Гра "Математична нотка"

Про матеріал
Математична гра на урок математики. Мета: поглибити та узагальнити знання учнів з вивчених тем, виявити вміння застосовувати набуті знання на практиці. Розвинути через гру інтерес до математики, логічне мислення, кмітливість.
Перегляд файлу

Математична нотка

 

Мета: Поглибити та узагальнити знання учнів з вивчених тем, виявити вміння застосовувати набуті знання на практиці. Розвинути через гру інтерес до математики, логічне мислення, кмітливість. Виховувати цілеспрямованість, упевненість у собі, вміння і навички розмірковувати. Виховувати в учнів свідоме відношення до набуття знань, які допомагають перемогти.

 

Форма проведення: гра.

 

Місце проведення: класна кімната.

 

Учасники: учні 7-го класу.

 

Засоби: цікаві завдання, завдання на повторення, ребуси.

 

Обладнання: плакат із зображенням категорій та ноток, фішки з балами, секундомір, картки з ребусами та цікавими задачами.

 

Правила гри:

У відбірковому турі бере участь весь клас. Ведучий задає цікаві питання, за правильну відповідь учень отримує фішку. Після того, як всі питання будуть задані, учнями підраховується кількість отриманих фішок. У наступний тур виходять лише три учні з найбільшою кількістю фішок. Якщо в учнів однакова кількість фішок, їм задаються додаткові питання.

 

У наступному турі перевіряються знання учнів з алгебри. Тобто у другому турі за аналогією з грою „ Вгадай мелодію” є чотири категорії. Кожна категорія складається з 4 ноток. Номер нотки, відкритої учнем, відповідає кількості балів, які він отримає при правильній відповіді. На обдумування відповіді учасник має 40 сек. Якщо учень невірно відповів на запитання, то він вибуває з гри на 2 нотки.

 

         У третьому турі правила гри такі ж самі як і в другому, тільки в цьому турі перевіряються знання учнів ще і з геометрії.

 

         У 4 турі приймають участь 2 учасника, які набрали найбільшу кількість балів у двох попередніх турах. Завдання учнів у цьому турі полягає в тому, щоб правильно здогадатися і назвати теорему, твердження, аксіому або означення, яке буде зашифроване у підказці ведучого. Вислухавши підказку, учні ведуть торги: хто із кількох слів назве правильну відповідь. Максимальна кількість слів, з якої починаються торги – 7, мінімальна – 3. Починає торги учень, який має більшу кількість балів. Правильна відповідь – 1 бал. Якщо учень, який у торгах отримав право відповідати, дав неправильну відповідь, то бал переходить до суперника. Перемагає той, хто першим отримає 3 бали.

 

         Всі інші учні класу, які не пройшли до другого туру, отримують цікаві завдання і розв’язують їх на місцях на протязі гри. По закінченню гри вони зачитують відповіді, які отримали.

 

В І Д Б І Р К О В И Й          Т У Р

 

   1. В кожному  з 4-х кутків кімнати сидить кішка . Напроти кожної з цих кішок сидить 3 кішки. Скільки в кімнаті кішок ? (Відповідь: 4 кішки )

 

  2. В клітці знаходиться 3 кролика . Три дівчинки попросили дать ім по одному кролику.  Прохання дівчаток було виконано , кожній з них дали кролика . Й все ж в клітці залишився один кролик .Як так могло статися? ( Відповідь : одній дівчинці віддали кролика з кліткою )

 

 3. 2 батька і 2 сина розділили між собою 3 апельсина так , що кожному дісталося по одному апельсину , Як це могло статися ? ( Відповідь : всього було 3 чоловіка : син ,

батько і дід )

 

  4.  У батька 6 синів . Кожен син має сестру . Скільки всього дітей у цього батька ? (Відповідь: 7 )

 

  5.  Летіла стая качок . Одна попереду і дві ззаду , одна ззаду і дві попереду , одна між двома і три в ряд . Скільки летіло качок ? (Відповідь : 3 )

 

  6. Скільки отримаємо десятків , якщо два десятки помножити на два десятки ?

( Відповідь : 40 десятків )

 

  7. Який знак треба поставити між 0 та 1 , щоб отримати число , більше 0 , але менше 1 ? (Відповідь: кому )

 

  8. Скільки граней має  не підструганий шестигранний  олівець ? (Відповідь : 8 )

 

  9. Кавун коштує 3 гривні і ще пів – кавуна . Скільки коштує кавун ?(Відповідь :  6 грв.)

 

  10.  Котра зараз година , якщо та частина доби яка залишилася в 2 рази більша тієї що пройшла ?(Відповідь : 8 годин )

 

  11.  Яке число ділиться на всі числа ( без остачі ) ? ( Відповідь : 0 )

 

  12.  Половина числа 12 виявилася рівною 7 . Як це могло статися ?(Відповідь: Запишіть 12 римськими цифрами і проведіть риску  ХΙΙ  ).

 

  13. Дві колгоспниці шли в місто і зустріли по дорозі ще п`ять колгоспниць . Скільки всього колгоспниць йшли в місто ?(Відповідь : 2 )

 

  14. Горіло 5 свічок . Дві з них потушили . Скільки свічок  залишилось ?(Відповідь : 2 )

 

  15. Що дорожче : кілограм десятикопієчних монет чи вів кілограма двадцяти копієчних?

(Відповідь: кілограм метала завжди дорожче чим півкілограма тож самого металу ) .

 

   16. Летіла зграя качок. Всього 5. Одну убили. Скільки залишилося? ( Відповідь: 1 інші полетіли)

 

   17. Кут в 1° розглядають в лупу , яка дає чотирьохкратне збільшення . Якої величини буде кут ?(Відповідь  1°  )

 

   18. У якому трикутнику висоти перетинаються в одній з його вершин ?(Відповідь : у прямокутнику )

 

Д О Д А Т К О В І       П И Т А Н Н Я

 

   1. На уроці фізкультури учні вистроїлися в лінію на відстані 1 метр один від одного . Вся  лінія розтяглась на 25 м . Скільки всього учнів ?(Відповідь : 26 )

 

   2. В майстерні по пошиву одягу від куска сукна в 200м щодня начинаючи с 1 березня відрізали по 20 м . Коли буде  відрізано останній кусок ?(Відповідь : 9 березня )

 

   3. Два хлопчики зустрілися у вагоні потягу.

— Я завжди їду в п'ятому вагоні від хвоста потягу. — сказав Вітя.

— А я — у п'ятому від голови, — заявив Сергій.

Скільки вагонів було в потязі?    (Відповідь:9 вагонів.)

 

   4. У Великобританії користуються попитом будинки з привидами. Будинок з привидами на 25 % дорожчий від такого самого будинку без привидів. А на скільки відсотків будинок без привидів дешевший від будинку з привидами?   (Відповідь: На 20 %.)

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙ  Т У Р

 

Категорія 1             Означення

 

Дати означення математичних понять:

 

 ♪ 1  Рівняння – це рівність , яка містить невідомі числа , позначені буквами .

 

 ♪2  Лінійне рівняння – це рівняння  виду а х = в  де а і в –дані числа.

 

 ♪3   Тотожно рівні  вирази – 2 вирази відповідні числові значення яких рівні при будь –яких значеннях  змінних .

 

 ♪ 4   Многочлен – сума кількох одночленів .

 

Категорія 2              Знайди спільне

 

В цій категорії треба розкласти на множники.

 

♪1  ар²- ах² =а(р² -х² ) =а (р-х)(р+х )

 

♪2  2- 8а² =2( 1 – 4 а² ) = 2( 1-2 а )( 1 + 2 а )

 

♪3  5а- 5а³ = 5а(1-а² )= 5а( 1-а )(1+а )

 

♪4  18с²х – 2х = 2х(9с² - 1 )

 

Категорія 3                    Розкажи формулу

 

В цій категорії треба сформулювати формулу

 

 ♪1  (а-в )²= а²- 2ав + в² - квадрат різниці двох чисел дорівнює квадрату першого числа відняти подвоєний добуток першого на друге додати квадрат другого числа

 

 ♪2  (а+ в)² =а²+ 2ав + в²- Квадрат суми двох чисел дорівнює квадрату першого числа плюс подвоєний добуток першого на друге плюс квадрат другого числа

 

 ♪3   а³- в³= (а-в)( а² + ав + в² )- різниця кубів 2-х виразів = добутку різниці цих виразів і неповного квадрата їх суми .

 

 ♪4   а³ + в³ =(а+в )(а²- ав + в²) -  сума кубів 2-х виразів = добутку суми цих виразів і неповного квадрата їх різниці .

 

 

 

Категорія 4                     Сюрприз

 

В цій категорії учнів чекає  сюрприз. Цікаві задачки

 

 ♪1    Дана невірна рівність ХΙ +Ι =Х   Як зробити цю рівність правильною нічого в ньому не змінюючи ? (Відповідь : Перевернути рівність вверх  ногами і все стане на свої місця  Х=Ι+ ΙХ)

 

 ♪2   Число 666 потрібно збільшити в півтора рази , не виконуючи над цими числами ніяких арифметичних дій. Як це зробити ? (Відповідь: Аркуш паперу , на якому написано число 666 ,слід повернути на 180°(щоб низ став верхом ). Отримаємо число 999.)

 

♪3 Яке число повинно бути в пустій клітинці ?  (Відповідь:10 так як перший стовпчик множимо на 2, щоб отримати третій, а третій множимо на 2 щоб отримати другий.)

 

3

12

6

4

16

8

5

20

?

  

 

 ♪4    Яке число повинно бути в пустій клітинці ? (Відповідь: 81 тому що в ніжній клітинки вписані квадрати верхніх чисел.)

 

3

5

7

9

9

25

49

 

 

 

 

 

ІІІ  Т У Р

 

Категорія 1 .               Означення

 

В цій категорії треба дати означення геометричних понять.

 

 ♪1    Трикутник –називається фігура яка складається з 3-х точок що не лежать на одній прямій ,і 3-х відрізків які попарно сполучають ці точки

 

 ♪2     Суміжні кути-це 2 кути в яких одна сторона спільна , а інші сторони цих кутів є доповняльними пів прямими.

 

 ♪3    Перпендикулярні прями -2 прямі які перетинаються під прямим кутом.

 

 ♪4    Рівнобедрений трикутник –це трикутник у якого 2 сторони рівні .

 

 

 

Категорія 2             Перевертиши

 

В цій категорії потрібно назвати теорему обернену даній.

 

 ♪1   У рівнобедреного трикутника кути при основі рівні. Відповідь : обернена теорема : Якщо в трикутнику 2 кути рівні то він рівнобедрений.

 

 ♪2   Вертикальні кути рівні . Відповідь : не існує оберненої

 

 ♪3   Якщо один із суміжних кутів тупий то другий гострий . Відповідь : обернена : Якщо один із суміжних кутів гострий то другий тупий.

 

 ♪4   Якщо трикутник рівносторонній , то в нього всі кути рівні . Відповідь : Якщо у трикутнику всі кути рівні то він рівносторонній.

 

Категорія 3          Властивості

 

Гра із паличками.

 

 ♪1     До розкладених п’яти паличок покласти ще п’ять, щоб вийшло три.

 

Відповідь:

                     

 

 

 ♪2    Від даних п’яти квадратів відніміть три палички, щоб залишилось три таких самих квадрата.

 

 

Відповідь:

 

                                            

    

 ♪3    Числова рівність невірна. Яку паличку треба перекласти, щоб стала вірна?

 

 

Відповідь:

 

♪4    Числова рівність невірна. Яку паличку треба перекласти, щоб стала вірна?

 

 

Відповідь: 

 

Категорія  4       Цікавинка

 

  В цій категорії цікаві задачі

 

Намалюйте фігуру не одриваючи олівець від аркушу і не проводячи двічі одну ту саму лінію.

 

 ♪1                                    

 

 

♪2                                

 

 

♪3                                       

 

 

 ♪4                                

 

                       

                                                ІV     Т У Р

 

В цьому турі учні прослухували підказку, ведуть торги, хто з скільки  слів назве теорему. Стартова ціна 7 слів.

 

 ♪1   Підказка. Сформулюйте теорему , в якій один відрізок володіє одразу трьома властивостями.

 

                    1               2                  3                 4              5          6        7

 

Відповідь: У рівнобедреного трикутника медіана проведена до основи  є його бісектрисою і висотою

 

 ♪2 Підказка :  Сформулюйте правило множення многочленів.

 

                      1             2                 3            4        5               6              7

 

Відповідь : Щоб помножити многочлен на многочлен потрібно кожний член першого многочлена помножити на кожен член другого  многочлена і отримані добутки додати .

 

 ♪3  Підказка : Ця теорема про кути і трикутник.

 

                        1       2             3                   4                 5         6           7

Відповідь : Сума кутів довільного трикутника дорівнює сто вісімдесяти градусів.

 

 

♪4   У цій теоремі мова ще про такий  ∆ у якого є дві пари рівних елементів .

 

                     1             2              3    4      5       6         7

 

Відповідь : У рівнобедреного ∆ кути при основі рівні.

 

 

♪ 5  Підказка : Це основна властивість рівняння.

 

 

                        1               2           3            4          5             6    7  

 

Відповідь : будь-який член рівняння можна перенести з однієї частини рівняння в іншу змінивши його знак на протилежний.

 

 

 

 

1