Готуємося до ЗНО. Іван Котляревський. "Наталка Полтавка". Тести

Про матеріал

Готуємося до зовніншього незалежного оцінювання . Іван Котляревський. "Наталка Полтавка". Тести. Сподіваюся, що така форма узагальнення матеріалу допоможе учням швидко та якісно повторити вивчене з української літератури.

Перегляд файлу

Іван Котляревський. «Наталка Полтавка»

 

 1.              Яке з наведених тверджень є правильним?

А «Наталка Полтавка» - реалістична п’єса  Б  «Наталка Полтавка» - класична повість  В «Наталка Полтавка» - класична п’єса з елементами сентименталізму та романтизму  Г «Наталка Полтавка» - сентиментальна повість  Д «Наталка Полтавка» - історична п’єса

2. До Наталки сватається:

А Виборний  Б Тетерваковський   В Макогоненко  Г Петро  Д Микола

3. Хто говорить про Наталку?

«Золото не дівка!.. Кромі того, що красива, розумна, моторна і всякого діла дотепна, - яке у неї добре серце, як вона поважає матір свою; шанує всіх старших себе; яка трудяща, яка рукодільниця; себе і матір свою на світі держить».

А виборний   Б возний  В Тетерваковський  Г Микола  Д мати

4. Прізвище Виборного:

А Возний  Б Тетерваковський  В Макогоненко   Г Терпиловський          Д Віяловський

5. Матір Наталки звали:

А Василиною  Б Кайдашихою  В Марусею  Г Мотрею  Д Горпиною Терпелихою

6. Хто говорить про Виборного?

«Ти умієш увернутись – теє-то як його – хитро, мудро, недорогим коштом; коли ж що, то можна і брехнути для обману».

А Наталка  Б Петро  В Тетерваковський   Г Микола  Д мати

7. Який із засобів образної характеристики героїв у п’єсі «Наталка Полтавка» відсутній?

А самохарактеристика  Б авторська характеристика  В мова героя         Г ставлення героя   до інших  Д ставлення інших до героя

8. Прізвище возного:

А Виборний  Б Тетерваковський   В Макогоненко Г Терпиловський      Д Віяловський

9. Укажіть жанр твору «Наталка Полтавка» Івана Котляревського, визначений автором:

А опера   Б драма  В комедія  Г оперета  Д мелодрама

10. Укажіть літературний термін, який є «зайвим» у логічному ряду:

А опера  Б драма  В комедія  Г трагедія

11. Зав’язкою п’єси Івана Котляревського «Наталка Полтавка» є епізод, коли…

А Микола знайомиться з Петром  Б Наталка зустрічається з Петром      В виборний хвалить Наталку  Г Наталка обіцяє матері вийти заміж  Д возний освідчується Наталці в коханні

12. Епізод зустрічі Наталки з коханим є…

А експозицією Б зав’язкою В кульмінацією Г розв′язкою                          Д постпозицією

13. Укажіть літературний термін, який є «зайвим» у логічному ряду:

А зав’язка  Б розв′язка  В експозиція  Г композиція   Д кульмінація

14. Укажіть назву першого драматичного твору, написаного простонародною українською мовою:

А «Енеїда»  Б «Маруся»  В «Наталка Полтавка»  Г «Москаль-чарівник»

15. Написані дрібним кеглем зауваження драматурга для режисера й акторів називаються…

А описами  Б репліками  В ремарками  Г постпозицією                              Д експозицією

16. Укажіть, який конфлікт лежить в основі п’єси Івана Котляревського «Наталка Полтавка»:

А любовний  Б екологічний  В етико-психологічний  Г соціально-побутовий   Д громадянсько-політичний

17. Хто сказав про себе: «Сирота без роду, без племені, без талану і без приюту»?

А виборний  Б Микола   В Петро  Г Наталка

18. Кому сказані ці слова: «Ви пан, а я сирота; ви багатий, а я бідна»?

А писарю із Восьмачок  Б тахтаулівському дячку   В возному                Г виборному

19. Хто з героїв п’єси співає таку пісню?

          Всякому городу – нрав і права.

          Всяка імієть свій ум голова…

          Всякий, хто вище, той нижчого гне, -

          Дужий безсильного давить і жме…

А виборний  Б возний   В Петро  Г Микола

20. Хто з героїв п’єси «Наталка Полтавка» пропонує свої останні гроші засватаній дівчині?

А Петро  Б Микола  В возний  Г підканцелярист Скоробреха                      Д виборний

21. Про кого сказано: «Хитрий, як лисиця, і на всі сторони мотається, де не посій, там і уродиться, і уже де чорт не зможе, то пошли його – зараз докаже»?

А про Миколу  Б про Петра  В про возного  Г про виборного   Д про Терпила

22. Хто мав прізвище Макогоненко?

А виборний   Б возний  В Микола  Г Петро

23. Хто з героїв «Наталки Полтавки» сказав: «Хто живе чесно і годується трудами своїми, тому й кусок черствого хліба смачніший од м′якої булки, неправдою нажитої»?

А виборний  Б Микола  В Петро  Г Наталка   Д Терпелиха

24. Хто з героїв п’єси «Наталка Полтавка» пив, гуляв, а розвіявши добро, залишив дочку й жінку без кусня хліба?

А Микола  Б Макогоненко  В Терпило   Г Тетерваковський    Д Петро

25. Про яке місто розповідає Петро виборному у п’єсі «Наталка Полтавка»?

А Харків   Б Полтаву  В Почаїв  Г Чернігів  Д Петербург

26. Кому з відомих літературних персонажів належать ці слова: « Моє багатство єсть моє добре ім′я; через вас люди начнуть шептати про мене, а для дівки. Коли об ній люди шепчуть…»?

А Терпелисі  Б Марусі  В Ганні  Г Наталці   Д Насті

27. «Терпило й Терпелиха любили годованця свого, як рідного сина, та й було за що!» Про кого йдеться у  п’єсі «Наталка Полтавка»?

А про Миколу  Б про Петра   В про возного  Г про виборного Д про Павла

28. Скільки років тривала розлука між Наталкою і Петром у п’єсі «Наталка Полтавка»?

А 2  Б 3  В 4   Г 6  Д 8

29. Скільки дійових осіб є в драмі Івана Котляревського «Наталка Полтавка»?

А 4  Б 6   В 7  Г 8  Д 10

30. Скільки пісень співають герої драми «Наталка Полтавка» Івана Котляревського?

А 16  Б 18  В 20  Г 22  Д 26

31. Коли вперше була поставлена на сцені п’єса Івана Котляревського «Наталка Полтавка»?

А 1819   Б 1822  В 1838  Г 1842  Д 1861

32. На сцені якого театру вперше була поставлена «Наталка Полтавка» Івана Котляревського?

А  у Харкові  Б у Немирові  В у Львові  Г у Києві  Д у Полтаві

32. Що, на думку возного, не є «поміхою по вступленію в законний брак»?

А старість  Б бідність  В освіченість  Г пияцтво

 33. Хто із «женихів» Наталки був підканцеляристом у суді?

А Восьмачок  Б Скоробреха  В Тахтауловський дячок  Г Пан Щипавка.

 34. Як Наталка охарактеризувала своє бідне життя, висловлюючись виборному?

А «Як горох при дорозі...хто не схоче, той не вскубне»  Б «Ніхто не віда, як хто обіда»  В «Щи миле, то і те запостиле»  Г «Багатство дме, а нещастя гне».

 35. Хто з героїв є виконавцем пісні «Гомін, гомін, по діброві»?

А Микола  Б Петро  В Наталка  Г Виборний

 36. Виборний постійно застерігає Наталку...

А Від лихої слави про неї на селі  Б Того, що вона може умерти сідою панною  В Необдуманого рішення щодо служби її в церкві  Г Її прагнення зустрітися з Петром

 37. Відмовляючи у залицянні «многим женихам», Наталка підно­сила їм...

А обгорілого глека  Б обтріпану хустку  В солоного хліба  Г печеного кабака

 38. Що, на думку виборного, є «од бога гріх, а од людей сором»?

А пияцтво  Б крадіжка  В брехня  Г знущання над бідними

39. Горпина Терпелиха повсякчас дорікає своїй дочці...

А за лінь  Б невміння вести домашнє господарство  В непокірність  Г за її прагнення вирушити на пошуки Петра

40. Кому з героїв твору належить думка, що Наталці потрібно чоловіка, який «умів хліб робити і щоб жінку свою з матір’ю годував і зодягав»?

А Миколі  Б Петру  В возному Г виборному

 41. Пісня, яку виконав виборний, звертаючи увагу на те, що возно­му необхідно вже одружуватися.

А «Ой під вишнею, під черешнею»  Б «У сусіда хата біла»  В «Всякому городу нрав і права»  Г «Дід рудий, баба руда»

 42. Прислів’я, яке використав возний у власній мові стосовно вір­ності Полтавки в очікуванні Петра?

А «Лучче синиця в жмені, як журавель в небі»  Б «Лучче живий хорунжий, як мертвий сотник»  В «Куди серце летить, туди й око глядить»    Г «Силою не буть милою»

43. П’єса «Наталка Полтавка» І. Котляревського має такі композиційні особливості

А  поділ дії на яви, розлогі пейзажі, ремарки російською мовою

Б  нумерація яв і пісень, розгортання подій у двох селах, діалоги

В  розгортання подій в одному селі, монологи, детальні описи інтер’єру

Г  дві дії, дев’ять яв, ремарки, розгортання подій упродовж чотирьох років

Д  дві дії, кульмінація в кінці твору, виконання героями пісень

44. Установіть відповідність («Наталка Полтавка» І. Котляревського)

Дійова особа                                                      Репліка

1  Петро          А  Так і я з чорноморцями буду тетерю їсти, горілку

                         пити.

2  Микола       Б  Нема у мене ні родичів, ні знакомих.

3  возний         В  Ти умієш увернутись – теє-то як його - хитро, мудро.

4  виборний    Г  Стара Терпилиха не зсунулась іще з глузду, щоб вам

                           одказати.

                         Д  Моє все багатство єсть моє  добре ім’я.

45. Установіть відповідність («Наталка Полтавка» І.Котляревського)

Дійова особа                                                      Дія у творі

1  возний         А допомагає за винагороду владнати «сердечне діло» 

2  виборний    Б  просить Терпилиху благословить молодих

3  Микола       В  розповідає про театр

4  Петро          Г  співає пісню «Віють вітри, віють буйні»

                         Д  збирається податися на Тамань до козаків

46. Хто вперше назвав Наталку Полтавкою?

А виборний  Б Петро  В Микола  Г возний

47. Упродовж якого часу відбуваються події  твору Івана Котляревського «Наталка Полтавка»?

А одного року  Б одного тижня  В одного місяця  Г однієї доби

48. Хто з українських драматургів назвав пєсу «Наталка Полтавка» «праматірю українського народного театру»?

А М. Старицький  Б М. Кропивницький  В І. Карпенко-Карий  Г Лесь Курбас  Д М. Куліш

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.7
Оригінальність викладу
4.3
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Лисова Нина
  Досконало! Величезне дякую!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Кузьмич Людмила Володимирівна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Середа Вікторія Анатоліївна
  Дякую, дуже гарний матеріал!
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
6 березня 2018
Переглядів
24124
Оцінка розробки
4.7 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку