26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Формування природничих компетентностей учнів 3 класу у процесі групової діяльності на уроках з курсу «Природознавство»

Про матеріал
Методична розробка «Формування природничих компетентностей учнів 3 класу у процесі групової діяльності на уроках з курсу «Природознавство» містить уроки з природознавства для 3 класу до тем «Вода», «Повітря», складених відповідно до зміненої програми. Різноманітний навчальний матеріал допоможе вчителеві зацікавити дітей предметом, прищепити любов до природи, розвинути дослідницькі вміння. У ньому пропонуються загадки, кросворди, описи дослідів. Видання призначене для вчителів початкових класів, студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
Перегляд файлу

Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради

Центр інноваційних освітніх технологій

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування природничих компетентностей учнів

3 класу у процесі групової діяльності на уроках

з курсу «Природознавство»

Методична розробка

 

 

 

 

 

Корабльова Олена Олександрівна

вчитель початкових класів

вищої категорії

Фастівської загальноосвітньої школи №5

 

 

 

 

 

Фастів - 2019


Затвердженно науково-методичною радою центру інноваційних освітніх технологій Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради

(Протокол № _____від ________________)

 

 

 

Корабльова О.О.  Формування природничих компетентностей учнів 3 класу у процесі групової діяльності на уроках з курсу «Природознавство»/ О.О.Корабьова  - Фастів, 2019- 95 с.

 

          Методична розробка «Формування природничих компетентностей учнів 3 класу у процесі групової діяльності на уроках з курсу «Природознавство» містить  уроки  з природознавства для 3 класу до тем «Вода», «Повітря», складених відповідно до зміненої програми.

          Різноманітний навчальний матеріал допоможе вчителеві зацікавити дітей предметом, прищепити любов до природи, розвинути дослідницькі вміння. У ньому пропонуються  загадки, кросворди, описи дослідів.

       Видання призначене для вчителів початкових класів, студентів вищих педагогічних  навчальних  закладів.


А Н О Т А Ц І Я

 роботи вчителя початкових класів

 Фастівської ЗОШ  І-ІІІ ступенів № 5 

Корабльової   Олени Олександрівни

        Представлена методична розробка  вчителя початкових класів вищої категорії Корабльової Олени Олександрівни містить матеріали розробок уроків з проблеми: «Формування природничих компетентностей учнів 3 класу у процесі групової діяльності на уроках з курсу «Природознавство».  

         Головною ознакою цієї методичної розробки під час освітнього процесу є стимулювання чуттєвої сфери дитини, створення ефекту «емоційного захоплення», що робить цей досвід актуальним  в умовах реформування початкової школи. На уроках  учні не об’єкти, а суб’єкти навчання: вони вміло оцінюють проблему, у предметній дискусії обирають правильний варіант і можуть довести свої міркування.

Система розробок вчителя грунтується на принципах природовідповідності, диференціації, індивідуалізації, особистісної орієнтованості, які опираються на діагностику навчальних можливостей учнів. Педагог створює умови для всебічного розвитку кожної дитини. Джерелом активності стають власні внутрішні пізнавальні мотиви дитини.

        Представлена методична розробка розкриває шляхи формування природничих компетентностей учнів  у процесі групової діяльності на уроках природознавства. Компетентнісно-орієнтовані завдання будуть забезпечувати учня не відокремленими предметними знаннями, а формувати цілісне уявлення про світ, де важливо вміти застосовувати ті чи інші знання,вміння, навчати дитину здобувати ці знання і, в першу чергу, мотивувати на отримання нових знань.

      Результатом цієї роботи є розробка  уроків, зразки дослідів , таблиць,

кросворд та рекомендації  щодо їх застосування на конкретних етапах уроків, направлених на реалізацію методичної проблеми. 

      Методична розробка може бути використана вчителями  початкових класів.

 

 

 

 

Директор школи                       М.С. Муляр

 


ЗМІСТ

Вступ…. …………………………………………………………………………...5

1.Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 – 4 класів

«Природознавство» ….……………………...…......……………………………6

2. Орієнтовне календарно-тематичне планування з курсу «Природознавство»                              3клас  ……………………………………………………………………………16 3.Розробки  уроків:

Урок 1 ...…………………………… ……………………………………………21

Урок2……………………………………………………………………………  29

Урок 3…………………………… ………………………………………………37

Урок 4…………………..……………………………………………………….  44

Урок 5…………………………………………………………………………… 50

Урок 6…………………………………………………………………………… 58

Урок 7 – 8 ………………………………………………………………………. 62

Урок 9………..………………………………………………………………….. 74

Урок 10………………………………………………………………………….  82

Урок 11………………………………………………………………………...... 89

Використана література………………………………………………………..95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Ми живемо у динамічному світі, що дуже швидко змінюється. Ці зміни стосуються усіх сфер нашого буття: техніки, що нас оточує, політики, яку проводять світові держави, цінностей, на які орієнтуються люди. Наше життя стало безперервним процесом адаптації, і саме від адаптаційного потенціалу особистості у значній мірі залежать її успіх та можливості самореалізації.

Сьогодні дитині потрібні не тільки знання, але і достатній рівень життєвої компетентності, сформованість таких особистісних якостей, які допоможуть знайти своє місце у житті, визначитися з колом своїх інтересів та уподобань, стати активним членом суспільства і щасливою, упевненою у власних силах людиною.

        Дана методична розробка містить плани-конспекти уроків до тем «Вода», «Повітря», що допоможе вчителю зробити уроки насиченими і цікавими. Матеріал уроків сприятиме  відновленню й поповненню своїх знань з багатьох  питань.

       Навчальний матеріал збірки подано послідовно, відповідно до вікових особливостей дітей. Ігрові завдання підвищать зацікавленість учнів уроками природознавства, сприятимуть розвитку уяви, творчих здібностей третьокласників, а вчителеві допоможуть краще пізнати своїх маленьких учнів, виявити головні риси їхніх характерів, їхні погляди на життя, наблизити дітей до самостійного вирішення життєвих ситуацій.

       Слід зазначити, що кожен урок  передбачає проведення дослідницького практикуму, мета якого – вироблення дослідницьких умінь школярів у процесі виконання завдань практичного спрямування.

          Розробки уроків збагачені емоційним, пізнавальним і особистісно–значущим матеріалом, спрямованим на розвиток у школярів загальнонавчальних умінь і навичок. Зокрема, уміння аналізувати життєві явища, порівнювати,  встановлювати причиново-наслідкові зв’язки у природі, самостійно працювати з інформацією.

Природознавство

Навчальна програма

для загальноосвітніх навчальних закладів

1-4 класи

Пояснювальна записка

Загальна характеристика навчального предмета

 Програма навчального предмета «Природознавство» розроблена на основі Державного стандарту початкової загальної освіти і передбачає пропедевтику природничих предметів відповідно до вікових особливостей дітей молодшого шкільного віку. Базовим поняттям предмета є природа як цілісний системний об’єкт, який визначає добір змісту, його розподіл і способи організації навчально-пізнавальної діяльності дітей.

      Основна мета навчального предмета «Природознавство» в початковій школі – формування природознавчої компетентності школярів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про неживу та живу природу, основ екологічних знань, опанування способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, формування ціннісного ставлення до природи та людини.

     Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких завдань:

 • формування наукової картини світу;
 • формування елементарних уявлень про об’єкти і явища природи, їхні взаємозв’язки у системі «нежива природа – жива природа», «природа – людина»;
 • формування способів навчально-пізнавальної й природоохоронної діяльності;
 • оволодіння елементарними дослідницькими вміннями;
 • набуття досвіду природоохоронної діяльності та застосування його у життєвих ситуаціях;
 • засвоєння норм етичного ставлення до природи;
 • виховання любові до природи рідного краю;
 • ознайомлення з традиціями шанобливого ставлення українського народу до природи.

     Добір змісту предмета та його структурування визначаються єдністю загально-дидактичних (гуманізації, науковості, наступності, доступності тощо) та природничих (екологічного, краєзнавчого, фенологічного) принципів.

     Відповідно до базового навчального плану предмет «Природознавство» вивчається з 1-го по 4-й клас по дві години на тиждень. Загальний обсяг навчального часу становить 270 годин.

Особливості організації вивчення програмового матеріалу

     Навчально-пізнавальний процес рекомендується базувати на компетентнісно орієнтованих завданнях з використанням сучасних освітніх технологій. У навчальних цілях варто використовувати природознавчий та краєзнавчий матеріал, проводити екскурсії у природу. Розширений перелік екскурсій подано наприкінці програми кожного класу.

      Важливе значення для емоційно-естетичного сприйняття природи молодшими школярами відіграють спостереження та власні дослідження; творчі завдання, екологічні акції, дидактичні ігри; уроки, проведені у формі подорожі, усного журналу, репортажу з місця подій, святкування дня Землі, води, прильоту птахів тощо. Такі форми проведення навчальних занять позитивно впливають на емоційну сферу дитини, сприяють розвитку її уяви, фантазії, мислення, концентрують увагу.

      Поряд із фронтальними та індивідуальними формами роботи варто залучати молодших школярів до парної та групової роботи, застосовувати інноваційні методики, інформаційно-комунікаційні засоби, ресурси мережі Інтернет.

      Метод проектів у сучасні початковій школі втілює ідею індивідуалізації навчального процесу та розвивального навчання. Саме в процесі проектної діяльності на уроках природознавства формуються міжпредметні (дослідницька, формування наукової картини світу) та ключові (вміння вчитися, інформаційно-комунікативна, соціальна, громадянська, загальнокультурна, здоров’язбережувальна) компетентності. Тематика проектів та їхні назви, запропоновані у програмі, можуть бути змінені на розсуд учителя, але повинні відповідати навчальним завданням відповідного розділу програми. Рекомендована кількість проектів у першому класі – не менше 2-х, у 2–4-х класах – не менше 4-х.

      Домінуючу роль учитель відводить власним дослідженням та спостереженням школярів, практичним роботам, демонстраційним і фронтальним експериментам, практичній діяльності з охорони природи.

Кількість годин на вивчення кожної теми учителі визначають, враховуючи підготовленість класу та регіональні особливості. За рахунок розвантаження програми рекомендується збільшити кількість уроків-екскурсій та спостережень у природі; збільшити кількість годин на організацію проектної діяльності школярів або розширити її тематику.

 

3 клас

(68 годин, 2 години на тиждень)

 

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

ВОДА

Вода в природі. Властивості рідин на прикладі води. Температура плавлення льоду та кипіння води. Значення трьох станів води для життя на Землі. Вода – розчинник. Розчинні та нерозчинні речовини. Прісна та морська вода. Розподіл запасів прісної води на Землі. Як людина використовує властивості води? Охорона водойм.

 

Учень/учениця:

має уявлення про розподіл води на Землі; розчинні та нерозчинні речовини; роль води у природі та її значення для людини;

називає три стани води, температуру плавлення льоду та кипіння води;

розуміє значення існування води у трьох станах для життя на Землі; обмеженість запасів прісної води на нашій планеті; 

досліджує властивості води та рідин;

застосовує на практиці знання про розчинні та нерозчинні речовини, властивості води та рідин;

дотримується правил економного використання прісної води.

Практичні роботи

 1. Дослідження розчинності речовин, що використовуються у побуті.
 2. Порівняння властивостей води та інших рідин.

ПОВІТРЯ

Газоподібні речовини. Повітря як суміш речовин, його склад та властивості. Розширення газів за нагрівання. Рух повітря. Поняття про виникнення вітру. Як людина використовує властивості повітря? Охорона повітря.

Учень/учениця:

має уявлення про склад і властивості повітря; джерела забруднення повітря; причини виникнення вітру;

знає про властивість повітря та газоподібних речовин розширюватися за нагрівання;

розуміє значення повітря для життя; важливість вивчення властивостей повітря для практичних потреб людини;

досліджує властивості повітря;

застосовує на практиці знання про склад і властивості повітря, його охорону.

Практична робота

Дослідження властивостей газоподібних речовин на прикладі повітря.

КОРИСНІ КОПАЛИНИ. ҐРУНТИ

Корисні копалини – гірські породи, які використовує людина. Види корисних копалин (тверді, рідкі та газоподібні). Різноманітність корисних копалин та використання їх людиною. Значення корисних копалин для людини. Ґрунт. Склад ґрунту. Родючість – основна властивість ґрунту. Хто живе у ґрунті? Роль живих організмів в утворенні ґрунту. Значення і охорона ґрунтів.

Учень/учениця:

має уявлення про гірські породи та корисні копалини; про раціональне та ощадливе використання корисних копалин; роль живих організмів в утворенні ґрунту;

наводить приклади твердих, рідких та газоподібних корисних копалин;

класифікує корисні копалини за видами;

називає найпоширеніші корисні копалини рідного краю та їхні властивості;

наводить приклади використання корисних копалин людиною; тварин, які живуть у ґрунті;

розуміє значення ґрунту для життя рослин і тварин;

пояснює роль живих організмів в утворенні ґрунту;

досліджує наявність повітря і води у ґрунті;

пояснює, чому не можна спалювати стерню;

застосовує на практиці знання про необхідність економного й бережного ставлення до корисних копалин і ґрунтів у своїй місцевості.

Практична робота

 1. Ознайомлення з колекцією корисних копалин. Порівняння властивостей твердих тіл на прикладі корисних копалин.
 2. Виявлення повітря та води у складі ґрунту.

ЕНЕРГІЯ В НАШОМУ ЖИТТІ

Паливні корисні копалини (вугілля, нафта, газ, торф) та їхнє використання людиною. Невичерпні джерела енергії (Сонце, вітер і вода) та їхнє використання людиною. Побутові прилади, які споживають енергію. Поняття про збереження тепла та електроенергії у побуті.

 

Учень/учениця:

має уявлення про вичерпні та невичерпні джерела енергії;

називає паливні корисні копалини; побутові прилади, які споживають енергію;

пояснює взаємозв’язки у живій та неживій природі на прикладі походження деяких паливних корисних копалин; використання енергії Сонця, вітру та рухомої води людиною (на прикладах);

виготовляє модель теплиці;

спостерігає за проростанням насіння у теплиці;

застосовує знання для догляду за рослинами у теплиці;

встановлює умови, необхідні для розвитку рослин;

застосовує правила безпечної поведінки з електроприладами; економного використання води, тепла, електроенергії у побуті.

ЖИВІ ОРГАНІЗМИ ТА СЕРЕДОВИЩА ЇХНЬОГО ІСНУВАННЯ

Рослини – живі організми. Різноманітність рослин. Хвойні та квіткові рослини. Розмноження квіткових рослин. Однорічні та багаторічні рослини. Умови розвитку рослин. Пристосування рослин до умов середовища (світло, тепло, вода, родючість ґрунту). Культурні рослини. Значення рослин у природі та для людини. Різноманітність тварин. Розмноження та розвиток тварин, піклування про потомство. Комахи. Риби. Земноводні і плазуни. Птахи. Звірі (ссавці). Рослиноїдні, м’ясоїдні, всеїдні тварини. Ланцюги живлення. Свійські та дикі тварини. Пристосування тварин до життя в різних умовах.

Гриби – живі організми. Будова грибів. Значення грибів у природі. Бактерії. Значення бактерій у природи і для людини.

Охорона рослинного і тваринного світу. Червона книга України. Заповідні території рідного краю. Державні заповідники. Ботанічні сади.

Учень/учениця:

має уявлення про рослини, тварин, гриби і бактерії як живі організми; ланцюги живлення; заповідні території рідного краю, державні заповідники, ботанічні сади; розмноження та піклування тварин про потомство;

знає про різноманітність рослин і тварин у природі; способи розмноження квіткових рослин; про Червону книгу України;

наводить приклади пристосування рослин і тварин  до умов існування; культурних рослин та свійських тварин своєї місцевості;

розуміє значення тварин і рослин, грибів і бактерій у природі і для людини; роль державних заповідників і ботанічних садів у справі охорони природи; поділ тварин за способом живлення; свою роль в охороні природи рідного краю;

розрізняє квіткові й хвойні рослини, їхні органи;  їстівні та отруйні гриби; свійських та диких тварин; вміє розмножувати кімнатні рослини;

застосовує знання про рослини, тварин, гриби і бактерії у життєвих ситуаціях та правила поведінки у природі.

 

Практична робота

Розпізнавання квіткових рослин за наочністю.

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ОРГАНІЗМ

Організм людини. Системи органів тіла людини та їхнє значення для життя людини. Нервова система. Опорно-рухова система. Травна система. Харчування. Правила здорового харчування. Дихальна система. Запобігання захворюванням органів дихання. Кровоносна система. Значення крові в організмі людини. Шкіра. Значення шкіри для організму людини та її гігієна. Органи чуття. Гігієна органів чуття. Правила здорового способу життя.

Учень/учениця:

має уявлення про організм людини як єдине ціле; окремі органи, системи органів; функції основних систем органів в організмі людини (нервової, опорно-рухової, травної, дихальної, кровоносної систем, шкіри, органів чуття);

розуміє значення поживних речовин рослинного і тваринного походження для організму людини;

застосовує правила здорового способу життя; гігієни шкіри, органів чуття та дихання.

Практична робота

Аналіз запропонованого раціону харчування (або складання раціону здорового харчування).

Рекомендовані екскурсії (за вибором учителя, з врахуванням місцевих можливостей):

1. Різноманітність тварин і рослин рідного краю (заповідник, заказник, ботанічний сад, національний парк, пам’ятка природи, ферма, зоопарк, інше).

 1.  Твоє здоров’я (шкільний медичний кабінет, фельдшерсько-акушерський пункт, лікарня, поліклініка, магазин екопродуктів, аптека, інше).
 2. Корисні бактерії (дріжзавод, молокозавод, хлібзавод, інше)
 3. Культурні рослини (город, квітник, сад, теплиця, оранжерея, інше).
 4. Тепло у твоєму домі (шкільна котельня, магазин електроприладів, електростанція, теплиця, інше).

Учень/учениця:

застосовує правила поведінки в природі;

спостерігає та фіксує результати своїх спостережень;

фотографує найцікавіші об’єкти природи рідного краю (за можливості);

дотримується правил поведінки під час екскурсій.

 

Рекомендовані навчальні проекти (за вибором учителя, не менше чотирьох впродовж навчального року, з них один – дослідницький). Назву і маршрут проекту учитель визначає разом з дітьми – учасниками проекту. Запропоновані назви – орієнтовні.

 1. Звідки береться пил?
 2. „Шукачі скарбів” (корисні копалини рідного краю).
 3. Чому не можна випалювати стерню?
 4.  „Теплиця на моєму підвіконні” (виготовлення моделі теплиці та вирощування рослин з насіння).
 5. Як зберегти тепло і світло в нашому домі?
 6. Який дар природи для людства найцінніший (повітря, вода, тварини, рослини, ґрунт, корисні копалини)?
 7. Добра справа для природи.
 8. Різноманітність речовин і матеріалів та використання їх людиною.

Учень/учениця:

знаходить (за вказівкою вчителя), порівнює та узагальнює необхідну для проектної діяльності інформацію з 2-3-х джерел знань;

бере участь у складанні маршруту навчального проекту;

працює в групах, у парі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Орієнтовне календарно–тематичне планування з курсу «Природознавство»

3 клас (68 год. 2 год. на тиждень)

Дата

Тема  уроку

1.

 

Вступ. Які незвичайні властивості має звичайна вода? Властивості рідин на прикладі води. Температура плавлення льоду та кипіння води. Практична робота: порівняння властивостей води та інших рідин.

 

2.

 

Значення трьох станів води для життя на Землі. Вода – розчинник. Розчинні та не розчинні речовини. Практична робота: дослідження розчинності речовин, що використовуються.

 

3.

 

Де на Землі міститься вода? Прісна і морська вода. Розподіл запасів прісної води на Землі.

4.

 

Яке значення води в житті людини? Як людина використовує властивості води.

5.

 

Як охороняти безцінний скарб Землі – воду? Охорона водойм.

6.

 

Які властивості має повітря? Газоподібні речовини. Розширення газів за нагріванням. Практична робота: дослідження  властивостей газоподібних речовин на прикладі повітря.

7.

 

З чого складається повітря?

8.

 

Чому повітря рухається? Поняття про виникнення вітру.   

9.

 

Як людина використовує властивості повітря?

10.

 

Чому потрібно охороняти повітря від забруднення?

11.

 

Контрольна робота «Перевір, як ти вмієш застосовувати свої знання про воду». Тематичне оцінювання.

12.

 

Аналіз контрольної роботи. Що таке корисні копалини? Види корисних копалин (тверді, рідкі, газоподібні). Практична робота: ознайомлення з колекцією корисних копалин, порівняння властивостей.

13.

 

Навіщо людям потрібні корисні копалини? Різноманітність корисних копалин.

14.

 

Навчальний проект: «Шукачі скарбів» (корисні копалини рідного краю).

15.

 

Грунт. Родючість – основна властивість  грунту.

16.

 

 

Як склад грунту впливає на його властивості? Практична робота: виявлення повітря та води у складі грунту.

17.

 

Хто живе у грунті? Роль живих організмів в утворенні грунту.

18.

 

Значення і охорона грунтів.

19.

 

Контрольна робота «Перевір, як ти вмієш застосовувати свої знання про гірські породи та грунти». Тематичне оцінювання.

20.

 

Аналіз контрольної роботи. Що таке енергія і для чого вона потрібна? Паливні корисні копалини(вугілля, нафта, газ, торф) та їх використання людиною.

21.

 

Які джерела енергії  є невичерпними? Використання людиною джерел енергії.

22.

 

У чому переваги енергії Сонця?

23.

 

Як «приручити» вітер? Використання енергії вітру людиною.

24.

 

Чому воду називають невтомною трудівницею?

25.

 

Навчальний проект: «Як зберегти тепло і світло у нашому домі». 

26.

 

Контрольна робота «Перевір, як ти вмієш застосовувати свої знання про енергію та її збереження». Тематичне оцінювання.

27.

 

Аналіз контрольної роботи. Як «упізнати» рослини? Рослини – живі організми. Різноманітність рослин.

28.

 

Які рослини – квіткові? Однорічні та багаторічні рослини. Практична робота: розпізнавання квіткових рослин за наочністю.

29.

 

Які рослини називають хвойними?

30.

 

Як зявилися культурні рослини?

31.

 

Які умови необхідні рослинам для життя?

32.

 

Урок-екскурсія. Культурні рослини(город, квітник, сад, теплиця, оранжерея). Тематичне оцінювання.

 

33

 

Як рослини пристосувались до різних природних умов?

34

 

Як розмножуються рослини?

35

 

Значення рослин у природі та для людини.

36

 

Контрольна робота. Перевір, як ти вмієш застосовувати свої знання про рослини. Тематичне оцінювання.

37

 

Аналіз контрольної роботи. Як тварини впливають на природу Землі? Різноманітність тварин.

38

 

Яка група тварин найчисельніша на Землі? Комахи.

39

 

Як риби пристосувались до життя у водоймах?

40

 

Які тварини першими заселили суходіл? Земноводні і плазуни.

41

 

Як птахи підкорили повітряний простір? Способи живлення птахів.

42

 

Як птахи піклуються про своє потомство? Розмноження птахів.

43

 

Звірі (ссавці). Як звірі пристосувались до життя в різних умовах?

44

 

Як звірі піклуються про своє потомство? Розмноження звірів.

45

 

Чим дикі тварини відрізняються від свійських?

46

 

Контрольна робота. Перевір, як ти вмієш застосовувати свої знання про тварин . Тематичне оцінювання.

47

 

Аналіз контрольної роботи. Урок-екскурсія. Різноманітність тварин і рослин рідного краю.

48

 

У чому загадковість світу грибів? Гриби – живі організми. Будова грибів.

49

 

Яке значення мають гриби у природі та житті людей?

50

 

Бактерії. Значення бактерій у природі і для людини.

51

 

Урок-екскурсія. Корисні бактерії (молокозавод, хлібзавод).

52

 

Що таке ланцюг живлення? Рослиноїдні, м’ясоїдні, всеїдні тварини.

53

 

Як охороняти зникаючі рослини? Як охороняти зникаючих  тварин? Червона книга України.

54

 

Для чого створюють заповідники? Ботанічні сади. Заповідні території рідного краю.

55

 

Контрольна робота. Перевір, як ти вмієш застосовувати свої знання про гриби і бактерії. Тематичне оцінювання.

56

 

Аналіз контрольної роботи. Як працює ваш організм? Системи органів тіла людини та їх значення для життя людини. Нервова система.

57

 

Для чого потрібні скелет і мязи? Опорно-рухова система.

58

 

З чого складається травна система?

59

 

Що корисно їсти? Правила корисного харчування. Практична робота: складання раціону здорового харчування.

60

 

Що потрібне для дихання? Дихальна система. Запобігання захворюванням органів дихання.

61

 

Яке значення має кровообіг? Кровоносна система.

62

 

Яке значення має шкіра? Гігієна шкіри.

63

 

Про що повідомляють органи чуття?

64

 

Як попереджати захворювання органів чуття? Гігієна органів чуття. Правила здорового способу життя.

65

 

Урок-екскурсія. Твоє здоров’я (шкільний медичний кабінет, аптека, інше)

66

 

Контрольна робота. Перевір, як ти вмієш застосовувати свої знання про людину та її організм . Тематичне оцінювання.

67

 

Аналіз контрольної роботи. Навчальний проект: «Який дар природи людства найцінніший (повітря, вода, тварини, рослини, грунт, корисні копалини)?»

68

 

Як досліджувати природу влітку? Підсумок за рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Розробки уроків з  тем « Вода» , «Повітря».

Урок 1

Тема: «Вода. Властивості води.»

Мета уроку:

-створити умови для формування вміння бачити, порівнювати, узагальнювати і робити висновки;

 -створити умови для формування у дітей уявлення про те, що чиста вода необхідна для життя, через дослідження її властивостей;

 -дати уявлення про застосування води в житті людини;

-розвивати пізнавальний інтерес до навколишнього світу шляхом залучення додаткового матеріалу, створення проблемою ситуацій;

 - розвивати мислення, уяву, сприйняття, мова;

 -виховувати інтерес до навколишнього світу;

 -виховувати бажання вчитися і робити відкриття;

 -виховувати вміння слухати інших.

Тип уроку: урок-дослідження об'єкта і поняття, відкриття нових знань.

 Дослідження - цілеспрямоване спостереження за об'єктом (водою).

 

Хід уроку

1. Організаційний момент.

 (Клас заздалегідь поділений на 4 групи).

 - Добрий день, діти! Сьогоднішній урок хочу почати з девізу: «Знаєш - кажи,

 не знаєш - слухай! »

 - Як ви розумієте ці слова?

 - Послухайте загадку:

 «А, ну, скоріше зніміть капелюх!

 Я дочка космічного тата!

 Я всюди суща і легка, -

 Я лід, я піт, я - хмари,

 Я іній, чай, бульйон, туман,

 Річка, струмок і океан.

 Коли я злюся - я закипаю,

 Коли мороз - я застигаю ».

 - Визначте,про яку речовину йдеться мова?Як ви думаєте, яка ж тема нашого уроку?

 - Сьогодні на уроці вас чекає безліч відкриттів.

(Відповіді дітей).

 - Це вода.

- Так.  Сьогодні ми будемо говорити про воду.

 2. Актуалізація знань .

 - Сьогодні наш клас перетвориться в наукову лабораторію. Хто знає, що таке лабораторія?  Звернемося до словника:

лабораторія (середньовічна лат. laboratorium,від лат. 

laboro — працюю, лат. labor  праця, робота).

Спеціально обладнане та устатковане приладами, пристроями, мережами приміщення або транспортний засіб (наприклад, автомобіль, вагон потягу, літак, гелікоптер, субмарина тощо) для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань.

 - У цій лабораторії працюють серйозні дослідники.  Дослідник –  це людина, яка вивчає різні предмети і речовини.  Хочете бути дослідниками?

 - Як ви думаєте, що ми сьогодні на уроці будемо досліджувати?

 - Правильно. Сьогодні ми проведемо дослідження води і її властивостей, щоб розширити свої знання про воду.

3.Постановка проблеми.

- Як у будь - яку наукову лабораторію, до нас на експертизу віддали різні речовини. (Показую посудину з прозорою рідиною.)

- Як ви думаєте, що це?

- Схоже на воду. Можна точно зараз сказати, що ця речовина – вода?

Які властивості допомагають нам визначити: вода це чи ні?

- А хто – небудь з вас зустрічав у житті речовини, схожі на воду?

Діти діляться життєвим досвідом.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИКА

4.Відкриття нових знань.

-Ви розділені на групи, давайте пригадаємо правила роботи в групі:

1. Поважай свого товариша.

2.Умій вислухати кожного.

3. Не згоден – пропонуй!

- Як і в інших лабораторіях так і в  цій лабораторії працюють різні фахівці,  ми розподілимо ролі: лаборанти (допомагають у проведенні досвіду), писарі (ті, хто записують результат роботи), організатор (який стежить за часом), хімік (стежить за проведенням досвіду).

     Виберіть, хто яку роль буде виконувати у вашій роботі і візьміть відповідний бейдж.

 -Тепер, коли ролі розподілені, намітимо план наших дій.

 На дошку вивішується план роботи.

 План роботи:

 1.Прочитати інструкцію і провести дослід.

 2. Поспостерігати за водою і її властивостями.

 3. Зробити висновки.

 -Наша лабораторія розділена на відділи, кожен відділ отримав своє завдання.  Час, відведений на проведення дослідів - 5 хвилин.  Після виконання завдання, кожна група виступить зі своєю доповіддю про виконану роботу.  На захист 2 хвилини. 

5.Реалізація проекту.

 Практична частина.

 Мета: визначити нові властивості води.

 Робота в групах.

    1 група працює над першим експериментом - «море своїми руками».

Обладнання - 0,5 літрова пластикова пляшка з кришкою, 150 мл води, 250 мл рослинного масла, харчовий барвник, блискітки, мірний стакан, рушник для рук, вологі серветки.

 Інструкція по проведенню досліду.

 1. Налийте в пляшку води.

 2. Додайте трохи харчового барвника.  Закрийте пляшку кришкою.

 3. Збовтайте.  Відкрийте.

 4. Додайте щіпку блискіток.

 5. Додайте соняшникову олію.  Закрийте кришкою.  Покладіть пляшку горизонтально.  Можна її нахиляти з боку в бік, щоб вийшов ефект хвилі.

 -Що спостерігаєте?  Спробуйте пояснити, що відбувається.Учитель на дошку вивішує нову властивість води - важче масла.

 - Діти, при вивченні фізики в старших класах, цю властивість розглянете докладніше і познайомитеся з щільністю речовин.

Діти читають інструкцію, виконують дослід, роблять висновок. Міркування.

(Барвник змішався тільки з водою, тому що вода є розчинником.  Масло виявилося на поверхні води.  Це сталося, тому що вода важче масла.

 Висновок: вода розчинник, важче масла.)

   2 група працює над другим експериментом «чарівниця - вода».

 Обладнання -3 пластикові ємкості, столова ложка, маркер, 1,5 л теплої води (в кожну ємність по 0,5 л води), 3 сирих яйця, сіль, мірний стакан, рушник для рук, вологі серветки.

 Інструкція по проведенню досліду.

 1. Налийте однакову кількість води в усі ємкості.

 2. В першу ємкість більше не додавайте нічого.

 3. У другу ємкість додайте 2 столові ложки солі.

 4. У третю ємкість додайте 5 столових ложок солі.

 5. Пронумеруйте маркером ємкості.

 4. Перемішайте рідини до повного розчинення солі.

 5. Опустіть в кожну ємкість з водою по одному сирому яйцю.

Діти читають інструкцію, виконують дослід, роблять висновок. Міркування.

 (У ємкості з прісною водою яйце опускається на дно, в ємкості з 2-ма ложками солі яйце плаває між дном і поверхнею води.А з 5-ю ложками солі яйце спливає на поверхню)

 Висновок: вода - розчинник, щільність солоної води вище щільності прісної води.

    3 група працює над третім експериментом - «веселка в стакані».

 Обладнання - склянки 4 штуки, столова ложка, піпетка, маркер, 10 столових ложок цукру, 12 столових ложок теплої води, харчові барвники: синій, зелений, жовтий, червоний, рушник для рук, вологі серветки.

 Інструкція по проведенню досліду.

 1. Пронумеруйте маркером склянки за кількістю ложок цукру.

 2. Насипте в стакани цукор:

1 склянка - 1 ст.  ложка,

2 склянка - 2 ст.  ложки,

3 склянка - 3 ст.  ложки,

4 склянка - 4 ст.  ложки.

 3. Додайте в кожну  ємкість по 3 столові ложки води і ретельно розмішайте до повного розчинення цукру.  Виходить цукровий сироп різної концентрації.

 4. Додайте в кожну склянку по 3 столові ложки води.  Перемішайте.

 5. Додайте по 3-4 краплі барвника:

 У 1-й стакан - червоного, в 2-ий стакан - жовтого, в 3-ій стакан - зеленого, в 4-ий стакан - синього.  Знову в кожній склянці перемішайте рідину.

 6. Настає відповідальний момент.  Ложкою повільно влийте в стакан з синьою рідиною зелений розчин так, щоб рідина стекла по стінці склянки (Не розмішувати), далі також влийте жовту рідину, потім червону.(Діти читають інструкцію, виконують дослід, роблять висновок. Міркування.)

 (Додаючи рідину  різного кольору, ми отримали різнокольорові шари.)

 Висновок: вода-розчинник, чим більше цукру в воді, тим нижче знаходиться цей колір.

     4 група працює над експериментом «дивовижна рідина».

Обладнання : 5 склянок з водою, 3 барвника: синій, червоний, жовтий, паперовий рушник, вологі серветки.

 Інструкція по проведенню досліду.

 1. Візьміть 3 склянки з водою і додайте в них барвник.  Розмішайте.

 2.Поставте склянки в наступному порядку: стакан червоного кольору, стакан з простою водою, склянка жовтого кольору, стакан з простою водою, склянка синього кольору.

 3. Візьміть 4 великих шматка паперового рушника.

 4. Кожен шматочок скрутіть в трубочку.

 5.Покладіть згорнуті паперові рушники так, щоб один кінець був у кольоровій склянці, а інший кінець в склянці з простою водою.

 6. Спостерігайте, що відбувається зі склянками з простою водою.

 - Так, діти, це ще одна нова властивість, якою володіє вода - змочує поверхню (вивішується на дошку).

 - Але не всі поверхні може змочувати вода, наприклад, поверхні, покриті воском, або скляні . ( Діти читають інструкцію, виконують досвід, роблять висновок. Міркування.)

 (Паперовий рушник вбирає в себе рідину, тим самим дозволяючи воді подорожувати зі склянки в склянку.)

 Висновок: вода може змочувати поверхні.

   6.Первинне закріплення.

 - Ну а, тепер давайте підведемо підсумки наших досліджень.  Я запрошую по черзі кожну групу, презентувати результат вашої дослідницької роботи.  У кожної групи по 2 хвилини.( Питання до кожної групи в кінці захисту):

 - Оцініть свою роботу. 

 -Чи впоралися ви з завданням?

 - Чи відчували ви труднощі в ході роботи?

 - Діти, сьогодні, ми не тільки згадали, що знали раніше, а й дізналися багато нового про воду.  Я хочу показати вам ще один експеримент. Для нього нам знадобляться судини різної форми.  Вливаємо воду в кожну посудину.  Що ми помічаємо, що відбувається з водою?  Яку форму приймає вода? 

 Висновок: Вода приймає форму посудини, в яку її вливають.

 (Учитель вивішує нову властивість на дошку. Кожна група по черзі виходить, розповідає про свій експеримент, голошує висновок .)

 7.  Екологічна казка.

 - Діти, сьогодні ми багато дізналися про воду.  Вода є неживою природою.  Вона джерело життя.  І велике її значення в житті не тільки людини, а й інших живих організмів.  Тому ми намагаємося заощаджувати воду, і не забруднювати її.  І не випадково 2017 рік  було оголошено - роком екології, охорони навколишнього середовища.  Представляю вашій увазі казку про «нафтову рибку» .(казку можна проінсценізувати)

8. Рефлексія навчальної діяльності.

 - Який момент уроку вам найбільше запам'ятався?

 - Де нам можуть стати в нагоді нові знання?

 - Ми виконали план уроку?

 - За що себе можете похвалити?

( Висловлювання дітей ).

 

 

 

Інформація для вчителя

Казка про «нафтову рибку».

       Жили-були дід та баба біля самого синього моря.  Закинув дід в море невід і витягнув . Втім, всі знають цю казку.  У стародавні часи зловив дід золоту рибку.  А якби закинув  свій невід сьогодні?  Прийшов би невід назад не з «одною тіною морською»,а ще й з іржавими банками, битими пляшками, рваними пластиковими пакетами і іншим сміттям.

        Закинув би невід у другий раз виловив би рваний черевик і зношену, «лису» шину.  Втретє, як годиться, попалася б старому рибка.  Та не проста, а  золота .І заговорила б вона людським голосом.  Але ось диво, не стала б вона просити: мовляв, відпусти мене, старче, в море.  А навпаки, стала б молити.

 - Тільки не відпускай мене, старче, в море.  Краще кинь в акваріум з чистою водою - відслужу тобі за це будь - яку службу.  Не хочу,стати рибкою «нафтовою», а хочу залишитися рибкою золотою!

     Сумна казка.  Але на щастя, і бувальщина не радісна.  Раніше повернувшись з далеких мандрівок, моряки, бувало розповідали про далекі мандри та про заморські дивина.  Тепер же, як змовившись, твердять одне.

- Зникають, братик, моря-океани!Кораблів на водних шляхах - як автомобілів на шосе.І з кожного найменшого суднишка в хвилі кидають сміття.  Ось і перетворюються блакитні морські простори в брудне звалище! А коли море стає брудним від отруйної для всього живого нафти - зовсім погано!

 - Помив танкер-нафтовіз свої величезні баки-танки, брудну воду - в море!

 - Зазнав танкер в дорозі аварію - вся нафта виливається в море!

      Ось лихо так біда! Від цієї отрути гинуть риби, дельфіни: хворіють, а іноді теж гинуть чайки, і інші морські птахи.

     На багато миль навколо вода покривається жирною плівкою, яка, немов кришка, не дає проникнути в глиб моря кисню. В отруйній воді золоту рибку не спіймаєш! Чисте майбутнє - в чистому справжньому!

Урок 2

Тема : «Властивості води.  Вода-розчинник.»

 Мета: створення умов для формування знань про деякі властивості води, значення води в природі і для людини, дбайливе ставлення до води.

- сприяти позитивному відношенню до навколишньої природи

 - продовжувати розвивати мислення, комунікативні можливості учнів, уміння, порівнювати, аналізувати, оцінювати, вибирати головне

 - виховувати моральні якості, почуття згуртованості і колективізму

 - проявляти зацікавленість в придбанні і розширенні знань

- знати, чому вода необхідна для життя на землі

 - вміти визначати ознаки води,

 - вміти проводити дослідження і працювати за планом;

 Тип уроку: комбінований урок: урок-лабораторія

 Обладнання: відеоматеріал,  кольорові крапельки (5 кольорів, по 5 шт.), підноси, цукор, сіль, пісок, 15 стаканчиків з водою, 15 порожніх, серветки для кожного, 15 воронок, ложечки, 5 аркушів А3, 5  комплектів картинок, фломастери, 13 аркушів А4, велика  прозора посудина, 2 склянки олії, 1 склянка води, діамантова зеленка.

Хід урока

1.Організаційний етап.Перевірка домашнього завдання.

- Добрий день. Посміхніться мені і один одному.

 -Хто хоче прочитати вголос напуття на урок?

Ми сьогодні будемо досліджувати і спостерігати,

Висновки робити і міркувати,

А щоб урок пройшов не марно,

Активно в роботу включайся, дружок!

 - На цьому уроці ми з вами повинні поповнити багаж знань і впевнено йти з ним далі. А девіз нашого уроку: «Світ навколо нас!  Ми за нього, а він за нас!»

 - Як ви розумієте цей девіз?

Бліц опитування

 -Чи має вода колір?

 -Чи правильно , що у води є запах?

 -Чи є у води смак?

 -Чи можна перелити воду з однієї склянки в іншу? Яка властивість води дозволяє це зробити?

-Назвіть три стани води.

Властивості води :

  Чиста вода прозора, безбарвна, не має смаку і запаху

 Вода текуча

  Приймає форму судини, в якій знаходиться

  Може мати три стани: рідке, тверде, газоподібне

 -Як називається перехід води з рідкого стану в газоподібний?  (Випаровуванням)

 -Вірно чи, що лід теж випаровується?  Доведіть.

  (Під час висушування білизни на вулиці, випаровування льодовиків)

2. Мотивація навчальної діяльності .

 -Молодці, ви добре вивчили властивості води в різних її станах.  Пропоную вам дізнатися, про що піде мова на нашому уроці. Розгадавши кросворд, і склавши слово з виділених букв, ви дізнаєтеся, чому буде присвячена наша нова тема.

 1) З чого складаються тіла?  (Речовини)

 2) В якому стані перебуває вода в чайнику?  ( Рідкому)

 3) У якому стані перебуває вода взимку в річках?  (Твердому)

 4) Що складається з речовин?  (Тіла )

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Вийшло слово: ВОДА.)

 -Ви здивовані?  Адже про воду ви стільки сьогодні вже розповіли! Невже ми знову будемо повторювати те, що вже знаємо?Звичайно, ні.Ми будемо рухатися далі по дорозі знань! А щоб дізнатися, про що саме йтиметься на нашому уроці, вам потрібно послухати одну історію і визначити, якою буде тема нашого уроку.

«Зустрілися два віслюка»

 Зустрілися два віслюка.

 -Привіт, Іа!

 -Привіт, Роза!

 -Що несеш?  - запитав Іа.

 -Багато-багато солі, відповіла Роза.  - А ти?

 -А ось я несу вату, - відповів Іа.- Підемо разом.

       Перший віслюк ледь пересував ноги: так важка була його ноша, другий йшов весело і легко.  Незабаром тваринам довелося переходити річку.  Роза, нав'ючена сіллю, зупинилася біля води і стала купатися: вона то лягала в воду, то знову ставала на ноги.  Коли Роза вийшла з води, ноша її стала набагато легша .Віслюк Іа, дивлячись на неї, теж став купатися, але чим довше він купався, тим важче ставала  на ньому вата.

3.Оголошення теми та завдань уроку.

- Чому ноша першого віслюка після купання стала легше?

 - Чи можете ви визначити тему нашого уроку?

 (Вода – розчинник)

- Що нового ми можемо дізнатися про воду?

- На початку уроку ви говорили про три стани води.  Як ви думаєте, в якому стані вода може бути розчинником?  (В рідкому)

 - Чи всі речовини може розчинити вода?

 - Наша мета…

 -Діти, як ви думаєте, як ми зможемо це перевірити? (Дослід, спостереження, експеримент і т.д.)

 - Сьогодні наш клас перетвориться в  наукову лабораторію, а ми будемо дослідниками.

 - А ви знаєте хто такі дослідники?

 - У нас на уроці я буду виконувати роль - фотокореспондента.  Я буду фіксувати роботу нашої лабораторії.

-Діти, а чи знаєте ви що таке інфографіка?З  яких двох слів складається слово інфографіка?  (Інформація і графіка)

 - Для чого вона потрібна?

 - У чому користь інфографіки для людини?

(інформаційна графіка або інфографіка (англ. Information graphics; infographics) — це графічне візуальне подання інформації, даних або знань, призначених для швидкого та чіткого відображення комплексної інформації. Вона може покращити сприйняття інформації, використовуючи графічні матеріали для того, щоб підвищити можливості зорової системи людини бачити моделі і тенденції. У газетах інфографіку зазвичай використовують для відображення погоди, так само, як і карти, плани сайтів і діаграми для статистичних даних.)

- Сьогодні на уроці ви її будете створювати.

 - А я вас буду фотографувати, а після для вас буде сюрприз.

4.Осмислення учнями знань.

 - Шановні дослідники, у нашого лаборанта проблемна ситуація.  Давайте йому допоможемо!

 (Діти, я потрапила в скрутне становище! У мене закінчилася сіль, річковий пісок не завезли в лабораторію, а останню ложку цукру розсипали. Тому я не можу провести експерименти. Довіряю зробити це вам. Але перед тим як приступити до вирішення проблеми, з'ясуйте хід роботи. Я вірю в вас, ви моя надія)

 - Яку властивість води ми сьогодні будемо досліджувати?

 - Як ми можемо допомогти нашому лаборанту?

 - Досліди ви будете проводити в групах.

 - Які правила роботи в групі ви знаєте?

Правила роботи в групі

 1. Будьте уважні один до одного.

 2. Активно беріть участь в обговоренні питань.

 3.Прислухайтеся до думки товаришів.

 4.Не соромтесь  висловлювати свою думку.

 5. Контролюйте свої  дії.

 6. Зробив сам-допоможи іншому!

 - Молодці, вони будуть правилами роботи нашої лабораторії.

 - У вас на парті лежать кольорові краплі води, розподіляються ви за кольором краплі і підходите до того столу, колір краплі якої відповідає кольору вашої.

 - Проводити досліди ми будемо за інструкцією.

 - Ви можете приступити до роботи, на виконання роботи вам  7 хвилин.

 - Зверніть увагу на 6 пункт. Як ви думаєте, в якому з дослідів ви НЕ БУДЕТЕ пробувати воду на смак?  Чому?

Хід роботи:

 1. Беремо склянку з водою;

 2. Пробуємо воду на смак;

 3. Висипаємо (сіль, цукор або річковий пісок) в воду;

 4. Розмішуємо;

 5. Спостерігаємо;

 6. Пробуємо знову воду на смак (якщо це можливо);

 7. Записуємо результат за допомогою інфографіки.

 - Яка лабораторія закінчила  роботу, представник може вийти, розмістити результати на дошці, і залишитися біля дошки.

 - 1гр.  Розкажіть , як ви провели дослід з сіллю ( Розчинилася чи сіль у воді ? Чи змінилася прозорість? А смак змінився? )

 - 2 гр.  Розкажіть, як ви провели дослід з цукром?  (Чи розчинився цукор у воді?  Чи змінилася прозорість? )

 - 3гр.  Розкажіть , як ви провели дослід з  піском?  (Чи розчинився пісок у воді? Чи змінився колір води?)

 -  Чи є якісь доповнення?

  - Давайте підведемо підсумки:

 - Якими можуть бути речовини?  (Речовини можуть бути розчинними і нерозчинними в воді.)

 - Назвіть розчинні речовини? (Розчинні речовини: кухонна сіль, цукор у воді стають невидимими)

 - Назвіть нерозчинні речовини. (Деякі речовини: річковий пісок, глина та інші в воді не розчиняються.)

 -  А як ви думаєте, чи можна очистити воду від розчинних і нерозчинних речовин?  Вирішити цю проблему нам знову допоможуть  досліди.

 - Хто з вас знає, за допомогою чого очищюють рідини?  (За допомогою фільтра)

 - Де ми можемо взяти фільтр?  (Зробити самі.)

 - З чого можна зробити фільтр?

 - Фільтром може бути паперова серветка.

 - А тепер розпочнемо наступне дослідження.

 - Для того щоб виготовити фільтр нам знадобиться паперова серветка і воронка.

 - Серветку складаємо два рази  навпіл і скручуємо в конус.  Вставляємо в воронку.  Наш фільтр готовий.  Але нам знадобиться їх 3 для кожної групи.

 - А далі ви виконуєте досвід по інструкції, яка на слайді.

Хід роботи

 1. Беремо воронку з фільтром;

 2. Ставимо її в порожній стакан;

 3. Виливаємо повільно розчин в воронку;

 4.Спостерігаємо, що залишилося на фільтрі;

 5. Робимо висновки.

  -1 гр.Що ви помітили, проводячи дослід з розчином цукру?

 - 3 гр.  Що ви помітили, проводячи дослід з розчином солі?

 - 2 гр.  Який висновок ви зробили, після очищення води від піску?

 -   Чи є якісь доповнення?

 - Пройдіть на свої місця, за парти.

 - Підведемо підсумок.

 - Який шлях проходить вода, яку ми п 'ємо.  А дізнатися про це ми зможемо за допомогою відеофрагменту.

 (Відеофрагмент)

 - Що нового і цікавого дізналися?  (Який шлях проходить вода?)

 - А у вас вдома є фільтри?

Практична порада:

 - Якщо у когось із вас вдома  немає  фільтра, то потрібно запам'ятати, що в воді, яка йде з крана, є хлор.  Це шкідлива для  організму речовина.  Тому перш, ніж  кип'ятити воду, потрібно дати їй відстоятися 2-3 години, щоб хлор випарувався.

  -Отже, давайте підведемо підсумок.

 - Які бувають речовини?

 - Наведіть приклад розчинних і нерозчинних речовин?

 - Де можна використовувати властивості розчинності?

  - Діти, спасибі вам велике.  Ви такі молодці, виконали стільки цікавих дослідів.

 - А у мене для вас є невеликий сюрприз.

 - Давайте проведемо ще один експеримент.

- Що станеться, якщо додати зеленку в воду?

 - Що сталося? 

 - А як ви думаєте,  чи розчиниться соняшникова олія?

 - Виливаю склянку соняшникової олії в воду.

 - Що відбувається?

 - Скажіть, де масло, зверху чи знизу?  А що забарвилося?

 - Погасіть світло. Я увімкну ліхтарик і підсвічю нашу посудину.

 - Опущу в стакан шипучі таблетки.

 - Ви де-небудь бачили щось подібне?

 - А я бачила в магазині електроніки, схоже на лавову лампу. 

-  Згадайте нашу історію з віслюками.

 - Чому ноша у Рози стала легше?

 -  Про яку нову властивість води ми дізналися на уроці?

 - А чи зникла сіль зовсім?  (Ні, вона залишилося, але тільки в воді).

 -Ми ставили за мету дізнатися, чи всі речовини розчиняються у воді.  Чи вдалося нам отримати відповідь на це питання?

 - А що сталося з ватою, вона розчинилася?

 - Правильно, вода вбралася в вату.

 - Це ще одна з властивостей води.

 -Як ви вважаєте, чи досягли ми поставленої на початку уроку мети?

 -  Оцініть, будь ласка, найактивніших.  (Назвіть їх імена)

- Пам'ятаєте, я обіцяла вам сюрприз?  Увага на екран.

 - Подивіться на фотографії і скажіть, чи успішно ви попрацювали на уроці?

 - Чи уважно виконували завдання?

 - Який у вас був настрій?

Урок 3

Тема : «Де на Землі міститься вода? Прісна і морська вода. Розподіл запасів прісної води на Землі ».

 Мета уроку:

 • удосконалювати знання про прісну  і солону  воду,

 • розширювати знання учнів про водойми,

 • розвивати комунікативні навички учнів через групові форми роботи,

 • розвивати інтелект, кругозір, творчий потенціал,

 • формувати інтерес до теми, що вивчається,

 • виховувати допитливість, любов до унікальної природи Землі,

 • виховувати дбайливе ставлення до води.

 Методи навчання: робота в групах, практична робота з картками «Знайди слово», евристична бесіда.

 Обладнання:

 1. Картки «Знайди слово».

 2. Відеозаписи (Уривки з фільму  «Планета Земля», фільм  «Вода».)

 3. Глобус.

 4. Малюнки дітей на тему «Використання води».

 5. Плакати, намальовані дітьми, тема «Бережіть воду»

 6. Поняття, написані на папері: вода, солона, прісна, океан, море, озеро, річка, болото.

Хід уроку

 I . Організаційний  момент.

 Продзвенів дзвінок, почався урок. 

-Щоб дізнатися, що ми з вами будемо вивчати, відгадайте загадку:

Що на гору не закотиш,

В решеті не втримаєш,

В руках не понесеш?  (Вода).

II. Оголошення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності.

- Сьогодні ми будемо говорити про воду.На початку уроку подивимося уривок з відеофільму «Планета Земля». ( Бесіда після переглянутого уривку).

  Антуана де Сент-Екзюпері сказав:

  «Вода!  Тебе неможливо описати, тобою насолоджуються, не відаючи, що ти таке!  Не можна сказати, що ти необхідна для життя, ти - саме життя ».

 1.Бесіда за малюнками дітей:

 - Для чого потрібна вода?

 - Як вона нам допомагає?

 2.Робота з глобусом.

 -Давайте розглянемо глобус. Глобус - це модель нашої Землі. Якого кольору на глобусі більше?  Покажіть все, що виділено блакитним кольором.  Це вода.  На земній кулі води більше, ніж суші, і вона зображується блакитним кольором. Уявіть, що ви поклали краплю води на долоньку.Вона яка?  Несмачна, прозора.  Можна сказати науковим словом-вода прісна.  Але вода буває і солона.

  -Як називаються великі скупчення солоної води?

  -Океани, моря (5, 50).  Порахуйте, скільки морів на нашій планеті.  Кількість океанів-5, це число збільше в 10 разів. У морях і океанах вода солона.  Її більше, ніж прісної.  А як назвати скупчення прісної води?  Річки, озера, ставки, водосховища, болота. (На дошці  схема)

ВОДА

Солоних                                                                                        Прісних

ОКЕАНИ (5)                                                                          РІЧКИ (4 мільярди)

МОРЯ (50)                                                                             ОЗЕРА (5 мільйонів)

                                                                                                БОЛОТА

                                                                                                Ставки

 -У річках, озерах, болотах, ставках вода без смаку (якщо вона чиста).Вона називається прісної. Здається, що води на Землі багато - он скільки блакитної фарби на глобусі!Але прісної води, яка потрібна людині, насправді дуже мало.  Людина не може пити солону воду, а її то якраз на Землі набагато більше, ніж прісної.

3. Робота з карткою №1.  Річка - основне джерело прісної води.  Знайдіть річки Київської області.  На парті лежить картка, яка підкаже вам  назви річок Київської області.

 У кожному рядку з рядом стоять букв вийде одна назва річки.  Виділіть її кольоровим олівцем.

картка №1

Д

Е

С

Н

А

Р

О

С

А

В

А

Ф

І

В

А

Н

Е

П

И

Р

О

І

Р

П

І

Н

Ь

Б

Ж

Л

І

С

Т

У

Г

Н

А

Я

Ч

С

М

И

Т

Ь

Б

П

Р

О

У

Ж

Й

У

В

П

Т

О

Е

П

А

К

Р

Г

Х

З

Щ

Р

О

С

Ь

Ю

В

Е

П

Р

И

О

П

Р

И

П

Я

Т

Ь

Ц

І

Ч

М

И

Ь

К

Є

Ж

Д

Л

О

Р

П

У

Н

А

В

А

Ш

Е

А

Н

Р

Т

Е

Т

Е

Р

І

В

О

Л

Д

Ж

А

Е

Т

Л

Н

О

В

О

С

І

Л

К

А

Р

А

Р

Л

Д

Є

Н

З

А

К

А

М

Я

Н

К

А

Н

К

Д

 

 (Перевірка виконання роботи. Читаю  назви річок Київської області.  Про яку річку я говорю):

 • Бере початок між селами Лебединці та Бровки Перші. Тече переважно на схід та північний схід, у середній течії повертає на південь, а перед впадінням до Росі — на південний схід. Гирло розташоване в селі Чмирівки, що неподалік (на південний захід) від Білої Церкви. (Камянка)
 • Довжина 87 км. Площа водозбірного басейну 680 км². Похил річки 1,2 м/км. Долинакоритоподібна, завширшки до 4 км, завглибшки до 30 м. Заплава подекуди заболочена, завширшки до 600 м. Річище завширшки переважно 2—10 м, протягом 34 км відрегульоване. Живлення мішане. Льодостав з початку грудня до першої половини березня.Гідрологічний пост біля Фастова існує з 1949 року. Створено Фастівське водосховище.  (Унава)
 • Бере початок в урочищі Липки на південному сході від Вишні. Тече на північний схід і захід через Дорогинку і на південному заході від Чорногородкивпадає у річку Ірпінь, праву притоку Дніпра. (Шишкарівка)

Фізкультхвилинка .

III. Узагальнення і систематизація знань.

 - Все наше життя зосереджене  навколо води.  Тільки на хвилину уявіть - у вас в будинку немає НІЯКОЇ ВОДИ.  Погодьтеся, більш безрадісну ситуацію і уявити собі неможливо.

    Важко переоцінити значення води в житті людини.  «Вода - першооснова всього.  Все в світі складається з води і в неї ж, в кінцевому рахунку, перетворюється» - ці слова належать давньогрецькому філософу Фалесу Мілетському, що жив більше 2-х тисяч років тому.

     Дійсно, вода насичує нас своєю живлющою вологою (більш ніж наполовину ми складаємося з води), дає життя рослинам і тваринам на нашій планеті.  Вода безцінна, як повітря.  Замінити її нічим не можна!  І якщо вона просто так біжить або капає з вашого крана - це велика біда, адже щоб чиста питна вода в дану хвилину потрапила в ваш будинок, день і ніч трудяться тисячі і тисячі людей.  Працює і природа, що віддає людям прісну воду.

     Так, більше 70% нашої планети покрито водою, але тільки крихітну її частину, менше 1%, становить прісна вода, яку може використовувати людина.  Прісна вода стрімко перетворюється на дефіцитний природний ресурс.  Сьогодні більше 2 мільярдів чоловік на нашій планеті страждає від нестачі питної води.Серйозно задумайтесь над цим, дорогі друзі.  Сподіваюся, ви будете дбайливо і з повагою ставитися до води.  Не дозволяйте їй даремно тікати з ваших кранів.

4.Групова творча робота.  Створення плакатів «Бережіть прісну воду»

  IV. Підсумок уроку.

  -Що нового ти дізнався про прісну воду?

  -Що здивувало тебе сьогодні на уроці?

 - Що було не зовсім зрозуміло?

Інформація для вчителя

Вірші про воду

Крапля води витікає з крана -

 Крапля очищеної нами води,

 Крапля сльози випливає з ока -

 Крапля страждань і болю душі.

 Крапля дощу випливає з хмари -

 Крапля надії і веселки світло,

 Крапля річки випливає з гирла -

 Крапля природи і наших перемог.

 Крапля і крапля - вийде море,

 Море плюс море – один океан.

 Море води нагородило нас болем

 За заподіяну їй нами кошмар.

 ***

 В мереживо ніби одягнені

 Дерева, кущі, дроти.

 І здається казкою це,

 А по суті - тільки вода.

 Безмежна широчінь океану

 І тиха заводь ставка,

 Струмінь водоспаду і бризки фонтану,

 І все це - тільки вода.

Загадки про воду.

 • Мене п’ють,

         Мене ллють,

         Усім потрібна я. Хто я така? (Вода)

 • Чого в решеті не унесеш? (Воду)
 • У жаркий день Найбажанішою буває (Вода)
 • Ми говоримо: вона тече;

 Ми говоримо: вона грає;

 Вона біжить завжди вперед,

 Але нікуди не тікає. (Вода)

 • У морях і річках мешкає,

Але часто по небу літає.

А як набридне їй літати,

На землю падає знову. (Вода)

 • Сама пити не п’є,

А нас змушує. (Вода)

 • Що таке: пливе и ллєтся,

Часом на камінь дереться,

 Як немає – все всихає (Вода)

 • Ввечері народиться,

Ніч живе,

Вранці вмирає. (Роса)

 • У вогні не горить,

 У воді не тоне. (Лід)

 • Мати сина породила,

А син матір. (Вода і лід)

 

 

Про цінність прісної води.

          Вода присутня скрізь: не тільки у водоймах, а й в повітрі, в грунті, і у всіх живих істот, у тому числі і людей.  Організм людини на 80% складається з води.  Без води життя на землі не можлива.  Є такі країни, в яких людям не вистачає води навіть для того, щоб вгамувати спрагу.  Знайдіть на глобусі ділянки жовтого кольору.  Це пустелі, де дуже мало води.  Без їжі людина може прожити кілька тижнів, а без води - лише 3 дні.  Водні запаси на землі величезні.Солона вода морів і океанів покриває ⅔ земної кулі.  Запасів ж прісної води набагато менше.

        Розвиток техніки і науки змушували думати, що людина - володар природи, але людина своєю активною діяльністю часто шкодить природі, воді.  Сотні підприємств викидають шкідливі речовини в водойми, в результаті чого гинуть тварини і рослини, забруднюються водойми.  Зараз на Землі залишилося дуже мало чистої води.  Сьогодні перед усіма людьми стоять глобальні проблеми.  Воду треба берегти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 4

Тема: «Як людина використовує властивості води».

Мета уроку:

 •розширити знання про властивості води.

 •розвивати навички практичної діяльності (досліди), спостережливість, увагу, акуратність, допитливість.

 •формувати уявлення учнів про застосування властивостей води в житті людини.

  Обладнання уроку:картки для кожної групи дітей.

Хід уроку

 I. Організаційний момент.

 - Сьогодні на уроці ми будемо розбирати дуже цікаві питання та робити відкриття, але спочатку згадаємо, яку тему ми вивчали на минулому уроці?

 - Розділіться на групи за кольором .

 II.  Актуалізація знань і постановка навчальної проблеми.

 - Підійдіть до мене і подивіться, я сьогодні на урок принесла вазу з водою і кольорові кульки. (Учитель бере скляну прозору банку і кольорові кульки)

  - Допоможіть, будь ласка.  Опустіть ці кольорові кульки на дно банки.

 - Щось не виходить!  Подивіться, вода ніби з силою виштовхує кульки, і вони плавають на поверхні!

 -Як ви думаєте, чи випадково це?  (Ви маєте рацію, дійсно, це одна з властивостей води.)

 - Як ви вважаєте, чому буде присвячений наш урок?  (на дошці)

 - Але перш ніж ми почнемо працювати по даній темі, давайте згадаємо:

 1. Для чого потрібна вода живим організмам? 

 2. В яких станах вода зустрічається в природі? 

 - Які природні явища пов'язані з переходом води з одного стану в інший?  Відгадайте загадки. 

 Він пухнастий, сріблястий,

 Але рукою його не руш:

 Чи стане Капелькою чистої,

 Як піймаєш на долоню.  (Сніг)

               ***

 Без дощок, без сокир

 Через річку міст готовий.

 Міст, як синє скло, -

 Слизько, весело, світло!  (Лід)

              ***

 Без шляху і без дороги

 Ходить самий довгоногий.

 В хмарах ховається, в імлі,

 Тільки ноги на землі.  (Дощ)

               ***

 Вранці намиста заблищали,

 Всю траву собою заткали,

 А пішли шукати їх днем,

 Шукаємо, шукаємо - не знайдем.  (Роса)

***

 - А ще це туман, іній, хмари. 

 - А які вже властивості води ви знаєте?

 III.  Пошук рішення.

 - А для того, щоб ще більше дізнатися про властивості води, вам належить стати справжніми дослідниками і провести спостереження і досліди. В ході нашої роботи ми будемо заповнювати таблицю (на дошці, тільки шапка і порожні клітинки).

 

 

Властивості

Використання людиною

 

Виштовхуюча сила

Плавання.  Водний транспорт.

 

Закон сполучених посудин

Водопровід, фонтан, чайник, лійка,   водонапірна вежа.

 

Плинність

Водяне колесо на водяному млині, турбіна                                                                                                                                                                               на   гідроелектростанції

Розчинник

Прання білизни, приготування їжі та напоїв

Нестисливі

Гідравлічний прес, домкрат

 

Дослід № 1. (Про виштовхуючу силу води показує вчитель)

 - Ви бачите пружинку, на ній гиря, пружинка розтягнута.  Я піднімаю знизу гирю, що при цьому робить пружинка?  Стискається, значить, я гирю виштовхую знизу, застосовуючи силу.  А тепер я гирю занурюю у воду і бачу, що частина води витиснута, а пружинка стиснулася, значить, на вантаж діє якась - то сила.  А тепер знайдіть відповідь на питання: Що це за сила? 

Висновок: Вода має виштовхуючу силу.  Вона спрямована вгору і дорівнює вазі витісненої води.

 - Як людина може в житті використовувати цю властивість води?  (Вислуховую відповіді дітей.) Чудово!  Давайте запишемо це в таблицю. Цю властивість відкрив відомий давньогрецький вчений Архімед. 

- Я вам розкажу  легенду про Архімеда.  (Фрагмент мультфільму "Коля, Оля і Архімед")

Дослід № 2.

-Перед вами склянка з водою, шматок дерева, камінь.- опустіть в склянку з водою шматок дерева.  Що сталося?  (Він не тоне)

 - Опустіть в склянку з водою камінь.  Що сталося?  (Він тоне)

 Висновок: дерево виштовхується на поверхню, тому що важить менше витісненої води, камінь тоне, так як його вага більше, ніж виштовхує сила.

 - Тоді виникає питання, а чому не тоне корабель, корпус якого зроблений з заліза? Усередині них існують великі порожнини, заповнені повітрям. В результаті цього середня щільність корабля менше щільності води, і виштовхуюча сила утримує корабель на плаву.

     Якщо в порожнину корабля потрапить вода, то він звичайно ж потоне. Щоб можливість затоплення звести на мінімум, у підводній частині корабля будують перегородки. В результаті виходять відсіки, в яких вода з одного не може потрапити в інший. Якщо корабель отримає пробоїну, то затопить тільки відсік в місці пробоїни. Решта залишаться заповненими повітрям і будуть утримувати корабель на плаву.

- Архімедом було помічено ще одна властивість води.

  - Хто зрозумів, де людина використовує це властивість? 

Висновок: на ньому заснована робота фонтанів і водопроводу.

-А чи хочете ви стати справжніми вченими і провести дослідження?Для цього вам необхідно розділитися на групи.

 - Перед вами інструкція з проведення дослідів.  Вам необхідно детально її вивчити і провести дослідження покроково відповідно до неї.  Потім ви повинні обговорити і представити отриманий результат.

 Група №1.  Плинність води.

 1.Возьміте піпетку, наберіть в неї трохи води і капніть на скло кілька разів.

 2. Що ви спостерігаєте?

 3.Висновок.

 План відповіді.

 1.Расскажіть, що робили, що спостерігали, висновок.

 2.Додаткова  інформація .

 3.Де  людина використовує властивість плинності води?

 Група №2.  Нестисливі води.

 1.Візьміть шприц і наберіть в нього воду.

 2.Обережно  закривши отвір вказівним пальцем, спробуйте стиснути воду в шприці.

 3. Що ви спостерігаєте?

 4.Висновок.

 План відповіді.

 1.Розкажіть, що робили, що спостерігали, висновок.

 2.Додаткова  інформація.

 3.Де людина використовує властивість нестисливість води?

 - Розчинити сіль легко, важче зробити воду знову прісною.  Розгляньте малюнок  і скажіть, як можна отримати прісну воду?  (Для цього її потрібно нагріти до кипіння і перетворити на пару, а потім охолодити в іншій посудині) - Вірно, така вода, абсолютно позбавлена ​​солей, дуже цінується в хімії та медицині. 

- А ми спробуємо профільтрувати воду, в якій намагалися розчинити пісок.  (Всі групи).

 Візьміть колби з лійкою, вставте папір для фільтрації.  Давайте спробуємо профільтрувати воду з піском.  Що спостерігаємо?

 Молодці!  Ви дуже добре попрацювали.  Сідайте на свої місця.

 (Фрагмент фільму "Загадкові властивості води)

 -На наступному уроці ми продовжимо вивчення цієї теми.

 А зараз перевіримо, наскільки ви засвоїли властивості води, досліджені нами сьогодні на уроці.

 IV.Самостійне застосування знань.

 - Прочитайте твердження.  Поставте (+) якщо ви згодні з твердженням і (-) якщо не згодні.

Питання.

 1.Воду можна стиснути.

 2.Вода -  розчинник.

 3.Залізо і камінь тонуть у воді ,тому що їх вага більше ніж виштовхує сила.

 4.Вода - прозора.

 5.Триматися  на воді і плавати людині допомагає сила тяжіння.

 6.Виштовхувальна  сила спрямована вниз.

 7.Закон сполучених посудин відкрив Архімед.

 8. На планеті Земля велику частину займає вода, а не суша.

 - Перевіримо правильність відповідей. 

1.Робота в зошитах (в парах)

 2.Обговорення.

 V. Підсумок уроку.

 - Оцініть себе за допомогою листа самооцінки.  (Ставлять оцінки за урок, пояснюють)

 Закінчите пропозиції, попрацювавши в парах .

 • Найцікавіше завдання для мене ...

 • Найважче завдання для мене ...

• У мене виникло бажання ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 5

Тема : «Водойми нашого краю».

Мета: сформувати уявлення учнів про водойми нашого краю.  Ознайомити з природними і штучними водоймами, з значенням водойм і їх охороною, розвивати пізнавальний інтерес,вміння міркувати, аналізувати;  прищеплювати любов до рідного краю.

Обладнання: глобус, фізична карта України. 

Хід уроку

 I .Організація класу.

 II . Перевірка домашнього завдання.

 - Рідний край - це частина великої країни.  Про чудовий  наш краї буде розмова.

 -А де ж ми з вами живемо? 

 -Уявіть собі, що до нас приїхали іноземці,що ви розповісте  іноземцям про свій  краї?.

 III. Новий матеріал. Оголошення теми уроку.

 1. Розгадайте таку загадку:

Я і хмаринка, і туман,

я - річка і океан.

Я літаю і біжу,

і скляною бути можу.  (Вода)

 2  -.Подивіться на глобус.  Яким кольором позначена вода на карті?  (Синім)

 озкрутимо наш глобус.  Якого кольору здається Земля?(Синім. Тому що 2/3 земної поверхні займає вода.)

 -Якщо ми сьогодні говоримо про рідний край і про воду, спробуйте назвати тему уроку.  Про що ми  дізнаємося  на уроці?

Тече річка крізь лісок,

бліскотіть сріблясто.

А на березі пісок,

золотий та чистий.

І на цьому бережку

за одну хвилинку

можна з вогкого піску

збудувать будинки.

Насадити коло них сади ,

Викопать озерце ,

з річки в озеро води

наносить відерцем.

Сонце весело блищить,

дужче пріпікає.

Річка хвилькою плющить,

діток закликає:

- Будівельнікам привіт!

Добра ваша праця,

а по праці, мабуть, слід

в річці покупатись.

Ну, Звичайно, КОЖЕН з нас

покупатись хоче!

Пострибали в воду враз ,

аж вода клекоче.

Хвильки плещуть на пісок,

сміх веселий ллється,

а на березі лісок

дивується й сміється.

Позасмагали носики,

загорілі пеічіка.

Ми щодня тепер усі

ходимо до річки.

 -Яка знаменита річка протікає по території Фастова? 

 -Унава бере початок біля села Городище.Тече спершись на Схід, далі поступово Повертає на Північний Схід, у прігірловій части - на Північ / Північний Захід.Впадає до Ірпеня на південний Захід від села Перевіз.  Довжина 87 км.  Площа водозбірного басейну 680 км².Похил річки 1,2 м / км.  Долина корітоподібна, завширшки до 4 км, завглібшкі до 30 м. Заплава подекуді заболочена, завширшки до 600 м. Річіще завширшки в основном 2-10 м, протягом 34 км відрегульоване.  Живлення мішане.  Льодостав з качана грудня до першої половини березня.  Гідрологічній пост біля Фастова існує з тисячу дев'ятсот сорок дев'ятого року. Створене Фастівське водосховище використовується на споживання технічного водопостачання, зрошування, рибництво.  

 - Над Унавою розташовані населені пункти:

 • Андрушівській район: Городище, Мостове, Любимівка.
 • Попільнянський район: Сокільча, Маркова Волиця, Великі Лісівці, Миролюбівка, Квітневе, Єрчікі, Велика Чернявка, Яблунівка, Романівка, Кошляки
 • Фастівський район: Півні, Дмитрівка, Волиця, місто Фастів, Мала Снітинка, Велика Офірна, Мала Офірна, Кощіївка. 

 -Яка річка зображена?  Може цей вірш допоможе вам здогадатися?

І зараз течеш через стольний наш град,

І кожен твоїй присутності рад.

Ти нас охрестив, життя ти нам дав.

Як добре, що місто тут Кий заснував.

У водах твоїх Русь Володимир хрестив

І у води твої язичних богів опустив…

По боках двох твоїх лежить Україна,

Україна - це наша є рідна країна.

По землі українській течеш крізь віки,

І в водах твоїх вмилось сонце й зірки.

Землі несеш радість, забираєш скорботу,

І люди для тебе знаходять добру роботу:

Оросити поля, налити колосся,

Облити водою дерев всіх волосся.

Ти ніколи не зрадиш, ти завжди допоможеш,

В біді свій народ ти ніколи не бросиш.

Борисфене наш славний, носитель добра,

Твоєю водою Україна жива! (Дніпро)

 -Назвіть зайве слово:  океан, море,  річка,  водосховище,  джерело.

 -Чому?  Природні водойми - створені природою, штучні - людиною.

 -Що таке водосховище?

 - Київське водосховище (Київське море) - водосховище на Дніпрі на північ від Києва.  Площа - 922 км². На півночі воно майже доходить до кордону з Білорусією.  У нього впадають річки Прип'ять, Тетерів, Уж, Ірпінь.

     Було створене в 1964-1966 роках і стало передостаннім з шести великих водосховищ на Дніпрі.  Найбільша його ширина становить 12 км.  Різниця в висоті використовується Київською гідроелектростанцією для отримання електроенергії.

      Східна частина (територіально Чернігівська область) входить до складу Міжрічинського регіонального ландшафтного парку, створеного в 2002 році.

 Водосховище є місцем для відпочинку і рибалки.

ІV.Осмислення учнями знань.

3.Робота за підручником.

 - Знайдіть матеріал про те, як сільське господарство впливає на життя водойм?

 - Для чого потрібна вода?  Де людина її використовує? (Відповіді учнів і запис тез в зошит)

 a) для життя людини, тварин: без їжі людина може прожити кілька тижнів, а без води 2-3 діб.  Вода входить до складу живих організмів.  Її зміст коливається в широких межах: близько 10% в емалі зубів, в середньому 80% маси тіла.  Якщо людина доросла важить 70 кг, то 50 кг з них - це вода;

 б) у виробництві: жодне виробництво не обходиться без води.Так, наприклад, щоб виплавити 1 тонну сталі потрібно 150 тонн води; для виготовлення 1 тонни паперу - 250 тонн води;

 в) в сільському господарстві: для вирощування тварин, поливання сільськогосподарських рослин;

 г) в побуті: порахуй, скільки разів вдень ти зустрічаєшся з водою;

 д) водна дорога: для перевезення людей і вантажів ;

 е) вироблення електроенергії: на гідроелектростанціях, використовуючи силу падаючої води.

 Висновок: Ось, що означає вода!  Вона життєвонеобхідна і є помічником людини.

 4. Знайомство з проблемою прісної води. (Глобус, атласи)

 - Подивіться на глобус, здавалося б, води на Землі скільки завгодно, океани і моря покривають більшу частину нашої планети.  Чому ж люди страждають від нестачі води? Не забувай, що вода океанів і морів солона, а людям необхідна прісна вода, якої на Землі не так вже й багато. Вчені підрахували, що: (Динамічна таблиця на дошці):

 Світовий океан - 1 млрд. 338 млн. М3

 Підземні води:

 - залягають поблизу земної поверхні - 60 млн. М3

 - залягають глибоко під землею - 150 млн. М3

 Льодовики - 24 064 000 м3

 Річки - 2 120 м3

 Озера - 176 400 м3

 Ґрунтова волога - 16 500 м3

 Вода в атмосфері - 12 900 м3

V. Підсумок  уроку.

 - Яку воду людина не може використовувати?  (Стерти відповідні записи на дошці)

 - Як бачите, придатної для використання людиною води не так вже й багато, менше 3%.  А крім того, людям потрібно тільки чиста вода.  Але її стає все менше і менше.

 -Що ж завдає шкоди воді, які джерела забруднення?

4. "Що шкодить воді?"  ( Підкресли):

 Побутове сміття, нафта, водні тварини, відходи заводів, водні рослини, несправний кран в будинку. ( Перевірка виконання  з коментарями вчителя):

 -Щороку у всьому світі в водойми потрапляє стільки шкідливих речовин, що ними можна було б заповнити 10 тисяч товарних вагонів.

   Всього 5 л нафтопродуктів затягує плівкою 50 м2 водної поверхні (тобто площа нашого класу).

5.Екологічне моделювання.

- Що може статися при корабельній аварії танкера з нафтою?

 -Кожен метр стічних вод, потрапляючи у водойму, приводить в непридатність 100 л доброї води. При витоку з-під крану води за добу набігає ціле відро.  Скільки відер води набереться за тиждень?  Місяць?

 Висновок: Від забруднення води страждає все живе. У річках, озерах гинуть рослини, тварини, марніють рослини на берегах. Забруднена вода шкідлива для здоров'я людини.

 - Чи можна зберегти воду від забруднення?  Як?

 6. Перегляд уривка відеофільму "Охорона води".

 Висновки:

 - Будівництво очисних споруд.

 - Економія води.

 - Контроль за рівнем забруднення води.

 - Посадка і охорона рослин по берегах водойм.

Люди!

Я вам потрібна,

Мій стан – рідка, легка, як подих, і тверда.

Чуда

Краплинка срібна,

Хто не впізнав мене? Знайомтесь! Я – ВОДА!

Водень

І трохи кисню –

Для прохолоди , насолоди і пиття.

Згоден

З вас кожен, звісно,

Що H2O – коштовна формула буття.

Білі

Снігів замети –

Це я, пухнаста і сипка, в зимовий час.

Хвилі

Морів планети

Для вас здіймаю на вітрах, лише для вас!

В росах

Між трав розлита,

Світанком неба в барви райдуги лечу,

В грозах

Палкого літа

Спадаю щастям життєдайного дощу.

В міру

Принад жадана,

В земному світі поряд з вами я живу.

В виру –

Стрімка, спонтанна,

Киплю, пульсую у джерелах, греблі рву!

Очі

Мої блакитні

Дивують всі безводні зоряні світи.

Хочу,

Земляни рідні,

Щоб ви любов мою зуміли зберегти.

VІ. Підсумок уроку.

- Розкажи про роль води в природі, для життя людини.

- Що завдає шкоди воді?

- Назви заходи з охорони води?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 6

Тема : «Повітря.  Властивості повітря».

Мета: на основі спостережень виявити уявлення про повітря;  створити умови для формування знань про властивості повітря;  розвиток спостережливості, мислення, творчих здібностей і кругозору;  виховання почуття колективізму, дружби і взаємодопомоги.

Обладнання: прилади для дослідів;  картки зі словами та завданнями.

Тип уроку : урок-дослідження 

Хід уроку:

І.Організація класу.Перевірка домашнього завдання.

  - Про що говорили на минулому уроці?  (Про воду)

  -Виділіть, будь ласка, найголовніше і важливе про воду.

  -Секретів про воду дуже багато, з водою ви стикаєтеся щодня.  Спостерігайте, може бути хтось із вас ще дуже багато цікавого про воду дізнається.

ІІ.Ознайомлення з новим матеріалом.Оголошення теми уроку.

  - А зараз, послухайте ще одне повідомлення .

  - Про що воно?

 "Він навколо нас, але ми його не бачимо.  Куди б ми не пішли;  куди б не поїхали по морю, по суші;  як би високо ми не піднялися на літаку;  як би низько не опустилися в шахту - всюди є він.  Без нього не можуть жити не люди, не тварини, ні рослини! " Це ....... повітря. (На дошці вивішується тема). 

  - Що відчули при вимові цього слова?  (Необхідність, потреба, чистоту, бруд, важко дихати)

  - Отже повітря нам дуже потрібне?  (Дуже!)

  -  А хто бачив повітря?  оно невидиме!)

  - Покажіть, де воно?  (Його можна відчути!)

  - Доведіть, що воно всюди , воно навколо нас з наявних предметів.  дітей на столі: кулі, пакети, шприци, м'ячі, насоси, гумові груші)

  - Добр!  Візьміть пакети і наберіть повітря.

  - Яке воно?  (Прозоре, без кольору і запаху)

  -А чи є у повітрі вага?  (Відповіді різні). (Зважується порожня і надута кулька)

   - Вага є !

  - Земна куля оточена  шаром повітря товщиною близько 1000 км.  Як називається ця повітряна оболонка Землі? (Атмосфера).

    Про повітря дуже багато можна розповісти і дізнатися.  Проведемо деякі спостереження.

ІІІ.Осмислення знань.

  1. Робота в групах: дослідження якості повітря.

 • спостереження за повітрям.  (Завдання за картками)
 • прочитайте, обговоріть і виберіть виступаючого.

1 картка

    Виконайте дослід. У склянку з водою опустіть цукор, крейду.  Що помітили? (Відповідь: Йдуть бульбашки.Отже , у цукрі і в крейді є повітря!).

2 картка

      Виконайте дослід. У скляний посуд з водою   опустити стакан до верху дном.  Чи легко входить  склянка? (Відповідь: У склянці повітря.  Склянка важко входить в воду. Повітря не дає воді проникнути у склянку).

3 картка

       Візьміть шприц. Що всередині його?  Направте носик шприца в долоньку.  Що йде? ( Відповідь: В долоньці ми відчули рух повітря.Повітря рухається).

 • Всі природні тіла займають місце.Повітря теж займає місце.У посуді, в щілинах, всі порожні  місця простору займає повітря.

  2. Колективна практична робота.

  - Візьміть всі шприци. Закрийте носик шприца пальцем і повільно натисніть на стрижень.

  - Що відбувається?  (Давиться насилу)

  - Про що це говорить?  (Повітря стискається і пружне)

  - Які приклади можете привести, які засновані на цю властивість?

  Відповіді: дія меча, пістолета.  гальма електричних трамваїв, розпилювачі.

4 картка

       Дослід (вчитель): Запалити три свічки.  Першу накрити склянкою, другу - банкою, третю - ні чим!

  - Що сталося?  ( Свічка під склянкою згасла перша, потім під банкою, а третя - горить!)

  - Чому?  (Повітря потрібне і для горіння)

  - Що таке кисень?  (Частина повітря)

  (На дошці: Повітря - газоподібна речовина.Складається з кисню і вуглекислого газу).

5 картка

- Один вчений зробив дослід.  Помістив в скляний посуд мишку і рослину.  Минуло кілька днів, ніяких змін не відбувалося.  Прибрав рослину, через кілька хвилин миша стала кидатися і задихатися.  Чому? ( Рослини виділяють чисте повітря - кисень.  Прибрали рослину- кисню не стало .Кисень потрібен всім.)

-Пояніть вислів :«Потрібен як повітря!»(пояснити) (якби раптом не стало повітря , то на Землі припинилося б життя.)

ІV.Підсумок уроку.

- Про що вели розмову? (про повітря) Розкажіть про нього (складання розповідей)

-Всі організми на Землі дихають повітрям. При диханні вживається кисень, а рослини в процесі живлення його виробляють. Але для живих організмів потрібне чисте повітря. А чи завжди воно чисте? У нашій країні прийнятий закон про охорону повітря. За виконанням цього закону стежать ... ... хто?

 ( ЕКОЛОГИ ) !

Повітря

Повітря і не видно, і не чути.

Але без нього нам не обійтись.

Не можна ні хвилиночки пробути.

Ось ти навколо себе подивись.

 

Все дихає: листочок і травичка,

Метелик, що над квіткою летить.

І дише рибка й рак, і дише річка...

Повітря треба кожному, щоб жить.

 

А он несуть вітри хмаринку білу,

Щоб дощик на поля й ліси пролить.

А он у небо пташка полетіла,

А без повітря як вона злетить?

 

Повітря — це велике диво, діти.

І все життя — це казка чарівна.

І кожній миті треба нам радіти,

Земля казкова і у нас одна.

 

 

 

 

 

 

Урок 7 - 8

Тема : «Повітря і його властивості.  Рух повітря-вітер».

 Мета: • познайомити зі складом повітря, його властивостями;

 • формувати знання учнів про повітряні океани Землі - атмосфера;

 • розвивати комунікативні навички та творчі здібності через групову форму роботи;

 • показати вплив забруднень навколишнього середовища на здоров'я людини;

 • розповісти про заходи , що проводяться для охорони чистоти повітря.

 Тип уроку: урок вивчення та первинного закріплення нових знань

Обладнання: гість - Повітряний Шарик, корзинка, таблиці (за кількістю учнів), стакан, вода, соломинки для води, м'ячик, віяло, свічка, паличка з фольгою, глобус, духи, червоні і зелені олівці (за кількістю учнів), дрібні шматочки  паперу, грудочки грунту, крейда.

Хід уроку

 І. Організаційний момент.

Тренінг "Хвиля".

 Інструкція.  «Візьміться за руки.  Зараз я буду пускати хвилю ось так (показує, піднімаючи руку).  Ваше завдання - коли хвиля дійде до вас, пустити її далі.  Спробуємо ... Тепер я пускаю зустрічну хвилю ». (Процедура проведення.  Група стає в коло.  Учасники беруться за руки.  Ведучий дає інструкцію і показує, як пускаються хвилі: піднімає руку, тримаючи руку сусіда.  Вийшла хвиля.  Щоб передати її далі, потрібно сусідові підняти другу руку з рукою свого сусіда і т. Д. Ведучий прискорює ритм хвиль. Потім пускає зустрічні хвилі. Коли хвиля повертається до ведучого , він може або передати її далі, або зупинити.)

ІІ. Введення в тему уроку.

 - Діти, я хочу запитати у вас: «Відповіді на важкі запитання цікавіше шукати одному або з друзями? (з друзями)

 -Я з вами повністю згодна.  (Звучить 1 куплет пісні В. Шаїнського «Коли мої друзі зі мною»).

 гадайте, кого я запросила з собою на урок? Він буде головним героєм нашого уроку.

Я із гуми, надувна,

Як повітря я легка,

Міцно мотузок тримай

Та мене не відпускай!

-Знайомтеся - це Повітряна кулька.Візьміть одну з кульок на столі, і намалюйте свій настрій.

  ІІІ. Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності.

 - На минулому уроці ми говорили про воду і її властивості.  Давайте трохи повторимо.

 -Які властивості води ви знаєте?

  -Крім Атлантичного, Тихого, Індійського і Північно Льодовитого океанів є на світі ще один - найбільший з усіх океанів, і ви, кожен день, кожну годину, кожну хвилину, самі того не помічаючи, «купаєтеся» в ньому.

 -І перехожі на вулиці, і кішки, і собаки, і голуби, навіть трамваї з тролейбусами день і ніч «купаються» в цьому океані.  Здогадалися що це за океан?  Ні?  Тоді я вам підкажу: океан цей не солоний,  не прісний і до того ж без берегів і без води.  Немов величезні сріблясті риби, пропливають по його просторах літаки.  Тепер-то ви напевно зрозуміли.  Ну, звичайно, мова йде про найбільший - про блакитний повітряний океан.

 -Чотири водяних океану широко-широко розлилися по землі, а п'ятий повітряний - над землею.  Дном цього повітряного океану є сама Земля.

- Чи бачили ви повітря? - Як називається повітряна оболонка Землі?  (Атмосфера)

 1. Робота з картками.

  - Прочитайте, яке ще значення має атмосфера.

 1. Повітряна оболонка планети необхідна для дихання.

 2. Повітря не дає земної поверхні перегрітися від Сонця і в той же час береже її тепло від розсіювання в простір.

 3. Атмосфера - надійний захист нашої планети від метеоритів.

 4. Атмосфера охороняє Землю, рослинний і тваринний світ від згубного впливу космічного випромінювання.

 - Прочитайте найбільш важливе значення.

-  Все має важливе значення. 

 - Сьогодні ми відкриємо секрети повітря.

ІV.Осмислення учнями знань.

 1. Склад повітря.

  -Як ви думаєте, з чого складається повітря?

 - Повітря - це суміш газів.  Азоту в повітрі найбільше, кисню поменше, а вуглекислого газу - зовсім мало.

 -Як ви думаєте, який з газів в повітрі найважливіший?

 - Вдихніть повітря і видихніть. Ми вдихаємо повітря, в якому є кисень, а видихаємо повітря без кисню.  У ньому стає більше вуглекислого газу, який не придатний для дихання.

 - Отже, для чого потрібне повітря всьому живому?  (Щоб дихати, жити)

  -  Чи все повітря використовує людина для свого дихання?

      Більше двохсот років тому французький вчений-хімік Антуан Лавуазьє довів, що повітря - це суміш в основному двох газів - азоту і кисню.  Азот - означає «неживий».  Ця частина повітря не підтримує дихання і горіння .Але без азоту не можуть рости рослини. Кисень - людина здатна тижнями жити без їжі, кілька днів без води, а без повітря - щонайбільше 5 хвилин.  Однак якщо бути точним, то необхідне не само повітря, а лише той елемент ,що міститься в ньому  - кисень .Людина не в змозі жити без кисню, тому що без нього не можуть існувати клітини організму.  Виняткова важливість повітря пояснюється тим, що наш організм не вміє витягати кисень з рідини або твердої речовини.А з повітря, тобто  з газу - вміє.  До речі, в повітрі кисню менше, ніж у воді або в грунті.

   Широко використовується в господарській діяльності кисень: при спалюванні палива в двигунах автомобілів, літаків, кораблів.  В аптеках видають хворим людям кисневі подушки.  Новонароджених дітей, у яких утруднене дихання, поміщають в кисневий кювет.

 1. Інертні гази.

  - Пізніше в кінці 19 століття, дослідженнями було доведено, що в склад повітря входять ще 5 простих газоподібних речовин: аргон, гелій, криптон, ксенон, неон.  Ці гази назвали інертні (малоактивні)

  - Що значить «інертна людина»?  (Малоактивна)

  - Інертні гази навчилися отримувати хімічним шляхом і використовувати в народному господарстві.Легкість і горючість гелію використовують при заповненні повітряних куль і дирижаблів .У середовищі аргону виробляють електрозварювання металів. Неоном, аргоном, криптоном, ксеноном заповнюють електричні лампочки.  Суміш гелію з киснем застосовують для дихання при підводних роботах. Крім того, в повітрі міститься вуглекислий газ.Він необхідний для живлення рослин.Людина дихає киснем і виділяє вуглекислий газ, тобто  відпрацьований кисень.  А рослини поглинають цей газ.  Всім необхідна більша кількість рослин, щоб повітря стало чистішим.

  - Ще є в повітрі водяні пари і різні домішки.

 -  А ви вірите, що повітря знаходиться навколо нас всюди? Чи є воно взагалі?  Може, його придумали?

 - Доведемо це?  Адже, хто шукає, той завжди знайде відповідь навіть на найважче запитання! Тож почнемо.  Уявіть собі таку картину:

     Стояв спекотний липневий день.  Малюк лежав на стозі сіна і вдихав аромат нагрітої трави.  Навколо цокотіли комахи , в небі літав сокіл.

 -А як літають птахи?  І літаки?  - запитав Малюк.  - А що таке небо?  З чого воно?

    Малюк глибоко зітхнув.  Пахла нагріта на сонці трава, шаруділи крила метеликів, а небо було таким блакитним і яскравим, що малюк примружився і ... заснув.Хлопчику снилося, що він летить.  Далеко внизу залишилася галявина.  Поруч кружляли птахи, а потім Малюк нічого вже не бачив, він швидко летів до високих хмар.  І ось він уже на великій білій хмарі.Там малюк побачив напис: «Ласкаво просимо в Лабораторію чудесних перетворень Повітря!».

- Отже, куди ми потрапили разом з хлопчиком? Хто працює в лабораторії?  (Вчені)

 -Ось і ми з вами будемо сьогодні вченими, які вивчають повітря.  А всі свої спостереження вчені записують в науковий щоденник.

 3.Індивідуальна робота.

      Стратегія «Факт або думка» - на основі дослідів досліджувати властивості повітря.

 • В класі ми бачимо дошку,парту,стіни, за вікном - будинки, дерева, хмари.  А чи можемо ми бачити повітря?

 Дослід  №1 (учні)

     Візьміть соломинку і опустіть її в стакан з водою.  Злегка подуйте в соломинку. Що з'явилося? ( З'являться бульбашки повітря.)

 Висновок: За допомогою зору повітря все ж можна виявити в деяких випадках.

Дослід №2

- Подивіться на кімнатні рослини. Якого вони кольору? А класна дошка? А як ви думаєте, якого кольору повітря?

-Відкриваємо першу властивість повітря: повітря невидиме і безбарвне.

- А ось товстий шар повітря має колір.  Подивіться у вікно. Що ви бачите вгорі? (Небо) Ми звикли називати повітряний океан - небом.

        Блакитне небо - це товстий шар повітря, освітлений сонцем.  Якби Земля не була оточена повітрям, ми бачили б на чорному небі вогненний диск Сонця. Повітряний океан дуже важливий для життя.  Тому що повітрям дихають люди, звірі, птахи і рослини - все живе на Землі. Чи може жити людина без повітря?

Дослід №3

 -Закрийте долоньками рот і ніс. Вдихніть глибоко повітря і порахуйте, хто скільки може без повітря. Яке було бажання? (Відкрити ніс). Страшно навіть подумати, що буде, якщо повітря раптом зникне.  Без повітря ми просто загинемо.

 - А зараз вдихніть глибоко, що ви відчули? (Нічого).

 - Пахне чимось повітря? Закрийте очі. А зараз? (Запах духів).

 -Запах, ми відчуваємо, коли частинки речовини потрапляють до нас в ніс.

 Де ви відчуваєте сильні запахи? (В їдальні, перукарні, аптеки і т.д.)

 Значить, який висновок? Чисте повітря запаху не має- пружне.

 Дослід № 4 з пакетиком.( Надути пакет і грюкнути).

 -Чи можна спробувати повітря на смак?  Лизніть його.

 -Яку властивість повітря ми відкриємо? Повітря не має смаку.

 -Возьміте в руки підручник.  Якої він форми?  А тепер спробуйте взяти в руки повітря.  Вийшло? Чи має повітря форму? (Немає)

4.Робота з таблицею.

 -А тепер я прошу вас заповнити таблицю.  Що ви дізналися з перших із них про повітря?

 З'єднайте стрілкою слова лівого стовпчика зі словами правого стовпчика:

Колір

безбарвне

блакитне

запашне

без запаху

кругле

немає форми

газ

рідкий

Запах повітря

Форма повітря

стан повітря

 

-Повітря знаходиться навколо нас, але ми його не помічаємо, тому що ...

Фізкультхвилинка.

 -Ви, напевно, втомилися? Повітря допоможе вам відпочити.

" Квіткова галявина".

      А тепер розслабтеся, уявіть, що ви опинилися на лісовій галявині, навколо прекрасні квіти.  Зірвіть квітку, яка вам сподобалася найбільше.  Понюхайте її. Яке слово висловить її запашний аромат? Зробіть глибокий подих і скажіть (АХ!)

 5. Використання властивостей повітря людиною.

- Продовжимо вивчати властивості повітря і дізнаємося, які з них використовує людина.

 -Удар м'ячем об підлогу.  Повітря в м'ячику стискається.  Але так як повітря пружне, воно прагне розширитися, і м'яч з силою відскакує від підлоги.  Повітря стискаємо і пружне.Ця властивість повітря широко використовується. З'єднайте лініями: хто використовує - як використовує:

 Пожежні                                                                               гальма

 Маляри                                                                         сильний струмінь води

 Водії                                                                              розбризкують фарбу

  Дослід (вчитель)

 -Підійдіть до мене і подивіться дослід, який доводить, що тепле повітря піднімається вгору. (Тепле повітря, піднімаючись вгору, приводить в рух спіраль).

-Цю властивість повітря ви можете побачити і вдома, коли тепле повітря з пічної труби піднімається вгору. Люди помітили цю властивість повітря і вирішили використовувати її для підйому вгору різних предметів.Так придумали повітряну  кулю. Воно рухається туди, куди дув вітер.  Незабаром вчені створили повітряну кулю, яка була оснащена кермом, нею можна було керувати.  Таку повітряну кулю  назвали аеростат.

-Чому звірі до зими надягають теплі пухнасті шубки? (Відповіді) У пухнастих шубках між ворсинками більше повітря, яке зберігає тепло.

 -Чому звірі й птахи в сильний холод ховаються в сніг? (Відповіді) Хоч сніг і холодний, але між сніжинками є повітря.Це повітря і захищає тварин від холоду.Повітря має ще одну корисну властивість - зберігати тепло,тому в будинках роблять подвійні рами.Отже, повторимо, які властивості повітря використовує людина:

 • Повітря стискається і пружне
 • Повітря рухається
 • Гаряче повітря піднімається вгору
 • Повітря збереже тепло
 • При нагріванні повітря розширюється

 - Повітря, як і будь-яке тіло, складається з частинок, між якими є проміжки.  Частинки постійно рухаються, часто стикаються.Коли повітря нагрівають, воно починає рухатися швидше, стикається сильніше.Через це вони відскакують на великі відстані один від одного.Проміжки між ними збільшуються і повітря розширюється.

Дослід № 4 .

 - На колбу натягнемо кульку і піднесемо до вогню.Через деякий час ми побачимо, що кулька стала надуватися.Чому?(При нагріванні повітря розширюється. При охолодженні повітря стискається).

 - Приберемо колбу з вогню.Що помітили?( Повітря охолоджується  в колбі і кулька здуваєтьсяся)

Дослід №5..

 - Запалюю 3 свічки. Одну закриємо склянкою, другу - банкою, в третю залишимо відкритою.Що ми побачили? Яка свічка погасла швидше?

( Свічка під склянкою швидко гасне, під банкою - пізніше, а неприхована свічка продовжує горіти.Чому?Під склянкою повітря дуже мало і свічка швидко згасла.Під банкою більше і свічка горіла довше, але і вона згасла.  А відкрита свічка згорає повністю).

 - Про що це говорить? Повітря підтримує горіння.

- Щоб в нашому будинку не сталося лиха, потрібно уважно стежити за електричними приладами, дотримуватися правил безпеки при користуванні газовими балонами, печами і не гратися із сірниками і горючими речовинами.

        Щоб загасити пожежу, потрібно припинити доступ повітря до палаючого предмету: засипати піском, накрити ковдрою, покрити піною з вогнегасника.

 - Ой, Повітряна кулька хоче заспівати вам ще одну пісеньку.Послухаємо про що вона?(Звучить 1 куплет пісні «А, ну-ка, пісню нам заспівай веселий вітер»).

 -Про що ця пісня? А як вітер пов'язаний з повітрям? Давайте згадаємо, що ми знаємо про вітер? (Розповідь  про вітер):

         Земля в різних місцях по-різному нагрівається сонцем.Від землі нагрівається і повітря.Тепле повітря легше холодного.Тепле повітря піднімається вгору.А холодне повітря опускається на його місце.Ось і виникає вітер.Вітер - це рух повітря.

 (Покласти на столі кілька дрібних шматочків паперу і змахнути над ними газетою).

 - Що станеться? Чому?

 - Повітря почало рухатися і "підхопило" на своєму шляху папір.

 -Помахайте віялом на себе.Що ви відчуваєте? (Ми відчуваємо легкий вітерець).

 -Повітря - рухається.Воно змушує рухатися і крутитися предмети, утворює хвилі, піднімає пил.

 -Поміркуйте, як людина змушує вітер допомагати собі? (Відповіді дітей).

        Людина будує вітряки, вітряні електростанції.Вітер надуває вітрила кораблів.

Фізкультхвилинка

Дихальна гімнастика.

 1. Глибокий вдих, видих порціями.

 2. Глибокий вдих, видих з шипінням.

 3. Глибокий вдих - руки через сторони вгору, піднімаємося на носки, видих - опускаємо руки вниз.

V. Узагальнення і систематизація знань.

 6. Екологічна тривога.( Демонстрація досліду).

 - Запалюю свічку.  Що видно?  (Хвилі повітря рухаються над полум'ям.).

 - Візьмемо тарілку.  Будемо тримати на кілька сантиметрів від полум'я

 - Що ви побачили на тарілці (Сажу).

 - Сажа походить від згоряння палива - в даному випадку воску.

         Відбувається забруднення повітря від неповного згоряння. Зараз горіла одна свічка, а скільки сажі дала! Скільки таких свічок - заводських труб по всій планеті?  Безліч.

 - Як відображаються на складі повітря дим, гар, отруйна кіптява?  (Повітря забруднюється).

 - Ця проблема є однією з важливих в даний час. Так як там багато фабрик і заводів, які впливають на склад повітря. 

- Що ви дізналися з тексту, про те, що роблять люди для охорони чистоти повітря?

 - Що ви можете зробити для охорони чистоти повітря?

 - Рослини необхідні для чистоти повітря.  Вони грають величезну роль в очищенні повітря.  Вони затримують пил, кіптяву.

7. Охорона повітря.

  -Людям і тваринам, заводам і машінам- всім потрібне повітря.Чому ж на землі його не стає менше? (Відповіді)

  -Тому що на Землі є зелені рослини.Людина дихає киснем, а видихає вуглекислий газ.А рослини як би дихають вуглекислим газом, а видихають кисень, який необхідний людям і тваринам.

- А від чого повітря може забруднюватися? (Відповіді)

      У містах будується багато заводів.  З їх труб в повітря піднімається дим, в якому багато пилу отруйних речовин, шкідливих для здоров'я всіх живих істот. Вихлопні гази автомашин так само забруднюють повітря.

- Що ж роблять люди, щоб повітря було чистим? (Відповіді)

        На заводах працюють установки, які вловлюють пил і отруйні гази.  Вчені розробляють нові машини, які не будуть забруднювати повітря . А головним очищувачем повітря є зелені насадження.Ось чому так легко дихається в лісі. Одна тільки тополя виділяє кисню стільки, скільки 3 липи, 7 ялин, 4 осики.

 VI. Рефлексія.

 Метод «П'яти пальців».

  М - мізинець.- Які знання ви сьогодні отримали?

  Б - безіменний - Що я сьогодні робив і чого досяг?

  С - середній - Чим я сьогодні допоміг однокласникам?

  У - вказівний - Що я сьогодні зробив для свого здоров'я?

  Б - великий - Який у вас настрій ?

 -Молодці.Дружна робота на уроці допомогла вам дізнатися багато цікавого про повітря. Давайте ж намагатися жити так, щоб на нашій планеті Земля завжди цвіли квіти і співали пташки!

Інформація для вчителя

ТЕСТ

  1. Що таке повітря?

  А) рідина

  Б) тверда речовина

  В) суміш газів

  2. Скільки часу людина може обходитися без повітря?

  А) 5 тижнів

  Б) 5 днів

  В) 5 хвилин

  3. Чисте повітря(підкреслити):

   біле,  прозоре, синє, здатне переміщатися,стоїть на місці, без запаху, пахне, легке, важке, має температуру, має форму кулі,

4. Що вимірює вуличний термометр?

  А) температуру тіла

  Б) температуру води

  В) температуру землі

  Г) температуру повітря

  5. При якій температурі повітря дуже холодно?

  А) + 20 градусів

  Б) 0 градусів

  В) - 20 градусів

  6. Рух повітря - це ...

  А) листопад

  Б) вітер

  В) переважно без опадів

  7. Куди піднімається гаряче повітря?

  А) вгору

  Б) вниз

  В) в сторони

 

 

Урок 9

Тема : «Як людина використовує властивості повітря.»

Мета: сформувати поняття про повітря: його склад і властивості;  розглянути приклади використання людиною повітря, розвивати вміння спостерігати, проводити досліди, спостерігати за ходом і результатами досвіду;  висновки й умовиводи; розвивати інтерес до предмету; формувати навички співпраці через організацію роботи в парах, в групах.

Тип уроку: відкриття нових знань.

Обладнання: віяло, банка і склянка з водою, шприц, порожній пакет, кульки.

Хід уроку

 І.Організаційний момент. Мотивація навчальної діяльності. Перевірка домашнього завдання.

 рада всім. Чим активніше і організованіше ми будемо працювати, тим більше цікавих речей я вам зможу показати і розповісти.  Хочете дізнатися більше?  Тоді працюємо!

 - Що існує мільйони років, є основою життя на землі, використовується людиною і до сих пір не закінчилося?  (Вода)

 -Згадаємо властивості води і як людина їх використовує. 

 - Як називається водна оболонка землі?

 - Яку роль відіграє вода в житті живих організмів?

 - Які ви знаєте основні властивості води.

- Де людина використовує виштовхуючу властивість води?

 - Яку властивість води використовується при пранні?

 - Що станеться з консервною банкою, якщо її розігрівати, не розкривши?

  - Назвіть три стану води. Наведіть приклади їх в природі.

 ІІ. Актуалізація знань, фіксація труднощів , постановка цілей уроку.

 - Що ще існує мільйони років, використовується людиною і до сих пір не закінчилося?  (Повітря)

- Власне сьогоднішня тема - основне питання, на яке ми маємо відповісти.  Чи можете відразу дати  відповідь?

 - Які будуть цілі уроку?

 Мета уроку:

1.Дізнатися (повторити), що таке повітря, його використання.

 2.Дізнатися (повторити) властивості повітря і їх застосування людиною.

  - Який запропонуйте план роботи над темою?

 1. Згадуємо те, що знаємо

 2. Досліди, спостереження - зведена таблиця

 3.Висновки

 • Згадуємо те, що знаємо:

 - Як називається повітряна оболонка Землі?  (Атмосфера)

 - Що таке повітря?  (Суміш газів)

 - Було б можливо життя на Землі без цієї повітряної оболонки?  Чому?

 - Як використовують повітря тварини і рослини ?(Всі живі організми дихають, використовуючи кисень повітря)

 - Як харчуються рослини? (Рослини використовують вуглекислий газ, що знаходиться в повітрі в процесі фотосинтезу для створення органічних речовин і виділяють кисень)

 - Чому без повітря організми непроживуть і 5 хвилин? (Повітря не можна запасти про запас)

 - Яку ще роль виконує атмосфера землі? (Атмосфера захищає поверхню Землі від перегріву і переохолодження; завдяки озоновому шару, захищає від згубних ультрафіолетових променів)

 -  Які властивості повітря ви вже знаєте?  (Без смаку, без кольору, без запаху)

 - Запропонуйте, як можна перевірити, що повітря – існує?  Можливо, його можна відчути, помацати, побачити?  Розгляньте предмети, представлені у мене на столі (віяло , ємкість з водою і порожній стакан, порожній пакет). 

Дослід 1.

 Помахати перед обличчям віялом (зошитом).  Що відчули?  (Дотик)

 - Перевірте дотик, рух повітря за допомогою підручних засобів, які є на парті у кожного?  (Помахати зошитом) - відчули

 - При русі, повітря - помітний.

Дослід 2.

 Перевернути догори дном склянку опустити в ємкість з водою.

 - Чому вода не потрапляє в стакан?(Там знаходиться повітря - повітряний дзвін)

 - Трохи нахилю стакан.  Що сталося? (Повітря у вигляді бульбашок вийшло зі склянки, піднялося над поверхнею води)

Дослід 3.

 Спіймати в порожній поліетиленовий пакет повітря.

 - Отже, висновок: повітря - це газ, він оточує нас ... всюди.  Повітря не має постійної форми і прагне заповнити весь доступний йому обсяг.

 - Згадайте перший дослід з віялом.  Що таке вітер ?  ( Вітер - це переміщення повітря)

 - Подумайте, як людина може змусити вітер допомагати собі?

  ( Вітер надуває вітрила - вже 2-3 тисячі років тому єгиптяни плавали по Середземному морю на вітрильних суднах. Вітряки, вітряні двигуни електростанцій - найчистіший спосіб отримання електроенергії)

   -Хто пам'ятає: як виникає вітер?  (Вітер переміщується з менш теплих областей в тепліші.) 

 - Згадайте свої спостереження як ви коли-небудь сиділи біля вогнища.  Що робить тепле повітря від багаття з легкими частинками попелу?  (Піднімає їх вгору)

 - Отже, тепле повітря піднімається, переміщується з менш нагрітої ділянки до  більш нагрітого.

 - Згадайте, де у нас в приміщеннях встановлюють батареї і кватирки, чому?  (Внизу, щоб тепле повітря рівномірно розподілявся по всьому об'єму приміщення)

 -Ми поговорили про поведінку теплого і холодного повітря.А з якою властивістю повітря це пов'язано, що відбувається з повітрям при нагріванні і охолодженні? (При нагріванні - розширюється, при охолодженні - стискається)

Дослід 4.

- Поспостерігайте ще один дослід, який підтверджує цю властивість.

     На пластикову пляшку, всередині якої знаходиться повітря, одягаємо кульку.  Спочатку ми занурювали конструкцію в таз з гарячою водою.Через деякий час, причому досить тривалий, кулька почала надуватися. Це означає, що повітря не стало поміщатися в пляшці, воно розширюється при нагріванні і почало надувати кульку.Потім ми опустили нашу конструкцію в таз з холодною водою. Поступово кулька почала здуватися - йому стало вистачати місця в пляшці.При охолодженні повітря стискається.

      Висновок. При нагріванні повітря розширюється і стає легше, піднімається вгору.  При охолодженні - стискається, стає важче і  опускається вниз.

 - Хто здогадається, як ще люди навчилися використовувати властивість теплого повітря?  (Повітряні кулі)

 - Згадайте, яка сила виштовхує колоду з води?  Подумайте, чому повітряні кульки, наповнені воднем відлітають в небо.Яка сила змушує більш легкі, ніж повітря предмети, підніматися вгору?  (Виштовхуюча сила)

 - Початком ери повітроплавання можна вважати 1783 рік, коли брати Монгольф'є піднялися в небо на повітряній кулі, заповненому гарячим повітрям.  Однак головний недолік повітряної кулі - його слабка керованість.  В кінці ХIX століття винахідники сконструювали літальні апарати, які могли пересуватися за допомогою повітряного гвинта, що приводиться в дію двигуном.  Це були дирижаблі, заповнені воднем.Вони мали величезні розміри. Так, наприклад, дирижабль, побудований німецьким винахідником фон Цепеліном мав в довжину 128 м, а в ширину - майже 12 м. Але майбутнє було за іншим видом літальних апаратів.

Дослід 5.

( Кинути аркушик паперу в воду).

 - Чому лист не залишився висіти в повітрі, але лежить на поверхні води?

  (Повітря - менше щільна речовина, мала щільність).

 - Чи можна спертися на воду? При яких умовах?  Припустімо, чи можна спертися на повітря, за яких умов? ( Збільшити площу опори, зменшити вагу, розвинути велику швидкість)

 - Як, на вашу думку, людина навчилася використовувати низьку щільність повітря?  (Літаки, вертольоти, ракети - переміщення на значні відстані з великою швидкістю)

  - Поява авіації стала можливою тоді, коли потужність двигунів і в той же час легкість матеріалів для конструювання досягли певного рівня.  Перший літак з двигуном братів Райт злетів у небо в 1903 році.  Люди навчилися використовувати саме повітряний простір.

  - Використайте свій життєвий досвід. Як моя кофточка може бути пов'язана з темою уроку?(Повітря погано проводить тепло низька теплопровідність)

 - Яке твердження,по-вашому, правильне: одяг гріє тіло,або одяг нагрівається від тіла?

 - Завдяки низькій щільності повітря погано проводить тепло.Вовняні речі, пуховики, шуби створюють між тілом і зовнішнім середовищем товстий повітряний прошарок, який не дає тілу втрачати тепло. 

 - Де ще людина використовує низьку теплопровідність повітря?(Подвійні віконні рами в будинках, що знаходиться між ними повітря дозволяє зберегти тепло в будинках)

Дослід 6

       Візьмемо пластиковий шприц без голки, поставимо поршень в середнє положення.  Затиснувши пальцем отвір для голки, спробуємо стиснути і розтягнути повітря.Зробіть висновок.(Приклавши зусилля, повітря можна стиснути і розтягнути, але воно прагне зберегти первинний об'єм.)

 - Така властивість називається - пружність.Де можна використовувати пружність накачаного повітря?(Надувні матраци, автомобільні шини, м'ячі)

  - Отже, подивіться ,яка зведена таблиця використання властивостей повітря у нас вийшла.

Властивості повітря

Як використовується людиною

1.Рухається,

сила вітру

- Вітрильні кораблі,вітряні млини,

вітряні електростанції

2. Розширюється при нагріванні

Повітряні кулі

3.Виштовхуюча сила

Дирижаблі, повітряні кулі

4. Мала щільність

Аероплани, літаки, вертольоти

5. Низька теплопровідність

 Шуби, вовняні речі,

подвійні рами у вікнах

6. Стисливість,

пружність

  Надувні матраци, автошини, м'ячі, акваланги, скафандри

7. Легше води

Надувні човни, рятувальні круги і жилети, надувні матраци

 

 До цієї таблиці я хочу додати, що люди навчилися використовувати не тільки властивості повітря, але і гази, що входять до його складу.

  - Подивіться ,які ще гази, крім названих сьогодні кисню і вуглекислого газу входять до складу повітря.

  - Доповнимо таблицю.  Як людина використовує гази, що входять до складу повітря?

 • Азот - азотні добрива
 • Кисень - використовують для зварювання
 • Вуглекислий газ додають в воду і отримують газовану воду
 • Воднем наповнюють повітряні кульки.

 Зробимо висновки: як використовує людина знання набуті про повітря?

  (Силу вітру, властивості і склад повітря)

 ІІІ.Узагальнення знань.

 - Щоб перевірити як ви засвоїли матеріал, пропоную відповісти на запитання, зігравши в гру «Що б було на Землі, якби повітря ...

 • не було пружним?
 • якби повітря не переміщалося, не було б вітру?
 • якби  в повітрі не було вуглекислого газу?
 • якби повітря було більш щільним, ніж є?
 • якби в повітрі не було б кисню?
 • яка властивість повітря найважливіше для м'яча?  Ковдри?  Повітряної кулі?  Літака?  Парашута?
 • який газ, що входить до складу повітря, підтримує горіння в печі і температуру нашого тіла?(Кисень, при спалюванні утворюється енергія і тепло, підтримують температуру тіла і печі)

 - Пропоную поміркувати, висловити свою точку зору:

 • Назвіть предмети, яким щільність повітря допомагає (чим більше, тим краще?(парашут, літак, надувний матрац, м'яч, повітряні кулі)
 • Назвіть предмети, яким щільність повітря заважає (чим вона менша, тим краще)?( парусник, светр, літак, ракета)

1. Робота в зошиті. 

 IV. Рефлексія.

 -Урок добігає кінця.Давайте підсумуємо. Яка була мета сьогоднішнього уроку?  (Дізнатися, як людина використовує повітря) 

 -Чи досягли мети?  Доведіть.

 -Що крім властивостей повітря навчилися використовувати люди?  (Повітряний простір, силу вітру, складові частини повітря)

 - Які властивості повітря запам'ятали?

 - Хто задоволений уроком і собою на уроці?

 - У кого мої питання ще викликали труднощі? 

- Хто дуже задоволений і уроком,і собою?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 10

Тема: « Охорона повітря від забруднення.»

Мета: формувати в учнів усвідомлення необхідності охороняти повітря; розширити їх творчу активність, пошукову діяльність, уважність;  виховувати відповідальне ставлення до навколишнього середовища.

Обладнання: ілюстрації, плакат, вірш, підручник, зошит.

Хід  уроку

  І. Організаційний момент.

    1.Хвилинка спостережень.Робота в зошиті.(відповідь чергового на запитання)

   - Яка сьогодні дата, день, місяць?

   - Яке небо, вітер, температура, опади?

   - Як поводять себе птахи, звірі?

    2. Порівняння сьогоднішньої погоди з учорашньою.

 ІІ. Актуалізація опорних знань.

1.Бесіда. 

  (розпочинає бесіду загадкою, відповідь на яку підкаже тему бесіди).

-Про що йде мова:

Воно таке велике,

що займає весь світ,

і таке маленьке,

що в кожну щілину ввійде?

-Що таке вітер? (рух повітря вздовж поверхні Землі)

-Які бувають вітри? (хамсин, ураган, смерч)

-Що ви знаєте про урагани і смерчі? (урагани супроводжуються зливами, мають руйнівну силу; смерч гвинтом закручує пил або воду, рухається з величезною швидкістю).

2.Гра «Вірно–не вірно».(Учні погоджуються або не погоджуються з твердженням. Аргументують свою відповідь).

 •       Повітря необхідне живим організмам . (Так, щоб дихати)
 •       Повітря не має кольору. (Так, воно прозоре, але товстий шар повітря під сонячними променями має блакитний колір).
 •       Повітря міститься у твердих речовинах. ( Так, коли опустити крейду чи грудочку землі у воду, виділяється повітря бульбашками).
 •       Повітря, яким ми дихаємо, насичене вуглекислим газом. (Ні. Ми дихаємо киснем, що становить 1/5 частину повітря, а решта – суміш інших газів).
 •       У повітрі є кисень, який необхідний для дихання не лише людям та тваринам, але й рослинам. ( Так, саме рослини виділяють кисень, їх ще називають «зеленими легенями Землі»).
 •       Повітря може мати запах квітів. (Ні, запах квітів мають лише квіти, повітря без запаху)
 •       Повітря нерухоме. (Ні, повітря весь час рухається. Це і є вітер, який ми відчуваємо).

-Зробіть висновок, які ж властивості має повітря? Що запам’ятали про нього? (Діти дають відповіді).(Повітря безбарвне, прозоре, невидиме, слабо проводить тепло, при нагріванні розширюється, а при охолоджені стискається, повітря пружне).

 -Отже, природа нам дає повітря без кольору, без запаху..

         Повітря насичене киснем, що робить його необхідним для дихання людини і всієї  живої природи. Завдяки повітрю ми живемо.Тому ми й повинні дбати про чистоту  повітряного океану. Адже   забруднення  - загроза для всього живого на Землі.

 ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку.

-Розгадавши ребус ,ви зможете назвати тему нашого уроку .(Двоє бажаючих виходять до дошки і складають з літер тему уроку. Весь клас  вголос озвучує тему уроку : Охорона повітря від забруднення) .

 Картинки по запросу ребус охоронаКартинки по запросу повітря ребус

 

-Яка мета нашого уроку?  (Дізнатись,  що і хто може забруднювати повітря? Що ми можемо зробити, щоб повітря було чистим?)

ІV. Вивчення нового матеріалу.

1.Бесіда.

-Повітря – це частина природи. Якщо повітря забруднене, то всім організмам важко дихати, вони хворіють і навіть гинуть. Людям, тваринам і рослинам для дихання потрібне чисте повітря.

-Діти, а де батьки вам радять гратися?Чому не можна гратися біля дороги?Чому  не можна  гратися  поблизу нашої котельні   восени та взимку?

-А зараз зі статті ви дізнаєтесь, хто і що може забруднювати повітря.

                                             Інформація для вчителя

Небезпечне повітря: чим дихають українці.

        Стан атмосферного повітря – один з головних чинників, які впливають на здоров’я населення. У всьому світі показники забруднення намагаються скорочувати, однак Україні це поки що не вдається. Щороку по всій країні в атмосферу виділяється близько 17 млн тонн шкідливих речовин. Стан атмосферного повітря в Україні викликає занепокоєність екологічних організацій та медиків. Згідно з даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я, забруднення повітря є основним екологічним чинником збільшення захворюваності та смертності в світі . За цим показником вже не один рік лідирує Україна. І, як наслідок, має високий відсоток захворюваності на різні хвороби.

 

 

Джерела забруднення.

         Основними забруднювачами повітря в Україні є підприємства чорної металургії, енергетики, вугільної промисловості, хімічної та нафтохімічної промисловості. Однак, значний вплив на це мають також викиди з ТЕЦ та автомобілі, кількість яких щороку зростає. Відтак, найгірший стан атмосферного повітря зафіксовано у столиці. «Київ є найбільшим містом України та має одні з найгірших показників якості атмосферного повітря, зумовлені великою кількістю автотранспорту. У столиці близько 1 млн персональних автомобілів, при цьому один літр спалюваного бензину призводить до утворення приблизно 16 кубометрів вихлопних газів». Небезпечно це тому, що у своєму складі вихлопні гази мають безліч шкідливих речовин: чадний та вуглекислий газ, оксиди азоту, вуглеводні, сажу.Загалом, викиди від автівок в Україні відіграють значну роль у забруднення повітря, транспорт входить у трійку найбільших шкідників.

В Україні значна частка забруднення атмосферного повітря припадає на стаціонарні джерела викидів. Застаріле обладнання та технології промислових підприємств зумовлюють викиди у катастрофічних обсягах.               

2.Робота з підручником.

-Які чинники  призводять до забруднення повітря?

 

 

 

        Природні  чинники                                 Господарська діяльність

                 (природа)                                                        (люди)

лісові і степові пожежі   ;                              вихлопні гази автомобілів;

соляні морські бризки і тумани;                  продукти горіння газу;

гил з грунтів ;                                                 будівельні і оздоблювальні

пісок пустель;                                                 матеріали (фарба, лак та ін.);

                                                                        спалювання листя, бур’янів.

-А що може забруднювати повітря у нашій місцевості?  Чи, можливо, ви знаєте, що саме забруднює повітря   у нашому місті? (відповіді дітей з коментарями учителя).

3.Робота над ілюстраціями.

- Які малюнки   є  ілюстрацією  забруднення  повітря  природними чинниками, а які – діяльністю людини? Чому ви так вважаєте?

Фізкультхвилинка.

V. Закріплення нового матеріалу.

1. Робота в групах. Завдання на картках.

 Групам роздають картки: «Поряд — парк. Там згребли торішнє листя і запалили багаття. І вулиця, і перехожі потопають у великих сизуватих клубах диму...».(Завдання: зробити висновок).

-Повітря також забруднюється від зловживання отрутохімікатами на полях, від викидів відпрацьованих газів з фабрик, заводів, забруднює повітря транспорт.

2.Робота в зошиті.

3.Розповідь учителя

           Наші будівлі – мікропростори, що ізольовані від зовнішнього світу. Сучасна людина проводить 90 відсотків свого часу всередині приміщень. З цієї причини якість повітря, яким ми дихаємо, є настільки ж важлива, як якість води, яку п’ємо. Це особливо стосується дітей, дихальний тракт яких розвивається протягом перших років життя.

Протягом звичайного дня, в повітря наших осель, виділяється незчислена кількість хімічних речовин і біологічних агентів. Пам’ятайте, що речовини, які найбільш шкідливі для нашого організму ми не відчуваємо.

4.Цікаво знати.

       Рекорд по затримці дихання під водою поставив 1 квітня 2010 Стіг Северінсен — він не дихав 20 хвилин і 10 секунд. Для цього йому довелося дихати 100% киснем за півгодини до занурення в воду. Свого роду живими сигналізаторами небезпечного рівня забруднення повітря є арктичні птиці пінгвіни. В умовах сильно забрудненого повітря вони починають важко дихати. Тому в зоопарках під час смогу цих птахів зазвичай відводять в приміщення зі спеціальною системою фільтрації повітря.

VI. Постановка проблемного питання.

- Як очистити повітря в квартирі?( постійне провітрювання, вологе прибирання, замінити  синтетичні коврики на натуральні, менше часу проводити біля моніторів  і екранів телевізора, не застосовувати різні хімічні засоби для чищення і миття в будинку, насаджуйте кімнатні рослини.)

- Людина і тварини можуть прожити певний час без їжі і води, але без повітря вони гинуть через кілька хвилин . Людині щохвилини потрібне повітря, чисте повітря.

 I. Підсумок  уроку.

1.Метод «Гронування»

 

 

 

 

 

 

 

VІII . Підсумок уроку

Гра «Так – ні»

 1. Повітря належить до неживої природи. (Так)
 2. Без повітря людина проживе кілька годин. (Ні)
 3. Повітря – газоподібне тіло. (Так)
 4. Повітря немає навколо нас. (Ні)
 5. Повітря заповнює всі порожнини ( Так)
 6. Шар повітря навколо Землі називають атмосферою. (Так)
 7. Повітря погано проводить тепло. (Так)

                             Повітря і не видно, і не чути,

                            Але без нього нам не обійтись.

                            Не можна ні хвилиночки пробути.

                            Ось ти навколо себе подивись.

                  Все дихає: листочок  і травичка,

                  Метелик, що над квіткою летить,

                  І дише рибка й рак, і дише річка…

                  Повітря треба кожному, щоб жить.

                               А он несуть вітри хмаринку білу,

                                Щоб дощик на ліси пролить.

                               А он  у небо пташка полетіла,

                                А без повітря як вона злетить?

                Повітря – це велике диво.

                І все життя – це казка чарівна.

                І кожній миті треба нам радіти -

                Земля казкова і у нас одна.

 

 

 

 

Урок 11

Тема: «Закріплення знань з тем «Вода»,«Повітря» - інтелектуальна гра.»

 Мета: перевірити в грі рівень знань учнів по темі «Вода і повітря».

 • повторити і узагальнити знання учнів про воду та повітрі, їх властивості, їх значення в природі та житті людини;
 • показати практичне застосування отриманих знань;
 • сприяти розвитку комунікативних якостей особистості;
 • розвивати самооцінку і самоконтроль учнів.

 Обладнання : дошка, «властивості води»

Хід уроку

 І.Організаційний момент. Мотиваційний етап.

 (Привітання учнів.Перевірка  їх готовності до уроку.)

- Сьогодні ми проведемо гру.Як ви думаєте, на яку тему будуть питання?  (На дошці запис: «Інтелектуальна гра по темі: «Вода» , «Повітря».)

1 конкурс «Назва команди»

 -Які назви ви підготували вдома своїм командам?

 (Учитель або члени журі, якщо є можливість запросити інших вчителів чи батьків, фіксує назви команд на дошці).Команди займають свої місця, вибирають капітанів.  Захищають назву своєї команди.

2 конкурс «Розминка»

1. Сніг випадає при температурі вище 0 ° С.

2. Вода розчиняє річковий пісок. 

3. Людина на 70% складається з води.

4. Вода не виходить з берегів водойм, тому що її п'ють риби.

5. Вода кипить при температурі 100 ° С.

6. Термометр - прилад для визначення сторін горизонту.

7. Температура танучого льоду 0 °

8. Влітку після дощу дороги просихають  швидше, ніж восени.

9. У воді розчинили сіль і лимонну  кислоту.  Ці речовини можна розділити

  фільтруванням.

 10. Вода в природі може перебувати відразу в трьох станах.

Відповіді

1. Ні, сніг випадає при температурі нижче 0 ° С.

2. Ні, вода розчиняє не всі речовини.

3. Так.

4. Ні, вода випаровується  з поверхні водойм.

5. Так.

6. Ні, термометр - прилад для  визначення температури.

7. Так.

8. Так, тому що при теплій температурі випаровування йде швидше.

9. Ні, вони розчинилися у воді і пройшли крізь фільтр.

10. Так, в рідкому, твердому і  газоподібному.

Третій конкурс «Властивості води»

 -Прочитайте текст і вставте пропущені слова.

Вода не має _____________, _____________ і _____________.  Вона має властивість ________________, тому воду зберігають у різних _______________.  Вода - ___________________ багатьох речовин.  Очистити воду від деяких домішок можна за допомогою _______________.  При нагріванні вода ___________________, а при охолодженні ___________________.

        Вчитель перевіряє роботу і підводить підсумки першого етапу конкурсу за темою «Вода». 

Четвертий конкурс «Екологічний знак»

      (Учитель пропонує капітанам вибрати конверт із завданням.)

 1. Придумайте і намалюйте екологічний знак «Охорона повітря».

 2. Придумайте і намалюйте екологічний знак «Не забруднюй повітря».

Один з членів команди представляє захист екологічного знака.

П'ятий конкурс «Повітря»

-Тему наступного конкурсу ви дізнаєтеся, відгадав загадку:

Без їжі живемо ми місяць,

Без води всього три дні,

І не протягнемо ні хвилини

Без чого ж ми, друзі? (повітря)

 Вибери правильну відповідь.

 1. Що таке повітря?

 а) рідка речовина

 б) тверда речовина

 в) газоподібна речовина

 2. Якого газу в повітрі найбільше?

 а) вуглекислого газу                                         в) метану

 б) азоту                                                               г) кисню

3. Вибери властивості повітря:

  а) прозорий і безбарвний, не має запаху

  б) синій, здатний переміщати, не має запаху

  в) здатний переміщатися, має температуру

  4. У вікнах подвійні рами.Між рамами завжди залишають проміжок для повітря. Яка властивість повітря використовується?

  а) при нагріванні повітря розширюється

  б) повітря погано проводить тепло

  в) при охолодженні повітря стискається

 5. Який газ міститься в повітрі необхідний для життєдіяльності живих організмів?

  а) водяні пари                               в) азот

  б) вуглекислий газ                        г) кисень

 6. Що відбувається з повітрям при нагріванні?

 а) повітря розширюється

 б) стискується

 в) повітря залишається колишнім

 7. Що відбувається з повітрям при охолодженні?

  а) повітря розширюється

 б) стискується

 в) повітря залишається колишнім

 8. Деякою своєю діяльністю людина забруднює повітря.Виділи джерела забруднення повітря.

  а) пожежі та палаючі багаття

  б) будівництво будинків

  в) вихлопні гази машин

  г) працюють заводи і фабрики.

 11. Чим може загрожувати забруднення повітря?

 а) життю птахів

 б) польоту літаків і ракет

 в) життю всіх живих істот

 12. Які заходи вживаються для охорони чистоти повітря?  Знайди зайві:

 а) скорочується число космічних польотів

 б) на підприємствах працюють установки, що вловлюють пил, сажу, отруйні гази

 в) розробляються електромобілі

 г) спеціальні станції стежать за чистотою повітря у великих містах

Шостий конкурс «Кіт у мішку»

 • Куди потрапляє вода, що впала на землю у вигляді опадів?  (Частина води потрапляє у водойми, частина поглинається рослинами, частина йде у грунт).
 •  Чому в холодних приміщеннях у нас мерзнуть насамперед ноги? ( Холодне повітря більш важке, тому воно знаходиться унизу.
 •  Три однакові свічки запалили одночасно.  Одну з них накрили півлітрової скляною банкою, другу - літрової, третю- не накрили.  Яка свічка швидше згасне?  Чому?  (Перша, так як кисню найменше залишиться в пів-літровій банці.)
 • Чому повітря при нагріванні розширюється, а при охолодженні стискається?( Повітря складається з частинок.  При нагріванні рух частинок посилюється, відстань між ними збільшується і повітря розширюється.  А при охолодженні навпаки.)
 •  Як називається газ, що входить до складу повітря і підтримує горіння?  (Кисень.)
 •  Чому вуглекислий газ використовують в вогнегасниках? ( Цей газ не підтримує горіння.)
 •  Як змінюється в кімнаті склад повітря при горінні газової плити?  (Кількість кисню зменшується, а кількість вуглекислого газу збільшується.)
 • Склад повітря.(1. Азот 2. Кисень 3. Вуглекислий газ 4. Домішки)
 •  Скільки літрів кисню міститься в 10-літровому відрі, заповненому повітрям? ( Близько 2 літрів, так як кисень в повітрі займає п'яту частину.)
 •  Якого океану немає на карті і глобусі? ( Повітряного океану.)
 •  Як називається шар повітря, що оточує нашу планету?  (Атмосфера.)
 • З ним не зустрінуться космонавти в космосі? ( Повітря.)
 •  Чому рослини, що знаходяться взимку під снігом, не замерзають?  (У пухкому снігу багато повітря, а повітря погано проводить тепло.)
 •  Від чого захищає атмосфера нашу Землю?(  Від сильної спеки і холоду, від метеоритних дощів.)
 •  Як називається прилад, який визначає напрямок вітру?  (флюгер)
 •  Як називається вітер, який дме на північний захід?  (Південно-східний вітер.)
 •  Як людина використовує силу вітру?ь ( Будує вітряки, електростанції, ставить на човнах вітрила, попутній вітер допомагає плавати в морі.)
 • Під час розслідування підозрюваний стверджував, що під час злочину вдень ​​він намагався наздогнати свого капелюха, якого вітром відносило в море.  Чому слідчий засумнівався в правдивості слів підозрюваного?( Вдень вітер дме не в бік моря, а в бік суші.)
 •  Вам необхідно побудувати тваринницьку ферму на краю села.  Де ви її побудуєте, якщо у вашій місцевості переважають північно-західні вітри?  (На південно-східній околиці села, щоб вітер відносив запахи з ферми.)
 • Перший парашутист стрибнув з висоти 1000 метрів, а другий - 5000 метрів.  Який з них відчув нижчу температуру повітря і чому?  (Другий.  Чим вище від поверхні Землі, тим повітря холодніше.)

Сьомий конкурс «Щасливий випадок»

 • Чому люди в лазні піднімаються на полиць ближче до стелі, щоб попаритися?-  У стелі більше пара, так як гаряче повітря піднімається вгору.
 • Чому альпіністи беруть із собою в гори теплий одяг і балони з киснем?- Високо в горах поверхня Землі охолоджується швидше, тому повітря там холодніше і розріджене, людям важко дихати.
 • В жаркий день термометр на березі моря показував + 33 ° С.  Група пасажирів на теплоході відчалила від берега, і чим далі вони віддалялися, тим ставало холодніше, хоча сонце гріло, як і раніше.  Чому ж температура знизилася? -   Вдень суша нагрівається більше, ніж вода.  Тому повітря, нагріте від суші і від води, буде тепліше над сушею і прохолодніше над водою.

- Як ви вважаєте, ми виконали завдання урока?

- Поділіться своїми враженнями про гру. 

 

Використана література

1. Грущинська І. В. Природознавство  : пiдруч. для 3 кл. / I. В. Грушинська. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 144 с.  : іл..

2. Грущинська І. В. Як спостерігати за природою. Читанка з природознавства: Навчальний посібник. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2009. – 296 с.

3. Інтерактивні технології навчання у початкових класах /Авт. – упор. І. Дівакова. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 180 с.

4. Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. із навчанням українською мовою. 1 – 4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011. –392 с.

5. Нетрадиційні уроки в початковій школі. 3 клас / Укладач Л. І. Нечволод. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. – 96 с.

6. Сухомлинський В. О. Чиста криниця: Казки, оповідання, етюди: Для сімейного читання / Упоряд. О. В. Сухомлинської. – К.: Веселка, 1993. – 287 с.

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
24 лютого 2019
Переглядів
1865
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку