Інновації у системі методичної роботи закладу загальної середньої освіти

Про матеріал
В посібнику описано досвід проведення методичних заходів у школі. Результатом такої роботи є підвищення рівня активності вчителів та участі їх у конкурсах фахової майстерності, збільшення кількості учителів, які підвищують кваліфікаційну категорію. Представлений досвід ефективний за умови використання у творчому дієздатному колективі однодумців, яким є колектив Мостівського навчально-виховного комплексу. Колективі, у якому панує атмосфера натхненної праці, дух творчості, добра аура в ім’я дитини.
Перегляд файлу

7024.gif

 

96C7183DЗ досвіду використання інновацій у методичній роботі закладу загальної

середньої освіти

 

Ні почестей, ні слави професія моя

Мені не принесе – це точно знаю

Але до тої справи лежить моя душа

Без школи я себе не уявляю

В життя виходять учні,

Знаходять всі свій шлях.

І вдячні вони вчителю і школі

Тут добрі, мудрі зерна

Посіяли в умах,

Про це не забуватимуть ніколи

Дерзай, учителю, твори і розвивай,

Собі збайдужіти ніколи не давай.

В твоїх руках дитячий розум розцвіта

Твоя професія почесна і свята.

Укладач А.О.Піньйонжик

Відповідальний за випуск: А.О.Піньйонжик

 

Час вимагає глибоко осмислювати педагогічну діяльність, знаходити шляхи розвитку педагогічної творчості, яка межує з майстерністю. Тому в останній період зазнає значних змін методична робота у школі. Методичні заходи стали проходити в цікавих нетрадиційних активних формах КВК, ярмарку педагогічної творчості, вечорниць, психолого-педагогічний брейнстормінг, методичний салон тощо.

В посібнику описано досвід проведення методичних заходів у школі. Результатом такої роботи є підвищення рівня активності вчителів та участі їх у конкурсах фахової майстерності, збільшення кількості учителів, які підвищують кваліфікаційну категорію.

Представлений досвід ефективний за умови використання у творчому дієздатному колективі однодумців, яким є колектив Мостівського НВК. Колективі, у якому панує атмосфера натхненної праці, дух творчості, добра аура в імя дитини.

 ©  А.Піньйонжик, 2018

 

 

Опис змісту досвіду

Методична робота один із важелів управління навчально-виховним  процесом, спрямованим на виховання в учителів вимогливості до своєї педагогічної праці, бажання знаходити раціональніші методи навчання й виховання.

Внутрішньошкільна методична робота у нашій школі спрямована на розвиток професійної компетентності, збереження та виявлення творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовка вчителів до пошукової діяльності, роботу в нових умовах, залучення до науково-дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

Методична робота у школі становить цілісну систему взаємопов’язаних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення професійного рівня всього педагогічного колективу, на розвиток ініціативи та творчості кожного вчителя зокрема і загалом на підвищення результативності навчально-виховного процесу, досягнення оптимальних результатів у навчанні та вихованні.

Процес реформування освіти в Україні є спробою застосування нових форм роботи у межах традиційної  системи. Модернізація освітньої галузі передбачає нові підходи до управління навчально-виховним закладом, створення умов для ефективної професійної діяльності педпрацівників, стимулювання педагогічної творчості.

Система методичної роботи Мостівського НВК покликана задовольняти, в першу чергу, потреби розвитку навчального закладу як школи нового типу, а також інтереси педагогічного колективу у постійному підвищенні свого фахового рівня згідно з сучасними вимогами психолого-педагогічної науки та практики.

Творчі пошуки в удосконаленні вже відомих методів і засобів навчання та опанування новими, інноваційними методами поширюються на всю систему методичної роботи. Саме тому стало традиційним проведення у школі нестандартних форм роботи:

 • Методичні тижні «Мозаїка інтерактивних методів навчання в системі роботи вчителів»; (Додаток 1)
 • Педагогічний КВК «Нестандартні підходи до стандартного уроку»; (Додаток 2)
 • Ярмарок педагогічної творчості «Творчі звіти вчителів, що атестуються»; (Додаток 3)
 • Методичний ринг «Профільна підготовка старшокласників як шлях до вибору професії»; (Додаток 4)
 • Педагогічні вечорниці «Обдаровані учні: нові підходи до навчання та виховання»; (Додаток 5)
 • Психолого-педагогічний брейнстормінг «Особистість керівника у системі управління шкільним колективом»; (Додаток 6)
 • Виставки педагогічної творчості;
 • Ділові ігри;
 • Салон творчого спілкування «Творчий потенціал учителя – важливий чинник навчально-виховного процесу»; (Додаток 7)
 • Методичні семінари; (Додаток 8)
 • Фестиваль педагогічної творчості;
 • Методичний салон «Презентація роботи над освітянським проектом «Школа успіху» (Додаток 9)

Важливою умовою здійснення змін в організації методичної  роботи школи є діагностика особистісного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу. У роботі школи утвердився дослідницький підхід, сформувалася система використання соціолого-педагогічного методу дослідження, діагностування та анкетування. Відпрацьовано технологію планування роботи за результатами діагностики, моніторингу навчальної діяльності, технологію програмно-цільового управління навчальним закладом.

Дана робота дає певні результати. Зростає у школі кількість учителів, які мають першу та вищу кваліфікаційні категорії. Так з 26 учителів школи 11 вчителів – спеціалісти вищої категорії, 2 вчителя – спеціалісти І категорії, 3 вчителя мають звання «Старший учитель», 1 вчитель – «вчитель-методист», 2 вчителя – «Відмінник освіти України». Зросла кількість учителів, які беруть участь у конкурсах фахової  майстерності та посідають призові місця.

 

Завтра не наступає . Воно вже настало. І це так природно для сучасності. Як не дивно, та диктує нам перспективи молоде покоління, що підростає нині в школі. Це вони прагнуть нового, інноваційного. Вони вже потребують, а ми не повинні відставати, повинні випередити час, аби бути Вчителями.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Методичні тижні. В практику роботи нашої школи увійшло проведення методичних тижнів (5 на рік), в процесі яких підтверджуються присвоєні вчителям кваліфікаційні категорії. Розпочинають цикл методичних тижнів учителі вищої та першої категорії. Так, метою перших двох проведених тижнів було: показати мотивацію  навчальної діяльності, форми контролю знань учнів, диференціацію в межах класу, виклад матеріалу збільшеними дозами, роботу з узагальнюючими таблицями, використання наочності та роздаткового матеріалу тощо.

У наступних двох методичних тижнях беруть участь учителі другої категорії та спеціалісти, метою яких є підвищення педагогічної майстерності та надання методичної допомоги. У ході методичних тижнів учителі роблять самоаналіз уроків, а присутні – глибокий методичний аналіз з урахуванням передового педагогічного досвіду вчителів вищої та першої категорій.

Завершується рік тижнями молодого спеціаліста.

 

Додаток 2

Педагогічний КВК. Учителі нашої школи – люди творчі, енергійні, запальні, з гарячим серцем, великою жадобою до знань, ідей, ініціативи. Усі вони зацікавлені в одному – оновленні методики і шкільної програми, виробленні нестандартних підходів до уроку. Колектив ділиться на дві команди. Кожна команда готує форму привітання відповідно до теми КВК. Така форма проведення дозволяє у цікавій невимушеній  формі обмінятися досвідом роботи з обраної теми. Так у проведеному КВК брали участь дві команди «Акваріум» та «Інтерактивний ерудит».

І конкурс – Конкурс капітанів «Дошифровщик» (розшифрувати назву інтерактивного методу, дуже поширеного в сучасній школі). Завдяки цьому конкурсу визначається порядок виступу кожної команди.

ІІ конкурс – Представлення команд (емблема, девіз, форма, назва).

ІІІ конкурс – Бліц-турнір (команди ставлять по 6 запитань один одному, що стосуються нестандартного навчання).

ІV конкурс – «Броунівський рух» (зєднати назву проекту з описом діяльності учасників цього проекту).

V конкурс – «Недоречності в шкільній освіті України» (кожна команда представляє в таблиці пропозиції по усуненню недоречностей в шкільній освіті України).

VІ конкурс – «Гімн учителів Мостівської ЗОШ І-ІІІ ступенів» (покласти на музику відомої дитячої пісні слова про нестандартні підходи до стандартного уроку).

VІІ конкурс – «Подарунок у методкабінет» (опис використання на уроках учителів команди інтерактивних методів навчання в цікавій нестандартній формі).

VІІІ конкурс – «Домашнє завдання» (відеоролик-фрагмент уроку з використанням нестандартних методів навчання)

 

Додаток 3

Ярмарок педагогічної творчості. Він дозволяє бачити творчу лабораторію вчителя, його професійний потенціал, проблеми, над якими необхідно працювати. Такий захід практикується перед атестацією педагога. Він є результатом значної цілеспрямованої роботи. Хорошим засобом розвитку ініціативи і творчості педагога, узагальнення і поширення його досвіду, підвищення авторитету творчої активності вважається творчий портрет. Під час підготовки до проведення ярмарку педагогічної творчості вчителі дістають завдання вивчити досвід колеги, якого представляють, зібрати цікаві факти його професійної біографії, запросити однодумців. Члени шкільного колективу пропонують кілька номерів художньої самодіяльності, дружні шаржі, привітання. Захід, як правило, проходить цікаво, змістовно.

 

Додаток 4

Методичний ринг. Метою проведення даного заходу є розширення і поглиблення знань педагогів з конкретної методичної теми, вдосконалення їхньої педагогічної майстерності.

Попередня підготовка включає визначення завдань учасником вивчити дане питання, дібрати необхідні реквізити. Група «За» представляє всі позитивні ракурси досліджуваної проблеми. Група «Проти» доводить недоцільність підняття теми. А група «Судді. Незалежні експерти» оцінює виступи групи та вирішує, чиї аргументи були більш переконливими.

 

Додаток 5

Педагогічні вечорниці. Дана форма методичної роботи дає змогу педагогам у повній мірі проявити свою творчість. Проведений захід на тему «Обдаровані учні: нові підходи до навчання та виховання» дав змогу поглибити знання вчителів про обдарованість, риси, притаманні обдарованій дитині. Педагогічним вечорницям передує велика підготовча робота. Колектив ділиться на три команди: «Вишивальниці» (найбільш досвідчені учителі), «Дівчата», «Парубки» (вчителі з невеликим стажем роботи та молоді вчителі).

Конкурс №1. Привітання кожної команди.

Конкурс №2. «Заспіваймо пісню веселеньку про дитиночку здібненьку». На мелодію відомої української пісні кожна команда повинна дати відповідь на  питання «Що таке обдарованість?»

Конкурс №3. «Презентуй свого колегу, як талант». Представити колегу з іншої групи, як талановитого учителя.

Конкурс №4. «Хто кого переговорить». Кожна команда протягом трьох хвилин повинна висвітлити своє питання

«Парубки» Перевага інтелектуальної обдарованості.

«Дівчата» Захист розвитку творчої обдарованості та визначення її переваг над інтелектуальною.

«Вишивальниці» Підтримка та збереження таланту, обдарованості.

Конкурс №5. «Пироги з секретом» (секрет – два питання від кожної команди супротивникам).

Конкурс №6. «Рекомендації учителям, які працюють з обдарованими учнями». Команди у творчій формі представляють свої рекомендації.

Підведення підсумків вечорниць.

Присвоєння звань:

І місце – найталановитіші педагоги

ІІ місце – найобдарованіші педагоги

ІІІ місце – найздібніші педагоги.

 

Додаток 6

Психолого-педагогічний брейнстормінг – це нестандартна форма методичної роботи, яка дає можливість виявити загальну ерудицію педагогів, являє собою різновид дискусії, це змагання різних методичних ідей реалізації однієї і тієї ж самої проблеми.

Брейнстормінг сприяє максимальному включенню членів колективу у спільну групову творчу роботу по підвищенню теоретичного та практичного рівнів фахової майстерності.

Додаток 7

Салон творчого спілкування. Під час роботи салону педагоги з високою творчою активністю презентують результати своєї діяльності – дослідження втілення інноваційних  технологій у навчально-виховний процес. Організація теоретичних дискусій, презентації доробок учителів-новаторів дають змогу залучити велику кількість педагогів до науково-дослідної роботи, створити мережу педагогічних  творчих майстерень для розв’язання педагогічних та методичних проблем, підвищити обізнаність учителів щодо впровадження сучасних технологій навчання. Салон творчого спілкування – це й місце демонстрації результатів творчої діяльності. У школі було організовано роботу творчого салону на тему «Творчий потенціал учителя – важливий чинник навчально-виховного процесу». Під час проведення заходу працювало чотири майстерні учителів:

І – «Інформаційно-навчальна технологія».

ІІ – «Особистісно зорієнтоване навчання».

ІІІ – «Проектна технологія».

ІV – «Кооперативне навчання».

Кожна група презентує колективну роботу «Проект уроку творчості», складає спільний образ групи за ключовим словом «творчість». Відбувається конвертна мозкова атака з питання «Моя основна проблема, повязана з творчістю в роботі це …» Під час заходу проводиться гра «Кути», під час якої кожна майстерня за певний час визначає основні риси творчого вчителя, що заважає вчителю творити, що спонукає педагога до творчості та приклади творчості на уроках. Наприкінці заходу кожна група презентує створений проект.

 

Додаток 8

Методичні семінари необхідно вибудовувати так, щоб теорія поєднувалася з практикою, щоб після семінару не було байдужих, щоб у вчителів виникли нові запитання, відповіді на які вони прагнули б знайти. Тож у нашій школі усі семінари організовуємо як діалоги, колективний або груповий пошук рішення. Звертати увагу необхідно на те, як розташовано столи під час семінарів: усі повинні один одного бачити під час спілкування. Так, на одному з семінарів, розбираючи питання, що стосуються педагогічної системи взагалі та системи нашої школи, ми, зокрема, вивчили теоретичні засади цього питання, а потім, у процесі роботи в групах вибудували педагогічну систему нашої школи. Проаналізувавши ситуацію, дійшли висновку: в педагогічній системі нашої школи є точки розриву, що впливають на організацію освітнього процесу, а значить, і на якість освіти. Учителі самі визначили: чим більше точок розриву, тим нижчий результат. Домашнє завдання було таким: проаналізуйте свою педагогічну систему, спробуйте визначити, чи є точки розриву  у вашій системі, знайдіть способи їх усунення.

«Палітра» – відвідування відкритих уроків учителів школи з метою побачити широку палітру методів навчання й виховання у школі.

Загальновідомо, що педагогічна майстерність учителя тим вища, чим більшим арсеналом методів і прийомів він володіє. Однак, для кожного уроку треба з палітри методів і прийомів вибрати оптимальні, які найкраще і найшвидше реалізують цільові завдання уроку. Як художник з палітри фарб вибирає найхарактерніші для відображення дійсності чи уяви, так і вчитель малює свій урок, вибираючи найсприятливіші фарби. Тому й назвали відкриті уроки вчителі – «Палітра».

Тонке розуміння дитячої психології, використання відомих і нових методичних прийомів учителів-новаторів, передового педагогічного досвіду, вміле поєднання програмового матеріалу – все це супроводжувало уроки вчителів нашої школи під час проведення «Палітри».

 

Додаток 9

Методичний салон. Під час проведення цього заходу відбулася презентація роботи над освітянським проектом «Школа успіху». Робота над проектом тривала 1 місяць. А презентація відбулась на районному семінарі заступників директорів з навчально-виховної роботи, який відбувся у нашій школі. Метою даного проекту було створення ситуації успіху для розвитку особистості дитини з метою надання можливості кожному учню відчути радість досягнення успіху, усвідомлення своїх здібностей. Для реалізації даного проекту кожному вчителю необхідно було ретельно обміркувати структуру уроку, підібрати відповідні форми і методи роботи з учнями для створення ситуації успіху та мотивації діяльності школярів для подолання труднощів. Вдалі уроки фіксувалися на відповідному табло і кожен учитель мав змогу бачити кількість вдалих уроків колег згідно з темою проекту.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE12\Lines\BD14710_.gif1

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
15 грудня 2019
Переглядів
53
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку