10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Інклюзивна освіта: проблеми та перспективи.

Про матеріал
Матеріал висвітлює основну мету інклюзивної освіти. Правила прийому дітей до інклюзивних груп.Розвиток інклюзії в Європі.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Інклюзивна освіта: проблеми та перспективи Підготувала: вчитель дефектолог КУ “ІРЦ” Золотоніської міської ради Золотоноша Коткова В.C.

Номер слайду 2

Інклюзивна компетентність педагога Коли ми почнемо називати речі своїми іменами, коли ми визнаємо, що люди з особливими потребами, найперше є людьми, то побачимо, що у них значно більше спільного з усіма, ніж відмінного… А. Колупаєва

Номер слайду 3

Інклюзія («inclusion» – включення) створення освітнього середовища яке б відповідало вимогам і потребам кожної особистості, незалежно від особливостей розвитку

Номер слайду 4

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 2009 р Ратифікація Конвенції ООН про права інвалідів (Україна взяла на себе зобовязання щодо дотримання загальнолюдських прав інвалідів)

Номер слайду 5

Облік дітей з вадами психофізичного розвитку в Україні 1,5% дитячої популяції (за даними Департаменту медичної статистики МОЗ України). 12,2% (за даними регіональних ПМПКонсультацій) Повного статистичного державного обліку дітей з особливостями психофізичного розвитку немає (міжвідомчі бар’єри, відсутність категоріальної класифікації, різні підходи до обліку).

Номер слайду 6

Охоплення дітей з вадами психофізичного розвитку спеціальним навчанням (дані ПМПК) 1. Потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку: 1.076.345 дітей. 2. Одержали навчально-корекційну допомогу 115 690 дітей (різноманітні форми навчання, різні типи закладів). Серед них: 54 100 – спеціальні навчальні заклади. 3. Без спеціальної допомоги – 960 645 дітей. Офіційна статистична інформація щодо кількості дітей з порушеннями психофізичного розвитку, які перебувають у масових школах, в цілому по Україні відсутні.

Номер слайду 7

КАТЕГОРІЇ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ (ПОРУШЕНЬ) ДІТИ: з порушеннями слуху (глухі, оглухлі, зі зниженим слухом); з порушеннями зору (сліпі, осліплі, зі зниженим зором); з порушеннями інтелекту (розумово відсталі, із ЗПР); з мовленнєвими порушеннями (дислалія, дистонія та афонія, ринолалія, дизартрія, заїкання (невроз), алалія, афазія,дисграфія та дислексія, загальний недорозвиток мовлення ); з порушеннями опорно-рухового апарату (ДЦП (до 90%), вроджені паталогії ОРА, набуті захворювання та ураження ОРА); зі складною структурою порушень (розумово-відсталі сліпі чи глухі, сліпоглухонімі); з емоційно-вольовими порушеннями (СДУГ, ММД) та аутизмом

Номер слайду 8

Коректна термінологія і ярлики Людина з інвалідністю Людина, яка використовує інвалідний візок Дитина, яка має ДЦП Дитина, яка повільно навчається Душевнохвора людина Людина, яка має проблеми зору Людина з порушенням слуху Людина з обмеженими можливостями Хворий Каліка Неповноцінний Дефективний Страждає на ДЦП «Гальмо» Божевільний,припадочний Сліпий Глухар, глухий Відсталий, Даун

Номер слайду 9

Інклюзія процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціальному житті

Номер слайду 10

Інклюзія Всі діти різні Всі діти можуть навчатися Діти мають різні здібності, стан здоров'я, соціальний рівень сім'ї тощо … Адаптація системи до потреб дитини

Номер слайду 11

Інклюзивна освіта – система освітніх послуг, яка ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобуття її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з ООП в умовах ЗНЗ (ДНЗ)

Номер слайду 12

Інклюзивна освіта («inclusion» – включення) передбачає створення можливостей для навчання всіх без винятку дітей, в тому числі з порушеннями психофізичного розвитку, в умовах загальноосвітнього навчального закладу (пристосування середовища, навчального процесу відповідно до особливих потреб дитини)

Номер слайду 13

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з ООП шляхом організації їх навчання у ЗНЗ на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей

Номер слайду 14

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ Концепція розвитку інклюзивної освіти (затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 р. № 912)

Номер слайду 15

Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей — усі діти є цінними й активними членами суспільства

Номер слайду 16

"Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах" Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 року № 104/52

Номер слайду 17

Зміни до трьох Постанов Кабінету Міністрів України Постанова КМУ від 29 липня 2015 року за № 530 "Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад" Постанова КМУ від 29 липня 2015 року за № 531 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 "Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам" та від 14 червня 2000 p. № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників"

Номер слайду 18

Відповідно до абзацу другого частини третьої статті 12 Закону України "Про дошкільну освіту", статті 62 Основ законодавства України про охорону здоров’я МЕТА - становлення єдиних вимог до комплектування інклюзивних груп в дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування та форми власності

Номер слайду 19

Головна мета створення інклюзивних груп – задоволення соціальних та освітніх потреб, організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю

Номер слайду 20

Прийом дітей до інклюзивних груп здійснюється керівником дошкільного навчального закладу протягом календарного року за наявності: місць; заяви батьків або осіб, які їх замінюють; медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад; довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; свідоцтва про народження

Номер слайду 21

Для прийому дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, додатково надаються: висновок ІРЦ; копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років (наданої лікарсько-консультативною комісією) або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"; копія індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда; направлення місцевого органу управління освітою

Номер слайду 22

Доступ асистента дитини до навчально-виховного процесу забезпечує керівник дошкільного навчального закладу: - за письмовою заявою батьків або осіб, які їх замінюють; - з урахуванням виконання вимог санітарного законодавства Асистентом дитини з особливими освітніми потребами може бути один з батьків або особа, визначена батьками (особами, які їх замінюють) в їх письмовій заяві

Номер слайду 23

Наповнюваність інклюзивної групи в дошкільному навчальному закладі становить до 15 осіб, з них – 1-3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю Медичне обслуговування дітей в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу забезпечується медичними працівниками цього закладу відповідно до затверджених штатних нормативів та посадових обов’язків.

Номер слайду 24

Протипоказаннями для прийому дітей до інклюзивних груп дошкільних навчальних закладів є: ІІІ і IV ступені порушень функцій організму, які не сумісні з перебуванням дитини в організованому колективі; всі хвороби у гострому періоді, хронічні хвороби в стадії загострення, всі хвороби, які потребують стаціонарного лікування, гострі інфекційні захворювання до закінчення строку карантину.

Номер слайду 25

Модель «Хвора людина» “Нехай у силі буде той закон, що жодної каліки-дитини годувати не варто” Арістотель Ставлення суспільства до особливих дітей

Номер слайду 26

Модель «Недолюдина» “Ми вбиваємо калік і топимо дітей, які народжуються слабкими і потворними. Ми вчиняємо так не через гнів та досаду, а керуючись правилами розуму: відділяти неприродне від здорового” Сенека (Давній Рим) Ставлення суспільства до особливих дітей

Номер слайду 27

Модель «Загроза суспільству» Модель «Об'єкт жалю» Модель «Об'єкт обтяжливої благодійності» Модель «Розвиток» Ставлення суспільства до особливих дітей

Номер слайду 28

* Загальна декларація прав людини - 1948 р. Декларація про права дитини – 1959 р. Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти – 1960 р. Конвенція про права дитини - 1989 р. Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів 1993 р. Саламанська декларація – 1994 р. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ

Номер слайду 29

Інклюзивна освіта в Європі Італія: 1972 Бельгія: 1970 Німеччина: 1972 Швеція: 1980 Австрія: 1983 Ісландія: 1995 Португалія: 1997 Основні гарантії 1. Здобуття освіти в “середовищі з мінімальними обмеженнями”. 2. Безкоштовні та адекватні освітні послуги. 3. Правове забезпечення навчання. 4. Навчання за індивідуальним навчальним планом.

Номер слайду 30

Інклюзивна освіта в Європі «Процес інклюзії має кілька стадій: від явного чи прихованого спротиву, через пасивне сприйняття – до активного. Сьогодні ми наближаємося до завершальної стадії. Втім для цього потрібно було 20 років» (Професор Stangvik S., Норвегія)

Номер слайду 31

Інклюзивна освіта: українські реалії В Україні  модель інклюзивної освіти почала набувати значення переважно за ініціативи громадських організацій

Номер слайду 32

ПЕРЕВАГИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ «+» діти з особливими освітніми потребами будуть краще підготовленими до умов реального життя; «+» діти з особливими освітніми потребами будуть мати більше можливостей брати участь у різних видах діяльності; «+» діти з особливими освітніми потребами будуть сприйняті суспільством

Номер слайду 33

НЕДОЛІКИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ «-» діти з особливими освітніми потребами не будуть мати педагогів з достатнім рівнем спеціальної підготовки; «-» батьки та діти з особливими освітніми потребами можуть бачити їх несприйняття здоровими однолітками; «-» діти з особливими освітніми потребами отримуватимуть недостатньо реабілітаційних та інших спеціальних послуг

Номер слайду 34

Інклюзивна освіта: український законодавчий простір Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1482-р „Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року”

Номер слайду 35

Інтеграція зусилля, спрямовані на введення дітей з особливими потребами в освітній простір

Номер слайду 36

Організація інклюзивного навчання І модель – постійна повна інтеграція

Номер слайду 37

Організація інклюзивного навчання ІІ модель – постійна неповна інтеграція (2/3 – здорові вихованці, 1/3 – діти з певними відхиленнями)

Номер слайду 38

Організація інклюзивного навчання ІІІ модель – постійна часткова інтеграція (Спецгрупи, спецкласи – дозоване відвідування масової групи)

Номер слайду 39

Організація інклюзивного навчання ІV модель – систематична тимчасова інтеграція (спільні заходи, виховного х-ру – не рідше 2 рази на місяць)

Номер слайду 40

Організація інклюзивного навчання V модель – епізодична інтеграція (табори відпочинку, конкурси-свята, виставки дитячої творчості)

Номер слайду 41

Інклюзивна освіта: український законодавчий простір Конституція України, стаття 53 Закон України “Про охорону дитинства”, стаття 26 Закони України: “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про вищу освіту” Концепція ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Номер слайду 42

Інклюзивна освіта: український законодавчий простір Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку Постанова КМУ № 784 від 29.07.2009 р.“Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки “Безбар’єрна Україна” Наказ МОН № 785 від 25.08.2009 р.”Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для дітей та осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2009-2015 роки “Безбар’єрна Україна”

Номер слайду 43

Інклюзивна освіта: український законодавчий простір Наказ Міністерства освіти і науки України № 809 від 02.09.2009 р. “Про організацію інтегрованого навчання осіб з інвалідністю у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування”. Наказ Міністерства освіти і науки України № 1087 від 01.12.2008 р. “Про проведення науково-педагогічного експерименту “Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, шляхом запровадження їх інклюзивного навчання”

Номер слайду 44

Інклюзивна освіта: український законодавчий простір Наказ Міністерства освіти і науки України № 616 від 02.07.2009 р. “Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України” Наказ Мінрегіонбуду від 05.05.2010 р. № 148 “Про створення Міжвідомчої робочої групи з проектування загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним навчанням”

Номер слайду 45

Інклюзивна освіта: український законодавчий простір Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.12.2009 № 1153 про заходи Міністерства освіти і науки України на виконання завдань, визначених Розпорядженням Кабінету Міністрів № 1482-р від 3 грудня 2009 р. Лист Міністерства освіти і науки України № 19-515 від 04.08.2009 р. “Організаційно-методичні засади здійснення комплексної реабілітації учнів (вихованців) у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах”.

Номер слайду 46

Інклюзивна освіта: український законодавчий простір Лист Міністерства праці та соціальної політики № 5710/0/14-10/13 від 01.06.2010 р. “Про введення в класифікатор професій посади асистента вчителя в загальноосвітні навчальні заклади з інклюзивним та інтегрованим навчанням. Наказ Міністерства освіти і науки України № 989 від 29.09.2010 р. “Про проведення моніторингового дослідження стану інклюзивної освіти в Україні”

Номер слайду 47

Інклюзивна освіта: український законодавчий простір Наказ Міністерства освіти і науки України № 912 від 01.10.2010 р. “Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання” Закон України № 2442-VI “Про внесення змін до законодавчих актів загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу” від 06 грудня 2010 року

Номер слайду 48

Інклюзивна освіта: український законодавчий простір «Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 р. №872) Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-384 від 18.05.2012 р. “Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах”

Номер слайду 49

Інклюзивна освіта: український законодавчий простір Методичний лист «Психологічний і соціальний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання» № 1/9-529 від 26.07.2012 Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України “Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням” № 1/9-694 від 28.09.2012 р.

Номер слайду 50

“Робота з важкими дітьми є проблемним каменем, що виразно разкриває весь професіоналізм як педагога, так і цілого педагогічного колективу” В. Мясищев

Номер слайду 51

* Щодня морським берегом ходив чоловік з відром

Номер слайду 52

* Він збирав у нього морських зірок, що залишались на березі після припливу, і відносив їх назад у море

Номер слайду 53

* Якось підійшов до нього хлопчик і запитав:

Номер слайду 54

* “Навіщо ти кидаєш зірки у море? Все одно завтра приплив винесе їх на берег!”

Номер слайду 55

* Чоловік взяв з відра морську зірку, закинув її чимдалі у воду й відповів:

Номер слайду 56

* “А для цієї зірки – не все одно !”

Номер слайду 57

Дякую за увагу!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Павловська Наталья
  Дякую за цікавий матеріал і вдало підібрані слова з пісні про Зірок!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Інкл
Додано
18 жовтня 2019
Переглядів
1933
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку