16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Хімічні властивості вуглеводнів: відношення до розчинів кислот, лугів, калій перманганату; реакції повного окиснення, заміщення, приєднання водню та галогенів.

Про матеріал
Презентація до уроку по темі: "Хімічні властивості вуглеводнів: відношення до розчинів кислот, лугів, калій перманганату; реакції повного окиснення, заміщення, приєднання водню та галогенів."
Зміст слайдів
Номер слайду 1

«Меж наукового пізнання та передбачення прогнозувати не можливо» Д.І. Менделєєв

Номер слайду 2

Хімічні властивості вуглеводнів: відношення до розчинів кислот, лугів, калій перманганату; реакції повного окиснення, заміщення, приєднання водню а галогенів. Розглянемо такі питання:123 Пригадаємо особливості будовивугдеводнів. Хімічні властивостівуглеводнів: насичених таненасичених. Закріпимо наші знання. Хімія9 клас

Номер слайду 3

1 Закінчіть речення. Сполуки Карбону з Гідрогеном називаються…Вуглеводні, що мають у своєму складі прості одинарні зв’язки, називаються…Сполуки, які різняться на групу СН2 і мають подібну будову і подібні властивості, називаються…Сполуки, які мають однаковий склад, але відрізняються за будовою та властивостями, називаються…Відстань між атомами Карбону в молекулах алканів становить…Алкани мають такі фізичні властивості :…1

Номер слайду 4

Особливості будови алкенів та алкінів 1 9  11  2      10   3       4     5    6      7      8        По горизонталі:1. Кількість гібридних хмар в атомі С в молекулі ацетилену2. Міжнародна назва алкену, що містить два атома С.3. Як можна назвати одним словом наступні речовини: етен, пропен, бутен, пентен.4. Перший представник гомологічного ряду алкенів.5. Кількість гібридних хмар в атомі С в молекулі етилену6. Ненасичені вуглеводні, в молекулах яких між атомами С є 1 потрійний зв'язок.7. Ненасичені вуглеводні, в молекулах яких між атомами С є 1 подвійний зв'язок.8. Який зв'язок обов'язково є в алкенах?9. Як можна назвати речовину СН2 = СН – СН2 – СН3 по відношенню до речовини СН2 = С– СН3 | СН3 По вертикалі:10. Який зв'язок обов'язково є в молекулах алкінів?11. Перший представник гомологічного ряду алкінів.1.1

Номер слайду 5

Визначення якісного складу алканів за допомогою реакції горіння парафіну. Парафін Безводний купрум(ІІ) сульфат Сu. SO4 Вапняна вода Ca(OH)2 2312 Демонстрація:а) газ, що утворюється пропускають через вапняну воду – вона каламутніє СО2+ Са(ОН)2 →Са. СО3↓+Н2 О б) Сu. SO4+Н2 О → Сu. SO4 ·Н2 О білий синій в) якщо холодне скло потримати над полум’ям, то на ньому конденсується вода. Отже, до складу алканів входять С і Н. style.color

Номер слайду 6

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВУГЛЕВОДНІВ.2.1http://www.youtube.com/watch?v=MYP1 ITM_tok – ч.5, алканиhttp://www.youtube.com/watch?v=S1j2 H06v. Zt. Q –фіз та хім. вл-ті ацетилену http://www.youtube.com/watch?v=x6 WSEKw8 I-I алкени, 2 урок Хімічні властивості http://www.chemistry.ssu.samara.ru/chem2/index2.htm -підручник

Номер слайду 7

не вступає в реакції приєднання. Метан. СН4не реагує з лугами і кислотамине окиснюється перманганат калію (KMn. O4)1. За н.у. метан досить інертний:не знебарвлює бромну воду (Вr2)2.2http://www.chemistry.ssu.samara.ru/chem2/index2.htm (відношення метану до калій перманганату та бромної води)Натиснути на малюнок для перегляду відеоstyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 8

не вступає в реакції заміщенняреагує з лугами і кислотамизнебарвлює фіолетовий розчин калій перманганату (окиснюється KMn. O4) знебарвлює бромну воду (Вr2)2.3 Етилен С2 Н4 Ацетилен С2 Н2http://www.chemistry.ssu.samara.ru/chem4/link211.htm. Натиснути на малюнок для перегляду відео

Номер слайду 9

Реакції окиснення: а) Реакція Вагнера3 CH2 = CH2 + 2 КМn. О4+4 Н2 О →3 НО-СН2-СН2-ОН+ 2 КОН + 2 Мn. О2↓ етиленгліколь (етандіол) КМn. О4,(Н+), t0 Cб) СН3-CH = CH-СН3 + 4[О] → 2 СН3 СООН (оцтова кислота)3 CH ≡ CH + 8 КМn. О4+ 4 Н2 О → НОО-С-С-ООН + 8 КОН + 8 Мn. О2↓ щавлева кислота Якісне визначення ненасичених вуглеводнів (кратний зв’язок) - знебарвлення розчину калій перманганату. http://www.chemistry.ssu.samara.ru/chem2/index2.htm 2.4 Натиснути на малюнок для перегляду відео

Номер слайду 10

Метан. СН4 окиснення термічного розкладу заміщенняhttp://www.youtube.com/watch?v=hrd. VO02_PQo2.5 Натиснути на малюнок для перегляду відео

Номер слайду 11

Реакція горіння або повне окиснення (з виділенням великої кількості теплоти) Запишіть рівняння реакцій горіння метану, етену таацетилену. Горіння метануhttp://www.youtube.com/watch?v=QZ1 Vwuz. Sw. Zs СН4 + 2 О2 → СО2↑ + 2 Н2 О +Q; ∆Н = 890 к. Дж/моль. У разі нестачі кисню метан окиснюється неповністю. І тодізамість карбон (ІУ) оксиду СО2 утворюється карбон (ІІ) оксид. СО, відомий як чадний газ.2 СН4 + 3 О2 → 2 СО↑ + 4 Н2 ОЗапамятай! Суміш СН4 і О2 дуже вибухонебезпечна. Спричинює аварії в шахтах, може статися вибух в приміщенні.http://www.youtube.com/watch?v=tz. T2 Qehcgi. I&list=PL0 Rzc1qw08b. Nj. Bq. Cwb. KN8p1-kpo-s. Spfg- вибух суміші метану з киснем.2.6 Натиснути на малюнок для перегляду відео

Номер слайду 12

. Горіння етилену http://www.youtube.com/watch?v=n7 VMP9bh0g4 СН2= СН2 + 3 O2 → 2 СО2↑ +2 Н2 О +QГоріння ацетилену2 СН≡ СН+ 5 O2 → 4 СО2↑ +2 Н2 О +Q2.7 Натиснути на малюнок для перегляду відео. Натиснути на малюнок для перегляду відео

Номер слайду 13

Проблемне питання: Чому етан горить майже безбарвним полум’ям, алкени – світнім, а алкіни – кіптявим? С2 Н2 горить яскравим полум’ям з виділенням копоті,так як в молекулі ацетилену масова частка Карбонубільша, ніж в молекулі етилену. Етан Етен Ацетилен2.8

Номер слайду 14

2.9 Термічний розклад t›1000°C СН4 → С + 2 Н2↑ Н2 – для добування НСl , NH3 С – для добування гуми і фарб. NH3

Номер слайду 15

Реакції заміщення – галогенування по радикальному типу 2.10 hνСН4 + Cl2 → CH3 Cl + HCl хлорметан hνCH3 Cl + Cl2 → CH2 Cl2 + HCІ дихлорметан hνCH2 Cl2+ Cl2 → CHCl3 + HCl трихлорметан (хлороформ) hνCHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl тетрахлорметан Сумарне рівняння: hν СН4 + 4 Cl2 → CCl4 + 4 HClhttp://www.chemistry.ssu.samara.ru/chem2/flash/clor0.swf -анімація р-я хлоруванняhttp://www.chemistry.ssu.samara.ru/chem2/flash/clor_s.swf -р-я хлорування анімація зі звуковим коментарем Запамятай! Усі продукти хлорування алканів токсичні й руйнують озоновий шар. Використовують в холодильних установках, в медицині для місцевої анестезії, в органічному синтезі. Розчинник. Розчинник, анестезуюча дія, раніше використовували в медицині для знеболювання. Розчинник, протипожежний засіб. Не для закритих приміщень, оскільки утворюється отруйний фосген СОСl2. Натиснути на малюнок для перегляду відео

Номер слайду 16

Реакції нітрування (реакція Коновалова) 2.11 140-1500 С, р. СН3- Н + НО -NО2 → CH3- NО2 + H2 О (розбавлена) нітрометанhttp://www.chemistry.ssu.samara.ru/chem5/link255.htm - відомості про Коновалова Реакції дегідрування (відщеплення Н2) t0 C, kat. Сn. Н2n+2 → Cn. H2n + H2↑

Номер слайду 17

Утворення ацетиленідів. http://www.chemistry.ssu.samara.ru/chem2/link_v9.htm СН≡СН + Na. NH2 →Na. Н≡СNa+NH3 СН≡СН + 2[Cu(NH3)2]OH → Cu. НС≡ССu+ 4 NH3 +2 H2 OЗапишіть рівняння утворення ацетиленідуаргентуму. HCCH+2[Ag(NH3)2]OH  Ag. CCAg +4 NH3+2 H2 O 2.12 Натиснути на малюнок для перегляду відео

Номер слайду 18

Вид реакціїГідрування. Галогенування(бромування)Гідрогалогенування. Гідратація. Полімеризація. Реакції приєднання, властиві алкенам та алкінам2.13

Номер слайду 19

Реакції приєднання (електрофільного приєднання)відбуваються за місцем розриву π - зв’язку в СН2 = СН2та двох π-зв’язків у 2 стадії в СН≡СН а) гідрування - приєднання Гідрогену. СН2= СН2 + Н2→ СН3 - СН3 Запишіть реакцію гідрування ацетилену. Н2 Н2 СН≡СН → СН2= СН2 → СН3- СН3 Pt Pt2.14

Номер слайду 20

б) галогенування - приєднання галогенів. CH2 = CH2 + Br2→ Br. H2 C-CH2 Br Br2 СН≡СН + Br2→ Br. HC=CHBr → Br2 НC - CНBr2 Якісна реакція на кратний зв’язок. Бурий колір бромузнебарвлюється. Запишіть рівняння хлорування етиленута ацетилену. Cl2 СН2 =СН2 + Cl2 → Cl. H2 C-CH2 Cl Cl2 СН≡СН + Cl2 → Cl. HC=CHCl → Cl2 HC-CHCl22.15 Натиснути на малюнок для перегляду відео

Номер слайду 21

в) гідрогалогенування - приєднання НСІ, НBr, тощоhttp://www.chemistry.ssu.samara.ru/chem1/flash/Ad. E.swf інтерактивна анімація-електрофільне приєднання Правило Марковнікова Якщо атоми Карбону, які утворюють кратний зв’язок,з’єднані з різною кількістю атомів Гідрогену, то Гідроген із. НСl або НВr приєднується до найбільш гідрогенізованогоатома Карбону (того атома Карбону, біля якого атомів. Гідрогену більше). СН3- С≡СН + НCI → СН3- СCI= СН2 → СН3- СCI2–СН3 Запишіть рівняння гідрохлоруванняацетилену. СН≡СН +НСІ→ СН2=СН-СІ +НСІ→ СН3-СНСІ2 2.16 Натиснути на малюнок для перегляду відео

Номер слайду 22

г) гідратації - приєднання води СН2= СН2 + 2 Н2 О → СН3- СН2 ОНВ реакціях несиметричних алкенів спостерігаєтьсяправило Марковнікова. Запишіть рівняння гідратації пропілену. Н+СН3- СН= СН2 + Н2 О → СН3- НС – СН2 ОН Н2.17реакція Кучероваstyle.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 23

Реакції полімеризації – реакції утвореннявисокомолекулярної сполуки (полімера) шляхомпоступового приєднання молекул низькомолекулярноїречовини (мономера - М): n. М → Мn кат.n. СН2= СН2 → (-СН2- СН2-)n – поліетилен Запишіть рівняння полімеризації пропану кат.n. СН2- СН-СН3 → (-СН2- СН(СН3 )-)n – поліпропілен. Структурна ланка. Ступінь полімеризаціїМономер 2.18

Номер слайду 24

Димеризація та тримеризація алкінів. Ацетилен підвпливом солей купруму (І) в кислому середовищідимеризується з утворенням вінілацетилену: Cu. Cl. СН≡ СН + СН≡ СН → СН2=СН-C≡CH NH4 Cl вінілацетилен бензен2.19

Номер слайду 25

Закріпи свої знання 3

Номер слайду 26

РОЗПІЗНАЙТЕ РЕЧОВИНИВам дано дві речовини. Одна з них етилен, а інша – етан. Запропонуйте, як можна розпізнати ці речовини.3.1 КMn. O4 КMn. O4

Номер слайду 27

Повне окиснення; Каталітичне приєднання водню; Приєднання брому; Окиснення розчином калій перманганату;Заміщення за участю хлору; Термічний розклад.3.2 Виберіть реакції, характерні для алканів:(натисніть на відповідний прямокутник)

Номер слайду 28

З якими представниками ненасичених вуглеводнів ви вже знайомі?!Етилен, ацетилен.*3.3

Номер слайду 29

Повне окиснення; Гідрування; Гідрогалогенування; Обміну;Гідратації;Заміщення.3.4 Виберіть реакції, характерні для ненасичених вуглеводнів: (натисніть на відповідний прямокутник)

Номер слайду 30

Дайте назви реакціям. СН2=СН2+Cl2→СН2 Cl- СН2 Cl. СН2 Cl- СН2 Cl → СН2= СНCl - HCl. СН2= СНCl → ( -СН2- СН-)n Cl. СН2=СН2+ Н2 О → C2 H5 OH СН2=СН2 + C6 H6 → C6 H5-CH2-CH3 C6 H5-CH2-CH3 → ( -СН- СН2-)n [O] C6 H5 СН2=СН2 → CH3 CHOСН≡СН + HCl → СН2= СНCl СН2= СНCl →( -СН2- СН-)n Cl. СН≡СН + Н2 О → CH3 CHO [O] CH3 CHO → CH3 COOH3.5

Номер слайду 31

Установіть відповідності між хімічними реакціями та застосуванням метану:3.6 Реакції за участю метану. Застосування метану. Повне окиснення. Виробництво розчинників. Хлорування. Одержання сажі та водню. Термічний розклад. Паливо

Номер слайду 32

1. Порівняйте хімічну активність насичених вуглеводнів (алканів) і ненасичених вуглеводнів (алкенів і алкінів).3.7

Номер слайду 33

ЗДІЙСНІТЬ ПЕРЕТВОРЕННЯ: CО2 С2 Н4 Cl2 ↑ ↑С → СН4 → С2 Н2 → С2 Н4 → С2 Н6 →СО2 ↓ ↓ С2 Н2 Br4 С2 Н5 Cl 3.8

Номер слайду 34

а) Вкажіть, яку масу хлору може приєднати етен кількістю речовини 0,1 моль.б) Визначте невідомий вуглеводень у реакції 2 Сх. Ну + 11 О2 → 8 СО2 + 6 Н2 О 3.9

Номер слайду 35

Хімія, 9 клас, О. Г. Ярошенко §21, с.126-128; §23, с.133-137; Впр. 1-4, с. 138-139 Домашнє завдання:3.10

Номер слайду 36

3.11 Дякую за увагу!Бажаю успіху!

pptx
Додав(-ла)
Матюша Елена
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Інші матеріали
До підручника
Хімія для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням хімії 9 клас (Бутенко А.М.)
Додано
27 березня
Переглядів
143
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку