Формування мовленнєвої компетенції на уроках англійської мови

Про матеріал
Відповідно до державного стандарту метою навчання іноземної мови у межах базового шкільного курсу є оволодіння учнями основами іншомовного спілкування, у процесі якого здійснюються освіта, виховання і розвиток особистості. На уроках іноземної мови потрібно впроваджувати особистісно орієнтоване спілкування, створювати всілякими засобами позитивну емоціональну атмосферу, даючи можливість кожній дитині випробувати себе в різних видах особистісного розвитку.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

вчитель: Рижакова Лариса Леонідівна.2016р.“Формування комунікативних навичок учнів середньої ланки на уроках англійської мови”style.color

Номер слайду 2

Державним стандартом визначається базовий рівень володіння іншомовнимспілкуванням, досягнення якого є обов'язковим для всіх учнів певноготипу середнього навчального закладу. Відповідно до державного стандарту метою навчання іноземної мови у межах базового шкільного курсу є оволодіння учнями основами іншомовного спілкування, у процесі якого здійснюються освіта, виховання і розвиток особистості.

Номер слайду 3

На уроках іноземної мови потрібно впроваджувати особистісно орієнтоване спілкування, створювати всілякими засобами позитивну емоціональну атмосферу, даючи можливість кожній дитині випробувати себе в різних видах особистісного розвитку. Саме цьому сприяють поряд з активними формами роботи, технології інтерактивного навчання, суть яких полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Провести сучасний урок іноземної мови із застосуванням технологій інтерактивного навчання, означає створити такі комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчує свою успішність, інтелектуальну спроможність, навчиться бути демократичним, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити.

Номер слайду 4

Останнім часом методика викладання іноземних мов зазнала певних змін відносно організації процесу навчання, методів навчання, його структури та змісту. На сьогоднішній день найпоширенішим та дієвим методом викладання та навчання іноземних мов, безперечно, є комунікативно-орієнтований, який максимально наближений до реальних умов іншомовної середи.

Номер слайду 5

r

Номер слайду 6

Переваги комунікативного підходу

Номер слайду 7

Комунікативний метод базується на виконанні дії та здібності використовувати мову. За таких умов значно менше уваги приділяється майстерності вимови та структурам мовної будови. Також не фокусується увага на навичках “простого” читання або письма. Такий підхід навчає учнів ставати комунікативно компетентними, використовувати мову відповідно до даного соціально-спрямованого контексту, управляти процесом переговорів.

Номер слайду 8

Комунікативний метод передбачає іншу роль вчителя в навчальному процесі. Учитель полегшує навчання учня, залучаючи його до ситуації типу "учень-учень" у вищому ступені, ніж до ситуації "вчитель-учень". Для полегшення роботи учнів вчитель має виконувати багато ролей. Наприклад, він є менеджером діяльності у класі. Ця роль передбачає побудову ситуацій, зручних для спілкування. Під час роботи вчитель працює як радник, відповідаючи на запитання учнів та спрямовуючи їхні виступи. З іншого боку, вчитель може бути співрозмовником та учасником процесу навчання разом із учнями. style.colorfillcolorfill.typefill.onrrrrr

Номер слайду 9

Комунікативний підхід змінює роль учнів у навчальному процесі. Вони є комунікаторами та відповідають за своє особисте навчання. Учні активно ведуть переговори й намагаються порозумітися, навіть коли недостатньо мовних знань. Вони навчаються спілкуватися в спілкуванні. Комунікативний підхід призначає іншу роль самій мові. За допомогою такого підходу підсилюється розуміння учнями повноти значення мови, яку вони вивчають. Учні мають усвідомити, що реально можуть робити, використовуючи мову. Заохочується повне занурювання в мову, яка вивчається.

Номер слайду 10

Комунікативний підхід використовує різні технології навчання. Учні тренують мову в таких видах діяльності: рольові ігри, ігри з завданнями для вирішення ситуативних проблем. Робота часто проходить у маленьких групах або парах кожен учень має певний час для переговорів. Комунікативний підхід робить пріоритетним навчання чотирьох базових навичок мовлення, які фіксуються в певному порядку: говоріння, слухання, читання та письмо.

Номер слайду 11

Комунікативний підхід по-іншому висвітлює помилки. Помилка за своєю природою має право на існування. Учні ж можуть мати неповні мовні знання та бути успішними у спілкуванні.

Номер слайду 12

В практиці викладання іноземних мов в середній школі на сучасному етапі все більше відчувається необхідність пошуку оптимальних засобів навчання. У сучасній методиці під впливом ряду факторів як лінгвістичних, так і соціокультурних, поняття "навчання мовам" поступово замінюється новим поняттям - "навчання мові та культурі", в тому числі культурі міжособистісного спілкування суб'єктів, що належать до різних культур.style.colorfillcolorfill.typefill.onrrrrr

Номер слайду 13

"Ноша культурних цінностей - ноша особливого походження. Вона не робить важчим наш крок уперед, а полегшує його. Чим більшими цінностями ми оволодіваємо, тим більш витонченим та гострим стає наше сприйняття інших культур - культур, що віддалені від нас у часі та просторі древніх та інших країн. Кожна з культур минулого або іншої країни стає для інтелігентної людини "своєю культурою", своєю глибоко особистісною, і своєю в національному аспекті, тому що пізнання свого узгоджено із пізнанням чужинного". Д. С. Лихачовstyle.color

Номер слайду 14

Після того, як відпрацьована лексика тексту та проведена фонетична робота над текстом на уроці, учням пропонується домашнє завдання для самостійної роботи над текстом. При опрацюванні теми "Київ – столиця України" учням пропонується текст про місто Київ та його історію. Розповідь вчителя супроводжується демонстрацією слайдів про Київ. Можна також запропонувати учням підготувати стінгазету або стенд, про визначні місця столиці.

Номер слайду 15

При опрацюванні теми використовується перелік вправ: учитель починає речення англійською мовою, а учні продовжують його знаходячи в тексті;вірні чи не вірні наступні твердження;дайте відповіді на наступні запитання;ми розповідаємо про нашу країну, Київ і т. д.

Номер слайду 16

На узагальнюючому уроці для перевірки знань учнів про Київ можна запропонувати їм маленький тест із 5-10 речень, до кожного з яких дається три-чотири варіанти відповідей. Такий тест дозволяє перевірити також знання лексичного матеріалу. Постійна робота над лексикою, різноманітні умовно - комунікативні вправи сприяють розширенню словникового запасу учнів. Додаткові тексти та різноманітні завдання під час роботи з ними, складання мікродіалогів надають можливість дітям висловлювати свої думки.rrrr

Номер слайду 17

"Наша школа готується до поїздки в Київ. Ви є гідами цієї поїздки що ви бажаєте розповісти іншим школярам (іноземним гостям) про Київ. Із чого ви почнете свою розповідь?""Друзі з Англії завітали до нашої громади їх зацікавила історія міста чи села. Що саме ти можеш розповісти про своє рідне місто чи село?"Сильні учні, що мають добру підготовку, отримують завдання, що потребують певної творчості. Учні обирають самі одну із запропонованих ситуацій, а вчитель чітко формулює завдання для кожного учня з урахуванням його вмінь та навичок. Наприклад, наступні ситуації:r

Номер слайду 18

ВИСНОВОКДля нас не секрет, що учень навчається успішно саме тоді, коли йому цікаво. Саме цікавість зумовлює, на мій погляд, мотивацію навчання. А мотивація може перейти в пізнавальний інтерес, і тоді процес оволодіння іноземною мовою стане бажаним. Вважаю, що від того наскільки яскраво розпочнеться урок, наскільки невимушено ми введемо учнів в атмосферу іншомовного спілкування, залежить успіх комунікативної діяльності учнів на уроці.

Номер слайду 19

Ефективність мовленнєвої діяльності учнів в багатьох випадках визначається наявністю в учнів інтересу та мотивів для вивчення іноземної мови. Необхідно враховувати різні особливості в процесі навчання англійської мови та культури. Також, ми прийшли до висновку, що в результаті здійснення лінгвокраєзнавчого підходу на уроках англійської мови відбувається оновлення деяких компонентів змісту навчання. Вчитель використовує ілюстрований матеріал для розкриття змісту пропонованих текстів: листівки, мапи, рекламні проспекти, слайди. Такі тексти та їх ілюстрації за допомогою прагматичного матеріалу сприяють реалізації на уроках важливих принципів навчання англійської мови: комунікативність, новизна та функціональність.

Номер слайду 20

pptx
Додано
22 лютого
Переглядів
49
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку