Інтелектуальна гра "Інформатичний марафон"

Про матеріал

Розробка заходу містить цікаві конкурси для перевірки знань з предмету інформатика на різну тематику.

Мета: перевірити загальний рівень ерудиції; повторити набуті знання з інформатики в нестандартній формі; виховувати інтерес до інформатики, повагу до суперника; формувати навички роботи в команді.

Марафон – це змагання. Інформатичний марафон складається з станцій на яких проводяться конкурси. Кожен конкурс оцінюватиметься відповідною кількістю балів.

Участь у інтелектуальній грі може приймати дві команди.


Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки України

Новоград-Волинський промислово-економічний технікум

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Інтелектуальна гра з інформатики

для студентів  1 курсу

«Інформатичний марафон»

 

 

 

 

                                                            Підготувала  викладач

                                                            Поперечнюк Л.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

Новоград-Волинський

«Інформатичний марафон»

 

Мета: перевірити загальний рівень ерудиції; повторити набуті знання з інформатики в нестандартній формі; виховувати інтерес до інформатики, повагу до суперника; формувати навички роботи в команді.

Обладнання: ноутбук, проектор, екран, картки із завданнями для команд, бланки для журі.

Хід гри:

Викладач. Доброго дня!!! Цей тиждень в нас присвячений компютерним дисциплінам. Сьогодні, ми разом з Вами хочемо провести змагання, і визначити, хто з Вас знає інформатику найкраще. Перед початком гри давайте подаруємо один одному посмішки та побажаємо гарного настрою на сьогоднішньому заході.

Епіграфом нашого заходу будуть слова видатного українського, швейцарського та американського математика Джорджа Пойа: «Для того щоб знайти розв’язок, ми повинні… активізувати ту частину наших знань, яка поки пасивно зберігається в пам’яті, яка має відношення до цієї задачі ».

Участь в конкурсах  беруть дві команди .

 

Щоб наше свято було справжнє нам потрібне журі високоповажне, яке оцінюватиме Ваші  здібності з інформатики.

Представляємо наше журі:

 

Привітаймо наше журі оплесками.

 

Зараз ми Вас ознайомимо з правилами проведення гри: Марафон – це змагання. Наш інформатичний марафон складається з станцій  на яких проводяться конкурси. Кожен конкурс оцінюватиметься відповідною кількістю балів, про які  Вас буде повідомлено перед кожним з них.

 

І станція  «Представлення команд»

Давайте познайомимось з командами.

(За п’ятибальною шкалою журі оцінює представлення команд: назва, емблема, девіз).

 

 

 

 

ІІ станція «Хитра конячка»

Я задам Вам 15 обов’язкових загальних запитань з області інформатики з варіантами відповідей. Ви обираєте варіант відповіді і піднімаєте табличку з відповідною буквою. Вірна відповідь оцінюється в один бал.

 1.   Сукупність даних, які людина отримує із навколишнього середовища?

1)газети ; 2) інформація; 3)новини; 4) журнали. 

 1.   Як називається кодове слово з 8 одиниць та нулів?

1) бод; 2) біт; 3) байт; 4) кілобайт.

 1.   Пристрої , призначені для передавання інформації від користувача до ПК?

1) введення ; 2) виведення;  3)переведення; 4) копіювання. 

 1.   Пойменована область на диску?

1) вірус ; 2) фільм;  3)файл ; 4) диск. 

 1.   Програма, яка забезпечує стиснення інформації це -

1) формат; 2)архіватор;  3)транслятор; 4)компілятор.

 1.   В якому році академік Лебедєв С.О. створив перший комп’ютер?

1) 1952р ; 2) 1953р;  3)1954р; 4)1951р. 

 1.   Кому належить розробка принципів конструювання обчислювальної машини, якою керує розміщена в її пам’яті програма?

1) М. Уїлксу ; 2)Дж.фон Нейману;  3)Г.Лейбніцу; 4) Б.Паскалю. 

 1.   Програма, яка знаходить та знешкоджує віруси називається ...?

1) противірусом; 2) вірусованою;  3)антивірусною; 4)антисептичною. 

 1.   Як називається інформація корисна для досягнення конкретної мети?

1) корисною;  2) актуальною;  3)прагматичною; 4) достовірною. 

 1.  Як називається програма призначена для роботи з текстом?

1) текстовий блокнот ; 2)текстовий редактор;  3) текстовий конструктор; 4) текстовий майстер. 

 1. Опис послідовності дій, які потрібно виконати, щоб досягти поставленої мети:

1)алгоритм ; 2) програма;  3)схема; 4) рецепт.

 1. Програмний код, який може не санкціоновано запускатися та відтворюватися це :

1) реклама; 2)вірус;  3) програма; 4) гра.

 1. Система WWW була створена в 1989 році вченими організації CERN у:

1) Вашингтоні ; 2) Лондоні;  3) Москві; 4) Женеві. 

 1. Якої ОС не  існує?

1) Linux ; 2) Denux;  3)Android; 4) Unix. 

 1. Як називається сигнал, якщо його параметр набуває неперервних значень?

1) аналоговим ; 2) дискретним;  3) параметричним; 4) непараметричним.

 

 

 

 

ІІІ станція «Словесний   серпантин»

Перед вами відомі прислів’я і приказки, перероблені програмістами. Спробуйте пригадати, як вони звучать в оригіналі. (1 бал за кожну правильну відповідь, 2 бали якщо відповідь дає інша команда)

І команда

 1. Дарованому комп’ютеру в системний блок не заглядають. (Дарованому коню в зуби не дивляться. )
 2. З хворої дискети на здоровий вінчестер. (З хворої голови на здорову.)
 3. Антивірусна програма – запорука здоров’я комп’ютера. (Чистота – запорука здоров’я.)
 4. Усяк веб-дизайнер свій сайт хвалить. (Усяк кулик своє болото хвалить.)
 5. Провідник до файла доведе. (Язик до Києва доведе.)

 

ІІ команда
 

 1. Що з Кошика видалено, то пропало. (Що з возу впало, то пропало.)
 2. Усе скомпонується – програма буде. (Усе перемелеться -  мука буде.)
 3. Вірусів боятися – в інтернет не ходити. (Вовків боятися – до лісу не ходити.)
 4. Комп’ютер – найкращий друг. (Книга – найкращий друг.)
 5. Комп’ютер пам’яттю не зіпсуєш. (Кашу маслом не зіпсуєш.)

 

IV станція  «Конкурс капітанів»

Доповнити слова (1 бал за кожну правильну відповідь). Викликаються капітани.
І команда
1. Реальність... (віртуальна).
2. Інформаційна... (система).
3. Аналогова ... (інформація).
4. WЕВ-... (сторінка).
5. Властивості... (алгоритму, інформації).
6. Текстовий... (редактор).
7. Вісімковий... (код).
8. Операційна... (система).
9. Прикладна... (програма).
10. Права... (доступу).

ІІ команда
1. Системна... (шина).
2. Система... (числення).
3. Графічний ... (редактор).
4. База... (даних).
5. Магістрально-модульний... (принцип).
6. Панель... (управління).
7. Ручний... (маніпулятор).
8. Постійна... (пам'ять).
9. Всесвітня павутина... (Інтернет).
10. Носій... (інформації).
 

 

V станція  «Художній аукціон»

Кожна команда заздалегідь підготувала номер художньої самодіяльності. Давайте подивимося як справилися з цим завданням наші учасники.

За п’ятибальною шкалою журі оцінює номер.

 

 

VIІ станція  «Лінивому не розгадати, кмітливому на роздуми – секунди»

 

Наш конкурс, полягає в тому, що потрібно на швидкість дати відповіді на запитання, оцінка за кожну правильну відповідь один бал. Відповідає будь-який учасник команди.

І команда

 1. З яких знаків складається алфавіт двійкової системи? (0 і 1)
 2. Які два основні види пам’яті має комп’ютер? (Зовнішня і внутрішня)
 3. Яке меню запускається натисканням ЛКМ по кнопці Пуск. (Головне)
 4. Назва найпоширенішої операційної системи? (WINDOWS)
 5. Яка клавіша використовується для переключення режимів вставки та заміни у MS Word? (Insert)
 6. Засновник фірми Microsoft. Найбагатша людина в світі? (Біл Гейтс)
 7. Комп’ютерний гризун? (Миша)
 8. Який пристрій використовують для введення звукового сигналу? (Мікрофон)
 9. Впорядкований набір певних вказівок, які може виконувати комп'ютер, тобто вони для нього "зрозумілі"? (Програма)
 10. Сукупність даних, яка має своє унікальне ім'я та зберігається на зовнішніх запам'ятовуючих пристроях комп'ютера? ( Файл)
 11. За допомогою яких клавіш клавіатури можна закрити вікно? (Alt+F4)
 12. Людина яка взламує комп’ютерні системи? (Хакер)
 13. Найменший елемент зображення на екрані монітора? (Піксель)
 14. Посилання на об'єкти, за допомогою яких можна швидко запустити програму для виконання? (Ярлик)
 15. Який пристрій комп'ютера може впливати на здоров'я людини? (Монітор).

 

ІІ команда

 1. Один розряд двійкового коду, який може набувати значення 0 або 1? (Біт)
 2. Числове представлення думки вчителя про роботу студента? (Оцінка)
 3. Що спільного між папірусом, книгою і дискетою? (Збереження інформації).
 4.  Як називають програми Блокнот, Word Pad, Microsoft Word? (Текстовими редакторами.)
 5. Редагування тексту – це змінювання зовнішнього вигляду тексту. (Ні)
 6. Як називають клавіші F1 ... F12. (Функціональні)
 7.         Як називається відстань між рядками? (Міжрядковий інтервал)
 8.         Який елемент структури вікна відображає  команди головного меню за допомогою значків? (Панель інструментів)
 9.         Режим документа, в якому передбачено відображення  у тому вигляді в якому він буде надрукований.(Розмітка сторінки)
 10. Повторювані елементи документа, розташовані у верхній або нижній частинах сторінки. (Колонтитули)
 11.    Яку назву має рядок, де відображається кількість сторінок? (Рядок стану)
 12.   Чому ОС Windows має таку назву? (Робота з вікнами)
 13.   Що викликають  одночасним натисканням клавіш Ctrl+Alt+Del? (Диспетчер задач)
 14. Меню, яке викликається ПКМ. (Контекстне)
 15. Який процес здійснює виявлення на диску   логічних і фізичних помилок? (Перевірка диска)

 

VI станція  «Словесний калейдоскоп»

Перед вами комбінації букв. Вам потрібно скласти з них терміни з інформатики та пояснити їх значення. Правильна відповідь – 1 бал. На виконання завдання дається 3-4 хвилини.

 

позакласний захід з інформатики

 Відповіді: сайт, монітор, кілобайт, процесор, папка, принтер, дискета, джойстик, модем, антивірус.

 

VIІІ  станція  «Ерудит»

Назва станції „Ерудит”. Що означає це слово? Ерудит — це людина, яка має глибокі всебічні знання, людина, яка начитана, котра багато занає.  Кожній команді дається по 1 запитанню і 1 хвилина роздуму. Правильна відповідь – 2 бали. Відповідь команди-суперника – 3 бали.

І. команда

 Поява цього пристрою визвала сенсацію. На початку 70-х років намітилася тенденція до швидкого зниження вартості ЕОМ, які раніше коштували кілька млн. доларів. Спочатку з'явилася машина вартістю 100 тис., потім 50 тис. Досі невідома фірма повідомила про випуск ЕОМ за ціною 20 доларів. Коли розібралися, то було виявлено, що 20 доларів коштує не ЕОМ, а  її частина. Про що йде мова?
Відповідь: (Процесор.)
 

 

ІІ.команда

 Інформація — основне поняття інформатики (кібернетики). Термін інформація означає роз’яснення, висловлювання, обізнаність. Одна з властивостей інформації — вірогідність. Чи не могли б ви нам сказати точно, скільки байтів у комп’ютерному алфавіті складає повідомлення : Іваненко є студентом  НВПЕТ ?
Відповідь:  Один символ кодується одним байтом отже, 26 байтів.
 

ІХ станція «Кмітливий інформатик»

 

Написати слова з інформатики, які  містять ноти:
до, ре, мі, фа, соль, ля, сі.
Хто більше?
До — документ, доріжка, псевдогляд, доступ, домен, ...
Ре — дерево, регістр, перетворення, пе¬реміщення, переповнення, адресація, ресурси, ретрансляція, регенерація, ...
Мі — мікропроцесор, алгоритмізація, про¬граміст, дискримінація, імітація, зміст, ...
Фа — алфавіт, файл, факультатив, ...
Соль — консоль, ...
Ля — компілятор, екземпляр, емулятор, ретрансляція, маніпуляція, табулятор, мікрокалькулятор, модуляція, ...
Сі — бейсік, CI-система інтернаціональна, ...
 

             Викладач. Оголошення результатів, нагородження переможців.

                А на завершення нашого інформатичного марафону пропонуємо прослухати веселі жарти інформатиків у виконанні студентів.              

 1.                                    Не вчися на помилках. Вчися на комп'ютері.
 2.                                    Комп'ютер думає так, як думає його господар.
 3.                                    Васю, скажи, а коли я копіюю мишкою текст, він де зберігається? - Як де? Звичайно, в мишці!
 4.                                    Як можна заробити, маючи тільки комп'ютер і прагнення заробити? - Продати комп'ютер!
 5.                                    Купили донечці веб-камеру - і тепер рівно одна третина кімнати ідеально прибрана...
 6.                                    У кабінеті лікаря: - Очі почервоніли, опухлі, скарги на різь...- Весняний кон'юнктивіт?- Безлімітний інтернет...
 7.                                    Петро Петрович! А чому в компі на стіл викладають шпалери, а не скатертину?!- Монітор вертикальний - скатертина сповзе!!!
 8.                                    Прокидаюся - сідаю за комп'ютер, приходжу на заняття - сідаю за комп'ютер, повертаюся додому - сідаю за комп'ютер, відчуваю себе зовнішнім пристроєм... Схоже, я флешка...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Mixalchuk Irina
  Дякую, цікаві запитання, гарний сценарій
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
22 лютого 2018
Переглядів
1359
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку