Готуємося до ЗНО. Григорій Квітка-Основ′яненко."Маруся". Тести

Про матеріал

Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання в 11 класі. Григорій Квітка-Основ′яненко."Маруся". Тести. Сподіваюся, що цей матеріал допоможе учням швидко та якісно повторити вивчене.

Перегляд файлу

Григорій Квітка-Основ′яненко. «Маруся»

 

 1.              Твір «Маруся» Г. Квітки-Основ′яненка має ознаки…

А реалізму  Б класицизму  В романтизму  Г орнаменталізму                                Д сентименталізму

2. Зав’язкою твору «Маруся» Г. Квітки-Основ′яненка є…

А хвороба Марусі  Б народження Марусі  В одруження Наума Дрота                   Г сватання Василя до Марусі  Д знайомство Марусі з Василем

3. Герой твору Г. Квітки-Основ′яненка «Маруся» Василь після смерті коханої стає…

А ченцем   Б лікарем  В кріпаком  Г військовим  Д мандрівником

4. Розв′язкою твору Г. Квітки-Основ′яненка «Маруся» є…

А смерть Василя   Б смерть Марусі  В сватання Василя до Марусі                    Г відмова Наума видати дочку заміж  Д одруження Василя з Марусею

5. Укажіть засіб образної характеристики, якого немає в драматичних творах:

А мова героя  Б самохарактеристика  В авторська характеристика                  Г ставлення до інших героїв  Д характеристика інших героїв

6. Який вислів найкраще характеризує Г. Квітку-Основ′яненка?

А «основоположник української л-ри»  Б «основоположник художньої прози в новій українській л-рі»   В «видатний сміхотворець української л-ри»               Г «зачинатель нової української л-ри»  Д «видатний філософ»

7. Справжнє прізвище письменника:

А Основ′яненко  Б Рудченко  В Шевченко  Г Квітка  Д Григоренко

8. Свою героїню повісті «Маруся» Г. Квітка-Основ′яненко порівнював...

А 3 Лаурою  Б Джульєттою  В Афродітою  Г Венерою

9. Знайдіть зайве.

У свої творах Квітка-Основ′яненко утверджував:

А працьовитість  Б доброчесність  В щирість  Г вірність  Д патріотизм

10. Особливістю композиції повісті «Маруся» є:

А відсутність кульмінації  Б поділ твору на окремі частини В затягнута експозиція   Г використання різних тропів  Д несподівана розв′язка

11. Які філософські думки висловлює Квітка-Основ′яненко у вступі до повісті «Маруся»?

А людина в цьому світі тимчасовий гість   Б про триєдність світу  В ідею «сродної праці»  Г про людську самотність  Д нічого в житті не буває вдруге

12. Який народний звичай не описаний в повісті «Маруся»?

А сватання  Б весілля  В хрестини   Г похорон

13. Про кого з героїв «Марусі» сказано:

«То був шутливий, жартівливий, на вигадки, на приклади – поперед усіх: тільки його й чутим, від нього весь регіт іде; тепер же тобі хоч би півслова промовив: голову посупив, руки поклав під стіл і ні до кого нічичирк…»

А про сотника Забрьоху  Б про Марусю  В про Наума  Г про Василя

14. Який герой випадає з логічного ряду?

А сотник Забрьоха   Б Маруся  В Наум  Г отець Венедикт  Д Настя

15. Коханий героїні твору Г. Квітки-Основ′яненка «Маруся» — сирота, бідний парубок, який працював у місті...

А шевцем  Б свитником  В кравцем  Г ковалем

16. Повість «Маруся» має яскраво виражений … характер:

А історичний  Б публіцистичний  В дидактичний   Г фольклорний                  Д сатиричний

17. Про кого з героїв Г. Квітки-Основ′яненка сказано?

«На вулицю і не кажи, щоб коли з подругами пішла. …Було, і других дівчат відводить, та аж плаче, та просить: «Будьте ласкаві, сестрички, голубочки, не ходіте на теє прокляте зборище!..»

А про сотника Забрьоху  Б про Марусю   В про Наума  Г про Василя                 Д про Настю

18. Про кого з героїв Г Квітки-Основ′яненка сказано: «Висока, прямесенька, як стрілочка, чорнявенька, очиці, як тернові ягідки, брівоньки, як на шнурочку…»?

А про Настю  Б про Марусю   В про Явдоху  Г про Оксану

19. Який художній прийом ужито в характеристиці Марусі: «…веселенька, як весіння зіронька»?

А антитеза  Б порівняння   В метафора  Г гіпербола

20. Приступаючи до написання повісті «Маруся», Г. Квітка-Основ′яненко ставив собі на мету:

А подати етнографічно-достовірні деталі опису побуту, звичаїв, обрядів

Б довести спроможність української мови виявити найтонші порухи душі

В змалювати трагедію нещасливого кохання Марусі та Василя

Г заперечити бурлескно-травестійну традицію

21. Укажіть назву населеного пункту, де народився Г. Квітка-Основ′яненко:

А м. Харків  Б с. Основа на Харківщині   В м. Полтава Г с. Чорнухи на Полтавщині

22. Визначте тему твору «Маруся»:

А емансипація жінки  Б кохання зі щасливим завершенням – весіллям героїв   В соціально нерівне кохання  Г трагічне кохання  Д розповідь про звичайну сільську дівчину, що знайшла своє щастя в самоосвіті та служінні громаді

23. Укажіть жанр фольклору, який Г. Квітка-Основ′яненко використав під час змалювання обряду поховання Марусі:

А дума  Б балада  В історична пісня  Г голосіння  Д легенда

24. Установіть відповідність між фрагментом твору  Г. Квітки-Основ′яненка і художньо-виражальними засобами, використаними в ньому:

1. Маруся «невесела, мов у воду опущена»         А епітет

2. «Марусенько, моя лебідочко,                            Б фразеологізм

     зіронько моя, рибочко, перепілочко!»             В зменш.-пестл. слова

3. «Ось рідесенький туманець

      пав на річечку»                                                  Г метафора, зменш.- 

                                                                                  пестл. слова

4. «Казав пан, кожух дам, та слово його              Д порівняння

      тепле»            

5. «Аж ось прийшла до неї бабуся, така

      старенька…»                                                     

25. Розмістіть сюжетні компоненти твору «Маруся» в порядку їх розміщення у творі.

А смерть Василя

Б сватання Василя до Марусі

В Розмова Василя з Наумом Дротом щодо одруження

Г хвороба Марусі

Д Василь на заробітках

26. Хто з українських письменників вважав Г. Квітку-Основ′яненка засновником нової української прози?

А Шевченко   Б Франко  В Нечуй-Левицький  Г Сковорода  Д Леся Українка

27. Церковне свято, яке згадується у повісті.

А Вербна неділя  Б Великдень  В Пречиста  Г Спас

28.  Кого автор «Марусі» так характеризує: «На вигадки, на при­кладки - поперед усіх... тільки його й чути, від нього весь ре­гіт іде»?

А Василя Б Наума Дрота  В Левка Цьомкала  Г Купця-залізняка

29. Що, на думку літературознавців, є певною вадою сентименталізму?

А наближення літератури до реалізму  Б поєднання сентименталізму з реалізмом  В розчулений тон, присутній у розповідних творах  Г ідеалізування патріархального в житті, надмірна чуттєвість   Д переважно трагічний фінал сентиментальних творів

30. Визначте жанр твору «Маруся»:

А сатирична повість  Б соціально-побутова повість  В сентиментально-реалістична повість   Г соціально-психологічна повість

31. Григорій Квітка-Основ′яненко вводить у текст «Марусі» ліричні відступи, щоб...

А наблизити епічний твір до ліричного  Б розпочати нову сюжетну лінію  В дати портретну характеристику героям  Г виявити своє ставлення до героїв, створити певний настрій у творі   Д зробити повість масштабнішою

32. Про що Григорій Квітка-Основ′яненко писав, висловлюючи свою переконливу позицію: «рухається і буде жити», «її не зітруть з лиця землі», «вона подужає противників і гонителів»?

А про Україну  Б про поезію  В про українську мову і літературу   Г про сатиру

33. Хто сказав про Григорія Квітку-Основ′яненка такі слова?

...Тебе люди поважають, -

Добрий голос маєш,

Співай же, мій голубе...

Утни, батьку, щоб нехотя

На весь світ почули...

А Іван Котляревський  Б Маркіян Шашкевич  В Євген Гребінка  Г Тарас Шевченко   Д  Микола Костомаров

34. Що в повісті Григорія Квітки-Основ′яненка «Маруся» відтворено реалістично?

А життя сім′ї Наума Дрота  Б знайомство Марусі та Василя                           В сватання Г солдатчина  Д смерть Марусі

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
3.5
Відповідність темі
4.5
Загальна:
4.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. DFDL Taras
  Загальна:
  3.0
  Структурованість
  3.0
  Оригінальність викладу
  2.0
  Відповідність темі
  4.0
 2. Юшинова Олена Олександрівна
  Мій син ще у 9 класі, ваші тести допомогли мені,як мамі, перевірити його знання з цієї теми.Дуже вам вдячна за вашу кропітку роботу. Сподівюсь, що далі також будуть подібні тести до йншіх творів.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
7 березня 2018
Переглядів
11386
Оцінка розробки
4.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку