29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Інструкції з безпеки життєдіяльності під час практичних занять та практичних робіт з природознавства 5 клас

Про матеріал

Вчитель, що викладає природознавство у 5 класі повинен мати розроблені та затверджені інструкції з безпеки життєдіяльності під час виконання практичних занять та практичних робіт.

Перегляд файлу

 

 

Інструкції з ведення практичних робіт та практичних занять з природознавства 5 клас


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення практичного заняття №1 «Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів: енциклопедії, словники, довідники величин тощо.

1. Загальні вимоги

1.1. Дотримання вимог цієї інструкції обов'язкове для всіх учнів, які працюють у кабінеті біології.

1.2. Учні можуть знаходитися в кабінеті біології тільки в присутності вчителя або лаборанта; перебування учнів у лаборантській не допускається.

1.3. Учні, які навчаються в кабінеті біології, повинні дотримуватися правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, розкладу навчальних занять.

1.4. Про кожний нещасний випадок, що трапився під час проведення навчання, постраждалий учень чи очевидець нещасного випадку повинен терміново повідомити вчителя, який направляє постраждалого до медичного працівника, за необхідності викликає швидку медичну допомогу.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи учні повинні:

уважно вислухати інструктаж учителя щодо безпечного проведення лабораторного досліду, практичної роботи і особливостей їх проведення, запис про проведення інструктажу здійснюється в журналі обліку навчальних занять у рядку про тему уроку "Проведено інструктаж з безпеки життєдіяльності (БЖД)";

ознайомитися і чітко зрозуміти порядок і правила безпечного проведення лабораторного досліду, практичної роботи;

3. Вимоги безпеки під час проведення роботи

3.1. Під час проведення роботи в кабінеті біології бути уважними, підтримувати порядок і чистоту на робочому місці. Починати виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

3.2. Працювати лише на своєму робочому місці.

3.3. Ознайомитися з правилами користування літератури: в жодному разі не рвати, не обмальовувати, не робити позначок в отриманій літературі.

 1. Об’єднайтеся у творчі групи та виконайте запропоновані завдання.
 2. Розгляньте такі довідкові видання з природничих наук: біологічний словник, енциклопедію,атлас географічних карт, атлас-визначник рослин.
 3. Завдання для груп:

1 група

1.   Дайте відповідь на запитання.

— Як користуватися біологічним словником?

2.   Використовуючи біологічний словник, знайдіть визначення понять флора, фауна, та інформацію про англійського лікаря Е. Дженнера.

2 група

1.   Дайте відповідь на запитання.

— Як користуватися запропонованою енциклопедією? (Наприклад: Цеханська О. Ф. Найцікавіше про тварин. Харків: Торнадо, 2006.)

2.   Використовуючи запропоновану енциклопедію, знайдіть цікаву інформацію про незвичайні за розмірами тварини в розділах Риби, Амфібії та Земноводні.

3 група

1.   Дайте відповідь на запитання.

— Як користуватися атласом географічних карт?

2.   Використовуючи атлас географічних карт «Фізична карта півкуль», скажіть, скільки на планеті Земля материків та океанів. Назвіть їх. Покажіть на карті.

4 група

1.   Дайте відповідь на запитання.

— Як користуватися атласом-визначником рослин?

2.   Запропоновано зображення гороху посівного. Визначте, до якої родини належить ця рослина.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Привести у порядок свої робочі місця, здати вчителю або лаборанту обладнання, що видаються для роботи.

Прибирання робочих місць після закінчення практичних занять здійснюється за вказівкою вчителя.

4.2. Після закінчення практичних занять вимити руки з милом.

4.3. Залишити робоче місце та вийти з кабінету біології після закінчення уроку (заняття) з дозволу вчителя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення практичного заняття №2 «Ознайомлення з простим обладнанням для природничо-наукових спостережень та дослідів»

1. Загальні вимоги

1.1. Дотримання вимог цієї інструкції обов'язкове для всіх учнів, які працюють у кабінеті біології.

1.2. Учні можуть знаходитися в кабінеті біології тільки в присутності вчителя або лаборанта; перебування учнів у лаборантській не допускається.

1.3. Учні, які навчаються в кабінеті біології, повинні дотримуватися правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, розкладу навчальних занять.

1.4. Про кожний нещасний випадок, що трапився під час проведення навчання, постраждалий учень чи очевидець нещасного випадку повинен терміново повідомити вчителя, який направляє постраждалого до медичного працівника, за необхідності викликає швидку медичну допомогу.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи учні повинні:

уважно вислухати інструктаж учителя щодо безпечного проведення лабораторного досліду, практичної роботи і особливостей їх проведення, запис про проведення інструктажу здійснюється в журналі обліку навчальних занять у рядку про тему уроку "Проведено інструктаж з безпеки життєдіяльності (БЖД)";

ознайомитися і чітко зрозуміти порядок і правила безпечного проведення лабораторного досліду, практичної роботи;

звільнити робоче місце від предметів, що непотрібні для виконання визначеної роботи;

перевірити наявність посуду, приладів та інструментів, необхідних для виконання завдання;

виконувати ту роботу, яка передбачена завданням уроку (заняття) або доручена вчителем;

3. Вимоги безпеки під час проведення роботи

3.1. Під час проведення роботи в кабінеті біології бути уважними, підтримувати порядок і чистоту на робочому місці. Починати виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

3.2. Працювати лише на своєму робочому місці.

3.2. Чітко виконувати інструкцію з виконання лабораторної (практичної) роботи. Використовувати інструмент, посуд, прилади та інші матеріали тільки за його призначенням.

3.3. Дотримуватися порядку і чистоти на робочому місці, періодично прибирати відходи у спеціально відведену тару. Залишки матеріалів з робочого місця прибирати за допомогою спеціальної щітки.

3.4. Лабораторне обладнання брати лише з дозволу вчителя, після закінчення роботи повертати його на визначене місце.

3.5. Під час роботи з лабораторним посудом, приладами, що виготовлені зі скла:

брати лабораторний посуд і покривні скельця обережно за краї, щоб запобігти пораненню пальців;

не стискати сильно пальцями крихкі стінки пробірок, колб, скелець, пластинок;

уламки розбитого посуду чи приладу не збирати незахищеними руками, слід змітати їх щіточкою в призначений для цього совок;

тонкостінний лабораторний посуд закріплювати у тисках штативів легко повертаючи його навколо вертикальної осі або переміщуючи вгору-вниз.

3.6. Завдання до практичного занняття:

   - розглянути запропоноване лабораторне обладнання та прилади;

   - розподілити подані зразки на групи: збільшувальні прилади, вимірювальні прилади, лабораторне обладнання;

   - розглянути вимірювальні прилади та визначити ціну поділки;

   - за допомогою терезів зважити монети вартістю 5 і 50 копіок;

   - виміряти час, за який ти прочитаєш завдання запропоновані вчителем;

   - всі отримані дані записати в зошит.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Привести у порядок свої робочі місця, здати вчителю або лаборанту обладнання, що видаються для роботи.

Прибирання робочих місць після закінчення практичних занять здійснюється за вказівкою вчителя.

4.2. Якщо посудина розбилася, не дозволяється прибирати шматки скла незахищеними руками, потрібно користуватися щіткою та совком.

4.3. Після закінчення практичних занять вимити руки з милом.

4.4. Залишити робоче місце та вийти з кабінету біології після закінчення уроку (заняття) з дозволу вчителя.

 

 

 

 

 

«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення практичної роботи №1 «Вимірювання маси та розмірів різних тіл»

Перед початком роботи

 1. Звільніть робоче місце від предметів, які не потрібні для про­ведення роботи.
 2. Чітко визначте порядок і правила виконання роботи.
 3. Перевірте наявність обладнання, необхідного для виконання роботи.
 4. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

Під час виконання роботи

 1. Терези ставлять перед собою, праворуч від них розташовують футляр з важками. (Учні, у яких провідна рука ліва, футляр розташовують, навпаки, ліворуч. Відповідно слід чинити й далі.)
 2. До початку зважування необхідно перевірити, чи зрівноважено терези.
 3. Нагадуємо! Для зрівноважування терезів на легшу шальку по­трібно покласти смужки паперу або картону.
 4. Зважуване тіло акуратно кладуть на ліву шальку терезів.
 5. Важки виймають із футляра спеціальним пінцетом і кладуть на праву шальку терезів.
 6. Починають зважування з важка, маса якого близька до маси зважуваного тіла. Якщо виявляється, що маса цього важка є більшою, ніж маса тіла, його ставлять назад у футляр, а на його місце кладуть важок меншої маси. Якщо маса важка не­достатня для зрівноважування терезів, додають важки меншої маси доти, доки буде досягнуто рівноваги.
 7. Зрівноваживши терези, підраховують загальну масу важків, що лежать на шальці, і з допомогою пінцета переносять їх на­зад у футляр.
 8. Закінчивши зважування, перевіряють, чи всі важки покладено у футляр і чи кожний з них знаходиться у призначеному для нього місці.
 9. Нагадуємо! На шальки терезів не можна класти мокрі, брудні, гарячі тіла, наливати рідини й без використання підкладки на­сипати порошки.
 10.  Визначте ціну поділки шкали мірного циліндра.
 11.  Занурте тіло неправильної форми у воду й визначте його об'єм за різницею рівнів води до занурення та після.
 12.  Виконуйте тільки заплановану роботу.
 13.  Не відволікайтеся й не відволікайте інших від роботи.
 14.  Застосовуйте вимірювальні прилади лише за призначенням.
 15.  Не спрямовуйте гострі кути лінійок на себе та своїх товаришів.
 16.  Про всі несподівані ситуації терміново повідомте вчителя.

Завдання до практичної роботи:

   - Виміряти довжину, ширину та висоту гумки за допомогою лінійки та записати одержані значення. Перемнож одержані значення, щоб визначити об’єм гуки;

   - виміряй масу гумки, використовуючи терези та важки;

   - визнач об’єм гумки, зануривши гуму в мірний посуд з водою. Порівняй значення об’єму отримані при різних способах вимірювання;

   - зваж і виміряй об’єм тіла неправильної форми, наприклад картоплини;

   - всі отримані дані записати в зошит.

Після закінчення роботи

 1. Приберіть робоче місце.
 2. Оформлені роботи здайте вчителю.
 3. Вимийте руки з милом.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У разі пошкодження мірного посуду його уламки не збирайте руками, а зметіть щіточкою на спеціально призначений совок.
 2. У разі травмування учень повинен повідомити вчителя.
 3. Дрібний бруд, не помітний для людського ока, вимивають під струменем води, а потім обробляють рану розчином гідроген пероксиду.
 4. Рану по краях обробляють розчином йоду й накладають сте­рильну пов'язку.

Нагадуємо! Бактерицидний пластир накладають тільки на добу, не довше.

5.   Учитель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності ви-
кличе швидку допомогу за тел. 103.


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення практичного заняття №3 «Розділення сумішей фільтруванням»

Перед початком роботи

 1. Звільніть робоче місце від предметів, які не потрібні для про­ведення роботи.
 2. Чітко визначте порядок і правила виконання роботи.
 3. Перевірте наявність обладнання, необхідного для виконання роботи.
 4. Використовуйте виданий хімічний посуд лише за призначен­ням.
 5. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

Під час виконання роботи

 1. Наливайте рідину в пробірку по її стінці, тримаючи пробірку під невеликим кутом. Від дна пробірки рідина не має підніма­тися вище за 1 см.
 2. Тримайте пробірку у верхній її частині, аби бачити все, що в ній відбувається.
 3. Змішуйте рідини в пробірці, злегка постукуючи по ній пальцем або легко струшуючи її під кутом близько 60 градусів. Ні в яко­му разі не можна струшувати пробірку, закриваючи її паль­цем.
 4. Коли проводите дослід між твердою й рідкою речовиною, пер­шою в пробірку поміщайте тверду речовину.
 5. Змішуйте в пробірці рідку речовину з твердою з допомогою скляної палички, при цьому тримаючи посудину вертикально.
 6. Спостерігайте за змінами, що відбуваються в посудині, у будь-якому випадку збоку, не зазираючи в неї в жодному разі.
 7. Нагріваючи речовину, пам'ятайте правила роботи зі спиртів­кою:

а) перш ніж запалити спиртівку, перевірте, чи є в ній спирт і чи
хороший гніт;

б) запалювати спиртівку тільки з допомогою сірника;

в) не запалювати одну спиртівку від іншої;

г) передавати спиртівку, що горить, категорично забороня-
ється;

д) не підливати спирт у спиртівку, яка горить;

е) не витягати диск із гнітом після запалювання спиртівки;

ж) гасити полум'я спиртівки, прикриваючи його спеціальним
ковпачком;

з) дмухати на запалену спиртівку категорично забороняється.

8.  Готуючи фільтр та фільтруючи речовини, слід пам'ятати:

а) передавати ножиці тупим кінцем уперед, тримати тільки за
ручки (кільця), не спрямовувати їх на себе чи товаришів;

б) вкладений фільтр має щільно прилягати до стінок лійки;

в) край фільтра не повинен досягати краю лійки;

г) вкладений у лійку фільтр змочити водою;

д) каламутний розчин наливайте на фільтр по скляній паличці,
нижній кінець якої спрямуйте до «товстішої» стінки фільтра
на лійці.

9. Виконуйте тільки заплановану роботу.

 1. Не відволікайтеся й не відволікайте інших від роботи.
 2. Застосовуйте прилади лише за призначенням.
 3. Про всі несподівані ситуації терміново повідомте вчителя.

Завдання до практичної роботи:

   - приготувати суміш з води і піску. Для цього насипати у хімічний стакан невелику кількість піску, а потім по паличці долити трохи води. Вміст стакана перемішати паличкою для перемішування;

   - виготовити із фільтрувального паперу фільтр, повторюючи за вчителем;

   - Провести розділення суміші. Для цього вставити у лійку фільтр. Трішки змочити його водою. Перелити приготовлену суміш у лійку із фільтром;

   - спостерігати за фільтрувнням;

   - всі отримані дані записати в зошит.

Після закінчення роботи

 1. Приберіть робоче місце.
 2. Усі рідини, що залишаються після проведення роботи, зливай­те не в раковину, а у скляні чашки чи стакани, виставлені для цієї мети.
 3. Після закінчення роботи спиртівки в неробочому стані (загаше­ні, закриті ковпачком) необхідно здати вчителю або черговому для зберігання у спеціально відведеному місці.
 4. Після закінчення обов'язково ретельно вимийте руки з милом.

Перша допомога в разі нещасного випадку

 1. У разі пошкодження скляного посуду його уламки не збирайте руками, а зметіть щіточкою на спеціально призначений совок.
 2. У разі травмування учень повинен повідомити вчителя.
 3. Дрібний бруд, не помітний для людського ока, вимивають під струменем води, а потім обробляють рану розчином гідроген пероксиду.
 4. Рану по краях обробляють розчином йоду й накладають сте­рильну пов'язку.

Нагадуємо! Бактерицидний пластир накладають тільки на добу, не довше.

 1. У разі термічних опіків слід промити місце опіку розчином ка­лій перманганату чи обробити протиопіковим аерозолем і звер­нутися до лікаря.
 2. Учитель надасть першу медичну допомогу, а за необхідності ви­кличе швидку допомогу за тел. 103.


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення практичного заняття №4 «Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба»

1. Загальні вимоги

1.1. Дотримання вимог цієї інструкції обов'язкове для всіх учнів, які працюють у кабінеті біології.

1.2. Учні можуть знаходитися в кабінеті біології тільки в присутності вчителя або лаборанта; перебування учнів у лаборантській не допускається.

1.3. Учні, які навчаються в кабінеті біології, повинні дотримуватися правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, розкладу навчальних занять.

1.4. Про кожний нещасний випадок, що трапився під час проведення навчання, постраждалий учень чи очевидець нещасного випадку повинен терміново повідомити вчителя, який направляє постраждалого до медичного працівника, за необхідності викликає швидку медичну допомогу.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи учні повинні:

уважно вислухати інструктаж учителя щодо безпечного проведення лабораторного досліду, практичної роботи і особливостей їх проведення, запис про проведення інструктажу здійснюється в журналі обліку навчальних занять у рядку про тему уроку "Проведено інструктаж з безпеки життєдіяльності (БЖД)";

ознайомитися і чітко зрозуміти порядок і правила безпечного проведення лабораторного досліду, практичної роботи;

3. Вимоги безпеки під час проведення роботи

3.1. Під час проведення роботи в кабінеті біології бути уважними, підтримувати порядок і чистоту на робочому місці. Починати виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

3.2. Працювати лише на своєму робочому місці.

3.3. Хід проведення заняття:

      - знайти на карті зоряного неба сузір’я Великої та Малої Ведмедиці. Скільки зір їх утворюють?

      - розглянути схеми сузір’їв, запропоновані вчителем, замалювати та підписати їх назви;

      - знайти на карті зоряного неба сузір’я записати їхні назви. Визначити кількіст найбільш яскравих зір цих сузір’їв.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Привести у порядок свої робочі місця, здати вчителю або лаборанту обладнання, що видаються для роботи.

Прибирання робочих місць після закінчення практичних занять здійснюється за вказівкою вчителя.

4.2. Залишити робоче місце та вийти з кабінету біології після закінчення уроку (заняття) з дозволу вчителя.


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення практичного заняття №5 «Знаходження на краті та глобусі екватора, полюсів, меридіанів, півкуль»

1. Загальні вимоги

1.1. Дотримання вимог цієї інструкції обов'язкове для всіх учнів, які працюють у кабінеті біології.

1.2. Учні можуть знаходитися в кабінеті біології тільки в присутності вчителя або лаборанта; перебування учнів у лаборантській не допускається.

1.3. Учні, які навчаються в кабінеті біології, повинні дотримуватися правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, розкладу навчальних занять.

1.4. Про кожний нещасний випадок, що трапився під час проведення навчання, постраждалий учень чи очевидець нещасного випадку повинен терміново повідомити вчителя, який направляє постраждалого до медичного працівника, за необхідності викликає швидку медичну допомогу.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи учні повинні:

уважно вислухати інструктаж учителя щодо безпечного проведення лабораторного досліду, практичної роботи і особливостей їх проведення, запис про проведення інструктажу здійснюється в журналі обліку навчальних занять у рядку про тему уроку "Проведено інструктаж з безпеки життєдіяльності (БЖД)";

ознайомитися і чітко зрозуміти порядок і правила безпечного проведення лабораторного досліду, практичної роботи;

3. Вимоги безпеки під час проведення роботи

3.1. Під час проведення роботи в кабінеті біології бути уважними, підтримувати порядок і чистоту на робочому місці. Починати виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

3.2. Працювати лише на своєму робочому місці.

3.3. Хід проведення заняття:

      - знайти на глобусі та фізичній карті світу екватор, меридіани, паралелі. На які півкулі екватор ділить Землю? У якій півкулі відносно екватора розташована Україна?

      - як проведено паралелі та меридіани? Що вони показують?;

      - замалювати та підписати частини глобуса в зошиті.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Привести у порядок свої робочі місця, здати вчителю або лаборанту обладнання, що видаються для роботи.

Прибирання робочих місць після закінчення практичних занять здійснюється за вказівкою вчителя.

4.2. Залишити робоче місце та вийти з кабінету біології після закінчення уроку (заняття) з дозволу вчителя.


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення практичного заняття №6 «Знаходження на карті та глобусі материків і частин світу; географічних об’єктів»

1. Загальні вимоги

1.1. Дотримання вимог цієї інструкції обов'язкове для всіх учнів, які працюють у кабінеті біології.

1.2. Учні можуть знаходитися в кабінеті біології тільки в присутності вчителя або лаборанта; перебування учнів у лаборантській не допускається.

1.3. Учні, які навчаються в кабінеті біології, повинні дотримуватися правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, розкладу навчальних занять.

1.4. Про кожний нещасний випадок, що трапився під час проведення навчання, постраждалий учень чи очевидець нещасного випадку повинен терміново повідомити вчителя, який направляє постраждалого до медичного працівника, за необхідності викликає швидку медичну допомогу.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи учні повинні:

уважно вислухати інструктаж учителя щодо безпечного проведення лабораторного досліду, практичної роботи і особливостей їх проведення, запис про проведення інструктажу здійснюється в журналі обліку навчальних занять у рядку про тему уроку "Проведено інструктаж з безпеки життєдіяльності (БЖД)";

ознайомитися і чітко зрозуміти порядок і правила безпечного проведення лабораторного досліду, практичної роботи;

3. Вимоги безпеки під час проведення роботи

3.1. Під час проведення роботи в кабінеті біології бути уважними, підтримувати порядок і чистоту на робочому місці. Починати виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

3.2. Працювати лише на своєму робочому місці.

3.3. Хід проведення заняття:

      - знайти на глобусі та фізичній карті світу найбільший материк, найменший материк, найбільш віддалений від екватора материк, найближчий до екватора материк, материки, через які проходить екватор;

      - назвати і показати на карті частини світу;

      - знайти на карті материки Південна і Північна Америка. Яку частину світу вони утворюють?;

      - показати на карті материк Євразія. Які частини світу в ній розділяють?;

      - відповіді на запитання записати в зошит.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Привести у порядок свої робочі місця, здати вчителю або лаборанту обладнання, що видаються для роботи.

Прибирання робочих місць після закінчення практичних занять здійснюється за вказівкою вчителя.

4.2. Залишити робоче місце та вийти з кабінету біології після закінчення уроку (заняття) з дозволу вчителя.


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення практичного заняття №7 «Визначення назв найбільш поширених в країні рослин грибів, тварин за допомогою атласів-визначників»

1. Загальні вимоги

1.1. Дотримання вимог цієї інструкції обов'язкове для всіх учнів, які працюють у кабінеті біології.

1.2. Учні можуть знаходитися в кабінеті біології тільки в присутності вчителя або лаборанта; перебування учнів у лаборантській не допускається.

1.3. Учні, які навчаються в кабінеті біології, повинні дотримуватися правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, розкладу навчальних занять.

1.4. Про кожний нещасний випадок, що трапився під час проведення навчання, постраждалий учень чи очевидець нещасного випадку повинен терміново повідомити вчителя, який направляє постраждалого до медичного працівника, за необхідності викликає швидку медичну допомогу.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи учні повинні:

уважно вислухати інструктаж учителя щодо безпечного проведення лабораторного досліду, практичної роботи і особливостей їх проведення, запис про проведення інструктажу здійснюється в журналі обліку навчальних занять у рядку про тему уроку "Проведено інструктаж з безпеки життєдіяльності (БЖД)";

ознайомитися і чітко зрозуміти порядок і правила безпечного проведення лабораторного досліду, практичної роботи;

3. Вимоги безпеки під час проведення роботи

3.1. Під час проведення роботи в кабінеті біології бути уважними, підтримувати порядок і чистоту на робочому місці. Починати виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

3.2. Працювати лише на своєму робочому місці.

3.3. Хід проведення заняття:

      - ознайомитися з атласами-визначниками, запропонованими вчителем;

      - записати в зошит назви визначених рослин, грибів і тварин, пдкреслити ті. Які поширені в твоїй місцевості.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Привести у порядок свої робочі місця, здати вчителю або лаборанту обладнання, що видаються для роботи.

Прибирання робочих місць після закінчення практичних занять здійснюється за вказівкою вчителя.

4.2. Залишити робоче місце та вийти з кабінету біології після закінчення уроку (заняття) з дозволу вчителя.


«Затверджено»

Директор ПЗШ №9

___________

«__» вересня 2017 року

 

Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення практичного заняття №8 «Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості»

1. Загальні вимоги

1.1. Дотримання вимог цієї інструкції обов'язкове для всіх учнів, які працюють у кабінеті біології.

1.2. Учні можуть знаходитися в кабінеті біології тільки в присутності вчителя або лаборанта; перебування учнів у лаборантській не допускається.

1.3. Учні, які навчаються в кабінеті біології, повинні дотримуватися правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, розкладу навчальних занять.

1.4. Про кожний нещасний випадок, що трапився під час проведення навчання, постраждалий учень чи очевидець нещасного випадку повинен терміново повідомити вчителя, який направляє постраждалого до медичного працівника, за необхідності викликає швидку медичну допомогу.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи учні повинні:

уважно вислухати інструктаж учителя щодо безпечного проведення лабораторного досліду, практичної роботи і особливостей їх проведення, запис про проведення інструктажу здійснюється в журналі обліку навчальних занять у рядку про тему уроку "Проведено інструктаж з безпеки життєдіяльності (БЖД)";

ознайомитися і чітко зрозуміти порядок і правила безпечного проведення лабораторного досліду, практичної роботи;

3. Вимоги безпеки під час проведення роботи

3.1. Під час проведення роботи в кабінеті біології бути уважними, підтримувати порядок і чистоту на робочому місці. Починати виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

3.2. Працювати лише на своєму робочому місці.

3.3. Хід проведення заняття:

      -ознайомитись з фото- та відеоматеріалами запропонованими вчителем;

      -записати в зошит види рослин, грибів та тварин, які розповсюджені в твоїй місцевості. Описати зовнішній вигляд деких з них на вибір;

      - підкреслити отруйні види організмів.

      4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Привести у порядок свої робочі місця, здати вчителю або лаборанту обладнання, що видаються для роботи.

Прибирання робочих місць після закінчення практичних занять здійснюється за вказівкою вчителя.

4.2. Залишити робоче місце та вийти з кабінету біології після закінчення уроку (заняття) з дозволу вчителя.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Куроп'ятник Ніна Петрівна
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
docx
Додано
3 липня 2018
Переглядів
2033
Оцінка розробки
4.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку