2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Формування життєвих компетентностей на уроках інформатики

Про матеріал
Швидкі темпи розвитку інформаційно-комунікаційних технологій вплинули як на повсякденне життя людей, так і на технологічні процеси на виробництві та в інших професійних сферах. У зв’язку з цим до працівників висуваються нові вимоги: вміти працювати в команді, гнучко мислити, ефективно використовувати інформаційні технології, вміти адаптуватись та багато інших. Окрім того, більшість вчителів, батьків та учнів зазначають, що для подальшого дорослого життя випускників їм недостатньо мати ґрунтовні знання з певних предметних галузей. Стати успішними мають шанси ті, хто має так звані навички XXI століття – навчальні та інноваційні навички; уміння працювати з інформацією, медіа- та комп’ютерні навички; життєві та кар’єрні навички
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Формування життєвих компетентностей на уроках інформатики

Номер слайду 2

Компетентність − спроможність особистості сприймати індивідуальні потреби та відповідати на них, кваліфіковано будувати діяльність у будь-якому напрямі, виконувати певні завдання або роботу.

Номер слайду 3

знання вміння життє-вий досвід особис-тості необхідні для розв'я- зання життєвих завдань і продуктив-ного здійснення життя як індивідуаль- ного життєвого проекту життє-творчі здатнос-ті Життєва компетент-ність

Номер слайду 4

комунікабельності – вміння працювати у злагоді з іншими, спільно доходити мети вміння мислити, а не накопичувати певну суму знань і поглядів вміння застосовувати, знання та навички за будь-яких обставин загального підходу до мислення і вирішення питань Сучасне інформаційно-технологічне суспільство вимагає від учнів:

Номер слайду 5

Духовна компетенція Життєтворча компетенція Творча компетенція Емоційно-вольова компетенція Когнітивна компетенція Життєва компетентність

Номер слайду 6

Когнітивна компетенція розглядаються конкретні ситуації, які можуть виникнути як під час роботи з комп’ютером так і в процесі життєдіяльності в зошитах учні записують лише найнеобхідніше, а за потреби роздаю друковані конспекти, опорні схеми пропонуються задачі і проблеми, максимально наближені до життя, а на уроці за допомогою комп’ютера учні розв’язують їх Мотивація навчання ставляться не лише теоретичні питання, а практичні (ситуативні) завдання які потребують виконання їх за комп’ютером (обов’язково з коментарем) Перевірка домашнього завдання Пояснення нового матеріалу Закріплення нового матеріалу

Номер слайду 7

Емоційно-вольова компетенція робота зі шкільним сайтом: вдосконалення, поповнення матеріалами, спілкування у гостьовій книзі робота над шкільною газетою: написання статті, оформлення газети, створення фотографій та ін інформування учнів про безкоштовні навчальні ресурси Інтернету здійснення віртуальної подорожі до будь-якої країни світу підбір та обробка потрібної музики чи відеокліпу до позакласних та загально-шкільних заходів

Номер слайду 8

Життєтворча компетенція Служби Інтернету Обробка мультимедійних даних Основи програмування Комп’ютерні презентації Текстовий процесор Електронні таблиці реклама підприємства, представлення себе або своїх захоплень, розповідь про свій родовід створення реклами підприємства, створення відеофільмів розрахунки заробітної плати, обчислення комунальних послуг, аналіз успішності проведення відеоконференції з колегами, надсилання листів партнерам, пошук інформації, створення сайтів створення резюме, рекламного проспекту, створення ділової документації створення розрахункових програм

Номер слайду 9

Діти стають більш комунікабельними. Різко підвищується пізнавальна активність, зростає мотивація, ініціатива. Зростає спрага до знань, бажання здобути знання або якусь інформацію самостійно, розвивається культура навчальної праці. Учні запропоновують свої ідеї, шукають нові рішення різних проблем. У класі поліпшуються міжособистіснi стосунки, формується толерантне ставлення до однолітків та дорослих. Здійснюється творчий підхід до будь-якої справи. Учні вміють самостійно опрацьовувати матеріал, знаходити необхідну інформацію. Краще володіють практичним навичками роботи на ПК. Кожен учень навчається у свій спосіб і своєму темпі Позитивні результати: Проблеми та труднощі: Недостатня матеріально-технічна база і це не лише мала кількість комп’ютерів, а й відсутність підручників (інформаційно-технологічний профіль) Відношення до навчання окремих учнів, переважно старшої школи, які не хочуть і не будуть навчатися, які б методи і способи, підходи та форми ми б не використовували

Номер слайду 10

Закон України «Про дошкільну освіту» (2001 р.) Закон України «Про охорону дитинства» (2002 р.) «Національна доктрина розвитку освіти» (2002 р.) Журнал «Комп’ютер у школі та сім’ї» Життєва компетентність особистості / За ред. Л.В. Сохань, І.Г. Сохань, Г.М. Несен. – К.: - Богдана,2003. – 520 с. Растянников А.В., Степаньев С.Ю., Ушаков Д.В. Рефлексивное развитие компетентностей в совместном творчестве. – М, 2002. Сохань Л., Сохань И. Время Нового Мира и человек. – К., 2001. – 131 с. Павлютенков Є.М.. Орієнтуватися на життєву компетентність людини. Школа життєтворчості особистості: Науково-методичний збірник / Ред.кол. В.М.Доній (голова), Г.М.Несен (заст.голови), І.Г.Єрмаков (наук.ред.) та ін. – К.: ІСДО, 1995.– 480с. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості та детермінанти його побудови // Мистецтво життєтворчості особистості: У 2 ч. Ч.1. Теорія і технологія життєтворчості: Наук.-метод. Посібник. – К, 1997. – С, 206-227. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: структурно-генетичний підхід: Автореф. дис... д-ра психол. наук. – К.,1 994. Інтернет-ресурси: сайт Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (http://moippo.mk.ua); матеріали електронної вільної енциклопедії «Вікіпедія» (http://uk.wikipedia.org); сайт спільноти вчителів інформатики Новоодеського району (http://spilnota-inf.edukit.mk.ua/); Сайт «Інформатика та освітні ІКТ» (http://informkon.at.ua/); Сайт «Школа программиста» (http://informkon.at.ua/); Інтернет-портал організаційно-методичного забезпечення дистанційних олімпіад з програмування для обдарованої молоді навчальних закладів України (http://www.e-olimp.com/ua/news); Издательский дом «Первое сентября» (http://1september.ru/). Використана література

ppt
Додано
7 квітня
Переглядів
80
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку