І.Франко «Захар Беркут»

Про матеріал
Любити літературу, правильно оцінювати художні твори учні будуть лише тоді, коли добре знатимуть їхні тексти. Увагу до тексту треба приділяти на кожному уроці : чи це розглядаються сюжет, композиція, зміст, чи аналізуються образи або узагальнюються знання усієї теми. Щоб виробити в школярів уважне ставлення до тексту, вміння у процесі читання глибоко сприймати написане, помічати деталі, треба застосовувати на уроках різноманітні, цікаві для учнів прийоми перевірки знань прочитаного. Один з таких прийомів – робота з текстами. Учням вона подобається. Тексти можна використовувати на всіх етапах опрацювання теми і особливо ефективно для перевірки глибини засвоєння художніх текстів. Вивчаючи тему «Іван Франко. Життя і творчість», я підготувала для учнів тести різного характеру. Усі ми їх успішно застосували під час розгляду біографії письменника, його громадянської та інтимної лірики. Хочу зупинитися на повісті «Захар Беркут».
Перегляд файлу

І.Франко «Захар Беркут»

Любити літературу, правильно оцінювати художні твори учні будуть лише тоді, коли добре знатимуть їхні тексти. Увагу до тексту треба приділяти на кожному уроці : чи це розглядаються сюжет,  композиція, зміст, чи аналізуються образи або узагальнюються знання усієї  теми. Щоб виробити в школярів уважне ставлення до тексту, вміння у процесі читання глибоко сприймати написане, помічати деталі, треба застосовувати на уроках різноманітні, цікаві для учнів прийоми перевірки знань прочитаного. Один з таких прийомів – робота з текстами. Учням вона подобається. Тексти можна використовувати на всіх етапах опрацювання теми і особливо ефективно для перевірки глибини засвоєння художніх текстів.
Вивчаючи тему «Іван Франко. Життя і творчість», я підготувала для учнів тести різного характеру. Усі ми їх успішно застосували під час розгляду біографії письменника, його громадянської та інтимної лірики. Хочу зупинитися на повісті «Захар Беркут».
Тема : формування системних знань на уроках літератури – запорука успішної підготовки до ЗНО.
Мета : за допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань, умінь та навичок із вивченої теми, закріпити їх; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, творчі здібності, уміння акумулювати отриманні знання і застосовувати самостійність, наполегливість, старанність, силу волі, пунктуальність, інтерес до наслідків власної праці.

Перебіг уроку

  1. Організаційний момент.
    Емоційна готовність учнів до уроку. Обмін побажаннями. Висловіть свої побажання однокласникам щодо роботи на уроці, продовжуючи речення : «Ти мій друг, і я бажаю тобі…..»
     
  2. Оголошення теми, мети уроку.
    Мотивація навчальної діяльності.
  3. Пояснення вчителем питань, які стосуються проведення контрольної роботи за темою.
  4. Завдання до контрольної роботи.

 

1.Тестові завдання

1)За жанром твір І.Франко «Захар Беркут» - це
 


а)історичний роман;
б)історична повість;
в)соціально-побутова повість;
г)історична поема.


2)Події відбуваються у :
 


а) XIII ст.
б) IX ст.
в) XI ст.
г) X ст.


3)Епіграфом до твору є слова:
 


а) Т. Г. Шевченка;
б) Миколи Гасинця;
в) Ф. М. Достоєвського;
г) О.С. Пушкіна.


4)Копа у творі – це
 


а)одна з назв сільської громади і її зборів;
б) стіжок зі 60 снопів;
в)одиниця лічби;
г)назва грошової одиниці.


5)Сторож у творі означав:
 


а)кам'яний стовп;
б)людина похилого віку;
в)місцина, де збиралися люди;
г)назва населеного  пункту.


6)Які соціальні верстви зображено у творі:
 


а)отамани, бояри, селяни;
б)пани, кочові племена, козаки;
в)бояри, селяни, кочові племена;
г)керманичі, бояри, кочові племена.


 

7)Уночі, перед тим днем, коли мали рушати на ведмедів, Мирославі приснився сон про:
 


а) бабусю;
б)молодого легеня;
в)невідому людину;
г)матір


8)Ціллю Захарового життя були:
 


а)накопичення;
б)громада;
в)син;
г)сім'я.


9)Хто у 1971 р. зняв фільм за мотивами повісті І.Я. Франка «Захар Беркут»:
 


а)Леонід Осика;
б)С. П араджанов;
г)І. Кавалерідзе;
г) Д. Кулиняк.


10)Добрим духом, священним опікуном села називали:
 


а)Сторожа;
б)Захара Беркута;
в)сонце;
г)бога-покровителя.


11)У творі згадується:
 


а)Князь Д. Галицький;
б)Із'яслав;
в)Ростислав Мстиславович;
г)В'ячеслав Володимирович.


12)В останню мить свого життя Захар Беркут зирнув на :
 


а)сина;
б)Максима і Мирославу;
в)сонце;
г)громаду.


2.Увідповідніть цитати і характеристики героїв


1.Плечистий, підсадкуватий , з грубими обрисами лиця і грубим чорним волоссям.

а) Максим


2. Хороше, сонцем обпалене і здоровим рум'янцем осяяне, одверте, щире лице.
 

б) Захар Беркут


3.Високий ростом, поважний поставою, строгий лицем, багатий досвідом життя.

в) Тугар Вовк


 


4.Тонкий стан; звинна, як вивірка; рум'яніється, як рута; гарні, палкі очі.

г) Мирослава


 


Відповідь: 1в, 2а, 3б, 4г.

3.Літературна вікторина.
Хто сказав слова і кому.

1. - Не бійся, батьку, - може, він іще не страчений, може, нам удасться видобути його на волю.(Мирослава Захару Беркуту)

2. – Хлопче, відки тобі думки про смерть? Я міркую, як би то його зробити вільним, а він про смерть!(Тугар Вовк Максиму)

3. - Тухольці будуть битися до остатнього, щоб не пустити вас через гори. (Максим Тугару Вовку)

4. – І що найдужче мене лютить, так се те, що погинемо без бою, без слави, мов коти, кинені в ставок! (Бурунда Тугару Вовку)

5. – Се було б нечесно. Беркути додержують слова навіть ворогові і зрадникові. Беркути ніколи не сплямують ні своїх рук, ні свого серця підступно пролитою кров'ю.(Захар Беркут громаді)

4.Літературний диктант. Вставити пропущені слова.

    - А тепер, діти, встаньте і підведіть мене крихіточку! Я хотів би ще перед відходом сказати дещо до громади, якій я старався щиро служити весь свій вік. Батьки і …..! Нинішня наша …… - велике ….. для нас. Чим ….. побідили? Чи нашим ….. тілько? Ні. Чи ... хитрістю тілько? Ні. Ми ….. нашим громадським …, нашою згодою і …. . Уважайте добре ….! Доки будете …. в громадськім ….., ….. держатися …., незломно стояти всі за одного, …….., доти ніяка ……. не ……. вас.                 Важко зітхнув старий ….., зирнув на …., всміхнувся, і по хвилі вже його не стало….

(   - А тепер, діти, встаньте і підведіть мене крихіточку! Я хотів би ще перед відходом сказати дещо до громади, якій я старався щиро служити весь свій вік. Батьки і браття! Нинішня наша побіда - велике діло для нас. Чим ми побідили? Чи нашим оружжям тілько? Ні. Чи нашою хитрістю тілько? Ні. Ми побідили нашим громадським ладом , нашою згодою і дружністю . Уважайте добре на се! Доки будете жити в громадськім порядку, дружно держатися купи, незломно стояти всі за одного, а один за всіх, доти ніяка сила не побідить вас. Важко зітхнув старий Захар, зирнув на сонце, всміхнувся, і по хвилі вже його не стало….)

5.Мозковий штурм-гра.
Відгадайте зашифроване слово-ім'я літературного героя повісті І.Я. Франка «Захар Беркут». Кожна цифра відповідає літері, яка розташована в алфавітному порядку.

17

11

21

19

22

16

1

3

1

            
            (Мирослава)

17

1

15

22

11

17

            (Максим)

10

1

26

1

21

            (Захар)

23

27

4

1

21

            (Тугар)

20

7

23

1

             (Пета)

6.Літературна вікторина «Так чи ні»

1.Захару Беркуту сниться сон, що святий камінь рушається з місця і з страшенним лускотом валиться на нього.(Так)
2. Максим загинув у боротьбі з монголами.(Ні)
3.Монголи від пастки врятувалися.(Ні)
4.Мирославу від нападу ведмедиці врятував батько.(Ні)
5. Мирослава просить Захар Беркута бути їй за батька.(Так)
6. Тухольська громада з радістю зустріла Тугара Вовка і прийняла як свого.(Ні)
7. Тухольці живуть за принципом «один за всіх, всі за одного».(Так)
8. Хани Пета і Бурунда – історичні постаті.(Так)
9. Мирославу виховувала проста селянка, змалку привчаючи дівчину до всякої роботи.(Так)
10. Максима з полону викупив батько.(Ні)
11.Перепусткою у ворожий табір був перстень.(Так)
12.Бурунда пропонує обміняти полоненого Максима на порятунок монгольського війська.(Так)

7. Кросворд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Яка риса притаманна головному герою?(Завзяття)
2.Кого взяли в полон монголи?(Максима)
3.Як називається територія, на якій розвиваються події?(Тухольщина)
4.Як називається пристрій для метання каміння у творі?(Металки)
5.Як звали доньку зрадника?(Мирослава)
6.Що саме захищав наро Карпат?(Батьківщину)
7.Як називається народне зібрання?(Віче)
8. Хто врятував сина головного героя твору від смерті?(Тугар)
9. Хто були монголи для Київської Русі?(Завойовники)
10.Як звуть воєначальника монгольського війська?(Бурунда)
11.Як називається камінь, який стоїть біля входу до долини?(Сторож)

 

8.Інтерактивна вправа. Незакінчене речення.

1.Урок допоміг мені зрозуміти,що….
2.Мене найбільше зацікавив…
3.Головною метою свого життя,я вважаю…
4.Людина завжди має вибір, тому що….
5.Я замислилася над тим, що…
 

9.Скласти сенкани про головного героя Захара Беркута, про твір «Захар Беркут» , І.Я.  Франка, Мирославу, Тугара Вовка.


І.Я.Франко                                                    
упевнений,успішний
друкувався,закликав, боровся
розум і серце нашого народу
революціонер


 

Захар Беркут
правдивий, виважений
допомагав, лікував, оберігав
поважний вождь гірської громади
мудрість

 

Мирослава
смілива, енергійна
поважала,діяла,пропонувала
вірна дочка рідної землі
героїня

 

«Захар Беркут»
цікавий,повчальний
нагадує,пропонує,застерігає
далеке минуле нашого народу
повість

 

 

Підготувала
вчитель української мови та літератури
Олексіївської загальноосвітньої школи I-III ступенів
Макаренко Лариса Михайлівна


 


 

docx
До підручника
Українська література (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Авраменко О.М., Пахаренко В.І., Мовчан Р.В.)
Додано
8 червня 2021
Переглядів
2351
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку