12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Інтеграція навчального процесуяк чинник розвитку пізнавальної активності учнів

Про матеріал
Інтеграція навчального процесуяк чинник розвитку пізнавальної активності учнів.Однією з найважливіших проблем сучасної освіти є помітне зниження зацікавленості учнів до навчання. Світ “інформаційного вибуху” стає все складнішим. Інтеграція може вирішити цю проблему.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

«Інтеграція навчального процесу як чинник розвитку пізнавальної активності учнів»

Номер слайду 2

Однією з найважливіших проблем сучасної освіти є помітне зниження зацікавленості учнів до навчання. Світ “інформаційного вибуху” стає все складнішим. Інтеграція може вирішити цю проблему.

Номер слайду 3

Всі знання виростають з одного коріння - навколишньої дійсності, мають між собою зв’язки, а тому повинні вивчатися у зв’язках. Я. А. Коменський

Номер слайду 4

Чи актуальні інтегровані уроки? Впровадження інтеграції в навчальний процес актуальне, тому що дає змогу: - “спресувати” споріднений матеріал кількох предметів навколо однієї теми, усувати дублювання у вивченні ряду питань; - ущільнити знання, тобто реконструювати фрагмент знань таким чином, засвоєння якого вимагає менше часу; - опанувати з учнями значний за обсягом навчальний матеріал, досягти цілісності знань; - дати можливість учням застосовувати набуті знання з різних навчальних предметів у професійній діяльності.

Номер слайду 5

природознавство фізика хімія біологія географія екологія Інтеграція пожвавлює навчальний процес, економить навчальний час, позбавляє учнів від перевтоми. Інтегровані уроки більш цікаві, тому що не кожний день на уроці присутні два викладачі одночасно. Такі уроки допомагають вирішувати більшу кількість задач, використовувати різні методи і форми навчання. Які виникають труднощі? Проведення бінарних уроків, які органічно поєднують вивчення двох предметів потребує серйозної підготовки, поєднаної з подоланням таких труднощів: - не завжди теми в програмах навчальних предметів, які варто інтегрувати, сформульовані однаково; часто уроки, які можна інтегрувати, мають проходити з великим проміжком часу, а це вимагає вносити корективи до навчального плану.

Номер слайду 6

Номер слайду 7

7 клас - тема «Вода. Розчини» ТЕМА УРОКУ Хімічний та математичний способи розв'язування задач з теми «Розчини. Масова частка розчиненої речовини»

Номер слайду 8

Знаходження відсотка даного числа Розв'язування: І спосіб: складемо пропорцію 200 г (розчину) – 100% х г (солі) – 15 % ІІ спосіб: за формулою m(речов.) = W(речов.) х m(розчину) = = 15%/100% х 200 = 0,15 х 200 = 30 г Відповідь: розчин містить 30 грамів солі Знаходження відсотка даного числа р% числа а дорівнює Задача 1. Обчисліть масу солі, яка міститься в її водному розчині масою 200 грамів з масовою часткою розчиненої речовини 15%. a x p 100 Х = 200 х 15 = 30 (г) 100

Номер слайду 9

Знаходження числа за його відсотком Розв'язування: І спосіб: складемо пропорцію 80 г (солі) – 25% х г (розчину) – 100 % ІІ спосіб: за формулою m(розчину) = m(речов.)/W(речов.) = = 80/15% х100% = 80/0,25 = 320 г Якщо р% якогось числа становить а, то все число дорівнює Задача 2. У якій масі 25% розчину солі міститься 80 г цієї речовини? Відповідь: маса розчину дорівнює 320 грамів a x 100 p Х = 100 х 80 = 320 (г) 25

Номер слайду 10

Тема : «Ріняння» Мета інтегрованого уроку: поглибити загальні знання учнів про рівняння (хімічні та алгебраїчні), закріпити вміння учнів розставляти коефіцієнти у хімічних рівняннях, використовувати знання про залежності між компонентами арифметичних дій; сформувати навички розв'язування задач за допомогою складання рівнянь (пропорцій). Інтегрований урок з хімії та алгебри

Номер слайду 11

Задачі на змішування розчинів

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Інтегрований урок з хімії та української мови

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Інтегрований урок хімії та зарубіжної літератури "Перетинання доль. Д.І. Менделєєв і О. Блок Мета: розширити знання учнів з історії класичної науки, використовуючи міжпредметні зв'язки, сприяти розвитку творчих здібностей та пізнавального інтересу; долучити до читання додаткової літератури, познайомити стисло з біографіями Д. І. Менделєєва і О. Блоку, продовжити навчання користуванню періодичної системою; розширити словниковий запас учнів, працювати над виразним читанням і елементами аналізу вірші.

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Номер слайду 20

1.Вчитель  англійської  мови:  English  says: «Breakfast  like  a  king , lunch  like  a  queen  and  dine  like  a  pauper». (Снідай  як  король , обідай  як  королева , а  вечеряй  як  жебрак . або Сніданок  з`їж  сам , обідом  поділися  з  другом , вечерю  віддай  ворогу).   2.Вивчення нових слів: (fat  , proteins, ,carbohydrates , vitamins ,  junk  food ,    fish  , beet , pork  свинина , cheese  , nuts , sausage ). 3.Перекласти текст Nowadays the doctors recommend to eat  4 times  a  day. One  should  eat  about  35% of  meal  for  breakfast (vegetables , fruits , porridge , sugar), 45% - for  dinner (proteins, fat, carbohydrates), 20% - for  afternoon  tea  and   supper (milk  and  milk  products, vegetables, fruits, porridge). 4.Презентації  на  тему : «Харчові  добавки. Е – числа» 5. Проведення дослідів зі шкідливими продуктами харчування( горіння чипсів, розчинення іржі під впливом Кока-Коли, доведення наявності барвників у цукерках,шкідливість жувальних гумок і т.п.)

Номер слайду 21

Номер слайду 22

Теми інтегрованих уроків з хімії та географії: «Вода - найважливіший природний оксид». “Парниковий ефект” “Глобальні екологічні проблеми, пов҆язані використанням й транспортуванням нафти” “Визначення складу та властивостей ґрунтів” “Явища”

Номер слайду 23

Обрати хімічні елементи, назви яких пов'язані з назвами географічних об'єктів (назвами річок,гір,материків,частин світу, міст і т.д.)

Номер слайду 24

Номер слайду 25

ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК З ХІМІЇ ТА ІНФОРМАТИКИ Тема уроку: Хімічні властивості алкенів і алкінів. Практична робота «Створення та демонстрація навчальних презентацій засобами МS РоwеrРоіnt. Цілі уроку: забезпечити міцне та свідоме засвоєння базових знань про ненасичені вуглеводні; розвиток творчих здібностей учнів, уміння співпрацювати в колективі; виховання відповідальності в процесі вивчення питань теми уроку; формування вміння і навички складання рівнянь хімічних реакцій та навичок створення й демонстрації навчальних презентацій засобами МS РоwеrРоіnt.

Номер слайду 26

ppt
Додано
23 січня
Переглядів
113
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку