27 травня о 18:00Вебінар: Узагальнення досвіду методичної роботи вчителя за рік: проста та ефективна модель ведення звітної документації

Ігрова діяльність на уроках англійської мови

Про матеріал

Розробка ігрових методів навчання іноземних мов у початковій школі є одним із пріоритетних і найбільш актуальних напрямків у сучасній педагогіці, так як дозволяє в сприятливі для мовленнєвого розвитку строки сформувати інтерес учнів до вивчення іноземної мови, розвивати мислення, уяву, пам'ять та інші психологічні функції учнів, залучені в процес розвитку мови.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

Ігрова діяльність на уроках англійської мови

 


 

 

 

 

 

                                                                                           Робота вчителя початкових класів

 Петропавлівської ЗОШ І-ІІІ ст №2

Михайлюти Маріїї

 

 

 

 

Вступ

1. Рольові ігри

2. Ігрові ситуації для розвитку навичок техніки читання англійською мовою

3. Ігри-загадки

4. Лексичні ігри

5. Мовні ігри

7. Орфографічні ігри

8. Буквені ігри Word Games

9. Граматичні ігри

10. Музичні і рухливі ігри

11. Ігрові фізкультхвилинки на уроках англійської мови

Список використаної літератури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

З самого раннього дитинства дитина спілкується з світом через гру. Для неї гра – спосіб пізнання дійсності, спосіб випробувати себе. Але, на жаль, коли дитина приходить в школу, вчителі про це забувають, хоча ігрова діяльність і малювання характерні для дітей цього віку.

Розробка ігрових методів навчання іноземних мов у початковій школі є одним із пріоритетних і найбільш актуальних напрямків у сучасній педагогіці, так як дозволяє в сприятливі для мовленнєвого розвитку строки сформувати інтерес учнів до вивчення іноземної мови, розвивати мислення, уяву, пам'ять та інші психологічні функції учнів, залучені в процес розвитку мови.

Гра, як усім відомо, є провідною формою діяльності дитини в молодшому шкільному віці, а застосування ігрових форм роботи найбільш ефективно в початкових класах. Ігрові форми роботи відповідають сучасним вимогам до змісту процесу навчання, таким, як :

Доступність

Наочність

Зміст країнознавчого матеріалу

Створення мотивації через організацію навчального матеріалу

Створення іншомовної комунікативної атмосфери на уроці

Створення умов для самостійної творчої роботи

Ігри підвищують ефективність і якість освітнього процесу, покращують характер взаємодії вчителя і учня, роблять урок емоційним і незабутнім.

 

 

 

 

 

 

 

1. Рольові ігри – це навчання в дії, що як відомо підвищує якість навчання. Ситуація спілкування, що моделюються в рольовій грі, дозволяють наблизити мовленнєву діяльність на уроці, до реальної комунікації, дають можливість використовувати мову як засіб спілкування. Вважають, що оволодіння формами усного іншомовного спілкування можливо тільки в рольових іграх, але успішність гри залежить від рівня і старанності її підготовки, правильності організації, регулярності застосування даного прийому навчання і, звичайно, від майстерності вчителя і його відданості своїй справі.

Рольові ігри з предметами

Гра 1. Учням пропонується наступний сюжет.

Teacher: “You have a brother (a sister, a younger friend). Your brother is 5 years old. He does not go to school because he is too small. But he wants to go to school very much. He likes your schoolbag. There are so many interesting things in it. Please show him your schoolbag and tell him what things you have in it.”

У цій грі один учень відіграє роль школяра (Pupil 2), а його сусід по парті – маленького брата, що ще не ходить у школу (Pupil 1). У ході гри учні відкривають портфель і називають речі, що там є, обговорюючи їхнє призначення.

Можливі такі діалоги:

Pupil 1: Sasha, please show me your schoolbag. What have you got in it?

Pupil 2: I have many things. I have two copybooks in my bag.

Pupil 1: What is this?

Pupil 2: This is my textbook. It is an English textbook. I study English at school.

Pupil 1: What is that?

Pupil 2.: It is a pencil.

Pupil 1: What can you do with your pencil?

Pupil 2: I can draw.

Так можна повторити лексичні одиниці по темі «Школа», опрацювати граматичну конструкцію «there is/there are», навчити учнів правильно задавати спеціальні питання і т.д.

Рольова гра « У магазині»

Учні отримують картки з зображенням  різноманітних продуктів та їх цінами, а також завдання та ролі. Гра розрахована на парну роботу.

Завдання для учнів з високим рівнем володіння мовленнєвими уміннями та навичками:

Pupil A:

You are a shop assistant. Help a customer to buy everything he wants and don't sell your goods for low price.

    Pupil B:

You have a party tonight. Buy everything you need to cook the best dinner. You have £ 35.70

Завдання для учнів з низьким рівнем мовленнєвих умінь та навичок:

Pupil A:

You are a shop assistant. Help a customer to buy everything he wants and don't sell your goods for low price.

Сценарій казки «The Little House»

Персонажі:

Миша (Mouse)

Жаба (Frog)

Кролик (Rabbit)

Лисиця (Fox)

Вовк (Wolf)

Ведмідь (Bear)

Реквізит: будиночок (на ватмані, з великим вікном, в яке видно усіх персонажів), костюми персонажів.

Сценарій також можна використовувати для лялькового театру.

Ця казка зручна тим що можна прибирати або додавати перснонажів залежно від кількості учасників. Можна додати інших тварин, наприклад: білку, їжачок або ящірку.

(Миша підходить до будиночка)

Mouse: Oh! What a nice house! (стукає) .Knock - knock! .Who lives in the house?(заглядає всередину) . Nobody! I think I'll come in.

(Миша входить у будиночок, виглядає у вікно. Входить жаба.)

Frog: Knock - knock! Who lives in the house?

Mouse: Hello, I'm a mouse.

Frog: Hello, I'm a frog. May I live in your house?

Mouse: Yes. Come in, please.

(Миша і жаба виглядають з вікна. З'являється кролик.)

Rabbit: Knock - knock! Who lives in the house?

Mouse: Hello, I'm a mouse.

Frog: Hello, I'm a frog.

Rabbit: Hello. I'm a rabbit. May I live in your house?

Mouse, Frog: Yes. Come in, please.

(Миша, жаба і кролик у будиночку. З'являється лисиця.)

Fox: Knock - knock! Who lives in the house?

Mouse: Hello, I'm a mouse.

Frog: Hello, I'm a frog.

Rabbit: Hello. I'm a rabbit.

Fox: Hello, I'm a fox. May I live in your house?

Mouse, Frog, Rabbit : Yes. Come in, please.

(Миша, жаба, кролик і лисиця у будиночку. З'являється вовк.)

Wolf: Knock - knock! Who lives in the house?

Mouse: Hello, I'm a mouse.

Frog: Hello, I'm a frog.

Rabbit: Hello. I'm a rabbit.

Fox: Hello, I'm a fox.

Wolf: Hello, I'm a wolf. May I live in your house?

Mouse, Frog, Rabbit, Fox : Yes. Come in, please.

(Миша, жаба, кролик, лисиця і вовк у будиночку. З'являється ведмідь.)

Bear: Knock - knock! Who lives in the house?

Mouse: Hello, I'm a mouse.

Frog: Hello, I'm a frog.

Rabbit: Hello. I'm a rabbit.

Fox: Hello, I'm a fox.

Wolf: Hello, I'm a wolf.

Bear: And I'm a big Bear. May I live in your house?

Mouse: Oh, no!

Frog: You are too big!

Rabbit, Fox, Wolf : You can't live in the house!

(Ведмідь "ламає" будиночок, тварини з криками розбігаються.)

Animals: Help, Help!

Сценарій басні «The Hare and the Tortoise»

Персонажі:

Заєць (H)

Черепаха (T)

Жаба (F)

Білка (S)

Миша (M)

Реквізит: старт і фініш (плакати, стрічка), костюми персонажів.

H: Hello, forest people! Let's run a race with me! We shall run round the wood. Will you run with me, frog?

F: No, not I. I can't run so fast.

H: And you, Squirrel?

S: Oh, no, you run faster than me.

H: What about you, mouse?

M: Oh, no, I can't run with you.

H: You don’t want to run because you know that I’m the best runner in the wood!

T: I'd like to run with you.

H: But you are so slow!

T: Let's start the race.

H: All right. (to the public) What a silly tortoise! I run much faster than she does.

F, S, M: Ready! Steady! Go!

(The hare and the tortoise start running; the tortoise falls behind.)

H: (looks back) Where is that slow tortoise? I can't even see her. But it's very hot today. I think I can have a little nap.(The hare lies down and falls asleep; the tortoise passes him.)

H: (wakes up) What's the time? Oh, I'm late! I must run very-very fast!

F, S, M: Hooray! Hooray! The tortoise is the first!

H: (runs up) What's this? Who's the first?

T: It's me! I'm the first!

H: (to the public) But why, with my wonderful legs, I'm not the first?

2. Ігрові ситуації для розвитку навичок техніки читання англійською мовою

Приклад 1.

На дошці чи плакаті написати ряд речень, наприклад:

It is in the sky.

It is in the garden.

It is in the water.

It is in the room.

It is in the street.

We put it in our letters.  тощо.

Учням роздаються картки з окремими словами (sun, boat, tree, table, stamp). Вони повинні приколоти картки поряд з відповідними реченнями. Хто швидше впорається, той виграє. Цю гру можна виконувати командами. Тоді вчитель готує 2 плакати з реченнями.

3. Ігри-загадки.

Приклад 1. «Вгадай тварину»

Вчитель читає учням загадки, учні повинні їх відгадувати.

1. It is a domestic animal. It likes fish. (a cat)

2. It is a wild animal. It likes bananas. (a monkey)

3. It is very big and grey. (an elephant)

4. This animal likes grass. It is a domestic animal. It gives us milk. (a cow)

За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал.

Приклад 2. «Вгадай казкового героя»

Вчитель: У мене є хороші друзі. Це особливі друзі. Вони прийшли до нас з казок. Ви їх теж знаєте, а ось чи зможете вгадати, про кого я розповідаю?

I have a friend. Не is a small boy. Не can read, write and count, but not well. He can run and jump and play. He cannot draw and he cannot swim. /Незнайка/.

I have a friend. Не is a big fat boy. He cannot read and write, but he can run, sing, dance and play. He can fly! /Карлсон/

I have a friend. He is not a boy. He is not a girl. He is green. He can swim. He cannot jump and he cannot fly. /Крокодил Гена/.

4. Лексичні ігри

Цілі:

- тренувати учнів у вживанні лексики в ситуаціях, наближених до природної обстановки;

- розвивати мовну реакцію учнів.

Приклад 1.

Гра «У магазині»

На прилавку магазину розкладені різні предмети одягу або їжі, які можна купити. Учні заходять в магазин, купують те, що треба.

P1: Good morning!

P2: Good morning!

P1: Have you a red blouse?

P2: Yes, I have. Here it is.

P1: Thank you very much.

P2: Not at all.

P1: Наve you a warm scarf?

P2: Sorry, but I haven't.

P1: Good bye.

P2: Good bye.

Приклад 2.

Гра «Збери портфель Червоної шапочки»

У грі бере участь увесь клас. Виходять до дошки за бажанням.

Вчитель: Допоможемо Червоній шапочці зібратися до школи.

Учень бере предмети, що знаходяться на столі, складає їх в портфель, називаючи кожен предмет по-англійськи:

This is a book. This is a pen (pencil, pencil - box)

Надалі учень коротко описує предмет, який він бере :

This is a book. This is an English book. This is a very nice book

Приклад 3.

Гра «Пантоміма».

Щоб закріпити в мові лексику за темою "Ранок школяра", можна провести гру "Пантоміма". Ведучий виходить з класу, а група дітей розташовується біля дошки. Кожен жестами і мімікою зображує одну з дій із заданої теми. Потім вчитель говорить ведучому: Guess what every pupil is doing.

Зразкові відповіді ведучого : This boy is doing morning exercises. That girl is washing her face. That boy is sleeping. etc.

5. Мовні ігри

Мовні ігри призначаються для формування вимовних, лексичних, і граматичних навичок і тренування вживання мовних явищ на підготовчому, передкомунікативному етапі оволодіння іноземною мовою.

Приклад 1.

Гра «Збери прислів'я».

Ведучий читає початок прислів'я, команди повинні закінчити її. При правильній відповіді команда отримує бал.

Наприклад:

A friend in need…

… is a friend indeed.

An apple a day…

… keeps the doctor away.

East or West —…

… home is best.

Never put off till tomorrow…

… what you can do (can be done) today.

Custom…

… is a second nature.

Приклад 2. Переклади слово.

Кожному учасникові гри дається англійське слово для перекладу українською мовою. Відповідь має бути миттєвою.

6. Фонетичні ігри.

Мета - тренувати учнів у вимовлені англійських звуків.

При опрацюванні вимови корисні наступні ігри:

Приклад 1.

The funny little clown

Вірші містять деякі вправи, що розвивають рухливість мовного апарату.

I am funny little clown.

I say, 'Ah [a :] - oo [u] - ee [i]

My mouth is open wide

When I say 'Ah, ah, ah'.

I draw my lips far back.

When I say'Ee, ee, ee'

My lips are very round.

When I say 'Oo, oo, oo'

'Ah - oo - ee - oo'

'Ah - oo - ee - oo'

I am a funny little clown.

Робота над грою складається з двох етапів:

a) розучування вірша з учнями;

b) театралізація вірша.

Приклад 2.

Скоромовка (гра - імітація)

Учні намагаються вимовити за учителем скоромовку, фразу, вірш на певний звук. Наприклад:

A black cat sat on a mat and ate a fat rat.

Чи

Why do you cry  Willy?

Why do you cry?

Why Willy, why Willy,

Why Willy, why?

Приклад 3.

Гра «Широкі та Вузькі голосні.»

Мета: формування навичок фонематичного слуху.

Хід гри : викладач називає слова. Учні піднімають руку, якщо звук вимовляється широко. Якщо голосна вимовляється вузько, руку піднімати не можна. Виграє команда, яка допустила менше помилок.

Приклад 4.

Фонетична зарядка та опрацювання окремих звуків.

Учитель читає вірш або римівку з опорою на вербальну зорову наочність, перекладає, показує транскрипційний знак. Учні вимовляють звук, потім учні по черзі знаходять його у тексті вірша і називають слова з цим звуком.

7. Орфографічні ігри

Приклад 1.

Гра «Word-building.»

Учитель записує на дошці довге слово. Учні повинні скласти (за певний проміжок часу) слова з букв цього слова. Перемагає той учень, який склав найбільшу кількість слів. Наприклад, із слова personal учні можуть скласти слова:

son

are

so

rose і т. д.

Приклад 2.

Хто більше?

Мета: перевірка засвоєння орфографії вивченого лексичного матеріалу.

Хід гри : утворюються дві команди. Кожна команда повинна записати на дошці якомога більше слів за темами:

а) назви спортивних ігор;

б) тварини;

в) кольори і т. д.

Приклад 3.

Чергова буква

Мета: формування навичок усвідомлення місця букви в слові.

Хід гри : Учням роздаються картки і пропонується написати якомога більше слів, в яких вказана буква стоїть на певному місці.

Наприклад, викладач говорить: " Сьогодні у нас чергова буква "О", вона стоїть на першому місці. Хто напише більше слів, в яких буква "О" стоїть на першому місці"?

8. Буквені ігри Word Games

Буквені ігри розширюють ерудицію, вчать працювати зі словником, дають можливість тренувати пам'ять, заглиблюватися в тонкощі мови, але при цьому не втрачають своєї розважальності. У ці ігри грають з метою змагання, групами, індивідуально, в письмовій чи усній формі, із застосуванням наочності (частіше образотворчої — графічної, друкованої, символічної) або без неї. Можуть використовуватися як для учнів старших класів, так і для молодших, у відповідності з рівнем знань.

Приклад 1.

Домашній улюбленець.

Завдання для учнів 3-4 класів. Вписавши в клітини бракуючі букви, ви дізнаєтеся, про якого улюбленця мріє хлопчик.

домашний питомец 1

Answer Key:

A tame lion

Приклад 2.

My pet.

Завдання для 3-4 класу. Щоб дізнатися, яка тварина є домашнім улюбленцем і як його звуть, треба здогадатися, які прикметники його характеризують, і вписати в клітини бракуючі букви.

домашний питомец 2

Answer Key:

Budgie

Annie

Приклад 3.

Гра «Розгадай ребус»

J:\Музыка депресняк\3.JPG

rebus_37.jpg

Приклад 4.

Cross-Word

J:\Музыка депресняк\01labmibb1227617926.jpg

 

Приклад 5.

Crossword Puzzle "In the City"

кроссворд о городе

Across:

1. A place where people stay when they are ill or injured.
2. A large open area with buildings around it.
3. A building where people can see collections of pictures, sculptures or other things.
4. A large building where people watch sports.
5. A large and important church.
6. Part of a road that goes over a river.
7. An open area with grass and a lot of trees. 
8. A building where people watch plays.
9. A small restaurant where people can get cheap meals.
10. A place where children learn.
11. A road in a town or city with houses along it.

Down:

12. A large beautiful building where kings and queens live.
13. A large place where people can see wild animals.
14. A statue of an important person in a public place.
15. A building where tourists stay when they come to a city.
16. A building where people watch films.
17. A place where students study.
18. A very large shop that sells food and other things. 
19. A large building with thick walls that protected people in the past from enemies.
20. A place where people keep their money.
21. A place where people can read or borrow books.

Answer Key

ответы на кроссворд о городе

Приклад 6.

Decipher the note:

16.95.59.30.58.95.73.47.

39.59.50.74.48.27.39.65.

56.84.49.29.10.16.93.56.

 

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

E

7

F

G

H

I

J

8

K

L

M

N

O

9

P

Q

R

S

T

0

U

V

W

X

Y

10

Z

 

 

 

 


Answer Key

At two thirty in green square.

Приклад 7.

Alphabetical Order. (A word puzzle.)

Якщо розташувати букви будь-якого слова в алфавітному порядку, воно здасться вам досить дивним, навіть якщо це слово вам дуже добре знайоме. Можна організувати гру:

ABELT (You sit at it)

ACHIR (You sit on it)

EFIR (You make it when you in camp and you cold)

ALMP (You switch it on when it is dark)

CEHLOST (You put it on when you go to the street)

ABHT (Do you like it hot or cold?)

CEHIKNT (A room where you cook dinner)

ADEGNK (A place where flowers and vegetables grow)

ANSWER:

1. table; 2. chair; 3. fire; 4. lamp; 5. clothes; 6. bath; 7. kitchen; 8. garden;

9. Граматичні ігри

Приклад 1.

Reflexive pronouns

У завданні використані речення на тему "допомога по дому". Спочатку учням треба правильно вписати в пропуски зворотні займенники:

mуself, yourself, himself, herself, ourselves, themselves.

reflexive pronouns

Після цього стане можливим закінчити зашифроване речення в нижній частині завдання. Підказка: перша цифра в кожній клітині означає номер речення, а друга - порядковий номер букви в зворотному займеннику.

Приклад 2.

Гра з малюнком

Для кращого засвоєння учнями структур в Present Continuous можна використовувати гру з малюнком. Школярам пропонується відгадати, що робить той або інший персонаж, зображений на малюнку, який вони доки не бачили. Діти ставлять питання наприклад:

P1: Is the girl sitting at the table?

T: No, she is not.

P2: Is the girl standing?

Перемагає учень, який вгадав дію, зображену на малюнку. Він стає ведучим і бере інший малюнок.

Приклад 3.

Лото

Лото "Дієслова в малюнках" є хорошим наочним посібником для тренування граматичних форм.

На картках- декілька малюнків, що зображують які-небудь дії людини, наприклад: катання на ковзанах, гра в шахи, читання книги і так далі На фішці - один малюнок. Вчитель показує фішку з малюнком (хлопчик катається на ковзанах) і запитує: What is he doing?

Учні знаходять у себе такий самий малюнок і відповідають:

He is doing…

При правильній відповіді він отримує фішку.

Приклад 4.

Have you.

Мета: тренувати учнів у вживанні загальних питань з дієсловом to have. На столі вчителя розкладені іграшки. Учням пропонується подивитися на них і запам'ятати (заздалегідь можна повторити з учнями усі назви на англійській мові). Потім учні відвертаються, а ведучий бере із столу яку-небудь іграшку і ховає її за спиною. Інші іграшки закриваються газетою. Учні ставлять питання ведучому:

Have you a cat?

Have you a dog? і т. д. і так до тих пір, поки хто-небудь з учнів не відгадає заховану іграшку. Він і займає місце ведучого.

10. Музичні і рухливі ігри

До розряду музичних і рухливих ігор відносять так звані пісні – вправи або пісні-ігри, які можуть бути граматично чи лексично направленими. З одного боку вони сприяють активізації емоцій і емоційної пам’яті учнів, а з другої – включають необхідні для навчання одиниці монологічного та діалогічного мовлення. Для пісень-ігор характерна велика частота повторення граматичних структур при незначній зміні лексичного складу. Вони являються хорошим матеріалом для введення і закріплення і опорою для подальшої активізації діяльності учнів з вивченим матеріалом в мовленні. Пісні-ігри в основному не великі, тим самим вони економічні при плануванні уроків, вони легко запам’ятовуються учнями.

Приклад 1.

Пісня-гра “The Farmer in the Dell”

Метою гри є активізувати лексику по темі “Сім’я”. Діти стають в коло, в центрі – фермер. Діти хором, плескаючи в долоні співають:

The farmer in the Dell,

The farmer in the Dell,

Hey-hо, o-derrio,

The farmer in the Dell,

Потім фермер вибирає іншого ведучого, він співає разом з дітьми:

The farmer takes a Wife,

The farmer takes a Wife,

Hey-hо, o-derrio,

The farmer takes a Wife.

Тепер Wife стає в центр кола, а діти далі співають, використовуючи інші слова даної теми.

Приклад 2.

Пісня - гра «If You Are Happy And You Know It»

Діти виходять до дошки та під музику співають та повторюють рухи, про які йде мова у пісні.

If you're happy and you know it, clap your hands.

If you're happy and you know it, clap your hands.

If you're happy and you know it,

And you really want to show it,

If you're happy and you know it, clap your hands.

 

If you're happy and you know it, stamp your feet.

If you're happy and you know it, stamp your feet.

If you're happy and you know it,

And you really want to show it,

If you're happy and you know it, stamp your feet.

 

If you're happy and you know it, nod your head.

If you're happy and you know it, nod your head.

If you're happy and you know it,

And you really want to show it,

If you're happy and you know it, nod your head.

 

If you're happy and you know it, turn around.

If you're happy and you know it, turn around.

If you're happy and you know it,

And you really want to show it,

If you're happy and you know it, turn around.

 

If you're happy and you know it, say we are, we are.

If you're happy and you know it, say we are, we are.

If you're happy and you know it,

And you really want to show it,

If you're happy and you know it, say we are, we are.

Отже, музичні і рухливі ігри побудовані на тому лексико-граматичному матеріалі, який вивчається учнями. Музичний компонент, який лежить в основі даних ігор, сприяє невимушеному запам’ятовуванню і кращому засвоєнню навчального матеріалу. Використання музики і ритміки на уроці підвищує емоційний тонус учнів, знімає монотонність і фізичну напругу, дозволяє переключити увагу дітей з одного виду діяльності на інший і, як результат, ефективно використовувати час уроку і мати високі результати навчання.

11. Ігрові фізкультхвилинки на уроках англійської мови

Збереження і зміцнення здоров'я дітей на уроках не можливе без застосування сучасних здоров'язберегаючих технологій. Цьому сприяють фізкультхвилинки. Вони запобігають стомленню дітей і являються необхідним моментом на уроках іноземної мови. Понизити стомлення дітей можна, якщо оптимізувати фізичну, розумову і емоційну активність. Для цього я використовую всілякі засоби відновлення  працездатності. Наприклад:

Hands up! Hands down!

Hands on hips! Sit down!

Hands up! To the sides!

Bend left! Bend right!

One, two, three …Hop!

One, two, three ….Stop!

 

Stand still!

Stand up! Clap! Clap!

Arms up! Clap! Clap!

Step! Step! Arms down!

Clap! Clap! Please, sit down!

 

Hands up! Clap! Clap! Clap!

Hands down! Shake! Shake! Shake!

Hands on hips! Jump! Jump! Jump!

Hop! Hop! Hop! Stop! Stand still!

Good! Sit down, please!

 

Head and shoulders,

Knees and toys,

Knees and toys,

Knees and toys.

Head and shoulders,

Knees and toys,

Eyes, ears, mouse and nose.

 

One, One, one,

Little dog, run!

Two, two, two,

Cats see you.

Three, three, three.

Birds in the tree.

Four, four, four.

Frogs on the floor.

 

Up,up,up the valley.

Down, down, down the hill.

Right, right, right from here.

Left, left, left from there.

Here we are, here we are, here we are.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

1. Бондар М.В. та ін. 130 ігор для уроків з англійської мови. – Х.:

Основа, 2004. – (Серія «Бібліотека журналу “Англійська мова та

література” »; вип. 9(21).)

3. Гра – справа серйозна / Упоряд. В. Зоц. – К.: Шкільний світ, 2003. –

(Бібліотека «Шкільного світу».)

4. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: Метод.

посібник / Авт.-уклад. О.Пометун, Л. Пироженко. – К.: АПН,2002. –

136с.

5. Компетентнісний підхід в освіті : Методичні рекомендації керівним

педагогічним кадрам для проведення науково-практичних семінарів з

питань впровадження компетентнісного підходу в практику роботи

ЗНЗ. – Харків: ХОНМІБО, 2005. – 92с.

7. Павлюк Ф.В. 200 ігор на уроках англійської мови. – Тернопіль:

Мандрівець, 2002.

8. Сучасний урок: традиційні та інноваційні підходи / Укл. О.О.

Байназарова, І.В.Капустін, З.В. Рябова, Л.Д. Покроєва, С.Б.

Ставицький; За заг. ред. Л.Д. Покроєвої. – Харків: ХОНМІБО, 2006. –

28с.

 

docx
До підручника
Англійська мова для загальноосвітніх навчальних закладів 3 клас (Карпюк О. Д.)
Додано
18 березня 2018
Переглядів
6406
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку