieht auf die Bilder und erzählt, was diese Kinder essen und trinken,)

 

Діти ви снідаєте у кафе. Це — меню. Що ви хочете їсти, пити? Замовте щось. Використайте словосполучення. (Die Kinder, sie frühstücken heute im Cafe. Hier ist die Speisekarte. Was möchten sie essen, trinken? Bestellt etwas. Benutzt die Wendungen.)

Speisekarte:

Wendungen:

Guten Morgen! Ich möchte bitte ...

Danke!

3. Тренувальні вправи для активізації лексичного матеріалу.

1) Робота з роздавальним матеріалом.

Учитель роздає учням картки для роботи в парах. Один учень ставить запитан­ня, інший відповідає, наприклад:

Sch1: Trinkst du gerne Milch?

Sch2: Ja, sehr gerne. Milch schmeckt sehr gut.

 

 

 

Картка 1

 

 

Картка 2

Muster:

Sch1: Möchtest du gerne Wasser?

Sch2: Nein, danke. Ich möchte lieber Orangensaft.

2) Учні складають діалог за зразком, поданим на дошці.

L: Frage deinen Mitschüler oder deine Mitschülerin, was er (sie) gern isst. Sprecht im Dialog!

Sch1: Was isst du gerne?

Sch2: Ich esse gerne...

Sch3: Was trinkst du gerne?

Sch4: Ich trinke gerne...

Sch5: Was möchtest du gerne?

Sch6: Ich möchte gerne...

При складанні діалогів використовується лексичний матеріал теми.

Turnpause

L. Wir sind schon müde. Steht auf, wir machen eine Turnpause. (Учитель читає вірш і показує при цьому певні рухи. Учні повторюють за вчителем).

Schwesterchen, komm, tanz mit mir,

Beide Hände reich ich dir.

Einmal hin, einmal her,

Rund herum, das ist nicht schwer.

Mit den Händen klapp, klapp, klapp,

Mit den Füßen trapp, trapp, trapp,

Mit den Köpfen tipp, tipp, tipp

Mit den Fingern tipp, tipp, tipp.

Einmal hin, einmal her,

Rund herum, das ist nicht schwer.

L. Oh, das war super!

Hörverstehen 4. Подання діалогічного тексту для аудіювання.

 1. Учні прослуховують текст з магнітофона.

Das Mittagessen

Die Familie Hofbauer — Vati, Mutti, Peter — haben Hunger und sie gehen in еіne Gaststätte.

Herr Hofbauer: Renate, was nimmst du?

Frau Hofbauer: Ich nehme den Fisch mit Kartoffeln und Gemüse und dazu ein Glas Apfelsaft.

Herr Hofbauer: Ich nehme zuerst einen Teller Suppe, dann Bratwürste mit Kraue und ein Mineralwasser. Später nehme ich noch einen Kaffee.

Peter: Und ich möchte ein Schnitzel mit Pommes frites und viel Ketschup. Dazu ein Kola.

 1. Контроль розуміння змісту тексту — відповіді на запитання.

L: Beantwortet bitte die Fragen!

Warum geht die Familie Hofbauer in eine Gaststätte?

Was hat Mutti bestellt? (Was hat Frau Hofbauer bestellt?)

Was hat Vati bestellt? (Was hat Herr Hofbauer bestellt?)

Was hat Peter bestellt?

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Hausaufgabe  1. Домашнє завдання.

Впр. 2 (стор. 65-66), інсценувати діалог.

Zusammenfassung 2. Підведення підсумків уроку,

 Was haben wir in der Stunde gemacht?

Hat euch das Lied gefallen?

Könnt ihr jetzt Dialoge zum Thema selbst bilden?

Римівка

Guten Morgen, guten Tag,

guten Abend, gute Nacht.

L: Müsst ihr gehen?

Sch: Wir müssen gehen.

L: Auf Wiedersehen!

Sch: Auf Wiedersehen!


Підтема: Смачного. Тренувальні вправи.

Мета:

Навчальна: Тренувати учнів у вживанні вивченої лексики із теми «Їжа та напої». Тренувати учнів в різних видах мовленнєвої діяльності. Тренувати учнів в аудіюванні.

Розвивальна: Сприяти розвитку ува­ги, уміння правильно висловлювати свої думки;

Виховна: Виховувати в школярів почуття відповідальності за команду й толерант­ного ставлення один до одного; вчити дітей культури харчування.

Обладнання: Підручник, картки з видами продуктів, картки з завданнями, мікрофон, папір формату А3, клей, вирізки з журналів для виготовлення колажу.

ХІД УРОКУ

І. Початок уроку

Ziel  1. Повідомлення теми та мети уроку.

L: Heute in der Stunde arbeiten wir weiter am Thema "Essen". Da werden wir Lexik wiederholen, Dialoge bilden, Fragen beantworten, viele Aufgaben machen, spielen, Texte lesen und hören, eine Collage herstellen. Wenn ihr aktiv seid, dann wartet auf euch eine kleine Überraschung am Ende der Stunde. Nun, an die Arbeit.

Mundgymnastik 2. Фонетична зарядка.

1) Учні співають пісню "Wir haben Hunger" під мелодію, записану на магніто­фон. Слова вчитель пише заздалегідь на дошці або роздає кожному учневі.

Wir haben Hunger

(gemessen schnell)

 1.                        Wir haben Hunger, Hunger, Hunger,

haben Hunger, Hunger, Hunger,

haben Hunger, Hunger, Hunger,

haben Durst.

 1.                        Wo bleibt das Essen, Essen, Essen,

bleibt das Essen, Essen, Essen,

bleibt das Essen, Essen, Essen,

bleibt die Wurst?

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Kontrolle der Hausaufgabe   1. Контроль домашнього завдання.

Діти інсценують підготовлений дома діалог впр. 2 (стор. 56).

 1. Aktivierung von Lexik

L. Wer kann mir sagen, wie man das Verb "essen* konjugiert? (Учні по черзі пишуть на дошці відмінювання дієслова "essen") Ja, richtig.

(Учитель кидає учням по черзі м'ячик, ставлячи при цьому питання)

L: Was isst du gewöhnlich zum Frühstück?

Was trinkt dein Freund am Morgen?

Was isst dein Vater zu Mittag?

Was trinkt deine Oma gewöhnlich zu Mittag?

Was essen deine Freunde zu Abend?

Was trinkt deine Mutter zu Abend?

L: Prima gemacht!

 1. Діти, замініть малюнки словами. Запиши їх. (Die Kinder, ersetzen die Bilder durch Wörter. Schrei­ben sie auf.)

3. Gruppenarbeit

L: Und jetzt arbeiten wir in Gruppen. Jede Gruppe bekommt eine extra Aufgabe — eine Si­tuation, die sie inszenieren soll.

Situation 1

Die Freunde treffen sich ganz zufällig. Ein Junge ist sehr müde, ihm geht es nicht gut. Im Gespräch stellt es sich heraus, dass er in der Eile nicht gefrühstückt hat, zum Mittagessen nur Chips und Cola gehabt hat. Seine Freunde erklären ihm, wie wichtig gesundes Essen ist und geben ihm Tipps.

(Lange nicht gesehen, das Gesicht, blass, zu spät aufstehen, sich beeilen, sich gesund ernähren, keine Zeit, viel zu tun.)

Situation 2

Die Familie macht Vorbereitungen auf einen Besuch. Man bespricht die Speisen, die man zum festlichen Mittagessen zubereiten möchte, man stellt die Liste der Speisen zusammen. Außerdem verteilt man die Aufgaben, wer was macht.

Besuch haben, einkaufen gehen, Lebensmittel, die Liste der Speisen zusammenstellen, Hauptgericht, Nachtisch, Getränke

(Учитель пояснює завдання, розподіляє ситуації, дає ключові слова. Під час під­готовки вчитель координує роботу груп, підходить до кожної з них, пропонує свою допомогу, консультує. Через 7-8 хвилин гру­пи презентують свою роботу, отримують оцінки за урок.)

Turnpause

L. Wir sind schon müde. Steht auf, wir machen eine Turnpause. (Учитель читає вірш і показує при цьому певні рухи. Учні повторюють за вчителем).

Schwesterchen, komm, tanz mit mir,

Beide Hände reich ich dir.

Einmal hin, einmal her,

Rund herum, das ist nicht schwer.

Mit den Händen klapp, klapp, klapp,

Mit den Füßen trapp, trapp, trapp,

Mit den Köpfen tipp, tipp, tipp

Mit den Fingern tipp, tipp, tipp.

Einmal hin, einmal her,

Rund herum, das ist nicht schwer.

L. Oh, das war super!

L. Jetzt sind wir voll Energie und arbeiten weiter.

4. Kettenspiel

L. Jetzt machen wir ein Kettenspiel mit einem Mikrophone. Ich beginne: "Mir schmeckt Schokolade.

Sie ist süß. Und was schmeckt dir, Aljona?" Fragt weiter einander. (Діти передають один одному мікрофон)

L. Schön

5. Projektarbeit

Учні об'єднуються у три групи. Кожна гру­па отримує аркуш паперу форматом A3, клей та комплект вирізок із журналу із зображеннями продуктів. Перша група робить колаж на тему «Сніданок», друга — «Обід», а третя — «Вече­ря». Потім учасники кожної групи представля­ють свої роботи.

L. Super, eure Collagen sind wirklich fantastisch.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

L. Повторити вивчений лексичний матеріал (стор. 52-62).

Zusammenfassung

L. Was haben wir heute gemacht? Klebt die Papiere in Apfelform an die Tafel:

+, wenn die Stunde interessant war

-, wenn die Stunde uninteressant war

L. Kinder, ihr wart heute sehr aktiv, habt prima gearbeitet.

Danke für die Arbeit.

Римівка

Jetzt ist die Schule aus!

Jetzt gehen wir nach Haus.

Tschüs! Diling, diling, diling, diling…

Auf Wiedersehen!


Підтема:   Готуємо полуничне морозиво.

Мета:

Навчальна: Тренувати учнів у вживанні лексики попереднього уроку, а також нової. Навчати правильного читання. Розвивати монологічне мовлення (за допомогою опорних слів). Тренувати учнів в аудіюванні тексту.

Розвивальна: сприяти розвитку креативного мислення, уваги.

Виховна: вчити учнів берегти власне здо­ров'я, правильно харчуватися; виховувати ко­мандний дух, повагу й толерантність у спілку­ванні один з одним.

Обладнання: підручники, ілюстративний матеріал, картки з завданням.

ХІД УРОКУ

І. Початок уроку

1. Привітання. Організаційний мо­мент. Підготовка учнів до сприйняття іншомовного мовлення

Begrüßung

Guten Tag, Guten Tag!

Sagen alle Kinder:

Große Kinder, kleine Kinder,

Dünne Kinder, dicke Kinder.

Guten Tag, Guten Tag!

Sagen alle Kinder

L: Guten Tag! Es freut mich sehr euch alle wieder zu sehen. Wie geht es euch? Was gibt's Neues? Seid ihr heute guter Laune? Fühlt ihr euch wohl?

Ziel   1. Повідомлення теми та мети уроку.

L: Heute in der Stunde üben wir den Gebrauch von der Lexik zum Thema, wir lernen heute Eis machen einen Text lesen und ihn mit Hilfe der Fragen nacherzählen und erfahren etwas Interessantes.

Mundgymnastik 2. Фонетична зарядка.

1) Учні співають пісню "Wir haben Hunger" під мелодію, записану на магніто­фон. Слова вчитель пише заздалегідь на дошці або роздає кожному учневі.

Wir haben Hunger

(gemessen schnell)

 1.     Wir haben Hunger, Hunger, Hunger,

haben Hunger, Hunger, Hunger,

haben Hunger, Hunger, Hunger,

haben Durst.

 1.     Wo bleibt das Essen, Essen, Essen, bleibt das Essen, Essen, Essen,

bleibt das Essen, Essen, Essen,

bleibt die Wurst?

II. Основна частина уроку

1. Kontrolle der Hausaufgabe. Контроль домашнього завдання.

Оскільки домашнім завданням було повторення вивченої лексики, то контролюю вивчення її за допомогою гри в перекладача з німецької мови українською та навпаки.

Lexikalische Übungen 2. Ordne die Wörter richtig ein. Упорядкуй слова.

Milchpro­dukte

Fleisch und Fisch

Backwaren

Gemüse

Obst

Getränke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neue Lexik 3. Подання лексичного матеріалу.

Учні читають за вчителем слова впр. 3 (стор. 66), перекладають їх і записують у словнички. Виконуємо вправу на закріплення вивченого лексичного матеріалу.

L: Eßt ihr gern Eis. Ihr könnt es selbst machen. Unsere Eisrezept hilft euch dabei. (впр. 3 стор. 66).

Sprechen   4. Розвиток навичок монологічного та діалогічного мовлення з уживанням нової лексики.

 1. a) Welche Verben passen zu welchen Substantiven?

Beeren            vermischen

das Erdbeereis            füllen

die Masse            einfrieren

die Masse in die Förmchen            umrühren

mit Sahne und Erdbeeren            zerdrücken

Beeren, Joghurt und Honig            verzieren

 b) Lies und merk dir die Partizip formen der Verben.

waschen — hat gewaschen, zerdrücken — hat zerdrückt, vermischen — hat vermischt, füllen — hat gefüllt, umrühren — hat umgerührt, einfrieren — hat eingefroren, verzieren — hat verziert

2. Hast du das Erdbeereis gemacht? Wie hast du das gemacht? Erzähl deinen Mitschülern darüber im Perfekt. Beginne so:

Ich habe das Erdbeereis selbst gemacht. Zuerst...

Turnpause

L. Wir sind schon müde. Steht auf, wir machen eine Turnpause. (Учитель читає вірш і показує при цьому певні рухи. Учні повторюють за вчителем).

Schwesterchen, komm, tanz mit mir,

Beide Hände reich ich dir.

Einmal hin, einmal her,

Rund herum, das ist nicht schwer.

Mit den Händen klapp, klapp, klapp,

Mit den Füßen trapp, trapp, trapp,

Mit den Köpfen tipp, tipp, tipp

Mit den Fingern tipp, tipp, tipp.

Einmal hin, einmal her,

Rund herum, das ist nicht schwer.

L. Oh, das war super!

L. Jetzt sind wir voll Energie und arbeiten weiter. Öffnet eure Bücher auf Seite 67, Übung 6.

3. Ihr wollt Bananeneis machen. Lest die Sätze in der richtigen Reihenfolge (y правильному порядку). Beginnt so:

Zuerst muss ich Bananen schälen (почистити, зняти шкірку).

Dann ...

Danach ...

a) Bananenmus, Joghurt und Honig vermischen.

b) Die Masse in die Förmchen füllen.

c) Das Bananeneis 3 — 4 Stunden einfrieren.

d) Bananen mit dem Messer in die Scheiben schneiden.

e) Nach 3—4 Stunden das Eis mit etwas Sahne und Bananenscheiben verzieren.

f) Bananenscheiben mit der Gabel zu Mus zerdrücken.

4. Ergänzt den Dialog.

  Claudia, ich habe selbst das Himbeereis gemacht. Probier mal (Скуштуй-но!)!

    Schmeckt es?

  Ja, toll! Wie hast du das gemacht?

  Zuerst habe ich die Beeren gewaschen. Dann...

Oh, das ist nicht schwer. Ich möchte auch Eis machen. Vielleicht (Може) das

   Bananeneis? Zuerst werde ich Bananen schälen. Dann...

Hörverstehen 5. Подання тексту для аудіювання.

Учні прослуховують з голосу вчителя один з наведених нижче текстів. (Рецепт млинців з першого тексту вчитель заздалегідь пише на дошці.)

 

 

Pfannkuchen mit Marmelade

Die Zelte sind aufgebaut und eingeräumt. Die Feuerstelle ist angelegt, und das Brennholz ist aufgeschichtet.

Johannes: Ich hab' einen Riesenhunger, ihr auch?

Nina: Und wie! Was gibt's denn zu essen?

Andi: Wie wär’s mit Pfannkuchen?

Peter: Eine gute Idee! Aber wo sollen wir die denn machen?

Gabi: Na, am Lagerfeuer, das ist doch wohl klar!

Elisabeth: Johannes hat da so eine Spezialpfanne. Damit kann man auf dem Feuer ganz toll braten. Bitte ein Rezept:

Pfannkuchen

Zutaten (für 3 Personen) 3 Eier

250 Gramm Mehl etwas Salz

Liter Milch Backfett

Zubereitung

1. Das Mehl mit dem Salz, den Eiern und der Milch zu einem glatten Teig anrühren.

2. Einen Esslöffel Fett in einer Stielpfanne erhitzen.

3. Zwei Schöpflöffel Teig in der Pfanne dünn verteilen. Auf beiden Seiten leicht braun backen.

4. Den Pfannkuchen auf einen Teller legen, mit Marmelade bestreichen und zusammenrollen.

L: Ihr könnt auch Pfannkuchen selbst braten!

Контроль розуміння першого тексту здійснюється за допомогою тестового зав­дання:

IIІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Hausaufgabe 1. Домашнє завдання.

Скласти рецепт борща впр. 9 (стор. 68).

Zusammenfassung 2. Підведення підсумків уроку,

 L: Kinder, hat euch die Stunde gefallen?

Was haben wir gemacht?

Wer kann Pfannkuchen braten?

Welche Brötchen gibt es in Deutschland?


Підтема: Здорове харчування.

Мета:

 Навчальна: систематизація лексичних знань із теми «їжа», розвиток навичок діалогічного та монологічного мовлення, систематизація граматичних знань.

Розвивальна: сприяти розвитку креативного мислення, уваги, вміння працювати в групах.

Виховна: виховання в учнів бережливого ставлення до свого здоров'я, та норм поведінки за столом.

Обладнання: предметні малюнки, картки з лексикою до теми «їжа»; картки «Знайди зайве слово», опорні листки "Präteri­tum" і "Imperativ" лист з Німеччини, посуд, таблиця «Сервірування столу», пісня "Was möchtest du denn essen?"

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Begrüßung. Thema und Ziel.

L Guten Tag! Kinder, welcher Tag ist heute? Der wievielte ist heute?

Wir sprechen heute über die richtige Nahrung. Man muss richtig essen, das hilft dem Menschen gesund bleiben.

Viele Menschen werden krank, sie essen nicht richtig.

Wir wiederholen die Lexik zum Thema, die Gram­matik (Präteritum und Imperativ, unbestimmtes Prono­men "man"), lesen einen Brief aus Deutschland, machen die Übersetzung ins Deutsche, spielen und singen.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ 

1. Sprechen

L: Es ist nun mal so auf der Welt, dass man essen muss, wenn man leben will. Man steht morgens auf und schon denkt man an das erste Essen des Tages, an das Frühstück. Menschen essen täglich dreimal. Sie haben Frühstück, Mit­tagessen und Abendbrot. Was isst du jeden Tag?

Ernährst du dich richtig? Achtest du auf die Regeln der gesunden Eräдhrung?

Dieses Problem ist sehr wichtig für jeden Menschen und gehört zu unserem Thema "Ge­sunde Ernährung".

L: Beantwortet meine Fragen!

Sch: Die Menschen essen drei oder vier Male am Tage: Die Menschen frühstücken am Morgen; Sie essen zu Mittag; Sie essen zu Abend.

L: Ja, das stimmt.

Richtiges Essen beginnt mit gutem Frühstück. Ihr, Kinder, habt 5-6 Stunden in der Schule, und ihr braucht viel Energie. Manche Schüler frühstücken nicht und in der Schule kaufen sie Konfekte, aber sie haben keine Vitamine.

Viel besser für die Menschen sind Schwarzbrot, Fleisch, Kartoffeln, Milch, Milchprodukte, Obst und Gemüse. Und heute sprechen wir über die richtige Nah­rung zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abend­essen. Richtiges Essen beginnt mit gutem Frühstück.

L: Wladyslaw, hast du heute gefrühstückt?

Sch. Ja, ich habe heute gefrühstückt. Und du, Switlana?

L: Was hast du heute gegessen und getrunken?

Sch. Ich habe heute Brot mit Butter und Käse gegessen und Tee getrunken.

2. Wiederholung

a) die Lexik zum Thema

Фронтальна перевірка лексики по предметним малюнкам.

Was ist das?

b) Ratet: Was für ein Wort ist das?

(Картки з "лексикою до теми з початковою та останньою буквами.) der К,..е — der Käse, das B..,t — das Brot usw.

c) die Grammatik

Повторення відмінювання дієслів "essen", "möch­ten", "trinken"

Ich     esse            möchte               trinke

Du     ißt              möchtest            trinkst

Er      ißt              möchte               trinkt

Wir   essen          möchten             trinken

Ihr    eßt              möchtet              trinkt

Sie    essen          möchten             trinken

Учні відмінюють у зошитах, два учні працюють біля дошки. Потім перевіряють.

3. Gruppenarbeit

L: Also, Kinder, jetzt arbeitet ihr in den Gruppen.

Die erste Gruppe bereitet sich das Frühstück vor, die zweite Gruppe — das Mittagessen, die dritte Grup­pe — das Abendbrot.

L: Beantwortet meine Fragen!

Учитель бесідує з кожною групою.

 L. Was isst du und trinkst du gewöhnlich zum Frühstück?

Sch: Ich esse Brot mit Butter und trinke Tee mit Zucker gewöhnlich zum Frühstück. Und du?

L: Deckt den Tisch zum Frühstück!

L: Was isst du und trinkst du gewöhnlich zum Mit­tagessen?

Sch: Ich esse Suppe oder Borschtsch mit Brot, Kartoffeln mit Salat und trinke Saft oder Kompott zum Mittag­essen. Und du?

L: Bereitet das Mittagessen vor!

L: Was isst und trinkst du gewöhnlich zum Abendes­sen?

Sch: Ich esse Kartoffeln mit Salat und trinke Tee oder Milch mit Zucker gewöhnlich zum Abendessen.

L: Kinder, spielt die Szene "Das Abendbrot".

4. Рольова гра по групах

(Використання предметних малюнків)

Die erste Gruppe.

L: Igor, ist das Frühstück fertig?

Sch: Ja, das Frühstück ist fertig.

L: Jetzt wiederholen wir Präteritum. Bildet Präteritum von den Verben!

stellen — trinken —

legen — lesen —

essen — nehmen —

geben — frühstücken —

L: Kolja, decke den Tisch zum Frühstück! Wie machtest du das?

Sch: Ich stellte Teller, Tassen, Zucker, Tee und Kaffee auf den Tisch. Dann legte ich Brot, Butter, Käse und Kartoffeln mit Fleisch. Ich legte links Gabel und rechts Messer neben den Teller.

Das Frühstück ist fertig. Setzt euch! Guten Ap­petit!

Kinder: Danke! Guten Appetit!

Sch: 1. Ich aß... und trank... zum Frühstück. Und du? (Використовують предметні малюнки) usw. Вчитель дає першій групі картку «Знайди зайве слово»

(die Butter, das Fleisch, der Fisch, der Kaffee, der Tee, die Milch, der Zucker, die Torte, die Worte, die Kartoffeln, der Käse, die Nudeln)

 Die zweite Gruppe.

L: Die zweite Gruppe sitzt am Mittagessen. Kinder, wie­derholt Imperativ!

L: Bildet Imperativ von den Verben!

trinken —- Trinke! Trinkt! Trinken Sie bitte!

essen...

nehmen...

geben...

Sch: 1. Anton, Mahlzeit!

Sch: 2. Danke, gleichfalls! Usw.

Sch. 3. Tanja, trinke Saft!

Sch. 4. Jura, gib mir bitte Saft!

Sch. 5. Bitte! Nimm! L. Tanja, bist du schon satt?

Sch 4. Ja, ich bin schon satt.

L. Ruslan, bist du hungrig?

Sch. 2. Nein, ich bin schon satt. Mein Teller ist leer. Ich esse nicht mehr.

Другій групі дається картка «Знайди зайве слово»(Frühstück, Konfitüre, Bücher, Püree, Würstchen, Süßigkeiten, Gemüse, Hünersuppe, Salat, Schokolade, Schnitzel, Apfelkuchen, Kotlett).

Die dritte Gruppe.

(Diese Gruppe spielt die Szene "Das Abendbrot")

L. Oxana ist die Mutter und das sind ihre Kinder.

Mutter. Andrij, gehe bitte ins Lebensmittelgeschäft und mache dort Einkäufe!

Andrij. Gut, Mutti!

Mutti. Ira, was möchtest du zum Abendbrot?

Ira. Ich möchte... zum Abendbrot.

Mutti. Und du, Katja?

Katja. Ich möchte... usw. Andrij kommt zurück.

Mutti. Hast du Einkäufe gemacht?

A. Ja, ich habe Einkäufe gemacht.

Mutti. Was hast du gekauft?

A. Ich habe Tee, Brot, Käse, Butter... gekauft.

Mutti. Nun, gut! Setzt euch, Kinder! Guten Appetit!

Andrij. Auf dem Tische stehen die Butter, Zucker, Tee und frisches Brot. Und die liebe gute Mutter macht für euch das Abendbrot.

Oxana. "Katja, Ira, schnell zum Tisch! Eier, Käse — alles frisch. Hier die Wurst und da die Butter",- Sagt den Kindern ihre Mutter.

Katja. "Tee und Zucker in der Mitte, Nehmt den süßen Kuchen bitte! Trinkt auch Milch mit weißem Brot, Und dann sind die Wangen rot."

Третя група отримує картку «Знайди зайве слово» (Äpfel, Milch, Schweinefleisch, Quark, Bananen, Jogurt, Wurst, Käse, Würstchen, Brötchen, Mädchen, Forelle, Butter, Brot, Kuchen, Kekse).

5. Hörverstehen

L: Viele Leute essen zu Mittag nicht zu Hause. Wo kann man zu Mittag essen? (Учні відповідають). Wollen wir jetzt in ein Restau­rant gehen. Stellen wir uns das vor. Wir hören uns einen Dialog und dann machen eine Aufgabe dazu.

(Учні слухають діалог «У ресторані». Потім отримують «меню». З нього потрібно вибрати і виписати страви, які замовляли дійові особи діалогу: Person 1 und Person 2.)

Anhang

Im Restaurant

(Hörtext)

Ober: Bitte schön, die Speisekarte.

Gast 1: Vielen Dank!

Gast 2: Komm, ich habe Hunger. Was nimmst du?

Gast 1: Ich weiß es noch nicht.

Gast 2: Also, ich nehme eine Zwiebelsuppe und dann einen Schweinebraten mit Kartoffeln und Rotkohl. Ich trinke ein Glas Rotwein. Als Nachtisch esse ich einen Obstkuchen mit Sahne und danach trinke ich noch einen Kaffee.

Gast 1: Du hast wirklich Hunger. Also, dann nehme ich die Gemüsesuppe, einen Bratfisch mit Kartoffeln und Salat und ich trinke einen Weißwein. Als Nachtisch esse ich ein Eis mit Sahne und dann trinke ich noch ein Glas Tee. Herr Ober!

Speisekarte

 

6. Lesen

Лист із Німеччини.

L. Ich habe den Brief aus Deutschland bekommen. Mei­ne Brieffreundin Birgit schrieb mir diesen Brief. Aber gestern schneite es und die Buchstaben wurden nass und einige sind kaputt. Helft mir diesen Brief lesen! Stellt die nötigen Buchstaben ein!

(Лист висить на дошці. Учні читають і встав­ляють пропущені букви.)

Dettingen, den 5. Februar 2008

Liebe Lene!

Ich habe d...nen Brief heute bekommen. Danke für deine Fotos! Heute schr...be ich dir über die Mahl­zeiten in D...tschland.

Die Deutschen haben drei Hauptmahlzeiten: das Frühstück, das Mittagessen und das Abendbrot.

Man frühstückt gewöhnlich morgens zwischen 6 und 8 Uhr. Meistens trinkt man Kaffee, Tee oder Kakao und i...t dazu Brötchen mit Marmelade, K...se oder Wurst. Viele e...en auch ein Ei.

Das Mittagessen ist gewöhnlich zwischen 12 und 14 Uhr. Meistens gibt es Suppe, Fl...sch, Kartoffeln und Gem...se oder Salat. Beim Mittagessen ste...t kein Brot auf dem Tisch. Zum Nachtisch gibt es Kompott oder Pudding.

Das Abendbrot ist zwischen 18 und 20 Uhr. Man isst gewöhnlich kalt: Brot mit Bu...er, Käse und Wurst oder Fisch mit Salate. Man trinkt Tee oder einen Obstsaft.

Vor dem Essen wünscht man einander guten A...etit oder sagt "Mahlzeit!"

Es war alles für heute. Begrüße deine Familie von mir.

Mit herzlichem Gruß

Deine Birgit.

Das Lied "Was möchtest du denn essen?"

Alle. Was möchtest du denn essen? Schoko oder Kuchen? Was möchtest du denn essen? Schoko oder Kuchen?

Einer. Schoko? Schoko? Kuchen? Kuchen? Schoko? Kuchen? Schoko? Kuchen? Ja! Ja! Ja! Schoko schmeckt mir gut!

Alle. Was möchtest du denn trinken? Wasser oder Limo? Was möchtest du denn trinken? Wasser oder Limo?

Einer. Wasser? Wasser? Limo? Limo? Wasser? Limo? Wasser? Limo? Nein! Nein! Nein! Ich habe keinen Durst.

III. ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП УРОКУ

L. Hat euch die heutige Stunde gefallen? Was hat am besten gefallen? Wer war aktiv in der Stunde?

Учні отримують оцінки. Удома повинні напи­сати про свій сніданок, обід або вечерю.

Zusammenfassung

L. Was haben wir heute gemacht? Klebt die Papiere in Apfelform an die Tafel:

+, wenn die Stunde interessant war

-, wenn die Stunde uninteressant war

L. Kinder, ihr wart heute sehr aktiv, habt prima gearbeitet.

Danke für die Arbeit, auf Wiedersehen.

 

 


Підтема: Узагальнення знань з теми «Essen und Trinken».

Мета:

Навчальна: Проконтролювати знання учнів з теми "Essen und Trinken". Перевірити рівень володіння навичкими письма.

Розвивальна: сприяти розвитку уваги, навичок читання та аудіювання.

Виховна: виховувати прагнення до правильного харчування як важливого компонента здорового способу життя.

Обладнання: Підручник, тестові завдання для контролю знань.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Ziel Повідомлення теми та мети уроку.

L: Heute schreibt ihr eine Kontrollarbeit. Passt auf. Ich wünsche euch viel Schaffenskraft!

wenn

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Kontrollarbeit Контрольна робота

1. Контроль аудіювання.

Hört aufmerksam zu, nennt das richtige Bild!

-Mutti, ich habe Durst.

-Was mochtest du trinken?

-Und was gibt es?

-Mineralwasser, Milch und Tee.

-Ich trinke Mineralwasser.

-Toni, iss die Suppe!

-Sachlich mag sie nicht! Die Suppe ist heiß.

-Toni, iss die Wurst!

-Nein, die Wurst ist fett. Ich esse lieber Würstchen!

-Toni, gehe bitte ins Lebensmittelgeschäft.

-Was soll ich kaufen?

-Kaufe bitte Weißes Brot, Wurst und zwei Päckchen Butter.

-Toni, gehst du spazieren?

-Ja, ich habe die Hausaufgaben schon gemacht.

-Um 17Uhr 10 Minuten sollst du zu Hause sein. Deine Oma kommt zum Abendessen.

 

C:\Documents and Settings\Пользователь\Мои документы\Разное\Картинки\Water_glass_4.jpgA______B______C:\Documents and Settings\Пользователь\Мои документы\Разное\Картинки\tea4.jpgC____

 

C:\Documents and Settings\Пользователь\Мои документы\Разное\Картинки\izobrazhenie_21459a.jpg A______ B_______ C___

 

A___ B___ C:\Documents and Settings\Пользователь\Мои документы\Разное\Картинки\sosiski.jpgC_

                                                                                                                                                                                                                    
 

 

A_____ B______ C___

 

2. Контроль читання.

1) Wählt die passende Variante!

Im Restaurant

 1.   Guten Tag!    A) Gehen wir zusammen!
 2.   Wohin gehst du?   B) Hier stehen viele Speisen!
 3.   Ich bin auch hungrig!  C) Ich gehe in ein Restaurant.        
 4.   Sieh die Speisekarte!  D) Guten Tag!      
 5.   Zuerst nehmen wir eine Suppe.    E) Nein, zuerst essen                         

Welche Suppe magst du:                          wir einen Salat

Gemüse ­oder Fleischsuppe?                   und dann nehmen wir

 6. Schmecken dir Kartoffeln  Fleischsuppe.

mit Pilzen?                             F) Ja, nehmen wir!

 7. Was möchtest du trinken?  G) Apfelsaft. Er ist nicht so

8) Guten Appetit!                      schwer.

                                                      H) Gleichfalls

 

2) Welches Wort passt nicht in der Reihe?

Pudding, Eis, Erdbeeren, Suppe, Apfel

Suppe, Kartoffeln, Reis, Nudel, Tee

Kaffe, Milch, Saft, Fleisch, Mineralwasser

Fisch, Fleisch, Torte, Pommes frites, Frikadellen.

3) Контроль письма.

1) Ergänze die Setze.

Zum Frühstück habe ich 

Ich esse zu Mittag 

Zum Abendessen habe ich....

Die Ukrainer lieben sehr 

Die Deutsche lieben sehr 

Im Fleischerei kauft man 

Im Milchladen kauft man 

Die Frikadellen macht man aus...

2) Dekliniert folgendes Substantiv mit dem Adjektiv!

Nom.    frische Wurst

Dat.

Akk.

4) Контроль говоріння

1) Erzählt über euer Mittagessen.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Zusammen­fassung: Підведення підсумків уроку.

L: Ich hoffe, ihr habt die Kontrollarbeit gut geschrieben.

 


Сценарій виховного плану «GUTEN APPETIT»

Мета:

Навчальна: у формі відкритого заходу, наближеного до реальних умов, закріпити лексич­ний та грамачний матеріал з теми "Essen und Trinken"; тренувати навички усного мовлення.

Розвивальна: розвивати в учнів інтерес до культури спо­живання, до страв країни, мова якої вивчається.

Виховна: вчити учнів берегти власне здо­ров'я, правильно харчуватися; виховувати ко­мандний дух, повагу й толерантність у спілку­ванні один з одним.

Обладнання: Малюнки з зображенням продуктів харчування, та продукти харчування, картки з завданнями та рецептами, записані на дошці прислів'я:  Sprichwörter

Wir wünschen euch vom Herzen den Guten Appe­tit!!!

Hunger tut weh.

Wer reist der fülle den Brot­korb

 

Хід заходу

У залі розміщені 5—7 столів. Кожен з яких представляє певні страви німецької кухні: супи, салати, другі страви, десерти, напої.

Вчитель називає та презентує учасників даного заходу.

Стіл № 1

Розповідь про супи, які полюбляють та готують в Німеччині (вдома готують суп за одним із рецептів, який можна буде скуштувати в залі).

Після презентації, учні дарують членам журі та глядачами. (учням інші класів) рецепти німецьких супів.

Стіл № 2

Розповідь про салати, демонстрація їх приготування, пригощання гля­дачів, роздача рецептів салатів.

Гра "Was für Gemüse ist das?"

(У кошику покладені різні овочі. Учень із зав'язаними очима дістає один з овочів і має назвати його німецькою мовою).

Інші учні підтверджують або спростовують його відповідь.

Ja, es stimmt. Das ist...

Nein, es stimmt nicht. Das ist...

Стіл № 3

Розповідь і демонстрація приготування других страв. У кінці усім гос­тям знову роздають рецепти.

Вчитель. Also, meine Schüler! Jetzt rätseln wir ein Kreuzwort.

1. Перець. 2. Сіль. 3. Гірчиця. 4. Гриби. 5. Сир. 6. Гуляш. 7. Бульйон.

Учитель. Super! Ihr habt das wunderschön gemacht! Und jetzt die Erzählung über Dessert.

Стіл №4

Учні розповідають про різні види пирогів, тістечок, печива, тортів, желе.

Дарують рецепти приготування гостям та дають скуштувати при­готовані вдома желе та печиво.

Стіл № 5

Приготування та дегустування напоїв німецької кухні.

Гра-опис "Charakter dieser Getränke" (завдання для розвитку монологічного мовлення: за допомо­гою декількох прикметників описати напій на смак).

Учні дарують гостям рецепти напоїв, які тим сподобались. На завершення всі співаюсь пісню "Schmackhafte Woche" та бажають гостям "Guten Ap­petit!" (у цей час розгортають плакат із цим написом).

МАТЕРІАЛИ ДО СЦЕНАРІЮ

Das Lied "Schmackhafte Woche"

Montag ist der 1. Tag,

essen wir das Huhn und Speak.

Dienstag ist der 2. Tag,

essen wir Wurstbrot und Saft.

Und am Mittwoch trinken wir Tee,

Cola, wenig Bier.

Am Donnerstag und

Freitag Zitronen, Creme.

Süßteig und Aprikosenpudding

am Samstag sehr beliebt-

Und Sonntag schenkt uns nützlich:

Die Kuchen, Torten, Eis, Milch.

Wir wünschen euch vom Herzen

den Guten Appetit!!!

Einfacher Gurkensalat

 • 750 g Gurken
 • 2 Esslöffel Öl
 • ein Esslöffel Essig oder Zitronensaft,
 • ein Teelöffel Zucker, Salz und Pfeffer nach Ge­schmack

Die geschalten Gurken fein hobeln. Eine Sosse aus Öl, Essig oder Zitronensaft, Zucker und Salz darubergiessen, und den Salat leicht vermischt anrichten.

Eiersuppe

 • Zwiebel X 150 g Paprika
 • 150 g Tomaten
 • 50 g Reis
 • 1 Liter Fleischbrühe
 • 4 Eier
 • Petersilie

Zwiebel, Paprika und Tomaten kleinscheiden und mit dem Reis in der Fleischbrühe aufkochen und etwas ziehen lassen. Von dem Servieren die hartkochten Eier zugeben und mit Petersilie bestreuen.

Nudelsuppe

 • 100 g Suppennudeln
 • 1 Liter Brühe
 • Petersilie
 • Salz (nach Geschmack)

Die Nudeln in kochendes Salzwasser einstreuen, langsam garen. Kalt abspülen und gut abgetropft in die Brühe geben. Mit gewiegter Petersilie bestreuen.

Kalbsbraten

 • 1 Kilo Kalbfleisch
 • 40 g Margarine
 • 1 Zwiebel
 • Liter Brühe
 • 2 Esslöffel saure Sahne
 • 1 Teelöffel Mehl
 • Salz, Rosmarin

Das Fleisch waschen, hauten klopfen. In heissen Fett mit Zwiebel und Mähre auf beiden Seiten anbraten. Salzen mit Rosmarin würzen. Heiße Brühe nach Und zugeben, das Fleisch mit der Josse braten.

Mehl mit saurer Sahne glattrühren und die Josse damit binden.

Schokoladenrührkuchen

 • 150 g Margarine
 • 200 g Zucker
 • 1 Päckchen Vanillezucker
 • 1 Prise Salz
 • 3 Eier
 • 500 g Mehl
 • Knapp 1 Tasse Milch
 • 200 g Blockschokolade

Die Margarine zerlassen, mit Zucker, Vanillezucker, Salz, Zitronensaft und den Eigelb verrühren. Das Mehl abwechselnd mit Milch nach und nach unterrühren, bis der Teig glatt ist. Dann die in klein Stücke zerschnittene Schokolade und zuletzt den Streifen Eischnee unterheben. In eine gefettete Form geben und bei mässiger Hitze etwa 70 Minuten backen.

Schweinebauch mit Äpfeln

Es gibt verschiedene Arten von Fleischgerichten. Das sind: Schweinseule in Bier, Rouladen, Kalbsbraten und andere.

Ich möchte heute über Schweinebauch erzählen.

Wir nehmen:

 • 500 g Schweinebauch
 • Salz, Pfeffer, Senf
 • 4 Zwibeln
 • 250 g Äpfel
 • Tasse Fleischbrühe

und Petersilie

Jetzt bereiten wir dieses Gericht vor:

Den Schweinbauch in dünne Scheiben schneiden. Mit Salz, Pfeffer, Senf einreiben. In einer Pfanne ohne Fett von jeder Seite 3 bis 4 Minuten braten und warm stellen. In dem ausgebrateten fett die Zwiebelringe und in Scheiben gechnittenen Äpfel 5 bis Minuten braten. Mit den Fleischeiben anrichten, mit Petersilie garnieren.

Weingelee

 • 3 Tassen Weißwein
 • 90 g Zucker
 • 1 Esslöffel Zitronensaft
 • 1 Esslöffel Orangensaft
 • 1 Esslöffel Gelatine
 • Früchte

Wein, Zucker, Zitronen und Orangensaft unter ständigem Röhren heiß werden lassen. Die in 4 Esslöffel Wasser aufgelöste Gelatine zufügen, vom Feuer nehmen und für einige Zeit stehenlassen. Über die Früchte gießen. Gut gekühlt servieren.

Kartoffelpizza

 • 800 g Kartoffeln
 • 2 große Zwiebeln
 • 2 rohe Eier
 • 150 g geriebener Käse Salz, Pfeffer 100 g Mehl frische Kräuter
 • 5 große Löffel Öl

Die Kartoffeln und die Zwiebeln schälen, waschen und reiben. Kartoffeln und Zwiebeln mit den Eiern, dem Käse, Salz und Pfeffer mischen.

Das Mehl zum Kartoffelteig geben.

Die Kräuter klein schneiden und zum Kartoffelteig geben.

Das Backblech mit Öl bestreichen und den Kartof­felteig auf das Blech geben.

Die Kartoffelpizza 35 Min. bei 220 Grad backen. Die Pizza abkühlen lassen, in Stücke schneiden und mit Salat servieren.

 

 


Римівки і вірші до теми «Essen und Trinken»

Eins, zwei, drei, vier,

Knecht holt Bier,

fünf, sechs, sieben, acht, neun,

Knecht holt Wein,

Herr trinkt aus und du bist raus.

       

Vor dem Essen merk die Regel:

wasch die Hände, putz die Nägel!

       

Meine Mutter deckt den Tisch,

bei der Arbeit helfe ich.

       

Wer alle Tage Kuchen isst,

Bonbons und Schokolade,

der weiß auch nicht,

wann Sonntag ist,

und das ist wirklich schade!

       

In einem kleinen Apfel,  sie liegen drin und träumen

da sieht es lustig aus;  vom lieben Sonnenschein,

es sind darin fünf Stübchen,  sie träumen auch noch weiter,

grad wie in einem Haus.  gar einen schönen Traum;

In jedem Stübchen wohnen wie sie einst werden hängen

zwei Kernchen, schwarz und klein, am schönen Weihnachtsbaum.

       

In unserem kleinen Garten,  Und sehe ich dann später

da steht ein Apfelbaum.  einmal den Baum mir an,

Er trägt viel weiße Blüten,  da hängen schon die grünen,

so viel, man glaubt es kaum.  ganz kleinen Äpfel dran.

Die fleißigen Bienen summen  Sie wachsen immer schneller

und fliegen hin und her,  und schaukeln froh im Wind.

bestäuben all die Blüten.  Die Sonne macht sie süß und reif.

Das freut uns alle sehr. Wie rot die Bäckchen sind.

 

DIE ZITRONE

Ich bin eine kleine Zitrone.

Weißt du, wo ich wohne?

Ich wohne am blauen Meer.

Dort ist es heiß, dort komme ich her.

Fleißige Hände müssen mich pflegen,

pflücken und dann in Kisten legen.

Und ein großes Schiff mit vielen Matrosen

fährt mach zu dir.

Und nun bin ich hier.

KIRSCHEN

Kirschen, süße Kirschen,

ess ich gar zu gern.

Außen sind sie rund und rot,

drinnen steckt ein Kern.

UNSER BROT

Als Körnchen gesät, gemahlen von Stein,

als Ähren gemäht, geknetet und gut

gedroschen im Takt, gebräunt in der Glut,

gesiebt und gesackt, liegt’s duftend und frisch

dann hurtig und fein als Brot auf dem Tisch.

Volksgut

       

Auf dem Tische steh'n die Butter

Zucker, Tee und frisches Brot

Und die liebe gute Mutter

macht für euch das Abendbrot.

Petryk, Lesja, schnell zum Tisch

Eier, Käse — alles frisch.

Hier die Wurst und da die Butter

Sagt den Kindern ihre Mutter,

Tee und Zucker in der Mitte

Nehmt den süßen Kuchen, bitte,

Trinkt auch Milch mit weißem Brot

und dann sind die Wangen rot.

       

Ich esse einen Apfel,

der Apfel schmeckt sehr gut.

Wer täglich einen Apfel isst

bleibt munter und gesund.

       

Apfelsinen, Mandarinen

Sie erhalten Vitaminen,

Iss die Früchte täglich und

du bleibst munter und gesund

       

Nina, Ira, kommt zu mir

etwas Gutes kochen wir

Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch

Alles liegt hier auf dem Tisch

Kohl, Kartoffeln und Tomaten

Zwiebeln, Petersilie, Lauch

Bohnen, Erbsen, Möhren, Rüben

Grüne Gurken sind hier auch.

       

Ich möchte eine Tafel schwarze Schokolade

dazu noch eine Flasche kalte Limonade

Dann eine Dose schmackhafte Ananas

noch frische Heringe in großem Fass

       

Im Kaufhaus

Unser schönes Kaufhaus

Sieht modern, und prächtig aus

Viele Waren gibt es hier

diese kaufen gern wir.

Im Erdgeschoss sind Stoffe, Schuhe

Die brauchen wir nicht, lass sie in Ruhe.

Elektro-, Sport -, Schreib-, Fotowaren

Bis heute noch im ersten waren

Der erste Stock sieht anders aus

Noch lange geh'ich nicht hinaus

Probiere Hosen, Jacken an,

der nächste Stock ist weiter dran.

 

       

 

Nun fanget an zu essen

und macht den Teller leer

hat einer großen Hunger

 bekommt er gleich noch mehr.

 

Mein Teller ist leer,

ich esse nicht mehr.

Mein Magen ist leer

 und brummt wie ein Bär.

 

•    •    •

 

Wer alle Tage Kuchen isst,

Bonbons und Schokolade,

der weiß auch nicht, wann Sonntag ist,

und das ist wirklich schade.

 

       

 

Nina, Ira, kommt zu mir,

schöne Suppe kochen wir!

Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch,

alles liegt hier auf dem Tisch.

Kohl, Kartoffeln, rote Rüben,

Zwiebel, Petersilie, Lauch

 Bohnen, Erbsen, Möhren,

 Rüben, Grüne Gurken sind hier auch.

Esst die Suppe aus Gemüse,

Dann Salat, gekochter Fisch,

Schweinebraten, Apfelkuchen,

an die Arbeit, Kinder, frisch!

 

       

 

Backe, backe Kuchen,

der Bäcker hat gerufen.

Wer will gute Kuchen backen,

der muss haben sieben Sachen:

Eier und Schmalz,

Zucker und Salz, Milch und Mehl

macht den Kuchen gelb.

 

       

 

Teller, Messer, Gabeln, Löffel,

Tassen sind schon auf dem Tisch,

 Suppe, Nudeln und Kartoffeln,

Reis und Soße, Fleisch und Fisch.

Brot und Butter, Marmelade,

Tee und Kaffee, Milch und Saft,

Kuchen, Torte, Schokolade —

vielen Dank, ich bin schon satt!


Sprichwörter

 

1. Der Appetit kommt beim Essen.

2. Viel Essen — viel Krankheit.

3. In der Not schmeckt jedes Brot.

4. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.

5. Von schönen Worten wird man nicht satt.

6. Frische Fische — gute Fische.

7. Salz und Brot machen Wangen rot.

8. Erst der Magen, dann der Kragen.

9. Arbeit bringt Brot, Faulenzen Hungersnot.

10. Wes Brot ich esse, des Lied ich singe.

11. Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen.

12. Viele Köche verderben den Brei.

13. Hunger ist der beste Koch.

14. Die Saat macht satt.

15. Sprich, was wahr ist; trink, was klar ist; iss, was gar ist.

16. Fremder Leute Brot essen tut weh.

17. Der Hunger ist niemandes Freund.

18. Der Gast ist wie ein Fisch, der bleibt nicht lange frisch.

19. Not sucht Brot.

20. Wir leben nicht um zu essen, sondern wir essen, um zu leben.

21. Willst du lang leben und gesund bleiben, iss wie die Katze und trink wie der Hund.

22. Viel naschen macht leere Taschen.

23. Der Mensch ist, was er isst.

24. Ein voller Bauch studiert nicht gern.


Використана література

 

 1. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. – ВД «Освіта» 2012; 2013.
 2. Німецька мова в школі. Науково – методичний журнал. – ВГ «Основа» 2012, 2013, 2014, 2015.
 3. Барановська І. Ненадокучлива німецька. Тексти, вірші, діалоги. – К.: Шкільний світ, 2006.
 4. Панюшкіна О. Позакласна робота з німецької мови в школі. – К.: Шкільний світ, 2006.
 5. Басай Н. Німецька мова. Guten Tag! – К. «Освіта» 2006
  Відділ освіти Глобинської райдержадміністрації

 Районний методичний кабінет

 

 

 

   Цикл уроків за темою:

  Das Essen

   ( Матеріали з досвіду роботи)

 

 

 

 

 

 

Рева Алла Павлівна - учитель іноземної мови

Землянківської загальноосвітньої школи

 ім. народної артистки України Р. П. Кириченко

 

 

 

 

 

Глобине 2017 рік

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Гребенюк Валентина Вікторівна
  Щиро вдячна вчителю за плідну роботу та викладені якісні матеріали! Це ДУЖЕ допомагає колегам!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
23 січня
Переглядів
191
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку