1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Інтегрований урок математики та історії України "Дії з натуральними числами"

Про матеріал
Інтегровані уроки, наразі є актуальними. Мотиваційна частина побудована на основі історичних фактів. Інтерактивні вправи дають можливість краще зрозуміти матеріал та досягти мети уроку.
Перегляд файлу

Нетрадиційний урок

КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ

Інтегрований урок математики та історії України у 5 класі

Тема уроку. Дії з натуральними числами

Мета: формувати вміння виконувати дії з натуральними числами, розв’язувати рівняння та тестові задачі з застосуванням усіх дій з натуральними числами, повторити основні історичні події періоду Козачини, формувати ключову компетентність навчання протягом життя; розвивати логічне мислення, вміння аналізувати історичні дати пов’язані з певними числами; виховувати вміння та потребу самостійно аналізувати свій вибір, любов до рідного краю; готувати учнів до свідомого застосування набутих знань у житті.

І. Визначення мети.

Повторити й узагальнити дії та властивості натуральних чисел, розширити кругозір учнів, підвищити рівень їх математичної підготовки через призму математичних подій.

ІІ. Етап орієнтації.

На попередньому уроці учням був запропонований перелік чисел: 1492, 1555, 1562, 1583, 1591, 1595, 1614, 1622, 1647, 1651, 1654, 1665, 1775. Завдання для домашньої роботи: знайдіть основні історичні події періоду Козачини  і пов’яжіть їх з цими числами.

ІІІ. Цілепокладання.

Лунає  гімн козаків.

Учитель. Історія народу, як і життя людини, має героїчні, трагічні, щасливі і нещасливі сторінки. Оскільки в героїчному найбільше виявляється національний характер народу, його духовна краса, його таланти, то ці сторінки особливо хвилюють і викликають почуття національної гордості. В історичному минулому українського народу біло таке неповторне і легендарне явише,  як Запорізька Січ.

Завдання 1. (усно). Задумали деяке число, від нього відняли 556. Різницю поділили на 2. В результаті вийшло 500. Яке число задумали?

Розв’язання

(х - 556) : 2=500, х=1556.

Учитель. Яку історичну подію можна пов’язати з цим числом?

Відповідь. 1556 – рік заснування малої Хортиці.

 • А де там жили козаки?
 • У куренях.
 • Хто стояв на чолі куренів?
 • Курінні отамани.

Після цього вчитель пояснює принцип об’єднання дітей у п’ять куренів і  надає право кожному куреню вибрати свого отамана.

ІV. Проєктування

Фронтальне опитування

 1. Дайте означення натуральних чисел.
 2. Яка система числення використовується для запису чисел?
 3. Сформулюйте правило округлення  чисел.
 4. Сформулюйте правило порівняння натуральних чисел.
 5. Як називаються числа при додаванні і відніманні?
 6. Сформулюйте властивості додавання.
 7. Що таке віднімання?
 8. Що таке множення?
 9. Як називаються числа при множенні?
 10. Сформулюйте властивості множення.
 11. Що таке ділення? Як називаються числа при діленні?
 12.  Дайте означення рівняння.
 13. Що таке вираз?
 14. Що таке формула?

У процесі фронтального опитування спільно з учнями складається план наступної роботи.

V. Реалізація плану діяльності.

Кожен курінь отримує завдання, записані на окремих картках. Для кожного учня завдання індивідуальне. Після того як всі учні розв’яжуть свої завдання і звірять результати, вчитель пропонує всім куреням дати коротку характеристику подій, пов’язаних з відповідями завдань.

Завдання 1

І курінь

Розв’яжіть рівняння:

 1. (х+575 )= 386;
 2. 2 • (х+178) = 3466;
 3. (х-187) •12 = 16416;
 4. (165 + х) :10 = 172;
 5. ( х-1505) : 10 = 5;
 6. 2 • (х +37) = 3184;

Відповідь. Корінь усіх рівнянь – число 1555.

1555 р. – рік початку правління гетьмана Дмитра Вишневецького  (Байди).

ІІ курінь

Розв’яжіть рівняння:

 1. (х – 624) • 2 = 1918;
 2. 2• (х – 1325) = 516;
 3. (267 + х) : 10 = 185;
 4. (24+х) • 2 = 3214;
 5. (675 + х) : 10 = 1129;
 6. (х + 393) : 10 = 119;

Відповідь.  Корінь усіх рівнянь – число 1583.

У 1583 р. прийшов до влади Самійло Зборовський.

 

ІІІ курінь

 

  Розв’яжіть рівняння:

 1. (х + 625) ׃2 = 1108
 2. 2•(х - 392) = 3658
 3. (24 + х) ׃ 5 = 323 
 4. ( х – 791) ׃ 10 = 80                       
 5.  2• (х – 264) = 2654
 6. (х + 39) ׃ 10 = 163           

Відповідь. Корінь рівняння – число 1591.

1591 р. – початок правління Криштофа Косинського

 

ІV курінь

    Розв’яжіть рівняння:

 1. (х – 6095) ׃ 5 = 180
 2. (234 + х) • 2 = 3658
 3. 2 • (235+х) = 3660
 4. (234 + х) • 2 = 3858
 5. (х – 723) ׃ 2 = 436
 6. (х – 133) ׃ 2 = 731

Відповідь. Корінь рівняння – число 1595.

      1595 р. – початок правління Северина Наливайка.

 

V курінь

    Розв’яжіть рівняння:

 1. (х + 724) ׃ 2 = 1169
 2. (х – 724) ׃ 10 = 89
 3.  2 • (х – 1222) = 784
 4. (278 + х) ׃ 10 = 190
 5. (734 + х) • 2 = 4712
 6. (х – 272) ׃ 10 = 135

Розв’язавши  рівняння три учні знайшли корінь  - число 1614, а інші – 1622.

     1614 . – 1622 р. – роки правління Петра Конашевича-Сагайдачного.

 

Після того, як кожен курінь «захистить» свою історичну дату і дасть короткий опис подій, можна запропонувати учням музичну паузу (виконати кілька рядків  з відомої їм козацької пісні).

Завдання 2.

Учитель коротко розповідає про склад січового війська і пропонує розв’язати задачі.

Задача 1. Знайдіть загальну  кількість козаків, які  служили в полках.

Задача 2. Одну чайку будували 100 чоловік за 40 годин. Скільки чайок можна побудувати за 5 днів?

Завдання 3.

Учні по черзі  розв’язують  ланцюжкові приклади:

18300 + 364 = А;

А + 236 = В;

В ׃ 2 = С;

С ׃ 10 = D;

D – 798 = E;

Е + 1500 =  ?

Відповідь. 1647.

1647 р. – початок  правління  гетьмана  Богдана  Хмельницького.

Завдання 4.

Учитель.

Під містечком Берестечком змовкли вже литаври,

Поламались гострі списи, кулі отсвистали,

Налетіло гайвороння тай заголосило:

«Скільки тої, молодої перебито сили!

Справа  - триста, зліва - триста, попереду – триста,

Скільки  того молодого впало товариства

                                                                      Т.Г. Шевченко

Про яку подію говориться у цьому вірші? У якому році була Берестецька битва?

(1651 р.)

Задача. У Берестецькій битві билися 230 000 воїнів. Козаків було у два рази більше, ніж татар, а поляків було на 30 000 більше ніж татар. Яка кількість козаків, поляків, татар, брали участь у Берестецькій битві?

Завдання 5.

Знайдіть значення виразу:

((264 + 37 • 2) + 385 – 17 • 4) • 2 + 344

Відповідь. 1654.

1654 р. – було підписано Переяславську угоду. Учні характеризують подію, яка відбулася в 1654 р.

Завдання 6.

а) Відновіть запис:

**1

     1*

***

****

1*6 5

 

б) Обгрунтуйте  результат  множення:

 111• 5 =

 333 • 5 =

 555 • 5 =

Відповідь. 1665.

Пов’яжіть знайдене число з періодом Козаччини. 1665 р. – початок правління Петра Дорошенка.

Учитель. Чому Петра Дорошенка називають «Сонце руїни».

Учні розповідають про Петра Дорошенка.

Завдання 7.

Складіть рівняння, коренем якого є число 1775. Що відбулося в 1775 році?

Ліквідація Катерино ІІ Запорізької Січі.

 

VІІ. Етап контрольно-оцінювальний.

Учні виконують тестові завдання з теми «Дії за натуральними числами». Диференційовані завдання дають учням можливість самостійно порівнювати результат із критеріями поставлено мети.

 

V. Підсумок  уроку.

Учитель пропонує учням самостійно зробити підсумок уроку. Оцінити ефективність роботи  учнів може отаман кожного куреня. Для закріплення позитивної мотивації кожному куреню вчитель  вручає  «Кодекс козацької честі»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кодекс козацької честі

Козаком треба народитись! Козаком треба стати! Козаком треба бути! Тоді буде тобі Царство небесне і вічна пам’ять нащадків!

Козацтво – це поклик душі! Виховувати в собі козачий дух може кожний, хто, по-перше, ставить собі на меті служіння Христовій      вірі, своєму народу і козацькому воїнству.

По-друге, над усе в житті цінуй козацьку волю, але пам’ятай, що    твоя воля – по волі  Божій, а не свавілля. Сміливість не

грабіжництво, хист – не жорстокість. Хоробрі – завжди лагідні, тому вони дужі.

По-третє, не тримай зла. Залиш ворога свого на суд Божий.

Ніколи не бийся зі слабшими. Поважай і дотримуйся правил та звичаїв свого народу.

 

 

 

docx
Додано
7 квітня
Переглядів
86
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку