Інклюзивне навчанняОзнаки особистісно-орієнтованого освітнього середовища

Про матеріал
Пропоную презентацію. Інклюзивне навчання: Ознаки особистісно-орієнтованого освітнього середовища. Теорія та практичні завдання для дітей з ООП
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Інклюзивне навчання. Ознаки особистісно-орієнтованого освітнього середовища. Підготувала Лукашевич Інна Михайлівна. Практичний психолог та соціальний педагог. Богданівськой ОЗШ І-ІІІ ступенів2021р

Номер слайду 2

Особистісно орієнтоване навчання спрямоване на вирішення ключових проблем гуманізації загальної середньої освіти: підвищення престижу шкільної освіти; розвитку в учнів стійкого інтересу до пізнання, бажання та вміння самостійно вчитися; подолання труднощів, викликаних генетично та соціально обумовленими відмінностями в рівні розвитку дітей; формування основ базової культури особистості.

Номер слайду 3

Метою особистісно орієнтованого навчання є виявлення суб'єктного досвіду кожного учня та надання психолого-педагогічної допомоги в становленні його індивідуальності, в життєвому самовизначенні, самореалізації.

Номер слайду 4

Головними завданнями особистісно орієнтованого навчання є:• - розкриття індивідуальних пізнавальних можливостей кожного учня;• - розвиток його індивідуальних пізнавальних здібностей;• - допомога йому в самопізнанні, самоактуалізації, самореалізації, самовизначенні;• - формування культури життєдіяльності, яка дає можливість продуктивно будувати власне життя.

Номер слайду 5

Особистісно орієнтована освіта — має своєю концептуальною основою гуманістичну філософію, яка виходить із визнання унікальності суб'єктного досвіду здобувача освіти як найважливішого джерела індивідуальної життєдіяльності та обумовлює своєрідність підходів до визначення поняттєво-термінологічного апарату особистісно орієнтованої освіти, її мети, змісту, методів, форм і засобів, стилю взаємодії учасників освітнього процесу.

Номер слайду 6

Підходи до визначення. Категорія «особистісно орієнтована освіта» позначає:• Систему інноваційних підходів, що забезпечують становлення особистості як індивідуальності шляхом диференційованого підходу до навчання та наданні кожному права вибору власного шляху розвитку.• Цілісний освітній процес, що являє собою взаємозв'язок учіння, навчання і розвитку особистості.• Особливий вид освіти, що забезпечує оптимальні умови для розвитку в суб'єктів навчання здатності до самоосвіти, самовизначення, самостійності та самореалізації. процесу. Вихідні положення особистісно орієнтованої освіти:• кожен здобувач освіти є унікальною та неповторною особистістю;• здобувач освіти не стає особистістю під впливом навчання, оскільки він уже є нею;• основне завдання освітнього закладу полягає не в озброєнні здобувача освіти знаннями, уміннями та навичками, а в розвитку його індивідуальності, створенні найбільш сприятливих умов для розвитку його здібностей.

Номер слайду 7

Компоненти особистісно орієнтованої освіти:  цільовий,  змістовий,  процесуально-діяльнісний  результативний.

Номер слайду 8

Метою особистісно орієнтованої освіти є:• формування і розвиток у здобувача освіти особистісних цінностей;• фасилітація, підтримка та захист особистості;• забезпечення механізмів: самореалізації, саморозвитку, саморефлексії, саморегуляції, самозахисту, самоосвіти та самовиховання, необхідних для становлення самобутнього особистісного Я-образу;• створення оптимальних умов для розвитку і становлення особистості як суб'єкта діяльності і суспільних відносин.

Номер слайду 9

До функцій особистісно орієнтованої освіти належать:• розкриття індивідуальності кожної дитини;• створення умов для розвитку особистості засобами формування критичності, самостійності, ініціативності, творчості, та їх вияву в мисленні і поведінці.• створення умов для реалізації права здобувача освіти на самовизначення та самореалізацію у процесі пізнання через оволодіння власними способами навчальної роботи.• людинотворча (гуманістична);• культуротворча;• соціалізуюча;• формування культури життєдіяльності;• сприяння розвитку здібностей особистості;• виявлення, використання та «окультурення» суб'єктного досвіду.

Номер слайду 10

Вправа «Паперова людина». Кожному учаснику роздаємо листочок і просимо за допомогою рук так обірвати аркуш, щоб вийшла людина. Потім намалювати на паперовій людині 4 кружечка, 1 ромб і 2 трикутника. Далі кожен учасник показує свою паперову людину.

Номер слайду 11

Вправи на подолання агресії Техніка Каракулі Нам буде потрібно:- кольорові олівці- аркуш формату А4- маркер, фломастер або простий олівець. Крок перший- малюємо декілька секунд каракулі на аркуші(колами, зигзагами, лініями). Намагаємось це робити спонтанно, нехай рука малює «сама», можна заплющити очі. Крок другий, найцікавіший- потрібно відшукати на малюнку якийсь предмет))) Малюнок можна крутити в різні сторони- Знайшли? Обведіть його жирним контуром. Крок третій - розмалюйте всі сигменти різними кольорами.  Тут важлива допомога батьків або вчителя. Крок четвертий- складіть казку або історію

Номер слайду 12

pptx
Пов’язані теми
Психологія, Методичні рекомендації
Інкл
Додано
8 червня 2021
Переглядів
1108
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку