19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Французька мова 9 клас .Календарне планування. 2 семестр.

Про матеріал

Календарне планування з предмету "Французька мова" для 9 класу за підручником Ю.Клименко для 9 класу "Французька мова" (9-й рік навчання), Київ, "Генеза" 2017 рік по навчальній програмі з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спец.шкіл із поглибленним вивченням іноземних мов 5 – 9 класи, К., 2017; наказ МОН України від 07.06.2017 №804. Планування для другого семестру.

Перегляд файлу

Урок

Дата

Тематика

ситуативного спілкування

Мовний інвентар

Мовленнєва діяльність

Змістові лінії

Примітки

 

План

 

Факт

 

 

лексика

граматика

говоріння

(усна взаємодія та продукування)

аудіювання

(сприй-

мання на слух)

 

читання

(зорове сприйняття

письмо

(писемна взаємодіяпродуку

вання)

 

1.Екологічна безпека та сталий розвиток

2. Громадянська відповідальність

3. Здоров’я і безпека

4.Підприємливість  та фінансова грамотність

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Тема1. Робота та професії . 9 год.

 

 

 

1

 

 

Робота з текстом «Le monde de l’entreprise»

 

ЛО по тексту у1 с 84

Вживання

les pronoms

le, la, les, en

У2,3

 

С84 у1

С84 у7

2. Повідомляє про перспективи вого професійного вибору.

Проектує власну професійну діяльність відповідно до своїх схильностей і потреб суспільства.

4.  Проявляє обізнаність і своє ставлення до фінансових можливостей сучасних професій.

С85 в 4,5 уст

слова

2

 

 

Робота в Інтернеті.

ЛО по тексту у4 с 85

Повторен тепереш часу дієслів

У5

Текст 1

С85 у4,8

У5,6

С88у1 уст

Слова вивч

3

 

 

Робота з текстом «Le boulot des services municipaux»

 

ЛО по тексту у1 с88

 

С89 у2,3

 

С88у1

Тест у1

С88у3 пис

4

 

 

Написання анонсу у газеті з пошуку роботи.

ЛО у8 с88

Повторення пасивна форма

Ситуативне мовлення

 

С89 у4

С88у3,

 

У5,6,7

Вивчити слова С91 в8

5

 

 

Зміна професій у суспільстві.

 

Жін рід професій

Ситуативне мовлення

У8,9

 

У8, 10

 

С91 в8 пис

6

 

 

Професія вчителя.

ЛО у 1 с94

 

У2,3,4

 

С94 у1

С94 у2.3

С96 в 4 пис, 5 уст

7

 

 

Професії та потреби суспільства.

ЛО с96 у6

Жін рід професій

У5,6

Текст2

У4,6,7, 10

У8

С98 у9 пис

8

 

 

Фінансові можливості сучасних професій.

ЛО по тексту с 99     у 1

 

У3,4

 

С99у1,5

У4

С100 у 3 пис

9

 

 

Узагальнення з теми «Робота та професії»

 

 

У6,7,10

С1010у8

У9,11

У9

 

С103 у 10 пис

 

                                                                  Тема 2.   З а с о б и    м а с о в о ї    і н ф о р м а ц і ї.  7 год.

 

10

 

 

Сучасні ідеї людства.

ЛО по тексту с109 у1

La restriction ne que

Бесіда по тексту, у2

 

С109 у1

Вопр у1

У5,6

2.  Демонструє розуміння основ медіа-грамотності.

Визначає достовірність інформації.

3.  Пояснює правила безпечної поведінки онлайн.

 

Слова вивч

С112 у9 пис

11

 

 

Написання статті «Tour de France».

ЛО с 110 у4

 

У4

Текст 3

у10

У7,8

С110 у3 пис

12

 

 

Французький журнал «Phosphore».

ЛО по тексту с113 у1

 

С114у2,3

 

С113 у1, 4

У4

Слова вивч

Робота з блогом

13

 

 

Написання статті «La Tour Eiffel».

 

ЛО у5 с115

Негативні речення

Ситуативне мовлення

 

Текст 4

У5,6,10

У7.8.9

С115 у5 пис

14

 

 

Радіо та телебачення.

 

ЛО по тексту сс118 у1

 

У2.3

 

С118 у1

Фрази у1

У2.3

С120 у5 пис

15

 

 

Основи медіа- грамотності.

 

 

Ситуативне мовлення

 

С119 у4

С120 у5

У10

С127 у2

Таблиці у4, 6,7,8

 

16

 

 

Узагальнення з теми «Засоби масової інформіції».

ЛО по тексту у1 с122

 

У3,4,5

Текст 5

С122 у1

2,6,7

С124 у8

С124 у7 пис

                                                          Тема 3. Життя  молоді.  7 год.

17

 

 

Сучасні кліше в житті молоді.

Ло по тексту с132

у1

 

У2.3

 

С132у1

У2.3

2.  Висловлює власне ставлення до розмаїття молодіжних субкультур і течій.

3.  Критично оцінює вплив деструктивних молодіжних рухів на життя однолітків.

Слова вивч

18

 

 

Моє ставлення до молодіжних рухів.

 

Le gerondif

Ситуативне мовлення

 

С133 у4

У5,9

Тести у4

У6,7

С135 у 8 пис

19

 

 

Мова сучасної молоді.

ЛО по тексту у1 с137

 

Бесіда по тексту

 

С137 у1

У2

Робота з блогом

20

 

 

Вплив молодіжних рухів на життя однолітків.

 

Le participe

У4

С138 у3

У9

Тести у3

У5.6.7

С140 у 8 пис

21

 

 

Культура навчання.

ЛО по тексту с142 у1

 

Бесіда по тексту

У2

 

С142 у1

Вопр у1

С143 у 2 пис

22

 

 

Сучасна школа.

 

 

У5.6,9

С143 у3

У10

Тести у3, у4,7

С146 у 9 пис

У1 уст

23

 

 

Узагальнення з теми «Життя молоді»

 

 

С147у3,4

 

С146 у1, 5,6

У2,3, 9

С149 у6 уст, 7 пис

                                                        Тема 4.  Україна. Франція. 8 год.

24

 

 

Екотуризм по Франціїї.

ЛО по тексту с157 у1

Futur simple

Бесіда по тексту

 У8.9

 

Текст 6

С157 у1

10

С159 у6,7

1. Описує види еко-туризму. Складає перелік місць для еко-туризму у своєму регіоні.

2.Порівнює типові для різних культур вербальні та невербальні норми поведінки. Розпитує про правила поведінки в європейських столицях. Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі. Порівнює Київ з іншими європейськими столицями.

Робить повідомлення про основні пам’ятки історії та культури Києва. Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі.

Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі.

4. Визначає орієнтовну вартість перебування в країні виучуваної мови.

Правило вивч

 С159 у 8 уст

25

 

 

Французькі міста.

ЛО по тексту с161 у1

 

У2,3,4

 

С161у1,2

Тести у1

С162 у1 пис

26

 

 

Подорож по Франції.

ЛО по тексту с 163 у5

Futur simple дієслів 3 групи

Бесіда по тексту

У6.7

Текст 7

С163 у5

10

У8.9

Вивчити правило

С167 у1 чит пер

27

 

 

Корсика.

ЛО по тексту с 167 у1

 

Бесіда по тексту, у2,3

 

 

С167 у1

4

Фрази у1

У2,3

 

С168 у4 пис

28

 

 

Візит до Парижу.

ЛО у 5 с169

Повторення ЛО «Париж»

 

Ситуативне мовлення

У6.7

 

Текст 8

У5 с169

У10

У8,9

С169 у5 пис

29

 

 

Контроль читання.

 

 

 

 

 

Тексти

Тести по текстам

Повтор грам правила

30

 

 

Контроль аудіювання.

 

 

 

 

текст

 

Тести по тексту

Підгот до конт письма

31

 

 

Контроль письма.

 

 

 

 

 

Розпов по темі на вибір

 

Підгот до контр говорін

32

 

 

Контроль говоріння.

 

 

Розпов. По темі на вибір

 

 

 

 

33

 

 

Географічне положення України.

Повторення ЛО по темі «Україна»

 

С171 у1,2,3

4,5,7

 

Текст

Ukraine

У6

С172 у4

С171 у2, 7 пис

34

 

 

Подорож по Україні.

 

Conjonc-

tions

Ситуативне мовлення

У8

 

У11

У9

Розпов про Україну уст

35

 

 

Узагальнення з теми «Україна. Франція»

 

 

 

 

С175 у1

2

С175 у3

Повтор слова

36

 

 

Підсумко- вий урок.

Узагаль-нення за ІІ семестр.

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематичне планування навчального матеріалу на ІІ семестр 2018р. з французької мови у 9 класі за підручником Ю.Клименко  для 9 класу, ( 9-й рік навчання) , Київ, «Генеза», 2017

по   навчальній програмі з іноземних мов  для загальноосвітніх навчальних закладів  і спец.шкіл із поглибленним вивченням іноземних мов 5 – 9 класи, К., 2017; наказ МОН України від 07.06.2017 №804.             

                                                               ІІ   С Е М Е С Т Р

                                                                   9   КЛАСС

Кількість годин: 36

Кількість годин по темам:

Робота та професії .  -  9 год.

З а с о б и    м а с о в о ї    і н ф о р м а ц і ї.  - 7 год.

Життя  молоді.  - 7 год.

Україна. Франція. - 8 год.

Контроль аудіювання, письма,  читання , говоріння. – 4 год.

Узагальнення за ІІ семестр – 1 год

 

docx
До підручника
Французька мова (9-й рік навчання) 9 клас (Клименко Ю.М.)
Додано
25 липня 2018
Переглядів
2385
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку