2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

ІНТЕРНЕТ-МЕТОДРАДА як інструмент відкритого ефективного співробітництва з проблем методики викладання у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

Про матеріал
МЕРЕЖЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Освітній проект "ІНТЕРНЕТ-МЕТОДРАДА як інструмент відкритого ефективного співробітництва з проблем методики викладання у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації"
Перегляд файлу

Мережеве співробітництво навчальних закладів

                                                                                                                       

ІНТЕРНЕТ-МЕТОДРАДА

як інструмент відкритого ефективного співробітництва з проблем методики викладання у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

 

Біди і проблеми вищої школи України, зокрема, коледжів чи технікумів, прекрасно відомі. Зрозуміло, їх і далі можна і варто обговорювати. Але куди важливіше пропонувати їх рішення, а далі - втілювати в життя. Критика ситуації повинна доповнюватися конструктивними пропозиціями щодо поліпшення становища.

Народна мудрість освітян України

 

Сьогодні освітня мережа визначається як сукупність суб'єктів освітньої діяльності, що надають один одному власні освітні ресурси з метою підвищення результативності та якості освіти один одного. Під освітньою мережею розуміється цілісність суб'єктів освіти (включаючи й інші суб'єкти соціокультурного середовища), які здійснюють ціннісно-смислову професійну взаємодію, націлену на досягнення значущих соціально-освітніх результатів. Освітня мережа передбачає: наявність не тільки вертикальних, але й горизонтальних зв'язків освітнього закладу; наявність і розуміння спільної мети і завдань діяльності, які уточнюються в умовах діалогу і взаємодії; мережу як форму вирішення творчих інноваційних завдань, що вимагає об'єднання зусиль різних освітніх установ, а також інших суб'єктів соціокультурного середовища територій. У мережевій взаємодії важливі психологічна сумісність і позитивні відносини людей, оскільки мережа складається не тільки з освітніх установ, але й з окремих педагогів, мікроспільнот, асоціацій, які прагнуть до розвитку нового педагогічного досвіду. У мережі активно використовуються ідеї вчених, науковців і дослідників, їх досвід і особиста участь; мережа є відкритою для нових ідей, підходів і учасників.

Мережеве співробітництво навчальних закладів – це нова культура спільної діяльності, що передбачає готовність до партнерства при збереженні своєї унікальності, невідтворюваності стрижневих професійних компетенцій, спрямована на взаємовигідність і реальний економічний, соціальний та педагогічний ефект від співпраці зацікавлених сторін.

Інноваційний освітній проект – це унікальна діяльність, регламентована встановленими термінами, спрямована на досягнення заздалегідь передбачуваного результату або створення певного, унікального навчального продукту чи послуги, відповідно наявних ресурсів та вимог до його якості[1].

Прикладом інноваційного освітнього проекту є ІНТЕРНЕТ-МЕТОДРАДА як інструмент відкритого ефективного співробітництва з проблем методики викладання у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

"Інтернет-методрада" – це освітній проект, який розпочинається у вересні з живого спілкування учасників за однією або декількома актуальними для освіти темами. Характерною особливістю Інтернет-методради є те, що всі дискусії відкриті. Незважаючи на віртуальний характер, їх ведуть на форумі реальні люди під своїми реальними іменами та прізвищами. На відміну від методичних рад реальних, які проводяться у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, участь в Інтернет-методраді можуть брати участь не тільки викладачі і адміністратори (до речі, з різних вузів), а й батьки та студенти, які можуть висловлювати свою позицію, бачення та побажання з тих чи інших питань організації навчального процесу[2].

 

ОПИС ПРОЕКТУ

 

І. Мета і завдання Проекту

1.1. Інноваційний освітній проект «ІНТЕРНЕТ-МЕТОДРАДА як інструмент відкритого ефективного співробітництва з проблем методики викладання у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації» (далі – Проект) впроваджується з метою поширення педагогічних інновацій та сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, дисемінації педагогічного досвіду викладачів різних навчальних закладів,  розвитку мережевого співробітництва навчальних закладів.

Проект є частиною Дослідницького освітнього проекту «Ресурсно-орієнтоване навчання дисциплін комп’ютерного циклу» та одним із засобів реалізації Концепції ресурсно-орієнтованого навчання у вищій школі[3].

Проект сприяє розвитку віртуального освітнього середовища, яке створене за допомогою сучасних Інтернет-технологій і сервісів та уможливлює освітянській спільноті ділитися досвідом для власного розвитку і можливості продовжувати освіту протягом усього життя, тобто втілювати нову освітню парадигму «lifelong learning». Інтернет-методрада є засобом масової інформації, що створюється зусиллями самих працівників освіти, які виступають цивільними журналістами.

 

1.2. Завдання Проекту:

 •                           залучення викладачів, бібліотекарів, методистів, адміністрації аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації до обміну досвідом з методичних питань для ефективної організації сучасного навчально-виховного процесу;
 •                           залучення педагогів, науковців, дослідників з різних навчальних закладів та інших освітніх установ для дисемінації педагогічного досвіду у царині методики навчання у відкритому середовищі Всесвітньої мережі;
 •                           розвиток інформаційно-освітнього середовища (ІОС) аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та інтеграція у відкритий освітній простір;
 •                           розвиток мережевого співробітництва навчальних закладів;
 •                           активізація методичної, науково-пошукової та дослідницької діяльності викладачів.

 

II. Терміни та умови впровадження Проекту

І етап: 2014-2015 роки.

ІІ етап: 2015-2020 роки (залучення до Проекту інших навчальних закладів).

Умовами впровадження Проекту є:

 1.               Організація он-лайн обговорень з методичних питань та з питань оптимізації навчально-виховного процесу (постійно).
 2.               Участь викладачів у наукових конференціях, форумах, вебінарах (постійно).
 3.               Обмін досвідом серед педагогів (постійно).
 4.               Створення сайту проекту (протягом 2016-2017 р.).
 5.               Створення групи у соціальній мережі https://www.facebook.com/ (протягом 2016 р.). 

 

ІІІ. Учасники Проекту

3.1. У Проекті можуть брати участь усі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та будь-які інші навчальні заклади, які виявлять бажання висловитися у відкритому освітньому просторі.

3.2. Запрошується ДУ “Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних “Агроосвіта”, заклади вищої освіти.

 

ІV. Керівництво Проекту

4.1. Організатор Проекту – Коледж управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії.

4.2. До співорганізаторів ЗАПРОШУЄМО ДУ “Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних “Агроосвіта” та інші навчальні заклади й освітні установи.

4.3. Загальне керівництво Проектом здійснює організаційний комітет у складі:

Кононец Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист – керівник проекту.

Козаченко Олена Михайлівна, директор коледжу – організатор проекту.

Старченко Юлія Анатоліївна, заступник директора з навчальної роботи – координатор проекту.

Балюк Вікторія Олександрівна, викладач дисциплін комп’ютерного циклу – модератор проекту.

4.4. Відповідальність за впровадження та реалізацію Проекту, функціонування організаційного комітету, підбиття підсумків упровадження Проекту покладено на керівника та організатора Проекту.

 

V. Заходи реалізації Проекту

Для учасників Проекту проводяться он-лайн обговорення у Всесвітній мережі з питань форм, методів, засобів, педагогічних технологій та інновацій на сторінці офіційного веб-сайту Коледжу управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії http://acup.poltava.ua/?page_id=84.

Здійснюється популяризації Проекту у науковому середовищі.

Проводиться робота по проектуванню та розробленню сайту й групи Проекту.

VI. Очікувані результати впровадження Проекту

 •      упровадження нової форми дисемінації педагогічного досвіду викладачів різних навчальних закладів та освітніх установ;
 •      розвиток ІОС аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та інтеграція у відкритий освітній простір;
 •      розвиток мережевого співробітництва навчальних закладів;

активізація методичної, науково-пошукової та дослідницької діяльності викладачів.

 •      підвищення фахового рівня педагогів та їх педагогічної майстерності;
 •      оптимізація навчально-виховного процесу;
 •      залучення педагогів до активної самоосвітньої діяльності;

 

VIІ. Фінансування впровадження та реалізації Проекту.

Фінансування впровадження та реалізації Проекту здійснюється в установленому порядку за кошти відповідних бюджетів та інших джерел фінансування, у тому числі громадських благодійних та інших організацій і фондів, спонсорів, не заборонених законодавством України.

 

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!

Кожен із педагогів, яких хвилює певна проблема, може запропонувати її для обговорення. Вітаються різні погляди, пропозиції, опитування...

Контактна адреса: [email protected].

Запрошуємо до нашого Проекту! Шануймося – ми того варті!

Україна – єдина країна! Освітяни! Разом ми – сила!

 


[1] Кононец Н. В. Розробка електронних підручників як інноваційний освітній проект вищої школи / Кононец Н. В., Миколайчук М. М. // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Технології управління освітніми закладами”, присв. пам’яті А. С. Макаренка], Регіонального наук.-практ. семінару “Управління проектами: проблеми та перспективи розвитку”, (Полтава, 11–12 березня 2011 р.). – Полтава, 2011. – С. 66–67.

[2] Кононец Н. В. Інтернет-методрада як інструмент відкритого ефективного співробітництва з проблем методики викладання у ВНЗ  [Електронний ресурс] / Наталія Кононец, Олена Козаченко // Матеріали наук.-практ. Інтернет-конференції [«Наукова дискусія: традиції та інновації сучасної освіти»], (Полтава, 24–27 листопада 2014 р.) / укл. Н. В. Кононец, В. О. Балюк. – Полтава : АКУП ПДАА, 2014. – С. 11–15.  Режим доступу: http://acup.poltava.ua/files/zbirnuk%20Nauk.pdf

[3] Кононец Н.В. (2018). Концепція ресурсно-орієнтованого навчання у вищій школі. Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць. Вип. 22. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка. С. 103-107.

 

doc
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
18 жовтня 2019
Переглядів
151
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку