15 квітня о 18:00Вебінар: Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу

Готуємося до ДПА з географії - 9

Про матеріал

Тематичне наповнення атестаційних робіт здійснено за навчальною програмою курсу з 6-го по 9-й клас.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗБІРНИК   ЗАВДАНЬ

з географії

 

для підготовки до

Державної підсумкової атестації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Люботин, 2019

ДПА-2019 з географії в основній школі (9 клас)[1]

 

Тематичне наповнення атестаційної роботи здійснюється за навчальною програмою курсу з 6-го по 9-й клас. Зміст окремих завдань спрямувано на формування (ціннісний компонент) мотиваційної сфери (визначення потреб, мотивів, намірів, цілей, прагнень); соціальних цінностей (почуття патріотизму, національної самосвідомості); особистісних цінностей (гуманність, працелюбність, чесність, правдивість тощо); соціальної поведінки; громадянської позиції, інших моральних якостей особистості, її поглядів, переконань, життєвих пріоритетів.

Для проведення атестації вчитель на свій розсуд готує декілька варіантів завдань за відповідною формою. Кожен варіант містить тестові завдання різних типів і рівнів складності, зокрема:

1) завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих використовують для оцінювання знань географічних понять, термінів, умінь працювати із джерелами інформації (всього 8 завдань, з них кожні 2 завдання формуються за темами від 6 по 9 клас);

2) завдання на визначення відповідності передбачають вибір взаємопов’язаних понять, явищ, процесів і встановлення між ними логічних зв’язків (4 завдання, кожне завдання формується за темами від 6 по 9 клас);

3) завдання, що містять сім варіантів відповідей, три з яких є правильними, використовують для перевірки здатності виявляти характерні ознаки окремих об’єктів і явищ, перелік окремих об’єктів, процесів, явищ тощо (4 завдання, кожне завдання формується за темами від 6 по 9 клас);

4) два завдання (одне з яких стосуватиметься курсу «Україна у світі: природа населення», а інше – «Україна і світове господарство»), що передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання і забезпечать можливість перевірки вміння учнів висловлювати власні думки, наводити аргументи, складати географічні характеристики, описувати географічні процеси і явища, робити висновки, застосовувати знання і вміння у новій ситуації, порівнювати географічні об’єкти і явища, пояснювати розвиток і просторове поширення географічних процесів і явищ на основі виділення їх істотних ознак, встановлювати риси подібності та відмінності, переваг та недоліків природних та економічних умов, уміння застосовувати уміння застосовувати наявні знання і компетенції для вирішення запропонованого завдання.

5) два завдання, що передбачають для отримання правильної відповіді виконання певних математичних розрахунків з відповідним записом у бланку відповідей; (завдання формуються за темами від 6 по 9 клас)

6) одне завдання на контурній карті, що передбачає нанесення на карту інформації відповідно завдання та розробку легенди карти. Це завдання даватиме змогу визначити картографічну грамотність та знання особливостей просторового розміщення об’єктів і явищ. Під час виконання завдання учням потрібно розробити легенду карти за всіма правилами і картографічними вимогами, а потім виконати завдання на контурній карті. Виконуючи завдання на контурній карті, всі позначення і записи здійснюються тією ж ручкою, що й інші завдання. (завдання формуються за темами від 6 по 9 клас). Для підготовки завдання пропонуємо підготувати контурні карти світу та України, а завдання формувати з врахуванням формату карти.

Отже, кожен варіант такої атестаційної роботи налічуватиме: 16 тестових завдань різного типу і рівня складності; два завдання, що передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання; дві географічні задачі; 1 завдання на контурній карті:

 

 

 

 

 

 

Номер завдання

Тип завдання та спосіб його оцінювання

Кількість балів

ТЕСТОВИЙ БЛОК (разом – 36 балів)

№ 1 – 8

Завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих

по 1 балу за кожну правильну відповідь

Разом – 8 балів

№ 9 – 12

Завдання  на визначення відповідності

по 1 балу за кожну правильно встановлену відповідність

Разом – 16 балів

№ 13 – 16

Завдання на визначення множинної відповіді

по 1 балу за кожен правильний вибір

Разом – 12 балів

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК (разом – 12 балів)

№ 17 – 18

Завдання відкритого типу

по 6 балів за кожну змістовно правильну та логічно послідовну відповідь

Разом – 12 балів

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК (разом – 18 балів)

№ 19 – 20

Завдання географічного змісту, що передбачають використання математичних розрахунків

по 3 бали за кожне правильно розраховане та логічно записане завдання

Разом – 6 балів

№ 21

Завдання на контурній карті

12 балів за правильне виконання в повному обсязі (оформлення карти, читабельність, розробка легенди карти)

Разом – 66 балів

 

Переведення набраних балів в оцінки:

 

Бали

1-5

6-10

11-16

17-22

23-28

28-33

34-39

40-45

46-51

52-57

58-62

63-66

Оцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

На виконання атестаційної роботи відводиться 90 хвилин.

Виконання атестаційної роботи не передбачає використання атласів та інших джерел картографічної та візуальної інформації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 1

 

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання 1 – 8 містять по чотири варіанти відповідей, з яких лише ОДНА правильна. Потрібно вибрати ОДНУ правильну, на вашу думку, відповідь і позначити її у бланку відповідей.

 

1. Який географічний об'єкт став відомим для європейців в епоху Великих географічних відкриттів?


А Антарктида

Б Тихий океан

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В Маріанський жолоб

Г Північний полюс


 

2. Яким умовним знаком позначають росу?


А  http://test.zno-kharkiv.org.ua/image_base/GEO_test1_7_3.jpg

Б  http://test.zno-kharkiv.org.ua/image_base/GEO_test1_7_1.jpg

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В  http://test.zno-kharkiv.org.ua/image_base/GEO_test1_7_2.jpg

Г  http://test.zno-kharkiv.org.ua/image_base/GEO_test1_7_4.jpg


3. Для якої кліматичної області Північної Америки характерні відображені на кліматодіаграмі показники?

А Помірного морського клімату

Б Помірного мусонного клімату

В Тропічного вологого клімату

Г Субтропічного континентального клімату

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

4. Серед ознак, що характеризують Індійський океан, укажіть ту, що цьому океану не властива.

А В одному з морів цього океану солоність води становить 41 ‰

Б Течія Західних вітрів відгалужується біля Австралії на північ

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В У найпівнічнішій частині океану – Перській затоці найнижча температура  поверхневих вод

Г Дно цього океану має рифтові хребти і глибоководні жолоби, бувають катастрофічні цунамі

 

5. Назвіть головний в Україні район осушувальної меліорації


А Закарпаття

Б Поліська низовина

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В Волинь

Г Прикарпаття


 

6. Оберіть області України з найбільшою щільністю сільського населення

А Донецька і Луганська

Б Херсонська і Миколаївська

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В Чернівецька і Івано-Франківська

Г тернопільська і Чернігівська

 

7. Назвіть подальший перспективний шлях розвитку електроенергетики України.

А Збільшення видобутку палива

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Б Збільшення імпорту палива

В Збільшення імпорту електроенергії

Г Використання нетрадиційних видів енергоносіїв

 

8. Назвіть країни, які входять до складу Європейського Союзу, але не входять до НАТО

А Франція, Німеччина, Велика Британія

Б Швеція, Швейцарія, Норвегія

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В Греція, Італія, Іспанія

Г Фінляндія, Австрія, Ірландія

2. Завдання на визначення відповідності

У завданнях 9 – 12 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

 

9. Встановіть відповідність між конкретними видами природних ресурсів та класифікаційними групами, до яких їх відносять

1 ви­черп­ні відновні природні ресурси

2  ви­черп­ні невідновні природні ресурси

3  неви­черп­ні природні ресурси для енергетики

4  неви­черп­ні природні ресурси для сільського господарства

А  енергія Сонця, внутрішня енергія Землі  

Б води Світово­го океану

В  агрокліматичні ресурси

Г  земельні та водні ресурси

Д  нафта, газ, вугілля

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

10. Встановіть відповідність між географічними об’єктами, котрі вказані буквами  на контурній карті, та їх назвами

1  Аппалачі

2  Береговий хребет  Кордильєр

3  Мексиканське нагір’я

4  Міссісіпська низовина

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Пн_Ам_мала 112

 

11. Встановіть відповідність між річками та формами рельєфу, у межах яких вони протікають

1 Ворскла

2  Збруч

3  Інгулець

4  Прип’ять

А  Подільська височина  

Б Причорноморська низовина

В  Закарпатська низовина

Г  Полтавська низовина

Д  Поліська низовина

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

12. Встановіть відповідність між видами економічної діяльності промисловості та основними центрами, у яких вони розміщені

1 Армянськ, Красноперекопськ, Калуш, Стебник

2  Харків, Запоріжжя, Дніпро, Лубни

3  Київ, Житомир, Львів, Івано-Франківськ

4  Амвросіївка, Балаклія, Кривий Ріг, Здолбунів

А  машинобудування  

Б меблева промисловість

В  хімічна промисловість

Г  кольорова металургія

Д  цементна промисловість

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

3. Завдання з вибором трьох правильних відповідей

Завдання 13 – 16 містять по сім варіантів відповідей, з яких лише ТРИ правильні. Потрібно вибрати ТРИ правильні, на вашу думку, відповіді і позначити їх у бланку відповідей.

 

13. Виберіть правильні твердження:

 1. Атмосфера — тверда оболонка Землі, що захищає нашу планету від переохолодження вночі.
 2. Повітря — суміш газів.
 3. Найбільшу частку в складі повітря становить  кисень і вуглекислий газ.
 4. Найбільшу частку в складі повітря становить азот.
 5. У найвищому шарі атмосфери — тропосфері — відбувається зародження й формування погоди.
 6. У стратосфері з кисню утворюється газ озон, що захищає Землю від згубного ультрафіолетового випромінювання Сонця.

 

 

 

 1. Верхні шари атмосфери включають в себе: стратосферу та тропосферу.

 

14. Визначте чинники, що зумовлюють найбільшу порівняно з іншими материками середньорічну кількість опадів у Південній Америці.

1. Материк  оточений з усіх боків водами Світового океану

2. В екваторіальних широтах розташована найширша частина материка

3. Біля східного узбережжя материка проходять теплі течії

4. На сході материка простягається гірський хребет

5. Над материком сформувалась область високого атмосферного тиску

6. Пасати з океану проникають далеко вглиб материка

 

 

 

7. Вічнозелена рослинність на материку має низький показник альбедо

 

15. Оберіть твердження, які характеризують мінерально-сировинні ресурси України.

1. Карпатський нафтогазоносний регіон належить до найдавніших за освоєнням

2. Руди кольорових металів зосереджені у Білозерському та Нікопольському басейнах

3. Єдиний в Україні басейн з видобутку калійної солі розташований у затоці Сиваш

4. Значні поклади торфу розташовані на Поліссі

5. Перспективним щодо видобутку нафти й газу є шельф Чорного моря

 

 

 

6. Значні запаси уранових руд є на Кіровоградщині

7. Львівсько-Волинський басейн найбільший за запасами кам’яного вугілля

 

16. Назвіть сфери людської діяльності, які належать до первинного сектору економіки.


1. Фінансова діяльність

2. Сільське господарство

3. Виробництво деревини та паперу

 

 

 

4. Комп’ютерне програмування

5. Добувна промисловість

6. Лісове господарство

7. Хімічне виробництво


 

 

4.  Завдання відкритого типу

17. Назвіть найбільш родючі ґрунти України. Під дією яких чинників вони утворилися? Назвіть країни світу, які мають на своїй території такі самі родючі ґрунти.

 

18. Накресліть схему структури паливного комплексу України. Вкажіть назви основних районів видобутку паливних ресурсів.

 

5. Завдання географічного змісту з використанням математичних розрахунків

19. На плані місцевості відстань від села Прибережне до села Березоч становить 20 см. Дійсна відстань між цими населеними пунктами –    1000  м. Визначте масштаб плану місцевості.

 

 

20. Використовуючи статистичні дані, обчисліть показники природного та механічного приросту населення однієї з африканських країн за рік.

 

Рік

Народжуваність, на 1 тис.чол.

Смертність, на 1 тис. чол.

Еміграція, тис . чол.

Імміграція, тис. чол.

Населення, тис. чол.

2016

23

18

10

15

300

 

 

6. Завдання на контурні карті

21. Нанесіть на контурну карту України її крайні точки та підпишіть назви країн, з якими вона має сухопутні кордони. В дужках вкажіть назви їхніх столиць.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 2

 

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання 1 – 8 містять по чотири варіанти відповідей, з яких лише ОДНА правильна. Потрібно вибрати ОДНУ правильну, на вашу думку, відповідь і позначити її у бланку відповідей.

 

1. Який учений вперше застосував назву «географія» до науки про Землю?

А

Б

В

Г

 

 

 

 


А Арістотель
Б Ератосфен
В Меркатор
Г Бехайм


 

2. Наслідком обертання Землі навколо своєї осі є …

А зміна пір року

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Б зміна дня й ночі

В широтна зональність у природі

Г нахил земної осі до площини орбіти

 

3. Визначте правильне твердження про природу Тихого океану.

А Цей океан розміщений у всіх кліматичних поясах

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Б Солоність його поверхневих вод вища, ніж в інших океанах

В У його водах сконцентрована 1/4 біомаси Світового океану

Г Атоли зосереджені у західній і центральній частинах цього океану

 

4. Найвища вершина світу – гора Еверест належить до гірської системи:


А Альп                                     

Б Гімалаї      

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В Тибет                                   

 Г Тянь-Шань


 

5. Виберіть твердження, у змісті якого проявляється сутність широтної зональності в межах України.

А Зміна рівнин і гір у межах території держави із заходу на схід

Б Зміна природних зон рівнинної частини України з півночі на південь

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В Зміна природних комплексів у Карпатах і Кримських горах від підніжжя до вершини

Г Поширення континентальності клімату із заходу на схід

 

6. За адміністративно-територіальним устроєм Україна, як і більшість країн світу, належить до …

А президентсько-парламентських республік

Б унітарних держав

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В конституційних монархій

Г федеративних республік

 

7. Яка основна причина зумовила переважання в експорті України напівфабрикатів та сировини?

А Високий попит на готову продукцію на внутрішньому ринку

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Б Значні запаси природних ресурсів

В Відсутність споживачів на внутрішньому ринку

Г Низька конкурентоспроможність вітчизняної готової продукції

 

8. Території яких країн світу мають значні площі азидних земель, що не сприяє розвитку в них сільського господарства?

А Єгипет, Бразилія, Перу

Б Китай, Нова Зеландія, Чилі

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В Саудівська Аравія, Австралія, Монголія

Г Туркменістан, Грузія, Вірменія

 

 

2. Завдання на визначення відповідності

У завданнях 9 – 12 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

 

9. Встановіть відповідність між елементами річкової системи та їх значенням:

1. Річка

2. Гирло

3. Басейн річки

4. Вододіл

 

А площа з якої річка збирає воду

Б природний водний потік, який тече по виробленому ним самим руслі

В підвищення рельєфу, яке розділяє два басейни річки

Г місце де річка впадає в іншу водойму

Д місце, де річка бере свій початок.

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

10. Встановіть відповідність між півостровами Євразії, котрі вказані буквами на контурній карті, та їх назвами.

1  Індокитай

2  Малакка

3  Аравійський

4  Індостан

 

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

138_1

 

11. Встановіть відповідність між тектонічними структурами та формами рельєфу в межах України

1 Східноєвропейська платформа

2  Український щит

3  Воронезький кристалічний масив

4  Донецька складчаста область

А  Придніпровська височина  

Б Донецький кряж

В  Східноєвропейська рівнина

Г  Українські Карпати

Д  схили Середньоросійської височини

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

12. Встановіть відповідність між електростанціями та джерелом електроенергії, яке вони використовують:

1. Рівненська

2. Бурштинська

3. Кременчуцька

4. Новоозерна

 

А енергія води

Б вугілля, мазут, газ

В енергія вітру

Г сонячна енергія

Д енергія атома

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

3. Завдання з вибором трьох правильних відповідей

Завдання 13 – 16 містять по сім варіантів відповідей, з яких лише ТРИ правильні. Потрібно вибрати ТРИ правильні, на вашу думку, відповіді і позначити їх у бланку відповідей.

13. Виберіть правильні твердження

 1. До паливно-енергетичних ресурсів належить залізна та марганцева руда.
 2. Природні ресурси в цілому на наші планеті розміщені рівномірно.
 3. Природній комплекс, який зазнав впливу людини називають – антропогенним.
 4. Природні комплекси пустель в даний час зазнали найбільший антропогенний вплив.
 5. В цілому для світу характерний надлишок прісної води.
 6. Найбільш докорінно природні комплекси змінено в помірних широтах.

 

 

 

 1.  Замкнений цикл використання води на підприємствах є прикладом. раціонального пририродокористування.

 

14. Виберіть правильні твердження:

 1. Африка – найсухіший материк
 2. Австралія – найтепліший материк
 3. Євразія – материк, який складається з двох частин світу
 4. Південна Америка – найвологіший материк
 5. Антарктида – найпівденніший материк

 

 

 

 1. Антарктида – найменший материк
 2. Північна Америка – найвищий материк

 

15. Укажіть правильні твердження щодо внутрішніх вод України.

 1. Найбільш густа річкова мережа на Причорноморській низовині
 2. Озеро Синевир вулканічного походження
 3. Шацькі озера мають карстове походження
 4. Басейн Дунаю займає найбільшу площу в Україні
 5. Північнокримський канал — найдовший в Україні
 6. Річка Південний Буг належить до басейну Балтійського моря

 

 

 

 1. Річки України належать до басейнів Чорного, Азовського та Балтійського морів

 

16. Оберіть правильне твердження.

 1. За запасами енергоресурсів Велика Британія посідає перше місце в Європі
 2. Традиційна особливість французької внутрішньої економічної політики – відсутність державної форми власності
 3. Основою економіки Великої Британії є сфера послуг, насамперед фінансових
 4. Франція – полінаціональна держава,  але кожен уродженець країни вважається французом
 5. Понад 75 % енергії у Франції виробляється на ТЕС
 6. Більше половини продукції сільського господарства Німеччини дає рослинництво

 

 

 

 1. Німеччина – енергетично незалежно держава

 

 

4.  Завдання відкритого типу

17. Назвіть позитивні та негативні риси географічного положення України. На прикладах обґрунтуйте свою думку.

 

18. Накресліть секторальну модель економіки України та вкажіть ті її складові, які отримали найбільший розвиток.

 

 

5. Завдання географічного змісту з використанням математичних розрахунків

19. Визначте, якою буде температура повітря буде на висоті 2000 м, якщо біля поверхні Землі вона становить +4ºС.

 

20. Скористайтесь статистичними даними, порівняйте густоту населення села Станькова та середню густоту населення Верхнянської ОТГ.

 

 

Населення

Площа

Верхнінська ОТГ

11346 чол.

140,62 км 2

Станькова

1266

17,35 км²

 

6. Завдання на контурні карті

21. Позначте відповідними умовними знаками та підпишіть басейни та регіони України, багаті на родовища паливних корисних копалин: нафти та газу (3), кам’яного (2) та бурого (1) вугілля.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 3

 

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання 1 – 8 містять по чотири варіанти відповідей, з яких лише ОДНА правильна. Потрібно вибрати ОДНУ правильну, на вашу думку, відповідь і позначити її у бланку відповідей.

 

1. Яке значення морських експедицій, очолюваних Х. Колумбом?

А. Відкрито нову частину світу для європейців. 

Б. Прокладено морський шлях з Європи до Індії.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В. Створено першу карту шести континентів.

Г. Пройдено каналом з Атлантики в Тихий океан.

 

2. Сонце двічі на рік опівдні буває в зеніті над столицею

А

Б

В

Г

 

 

 

 


А Південної Африки.
Б Казахстану.
В Венесуели.
Г Греції.


 

3. У якому регіоні Південної Америки зосереджені найбільші родовища мідних руд?

А Ла-Платська низовина та Патагонія

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Б Центральна частина Бразильського плоскогір’я

В Оринокська низовина та прилеглі передгір’я

Г Центральні Анди та західне узбережжя

 

4. Найбільшим за площею є : 


А Аравійський півострів           

Б Скандинавський півострів

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В Піренейський півострів         

Г Кримській півострів


 

5. Назвіть ефективний засіб, який допоможе запобігти водній ерозії у степові, лісостеповій та лісовій зонах.

А Створення полезахисних лісосмуг

Б Створення антропогенових форм рельєфу

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В Застосування осушувальної меліорації

Г Застосування біологічних методів боротьби із шкідниками

 

6. Оберіть перелік міст України, що стали відомими курортами завдяки їхнім рекреаційним ресурсам.


А Миргород, Солотвино, Хмільник

Б Київ, Харків, Одеса

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В Суми, Чернігів, Тернопіль

Г Донецьк, Львів, Запоріжжя


 

7. Укажіть головну причину створення підприємств легкої промисловості майже в усіх великих містах України.

А Значна кількість споживачів готової продукції

Б Великі міста є транспортними вузлами, що забезпечують швидке перевезення готової продукції

В Великі міста добре забезпечені електроенергією, на яку орієнтована галузь

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Г Ці підприємства орієнтовані на кваліфікованих робітників, кількість яких у великих містах значно переважає

 

8. Оберіть із перелічених найбільші порти світу.

А Гонконг, Хьюстон, Антверпен, Дубай

Б Гамбург, Ванкувер, Йокогама, Новоросійськ

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В Шанхай, Сінгапур, Роттердам, Нагоя

Г Трієст, Констанца, Генуя, Лондон

 

2. Завдання на визначення відповідності

У завданнях 9 – 12 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

9. Встановіть відповідність між термінами та їх трактуванням

1. Землетрус

2. Сейсмічний пояс

3. Епіцентр землетрусу

4. Гіпоцентр

 

А Місце розривів і зміщень у земній корі

Б Ділянка земної кори, що розміщена над гіпоцентром

В Місця розходження й зіткнення літосферних плит, де землетруси відбуваються найчастіше

Г Підземні поштовхи та коливання земної поверхні, що відбуваються внаслідок раптових зміщень і розривів у земній корі або верхній частині мантії

Д Зустрічні горизонтальні переміщення пластів гірських порід

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

10. Встановіть відповідність між географічними об’єктами, котрі вказані буквами на контурній карті, та їх назвами

1  нагір’я Тібесті

2  вулкан Кіліманджаро

3  Ефіопське нагір’я

4  нагір’я Ахаґґар

 

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

45_2Афр_op-мала копия

 

11. Встановіть відповідність між водосховищами та областями, на території яких вони розташовані

1. Печенізьке

2. Дністровське

3. Канівське

4. Дніпродзержинське

 

А Хмельницька

Б Полтавська

В Запорізька

Г Харківська

Д Київська

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

12. Встановіть відповідність між галузями промисловості та основними центрами, у яких вони розміщені

1. Одеса, Черкаси, Сєверодонецьк, Рівне

2. Львів, Запоріжжя, Кременчук

3. Шпола, Сміла, Городище, Андрушівка

4. Жидачів, Обухів, Корюківка

А целюлозо-паперова

Б виробництво азотних добрив

В автомобільна

Г борошномельна

Д цукрова

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

3. Завдання з вибором трьох правильних відповідей

Завдання 13 – 16 містять по сім варіантів відповідей, з яких лише ТРИ правильні. Потрібно вибрати ТРИ правильні, на вашу думку, відповіді і позначити їх у бланку відповідей.

13. Виберіть правильні твердження:

 1. Екватор – це лінія, що з`єднює два полюси.
 2. Мередіани – це уявні лінії, що з`єднюють два полюси: Північний та Південний.
 3. Довжина усіх паралелей на карті одинакова.
 4. Паралелі – це уявні лінії, проведені на карті чи глобусі паралельно екватора.
 5. Екватор – це найдовша паралель.

 

 

 

 1. Усі мередіани на глобусі різної довжини.
 2. На глобусі можна провести тільки шість мередіанів

 

14. Виберіть три правильні твердження, що стосується водоспадів:

 1. Найвищим водоспадом світу є водоспад Ніагар
 2. Анхель – найвищий водоспад світу
 3. Ігуасу – найширший водоспад світу
 4. Найвищий  водоспад України – Манявський
 5. Учансу – найвищий водоспад України
 6. Водоспад Вікторія знаходиться в Європі

 

 

 

 1. Водоспад Вікторія відкритий Христофором Колумбом

 

15. Укажіть чинники формування типових чорноземів на території України.

 1. Злаково-різнотравна рослинність
 2. Близьке залягання ґрунтових вод
 3. Промерзання ґрунту взимку й висушування влітку
 4. Теплий і вологий клімат протягом року
 5. Інтенсивне промивання ґрунту атмосферними опадами

 

 

 

 1. Материнська порода – леси
 2. Карстові процеси

 

16. Назвіть причини, що стримують надходження іноземних інвестицій в Україну.

 1. Висока частка тіньового сектору економіки
 2. Надійна та досконала чинна законодавча база
 3. Прозорість процесів приватизації
 4. Високий рівень корумпованості влади
 5. Висока купівельна спроможність населення

 

 

 

 1. Неможливість прогнозування змін у законодавстві
 2. Наявність значної кількості кваліфікованих кадрів

 

4.  Завдання відкритого типу

17. Коротко охарактеризуйте якісний склад рудних корисних копалин України.

 

18. Що таке діаспора та які особливості географії  української діаспори у світі?

 

5. Завдання географічного змісту з використанням математичних розрахунків

19. Визначте, якою буде температура біля поверхні Землі, якщо на висоті 3000 м вона становить - 14ºС.

 

20. На кінець 2017 року населення Китаю становило 1382494824 осіб. За допомогою даних таблиці розрахуйте чисельність населення країни на кінець 2016 року.

 

Народжених

Померлих

Міграційний приріст населення

17175472

9859738

41254

 

 

6. Завдання на контурні карті

21. Нанесіть на контурну карту України чотири атомні, три теплові і три гідравлічні електростанції. Розробіть легенду карти.

ВАРІАНТ 4

 

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання 1 – 8 містять по чотири варіанти відповідей, з яких лише ОДНА правильна. Потрібно вибрати ОДНУ правильну, на вашу думку, відповідь і позначити її у бланку відповідей.

 

1. Де зосереджені найбільші запаси прісної води на планеті?


А у річках

Б в озерах

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В у льодовиках

Г у водосховищах


 

2. Укажіть, який із наведених географічних об'єктів є частиною світу:


А Євразія

Б Африка

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В Південна Америка

Г Північна Америка


 

3. Укажіть правильне твердження про льодовиковий покрив Антарктиди.

А Через зледеніння підльодовикова поверхня Антарктиди вища, ніж поверхня інших материків.

Б У льодовиковому щиті Антарктиди об’єм прісної води менший, ніж у річках та озерах світу.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В Льодовиковий щит, сповзаючи в море, перетворюється у шельфовий льодовик.

Г Льодовиковий покрив спричиняє розломи в земній корі та утворення вулканів на материку

 

4. Більшість річок Південної Америки відносять до басейну:


А Тихого океану

Б Атлантичного океану

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В Індійського океану

Г Північно Льодовитого океану


 

5. Зазначте основний чинник відсутності в Кримських горах і Карпатах льодовиків.

А Це молоді гори альпійської складчастості.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Б Теплий посушливий клімат.

В Найвища точка гір лежить нижче висоти снігової лінії.

Г В області розташування гір переважає антициклональна діяльність.

 

6. Виберіть твердження, що стосується населення України.

А В Україні спостерігається явище демографічного вибуху.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Б Найбільша українська діаспора проживає в Польщі.

В Другим за чисельністю населення містом України є Одеса.

Г Корінним населенням України є українці та кримські татари.

 

7. Оберіть правильний варіант ланцюга «вид економічної діяльності – підприємство – головний чинник його розміщення».

А Гірничовидобувна промисловість – вугільна шахта – паливні ресурси.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Б Сільське господарство – виробництво зерна – наука.

В Харчова промисловість – виробництво цукру – автомагістралі.

Г Лісова промисловість – виробництво меблів – кваліфіковані кадри.

 

8. Укажіть, яка риса є спільною для Чехії, Монголії, Словаччини, Польщі.


А

Б

В

Г

 

 

 

 

А Постіндустріальні країни.  В Країни Центральної Європи.

Б Постсоціалістичні країни.  Г Країни нової індустріалізації.


 


 


2. Завдання на визначення відповідності

У завданнях 9 – 12 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

9. Встановіть відповідність між метереологічними приладами та об`єктами їх дослідження:

1. Опадомір

2. Флюгер

3. Радіолокатор

4. Гігрометр

А вологість повітря

Б сила і напрям вітру

В кількість опадів

Г температуру повітря

Д висота хмар

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

10. Встановіть відповідність між територіями, вказаними буквами на контурній карті Австралії, та назвами географічних об’єктів.

 

1  Коралове море

2  Тасманове море

3  Тіморське море

4  Арафурське море

 

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Австрал_op 70_3

 

11. Встановіть відповідність між водоймою та її функцією в господарстві України:

1. Західний Буг

2. Куяльницький лиман

3. Дніпро – Кривий Ріг (канал)

4. Дніпровське водосховище

А Облаштування лінії державного кордону

Б Формування грязелікувального курорту

В Затоплення порогів для наскрізного річкового судноплавства

Г Постачання води великим промисловим підприємствам

Д Розвиток найбільшого в країні району штучного зрошення

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

12. Встановіть відповідність між видами економічної діяльності та сировиною, яку вони використовують:

1. Кольорова металургія

2. Чорна металіргія

3. Основна хімія

4. Атомна енергетика

А уранові руди

Б марганцеві руди

В калійні солі

Г олов’яні руди

Д граніт

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

3. Завдання з вибором трьох правильних відповідей

Завдання 13 – 16 містять по сім варіантів відповідей, з яких лише ТРИ правильні. Потрібно вибрати ТРИ правильні, на вашу думку, відповіді і позначити їх у бланку відповідей.

 

13. Виберіть правильні твердження:

1. Географічна довгота – це відстань у градусах від нульового мередіана до будь-якої точки земної поверхні.

2. Географічна довгота– це відстань у градусах від екватора до будь-якої точки земної поверхні.

3. Географічна широта– це відстань у градусах від нульового мередіана до будь-якої точки земної поверхні.

4. Географічна широта – це відстань у градусах від екватора до будь-якої точки земної поверхні.

5. Географічна широта буває тільки західна і східна.

 

 

 

6. Географічна широта буває тільки західна і південна.

7. Географічна широта буває тільки північна та південна.

 

14. Виберіть три правильні твердження, що стосується озер

 1. Озеро Балхаш  - найбільше в світі
 2. Озеро Каспійське море – найпрісніше в світі
 3. Озеро Байкал – найглибше в світі
 4. Озеро Мертве море – найсолоніше в світі
 5. Женевське озеро іноді називають «фіолетовим»

 

 

 

 1.  Озеро Тітікака є найвисокогірніним озером світу
 2. Озеро Чад за своїм походженням є заплавним

 

15. Укажіть характеристики, спільні для двох природних зон України — лісостепової та степової.

 1. Територія виходить до морського узбережжя країни
 2. Абсолютні висоти поверхні не перевищують 200 м
 3. Для річок характерна весняна повінь
 4. У ґрунтовому покриві переважають різні типи чорноземів
 5. Поширені ділянки буково-грабових і дубових лісів

 

 

 

 1.  Умежах кожної зони виокремлюють кілька підзон
 2. Збереглася незначна частка природних ландшафтів

 

16. Укажіть твердження, що характерні для населення України та переважної більшості країн Європи.

 1. Вікова структура населення свідчить про процес старіння нації
 2. Проблема зайнятості населення характерна лише для великих і середніх міст
 3. Існує значний потік внутрішніх мігрантів через екологічні проблеми
 4. Частка чоловіків переважає у всіх вікових категоріях
 5. У країні високий рівень народжуваності та тривалості життя населення

 

 

 

 1. Депопуляція відбувається через від’ємний природний приріст
 2. Більшість працездатного населення задіяна у сфері послуг

 

 

4.  Завдання відкритого типу

17. Охарактеризуйте прояв основних кліматотвірних чинників на території України.

 

18. Накресліть схему структури енергетичного комплексу України. Наведіть приклади найбільших електростанцій.

 

5. Завдання географічного змісту з використанням математичних розрахунків

19. Визначте, який атмосферний тиск буде на висоті 250 м, якщо на висоті 500 м над рівнем моря він становить 660 мм. рт. ст.

 

20. У країні з населенням 10 млн осіб і територією 60 тис. км2 міське населення становить 70 %. Визначте густоту сільського населення (осіб/км2) у цій країні.

 

6. Завдання на контурні карті

21. Позначте на контурній карті межі поширення основних типів ґрунтів на тери­торії України. Розробіть легенду карти.

 

 

 

ВАРІАНТ 5

 

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання 1 – 8 містять по чотири варіанти відповідей, з яких лише ОДНА правильна. Потрібно вибрати ОДНУ правильну, на вашу думку, відповідь і позначити її у бланку відповідей.

 

1. У якому географічному поясі сформувалося найбільше природних зон?


А Екваторіальному

Б Субекваторіальному

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В Помірному

Г Субарктичному


 

2. Зазначте, які форми рельєфу приурочені до платформ (рівнинних території):


А низовини                                             

Б височини

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В плоскогір'я

Г гори


 

3. Єдиний материк, на якому немає діючих вулканів, – …


А

Б

В

Г

 

 

 

 

А Африка.

Б Австралія.

В Антарктида.

Г Північна Америка.


 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

4. Вкажіть річку, яка два рази перетинає екватор:


А Ніл

Б  Волга

В Конго

Г Амазонка


 

5. Оберіть з переліку заповідний об’єкт, створений природою.


А Ботанічний сад Київського національного університету ім. Т.Шевченка

Б Дендрологічний парк «Олександрія»

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Софіївка»

Г Заповідне урочище Радомська дача на Чернігівщині


 

6. Зазначте країни далекого зарубіжжя, у яких утворилася найчисленніша українська діаспора.


А Казахстан і Аргентина  

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Б Канада і США

В  США і Австралія  

Г  Росія і Польща

 

7. Оберіть правильне твердження щодо зовнішньоекономічних зв’язків України


А  У наданні туристичних послуг основну роль відіграють природно-кліматичні ресурси.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Б У структурі імпорту найбільша частка припадає на природний газ.

В Найбільше товарів експортується до країн Євросоюзу.

Г Основним видом міжнародних послуг України є фінансові.


 

8. Нафтопереробні заводив гирлах великих річок Європи побудовані тому, що там …


А Розташовані великі морські порти

Б Зручні транспортні шляхи та розв’язки

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В Є дешева електроенергія

Г Розташовані місцеві родовища нафти

 


 

 

 

 

2. Завдання на визначення відповідності

У завданнях 9 – 12 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

 

9. Встановіть відповідність між природними процесами та геосферами, взаємопроникнення та взаємодію яких ці процеси забезпечують.

 

1. Випаровування з поверхні водойм

2. Фізичне вивітрювання

3. Ерозія та абразія

4. Дихання

А літосфера та біосфера

Б атмосфера та літосфера

В гідросфера та літосфера

Г біосфера та атмосфера

Д гідросфера та атмосфера

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

10. Встановіть відповідність між географічними об’єктами, котрі вказані буквами на контурній карті, та їх назвами

 

1  вулкан Еребус

2  море Веделла

3  Антарктичний півострів

4  море Росса

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Антар_мал 81

 

 

11. Встановіть відповідність між вершинами та височинами України, де вони знаходяться.

 

1. Донецька височина

2. Подільська височина

3. Приазовська височина

4. Хотинська височина

А г. Берда

Б г. Бельмак Могила

В г. Могила Мечетна

Г г. Камула

Д г. Петрос

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

12. Встановіть відповідність між видами економічної діяльності та сировиною, яку вони використовують.

 

1. Паливна промисловість

2. Хімія органічного синтезу

3. Основна хімія

4. Харчова промисловість

А нафта

Б фосфорити

В кухонна сіль

Г кам’яне вугілля

Д марганцева руда

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

3. Завдання з вибором трьох правильних відповідей

Завдання 13 – 16 містять по сім варіантів відповідей, з яких лише ТРИ правильні. Потрібно вибрати ТРИ правильні, на вашу думку, відповіді і позначити їх у бланку відповідей.

 

13. Укажіть можливі наслідки глобального потепління клімату на Землі.

1 Зміна тривалості дня і ночі

2 Підняття рівня Світового океану

3 Зміщення меж природних зон

4 Зміна площі льодовиків

5 Посилення сейсмічної активності

 

 

 

6 Активізація вулканічної діяльності

7 Прискорення руху літосферних плит

 

14. Укажіть трьох  дослідників Антарктиди:

1. Роберт Скотт

2. Михайло Лазарєв

3. Джеймс Кук

4. Абел Тасман

5. Френсіс Дрейк

 

 

 

6. Вілем Янсзон

7. Руаль Амудсен

 

15. Укажіть риси, що характерні для степової зони України.

 1.      Територія виходить до морського узбережжя країни
 2.      Абсолютні висоти поверхні не перевищують 200 м
 3.      Збереглася незначна частка природних ландшафтів
 4.      У ґрунтовому покриві переважають різні типи чорноземів
 5.      Поширені ділянки буково-грабових і дубових лісів

 

 

 

 1.      Практично немає природоохоронних територій
 2.      Створено штучні лісополоси з хвойних порід дерев

 

16. Назвіть види сільськогосподарської діяльності, найбільше розвинені в приміських зонах.

 1. Овочівництво 
 2. Виноградарство
 3. Зернове господарство 
 4. Кролівництво
 5. Садівництво 

 

 

 

 1. Молочне господарство
 2. Птахівництво

 

4.  Завдання відкритого типу

17. Коротко охарактеризуйте якісний склад паливних корисних копалин України.

 

18. Накресліть схему структуру транспортного комплексу України. Поясніть, чому і який вид транспорту є найбільш метеозалежним.

 

 

5. Завдання географічного змісту з використанням математичних розрахунків

19. Визначте атмосферний тиск біля підніжжя (абсолютна висота – 75 м) г. Роман-Кош, якщо на вершині (1545 м) він складає 610 мм рт. ст.

 

20. Визначте та порівняйте показник ресурсозабезпеченості кам’яним вугіллям на душу населення, якщо запаси вугілля в Донецькому басейні становлять 109 млрд т., а у Львівсько-Волинському – 1,8 млрд т. Приблизна кількість населення – 46 млн осіб.

 

6. Завдання на контурні карті

21. Позначте на контурній карті основні одиниці фізико-географічного районуван­ня території України (природні зони і підзони). Розробіть легенду карти.

 

ВАРІАНТ 6

 

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання 1 – 8 містять по чотири варіанти відповідей, з яких лише ОДНА правильна. Потрібно вибрати ОДНУ правильну, на вашу думку, відповідь і позначити її у бланку відповідей.

 

1. Водна оболонка Землі, що охоплює  води Світового океану і води суходолу, це …


А Біосфера

Б Літосфера

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В Гідросфера

Г Атмосфера


 

2. Який висновок було зроблено М.М. Миклухо-Маклаєм на основі досліджень, проведених на березі затоки Астролябія (нині Берег Маклая)?

А Острови між Австралією та Євразією мають материкове походження

Б Народи планети знаходяться на різних етапах демографічного переходу

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В Виникнення расових відмінностей зумовлене природними умовами життя людей

Г Аборигени Австралії та Океанії є вихідцями з Південної та Східної Азії

 

3. У Центральних районах Аляски з’явилися ділянки лісу, на яких дерева похилені в різні сторони під різними кутами. Науковці назвали першопричину цього явища – глобальне потепління. Який проміжний процес виник унаслідок потепління і спричинив появу «п’яних лісів».

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А Прискорений розвиток біомаси  В  Виснаження ґрунтів

Б Збільшення водності річок   Г  Танення вічної мерзлоти

 

4. Течія Гольфстрім:

А Спричинює на узбережжі материків посушливий клімат

Б Спричинює на узбережжі материків  вологий клімат

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В  Зумовлює зміну напрямів пасатів  

Г Не впливає на узбережжя жодного материка

 

5. Укажіть тектонічну структуру, у межах якої розташовані основні родовища нафти й газу в Україні.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А Український щит   В   Волино-подільська плита

Б Причорноморська низовина Г   Дніпрово-Донецька западина

 

6. Позначте правильне твердження.

А Рівень безробіття в Україні найвищий серед країн Європи

Б Для України є характерним приховане безробіття

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В Усі безробітні зареєстровані в центрах зайнятості  

Г В Україні існує дефіцит трудових ресурсів

 

7. Виберіть негативну рису економіко-географічного положення України.

А Розміщення на перехресті важливих транспортних шляхів

Б Вихід до Чорного і Азовського морів

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В Значна витратність транзитних перевезень  

Г Вихід через річку Дунай до держав Центральної Європи

 

8. Який ланцюг – «сільськогосподарська культура – кліматичний пояс – країна» - правильний?

А Цукровий буряк – субтропічний – Канада

Б Каучуконосна гевея – екваторіальний – Бразилія

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В Тютюн – помірний (континентальний ) – Росія

Г Цукрова тростина – мусонний – Іспанія

 

 

2. Завдання на визначення відповідності

У завданнях 9 – 12 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

 

9.  Встановіть відповідність між геотектонічними поняттями та їхніми визначеннями.

 

1. Плита

2. Фундамент

3. Щит

4. Чохол

А ділянка платформи, де кристалічні породи нижнього ярусу перекриті осадовими відкладами

Б верхній ярус платформи, утворений осадовими породами

В нижній ярус платформи, утворений магматичними та метаморфічними породами

Г ділянка платформи, де відбувається опускання фундаменту по розломах

Д ділянка платформи, де на поверхню виходять кристалічні породи

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

10. Встановіть відповідність між течіями, що омивають Південну Америку, які вказані буквами на контурній карті, та їх назвами.

 

1  Перуанська

2  Фолклендська

3  Гвіанська

4  Бразильська

 

 

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Пд_Ам_мала 89

 

11. Встановіть відповідність між формами рельєфу та їх генетичними типами

 

1. Морська акумулятивна

2. Водно-ерозійна

3. Еолова 

4. Льодовикова

А яр

Б моренна рівнина

В печера

Г бархан

Д піщана коса

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

12. Встановіть відповідність між областями України та розвиненими в них видами видобувної промисловості.

 

1. Буровугільна

2. Кам’яновугільна

3. Торф’яна

4. Нафтогазова

А Рівненська

Б Черкаська

В Полтавська

Г Донецька

Д Чернівецька

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

3. Завдання з вибором трьох правильних відповідей

Завдання 13 – 16 містять по сім варіантів відповідей, з яких лише ТРИ правильні. Потрібно вибрати ТРИ правильні, на вашу думку, відповіді і позначити їх у бланку відповідей.

 

13. Укажіть три моря, які належать до внутрішніх:


1. Чорне;

2. Середземне;

3. Берингове;

4. Червоне;

5. Саргасове;

6. Мармурове;

 

 

 

7. Охотське.

 

 

 


 

14. Виберіть правильні твердження:

 1. Корінних жителів  Південної Америки називають бразилійцями.
 2. Корінних жителів  Америки називають індіанцями.
 3. Корінних жителів  Америки називають американцями.
 4. Могутня держава на території Південної Америки, що була завойована конкістадорами називається – імперія інків.
 5. Мулати – це нащадки від шлюбу представників негроїдної та європеоїдної рас.

 

 

 

 1. Самбо – це нащадки від шлюбу представників монголоїдної та європеоїдної рас.
 2. Метиси – це нащадки від шлюбу представників негроїдної раси та індіанців.

 

15. Виберіть три правильних твердження.

 1. Існує чимало країн, що досягли високого рівня соціально-економічного розвитку за майже повної відсутності природних ресурсів.
 2. Природні умови не впливають на спеціалізацію господарства різних країн світу.
 3. Оскільки природні ресурси розміщені на планеті дуже нерівномірно, ресурсозабезпеченість країн неоднакова.
 4. За сферою використання ресурси поділяються на вичерпні та невичерпні.
 5. Природно-ресурсний потенціал не впливає на розміщення продуктивних сил.
 6. Ресурсозабезпеченість країн повністю залежить від кількості наявних ресурсів.

 

 

 

 1. Природні ресурси класифікують переважно за походженням, характером їх відновлення та способом використання в господарстві.

 

16. Виберіть твердження, які характеризують лісопромисловий комплекс.

 1. В Україні немає власного виробництва сірників
 2. Підприємства комплексу по всій території України розміщено рівномірно
 3. Основним споживачем деревини є лісохімічна промисловість
 4. Обсяги виробництва продукції залежать від насиченості внутрішнього ринку імпортними товарами
 5. Найбільш лісистими районами України є Полісся та Українські Карпати
 6. Найпотужніша група лісохімічних підприємств сформувалася в Закарпатті

 

 

 

 1. Україна має значні запаси деревини

 

4.  Завдання відкритого типу

17. Охарактеризуйте природно-ресурсний потенціал  України.

 

18. Типізація країн світу за рівним економічного розвитку, місце України в ній.

 

 

5. Завдання географічного змісту з використанням математичних розрахунків

19. Визначте місцевий час в Івано-Франківську (24º42´ сх.д.), якщо на нульовому меридіані в цей час 10 год.

 

20. Який із зазначених у таблиці видів мінеральних ресурсів у країні скінчиться раніше, якщо обсяги видобутку сировини не зміняться?

Вид мінеральної сировини

Запаси мінеральної сировини

Щорічний видобуток сировини

Природний газ, млрд. м куб.

100

2

Нафта, млн. т

200

5

 

 

6. Завдання на контурні карті

21. Нанесіть на контурну карту адміністративну одиницю (область), на території якої ви проживаєте, а також інші адміністративні одиниці, з якими вона межує. За допомогою кругової діаграми зазначте основні промислові галузі, які ефективно розвиваються в області. Розробіть легенду карти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 7

 

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання 1 – 8 містять по чотири варіанти відповідей, з яких лише ОДНА правильна. Потрібно вибрати ОДНУ правильну, на вашу думку, відповідь і позначити її у бланку відповідей.

 

1. Який з наведених масштабів відноситься до дрібномасштабної карти?


А 1 : 500 000

Б 1 : 200 000

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В 1 : 2 000 000

Г 1 : 80 000


 

2. Утворення глибоководних жолобів характерно для границь літосферних плит


А тільки з океанічною земною корою   

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Б тільки з материковою земною корою

В з материковою і океанічною земною корою    

Г від будови земної кори не залежить

ds2017


3. Якому кліматичному поясу відповідає наведена кліматограма?

А Екваторіальному

Б Субекваторіальному

В Тропічному

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Г Субтропічному

 

 

 

4. Найпотужніша течія Світового океану, що перетинає всі меридіани Землі:.


А. Південна Пасатна.

Б. Північна Пасатна 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В. Мусонна.

Г. Західних вітрів


 

5. Назвіть тектонічну структуру України, у межах якої розташовані значні родовища залізних та марганцевих руд.


А Волино-Подільська плита

Б Український кристалічний щит

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 В Дніпрово-Донецька западина

Г Причорноморська западина


 

6. Найвищий в Україні рівень урбанізації наявний на …


А Заході

Б Півночі

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В Сході

Г Півдні


 

7. Зміївська, Вуглегірська, Бурштинська і Трипільська електростанції відносяться до …


А атомних

Б гідравлічних

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В теплових

Г альтернативних


 

8. Яка тенденція щодо тривалості життя населення існує в більшості країн світу?

А Тривалість життя чоловіків більша за тривалість життя жінок.

Б Середня тривалість життя населення збільшується в країнах, що розвиваються.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В Тривалість життя жінок більша за тривалість життя чоловіків

Г Середня тривалість життя населення збільшується тільки в розвинених країнах

 

2. Завдання на визначення відповідності

У завданнях 9 – 12 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

 

 

 

9. Встановіть відповідність між географічними приладами та об’єктами їх дослідження

 

1 Компас

2  Сейсмограф

3  Нівелір

4  Дозиметр

А  висоту нерівностей поверхні  

Б   радіаційний фон

В  вказує напрям на північ

Г  відстань в сантиметрах на карті

Д  коливання літосфери

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

10. Встановіть відповідність між географічними об’єктами, котрі вказані буквами  на контурній карті, та їх назвами

 

1  Велика Китайська рівнина

2  Іранське нагір’я

3  Прикаспійська низовина

4  Плоскогір’я Декан

 

 

 

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Євразія ціла_137_3

 

11. Встановіть відповідність між типами ґрунтів та регіонами їх поширення

1 Дерново-підзолисті

2  Буроземи гірсько-лучні

3  Чорноземи звичайні

4  Чорноземи опідзолені

А  Карпати  

Б  Кримські гори

В  Полісся

Г  Лісостеп

Д  Степ

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

12. Встановіть відповідність між промисловим підприємством та основним принципом його розміщення

1  Меблева фабрика

2  Алюмінієвий завод

3  Цукровий завод

4  Верстатобудівний завод

А  у місцях наявності сировини  

Б  у місцях, де розвинена металургія

В  ближче до джерел дешевої енергії

Г  у місцях, де наявні кваліфіковані кадри

Д  у місцях, де є споживачі готової продукції

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

3. Завдання з вибором трьох правильних відповідей

Завдання 13 – 16 містять по сім варіантів відповідей, з яких лише ТРИ правильні. Потрібно вибрати ТРИ правильні, на вашу думку, відповіді і позначити їх у бланку відповідей.

 

13. Виберіть правильні твердження, що стосуються орієнтування на місцевості.

1. Мох на деревах зазвичай знаходиться з південної сторони.

2. Ягоди і фрукти раніше червоніють з півдня.

3. Мурашники знаходяться з південного боку дерев або пеньків.

4. Сніг на схилах раніше тане зі сходу.

5. Вівтарі у церквах завжди звернені на південь.

6. Гілки на деревах, трава густіші з північного боку.

 

 

 

7. Полярна Зоря, що завжди знаходиться на півночі, розміщена у «хвості» Малої Ведмедиці.

 

14. Виберіть правильні твердження, що стосуються географічного положення Євразії.

1. Крайня північна точка – мис Челюскін.

2. Берегова лінія материка слабо розчленована.

3. Від материка Африка відділяється Перською затокою.

4. Знаходиться у п’яти кліматичних поясах.

5. Крайня західна точка знаходиться у Біскайській затоці.

 

 

 

6. Вздовж східного узбережжя материка протікає тепла течія Куросіо.

7. Крайні західна і східна точки знаходяться у західній півкулі.

 

15. Оберіть твердження, які характеризують рельєф України.

1. Найвища точка рівнинної частини України – Бельмак-Могила.

2. Гора Роман – Кош є найвищою вершиною Кримських гір.

3. Придніпровська височина знаходиться між долинами річок Дніпро і Дон.

4. Полонинсько-Чорногірські Карпати є найвищою смугою Карпат, де знаходяться вершини з абсолютними висотами більше 2000 м.

5. Безлісі вершини Кримських гір називають полонинами.

6. Подільську височину перетинають Товтри (Медобори), які за походженням є давнім бар’єрним рифом.

 

 

 

7. На Поліській низовині переважають абсолютні висоти до 100 м.

 

16. Назвіть підприємства різних видів економічної діяльності господарства України, які працюють переважно на імпортній сировині.


1. Бавовняний комбінат

2. Сталепрокатний завод

3. Цукрова фабрика

 

 

 

4. Нафтопереробний завод

5. Алюмінієвий комбінат

6. Крохмальний завод

7. Меблева фабрика


 

 

4.  Завдання відкритого типу

17. Поясніть, яких змін зазнала природна зона лісо степів під впливом господарської діяльності людини.

 

18. Накресліть схему секторальної структури національної економіки України. Вкажіть сектори, які потребують реформування.

 

5. Завдання географічного змісту з використанням математичних розрахунків

19. Річка Південний Буг бере початок на Подільській височині на висоті 321м над рівнем моря поблизу с. Холодець Хмельницької області, впадає у Чорне море (0 м). Довжина річки має 806 км. Обчисліть показник похилу річки.

 

20. Використовуючи статистичні дані, порівняйте сальдо зовнішньої торгівлі України за наступні роки:

Рік

Експорт товарів та послуг, млн. дол

Імпорт товарів та послуг, млн дол

2016

96,4

103,7

2015

7,0

70,7

2014

85,7

72,9

 

6. Завдання на контурні карті

21. Позначте на контурній карті основні форми рельєфу на території України (2 гірські системи, 4 височини, 4 низовини). Позначте та підпишіть найвищі точки гірських територій та рівнинної частини України.

ВАРІАНТ 8

 

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання 1 – 8 містять по чотири варіанти відповідей, з яких лише ОДНА правильна. Потрібно вибрати ОДНУ правильну, на вашу думку, відповідь і позначити її у бланку відповідей.

 

1. Позначте твердження, яке найбільш правильно відображає сутність поняття «літосфера»:


А верхній пухкий шар земної кори
Б тверда оболонка Землі без мантії

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В земна кора та мантія
Г земна кора та астеносфера


 

 2. На планах місцевості вирубаний ліс позначається:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

3. Сукупність островів у центральній та південно-західній частині Тихого океану - …


А Мікронезія

Б Полінезія

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 В Океанія

Г Індонезія


 

4. Основний чинник, під впливом якого формується клімат південних та східних окраїн Євразії …


А західні вітри                                     

Б Мусонні течії      

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В мусони                                   

 Г пасати


 

5. Регіон України, для якого характерні ґрунти: бурі, сіро-бурі, гірсько-лугові. Рослини: бук, ялиця, ялина, ялівець, сосна. Тварини: олень благородний, ведмідь бурий, глухар.


А Полісся

Б Поділля

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В Українські Карпати

Г Кримські гори


 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

6. Укажіть групу міст України, які завдяки лікувальним властивостям мінеральних джерел стали відомими курортами.


А Трускавець, Миргород, Моршин

Б Донецьк, Сімферополь, Умань

В Бердичів, Хмельник, Рівне

Г Житомир, Свалява, Суми


 

7. Укажіть тип земель, які мають найбільшу частку в структурі земельного фонду України?

А Землі житлової та промислової забудови

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Б Землі сільськогосподарського призначення

В Землі природно-заповідного фонду та рекреаційного призначення

Г Землі лісового і водного фондів

 

8. Укажіть країни, які, як і Україна, найбільшу долю електроенергії виробляють на ТЕС


А Канада, Норвегія, Бразилія

Б Ісландія, Швеція, Фінляндія

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В Росія, Китай, Польща

Г Китай, США, Франція


 


 

2. Завдання на визначення відповідності

У завданнях 9 – 12 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Потім відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

 

 

9. Встановіть відповідність між складовими атмосфери та їх властивостями:

1. Тропосфера

2. Стратосфера

3. Озоновий шар

4. Екзосфера

 

А зовнішня частина атмосфери планети

Б нижній шар атмосфери

В оберігає живі організми від ультрафіолетової радіації

Г повітряна оболонка планети

Д зростання температури повітря з висотою

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

10. Встановіть відповідність між течіями, які вказані буквами на контурній карті, та їх назвами.

1  Північно-Атлантична

2  Гольфстрім

3  Лабрадорська

4  Канарська

 

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антар_бук2

 

11. Встановіть відповідність між видами корисних копалин і формами рельєфу, де вони поширені:

1 Кам’яне вугілля

2  Буре вугілля

3  Нафта

4  Торф

А  Придніпровська  височина  

Б  Донецький кряж

В  Причорноморська низовина

Г  Придніпровська низовина

Д  Поліська низовина

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

12. Встановіть відповідність між факторами, що впливають на розміщення галузей господарства, і виробництвом певної продукції:

1. Сировинний

2. Енергетичний

3. Споживчий

4. Транспортний

 

А виробництво металевого алюмінію

Б виробництво електроніки 

В виробництво чорнової міді

Г виробництво кондитерських виробів

Д видобуток нафти

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

3. Завдання з вибором трьох правильних відповідей

Завдання 13 – 16 містять по сім варіантів відповідей, з яких лише ТРИ правильні. Потрібно вибрати ТРИ правильні, на вашу думку, відповіді і позначити їх у бланку відповідей.

13. Виберіть правильні твердження

1. Рівнини — це великі, відносно рівні ділянки земної поверхні з невеликими коливаннями висот.

2. Плоскогір’я називається рівнина з абсолютною висотою понад 1000 метрів.

3. Розрізняють два види рівнин: низовини, плоскогір’я.

4. Розрізняють три види рівнин: низовини, височини, плоскогір’я.

5. За походженням рівнини бувають природні та антропогенні.

6. Гори — це високо підняті над рівнинами, дуже розчленовані ділянки земної поверхні.

 

 

 

7. За висотою гори бувають двох типів: низькі та високі

 

14. Виберіть правильні твердження:

1. Течія Гольфстрім на територію Європи приносить додаткові опади та підвищення температури повітря.

2. Утворення сильних ураганів зумовлене великою різницею тисків та температур між повітряними масами.

3. Із просуванням вглиб материка кількість опадів буде збільшуватись.

4. Закономірно із просуванням вглиб материка континентальність клімату буде знижуватись

5. На формування клімату Азії в основному має вплив Тихий океан.

6. На формування клімату материка не впливає рельєф.

 

 

 

7. Континентальність клімату Євразії  зумовлюється значною протяжність материка з півночі на південь.

 

15. Який вплив матиме на природу схилів Українських Карпат будівництво гірськолижних трас і канатних доріг, що супроводжуватиметься вирубуванням лісу?

1. Зменшиться інтенсивність паводків.

2. Розпочнеться активна вулканічна діяльність.

3. Зросте загроза снігових лавин і селів.

4. Збільшиться кількість заболочених територій.

5. Прискориться розвиток ерозії та змив ґрунтів.

 

 

 

6. Збільшиться кількість опадів.

7. Активізуються зсуви, обвали.

 

16. Визначте шляхи оптимізації видової і територіальної структур комплексу машинобудування в Україні.

1. Забезпечувати пріоритетний розвиток важкого машинобудування.