21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Географія 9 клас. Національна економіка. Урок практикум.

Про матеріал
Подається цікава мотивація, підібрані вікові завдання, які діти можуть виконати самостійно. Додатки та використані джерела.
Перегляд файлу

Географія 9 клас

Тема. Національна економіка

Автори: Бочко М. І. вчитель географії СЗОШ №12, Відмінник освіти України, м. Хмельницький.

Предмет: географія.

Клас: 9.

Тривалість уроку: 45 хв

Тип уроку: урок-практикум.

Вид уроку: вивчення нового матеріалу

Технології: здоров’язбережувальні та діалогово – комунікативні технології, технології розвивального та проблемного навчання, групова та самостійна робота.

Мета: навчити виявляти суттєві ознаки економічних понять «національна економіка», «валовий внутрішній продукт»; формувати навички діяльності, що становлять інформаційно-комунікативну компетентність; сприяти виробленню в учнів здібностей визначати проблему і способи її вирішення.

Завдання: називає ознаки понять «національна економіка», «валовий внутрішній продукт»; розрізняє критерії структуризації національної економіки; виявляє залежність змін доходів і витрат та розвитку економіки країни; порівнює обсяги ВВН різних країн; оцінює за статистичними даними місце України за обсягом ВВП.

Обладнання: підручник, атласи, дидактичні  матеріали.

 Рекомендації: роздрукувати дидактичні матеріали (додаток 1 – 6 ) Готуючись до уроку, заздалегідь напишіть епіграф уроку на дошці: «Вчення без роздумів марно, але й роздуми без навчання небезпечно» .( Конфуцій)

«Гідність держави залежить, в кінцевому рахунку, від гідності особистостей, що його утворюють ».( Д. Мілль)

Запросіть охочих учнів підготувати повідомлення «ВВП винайшов українець» та прийняти участь в рольовій грі « Мудрець».

 

Хід уроку

І. Організаційний момент.

 Привітайте учнів. Наголосіть, що зустріч сьогодні незвичайна, бо тема ,що буде вивчатися, актуальна і  стосується кожного з нас. Побажайте успішної роботи у ролі дослідників.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності, повідомлення теми, мети уроку.

 

Запросіть учнів взяти участь у грі «Мудрець» та проаналізувати події ,що відбулися.

Рольова гра « Мудрець».

Дійові особи: Мокусо Хікі

  Прихильник

    Дружина

Прихильник: Доброго дня, Мокусо Хікі!

 Мокусо Хікі :Вітаю тебе, мій любий друже, заходь до храму.

Прихильник: Мокусо, чому твоя дружина така жадібна ?

Мокусо : Вибач, не помічав.

Дружина: Мокусо, чому в тебе стиснута рука в кулак. Що ти хочеш цим сказати?

Мокусо :Припустимо, що моя рука весь час стиснута в кулак. Як ти назвеш це ?

Дружина: Каліцтво.

Мокусо: (розкрив руку)Тепер припустимо, що моя рука весь час в цьому стані. Як ти це назвеш?

Дружина: :Інша форма каліцтва.

Мокусо: Якщо ти це добре розумієш, ти - хороша дружина, бо знаєш секрети економіки.

 (Після його візиту дружина стала допомагати чоловікові як в накопиченні, так і у витратах.)

У контексті проведеної гри обговоріть, чому накопичення і витрати важливі не тільки для родини Мокусо Хікі, а для будь - якої родини.

Посильте мотивацію загадкою «Вона триває мить, а згадка про неї може залишитися в серці надовго. Вона безцінна. Але кожен не настільки багатий, щоб не потребувати її, і не настільки бідний, щоб не потребувати її.»

Вислухайте міркування учнів стосовно загадки. Акцентуйте увагу, що сьогодні жодна, навіть найрозвинутіша країна не може однаково ефективно розв’язувати проблеми економіки.

Оголосіть тему уроку, підкресліть, що метою уроку є визначення головних ознак національної економіки та ВВП, встановлення залежності ВВП від витрат і доходів та вплив на розвиток економіки країни.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Попросіть школярів методом «мозкового штурму» висловитися стосовно значення економіки особисто для кожного учня.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

 

 Розпочніть пояснення з епіграфу уроку філософа і мудреця Конфуція і Джона Стюарта Мілля - англійського економіста, філософа та громадського діяча.

 Запропонуйте школярам занотувати епіграф та  висловити свої думки з приводу того, що об'єднує ці два висловлювання.

 

Словникова робота.

Почніть вивчення теми зі словникової роботи. Поясніть слово Економікавід грец.οίκοςνομος - букв. мистецтво ведення домогосподарства. Наголосіть, що поняття «еконóміка» має декілька значень:

 • сукупність виробничих відносин даного суспільного ладу, відповідних до продуктивних сил суспільства;
 • господарче життя, стан господарства (країни, району), господарство
 • наука, що вивчає фінансово-матеріальну сторону якої - небудь галузі господарської діяльності
 •  Економіка (Аристотель) - антична праця, авторство якої приписують Аристотелю

Робота в дослідницькій лабораторії «Перші кроки ».

Запросіть школярів попрацювати вченими в дослідницькій лабораторії. Роздайте учням матеріали додатку .

Крок 1.

Об’єднайте школярів у малі групи, запропонуйте вправу «Думка фахівця».

У малих групах учні мають проаналізувати визначення поняття «національна економіка» та відібрати найбільш правильне, на їхню думк, визначення.

Нехай учні пояснюють свій вибір.

Запросіть охочих дати власне визначення поняття «національна економіка».

Після того як усі висловилися, уточніть і доповніть внесені пропозиції, систематизуйте висловлювання у вигляді сформованого твердження . Запишіть визначення поняття «національна економіка» в зошит.

 

Крок 2.

Запропонуйте учням узяти участь у вправі «Головні ознаки».

Поясніть, що це завдання передбачає вибір із запропонованих визначень ознак, які характерні для національної економіки.

Спонукайте всіх охочих озвучити свої відповіді.

Обговоріть, доповніть і запишіть у зошит.

 

Крок 3.

Запросіть учнів взяти участь у вправі «Кмітливе читання».

Нехай учні прочитають текст с.11 про види економічної діяльності і намалюють асоціативну схему за знайденою інформацією, щоб запам’ятати та виділити головне.

 Після завершення роботи спонукайте учнів обговорити схеми, внесіть доповнення.

V. Робота у творчій лабораторії «Мої відкриття».

Роздайте учням вправу « Аналіз визначення» та повідомте їм, що на цю роботу відводиться 2 хвилини.

 

Після завершення роботи попросіть озвучити результати. Акцентуйте увагу на понятті «кінцеві товари».

 

Поясніть, що вся продукція, вироблена економікою, ділиться на кінцеву і проміжну. Кінцева продукція - це продукція, яка йде в кінцеве споживання і не призначена для подальшої виробничої переробки або перепродажу. Проміжна продукція направляється в подальший процес виробництва або перепродаж. До проміжної продукції відносять сировину, матеріали і напівфабрикати. Однак в залежності від способу використання один і той же товар може бути і проміжним продуктом, і кінцевим. Наприклад, м'ясо, куплене домогосподаркою на ринку для приготування борщу, є кінцевим продуктом, так як пішло в кінцеве споживання, а м'ясо,куплене рестораном,- проміжним, так як воно буде перероблено і вкладено в приготування страв, які й будуть кінцевим продуктом.

 

Обговоріть з учнями такі питання:

Чому ВВП - важливий показник розвитку економіки?

Що відбувається в економіці, якщо порушується баланс між доходами та витратами?

Надайте слово учню для повідомлення випереджувального завдання «ВВП винайшов українець».

VІ. Робота в економічній лабораторії «Ойкос».

Запросіть школярів попрацювати фахівцями в експертній лабораторії та роздайте «Завдання експертів», нагадайте, що вони будуть працювати в парах протягом 3 хвилин за варіантами.

Акцентуйте увагу, що завдання - дослідження складається з двох частин: перша - аналіз ситуації і відповідь на поставлені запитання, друга -обговорення та моделювання ситуації. Кожен учень приймає самостійно рішення, але враховує думку іншого учня. Порекомендуйте уважно прочитати завдання, а потім виконувати.

Після завершення роботи спонукайте школярів озвучити їхні відповіді.

Попросіть учнів, що виконували І варіант, змоделювати ситуацію, щоб виконання тих же робіт увійшло у ВВП.

Обговоріть результат роботи школярів, що виконували ІІ варіант, нехай учні змоделюють ситуацію, щоб виконання тих же робіт увійшло у ВВП, а «тіньова економіка» перестала існувати.

Запропонуйте учням, що виконували ІІІ варіант, озвучити результат. Попросіть змоделювати ситуацію, коли хліб буде проміжним товаром

VІІ Робота в статистичній лабораторії «Мудра Сова».

Роздайте учням матеріали додатку 5. «Номінальний ВВП країн Європи згідно з даними МВФ».

 Проведіть колективний аналіз, для цього запропонуйте школярам проаналізувати динаміку ВВП та встановити місце України у даному переліку країн.

У загальному колі обговоріть причини виникнення коливань ВВП в Україні.

VІІІ Рефлексія.

Прийом « SMS ».

Роздайте школярам шаблони телефонів.

Щоб отримати зворотну інформацію, запропонуйте учням поділитися своїми враженнями від виконаної роботи. Нехай учні відправлять SMS Вам  або батькам. З цією метою запропонуйте продовжити речення : «Не буду хвалитися, але на сьогоднішньому уроці я…»

Допоможіть учням усвідомити, що «розумна держава не заважає своїм громадянам заробляти гроші, тільки спостерігає за цим, отримуючи прибуток у вигляді податків, тоді національна економіка працює стабільно , а ВВП зростає».

ІХ. Ознайомте учнів із домашнім завданням : прочитайте відповідний параграф у підручнику ; опрацюйте записи в зошиті.

Подякуйте учням за урок, називаючи конкретно їхні якості, які вони виявили у процесі підготовки та безпосередньо під час роботи на уроці, відмітьте найбільш активних.

 

Джерела використаної літератури

1.Гільберг Т. Г. Географія: Україна і світове господарство: підруч-

ник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Гільберг Т. Г.,Савчук І. Г., Совенко В. В. — К.: УОВЦ «Оріон», 2017.

2.Горленко Г.О. Практичні роботи з економіки. 11 клас (рівень стандарту). Методичний посібник для вчителя / Г.О.Горленко. – Кам’янець -Подільський: Аксіома, 2011. – 32 с.

3.Засько О.О.Виробничий потенціал національній економіки // Економіка №3 2016.

4.Коваленко О.В.Урок «Своя гра»// Економіка №2, 2016

5.Савченко В.Ф.Національна економіка: навч. посібник. – Чернігів: В- во ЧДІЕУ, 2014. – 329 c.

 

Додаток 1

Думка фахівця

Національна економіка - це система, кінцевою метою розвитку якої є забезпечення оптимальних умов життєдіяльності всіх членів суспільства на основі економічного зростання.

Національна економіка - це сукупність підприємств і установ, які задовольняють  своєю роботою потреби населення.

Національна економіка - це взаємозв'язок людей (робочої сили) і засобів виробництва, що складаються із засобів праці (те, чим або за допомогою чого працює людина, предметів праці (те, що вона обробляє).

Національна економіка - це самостійна система, що включає в себе господарські, організаційні, соціальні та науково-технічні установи.

Національна економіка - це національне господарство країни.

Національна економіка собою цілісна система національного господарства, що розвивається за своїми специфічними законам, і піддана особливим тенденціям.

Національна економіка - це система економічних суб’єктів і зв’язків між ними з виробництва, розподілу, обміну та споживання товарів і послуг.

Додаток 2

ВВП винайшов українець

http://uainfo.org/static/img/i/m/img_5918ae57492be_500x317.jpg

Харків'янин Семен (Шимен) Кузнець, який до 21-річного віку жив і навчався у Києві та Харкові і почав кар'єру у статистичному відділі Центральної ради профспілок України, емігрувавши до СШАстав головним архітектором американської системи національних рахунків, винахідником ВВП та Нобелівським лауреатом з економіки.

Через 5 років після еміграції до США, у 1927 році, Саймон Кузнець очолив Комітет з економічного зростання у Національному бюро економічних досліджень. А вже у 1934 році він представив Конгресу США концепцію ВВП, до сьогодні найбільш поширеного в світі індикатора економічного зростання. Він також з самого початку сам застерігав від неправильного використання ВВП, наголошуючи, що він не є мірою добробуту чи якості життя.

У 1954 році був обраний Президентом Американської економічної асоціації, викладав у Гарварді, університеті Джона Хопкінса, був обраний почесним доктором багатьох американських ВНЗ, зокрема Принстонського, Колумбійського, Пенсильванського університетів.

У 1971 році Кузнець отримав Нобелівську премію з економіки "за емпірично обґрунтоване тлумачення економічного зростання, яке призвело до нового, глибшого розуміння економічної і соціальної структури і процесу розвитку в цілому".

Додаток 3

Вправа « Аналіз визначення»

Прочитайте текст і виконайте завдання

 Валовий внутрішній продукт - вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених на території країни за певний період часу (рік) національними та іноземними громадянами і фірмами.

Робота з визначенням: у визначенні немає «зайвих» слів, всі слова несуть смислове навантаження, відсутність будь-якого слова може спотворити зміст визначення.

Знайдіть у визначенні слова, які визначають слово «валовий», і підкресліть їх однією рисою: «за певний період часу (рік)».*

Знайдіть у визначенні слова, які визначають слово «внутрішній», і підкресліть їх хвилястою лінією: «на території країни».

Знайдіть у визначенні слова, які визначають слово «продукт», і підкресліть їх подвійний рисою: «кінцеві товари і послуги».

Яке слово буде ключовим для ВВП: «де» або «хто»?

- Де. ВВП - тільки на території країни, а хто - не важливо, будь-які громадяни і фірми (національні та іноземні).

* зеленим кольором позначено правильну відповідь.

Додаток 4

Завдання експертів

I варіант.

Суботній день. Чоловік ремонтує свою машину, дружина готує обід, діти миють підлогу. Всі зайняті потрібною,, корисною справою, виробляють благо (обід), надають послуги (ремонт машини, прибирання підлоги).Чи зміниться при цьому ВВП? Чому?

Відповідь:_____________________________________________________

II варіант.

Суботній день. Дружина готує обід, діти миють підлогу. Та ж ситуація, що і в першому випадку, але батько сімейства домовився відремонтувати машину сусіда за певну плату. Чи зміниться тепер ВВП? Чому?

Відповідь:_____________________________________________________

III варіант.

Протягом року фермер виростив жито, продав його мельнику, мірошник змолов зерно і борошно продав пекареві, який пік хліб і продав його інженеру. Чому дорівнює приріст ВВП? Чому?

Відповідь:_____________________________________________________

 

 

 

 

Додаток 5

Номінальний ВВП країн Європи згідно даними МВФ, млрд. дол. $

Місце 2010

країна

2007

2008

2009

2010

33

Литва Литва

39

47

37

36

32

Сербія Сербія

39

48

42

38

31

Болгарія Болгарія

39

49

47

47

30

Словенія Словенія

47

54

48

47

3

Велика Британія Велика Британія

2812

2679

2178

2247

29

Азербайджан Азербайджан

33

46

43

54

28

Люксембург Люксембург

51

57

52

54

27

Білорусь Білорусь

45

60

48

54

26

Хорватія Хорватія

58

69

67

60

25

Словаччина Словаччина

75

95

88

87

24

Казахстан Казахстан

103

135

107

129

23

Угорщина Угорщина

138

155

129

132

22

Україна Україна

142

180

117

136

Додаток 6

 

 

Шаблон телефону

 

C:\Users\Администратор\Desktop\phone-template-black.png

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Мадера Татьяна
  Супер, уроки Бочко М.І. завжди цікаві та творчі.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Стащук Инна
  Дуже люблю творчі уроки!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Москалюк Ольга Віталіївна
  Дякую за цікаву розробку.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Москалюк Ольга Віталіївна
  Дякую за цікаву розробку.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
До підручника
Географія 9 клас (Гільберг Т.Г., Савчук І. Г., Совенко В.В.)
Додано
16 березня 2020
Переглядів
675
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку