18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Індивідуальне календарно-тематичне планування хімія 10 клас

Про матеріал
Індивідуальне КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ з хімії для 10 класу 2020/2021 навчальний рік Календарно-тематичне планування складено на основі навчальної програми для закладів загальної середньої освіти з хімії 10-11 класи .Рівень стандарту. Затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ № 1407 від 23.10.2017 р.)
Перегляд файлу

Індивідуальне

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

з хімії для 10 класу

2020/2021 навчальний рік

Календарно-тематичне планування складено на основі навчальної програми для закладів загальної середньої освіти з хімії 10-11 класи .Рівень стандарту.

Затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ № 1407 від 23.10.2017 р.)

н/п

Тема уроку

Домашнє завдання

Демонстрація і лабораторний дослід

Дата

Примітки

Повторення початкових понять про органічні речовини

1

 

Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів (метан, етан, етен, етин).

Склад, властивості, застосування оксигеновмісних (метанол, етанол, гліцерол, етанова кислота) і нітрогеновмісних (аміноетанова кислота) органічних речовин

Здійснити перетворення

 

 

 

 

Тема 1. Теорія будови органічних сполук

 

 

 

2

 

Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул. Поняття про явище ізомерії та ізомери.

Ковалентні карбон-карбонові зв’язки у молекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний.

Класифікація органічних сполук.

Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.

§ 1-2

Навчальні проекти

1. Ізомери у природі. 2. Історія створення та розвитку теорії будови органічних сполук.

 

Розв’язати задачі

Демонстрації

1. Моделі молекул органічних сполук.

2. Моделі молекул ізомерів(у тому числі 3D-проектування).

 

 

Тема 2. Вуглеводні

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація вуглеводнів.

Алкани. Загальна формула алканів, структурна ізомерія, систематична номенклатура. Хімічні властивості алканів.

Алкени. Систематична номенклатура й ізомерія алкенів

Хімічні властивості етену та застосування алкенів

Алкіни. Ізомерія, номенклатура, хімічні властивості алкінів

 

§ 3-6

Опрацювати схему

§ 7-8

Розв’язати задачі

 

Демонстрація

3. Відношення насичених вуглеводнів до лугів, кислот.

 

 

 

 

4

Арени. Бензен: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.Хімічні властивості бензену. Методи одержання алканів, етену, етину, бензену. Застосування вуглеводнів.

Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною;масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.

§ 9

Розв’язати задачі

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Узагальнення та систематизація знань з тем «Теорія будови органічних сполук» та «Вуглеводні»

Контрольна робота №1

 

Навчальні проекти

4. Октанове число та якість бензину.

5.  Цетанове число дизельного палива.

6. Ароматичнісполукинавколо нас.

7. Смог як хімічне явище.

8. Коксування вугілля: продукти та їх використання.

9.Біогаз.

10. Вплив на довкілля вуглеводнів та їхніх похідних.

 

 

 

Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки

 

 

 

 

6

Спирти. Поняття про характеристичну (функціональну) групу. Гідроксильна характеристична (функціональна) група. Насичені одноатомні спирти: загальна та структурні формули, ізомерія (пропанолів і бутанолів), систематична номенклатура. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів. Хімічні властивості насичениходноатомних спиртів. Одержання  етанолу.

Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.

§ 11-13

Розв’язати задачі

Демонстрація

4. Окиснення етанолу до етаналю.

 

 

 

 

7

Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості.

Фенол: склад і будова молекули, фізичні та хімічні властивості.

Альдегіди. Склад, будова молекул альдегідів. Альдегідна характеристична  група. Загальна та структурні формули, систематична номенклатура і фізичні властивості альдегідів.Хімічні властивості етаналю, його одержання.

§ 14-15

Опрацювати конспект

 

Демонстрація

5. Окиснення метаналю (етаналю) амоніачнимрозчиномарґентум(І) оксиду (віртуально).

6. Окиснення метаналю (етаналю) свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом (віртуально).

 

 

 

 

 

 

8

 

Карбонові кислоти, їх поширення в природі та класифікація. Карбоксильна характеристична (функціональна) група. Склад, будова молекул насичених одноосновних карбонових кислот, їхня загальна та структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура і фізичні властивості.

Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації.

Одержання етанової кислоти

§ 16 -17

Опрацювати конспект

Лабораторний досліди1. Виявлення органічних кислот у харчових продуктах.

 

 

 

 

9

Естери, загальна та структурні формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів. Жири як представникиестерів. Класифікаціяжирів, їхні хімічні властивості.

Вуглеводи.Класифікаціявуглеводів, їх утворення й поширення у природі. Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози. Сахароза, крохмаль і целюлоза: молекулярні формули, гідроліз.

Практична робота

1. Розв’язуванняекспериментальних задач.

 

§ 17 -20

Повторити вивчений матеріал

Демонстрація

7. Ознайомлення зі зразками естерів.

8. Відношення жирів до води та органічних розчинників.

9. Доведення ненасиченого характеру рідких жирів (віртуально).

10. Окиснення глюкози амоніачним розчином арґентум(І) оксиду.

Лабораторний дослід

2. Окиснення глюкози свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом.

 

 

 

 

10

Узагальнення та систематизація знань з теми «Оксигеновмісні органічні речовини»

Контрольна робота №2

 

Навчальні проекти

11. Екологічна безпечність застосування і одержання фенолу. 12. Виявлення фенолу в екстракті зеленого чаю або гуаші. 13. Вуглеводи у харчових продуктах: виявлення і біологічне значення.

14. Натуральні волокна рослинногопоходження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

15. Штучні волокна: їхнє застосування у побуті та промисловості.16. Етери та естери в косметиці.

17. Біодизельне пальне.

 

 

 

Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки

 

 

 

 

11

Насичені й ароматичні аміни: склад і будова молекул, назви найпростіших за складом сполук. Будова аміногрупи.

Аміни як органічні основи. Хімічні властивості метанаміну, аніліну. Одержання аніліну.

 

§ 23-24

Демонстрації

11. Взаємодія аніліну з хлоридною кислотою.

12. Взаємодія аніліну з бромною водою (віртуально).

 

 

 

 

 

12

Амінокислоти: склад і будова молекул, загальні і структурні формули, характеристичні (функціо-нальні) групи, систематична номенклатура. Пептидна група. Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептиди.

Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків.

Біологічна роль амінокислот та білків.

§ 25-26

Повторити вивчений матеріал

Лабораторні досліди

3. Біуретовареакція.

4. Ксантопротеїнова реакція.

 

 

 

13

Узагальнення та систематизація знань з теми «Нітрогеновмісні органічні сполуки»

Контрольна робота №3

 

Навчальні проекти

19. Натуральні волокна тваринного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

20. Анілін – основа для виробництвабарвників.

21. Синтез білків.

22. Збалансоване харчування – запорука здорового життя.

23. Виведення плям органічного походження

 

 

 

Тема 5. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі

 

 

14

Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації і поліконденсації.

Пластмаси.

Каучуки, гума. Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання.

 

§ 28-29

Опрацювати конспект

 

 

Демонстрація

13. Зразки пластмас. Зразки каучуків, гуми.

Демонстрація

13. Зразки синтетичних волокон.

 

 

15

Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства.

Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування.

§ 30-31

Опрацювати конспект

 

 

 

 

 

 

16

Узагальнення та систематизація знань з теми «Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі.

Контрольна робота №4

 

Навчальні проекти

24. Синтетичні волокна: їх значення, застосування у побуті та промисловості.

25. Рециклінг як єдинийцивілізований спосіб утилізації твердих побутовихвідходів.

26. Переробкапобутовихвідходів в Україні та розвиненихкраїнахсвіту.

27. Перспективи одержання і застосування полімерів із
наперед заданими властивостями.

28. Дослідження маркуваннявиробів із полімерних матеріалів і пластмас. 29. Виготовлення виробів із пластикових пляшок.

 

 

 

Тема 6. Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин

17

Багатоманітність і звязки між класами органічних сполук

Вітаміни і ферменти

Роль органічної хімії у розв’язанні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створення нових матеріалів.

§ 32-34

Навчальні проекти

30. Найважливіші хімічні виробництва органічної хімії в Україні.

31. Доцільність та шкідливістьбіологічноактивних добавок.

 

 

 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 10 клас, Планування
Додано
6 жовтня 2020
Переглядів
664
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку