ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ МАРШРУТ ПЕДАГОГА - ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГА

Про матеріал
Суспільство потребує педагога, який володіє високою фаховою кваліфікацією та професійною культурою, здатний об'єктивно осмислювати педагогічні явища та факти, критично оцінювати й творчо перетворювати педагогічну дійсність. Сучасна модель педагога передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатись, бути в постійному творчому пошуку. Ці якості не видаються додатком до диплома про педагогічну освіту, а формуються в щоденній педагогічній практиці.
Перегляд файлу

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ МАРШРУТ ПЕДАГОГА - ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГА

 Згідно із Законом України «Про освіту», педагогічні працівники зобовязані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

 Суспільство потребує педагога, який володіє високою фаховою кваліфікацією та професійною культурою, здатний об'єктивно осмислювати педагогічні явища та факти, критично оцінювати й творчо перетворювати педагогічну дійсність.

 Сучасна модель педагога передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатись, бути в постійному творчому пошуку. Ці якості не видаються додатком до диплома про педагогічну освіту, а формуються в щоденній педагогічній практиці.

 Самоосвіта педагога не повинна зводитись до відновлення знань, якими він оволодів у ВНЗ, мова йде про ознайомлення з новітніми педагогічними та психологічними дослідженнями, пошук нових напрямів у методиці й організації освітнього процесу, розгляд на високому науковому рівні педагогічних проблем, що викликають утруднення у практичній роботі. Проблема самоосвіти педагога в контексті його професійної самосвідомості має поступальний рух.

Що таке самоосвіта? У педагогічній літературі, присвяченій дослідженню проблеми самоосвіти, дають різні визначення цього виду діяльності. З одного боку, самоосвіта – це «цілеспрямована систематична пізнавальна діяльність, керована самою особистістю, що слугує для вдосконалення її освіти», вона є неперервним продовженням загальної та професійної освіти,завдяки якій актуалізуються і розширюються знання, поповнюються прогалини в духовному розвитку людини. З іншого боку, самоосвіта розглядається як «вид вільної діяльності особистості (соціальної групи), що характеризується її вільним вибором і спрямований на задоволення потреб у соціалізації, самореалізації, підвищення культурного, освітнього, професійного та наукового рівнів, отримання задоволення і насолоди. Самоосвіта – це по-справжньому вільний і, в той же час, найбільш складний вид освітньої діяльності, оскільки пов'язаний з процедурами саморефлексії, самооцінки, самоідентифікації і розробкою умінь і навичок самостійно набувати актуальні знання і, трансформувати їх у практичну діяльність.»

 Самоосвіта педагога – це провідна форма вдосконалення професійної компетентності, що полягає в засвоєнні, оновленні, поширенні та поглибленні знань, узагальненні досвіду шляхом цілеспрямованої, системної самоосвітньої роботи, спрямованої на саморозвиток і самовдосконалення особистості, задоволення власних інтересів і об’єктивних потреб освітнього закладу.

Основні завдання самоосвіти:

 удосконалення теоретичних знань, професійної компетентності педагога;

 оволодівання новими формами, методами, прийомами навчання вихованців;

 вивчення та впровадження в практику передового досвіду, новітніх досягнень педагогічної, психологічної наук, нових педагогічних технологій.

Сучасна людина має постійно вдосконалювати свої знання та вміння, займатися самоосвітою, мати різносторонні зацікавлення. Особливо актуальною проблема самоосвіти сучасної людини стала в умовах інформаційного суспільства, де вкрай важливими є доступ до інформації та вміння працювати з нею.

 З появою в роботі педагога мультимедійних інформаційно-комунікаційних технологій значно підвищуються можливості педагогічної самоосвіти. З`являються нові теми, цікаві завдання та способи їх розв’язання, нові способи самореалізації через появу нових засобів самоосвіти:

 1. розробка електронних уроків, посібників тощо;
 2. розробка навчальних проєктів;
 3. розробка сайтів та блогів;
 4. база даних питань і задач з предмета;

 На відміну від традиційних методик, коли вчитель звик надавати певні знання і вимагати їх засвоєння, при використанні інтерактивних форм навчання учень сам стає головною фігурою і сам відкриває шлях до засвоєння знань. Учитель виступає в цій ситуації активним помічником, і його головною функцією є організація і стимулювання навчального процесу.

 Нам доводиться навчати нове покоління дітей, які з народження оточені різною сучасною технікою, люблять і вміють користуватись нею, тому їм легше поринути в процес навчання, якщо вчитель говорить до них «їхньою мовою», даючи можливість показати учням свої знання не тільки в своєму предметі, а й показати себе у володінні технічними засобами. Практичний досвід викладання трудового навчання свідчить про те, що на сучасному етапі навчання значну увагу необхідно приділяти застосуванню мультимедійних технологій. Враховуючи те, що проєктна діяльність — одна із форм підвищення якості навчання, використання ІКТ у поєднанні з методом проекту дозволяє учням на практиці застосовувати свої знання, навички та уміння, тому і є однією з форм дослідницької та пізнавальної діяльності, під час якої успішно реалізується кооперативне співробітництво, яке сприяє підвищенню мотивації вивчення трудового навчання.

 На початку ХХІ ст. у наше спілкування увійшло таке поняття, як блоґи.

 Блоґ – це особиста сторінка в Інтернет-мережі, яку веде й оновлює користувач у зручний для нього час. Цей ресурс існує у віртуальному середовищі з 1998 р. й отримав велику популярність серед користувачів, тому що при його створенні і оновленні не потрібно спеціальних знань із комп’ютерних технологій і програмування. Блог, як один з видів дистанційного електронного навчання, став популярним в Україні лише в останні декілька років. І як спосіб спілкування учителя та учня має великі переваги.               Насамперед, учителю

 1. не потрібно роздруковувати велику кількість необхідної навчальної інформації;
 2. заощаджуються час, матеріали та й кошти;
 3. не потрібно думати про місце для зберігання розробок.

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ВЛАСНИМ БЛОГОМ

Як створити блог?
1. На платформі Blogger вводимо свою адресу електронної пошти та пароль.
2. Створюємо аккаунт в Google.
3. Вибираємо вподобаний шаблон.
4. Підбираємо назву для блогу.
5. Оформляємо дизайн. Блог готовий.

 Аналагічно можна створити блог і на іншій платформі, наприклад: Wordpress. сom. Створивши блоґ, ви стаєте адміністратором цієї сторінки і маєте право писати, редагувати та видаляти записи. Ваша сторінка може бути відкрита для читання та написання коментарів іншим користувачам або ж бути заблокованою для інших, крім тих, яким ви дали дозвіл.

Для учнів блог це зразки виконання творчих завдань, участь у конкурсах, проєктах, олімпіадах, додавання заміток, фотографій, творчих робіт, засіб зв'язку та спілкування з однокласниками з метою обговорення спільних справ, самоосвіта та ін.

Під час виконання проєктів учитель відіграє роль консультанта, а всі завдання з планування, проведення та оформлення роботи школярі виконують самостійно. Інформаційний простір безмежний, тому вчитель повинен учнів спрямувати, яким шляхом піти, щоб дитина не “блукала”, а чітко “йшла” у пошуку необхідної інформації. Це можна забезпечити, даючи конкретні адреси сайтів, на яких викладена потрібна інформація, а також завдання.

Для вчителя блог

- Нові навички в роботі з персональним комп'ютером: публікації фотографій, слайд-шоу, присвячені шкільним заходів, до свят, екскурсійним поїздкам; фільми і кліпи.

- Обмін досвідом з колегами з інших регіонів, посилання на корисні ресурси мережі, коментарі до матеріалів, онлайн - дискусії.

- Зворотний зв'язок з батьками та учнями: рекомендації по вивченню навчальних тем, корисні поради батькам, оголошення.

- Розміщення матеріалів та посилань на веб - ресурси для поширення досвіду.

- Засоби мультимедіа, які поповнять скарбничку технічних засобів, продемонструють наочність до нової теми.

Однак, необхідно враховувати й таке:

- Інтернет не може повністю замінити класичну форму навчання і живе спілкування вчителя і учня;

- Ефективність використання Інтернет залежить від грамотного підбору матеріалу і компетенції вчителя в даній сфері.

 Блог – це не просто «модна забава», а сучасний і корисний робочий інструмент в процесі взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

 Отже, процес самоосвіти є оптимальним шляхом формування професійної  компетентності педагогів. За словами Сухомлинського "...немає людей більш допитливих, невгамовних, більш одержимих думками про творчість, як учителі". Самоосвіта педагога є основною формою підвищення педагогічної компетентності, яка складається з удосконалення знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самоосвітньої роботи.

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Кучер Світлана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
28 травня 2020
Переглядів
2629
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку