"Ідеї гуманізму в шедеврах Високого Відродження"

Про матеріал
Поурочний конспект на тему "Ідеї гуманізму в шедеврах Високого Відродження"
Перегляд файлу

Тема: Мистецтво Високого Відродження в Італії

Мета: сформувати в учнів уявлення про період Відродження в історії Нового часу; створити умови для розуміння причин Відродження; розглянути найвизначніші пам’ятки культури; установити зв’язок між народженням капіталістичних відносин і виникненням Відродження; схарактеризувати видатних митців та їх найвідоміші твори; розвивати вміння порівнювати мистецтво Відродження та Середньовіччя і висловлювати власну думку щодо відображення у творчості митців Відродження цінностей Нового часу.

Обладнання: підручник, карта світу, Європи, Італії, мультимедійна дошка, ноутбук

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Основні поняття та назви: гуманізм, Відродження, Ренесанс, реалізм, емпіризм, «Джоконда», «Сикстинська мадонна», «Давид», собор святого Петра.

Основні дати та події: 1452—1519 рр. — роки життя Леонардо да Вінчі, 1483—1520 рр. — роки життя Рафаеля Санті, 1475—1564 рр. — роки життя Мікеланджело.

Історичні постаті: Донато Браманте, Леонардо да Вінчі, Рафаель, Мікеланджело, Тиціан.

Очікувані результати: учні навчаться: називати дати, пов’язані з життям видатних митців Відродження; показувати на карті найвизначніші культурні центри; застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни; характеризувати видатних митців та їх найвідоміші твори; наводити приклади найвизначніших пам’яток культури; порівнювати мистецтво Відродження та Середньовіччя і висловлювати власну думку щодо відображення у творчості митців Відродження цінностей Нової доби.

Хід уроку

I.    Організаційний момент

Пояснити назву теми «Культура Західної Європи XVI — першої половини XVII ст.», ознайомити учнів із кількістю годин, відведених на її вивчення, формою проведення уроку узагальнення тощо.

II.   Актуалізація опорних знань і вмінь

Робота з картками

1.  Співвіднесіть прізвища митців і факти їхньої біографії.

а)  Еразм Роттердамський

1)  Медик, письменник. Автор відомого роману про ідеальне суспільство

б)  Томас Мор

2)  Історик, політик. Виступав проти політики папства, за об’єднання держави

в)  Нікколо Макіавеллі

3)  Непідкупна, порядна та справедлива людина. Був страчений за захист ідеалів гуманізму

 

4)  Справжнє ім’я Герхард Хергардс. Був монахом, але залишив монастир заради навчання в університеті. Став головою гуманістичного братства. Вважав себе «громадянином світу»

Відповідь: а — 4; б — 3; в — 2.

2.  Співвіднесіть прізвища авторів з назвами їхніх творів.

а)  Еразм Роттердамський

1)  «Гаргантюа і Пантагрюель»

б)  Томас Мор

2)  «Про державу»

в)  Нікколо Макіавеллі

3)  «Похвала дурості»

 

4)  «Утопія»

Відповідь: а — 3; б — 4; в — 2.

Бесіда

Евристична бесіда на тему значення культури у формуванні цивілізації.

IІІ. Мотивація навчальної діяльності

Наприкінці XV - у першій третині XVI ст. відбувся небачений злет літератури, живопису, архітектури, через що цей період отримав назву Високе Відродження. Він дав світові новий тип творчої людини — особистість, обдаровану численними талантами, сильну духом, оригінального мислителя і митця. Цих творців нащадки не випадково порівнювали з давньогрецькими титанами, які не побоялися вступити в суперництво з самими олімпійськими богами.

IV. Вивчення нового матеріалу

                      План

1.   Доба Високого Відродження.

1)  Періодизація епохи Відродження.

2)  Особливості доби Високого Відродження.

2.   Творчість Леонардо да Вінчі, Рафаеля, Мікеланджело, Донато Браманте.

1)  Леонардо да Вінчі.

2)  Рафаель Санті.

3)  Мікеланджело Буонарроті.

4)  Донато Браманте.

1.   Доба Високого Відродження

Розповідь учителя

Релігійні, економічні та політичні зміни в житті Європи (Реформація та Контрреформація, становлення абсолютизму та формування капіталістичних відносин) не могли не позначитися на розвитку культури. Культуру Нового часу характеризує доба Відродження (фр. — Ренесанс) — епоха в розвитку низки країн Західної та Центральної Європи (в Італії: XIV—XVІ ст., в інших країнах: кінець XV — початок XVІІ ст.), перехідний етап від середньовічної культури до культури Нового часу. Термін запроваджений Джорджо Вазарі в XVI ст.

  1.               Періодизація епохи Відродження

(Демонстрація відеоролика)

Варіант 1

Розповідь учителя

Відродження, як і будь-який процес, пройшло певні стадії розвитку, хоча має особливості для кожної країни.

Культура Відродження виникає в Італії в середині ХІV ст. і починає поширюватися Європою протягом ХV ст. Народження або початок епохи отримав назву Раннє Відродження. Від кінця ХV і до першої половини ХVІ ст. відбувається піднесення культури Відродження, точка її найвищого розвитку — це час Високого Відродження. Виконавши свій історичний обов’язок, ця доба завершилася в період Пізнього Відродження в другій половині ХVІ ст. На зміну цій епосі приходять інші.

Варіант 2

Робота зі схемою

За матеріалом підручника складіть схему становлення, розвитку та занепаду епохи Відродження.

2)  Особливості доби Високого Відродження

(Демонстрація відеоролика)

Варіант 1

Розповідь учителя

Повернення в Італії до мистецтва Давньої Греції та Давнього Риму дало поштовх народженню нової епохи. Епоха Відродження базувалася на культурі країни, у якій був відсутній тягар абсолютизму — вільний дух міст-держав закладав фундамент епохи. Жителі італійських міст — торговці, фінансисти, ремісники — не тільки були вільними у своїх поглядах, але й мали певну економічну свободу, що позначилося на культурі. Географічні та інші наукові відкриття формували новий світогляд, який базувався в першу чергу на гуманізмі. Повага до гідності людини, віра в її розум та право на щастя, на вільний прояв природних почуттів і здібностей спрямовували гуманістів до визнання людини найвищою цінністю, а звідси й до толерантності. Гуманісти вірили в можливості людини, підкреслювали її індивідуальність. Культура Відродження формувалася, з одного боку, шляхом вивчення минулого, а з другого — шляхом розвитку сучасних поглядів на світ. Реалізм (бачення світу таким, який він є) та емпіризм (досвід як шлях до вивчення світу) спонукали митців епохи Відродження до пошуку нових висот. Епоха Ренесансу, хоча й зародилася в занадто релігійному світі, мала світський характер, виступаючи з критикою католицької схоластики, яка закривала шлях до інших сфер життя.

Відродження розвивалося в усіх напрямках. Яскравими представниками епохи в живописі були Л. да Вінчі, Мікеланджело, Рафаель, Тиціан, Джорджоне, в архітектурі — Д. Браманте, Л. Альберті, А. Палладіо, Дж. Вазарі, у скульптурі — Донателло, Мікеланджело, в літературі — Ф. Рабле, В. Шекспір, Т. Мор, Н. Макіавеллі, у науці — М. Коперник, Дж. Бруно, М. Сервет, Т. Парацельс.

Варіант 2

Метод «Мікрофон»

Методика проведення. Учні передають одне одному уявний мікрофон (ручку, олівець, фломастер) і висловлюють власну думку з приводу певного питання; говорити може тільки людина з «мікрофоном».

Опрацюйте відповідний матеріал підручника та сформулюйте особливості доби Відродження.

(Учитель корегує відповіді учнів і записує особливості доби Відродження на дошці.)

Зразок відповіді

Особливості доби Відродження

        Світський характер.

        Новий світогляд.

        Толерантність.

        Віра в можливості людини.

        Гуманізм — повага до людини.

        Інтерес до вивчення світу.

        Нові ціннісні орієнтири.

        Зацікавленість минулим.

        Індивідуалізм.

        Реалізм — бачення світу таким, який він є.

        Критика католицької схоластики.

        Емпіризм — досвід як шлях до вивчення світу.

Варіант 3

Робота з таблицею

Опрацюйте відповідний матеріал підручника та заповніть таблицю.

Представники варіантів по черзі вписують прізвища діячів епохи Відродження в таблицю на дошці (один учень має право вписати тільки одне прізвище).

Зразок заповненої таблиці

Високе Відродження

Напрямок у мистецтві

Представники

Живопис

Л. да Вінчі, Мікеланджело, Рафаель, Тиціан, Джорджоне

Архітектура

Д. Браманте, Л. Альберті, А. Палладіо, Дж. Вазарі

Скульптура

Донателло, Мікеланджело

Література

Ф. Рабле, В. Шекспір, Т. Мор, Н. Макіавеллі

Наука

М. Коперник, Дж. Бруно, М. Сервет, Т. Парацельс

 

2.   Творчість Леонардо да Вінчі, Рафаеля, Мікеланджело, Донато Браманте

Варіант 1

Розповідь учителя

  1.                Леонардо да Вінчі

(Демонстрація відеоролика)

Леонардо да Вінчі (1452—1519 рр.) народився в невеликому місті Вінчі, поблизу Флоренції. Помітивши здібності хлопчика, батько віддав його на навчання до флорентійського художника Андреа Вероккіо. Живопису приділяв мало часу і писав повільно, але створив нову живописну техніку — сфумато — димка між глядачем та предметом. Загалом нам відомо близько 15 його картин, але кожна з них стала шедевром («Мона Ліза» («Джоконда»), «Дама з горностаєм», фреска «Таємна вечеря»).

Не маючи університетської освіти, да Вінчі займався багатьма науками — математикою, фізикою (першим пояснив, чому небо синє), анатомією і ботанікою, був конструктором — будував літаючі апарати й підводні човни, в його записах можна знайти описи гелікоптера, плавильних печей, автоматичного ткацького верстата, парашута, автомобіля, отруйних газів, телефона. Він писав вірші та музику, віртуозно грав на лірі. Був чудовим архітектором та скульптором. Після себе залишив 14 томів рукописів, багато з яких були зашифровані. Усі записи в щоденниках Леонардо зроблені особливою манерою, і читають їх у дзеркальному відображенні. Він працював у французьких королів, Папи Льва Х та італійських вельмож. Помер у Франції 2 травня 1519 р. в оточенні своїх учнів.

  1.                Рафаель Санті

(Демонстрація відеоролика)

Рафаель Санті (1483—1520 рр.) народився у містечку Урбіно, в області Марке. Його батько, Джованні Санті, був придворним художником урбінського герцога. Хлопець із дитинства жив в атмосфері живопису. Він навчався у Перуджино, вплив якого відчувається у ранніх творах Рафаеля. У 1508 р. він приймає запрошення Папи Юлія II і Донато Браманте та приїжджає до Риму для розпису папського палацу у Ватикані. У цей самий період намалював знамениту «Сикстинську мадонну», яка протягом тривалого часу була вівтарним образом у церкві Святого Сикста у П’яченці. Рафаель багато працював не тільки як живописець, а і як архітектор. Він керує будівництвом палаццо Каффареллі-Відоні та вілли Джуліо Медічі, що стала відома під назвою вілли Мадама. Папа Лев X після смерті Браманте у 1514 р. призначив його головним архітектором будівництва собору Святого Петра. Помер Рафаель 6 квітня 1520 р. у Римі, похований у римському Пантеоні. Творчість митця є зразком піднесеної краси, досконалості й гармонії. У роботах майстер зображав переважно мадонн, яких малював поетично і водночас просто за своєю композицією.

  1.                Мікеланджело Буонарроті

(Демонстрація відеоролика)

Мікеланджело Буонарроті (1475—1564 рр.) народився 6 березня 1475 р. в Капрезі в сім’ї флорентійців. У 1490—1492 рр. навчався та працював у палаццо Лоренцо Медічі (Пишного). Головною темою своєї творчості він вважав ідею боротьби. Мікеланджело зробив предметом своїх творів людину, але людину нескорену, людину бунтівну, людину-творця. Скульптор перебував під впливом оптимістичної філософії гуманізму і вірив у безмежні можливості людини. Серед його найвідоміших творів — мармуровий рельєф «Битва кентаврів» (Флоренція, Каса Буонарроті), дерев’яне Розп’яття (Флоренція, Каса Буонарроті), мармурова «П’єта» (Ватикан, собор святого Петра), мармурова статуя «Давид» (1501—1504 рр., Флоренція, Академія), єдина картина — тондо «Мадонна Доні» (Флоренція, Уффіци). Одним із найвидатніших творів Мікеланджело є розпис плафона Сикстинської капели сюжетами з біблійних міфів. Цю роботу він виконував від 1508 до 1512 р. на стелі площею 600 м2 на висоті 18 м. Від 1536 до 1541 р., при Папі Павлові III, працював над темою Страшного суду. Через п’ять років, у 1546 р., став головним архітектором собору Святого Петра. Помер 18 лютого 1564 р., похований у Флоренції.

  1.                Донато Браманте

(Демонстрація відеоролика)

Донато Браманте (1444—1514 рр.) народився у державі Урбіно в бідній, але шанованій родині. Талант майстра проявився рано. Спочатку він успішно працював як художник і був запрошений до двору герцога Людовіка Моро. Але його покликанням стала архітектура. Протягом 20 років він працював у Мілані, і тільки Італійські війни змусили його перебратися до Рима, де він став головним папським архітектором. До римського періоду творчості Донато належать будівлі Ватиканського палацу, каплиці Темп’єтто монастиря Сан-П’єтро-ін-Монторіо, палаццо делла Канчеллерія. Архітектор спроектував та почав споруджувати собор Святого Петра в Римі (від 1505 р.). Крім архітектури захоплювався написанням сонетів.

Варіант 2

Повідомлення учнів

Учні виступають із повідомленнями про Л. да Вінчі, Рафаеля, Мікеланджело, Д. Браманте.

Варіант 3

Гра «Знайди своїх»

Методика проведення. Учитель роздає учням картки, на яких написані характеристики творців Відродження, і пропонує опрацювати відповідний матеріал підручника, щоб визначити, про якого діяча йдеться на картці. Після завершення роботи восьмикласники об’єднуються навколо учнів, які тримають картки з іменами діячів. Утворені групи готують розповідь про відповідного діяча і презентують її.

Картка № 1

(Леонардо да Вінчі)

        Роки життя: 1452—1519 рр.

        Народився поблизу Флоренції.

        Працював у Флоренції, потім при дворах різних князів, у 1516 р. переїхав до Франції.

        Живопису приділяв мало часу і писав повільно.

        Створив нову живописну техніку — сфумато — димка між глядачем та предметом.

        «Мона Ліза» («Джоконда»), «Дама з горностаєм», фреска «Таємна вечеря».

        Винахідник. Багато часу приділяв вивченню польоту.

        Залишив 14 томів рукописів.

        Захоплювався математикою, фізикою, ботанікою. Першим пояснив, чому небо синє.

        Створив малюнки винаходів та проектів: парашута, підводного човна, гелікоптера, танка, кулемета, розвідних мостів, плавильних печей тощо.

        Віртуозно грав на лірі.

        Залишив багато зашифрованих рукописів.

Картка № 2

(Рафаель Санті)

        Роки життя: 1483—1520 рр.

        Народився у містечку Урбіно, в області Марке. Його батько був придворним художником урбінського герцога.

        Навчався у Перуджино, вплив якого відчувається у його ранніх творах.

        Зображав переважно мадонн, яких малював поетично і водночас просто за композицією.

        У 1508 р. приймає запрошення свого земляка Донато Браманте та Папи Юлія II і приїжджає до Рима для розпису папського палацу у Ватикані.

        У Ватикані залишив по собі славетні станци (станца — розмальована зала у палаці).

        Керував будівництвом палаццо Каффареллі-Відоні та вілли Джуліо Медічі, що стала відома під назвою вілли Мадама.

        У 1514 р. Папа Лев X призначив його головним архітектором будівництва собору Святого Петра.

        У період роботи над станцами намалював картину «Сикстинська мадонна». Протягом тривалого часу вона була вівтарним образом у церкві Святого Сикста у П’яченці.

        Помер 6 квітня 1520 р. у Римі та похований у римському Пантеоні.

Картка № 3

(Мікеланджело Буонарроті)

        Роки життя: 1475—1564 рр.

        Італійський скульптор, художник, архітектор, поет і інженер.

        Народився 6 березня 1475 р. в Капрезі в сім’ї флорентійців.

        У 1490—1492 рр. працював та вчився у палаццо Лоренцо Медічі.

        Головною темою його творчості є ідея боротьби.

        Перебував під впливом оптимістичної філософії гуманізму і вірив у безмежні можливості людини.

        Мармуровий рельєф «Битва кентаврів», дерев’яне Розп’яття, мармурова «П’єта», мармурова статуя «Давид», картина-тондо «Мадонна Доні».

        Сикстинська капела.

        Від 1536 до 1541 р., при Папі Павлові III, працював над темою Страшного суду.

        У 1546 р. став головним архітектором собору Святого Петра.

        Помер 18 лютого 1564 р. похований у Флоренції.

Картка № 4

(Донато Браманте)

        Роки життя: 1444—1514 рр.

        Італійський архітектор епохи Відродження.

        Спочатку успішно працював як маляр, але прославився як видатний архітектор.

        Будівлі Ватиканського палацу, каплиці Темп’єтто монастиря Сан-П’єтро-ін-Монторіо, палаццо делла Канчеллерія і проект собору Святого Петра в Римі.

        Спроектував та почав споруджувати собор Святого Петра в Римі (від 1505 р.).

Цікавий факт

«Вітрувіанська людина» (Фото 1)

«Вітрувіанська людина» — малюнок Леонардо да Вінчі як ілюстрація до книги, присвяченої працям Вітрувія.

На ньому зображена фігура чоловіка у двох позиціях, накладених одна на одну: перша — людина із розведеними в боки руками і ногами, вписана в коло, друга — людина з розведеними руками і зведеними ногами, вписана у квадрат. Малюнок і пояснення до нього часто називають канонічними пропорціями людини. Малюнок ілюструє, за задумом автора, божественний зв’язок між людською формою і Всесвітом.

Згідно із супровідними записами Леонардо, цей малюнок був створений для визначення пропорцій (чоловічого) людського тіла, як воно описане в трактатах античного римського архітектора Вітрувія:

        Кисть становить чотири пальці.

        Ступня складає чотири кисті.

        Лікоть становить шість кистей.

        Висота людини складає чотири лікті (і відповідно 24 кисті).

        Крок дорівнює чотирьом ліктям.

        Розмах рук дорівнює зросту людини.

        Відстань від лінії волосся до підборіддя становить 1/10 зросту людини.

        Відстань від маківки до підборіддя становить 1/8 зросту людини.

        Відстань від маківки до грудей становить 1/4 зросту людини.

        Максимум ширини плечей становить 1/4 зросту людини.

        Відстань від ліктя до кінчика руки становить 1/4 зросту людини.

        Відстань від ліктя до пахви становить 1/8 зросту людини.

        Довжина руки становить 2/5 зросту людини.

        Відстань від підборіддя до носа становить 1/3 довжини обличчя людини.

        Відстань від лінії волосся до брів становить 1/3 довжини обличчя людини.

        Довжина вух дорівнює 1/3 обличчя людини.

Дослідження, проведені Леонардо да Вінчі, не тільки підтвердили ці пропорції, але й вплинули на розвиток культури Відродження.

Пізніше за методикою да Вінчі Ле Корбюзьє склав свою шкалу пропорціонування — Модулор, що вплинула на естетику архітектури XX ст.

«Вітрувіанська людина» — одне з найбільш упізнаваних зображень у світі, а також один із найвідоміших символів сучасної культури.

IV. Узагальнення та систематизація знань

Робота з таблицею

Порівняйте особливості античних часів та епохи Відродження і заповніть таблицю.

Зразок таблиці

Порівняльна характеристика античності й Відродження

Критерії для порівняння

Античність

Відродження

Час існування

 

 

Схожі риси

 

Відмінні риси

 

 

 Завдання

Прочитайте афоризми Леонардо да Вінчі та поясніть зміст одного з них.

        Істина була єдиною дочкою часу.

        Істина врешті-решт не залишається прихованою.

        Гнів є короткочасним безумством.

        Де помирає надія, там виникає порожнеча.

        Ображаючи іншого, ти не піклуєшся про самого себе.

        За солодке доводиться гірко розплачуватися.

        Шкодиш ти, якщо хвалиш; але ще більше шкоди, якщо засуджуєш те, на чому сам мало розумієшся.

        Існує три типи людей: ті, хто бачить, ті, хто бачить, коли їм показують, і ті, хто не бачить.

        Противник, який шукає ваші помилки, корисніший за друга, який бажає їх приховати.

V.   Підсумки уроку

Висновки

Епоха Відродження зародилася в Італії та поширилася територією всієї Європи. Відродження стало відображенням економічних, політичних та релігійних змін у суспільстві в Ранній Новий час. Цей період підняв людину на новий щабель — з її недоліками та позитивними рисами, сформував гуманістичні погляди людства. Майстри Італійського Відродження через свої роботи затверджували нові ідеали, нові погляди на людину та її місце в навколишньому світі. А зараз кожен із вас мені скаже чим запам’ятався сьогоднішній урок, отже розпочинайте свою відповідь з будь-якої із трьох фраз «Я знаю…», «Я вмію…», «Я можу…».

VI. Домашнє завдання

1.   Опрацюйте матеріал підручника: 1. § 12 (С. 83—86); 2. § 12; 3. § 12; 4. § 7 (С. 58—65).

2.   Творче завдання. Опишіть один із творів діячів Італійського Відродження.

3.   Індивідуальні випереджальні завдання. Підготуйте повідомлення про митців Північного Відродження та бароко: Ієронім Босх, Пітер Пауль Рубенс, Альбрехт Дюрер, Гарменс Рембрандт ван Рейн, Дієго Веласкес.

 

doc
Додав(-ла)
Бабич Вікторія
Додано
24 лютого
Переглядів
242
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку