ІКТ у навчальному процесі

Про матеріал
Даний матеріал містить теоритичні засади використання інформаційнокомунікаційних технологій навчаня у навчальному закладі.Це презентація з досвіду роботи вчителя математики та інформатики.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Використання ІКТ в процесі навчання інформатики Джох Г.І. ЧЗШ №1 Майбутнє будь - якої держави визначається системою освіти, яка в ній існує!Наш час - це епоха постійних змін у технологіях, зокрема освітніх, а використання персонального комп’ютера є стрижнем інформаційних технологій навчання

Номер слайду 2

Концепція Національної програми інформатизації заснована на органічному поєднанні традиційних і новітніх засобів навчання, передбачає поетапне, поступове впровадження у навчальний процес ПЗНП, раціональне поєднання традиційних методів та засобів навчання, з сучасними інформаційними технологіями,що зрештою веде до поліпшення результатів навчання. Середовище електронного навчання – це освітній простір, у якому відбувається формування якостей і вмінь необхідних сучасній людині ХХІ століття, таких, як медіаграмотність, критичне мислення, здатність до рішення творчих завдань, уміння мислити глобально, готовність працювати в команді й громадянська свідомість. Знання й уміння ХХІ століття сприяють формуванню в учнів самостійності й розвитку в них громадянських, професійних і лідерських якостей. Джох Г.І. ЧЗШ №1

Номер слайду 3

Підготовка викладача до використання ІКТ передбачає оволодіння вчителем певними уміннями та навичками: підготувати персональний комп’ютер до роботипрочитати перелік програмзапустити необхідну програму на виконання, вміти зберегти інформаціюскористатись принтером … З ІКТ може працювати лише той вчитель, який користується всім арсеналом традиційних методик. …Не всі вчителі психологічно готові до використання ІКТ, розуміють тенденції розвитку інформаційних технологій, можливості та результати їх впровадження. …При підготовці вчителя до використання ІКТ необхідно проводити поступове, практичне навчання з демонстрацією можливостей технічних засобів та програмних засобів електронного призначення. Джох Г.І. ЧЗШ №1

Номер слайду 4

Що ж таке ІКТ?Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання - це процес підготовки і передачі інформації, кого навчають, засобом здійснення яких є комп'ютер. Урок з використанням ІКТ - це УРОК з дотриманням основних дидактичних принципів: систематичності послідовностідоступностідиференційованого підходунауковості Джох Г.І. ЧЗШ №1

Номер слайду 5

Напрями використання ІКТДжох Г.І. ЧЗШ №1

Номер слайду 6

Основна перевага комп’ютера на уроці: Потрібно пам’ятати, що основна перевага, яку комп’ютер дає на уроці, полягає в тому, що учень сам визначає темп своєї роботи з програмою. Під час традиційного уроку вчитель чітко по часу розділяє етапи уроку і відводить конкретний час на розв’язування кожної задачі. При цьому деякі учні „ все виконали, що далі?..”, а інші не встигають за вчителем. Намагання таким чином побудувати комп’ютерний урок не дасть можливості реалізувати основну перевагу уроку з комп’ютерною підтримкою. Вихід із цієї ситуації в тому, що учень отримує програму дій на урок. Ця програма представляє собою хід уроку. постановка мети уроку – 2 хвробота з комп’ютером – 10 – 12 хвробота з підручником – 10 – 12 хврозв’язування завдань – 10 – 20 хвпідведення підсумків уроку, домашнє завдання – 4 – 5 хв. Завдання для учня будую за такою схемою:

Номер слайду 7

Заняття дітей з комп’ютером складаються з чотирьох взаємопов’язаних компонентів:

Номер слайду 8

Педагогічні завдання інформаційно-комунікаційної технології навчання: інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності та якості побудова відкритої системи освіти, що забезпечує кожній дитині і дорослому власну траєкторію самоосвіти системна інтеграція предметних галузей знань розвиток творчого потенціалу учня, його здібностей до комунікативних дійрозвиток умінь експериментально-дослідницької діяльності та культури навчальної діяльності; формування інформаційної культури учнів реалізація соціального замовлення, обумовленого інформатизацією сучасного суспільства (підготовка фахівців у галузі інформатики та обчислювальної техніки підготовка користувача засобів нових інформаційних технологій) Джох Г.І. ЧЗШ №1

Номер слайду 9

Джох Г.І. ЧЗШ №1

Номер слайду 10

Джох Г.І. ЧЗШ №1

Номер слайду 11

Джох Г.І. ЧЗШ №1

Номер слайду 12

Джох Г.І. ЧЗШ №1

Номер слайду 13

Уроку з використанням ІКТ властиво : Принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальних особливостей дитини. Керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу навчанняІнтерактивність і діалоговий характер навчання. ІКТ мають здатність "відгукуватися" на дії учня і вчителя; "вступати" з ними в діалог, що і становить головну особливість методик комп'ютерного навчання. Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи. Підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп'ютером. Необмежене навчання: зміст, його інтерпретації і додаток скільки завгодно великіДжох Г.І. ЧЗШ №1

Номер слайду 14

При проектуванні уроку вчитель може використовувати різні програмні продукти: Мови програмування-за їх допомогою вчитель може скласти різні програмні продукти, які можна використовувати на різних етапах уроку. Можливо при підготовці та проведенні уроку використання готових програмних продуктів (енциклопедій, навчальних програм і т.п.). та. Велику допомогу при підготовці та проведенні уроків надає вчителю пакет Microsoft Office, який включає в себе крім відомого всім текстового процесора Word ще й систему баз даних Access і електронні презентації Power. Point. Система баз даних передбачає велику підготовчу роботу при складанні уроку, але в підсумку можна отримати ефективну і універсальну систему навчання та перевірки знань. Текстовий редактор Word дозволяє підготувати роздатковий та дидактичний матеріал. Електронні презентації дають можливість вчителю при мінімальній підготовці і незначних витратах часу підготувати наочність до уроку. Уроки, складені за допомогою Power. Point видовищні і ефективні в роботі над інформацією. Джох Г.І. ЧЗШ №1

Номер слайду 15

Джох Г.І. ЧЗШ №1

Номер слайду 16

Надаю перевагу впровадженню таких технологій: Мультимедіа (проекти, презентації) ППЗ (електронні підручники) Окремі типи файлів (зображення, відео-, аудіо-, анімації)При використанні аудіовізуальних засобів навчання слід дотримуватися певних правил: підготувати аудиторію до сприйняття нового матеріалуслід передбачити форму перегляду і обговорення відео-матеріалів (індивідуальну, групову чи колективну)визначити характер допомоги відстаючимвикористовувати під час заняття інші засоби навчаннявчитель має уміти поєднувати аудіовізуальні засоби з підручником та іншими засобами навчання. Джох Г.І. ЧЗШ №1

Номер слайду 17

Презентації Електронні презентації дають можливість вчителю при мінімальній підготовці і незначних витратах часу підготувати наочність до уроку. Уроки, складені за допомогою Power. Point видовищні і ефективні в роботі над інформацією. Power Point – програма, яка дозволяє створювати та демонструвати яскраві презентації на будь-яку тему, що цікавить вас, тут і зараз. Презентація являє собою послідовність слайдів, які змінюють один одного - тобто електронних сторінок. Показ слайдів викладачем може бути здійснений на екрані монітору комп’ютера чи на великому екрані за допомогою спеціального пристрою – мультимедійного проектора. Серед навчальних презентацій в залежності від цілей її застосування можна виділити: лекційніпроект, дослідженнятест Джох Г.І. ЧЗШ №1

Номер слайду 18

За способом подання слайдів можна розрізняти презентації: Для супроводу лекціїСлайд-шоу – без супроводу викладача, або із записаним голосом останнього. Комбінована – з усним супроводом, із записаним голосом, частиною якої може бути слайд-шоу. Етапи створення презентаціїПідготовчий етап Вибираю навчальну тему та мету створення презентації. Вводжу матеріал та демонструю наочність до нього чи практичне застосування знань (заповнення пропусків у поданих словах та реченнях, відповіді на питання відповідно до поданого матеріалу, опис ілюстрації з застосуванням щойно вивчених слів, дискусія щодо коментарів до фото або картини тощо) або й поєдную обидва аспекти, продумую, яке місце має займати презентація у структурі уроку. Джох Г.І. ЧЗШ №1

Номер слайду 19

Створення презентаціїПишу сценарій, у якому структурую матеріал за слайдами, даю назву кожному слайду презентації, добираю наочний аудіо, відео та візуальний матеріал. Визначаюсь із кольорами та стилем шрифтів та слайдів. Хоча багатство засобів Power Point спокушає застосувати їх усі, пам’ятаю: у роботі мають бути не більше двох видів та кольорів шрифту, стилістичне рішення фону не повинно справляти агресивне та втомлююче враження. Виставляю зміну слайдів та ефектів « по кліку »Тестую свій продукт на сторонніх глядачах та відкореговую презентацію відповідно до їх зауважень. Застосування презентації на уроціГотуючись до уроку, тренуюсь у керуванні презентацією Демонстрацію презентації можна повторити на наступному уроці на етапі мовної розминки або активізації опорних знань, а також на підсумковому уроці – тоді вже можна доручити учням коментувати слайди презентаціїНе соромлюсь звертатись за допомогою до учнів – адже вчитися ніколи нікому не пізно. А тим більше – вчителю у власних учнів. Джох Г.І. ЧЗШ №1

Номер слайду 20

Переваги мультимедійних презентацій:презентації дають змогу викладачу зацікавити аудиторію предметом – заняття стають більш емоційнимипрезентації можуть створюватися не тільки для показу на великому екрані, але також можуть використовуватися для індивідуального перегляду на комп’ютерікомп’ютерні презентації можуть використовуватися як для занять з безпосередньою участю викладача, так і без його участіманевреність при доборі потрібної послідовності відображення навчальної інформаціїмультимедійні презентації легко тиражуються та розповсюджуються. Що дає використання мультимедійних технологій ?підвищує ефективність засвоєння матеріалуінтенсифікує процес навчаннястимулює інтерес учнів як до знань, так і до процесу їх отримання дає можливість відтворити за короткий час значний за обсягом матеріалвикликати в учнів нові образи поглибити здобуті знання. Джох Г.І. ЧЗШ №1

Номер слайду 21

Типи уроків, на яких доцільно використати презентаціїУрок вивчення нового матеріалу. Урок закріпленнязнань, внмінь,навичок. Урок контролюта перевіркизнань. Комбінований урок. Нестандартний урок. Бінарний урок. На яких типах уроків доцільно використовувати презентації

Номер слайду 22

Джох Г.І. ЧЗШ №1 За допомогою мультимедійних презентацій на уроці можна реалізовувати різноманітні форми навчально – пізнавальної діяльності – фронтальну, групову, індивідуальну. Презентація допомагає організувати пояснення нового матеріалу, доповнюючи розповідь, евристичну бесіду, діалог, вирішення проблемної ситуації. Використання на уроках ППЗ сприяє підвищенню інтересу учнів до уроку як способу одержання інформації піднімає навчальний процес на рівень досягнень сучасної науки дозволяє покращити наочність навчального матеріалу. Поєднання ППЗ і традиційних методів викладання предмету дають бажаний результат: високий рівень засвоєння фундаментальних питань усвідомлення їх практичного застосування

Номер слайду 23

Електронні підручники мають ряд переваг перед традиційними: Дають можливість продемонструвати процеси, явища, події На будь якому етапі уроку можна легко повернутися до попереднього моменту (уроку), повторити певний епізод Більшість ППЗ містять іменні покажчики та словники Яскраві образи без надмірних зусиль надовго запам’ятовуються Використання ППЗ дає можливість синтезувати вербальну, візуальну, звукову та рухову інформацію, поєднувати абстрактно-логічні та предметно-образні форми наочності, підвищувати мотивацію навчання за рахунок єдності пізнання та розваги, емоційності та образності форми викладу навчального матеріалу. За функціональним призначенням комп'ютерні програми умовно можна розділити на чотири основних види: інформаційно-ілюстративні (замінюють звичайні наочні посібники та традиційні аудіо-візуальні засоби навчання) розвиваючі програми (орієнтовані на розвиток пам'яті, уваги, логіки, просторового мислення учнів) навчальні програми (припускають дослідницьку роботу учнів за комп'ютером або програми-тренажери для отримання певних навичок) контролюючі програми (частіше всього програми тестування рівня навченості учнів

Номер слайду 24

Джох Г.І. ЧЗШ №1 Комп'ютер виконує такі функціїВчитель. Робочий інструмент. Джерело навчальної інформаціїНаочний посібник. Тренажер. Засіб діагностики та контролю. Засіб підготовки виступів. Графічний редактор. Засіб підготовки текстів , їх зберігання. Обчислювальна машина великих можливостей

Номер слайду 25

Використання комп’ютера на різних етапах уроку. Перевірка домашнього завдання :1. Мультимедіа технології: презентація-контроль – для організації самоперевірки, взаємоперевірки домашнього завдання чи завдань для первинного закріплення можна використовувати презентацію-тест, наприкінці вказати критерії оцінювання роботи презентація-тест з анімацією - містить формулювання завдання і варіанти відповіді, з допомогою анімації відзначається правильну відповідь або відкидаються невірні презентація-тест з гіперпосиланнями - містить формулювання завдання і варіанти відповіді, з допомогою гіперпосилання організовується перехід на слайд з інформацією про правильність вибору відповіді. У разі правильного вибору здійснюється перехід на наступне питання, коли ж відповідь неправильна, відбувається повернення на це ж питання 2. Роздатковий матеріал:тести (Excel) (Word),картки (Word),кросворди (Excel),самостійні роботи (Word),контрольні роботи (Word). Джох Г.І. ЧЗШ №1

Номер слайду 26

Організація пояснення нового матеріалу за допомогою ІКТДля вирішення дидактичного завдання даного етапу використовую:1. Мультимедіа технології: презентація-лекція - демонстрація слайдів, що містять ілюстрації, тези, відеоролики або звук для пояснення нового матеріалу, узагальнення, систематизації , в даному випадку використовуються презентації з метою познайомити учнів з об'єктом або явищем, процесомвідеофрагменти фільмівпрезентація-модель - за допомогою анімації створюється модель якого-небудь процесу, явища, наочного рішення задачі слайд-шоу - демонстрація ілюстрацій з мінімальною кількістю тексту, з накладенням музики, з установкою автоматичної зміни слайдів, іноді з циклічним повторенням слайдів зображення - коректування фотографій, відсканованих зображень, розфарбовування зображень колаж - створення власних оригінальних ребусів, зображень відеокліп - на основі фотографій, відео-та звукових файлів; з використанням ефектів і переходів, створюється демонстраційний ролик 2. Комп'ютерні технології: діаграми (Excel) схеми (Excel) таблиці (Word)Джох Г.І. ЧЗШ №1

Номер слайду 27

Закріплення і систематизації знань. Для вирішення дидактичної завдання даного етапу використовую:1. Мультимедіа технології:презентація-завдання - містить формулювання завдання, за допомогою анімації організується поетапне рішення завдання і відповідь (Power. Point).2. Мобільний клас: робота в групі - завдання - скласти текст для слайдів презентації (Power. Point);вибрати ілюстративний супровід для тексту (Photo. Shop, Power. Point);3.Інтернет-ресури: для роботи в групах. Використання ІКТ у позаурочній діяльностіДля організації позаурочної діяльності використовую такі технології:1. Мультимедіа технології:презентація-виступ - для супроводу виступу, містить ілюстрації, основні тези презентація-підсумок (Power. Point, Word) - на слайді виводиться підсумкова таблиця участі в змаганнях, заходах2. Комп'ютерні технології:стінні газети - інформаційний матеріал (Word, Publisher)буклети, пам'ятки - інформаційний матеріал (Word, Publisher)брошура - збірник дидактичних, методичних матеріалів (Word)плакат, заголовки - текстове оформлення стендів, приміщень (Word)листівка - оригінально оформлене привітання (Word, Publisher)анкета - документ для зборустатистичних даних (Excel)Джох Г.І. ЧЗШ №1

Номер слайду 28

Номер слайду 29

Використання ІКТ при виконанні проектної роботи Дидактичне завдання полягає в наданні учням можливості самостійного придбання знань з різних предметних областей. Показники реального результату вирішення завдання: розвиток пізнавальних навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторірозвиток критичного і творчого мислення, вміння побачити, сформулювати і вирішити проблемувиконання дослідницької частини проектуотримання або систематизації даних (Інтернет, електронний підручник, електронна бібліотека)оформлення портфоліо проекту (Word)створення продукту проекту - буклети, презентації, проспекти (Word, Excel, Publisher, Power. Point) Джох Г.І. ЧЗШ №1

Номер слайду 30

Для використання на уроках, на мою думку, найбільш придатні такі проекти: дослідницькі проекти виконуються за структурою наукового дослідженнятворчі проекти не мають певної структури оформленняу рольових, ігрових проектах структура тільки намічається і залишається відкритою до завершення роботи. Учасники беруть на себе певні ролі. Це можуть бути літературні персонажі або вигадані герої, які імітують соціальні, ділові відносини, що ускладнюються тими ситуаціями, які вигадують учасники проекту. Ступінь творчості тут дуже високий, але провідним видом залишається рольова або ігрова діяльністьінформаційні проекти спрямовані на збір даних про якийсь об’єкт чи явище, передбачають ознайомлення учасників з інформацією, її аналізом, узагальненням фактів, призначених для широкої аудиторіїпрактичні проекти відрізняє чітко визначений із самого початку результат діяльності їх учасників, потребують чітко визначеної структури та розподілу доручень. Джох Г.І. ЧЗШ №1

Номер слайду 31

Завдання: Ви - дизайнер, потрібно виконати замовлення: створити макет візитки для директора загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Суханова Олександра Олексійовича. Представити свій проект замовниковіДжох Г.І. ЧЗШ №1 Проект "Візитка для директора"

Номер слайду 32

Проектні технології дозволяють:забезпечити продуктивний зв'язок теорії та практики у процесі навчаннянабути життєвого досвідурозвивати вміння аналізувати, систематизувати, узагальнювати вивчений матеріалздійснювати організовану пошукову, дослідни­цьку діяльність на підставі спільної праці учнівнавчити учнів самостійно працювати з додатко­вою літературоювчити вміння самостійно працювати над творчи­ми завданнямипідвищувати інтерес учнів до вивчення математикивиховувати повагу, вміння працювати в колек­тивіформувати власну життєву позиціюучні діють не шаблонно, а знаходять власний шлях розв’язання поставленої задачівчаться користуватись різними джерелами інформаціїпереробляти її та відбирати найголовніше

Номер слайду 33

Використання мережі Інтернет на уроках: Можливості використання мережі Інтернет на уроках полягають в наступному: Вільний пошук Інтернет-ресурсів по заданій теміВивчення конкретного Інтернет-ресурсу по методичним вказівкам вчителя. Використання Інтернет-ресурсу в якості дидактичного засобу на уроціПошук інформації в Інтернеті може супроводжувати такі види навчальної роботи, як:написання рефератівзбір матеріалу по даній теміілюстрування своїх текстів матеріалами з Інтернету. Internet-ресурси. Уроки в режимі on-Line Ресурси для вчителів Ресурси для учнів Спілкування on-Line. Джох Г.І. ЧЗШ №1

Номер слайду 34

У своїй роботі використовую тести з метою:активізації розумової діяльності учніврозвитку творчих здібностей учніввизначення обсягу знань і вмінь учнівформування позитивної мотивації у вивченні математикирозвитку інтересу до предмету в учнів з різним рівнем знань. Сфери застосування тестів: перевірка домашнього завдання первинне ознайомлення з матеріалом засвоєння нових знаньзакріплення знань, умінь і навичок узагальнюючі уроки контролю знань, умінь і навичок засіб роботи з обдарованими дітьми позакласна робота

Номер слайду 35

Джох Г.І. ЧЗШ №1

Номер слайду 36

Творчий підхід дозволяє педагогу максимально ефективно використовувати у своїй роботі багатий інструментарій, що представляється сучасними комп'ютерними технологіями. Уроки з використанням ІКТ підвищують навчальну мотивацію, а, отже, і інтерес до предмету. При активному використанні ІКТ успішніше досягаються загальні цілі освіти, легше формуються компетенції в області комунікації: вміння збирати факти, їх зіставляти, організовувати, висловлювати свої думки на папері і усно, логічно міркувати, слухати і розуміти усну і письмову мову, відкривати щось нове , робити вибір і приймати рішення. Джох Г.І. ЧЗШ №1

Номер слайду 37

Джох Г.І. ЧЗШ №1

Номер слайду 38

Тренінги “ Інтел. Навчання для майбутнього ”87 вчителів міста були учасниками тренінгівppt_xppt_xppt_xppt_xppt_xppt_x

Номер слайду 39

Проекти : Джох Г.І. ЧЗШ №1

Номер слайду 40

Недоліки та проблеми застосування ІКТВідсутність комп'ютера в домашньому користуванніЧас самостійних занять у комп'ютерних класах відведено далеко не у всіх школах. У вчителів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому використовуються комп'ютери. Недостатня комп'ютерна грамотність вчителя. Відсутність контакту з учителем інформатики. У робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей Інтернет. Складно інтегрувати комп'ютер у поурочні структуру занять. Не вистачає комп'ютерного часу на всіх. У шкільному розкладі не передбачено час для використання Інтернет на уроках. При недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри, музику, перевірку характеристик ПК Існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель перейде від розвивального навчання до наочно-ілюстративних методів. Джох Г.І. ЧЗШ №1

Номер слайду 41

Переваги використання ІКТІндивідуалізація навчанняІнтенсифікація самостійної роботи учнів. Зростання обсягу виконаних на уроках завдань. Розширення інформаційних потоків при використанні Internet. Підвищення мотивації та пізнавальної активностіІнтегрування звичайного уроку з комп'ютером дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. Допомагає вчителям краще оцінити здібності і знання дитини. Дозволяє вчителю за короткий час отримувати об'єктивну картину рівня засвоєння матеріалу. У центрі навчального процесу знаходиться учень, його пізнавальна і творча діяльність. Відповідальність за успіх навчальної діяльності переважно учні беруть на себе Учні самостійно мислять, приймають важливі рішення,вміють працювати над розв'язуванням важливих проблем як самостійно, так і в групі Навчальна діяльність учнів сприяє розвитку критичного та творчого мислення. Забезпечуються широкі можливості діалогізації навчального процесу. Учні краще самореалізовуються. Джох Г.І. ЧЗШ №1

Номер слайду 42

« Усіма можливими способами треба запалювати в дітях палке прагнення до знань і до уміння. Прагнення до уміння збуджується... самими навчальними предметами, методом навчання » — так говорив видатний чеський педагог Я. А. Коменський. Неважко йти чиїмось слідами,складніше, але почесніше самостійно прокладати шлях. А. Колас. Висновок:

pptx
Додано
18 січня 2022
Переглядів
476
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку