Інтегрований урок з німецької мови-музики на тему "Winterfeste,Weihnachtslieder"

Про матеріал
Інтегрований урок-свято "Зимові свята, різдвяні пісні" в традиціях українського і німецького народу формує уявлення дітей про календарні обрядові дійства та пісні Німеччини і України. Показує красу і дивність колядок, щедрівок та їх символічне значення. Виховує шанобливе ставлення до традицій українського і німецького народу. Формує почуття красивого , умінння цінувати , оберігати , знаходити цінні перлини в народних звичаях та обрядах, бо без минулого немає майбутнього.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРОБКА

БІНАРНОГО УРОКУ ТЕОРЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ

З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ТА МУЗИКИ

на тему «Зимові свята, різдвяні пісні»

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготували : вчитель музики  Власюк Н.П.

        вчитель німецької мови Заболотна Н.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо підготовки та проведення бінарного уроку теоретичного навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій

 

    Бінарний урок – це заняття, яке побудоване  на  тісних  міжпредметних  зв’язках, яке проводиться спільно двома викладачами  відповідних  дисциплін. У сучасному тлумаченні  бінарний урок  повинен   бути  побудований   на  активному   використанні  комп’ютерної техніки  на  уроках із  спеціальних або загальноосвітніх  дисциплін.

    Міжпредметна інтеграція може бути повною або частковою. Повна інтеграція, являючись органічним поєднанням в одному курсі різних навчальних пред­метів, дає змогу нівелювати деякі недоліки предмет­ної системи навчання, якими є розрізнення і фраг­ментарність викладу, та залучити потрібні відомості із суміжних предметів, що сприяє різнобічному і ці­лісному засвоєнню знань. Часткова ін­теграція полягає в поєднанні матеріалу з різних предметів, підпорядкованого одній темі. На її основі будуються інтегровані уроки.

    

Підготовка бінарного уроку

Першим етапом у підготовці  бінарних занять  має бути аналіз  навчальних програм з предметів. Викладачі  предметів відмічають, по яких темах можна провести  урок  в  комп’ютерному класі, який тип занять  можна  використати при цьому.

Отже, на першому етапі відбираються  теми, де можливі варіанти  бінарних занять у комп’ютерному класі, намічається   тип  і  мета  заняття, час його проведення.

Другим етапом буде  спільна   робота  викладачів  по  розробці плану-конспекту уроку, по підготовці матеріалів заняття.

На цьому етапі  ставляться  задачі  по  кожному  з  предметів, визначається мета. При необхідності розробляється навчально-контролюючий або навчально-розрахунковий пакет.

Третій етап – це контрольний огляд  і  коректування розроблених  матеріалів до уроку. Цей  етап  важливий тому, що  на цьому  етапі   викладачі, які  готувались до  бінарного заняття,  повинні  об’єднати свої розробки  уроку. На другому етапі  кожен  працював  над своїми  задачами  й  проблемами, а на  третьому проходить співставлення   розробок кожного. Уточнюється, як і що на  уроці викласти, які питання поставити, яка послідовність проведення заняття. Визначаються функції кожного викладача. На цьому ж етапі коригуються домашні завдання  учням  напередодні  бінарного заняття по  кожному з предметів.

Четвертий етап – планування бінарного заняття в розкладі занять. Це дуже  важливий етап  і  тут  можливі варіанти. Розглянемо їх. Перший варіант – на бінарний урок  планується  два уроки підряд (дві академічні години). Без різниці в якому порядку  по одному  уроку на кожний із предметів  планується  в  розкладі  занять, але заняття повинні бути одне за одним. Другий варіант – з урахуванням типу заняття і підготовчої самостійної роботи учнів, можливе планування  одного  уроку  по  двох предметах одночасно. Можливі різні  варіанти планування  в залежності  від  типу, мети  й  змісту заняття.  Підготовча  самостійна робота учнів  може включати:

 • складання поставленої задачі;
 • побудова алгоритму  рішення задачі;
 • повторення  матеріалу попереднього заняття;
 • підготовка даних для обробки на комп’ютері.

 

Методика проведення  бінарних уроків

Розглянемо методику й хід проведення бінарного уроку теоретичного навчання. Це теоретичне заняття в складі усієї групи.

Бінарне класно-урочне заняття може проходити в такій послідовності:

Урок проводять двоє викладачів, оголошують тему і мету уроку.

Можлива перевірка домашнього завдання  по  кожному з предметів у вигляді фронтального опитування, коли кожен викладач по черзі  ставить питання зі свого  предмету. Можливий варіант окремого  опитування, наприклад, по одному предмету  програмований контроль, а по іншому – індивідуальні картки. Варіанти опитування викладачі можуть запланувати по різному.

Викладач іншого предмету подає новий матеріал або здійснює узагальнення, а викладач інформатики залучає учнів до вирішення поставлених завдань з допомогою комп’ютера.

Підводяться  підсумки  заняття  і  ставиться  задача  на наступний  урок, який буде практичним  і    проводитиметься  у  комп’ютерному класі.

 

Роль викладача при використанні комп’ютерної   техніки   на  бінарних   уроках

Використання  в  навчальному   процесі  комп’ютера  дає  позитивний  результат, вимагає творчих  підходів  з боку викладача. Роль  і  місце  бінарних  уроків  у  цьому  процесі   дуже  важлива.  Активізація  занять  при  використанні комп’ютера   змінює  функцію  педагога,  доповнює    його  дії  новими  аспектами. Крім  інформаційної  ролі  викладача   в  навчальному  процесі   на  новий, більш  високий  рівень  стає  організаційно-управлінська  функція.  Це проявляється в  таких  напрямках:

 • управління    пізнавальною  діяльністю  учнів;
 • контроль  за  формуванням  знань,  умінь  і  навичок;
 • корегування  й  диференціація   учбового  процесу.

Враховуються   всі   функції,  методи  напрацьовані   раніше і  досвід  минулого  перекладається  на  нову  основу.  Творчість  викладача  проявляється  в  підготовці  матеріалів   до   занять,   проектуванні   нових  форм,  методів  і  прийомів навчання. Основними  компонентами  діяльності  викладача  стають: конструктивний, організаційний, комунікативний.


 

 

 

 

 

Німецька мова-музика

ТЕМА: «Winterfeste , Weihnachtslieder»

«Зимові свята, різдвяні пісні»

 

МЕТА:

Навчальна:

 • поглибити та розширити знання учнів з теми
 • удосконалити вміння й навички практичного володіння мовою в монологічних, діалогічних формах висловлювання, з аудіювання, читання, письма;
 • продовжувати знайомити учнів з традиціями святкування зимових свят у Німеччині та календарно-обрядовими піснями зимового циклу;
 • активізувати вживання лексичних одиниць з теми, засвоєних на попередніх уроках в усному мовленні та на письмі;
 • здійснювати міжпредметні зв’язки.

 

Розвивальна:

 • розвивати комунікативні здібності учнів з теми;
 • розвивати вміння узагальнювати отримані знання;
 • розвивати уяву і мовну здогадку учнів в умовах гри, роботи в групах;
 • тренувати і розвивати в діалогічному та монологічному мовленні з теми;
 • розвивати навички виразного виконання творів,  вокально-хорові навички, музичний слух

Виховна:

 • виховувати повагу до вірувань наших предків;
 • виховувати в учнів інтерес до звичаїв німецького народу;
 • виховувати  і стимулювати інтерес до предмета;

Методична мета: Здійснення міжпредметних  зв’язків з метою активізації пізнавальної діяльності учнів.

Форми роботи:

 • фронтальна;
 • групова;
 • індивідуальна.

Методи роботи:

 • вербальний;
 • наочний, за джерелом інформації;
 • самостійна робота, Вчитель-Учень, Учень-Учень (за ступенем взаємодії);
 • презентаційний ;
 • святковий (за характером діяльності).

Тип уроку: урок-свято

Обладнання уроку:

 • мультемедійна дошка;
 • презентація до уроку;
 • фонограми дитячих німецьких пісень;
 •  ялинки;
 • ялинкові прикраси;
 • новорічні костюми, дзвіночки;
 • подарунки  від  Св.Миколая;
 • Адвентичний календар;
 • адвентичний  вінок і свічки;
 • кросворд;
 • дидактичний матеріал;

Методи і прийоми: ««мікрофон», « інсценізація діалогу», «робота в парах», «робота в групах», «вокально-хорова робота», « вгадай мелодію»

.

 

 

 


                                                             ХІД УРОКУ:

І.Початок уроку

(Клас поділений на дві команди, які сидять за окремими столами.)

1.Привітання

 А) Музичне

 Б)Німецьке«Guten Tag»

Deutschlehrer: Guten Tag, liebe Freunde und liebe Gäste!! Heute haben wir viele Gäste in der Stunde. Begrüßt unsere Gäste, bitte! Also singen wir das Lied  «Guten Tag»

Вчитель музики: Сьогодні в нас буде урок дещо незвичайним.  Це урок-свято,де ми спробуємо поєднати ваші знання з предмету «Музика» та «Німецька мова».   Епіграф  уроку: « Потрібно святкувати свята, коли вони є»

    Deutschlehrer:Herzlich willkommen auf unserem StundenfestDeutschundMusik“.   Ein deutsches Sprichwort sagt: «Man muss die Feste feiern, wie sie fallen» Das ist unser Motto heute.              Und wir werden  heute eure Kenntnisse nicht nur ins Deutsch, sondern auch in Musik mobilisieren.

Рефлексія-Habt ihr gute Laune ?-Fein (3)

Habt ihr Kopfschmerzen oder nein ? -Nein (3)

Ich bin eure Lehrerin. Ist das fein ? Fein (3)

Ich bin böse oder nein ?-Nein (3)

Ihr seid faulenzen oder nein ? Nein(3)

Danke schön. Ich hoffe,ihr werdet fleißig.

Вчитель музики:Бесіда.

- Яке свято сьогодні в Україні?

Тож  щирі вітання Вам Т,А. і Вашим побратимам, всім захисникам України, вашим батькам діти і вам хлопці-майбутнім захисникам. Мирного неба і вільного духу вам!

Deutschlehrer:Ich  gratuliere auch und wünsche alles Gutes und Frieden.

Вірш:  А я хлопець України

Й патріот нівроку

Я прийшов вам віншувати  день Нового року

Новий рік настає, старий утікає

Слава Україні! Христос ся рождає!

Всі:Славімо його!

1.Оголошення теми і мети уроку.

Deutschlehrer:Mundgymnastik

Achten!( 3 )Das ist Weihneichten!

Stern!(3) Das ist Advent!

Tag!(3)  Das ist Nikolaustag!

Jahr!( 3) Das ist Neujahr!

Deutschlehrer: Worüber singen wir in  Mundgymnastik?

So heißt unserе Thema «Winterfeste , Weihnachtslieder» In den vorigen Stunden habt ihr viel Neues und Interessantes über Winterfeste und Winterbräuche in Deutschland erfahren. Heute haben wir alles widerholen und  Weihnachtslieder singen.

Вчитель музики:-Діти, а коли ви отримуєте  багато  подарунків,  крім Дня народження?

Отже  і  тема  нашого уроку» Зимові свята, різдвяні пісні ». Ми будемо співати різдвяні пісні українською та німецькою, а колядку спробуємо  на трьох мовах, ще й  англійською.

Deutschlehrer:

 Welche Jahreszeit ist jetzt?

Schüler: Der Winter.

Lehrer: Welches Wetter ist heute?...

Lehrer: Welcher Monat ist jetzt?

Schüler: Dezember

Lehrer: Welches Datum haben wir heute?

Lehrer:  Den 6 Dezember

Lehrer:  Welches Fest ist heute in Deutschland?

Schüler:  Nikolaustag

Вчитель музики:То яке свято сьогодні в Німеччині?

Батьківщина Святого Миколая-Мала Азія. Вихований батьками в любові до Бога, Миколай допомагав усім, хто потребував захисту. Він творив добрі справи і тому Миколая ще називають Чудотворцем. Православна церква вшановує Святого Миколая 19грудня. Це свято особливо любить дітвора. Бо слухняні, побожні діти отримують у цей день подарунки, а неслухняні-різочки. Де ж  кладе вам подарунок Св. Миколай?  А де в Німеччині?

Слухання пісні «Ой  хто, хто Миколая любить?»

 Перевірка  творчого дослідження учнів

1.У який час, на вашу думку, складено пісню?

2.Чи можна вважати цей твір патріотичним?

Так…(звернення людей до Святого Миколая, щоб він допоміг рідній Вкраїні «встати із руїни», »бідності»).

3.Актуалізація навчальної діяльності

1. Контроль домашнього завдання

Lehrer: Und jetzt kontrollieren wir die Hausaufgabe.

Jedes Land hat seine Feste und Bräuche. In Deutschland und in der Ukraine gibt es verschiedene Feste z.B.: Neujahr, Advent, Weihnachten, Nikolaustag, Silvester und andere. Für heute sollt ihr kurze Berichte über die Winterfeste und Winertbräuche in Deutschland vorbereiten. Jetzt machen wir folgendes.Ihr erzählt eure Berichte, ohne den Namen der Winterfeste zu nennen.Die andere Schüler haben diesen Namen zu erraten.

Das Spiel “Rate mal”

Die Schüler lesen seine Berichte.

Schüler: 1. Diese Zeit dauert 24 Tage. Ein Symbol ist der Kranz. Vier Kerzen schmücken ihn. Das zweite Symbol ist der Kalender. Jeden Tag öffnen die Kinder ein Fensterchen im Kalender und finden dort ein Geschenk. Das macht Spaß.

Wie heißt das Fest?

Das ist Advent.

Schüler: 2. Heute ist der 6. Dezember. Draußen ist es kalt und dunkel. Bald kommt er zu uns. Er trägt den Mantel und die Mütze. Sie sind rot. Er hat einen Bart. Und er hat noch einen Sack. Im Sack sind viele Geschenke für die Kinder.

Wie heißt dieses Fest?

Das ist Nikolaustag.

3. Das ist das  Familienfest Christi Geburt. In Deutschland wird es am Abend des 24 Dezember. Die Familie schmückt den Weihnachtsbaum und zündet die Kerzen an. Eltern, Kinder und Großeltern  essen zusammen, singen Lieder, bekommen Geschenke und spielen.

Wie heißt das Fest?

( Das ist Weihnachten)

4. Dieses Fest feiert man  zu Hause mit  Sekt um 12Uhr in der Nacht. Alle wünschen  einander ein frohes neues Jahr.  Dann ist Feuerwerk.  

Wie heißt das Fest?

 Das ist Silvester (Neujahr)

Deutschlehrer: Kreative Arbeit (на новорічних  іграшках надписи дат свят, в іншої групи –назви свят-коли відповіли то йдуть і ставлять на ялиночку іграшки)

Вчитель музики: Підготовка до Різдва в Німеччині починається з Адвента-Різдвяного посту… зачитує з книги « Новорічні традиції світу(показ слайду)

Deutschlehrer:Und jetzt inszenieren die Schüler über Adventssymbole.

Інсценізація про Адвент

Autor: Heute  ist  Sonntag , der  erste  Dezember. Tim und seine  Eltern  sind  zu Hause.

Vater:Tim, heute ist der  erste  Dezember. Die  Adventszeit  beginnt.  Wir haben ein  Geschenk  für  dich. Das ist ein  Adventskalender.

Tim: Oh, toll!  Danke Mutti! Danke Vati!

Mutter: Der Adventskalender hat 24 vierundzwanzig  Fenster. Du kannst  heute  das erste   Fenster  öffnen.

Tim:  Ja? Sehr gut! Ich  öffne  das erste Fenster.  Na, was  gibt es da ?  Oh, das ist Bonbons!  Klasse!  Danke schön.

 Vater: Morgen  öffnest du das zweite  Fenster. Du wirst  jeden Tag  ein Fenster  öffnen und Süßigkeiten oder Geschenke  finden. Am 24  vierundzwanzigsten  Dezember  öffnest  du das  letzte  Fenster, dann ist Weihnachten.

Mutti: Das ist ein  Adventskranz.  4 vier Sonntage   vor   Weihnachten sind  Adventssontage.  Am ersten  Sonntage  zünden wir eine Kerze an. Am zweiten Sonntage - zwei,  am dritten -drei  und   am vierten - alle  vier  Kerzen.  Das wird  Heilige  Abend , dann ist Weihnachten. Der  Adventskranz und  der Adventskalender sind  die  Adventssymbole.

ІІ. Основна частина уроку

 Вчитель музики: (з книги)6грудня німці святкують День святого Ніколауса. Діти напередодні виставляють за двері черевички, щоб Ніколаус поклав туди подарунок. А де кладе подарунок Миколай в Україні?

Deutschlehrer:Ja, heute ist Nikolaustag in Deutschland. Die Kinder haben die Geschenke bekommen. Ihr wartet auch auf Heilige Nikolaus. Was  erwartet jeder von Nikolaus?  Sage bitte!

1.Spiel «Interwiw «Übung 4A, Seite 68

2.Письмо. Самостійна робота

Und jetzt schreibt ihr bitte  ein gesammtes  Brief  zu Heilige Nikolaus für dem Vorbild

 Übung 5A,Seite 69

3.Вчитель музики: Заклик до Миколая.

Lieber, gute Nikolaus

Komm doch auch in unser Haus.

Bring Pralinen für die Guten,

für die Bösen bringe Ruten!

4.Прихід Миколая.

Guten Tag, liebe Kinder, liebe Lehrer. Ich bin aus Deutschland und habe Geschenke für euch.

Deutschlehrer:Sehr gut. Dann singen unsere Kinder für dich ein Lied.

Пісня «Nikolaus»

(дякує за пісню і роздає подарунки, а потім йде)

Deutschlehrer: Nikolaus, nehmen Sie_bitte Brife von unseren Schüler und trag  Nikolaus in der Ukraine über.

Вчитель музики: Взявши миру у торбину, Миколай йде в Україну.

                                   Забери з собою зло, щоб війни в нас не було!

Deutschlehrer:Nach dem Nikolaus bereitet man in Deutschland zu Weihnachten vor. Am 24. Dezember schmücken die Familie den Weihnachtsbaum und liegen Geschenke. Weihnachtsbaum ist aus Deutschland gekommen. Martin Lüter  stellte erste Weihnachtsbaum im Haus. Dann stellten andere und auch in der Kirche schmücken.  Am Abend kommt der Weihnachtsmann aus Lappland. Das ist ein Land im Norden. Er hat einen Sack mit Geschenken. Am 25. und 26. Dezember feiert man alle Weihnachten.

Вчитель музики: Після свята Миколая німці готуються до Різдва. 24грудня прикрашають  ялинку, кладуть подарунки і запалюють 4 свічки на вінку. А чи знаєте ви, що саме Німеччині ми зобовязані головною прикрасою Нового року-ялинкою. Німці перші стали використовувати ялинку, як святковий атрибут і узаконили в церквах прикрашати  різдвяні ялинки. Відомий реформатор Мартін Лютер першим установив ялинку  у себе в будинку. Саме в Німеччині Святий Миколай перетворився на Санта Ніколауса -чарівника, що приносить дітям подарунки. Різдво для них, перш за все релігійне свято. Тому німецькі сімї спочатку йдуть на службу до церкви, а потім   разом вечеряють традиційні страви- гусака з яблуками і капустою та традиційний  пиріг «штоллен». Зазвичай родини збираються в перший день Різдва  у батьків жінки, а в другий –у батьків чоловіка.

Deutschlehrer:Jetzt wir werden  das Lied Tannenbaum singen und schmücken unser Tannenbaum.

Пісня «Tannenbaum»(співають і прикрашають ялинку на проіграшах, називаючи  прикрасу).

 Deutschlehrer:Weihnachten ist Familienfest und  Silvester Neujahr feiert man in Deutschland mit  den Freunden oder auf der Straße  mit  dem Sekt und Feuerwerk.

Вчитель музики: Якщо Різдво в Німеччині сімейне свято, то Новий рік-свято, яке відзначають із друзями або просто на вулиці .Святкування Нового року в Німеччині, як і в деяких інших країнах називають Сільвестр, за іменем священнослужителя, який помер 31грудня 335року. У Німеччині є цікава новорічна традиція: тілько-но годинник починає відбивати північ, люди різного віку стають на стільці, столи і з останнім ударом дружно, з радісними вітаннями «вистрибують «у Новий рік. Потім виходить на вулицю привітати з Новим роком друзів. перехожих і випити келих шампанського та подивитися святковий феєрверк. Піднімаючи келих шампанського німці говорять«Prosit Neujahr!»або Prost Neujahr!»,що перекладається  «Це може вдатися!» Так жителі Німеччини    вітають одне одного.

Deutschlehrer: Glöckchen  ist auch ein Symbol Weihnachtsfest und  jetzt werden wir das Lied  «Kling Glöckchen»  aus dem Seite 67, Übung1 singen.

Пісня «Kling Glöckchen»

        Заключний етап уроку

 1. Домашнє завдання
 2.  Підведення підсумків уроку .
 3. Виставлення оцінок і отримання сніжинок.

Unsere Stunde bald  ist zu Ende. Hausarbeit  ist: Mal das Bild aus und schreib deinem Freund eine Karte zu Neujahr.(Намалюй листівку та напишіть привітання з Новим роком або Різдвом христовим своєму другові або подружці, використовуючи відповідну лексику).

  Lehrer: Wie heißt das heutige Thema?

Was haben wir heute gemacht?

Lehrer: Ich bin euch heute sehr zufrieden. Ihr habt aktiv gearbeitet. Ich danke euch für eure Mitarbeit. Deshalb habt ihr folgende Noten:….

Auf dem Tisch habt ihr Schneeflocken. Wenn ist die Stunde  gefällt, malt Smiley lächeln, wenn gefällt nicht malt Smiley traurig.

 Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr!

Вчитель музики: Але найцікавіший різдвяний обряд до якого готувалися зазделегідь  це колядування.  Колядують з дозволу господарів під вікнами чи в хаті, віншуючи господарям здоровя, заможнього життя та втіхи. Ми також готувалися і  заспіваємо  колядку, яку співають у всьому світі на різних  мовах »Тиха ніч, свята ніч!»

Звучить пісня »Тиха ніч, свята ніч!»(1стовпчик-українською,2-англійською,3-німецькою.)Діти і вчителі встають півколом з ліхтарем, ангели, Санти і співають , учні  вішають  оцінки-сніжинки на ялинку,..

Вчитель музики: На цій  мелодійній ноті завершується наш урок. І закінчити урок хочемо словами народної колядки:

Так радуйся земле, у пишній обнові.

Всі:Бувайте щасливі, бувайте здорові!

 

 

http://shkola.ostriv.in.ua/images/publications/4/18070/content/Untitled-1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
25 січня 2019
Переглядів
972
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку