2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Хмарні комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання для підтримки вивчення курсу «Лінійна алгебра»

Про матеріал

У статті розглянуто особливості використання хмарних комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання при вивченні курсу «Лінійна алгебра», наведено основні функції Google Таблиць та системи комп'ютерної математики Sage для підтримки вказаного курсу, зразок виконання завдання на обчислення визначника матриці зазначеними засобами

Перегляд файлу

Хмарні комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання
для підтримки вивчення курсу «Лінійна алгебра»

Васильєва О. К.

Криворізька Центрально-Міська гімназія

 

Анотація. У статті розглянуто особливості використання хмарних комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання при вивченні курсу «Лінійна алгебра», наведено основні функції Google Таблиць та системи комп’ютерної математики Sage для підтримки вказаного курсу, зразок виконання завдання на обчислення визначника матриці зазначеними засобами.

Ключові слова: Google Таблиці, система комп’ютерної математики Sage.

 

Однією з вимог сьогодення і ознакою відповідності сучасному рівню розвитку суспільства є використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання (КОЗН). Серед найбільш поширених КОЗН для підтримки вивчення математики можна назвати електронні таблиці (ЕТ) та системи комп’ютерної математики (СКМ) (Жалдак М. І., Триус Ю. В. (Excel, Mathcad, Matlab, Mathematica) [2; 6], Мінтій І. С., Шокалюк С. В. (Google Таблиці, Sage), Попель М. В. (Sage) [4], Рафальська М. В. (Excel, Maple, Maxima, Sage) [5] та ін.).

Оскільки хмарні КОЗН надають можливість не прив’язуватись до комп’ютерної аудиторії, адже для їх повнофункціонального використання достатньо мобільного пристрою з браузером та доступом до мережі Інтернет, то при виборі засобів для підтримки курсу «Лінійна алгебра» було обрано Google Таблиці та хмарний сервіс SageMathCloud (сервер СКМ Sage).

Серед фундаментальних розділів курсу «Лінійна алгебра» можна виокремити «Матриці та визначники» (теми «Матриці. Дії над матрицями та їх властивості», «Визначники та їх властивості. Способи обчислення визначників», «Обернена матриця та способи її обчислення») і «Системи лінійних рівнянь (СЛР) та методи їх розв’язування» (теми «Теорія СЛР. Критерій сумісності та визначеності СЛР», «Методи розв’язування СЛР») [1].

Наведемо основні функції для розв’язання вище визначених задач з лінійної алгебри з використанням Google Таблиць (таблиця 1) та СКМ Sage (таблиця 2).

Таблиця 1

Функції Google Таблиць

Операція

Функції Google Таблиці

Визначення матриці

Обчислення рангу матриці

Обчислення визначника матриці

MDETERM()

Транспонування матриці

TRANSPOSE()

Обернення матриці

MINVERSE()

Множення матриць

MMULT()

Розв’язання рівнянь та їх систем

Побудова графіків функції

1) побудова графіка функції на проміжку з кроком;

2) побудова графіка функції за допомогою майстра

 

Таблиця 2

Функції СКМ Sage

Операція

Функції СКМ Sage

Визначення матриці

matrix([[],[],...,[]])

або

matrix(n, m, [a1, a2, an*m])

Обчислення рангу матриці

rank()

Обчислення визначника матриці

det()

Транспонування матриці

transpose()

Обернення матриці

inverse()

Множення матриць

A*B

Розв’язання рівнянь та їх систем

solve()

Побудова графіків функції

plot(f(x)

[, start_arg, finish_arg, rgbcolor, ymin=a, ymax=b])

Продемонструємо зразок виконання завдання на обчислення визначника засобами Google Таблиці (рис. 1) та СKM Sage (рис. 2):

Рис. 1. Обчислення визначника (Google Таблиці)

 

Рис. 2. Обчислення визначника (СКМ Sage)

 

Педагогічно виважене поєднання кількох КОЗН сприяє формуванню ціннісної складової ІКТ-компетентності, адже у студентів формується вміння здійснювати вибір засобів з урахуванням їх переваг і недоліків за певних умов [3, с. 99].

 

Список використаних джерел

  1. Армаш Т. С. Лекції з курсу «Лінійна алгебра» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.google.com/file/d/0B-LA3BTI3fpbTjZYMWdkdEZtOGc/edit.
  2. Жалдак М. І. Основи теорії і методів оптимізації : [навч. посіб. для студ. мат. спец. вищ. навч. закл.] / М. І. Жалдак, Ю. В. Триус. – Черкаси : Брама-Україна, 2005. – 607 с.
  3. Мінтій І. С. Засоби реалізації чисельних методів розв’язування нелінійних рівнянь з однією змінною / І. С. Мінтій, С. В. Шокалюк // Актуальні питання природничо-математичної освіти: зб. наукових праць. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – № 9. – С. 95-100.
  4. Попель М. В. Хмарний сервіс SageMathCloud як засіб формування професійних компетентностей вчителя математики : дис. …канд. пед наук : 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті / Попель Майя Володимирівна ; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. –К., 2017. – 266 с.
  5. Рафальська М. В. Формування інформатичних компетентностей майбутніх вчителів інформатики у процесі навчання методів обчислень : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія і методика навчання (інформатика) / Рафальська Марина Володимирівна ; Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2010. – 225 с.
  6. Триус Ю. В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.02 – теорія i методика навчання інформатики / Триус Юрій Васильович ; Черкаський національний ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2005. – 649 с.
docx
До підручника
Інформатика (підручник для класів із поглибленим вивченням інформатики) 9 клас (Руденко В.Д., Речич Н.В., Потієнко В.О.)
Додано
9 листопада 2018
Переглядів
280
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку