Використання проблемених методів для формування творчого підходу при вивченні англійської мови

Про матеріал
Використання проблемних методів є ефективним підходом при вивченні англійської мови, оскільки вони спонукають учнів мислити творчо та застосовувати вивчені знання на практиці. Проблемні ситуації - це усвідомлене суб'єктом утруднення, шляхи подолання якого потребують пошуку нових способів дій.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Використання проблемених методів для формування творчого підходу при вивченні англійської мови. Доповідач вчитель англійської мови: Ри. ЖАКОВА Л. Л.

Номер слайду 2

Використання проблемних методів є ефективним підходом при вивченні англійської мови, оскільки вони спонукають учнів мислити творчо та застосовувати вивчені знання на практиці. Проблемні ситуації - це усвідомлене суб'єктом утруднення, шляхи подолання якого потребують пошуку нових способів дій. Для подолання труднощів необхідні дві умови: 1) необхідно усвідомити, побачити утруднення;2) важливо, щоб виникла потреба, бажання вирішити це утруднення.

Номер слайду 3

Проблемна ситуація повинна відповідати таким вимогам:- вона повинна бути адекватна реальній ситуації спілкування;-зрозумілою для учнів;-виховувати в них уважне ставлення до співбесідника, ініціативність;- викликати інтерес до завдання, бажання добре його виконати.07.01.2024

Номер слайду 4

Проблемні ситуації можуть бути різного виду:- проблемно-інформаційні, засновані на різному ступені інформованості співбесідника, коли один співбесідник щось знає, а інший хоче це знати;- проблемно-спонукальні, коли один спонукає до діяльності іншого;- проблемно-оцінюючі, коли співбесідника спонукають до висловлення свого ставлення, своєї позиції.07.01.2024

Номер слайду 5

Створення таких ситуацій передбачає декілька цілей:1) активізація розумової діяльності учнів;2)розвиток навичок мови, діалогічного й монологічного мовлення;3) повторення й закріплення певного лексичного й граматичного матеріалу;4) служить способом перевірки розуміння прочитаного. Створенню проблемних ситуацій передує робота, спрямована на закріплення мовленнєвих зразків. Використання ситуацій буде успішним, якщо:1)  ситуації дібрані на весь курс навчання;2) дібрані ситуації подаються в системі, що сприяє формуванню вміння логічно, послідовно висловлюватися і забезпечити перехід від однієї моделі до другої.07.01.2024

Номер слайду 6

1. Проблемне моделювання: учням дається можливість вирішувати реальні проблеми або завдання, що потребують застосування англійської мови. Наприклад, вони можуть працювати над проєктом, під час якого потрібно комунікувати або шукати відповіді на конкретні питання, використовуючи англійськомовні ресурси. Природна потреба в спілкуванні іноземною мовою може бути викликана за допомогою ситуацій, пов'язаних зі ставленнями до інших людей, з дружбою, традицією, природою, мистецтвом.07.01.2024

Номер слайду 7

2. Проблемне спостереження: Учні можуть бути вдумливими спостерігачами, аналізуючи різні аспекти англійської мови. Наприклад, вони можуть звертати увагу на особливості вживання слів або фраз у реальних ситуаціях, а потім обмінюватися своїми спостереженнями з іншими учнями.07.01.2024

Номер слайду 8

3. Проблемне дослідження: учні можуть досліджувати конкретні теми або проблеми в англійській мові та розв'язувати їх, використовуючи різні джерела інформації. Наприклад, вони можуть досліджувати вживання одних і тих самих слів в різних контекстах шукати відповідний віріант перекладу або шукати розв’язання виникаючих мовних проблем.07.01.2024

Номер слайду 9

4. Проблемне практикування: учням можна запропонувати вирішувати різні практичні завдання або ситуації, які вимагають застосування англійської мови. Наприклад, це можуть бути рольові ігри, дебати або ситуативні розмови, в яких учні мають обговорювати та розробляти рішення для реальних або уявних проблем.07.01.2024

Номер слайду 10

Висновок. Використання проблемних методів стимулює активну участь учнів у самостійному вивченні та поліпшує їх критичне мислення, креативність та комунікативні навички в англійській мові.07.01.2024

pptx
До підручника
Англійська мова (10-й рік навчання, академічний рівень) 11 клас (Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В.)
Додано
22 лютого
Переглядів
35
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку