17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Гра як засіб підвищення ефективності уроків української мови в початкових класах

Про матеріал
Цікаві ігри, які доцільно використати при вивченні курсу української мови у 2 класі та досягти кращих результатів у роботі з дітьми.
Перегляд файлу

Опорний  заклад  « Решетилівський  ліцей  імені  І. Л.  Олійника»

Решетилівської    міської  ради

Полтавської   області

 

 

 

 

 

Гра  як    засіб   підвищення    ефективності   уроків

української    мови    в   початкових   класах

 

 

 

 

 

 

Бодня   Любов   Миколаївна,

  учитель  початкових  класів,

               учитель – методист.

 

 

 

 

  2019  р.

 

Одним із основних завдань курсу української мови в початковій школі є формування мовної компетентності молодшого школяра, яка передбачає засвоєння учнями доступного і необхідного обсягу знань про мовні одиниці і явища, формування здатності застосовувати мовні засоби у власному мовленні відповідно до орфоепічних,  лексичних, граматичних, орфографічних, синтаксичних, стилістичних норм літературної мови.

Враховуючи завдання та основну  мету навчання, кожен урок повинен мати комунікативну спрямованість. Крім того, він має бути особистісно зорієнтованим, де кожен учень – учасник навчального процесу, суб’єкт, а не об’єкт, на якого спрямовані навчальні дії вчителя.

Ефективність уроків залежить не лише від розуміння вчителем поставлених завдань, але й від уміння так організувати навчання, щоб дітям було цікаво, щоб на кожному уроці забезпечувалася їхня пізнавальна активність.

Працюючи над проблемою «Підвищення ефективності уроку як основної форми організації навчально-виховного процесу», для підвищення ефективності уроків української мови використовую ігрові методи та прийоми навчання, які супроводжуються різноманітним унаочненням.

Ігри пробуджують у моїх учнів вогник допитливості і цікавості. Вони дають можливість у захоплюючій формі розвивати, збагачувати мову дітей, поглиблювати знання, закріплювати вивчений матеріал.

Вважаю, що ігри  допоможуть учителям початкових класів пожвавити освітній процес на уроках української мови та зробити його цікавим.

Без гри немає і не може бути повноцінного дитячого розвитку. Гра – це величезне світло, через яке в духовний світ дитини вливається життєдайний потік уявлень, понять про навколишній світ.

                         В.О. Сухомлинський

Основною формою організації навчальної діяльності молодших школярів традиційно залишається урок.

 Які ж цілі сучасного уроку української мови?

Цілі сучасного уроку української мови в початкових класах випливають із головних завдань початкового етапу навчання української мови, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти, а саме:

 • вироблення в учнів мотивації навчання рідної мови;
 • формування комунікативних умінь;
 • гармонійний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності – слухання, говоріння, читання і письма;
 • ознайомлення з найважливішими функціональними складовими мовної системи за принципом «від загального до часткового»;
 • загальний розвиток особистості – інтелектуальний, моральний, вольовий.

Враховуючи завдання та основну мету навчання – формувати комунікативну компетентність учнів, кожен урок повинен мати комунікативну спрямованість. На уроках української мови в 2 класі основна увага приділяється практичним аспектам:

 • роботі над значенням слова і кількісному нарощуванню словникового запасу другокласників;
 • збагаченню мовлення різними граматичними формами;
 • умінню аналізувати, оцінювати власну мовленнєву творчість, удосконалювати її.

Ефективність уроку значною мірою залежить від ретельної підготовки його вчителем, від уміння організувати навчання, щоб дітям було цікаво, щоб на кожному уроці забезпечувалась їхня пізнавальна активність. Зважаючи на психологічні особливості другокласників, - найефективнішим у навчанні української мови є використання ігрових прийомів та методів навчання.

Чому гра так подобається дітям?

Тому, що вона дарує їм радість і захоплення, пробуджує у душі кожного з них добрі почуття, роздмухує вогник дитячої думки і творчості. Вона дає змогу привернути увагу й тривалий час підтримувати інтерес до тих важливих і складних завдань, на яких у звичайних умовах зосередити увагу не завжди вдається. У цьому виді діяльності дитина спостерігає, порівнює, зіставляє, класифікує предмети, проводить доступний їй аналіз і синтез, узагальнює.

Вважаю, що ігрова діяльність – ефективний засіб підвищення якості уроків української мови. Але добре треба пам’ятати кожному вчителю, що гра на уроці має бути чітко організована і цілеспрямована. Використовуючи ігрові ситуації на уроках мови, слід дотримуватись таких вимог:

 • ігрове завдання має збігатися за змістом з навчальним ( ігровою є тільки форма його постановки); 
 • за змістом гра повинна відповідати дидактичній меті уроку;
 • бути посильною для кожного учня;
 • мати простий спосіб виготовлення і використання дидактичного матеріалу;
 • правила гри зрозумілі і чітко сформульовані;
 • підсумок – чіткий і справедливий;
 • залучати до гри треба всіх учнів.

Гра сприяє розвитку пам’яті, уваги, спостережливості, мислення, збагаченню словникового запасу. Особливо  повно виявляються у ній здібності і можливості дитини, мовний матеріал засвоюється непомітно і значно краще, ніж під час використання тільки одних вправ.

Гра – це і навчання, і праця, і серйозна форма виховання. Тому під час організації будь-якої ігрової діяльності дітей на уроках української мови вчителю необхідно добре знати та зважено врахувати, як вихований потенціал гри, так і доцільність її використання, відповідно до навчального матеріалу уроку та вікових особливостей учнів.

Граючи, дитина спостерігає об’єкт та явища, порівнює їх, виявляє зв'язок між ними, міркує, розвиває вміння узагальнювати, аналізувати, абстрагувати; розвиває увагу, пам'ять, мислення; виробляє звичку зосереджуватися, працювати творчо, самостійно, натхненно.

Ігрове навчання не тільки допомагає створенню необхідної атмосфери уроку, а й знімає внутрішню скутість, сприяє соціалізації дітей, виховує в них почуття толерантності, розвиває навички спілкування та регуляції спільної діяльності. У грі дитина може виявити себе, самовиразитись і самоствердитися.

Педагогічна теорія пропонує сьогодні багато способів навчання, якими може користуватися учитель початкових класів на уроках української мови, щоб досягти кращих результатів у своїй роботі. У практичній діяльності на уроках української мови намагаюся успішно формувати й розвивати мовну компетентність учнів, добираючи ефективні методи, засоби, технології для засвоєння мовних знань, які спонукають дітей до самостійного пошуку шляхів розв’язання мовних завдань, здісненню висновків щодо виучуваного мовного явища, формулюванню правил; забезпечують міцні знання, здатність відтворювати і застосовувати їх у мовленнєвій практиці.

Пропоную цікаві ігри, які доцільно використати при вивченні курсу української мови у 2 класі та досягти кращих результатів у роботі з дітьми.

 

 

 

Мовні ігри на уроках  української мови  у 2 класі

Тема. Звуки і букви

Гра «Полічи склади»

 

Зміст гри. Учитель називає слова, а учні на пальцях показують, скільки складів у слові.

Висока, берег, дорога, малий, радісно, молоко, мир, орел, поле, сім, перо, Оля, сир, вода, суп, машина, нора, Марина, тато, ліс, береза, картина.

 

Гра «Долоньки»

Зміст гри. Учитель називає слова, а учні склади рахують, плескаючи у долоньки скільки разів, скільки у слові складів.

Мама, бабуся, сіль, море, небо, широке, телевізор, кіт, дитина, телефон, зима, середа, Марія, дерево, рука, тінь, сіль, голова, часник.

 

Гра «Звук і буква»

Зміст гри. Учитель чітко вимовляє звук, а учень – називає відповідну букву.

Наприклад:  [б] – «бе»

[в] – «ве»

[ж] – «же»

[д] – «де»

[н] – «ен»

[р] – «ер»

 

Гра «Наголошений склад»                                     Зміст гри. Учитель називає слова, а учні показують на пальцях, який склад наголошений. Важливо не тільки швидко, а й правильно виконати завдання.

Лінійка (2), сокіл (1), лимон (2), берег (1), доріжка (2), намисто (2), дружба (1), метро (2), доброта (3), лелека (2), печиво (1), цукерка (2), ожина (2), український (3).

 

Гра «Полювання»

Зміст гри. Учитель читає вірш, а учні сплеском у долоньки позначають слово зі звуком [ф].

Фіолетовий фломастер

Фарбувати квіти майстер.

Фіолетові фіалки

Фарбував він для Наталки.

                                  Ганна Чубач

 

Гра «Злови слово»

Зміст гри. Учитель називає слова, а учні оплесками в долоні ловлять слова із подовженими приголосними звуками.

Дерево, життя, читання, письмо, клас, завдання, малювання, стіл, вітання, зілля, пір’я, бажання, вугілля, земля, падіння, місяць, Алла, Надя, насіння, пісок, знання, сніжинка, приладдя, калина, взуття.

 

 

Гра «Розшифруй слово»

Зміст гри. Клас ділиться на дві команди. Кожна команда одержує картку із словами, у яких склади переставлені місцями. Дітям треба відновити правильний порядок складів у словах.

Перемагає той, хто краще виконає завдання.

Ло – мо – ко               ди – са – ти

ко – ва – ро                 ни – мо – ли

ши – ма – на               ли – ця – си

ня – ко – ше                ба – ся – бу

на – ро – во                 та – лі – ки

 

Гра «Склади слово»

Зміст гри. Учитель називає слова, а учні мають скласти з них нове слово таким чином: узяти з першого слова – перший звук, з другого слова – другий звук, з третього слова – третій звук і т.д.

Виграє той, хто першим складе слово і правильно прочитає його.

 1. Лава, лин, бамбук, молодий, батон.

                                                        (Лимон.)

 1. Мама, син, сир.                        (Мир.)
 2. Село, син, нора.                       (Сир.)
 3. Зірка, мило, дим, рама.           (Зима.)
 4. Сад, місяць, він, перо.             (Сіно.)
 5. Саша, вісім, Рим.                     (Сім.)
 6. Сім, сова, сум.                         (Сом.)
 7. Сіно, сорока, Соня.                 (Сон.)
 8. Жаба, мир, серія.                    (Жир.)

10. Люди, Ліна, тато, кіно.          (Літо.)

 

Гра «Добери слово»

Зміст гри. Учитель читає слово, а учні повинні підібрати слово, що відрізняється лише голосним звуком.

Білка - ….  (булка).            Сила - …  (сіла).

Мир   - ….  (мур).               Син - …  (сон).

Лід     - ….  (лад).               Сім - …  (сум).

Бік     - ….  (бак).               Сани - …  (сини).

Лак    - ….  (лук).          

Ліс      - ….  (лис).             

 

Гра «Розсекречення»

Зміст гри. Учитель показує дітям зашифроване слово, у якому вставили зайвий склад. Учні розсекречують слово і читають його правильно. Перемагає той, хто правильно прочитає слово.

Бураряки, гармабузи, огірбаки, поміладори, бакладажани, карфотопля, морквова, перорець, капуфоста, квабосоля.

 

Гра «Заміна»

Зміст гри. Замінити твердий [л] на м’який [л’]. Перемагає той, хто зуміє швидко і правильно виконати заміну.

Галка – галька

Лук – люк

Лак – ляк

Біла – біля

Лола – Льоля

Булка – булька

Гра «Порівняй»

Зміст гри. Кожний учень одержує картку. Записує та підраховує кількість звуків у кожному слові. Між словами ставить знаки >, < або  =.

Лось…ліс

Рак…мак

Щітка…кішка

Сіно…сани

Сир…мир

Щука…вуж

Гриб…гість

Сон…дощ

Гора…нора

Окунь…карась

 

Гра «Так-ні»

Зміст гри. Учитель називає слово. Якщо воно пишеться з апострофом, то діти промовляють слово «так», якщо у слові апостроф не пишеться – «ні».

Перемагає найуважніший учень.

Бур’ян, лялька, п’є, пір’я, море, здоров’я, солов’ї, каштан, хлоп’ята, в’ється, буря, б’ють, цвяхи, в’яне, свято, духмяний, п’ятниця, сім’я.

 

Гра «Дід - Складоїд»

Зміст гри. На дошці записані слова із пропущеними складами. Діти відновлюють склади у словах. Перемагає той, хто правильно виконає завдання за 3 хвилини.

Бать…вщина, жай…ронок, че…вики, сні…рі, зе…на, чер…ний, сні…нка, дзер…ло, стру…чок, куку…дза.

 

Гра «Порівняй»

Зміст гри. На дошці записані слова. Клас ділиться на 4 групи. По сигналу вчителя кожна група починає порівнювати кількість складів у словах, ставлячи між словами знаки >, < або  =.

Перемагає група, яка правильно порівняла склади у словах.

Мішок…черепаха.

Кордон…мило.

Тканина…лящ.

Мудра…мелодійна.

Бджола…сіль.

Осінь…золото.

 

Гра «Перевір слово»

Зміст гри. Учитель читає слова, а учні записують перевірні до цих слів.

Перемагає той, хто правильно підібрав до всіх слів перевірні слова.

Життя, село, весна, весло, зима, верба, перо, зелений, дивина, зерно.

 

Гра «Алфавіт»

Зміст гри. У грі беруть участь 2 групи дітей. Від кожної групи виходить гравець і називає букви за алфавітом. Якщо гравець припускається помилки, сідає, замість нього виходить інший з тієї ж групи і продовжує називати букви.

Перемагає група, яка назвала весь алфавіт найменшою кількістю учасників.

 

Гра «Орфографічна хвилинка»

Зміст гри. На дошці записані слова із пропущеними буквами. Змагаються 2 команди учнів. По черзі із кожної команди виходять до дошки діти і вставляють правильну букву у слові.

Перемагає та команда, яка правильно виконала завдання.

С…ло          П…ро

в…сна         з…мля

л…сток       в…сло

з…рно         р…балка

кр…ло         м…довий

гр…чаний   гр…би

сл…вовий   ст…пи

 

 

Гра «Хто швидше вибере свої слова»

Зміст гри. На дошці записано слова. По сигналу вчителя учні починають записувати свої слова на аркушах паперу, дівчатка записують слова з ненаголошеним [е], а хлопці – з ненаголошеним [и].

С…стра, л…сток, с…ни, м…довий, гр…чаний, т…хенько, в…рховина, н…зький, с…ло.

 

 

Гра «Замініть, додайте, відніміть»

Зміст гри. За 10 хвилин учні повинні замінити, додати, відняти букву, щоб змінилося слово. Записати ці слова.

Перемагає той, хто правильно виконає завдання.

Ганок – ранок      Ґава – лава

Сом - …                Коса - …

Пісок - …              Грак - …

Фарба - …             Зуб - …

 

Гра «Відшукайте слово»                                              Зміст гри. Учитель читає вірш. Діти записують слова. Дзвінкі приголосні у слові підкреслюють однією лінією, а глухі – двома.

Перемагає той, хто правильно виконає завдання.

З К – дерева захищає

і на них вона завжди;

з Н – звірятко заховає,

коли треба від біди;

з Г – з-за хмари виглядає –

шапку сніжну не скидає.

           (Кора – нора – гора)

 

Гра «Хто швидше?»

Зміст гри. За п’ять хвилин записати  найбільше слів з апострофом.

Перемагає той, хто запише найбільше слів з апострофом.

 

Гра «Упізнай слово за наголосом»

Зміст гри. Учитель називає частину слова без першого звука, а учні називають слово повністю. Записують слова, позначають наголос.

Перемагає той, хто правильно виконає завдання.

(з) олото – (б) олото

(с) іно – (к)іно

(д) очка – (б)очка

(п) оля – (в) оля

на (б)ерезі – на (б)ерезі.

 

Гра «Полікуй слова»                                                    Зміст гри. На дошці записані слова, у яких пропущені букви е, и. Учні, користуючись словником, вставляють букви е, и у словах.

Записують ці слова.

Перемагає той, хто виконає це завдання правильно.

Абр…кос, б…тон, г…рой, д…ректор, кал…ндар, к…піти, к…шеня, кор…дор, л…мон, м…телик, н…діля, пш…ниця, ч…решня.

 

Гра «Доповни слово»

Зміст гри. Учитель називає перший склад, діти доповнюють, називають все слово.

Перемагає той, хто правильно доповнить склад.

Лі – (літак, літо, лісок)

Мі – (мішок, місток, місто, місяць)

Кі – (кільце, кінець, кімната, кілограм)

Ві – (вітер, відро, віник)

 

Гра «Піймай звуки [с], [с]».

Зміст гри. Учитель читає вірш. Учні, почувши звуки [с], [с], встають і ловлять звук та промовляють, який звук – м’який чи твердий.

Перемагає той, хто правильно виконає завдання.

Сіло сонце на сосну.

Сонно мовило: «Засну!»

Сосни сонечко гайдали.

Сосни сонечко благали:

 • Сонце, сонечко, не треба.

Стане темно нам без тебе!

                               Г.Чубач

Гра «Утвори слово з апострофом»                              Зміст гри. Учні одержують картки з словами. Читають слова. Утворюють та записують нові слова з апострофом.

Дерево – деревяний

Солома - …

Трава - …

Кропива - …

Горобець – гороб’ята

Голуб - …

Ластівка - …

Соловей - …

 

Гра «Упіймай звуки»

Зміст гри. Учитель читає вірш. Учні, почувши [шч], плескають у долоні.

Перемагає найуважніший.

Щітка щітці говорила:

 • Я щоранку щось робила.

Щітка щітці відказала:

 • Ти щоранку міцно спала.

Щоб дві щітки не сварились,

Ми раненько пробудились.

Одна – вікна промиває,

Друга – килим вичищає.

 

Дощ хлюпощить на зелен плющ,

Під плющем сховався хрущ.

Каже щиро хрущ плющу:

 • Ой, боюся я дощу.

                                  А. Камінчук

 

 

Гра «Розподіли слова»

Зміст гри. Учитель читає слова. Учні записують у перший стовпчик слова тільки з дзвінкими приголосними, а в другий – тільки з глухими.

Дядько, тітка, дзвін, діжка, тут, жити, дуб, зуб, шити, суп, колесо, радий, віз, лопата.

 

Гра «Злови слова із знаком м’якшення»

Зміст гри. Учитель читає слова. Учні плескають у долоньки, почувши слово із знаком м’якшення.

Перемагає той, хто був найуважніший.

Осінь, місто, олень, серпень, квітка, квітень, місто, пітьма, сир, тінь, сіль, день, мир, місяць, тюльпан, ніс, корінь, щирість, сім, лялька, березень, кінь, грудень, лото, стіл.

 

 Гра «Хто більше»

Варіант 1

Зміст гри. Діти добирають слова зі знаком  м’якшення в кінці слова. Перемагає той, хто за 5 хвилин запише більше слів.

Варіант 2

Зміст гри. Діти добирають слова зі знаком  м’якшення в середині слова.

Перемагає той, хто за 5 хвилин запише більше слів.

 

Гра «Алфавітний м’ячик»

Зміст гри. Учитель кидає м’ячик одному з учнів і називає першу букву алфавіту, учень повертає м’яч учителеві, називаючи наступну букву і т. д.

Перемагає той хто не помилився

Гра «Один, два , три»

Зміст гри. У грі приймають участь всі учні класу. Учитель називає слово, а учасники гри, користуючись сигнальними картками (цифрами 1; 2; 3), вказують номер наголошеного складу.

1 склад                       2 склад                                3 склад

        Дерево                       малина                        соловей

Золото                      дороги                        молоко

Ластівка                   солома                       молоток

Озеро                         турбота                          крокодил

Ножиці                      пшениця                       інженер

 

Гра «Упіймай апостроф»

Зміст гри. У грі приймають участь всі учні класу. Учитель читає слова, а учні плескають у долоні, коли чують слово з апострофом. Перемагає той хто не помилився.

М’ята, реп’ях, в’яжу, в’юн, м’який, м’яч, Рябко, п’ятниця, здоров’я, б’є, солов’ї, пам’ятає, свято, цвях, п’єса.

 

Гра «Закінчи слово»

Зміст гри. У грі беруть участь всі учні класу. Вони одержують картки із завданням записати у словах з подовженими приголосними кінцівку слова. Перемагає той, хто правильно запише слова.                                      Жи _ , ши_, ми_, бага_, зна_, зі_, гі_, рі_, прова_, дозві_, бади_, вмі_, зна_, ході_, корі_, чита_, завда_, воло_, малюва_.

 

 

Гра «Склад загубився»

Зміст гри. У грі беруть участь всі учні класу. На дошці записані слова із пропущеними складами. Учасники гри вставляють пропущений склад та записують утворені слова в зошит.

Перемагає той, хто правильно запише слова

Плачуть букви всі в рядочках:

 • Від наших слів – лише кусочки.

У всіх у нас один початок,

від нас залишилась остача,

пропав початок

Однак якщо його знайдете,

то всі слова оці складете.

 

1.___а, ___жик, ___ зина,  ___тик, ___пус.

2.___топля, ___та, ___тон, ___бюратор.

 

Гра «Загубилася буква»

Зміст гри. У грі беруть участь всі учні класу. На дошці записані слова,  у яких пропущена голосна буква. Учні відшукують пропущену букву та записують слова у зошити.

Перемагає той , хто швидко і правильно запише слова

 • Ой лишенько! – кричать слова.
 • Пропала літера одна.

Без неї бути ми не можем.

Допомогти ж зуміє кожен.

Ви дуже добре поміркуйте

І нас скоріше порятуйте!

 

Б_р_б_н, ст._рт, к_пк_н, с_д, м_ркв_, п_рт_, з_йч_т_, м_м_.

 

Тема. Слово

 

Гра «Зайве слово»

Зміст гри. Учитель записує на дошці слова. Пропонує учням знайти «зайве» слово серед групи слів.

Виграє той, хто швидко і правильно знайде «зайві» слова і запише їх у зошиті.

 1. Хлопець, юнак, дідусь.
 2. Хата, човен, будинок.
 3. Бігати, гасати, чистити.
 4. Книга, підручник, аркуш.
 5. Мак, ромашка, школа.
 6. Вовк, зошит, лисиця.
 7. Липа, годинник, дуб.

 

Гра «Відшукай і запиши»

Зміст гри. Учитель роздає картки кожній дитині. На них записані  слова. Діти швидко відшукують «зайві» та їх записують у зошит.

Перемагає той, хто правильно і швидко відшукає і запише «зайві» слова.

 1. Молоко, масло, конвалія, сир, сметана.
 2. Буряк, картопля, цибуля, огірок, мак.
 3. Троянда, літак, автобус, тролейбус, машина.
 4. Маслюки, лисички, лисиця, опеньки, сироїжки.
 5. Щука, окунь, волошки, сом, в’юн.
 6. Яблуко, груша, дівчинка, слива, абрикос.
 7. Сорока, ворона, мама, дятел, ластівка.
 8. Саша, Маша, Ліда, кіт, Максим.
 9. Даша, Оля, Яся, Олег, Марійка.

 

Гра «Я – тобі, ти – мені»

Зміст гри. Учитель показує слово, а учні – картку із питання хто? або що?

Дощ, кінь, літо, урок, пенал, лікар, дерево, бібліотека, сонце, доброта, місяць, каша, ведмідь, лампа, собака, вовк, лінійка, вікно, верба, директор, весна, тато, мороз, горобчик.

 

Гра «Будь уважний»

Зміст гри. Учитель читає слова. Діти, почувши слово, що пишеться з великої букви, тупотять ніжками.

Місто Київ, хлопчик Юра, дівчинка Катя, корова Зірка, собака Бім, пташка ластівка, річка Дніпро, вулиця Шевченка, риба сом, село Вишневе, Ірина Сергіївна.

 

Гра «Так чи ні?»

Зміст гри. Учитель читає речення.

Діти відповідають «так» або «ні».

 1. Огірок, помідор, капуста – це овочі? (Так)
 2. Метро, автобус, тролейбус – це професія? (Ні)
 3. Футбол, теніс, волейбол – це спортивні ігри? (Так)
 4. Айстра, ромашка, троянда – це квіти? (Так)
 5. Лікар, учитель, бібліотекар – це імена? (Ні)
 6. Квадрат, прямокутник, трикутник – це геометричні фігури? (Так)
 7. Полтава, Київ, Харків, Львів – це міста? (Так)

 

Гра «Що робить?»

Зміст гри. Учитель називає слово назви тварин. Діти записують, що ця тварина робить.

Перемагає той, хто швидко і правильно виконає завдання.

Голуб - … (туркоче).

Жаба - … (кумкає).

Собака - …(гавкає).

Курка - …(кудкудакає).

Кінь - … (ірже).

Коза - … (мекає).

Свиня - … (рохкає).

Півень - … (кукурікає).

Корова - … (мукає).

Сорока – … (стрекоче).

Горобець - … (цвірінькає).

Ластівка - … (щебече).

 

Гра «Хто більше?»

Зміст гри. Учитель записує слова на дошці (це назви предметів), а діти записують назви предметів і дописують назви дій до них у зошитах.

Виграє той, хто більше допише дієслів.

Сонце (що робить?)-…(пече, гріє, світить, сяє).

Вітер (що робить?)-…(гуде, свище, віє, шумить).

Мороз (що робить?)-…(щипає, кусає, пече, тріщить).

Дощ (що робить)-…(ллє, періщить, іде, накрапає, шумить).

Сніг (що робить?)-…(іде, падає, кружляє, сипле).

 

Гра «Розселення слів»

Зміст гри. Клас ділиться на дві команди. Учитель  дає учасникам картки із словами. На дошці намальовані по два будиночки кожній команді. На першому будиночку написано питання що?, а на другому – хто? По команді вчителя учні підходять до дошки і починають «розселяти» слова у будиночки.

Перемагає та команда, яка швидко і правильно «розселить» слова у будиночки.

Слова для першої команди:

Зайчик, комп’ютер, ножиці, мишка, велосипед, сестра, зірка, космонавт, водій, ракета, лис.

Слова для другої команди:

Мир, люди, яма, гілка, дід, ліс, голуб, рік, діти, учитель, мова.

 

Гра «Постав питання»

Зміст гри. Учитель читає слова. Якщо слово відповідає на питання хто?, то учні плескають у долоні, якщо – що? – сидять тихо. Перемагає найуважніший.

Пенал, дошка, мама, дідусь, олівець, ручка, місто, кошеня, парта, двері, льотчик, підручник, тракторист, зошит, ложка.

 

Гра «Додай словечка»

Зміст гри. Клас ділиться на групи. Кожна група одержує картку із завданням. По сигналу учителя діти вставляють потрібні слова і читають речення. Перемагає команда, яка правильно і швидко виконала завдання.

Прийшла (яка?) осінь.

Сонечко (що робить?), але не гріє.

Повіває (який?) вітерець.

Дерева і кущі одягли (яке?) вбрання.

(Хто?) готується до зими.

Часто (що роблять?) дощі.

 

Гра «Додай ознаку»

Зміст гри. Кожний учень одержує картку, на якій написані слова (іменники). Діти швидко до кожного іменника додають слово-ознаку. Перемагає той, хто правильно виконує завдання.

День            прудка.

Друг            нова.

Щітка          вірний.

Ящірка        сонячний.

 

Гра «Так-ні»

Зміст гри. Учитель називає слова. Якщо діти почують прикметник, то вони говорять слово «так», якщо інша частина мови – «ні».

Перемагає найуважніший учень.

Мед, вишневий, мелодійна, сік, чудова, казкове, читати, чарівна, весела, золото, добра, мила, чужий, комір.

 

Гра «Хлопчики-дівчатка»                                      Зміст гри. Учитель читає іменники. Якщо іменник відповідає на питання хто?, то встають дівчатка. Якщо іменник відповідає на питання що?, то встають хлопчики.

Зима, сніг, школяр, спека, вовк, радість, борсук, книжка, хлопчик, вода, корова, село, мишка, мрія, білка, камінь, художник, пісок, сонце, лось, донька.

 

Гра «Не помились!»

Зміст гри. Змагаються всі учні класу. Учитель читає групи слів. Учні записують загальну назву кожній групі слів. Перемагає той, хто правильно записав слова.

Радість, захоплення, тривога – це … .

Олівець, гумка, ручка – це … .

Оса, комар, бджола – це … .

Соловей, дрізд, жайворонок – це … .

 

Гра «Загальна назва»

Зміст гри. Клас ділиться на групи. Кожна група дописує загальну назву до записаних слів.

Перемагає група, яка швидко і правильно виконала завдання.

Шевченко, Франко, Глібов - … .

Петрівна, Сергіївна, Михайлівна - … .

Олександр, Леся, Андрій, Денис - … .

 

Гра «Допоможи звіряткам»

Зміст гри. На дошці малюнки:

лисеняти, зайченяти і записані два стовпчика слів. Діти допомагають звірятам вставити пропущені букви у словах.

Перемагає той, хто правильно вставив букви у словах.

… етяна              … ндрій

… лена                … икола

… рина                ... аксим

… офія                … митро

… ксана              … ергій

… алентина        … ван

… ртем                … атерина

… італій               … вітлана

 

 

Гра «Заквітчай клумбу»

Зміст гри. Зліва на дошці намалювати клумбу, а справа – записати слова. Діти читають слово, ставлять до нього питання. Якщо питання до слова поставлено правильно, то дитина з’єднує слово із клумбою. Брати треба тільки слова назви квітів.

Мак, троянда, трава, конвалія, чорнобривці, айстра, кошик, лопата, майори, гладіолуси, ромашка.

 

Гра «Країна Навпаки»

Зміст гри. Учитель читає слова, а діти записують у зошити слова протилежні за значенням (антоніми). Перемагає той, хто найбільше підбере антонімів.

Мовчати - …(шуміти)

плакати - … (сміятися)

бігти - … (зупинитися)

сісти - … (встати)

купувати - … (продавати)

руйнувати - … (будувати)

говорити - … (мовчати)

підіймати - … (опускати)

охолоджувати - …(підігрівати)

шепотіти - … (кричати)

 

Гра «Істота – неістота»

Зміст гри. Учитель читає слова. Учні на партах мають картки «істота та неістота» і ними сигналізують, почувши слово. Перемагає найуважніший.

Похід, стілець, директор, велосипедист, кран, ключ, дуб, рак, ліс, чоловік, вівторок, жінка, футбол, м’яч, школярі, глина, скульптор.

 

Гра «Чудове перетворення»

Зміст гри. На дошці записані імена дорослих людей. По сигналу вчителя, учні перетворюють їх на дитячі імена та записують у зошити. Перемагає той, хто красиво та правильно запише завдання.

Андрій - …

Сергій - …

Іван - …

Максим - …

Марина - …

Оксана - …

 

Гра «Подай сигнал»

Зміст гри. У кожного учня на парті лежать сигнальні картки (кружечки). Один кружечок великий, а другий – маленький. Вчитель називає слова, серед яких є імена, прізвища людей, назви міст, клички тварин, а учні подають кружечком сигнал, з якої букви треба писати  почуте слово.

Перемагає той, хто правильно подавав  сигнали кружечками.

Хлопчик, кінь, Дмитро, Анатолій, Львів, Сергій Іванович, їжак, Люда, Лиска, лисичка, Чернігів, Мурчик, календар, магазин, Дніпро, річка.

 

Гра «Хто чим славиться?»

Зміст гри. Клас ділиться на дві команди. Вони змагаються біля дошки. Кожна команда одержує картку, на якій записані слова. Треба сказати, що чим славиться.

Квітка - …(красотою, ніжним запахом).

Джерельце - …(чистою і прохолодною водою).

Колос - …(зерном).

Сонце - …(теплом).

Соловейко  - …(піснею).

 

Гра «Власні назви»

Зміст гри. Дібрати і записати 10 власних назв.

Переможцем вважається той, хто першим правильно виконає завдання.

Гра «Ланцюжок»

Зміст гри. Учитель називає іменник, який відповідає на питання хто?, а учні по черзі продовжують називати іменники , які відповідають на питання хто?. Учень, який помилився, вибуває з гри.

Перемагає той, хто не помилився.

 

Гра «Іменники на одну букву»

Зміст гри. Учитель пропонує на певну букву дібрати і записати іменники, що відповідають на питання що? (або на питання хто?). Наприклад: на букву р: рік, рука, річка, Рим, Руслан, реп’ях, риба, рись. Переможцем вважається той, хто протягом 3 хвилин правильно записав найбільшу кількість таких слів.        

 

Гра «Хто? Що?»

Зміст гри. Учні одночасно починають  і пишуть протягом 5 хвилин слова, що відповідають на питання що? (назви предметів у класній кімнаті). Таке ж завдання пропонується і на слова, що відповідають на питання хто?

Перемагає той, хто правильно запише слова  і одержить найбільшу кількість очок. Скільки слів запише учень – стільки дістає очок. Знімається по два очки за кожну допущену помилку.

 

Гра «Допиши прикметники»

Зміст гри. Грають всі учні класу. Дописати до кожного іменника можливі прикметники (за 10 хв.), здати учителю аркуші із дібраними прикметниками. За кожний правильно дібраний прикметник, учень одержує одне очко, за помилку - знімається два очки.

День (весняний, теплий, ясний, тихий, довгий).

Лимон (жовтий, кислий, соковитий).

Трава (висока, густа, зелена, молода, запашна).

Олівець (червоний, довгий, круглий).

Кавун (круглий, великий, важкий, солодкий, червоний).

Кулька (гумова, маленька, червона, легка, кругла).

 

Гра «Словесний ланцюжок»

Зміст гри. Склади ланцюжок де кожне наступне слово розпочинається 2 буквами попереднього.

Перемагає той, хто складе найдовший ланцюжок

Наприклад, тиша – шапка – калина – наша - 

 

Гра «Про кого розповідає?»

Зміст гри. Учитель читає слова, а учні відповідають, про кого він розповідає.

Перемагає той, хто дає правильну відповідь.

Ходить, бігає, стрибає,ірже - … (кінь).

Літає, клює,каркає - … (ворона).

Ходить, думає, розмовляє - … (людина).

 

Гра «Схованка»

Зміст гри. Клас ділиться на 3 групи. Кожна група одержує картку із завданням знайти слова, які заховалися ц записаних словах на картці. Учасники гри працюють біля дошки. Слова, що заховалися записують на дошці.

Перемагає група, яка швидко і правильно записала слова.

1 група                  2 група               3 група

Клітинка - … ,     Трактор - … ,          Ведмідь - … ,

щедрівка - … .      пиріг - … .               листок - … .

 

Гра «Граматична арифметика»

Зміст гри. У грі беруть участь всі учні класу. Кожному учаснику дається картка. На якій записаний мовний приклад. Учні, змінивши порядок букв у словах, утворюють нове слово, ставлять до нього  .

Перемагає той , хто правильно виконає завдання.

Липа + нота = тварина … .

Том + вата = зброя … .

Риба + соки = фрукти … .

Вода + ринг = фрукти … .

(Відповідь: антилопа, абрикоси, автомат, виноград.)

 

Гра «Віднови іменник»

Зміст гри. У грі беруть участь всі учні класу. Учасникам дають картки,на яких записані іменники із пропущеними буквами. Учні читають іменники та списують у зошити, вставляючи пропущені букви. До кожного іменника ставлять в дужках питання хто? або що?.

Перемагає той, хто правильно і охайно виконає завдання.

Л…сиця, д…тина, вул…ця, г…рой, м…даль, м…телик, д…ректор, оч…рет, ап…льсин, л…мон.

 

Гра «Загадкова скринька»

Зміст гри. Вчитель приносить у клас скриньку із загадками . В грі беруть участь по 2 учні від кожного ряду.

Мовне завдання для учасників:

взяти із скриньки 2 картки із загадками, прочитати і відгадати їх, та виписати дієслова, поставивши до них питання.

Перемагають ті, хто перший виконає правильно завдання.

1.Маленький, сіренький, по гаях літає, уночі співає. (Соловей.)

2.Вдень мовчить а вночі кричить. (Сова.)

3.В теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить, а пробудиться від сну – зустрічатиме весну. (Ведмідь.)

4.Маленький, сіренький на соняшник сів, надзьобався добре й далі полетів. (Горобець.)

 

Гра «Пограємось?»

Зміст гри. Клас ділиться на 2 команди. Учасники від кожної команди пропонують одного кращого знавця мови. Він виходить до дошки. Учитель читає загадки, а знавці відгадують їх, ставлять до слів - відгадок питання хто? або що?. За правильну відповідь учасник одержує 1 очко.

Перемагає той, хто одержав найбільшу кількість очок.

З К – брикаюсь  та іржу.

З Т – за усіма ходжу.

(Кінь – тінь.)

 

З С – коситиме травичку

В полі, в лузі, біля річки.

С на З змініть, малята ,

Стане вмить вона рогата.

(Коса – коза.)

 

Коли я з Н – все спить – дрімає,

А з П – я хліб вам випікаю

(Ніч – піч.)

 

З Ш – я сіра та маленька,

З С – широка та кругленька.

Першу всі бояться й сварять,

В другій же – варення варять.

(Мишка – миска.)

 

З Д – це хатка цуценяти,

Добре в ній відпочивати.

З Л – це хлібова сестричка –

Біла, пишна й невеличка.

(Будка – булка.)

 

Гра «Настрій»

Зміст гри. Угрі приймають участь всі учні класу. На дошці учитель записує іменники:

сльози, горе, сум, образа, печаль, щастя, невдоволення, свято,

а учасники гри розподіляють їх у 2 колонки.

 (І – гарний настрій, ІІ- поганий настрій.)

Перемагає той,хто правильно виконає завдання.

 

Гра «Частини мови»

Зміст гри. У грі беруть участь всі учні класу. На партах перед учасниками гри лежать картки – сигнали із буквами І, П, Д. Вчитель читає слова, а учні сигналом показують, частину мови.

Перемагає той, хто правильно визначить частину мови.

Веселий, читати, лижник, школа, жити, зайчик, діти, ліс, сіра, любити, сумувати, чарівне,випустили, ранок,новий,портфель, зошит.

 

Гра «Синоніми»

Зміст гри. На дошці учитель записує слова. Учні пишуть їх у зошит, дописуючи до них близькі за значенням слова.

Вчитель  - … (вихователь).

Богатир  - … (силач).

Товариш  - … (друг).

Будинок - … (палац).

 

 

Гра «Добери ознаки до іменників»

Зміст гри. Вчитель на дошці записує іменники, а учні – до них прикметники.

Перемагає той, хто правильно виконає завдання.

Білка (яка?) спритна, ..., … .

Синичка (яка?) красива, …, … .

Лисиця (яка?) пухнаста, …, … .

Береза (яка?) струнка, …, … .

Зима (яка?) морозна, …, … .

Заєць (який?) сірий, …, … .

Сніг (який?) сріблястий, …, … .

Дерева (які?) високі, …, … .

Сонце (яке?) яскраве, …, … .

 

Гра «Слова з розсипаних складів»

Зміст гри, На дошці записані склади у 3 стовпчики. Діти складають із розсипаних складів слова, записують у зошити.

 Перемагає той, хто найбільше складе і запише слів за 3 хвилини.

 

Гра «Антоніми»

Зміст гри. У грі беруть участь всі учні класу. На дошці учитель записує слова. А учні по черзі виходять до дошки і пишуть до них слова протилежні за значенням.

Радість - … (горе),

мир - … (війна),

правда - … (брехня, неправда),

друг - … (ворог),

любов - … (ненависть, злоба),

здоровя - … (хвороба),

світло - … (пітьма),

щедрість - … (жадібність, скупість),

тепло - … (холод),

сміливість - … (боягузтво),

сміх - … (сльози),

повага - … (приниження).

 

Гра «Допиши віршик»

Зміст гри. У грі беруть участь всі учні класу. На дошці вчитель записує віршики, у яких пропущені слова. Учні вставляють пропущені слова та записують у зошит віршики.

Перемагає той, хто правильно виконає завдання.

Ходить лісом їжачок,

В нього шубка з … (ниточок, колючок, дроту).

 

Вночі їй завжди півник сниться.

Вона не курка, а … (гуска, ворона, лисиця).

 

У неділю на Хрещатик

Квочка вивела … (голубів, курчаток, овець).

 

По дорозі жук повзе,

На спині листок … (фарбує, малює, везе).

 

Свиня навчала діточок:

 • Вмивайте вранці … (хвостик,  ноги, п’ятачок).

 

        Ну й дивина! Не знає Таня й досі,

       Яка пора іде за літом. … (Четвер, червень, осінь).

 

                                                         Ігор Січовик

 

Гра «Всезнайко»

Зміст гри. У грі беруть участь всі учні класу. Гравці одержують картки із завданням доповнити речення за змістом.

Перемагає той, хто правильно виконає завдання.

1.Рідна, лагідна, найдорожча, ніжна, найдобріша - … .

2.Запашний, білий, смачний, духмяний, пшеничний - … .

3.Білий, холодний, пухкий, іскристий - … .

4.Біле, солодке, холодне, вершкове - … .

5.Пухнаста, руда, хитра, прудка, підступна - … .

6.Нова, цікава, бібліотечна, яскрава - … .

7.Хитрий, колючий, маленький,спритний - … .

8.Швидкий, боязкий, довговухий, куцохвостий - … .

9.Весняний, сонячний, теплий - … .

10.Зелена, висока, новорічна -  … .

 

Гра «Чомусик»

Зміст гри. Вчитель звертає увагу дітей на дошку, де на малюнку зображений маленький хлопчик, який весь час усіх запитує про все на світі: чому?, навіщо?, хто?, що?, звідки?.Хлопчика всі називають Чомусиком за його цікавість. Він хоче дізнатися сьогодні на уроці: «Чому деякі слова відповідають на питання хто?. А деякі слова – на питання що?».Допоможіть, діти, Чомусику. До слів які відповідають на питання хто?, доберіть слова, які відповідають на питання що?.

Садівник – сад.

Лісник - … .

Залізничник - … .

Школяр - … .

Тракторист - … .

Друкар - … .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література

 

1. Державний стандарт початкової  загальної освіти. - Поч. шк., №7, 2011. – 1- 18.

2. Навчальні програми для 1- 4 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 392 с.

3.  Захарійчук М.Д. Українська мова. - К.: Грамота, 2012. – 175с.

4. Ісаєнко О.В. Словниковий дивосвіт. - Х.: «Країна мрій», 2005. – 98 с.

5. Кравчук Л. Ефективний урок. - К.: «Редакція газет з дошкільної та початкової освіти», 2013. – 120 с.

6. Пономарьова К. Засоби реалізації діяльнісної змістової лінії початкового курсу української мови. - «Початкова школа», №11, 2013. – 1 – 5.

7. Шарагова Н. Ігри на уроках української мови у 1-2 класах. - «Початкова школа», №9, 2007. – с.6 – 10.

8. Панасюк С., Рибаковська Н. Гра – віконце до країни Знань. – «Початкова школа», №11, 2011. – 7 с.

 

docx
Додав(-ла)
Бодня Любов
Додано
11 листопада 2019
Переглядів
165
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку