18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

«ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ»

Про матеріал
«ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ» Використання різноманітних ігрових технік дозволяє зробити процес вивчення біології більш цікавим та результативним, тому що ігрова ситуація сприяє більш швидкому і доступному засвоєнню знань і умінь. Гра – це особлива форма активної діяльності людей, направлена на пізнання навколишнього світу, тому вона може бути одним із дійових засобів підвищення ефективності занять біології. У світі сучасних вимог до навчання, коли перед викладачем стоїть завдання навчити кожну людину самостійно вчитися, особливе значення має питання про формування їх цікавості, активного відношення до учбового процесу. При цьому не менш важливою вимогою є зниження психічних та фізичних перенавантажень слухачів. Саме гра є одним із засобів, якій вирішує обидві ці задачі. наведений приклад гри "Екомаркування" може бути використанним як на уроці, так і в позакласний час; як вчителем біології так і класним керівником, якій викладає, наприклад математику.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

«ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИХАРКІВСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖУкладач : викладач вищої категорії Бородавко Олена Миколаївна

Номер слайду 2

Без гри нема і не може бути повноцінногорозумового розвитку. Гра – це величезне світле вікно,через яке в духовний світ дитини вливається животворний потік уявлень, понять про  оточуючий світ.  Гра – це іскорка, яка запалюєвогник допитливості і зацікавлення. В. А. Сухомлинський

Номер слайду 3

Дидактичні ігри – це різновид ігор з правилами, спеціально створені педагогікою з метою навчання і сприйняття слухачів, тому ці обидва процеси нерозривно пов’язані. Добираючи  ту чи іншу дидактичну гру, викладач має пам’ятати , що процес створення гри містить ряд показників. Ігрова діяльність слухачів один серед найефективніших навчально-виховних методів, які дають можливість говорити та діяти. Вона має широкі навчальні і виховні можливості.

Номер слайду 4

Кінцева мета гри – навчити слухача самостійно орієнтуватися в складній і суперечливій обстановці, швидко ухвалювати правильні рішення, уміти адекватно оцінювати ситуацію й дії інших людей. Мета застосування дидактичних ігор – розвиток стійкого пізнавального інтересу в слухачів через різноманітні ігрові форми навчання. Навчальні ігри, на відміну від розважальних, мають певні важливі ознаки і свою стійку структуру, у яку входять такі компоненти: ігрова задумка;  правила гри;  безпосередньо ігрові дії;  дидактичні завдання;  оснащення гри;  результат гри.

Номер слайду 5

Розвивальні: розвивати в слухачів творче мислення. Сприяти практичному застосуванню вмінь і навичок, отриманих на занятті. Виховні: виховувати моральні погляди й переконання. Сприяти саморозвитку та самореалізації учасників. Завдання гри: Освітні: сприяти міцному засвоєнню слухачами навчального матеріалу. Сприяти розширенню кругозору слухачів через використання додаткових історичних джерел.

Номер слайду 6

Комунікативна функція – об’єднання колективів слухачів, установлення емоційних контактів. Функція релаксації – зняття емоційної напруги, викликаної навантаженням на нервову систему при інтенсивному навчанні. Функції гри: Навчальна функція – розвиток загальних навчальних умінь і звичок, таких, як пам’ять, увага. Розважальна функція – створення сприятливої атмосфери на заняттях, перетворення заняття у з нудного заходу в захоплюючу пригоду.

Номер слайду 7

Основні принципи організації гри: Відсутність примушення будь-якої форми при залученні слухачів у гру. Принципи розвитку ігрової динаміки. Принципи підтримки ігрової атмосфери (підтримка реальних відчуттів слухачів). Принципи взаємозв’язку ігрової і неігрової діяльності. Для педагогів важливе перенесення основного змісту ігрових дій у реальний життєвий досвід слухачів. Принципи переходу від простих ігор до складних ігрових форм. Будь-яка навчальна гравключає основні етапи: підготовчий, етап проведення гри, етап узагальнення та аналіз результатів.

Номер слайду 8

Обов’язкові атрибути гри: оформлення, ефект несподіванки, що сприятиме підвищенню емоційного фону заняття. Обов’язкова констатація результату гри. Компетентне журі. Обов’язкові ігрові моменти не навчального характеру для переключення уваги і зняття напруги. Правила гри. Заняття, проведений в ігровій формі, вимагає певних правил: Попередня підготовка. Потрібно обговорити коло питань і форму проведення. Мають бути наперед розподілені ролі. Це стимулює пізнавальну діяльність.

Номер слайду 9

Реалізація ігрових прийомів і ситуацій при проведенні занять відбувається за такими основними напрямами:  дидактична мета ставиться перед слухачами у формі ігрового завдання; навчальна діяльність підкоряється правилам гри;  навчальний матеріал використовується як її засіб;

Номер слайду 10

Що? Як? Чому?Аномальні властивості води для живого

Номер слайду 11

Мінерали та здоров’я. Що? Як? Чому?Ігрові моменти

Номер слайду 12

Фотосинтез. Що? Як? Чому?Дихання Ігрові моменти

Номер слайду 13

Генетика - це цікаво!!! Казкові шлюби! Генетичні вправи та задачі це надійний метод перевірки глибини засвоєння навчального матеріалу. Казкові шлюби це приклади неіснуючих у природі варіантів, але саме вони зацікавлюють та приваблюють слухачів до активної діяльності. Що? Як? Чому?Ігрові моменти. Генетичні вправи та задачі це надійний метод перевірки глибини засвоєння навчального матеріалу. Казкові шлюби це приклади неіснуючих у природі варіантів, але саме вони зацікавлюють та приваблюють слухачів до активної діяльності.

Номер слайду 14

Ігрові моменти. Що? Як? Чому?Особливості імунного захисту людини

Номер слайду 15

ГРА «ЕКОМАРКУВАННЯ».

Номер слайду 16

З’ясувати, що таке екологічне маркування товарів і навіщо воно потрібно;Формувати у студентів поняття про сутність екологічного маркування товарів; Розібратись , які заходи може здійснити особа щоб захистити екологію на рівні особистого споживання;Розвивати творчу активність та пізнавальний інтерес; Виховувати працелюбність, старанність, спостережливість та бережливе ставлення до природи. Мета: Ознайомити слухачів з екологічним маркуванням якісної продукції, шляхами мінімізації шкідливого впливу на довкілля.

Номер слайду 17

На початку гри учасники переглядають презентацію про значення маркування товарів. Потім вони об`єднаються в групи. Кожна група обирає своє завдання, роздаються по кілька зображень екологічних позначок. Учасники повинні розповісти про свої позначки: для яких товарів вони використовуються тощо. Гравці повинні знайти підтвердження маркування на зразках товарів харчової промисловості, побутової хімії, будівельних матеріалів тощо. Творче завдання передбачає створення власних екологічних позначок та рекомендації щодо їхнього використання.

Номер слайду 18

ЗНАКИ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКУВАННЯЦі знаки належать національним та міждержавним сертифікаційним системам, об’єднаним в єдину глобальну мережу екологічного маркування. Будь-який з цих знаків на засобі, підтверджує що маркована ним продукція пройшла екологічну сертифікацію згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024 і має покращенні екологічні характеристики в порівнянні з представленою на ринку продукцією в аналогічної категорії.

Номер слайду 19

Переваги товарів та виробів, маркованих знаком екологічного маркування:більш чисті технології виробництва;відповідає вимогам безпеки;без емісій небезпечних токсичних речовин;покращені експлуатаційні характеристики;мінімум пакувальних матеріалів, упаковка не містить шкідливих речовин та придатна до переробки в якості вторинної сировини. Всі вимоги до продукції постійно контролюються на всіх етапах життєвого циклу органом екологічної сертифікації.

Номер слайду 20

Знаки вторинної переробки. Група №1: знаки закликають до переробки продукту та його упаковки, але не контролюється організаціями стандартизації і сертифікації: А) назва знаку “Петля Мебіуса”;Б) “Recycle – for a better tomorrow” (Переробка – задля кращого майбутнього);В) Суть цих знаків полягає в заклику не смітити , здавати використані вироби на повторну переробку і викидати їх у роздільні сміттєві баки для паперу, скла, пластику, ганчір’я тощо. Знак зустрічається з підписами “Keep your country tidy” (“Тримай свою країну в чистоті!”), або, наприклад, просто “Gracias” (“Дякуємо”).

Номер слайду 21

Група №2 “Переробка упаковки” Знак «Замкнутий цикл». Знак у вигляді трикутника з трьох стрілок, що означають замкнутий цикл (виробництво – застосування – утилізація), вказує, що дана упаковка придатна для подальшої переробки. Усередині трикутника розташовуються одна або дві цифри, які вказують на тип пакувального матеріалу: 1-19 – пластик, 20-39 – папір та картон, 40-49 – метал, 50-59 – деревина,60-69 – тканини і текстиль, 70-79 – скло. Під трикутником (а іноді й усередині нього) може стояти літерний код пластика.

Номер слайду 22

Група №3 Знаки цієї групи є гарантією (на території ЄС), що пакунки або продукція можуть бути використані повторно і приймаються в спеціалізованих пунктах або що пакунок виготовлений з перероблених матеріалів. А) Продукція може повторно використовуватись чи зроблена з вторинних ресурсів;Б) „Зелена точка” – німецький знак, який дає гарантію, що пакунок буде прийнятий у пункті вторинної переробки;В) Пакунки багаторазового використання. Г) Пакунки виготовленні з вторинних матеріалів

Номер слайду 23

Знаки екологічно чистої продукціїГрупа № 4 Маркування екологічно чистої продукції різних країн і відповідність їх стандартам якостіА) Новий український знак, що видається Органом добровільної сертифікації підприємства “Екомедсервіс”(Харків). Використання знаку “Екологічно чистий” на етикетці продукту підтверджує якість продукту і відповідність його національним та міжнародним вимогам якості;Б) „Маргаритка” – знак країн ЄС;В) „Скандинавський лебідь” – скандинавських країн (Швецією, Норвегією, Фінляндією і Ісландією);Г) „Блакитний янгол” – введений у ФРН у 1974 році;Д) „Екознак” – Японії

Номер слайду 24

Позначки державної сертифікації країн. Група №5 Знаки відповідності виробу вимогам: А) директив Ради ЄС (цей знак є декларацією товаровиробника і зазначає, що маркована ним продукція відповідає європейським вимогам, включаючи охорону навколишнього природного середовища, здоров’я й безпеку праці)Б) України (цей знак на засобі, зазначає, що маркована ним продукція відповідає вимогам усіх обов’язкових в Україні регламентів та стандартів). В) Білорусії (цей знак зазначає про відповідність маркованої ним продукції – вимогам усіх обов’язкових в РБ регламентів та стандартів, перевірено шляхом процедури оцінки відповідності (сертифікації). Г) Росії (цей знак на засобі, зазначає, що відповідність маркованої ним продукції – вимогам усіх обов’язкових в РФ регламентів та стандартів, перевірено шляхом процедури оцінки відповідності (сертифікації). 

Номер слайду 25

Знайти екологічні позначки на товарах

Номер слайду 26

Знайти екологічні позначки на товарах

Номер слайду 27

Знайти екологічні позначки на товарах

Номер слайду 28

Знайти екологічні позначки на товарах

Номер слайду 29

Знайти екологічні позначки на товарах

Номер слайду 30

Знайти екологічні позначки на товарах

Номер слайду 31

Знайти екологічні позначки на товарах

Номер слайду 32

Знайти екологічні позначки на товарах

Номер слайду 33

Знайти екологічні позначки на товарах

Номер слайду 34

Робота ЖУРІКритерії оцінювання гравців Повнота характеристики знаків маркування у своїй групі до 10 балів. Швидкість знаходження знаків маркування на упаковці до 5 балів. Повнота коментаря про маркування на упаковці до 5 балів. Неординарність, винахідливість при створенні власних екологічних позначок коментар до його використання до 15 балів. Підведення підсумків гри

Номер слайду 35

Дякую за увагу!Використання різноманітних ігрових технік дозволяє зробити процес вивчення біології більш цікавим та результативним, тому що ігрова ситуація сприяє більш швидкому і доступному засвоєнню знань і умінь.

pptx
Додано
20 квітня
Переглядів
42
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку